MagicWatch MWE800 - Waeco

waeco.com

MagicWatch MWE800 - Waeco

_MWE-800-4.book Seite 140 Freitag, 21. Juli 2006 4:42 16

Fejlsøgning MagicWatch MWE 800

10 Fejlsøgning

Apparatet viser ingen funktion.

Tilslutningskablerne til baklygten har ingen kontakt eller er ombyttede.

Stikket til displayet er ikke sat i styreelektronikken eller ikke sat rigtigt i.

Stikkene til sensorerne er ikke sat i styreelektronikken eller ikke sat rigtigt i.

➤ Kontrollér stikkene, og sæt dem evt. i, så de går i indgreb.

På displayet blinker en rød lysdiode.

Lysdioden viser, at den tilhørende sensor er defekt. F.eks. viser den venstre

lysdiode, at den venstre sensor er defekt.

➤ Udskift den defekte sensor.

Dårlig registrering af forhindringer med sensorerne.

En sensor er defekt.

➤ Test sensorerne (se kapitlet „Sensortest“ på side 139).

➤ Udskift den defekte sensor.

Hældningen for en sensor blev ændret.

➤ Korrigér hældningen for den pågældende sensor.

11 Garanti

Vores almene garantibetingelser gælder. Hvis produktet er defekt, skal du

sende det til WAECO-afdelingen i dit land (adresser, se vejledningens bagside)

eller til din forhandler. Til reparations- eller garantibearbejdelse skal du

sende følgende bilag med:

En kopi af regningen med købsdato

En reklamationsgrund eller en fejlbeskrivelse

140

More magazines by this user
Similar magazines