MagicWatch MWE800 - Waeco

waeco.com

MagicWatch MWE800 - Waeco

_MWE-800-4.book Seite 143 Freitag, 21. Juli 2006 4:42 16

MagicWatch MWE800 Information om bruksanvisningen

1 Information om bruksanvisningen

Observera!

Säkerhetsanvisning: om säkerhetsanvisningarna inte beaktas

kan det leda till materialskador och apparatens funktion kan

påverkas negativt.

Observera!

Säkerhetsanvisning, som upplyser om risker med elektrisk

ström och elektrisk spänning: om anvisningarna inte beaktas kan

det leda till person- och materialskador och apparatens funktion

kan påverkas negativt.

Anvisning

Kompletterande information om användning av apparaten.

➤ Arbetssteg: denna symbol står framför en arbetsinstruktion. Tillvägagångssättet

beskrivs steg för steg.

✓ Denna symbol står framför beskrivningen av resultatet.

Beakta även nedanstående säkerhetsanvisningar.

2 Säkerhets- och installationsanvisningar

Beakta säkerhetsanvisningarna och riktlinjerna från fordonstillverkaren

samt reglerna för bilmekaniska arbeten!

Observera!

WAECO International övertar inget ansvar för skador som uppstår

p.g.a. följande:

– monteringsfel,

– skador på apparaten, orsakade av mekanisk påverkan eller

överspänning,

– ändringar som utförts utan uttryckligt medgivande från WAECO

International,

– ej ändamålsenlig användning.

143

More magazines by this user
Similar magazines