MagicWatch MWE800 - Waeco

waeco.com

MagicWatch MWE800 - Waeco

_MWE-800-4.book Seite 118 Freitag, 21. Juli 2006 4:42 16

Functie testen MagicWatch MWE 800

7 Functie testen

Ga bij de functietest als volgt te werk:

➤ Schakel het contact in en schakel in de achteruitversnelling.

Handel bij de eerste ingebruikneming uiterst voorzichtig en maak u vertrouwd

met de verschillende tonenreeksen.

Zone Omschrijving (zie afb. 5, pagina 5)

118

Bijbehorende

tonenreeks

LED's

1 Vanaf een afstand van ca. 1,2 m (gemeten

vanaf sensor) herkent MagicWatch

aanwezige hindernissen en geeft deze

met de groene LED alsook met de piëzoluidspreker

door met een langzame

tonenreeks.

Bi Bi Bi groen

2 Vanaf een afstand van ca. 0,8 m (gemeten

vanaf sensor) gaat MagicWatch over

op de oranje LED en de middelste

tonenreeks.

Bi Bi Bi Bi oranje

3 Bij een afstand van ca. 0,4 m (gemeten

vanaf sensor) en minder gaat Magic-

Watch over op de rode LED en in de permanente

toon. Als deze zone bereikt is,

moet het voertuig in ieder geval tot stilstand

worden gebracht.

Anders kunnen het voertuig en de hindernis

beschadigd raken.

Biiii… rood

In zone 3 kan het voorkomen, dat de hindernis niet meer wordt

herkend, omdat deze zich niet meer in het detectiebereik van de

sensoren bevindt (afhankelijk van de vorm).

MagicWatch is met een foutdiagnose uitgerust. Als een sensor uitvalt, toont

het display de fout door het snel knipperen van de betreffende rode LED (b.v.

linker rode LED voor linker sensor).

More magazines by this user
Similar magazines