MagicWatch MWE800 - Waeco

waeco.com

MagicWatch MWE800 - Waeco

_MWE-800-4.book Seite 127 Freitag, 21. Juli 2006 4:42 16

MagicWatch MWE800 Leveringsomfang

Overhold især følgende henvisninger:

Montér så vidt muligt ikke sensorerne direkte over udstødningssystemets

slutrør. I modsat fald kan der forekomme fejl ved visningen.

Ved køretøjer med lysdiodebaglygter kan monteringen af bakalarmen

medføre fejl. Kontakt den pågældende køretøjsproducent.

Overhold de gældende retslige forskrifter.

Sensorerne må ikke tildække signallamper.

Bak på en sådan måde, at fare for andre trafikanker er udelukket.

Kritiske forhindringer registreres under visse omstændigheder ikke eller

kun upræcist på grund af fysiske refleksionsegenskaber.

MagicWatch skal give dig ekstra støtte, dvs. apparatet fritager dig ikke fra

din pligt til at udvise særlig forsigtighed, når du bakker.

MagicWatch kan advare dig rettidigt, når du bakker langsomt (parkeringshastighed).

Fjern sne, is eller snavs fra sensorerne for at undgå, at funktionen

begrænses.

3 Leveringsomfang

Nr. på

fig. 4, side 4

Mængde Betegnelse Artikel-nr.

1 1 Styreelektronik MWZ-800

2 4 Ultralydssensorer MWSE-800/W

3 1 Display MWD-800/LED

4 4 Forbindelseskabel –

– 1 Fastgørelsesmateriale –

127

More magazines by this user
Similar magazines