MagicWatch MWE800 - Waeco

waeco.com

MagicWatch MWE800 - Waeco

_MWE-800-4.book Seite 144 Freitag, 21. Juli 2006 4:42 16

Säkerhets- och installationsanvisningar MagicWatch MWE 800

144

Varning!

Koppla alltid från minuspolen i fordonets elsystem innan några

arbeten utförs – annars finns risk för kortslutning.

Om fordonet har ett extra batteri måste minuspolen kopplas bort

även på detta.

Varning!

Ej korrekt utförda anslutningar kan leda till kortslutning, som

– kan förorsaka kabelbrand,

– kan utlösa airbagen,

– kan skada den elektroniska styrutrustningen,

– kan leda till att elektriska komponenter inte fungerar (blinkers,

bromsljus, signalhorn, tändning, lyse).

Beakta därför följande anvisningar:

Använd endast isolerade kabelskor, stickkontakter och flathylsor vid arbeten

på nedanstående ledningar.

– 30 (ingång från batteri plus direkt),

– 15 (tändningsplus, efter batteriet),

– 31 (ledning från batteriet, jord).

Använd inga anslutningsplintar.

Använd en crimptång (se bild 1.7, sida 3) för att förbinda kablarna.

Skruva, vid anslutningar till ledning 31 (jord),

– fast kabeln på en jordskruv i fordonet med kabelsko och tandbricka

eller

– på karosseriplåten med kabelsko och plåtskruv.

Se till att jordledningen har god kontakt!

När batteriets minuspol kopplas bort försvinner all data ur komfortelektronikens

flyktiga minnen.

Beroende på fordonsutrustning måste följande data ställas in på nytt:

– radiokod

– klocka

– timer

– fordonsdator

– sätesposition

Inställningarna beskrivs i respektive bruksanvisning.

More magazines by this user
Similar magazines