MagicWatch MWE800 - Waeco

waeco.com

MagicWatch MWE800 - Waeco

_MWE-800-4.book Seite 129 Freitag, 21. Juli 2006 4:42 16

MagicWatch MWE800 Teknisk beskrivelse

Zone 2

I denne zone vises næsten alle objekter.

Zone 3

I denne zone vises næsten alle objekter, men genstande kan komme ind

i sensorernes døde vinkel.

Der kan forekomme situationer, hvor MagicWatch ikke registrerer

objekter eller på grund af deres fysiske beskaffenhed ikke signalerer

afstanden korrekt.

Se de følgende fire eksempler.

Eksempel 1 (se fig. 6, side 5)

Objekter, der ikke på forhånd befinder sig i sensorernes registreringsområde,

kan heller ikke registreres.

Eksempel 2 (se fig. 7, side 5)

Ved objekter med fordybninger er det ikke nødvendigvis den korteste

afstand, der signaleres. I eksemplet signaleres A ikke, men kun B eller C.

Eksempel 3 (se fig. 8, side 5)

Ved skrå forhindringer signaleres den korteste afstand A.

Eksempel 4 (se fig. 9, side 6)

I det viste tilfælde viser MagicWatch afstanden A. Når der køres hen til køretøjet,

og det akustiske signal er skiftet til stopområdet, kommer afstanden A

ind i det døde område, hvis der køres endnu tættere på. Derefter signalerer

MagicWatch afstanden til punkt B.

129