MagicWatch MWE800 - Waeco

waeco.com

MagicWatch MWE800 - Waeco

_MWE-800-4.book Seite 142 Freitag, 21. Juli 2006 4:42 16

142

MagicWatch MWE 800

Läs igenom anvisningarna noga innan systemet monteras och

används. Spara monterings- och bruksanvisningen för senare bruk.

Överlämna bruksanvisningen till den nya ägaren vid ev. vidareförsäljning.

Innehållsförteckning

1 Information om bruksanvisningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143

2 Säkerhets- och installationsanvisningar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143

3 Leveransomfattning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146

4 Ändamålsenlig användning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146

5 Teknisk beskrivning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146

6 Montera MagicWatch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149

7 Funktionstest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154

8 Använda MagicWatch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155

9 Skötsel och rengöring av MagicWatch. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156

10 Felsökning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157

11 Garanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157

12 Avfallshantering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158

13 Tekniska data. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158

More magazines by this user
Similar magazines