MagicWatch MWE800 - Waeco

waeco.com

MagicWatch MWE800 - Waeco

_MWE-800-4.book Seite 145 Freitag, 21. Juli 2006 4:42 16

MagicWatch MWE800 Säkerhets- och installationsanvisningar

Beakta följande anvisningar vid monteringen:

Fäst de delar till MagicWatch som monteras inne i fordonet så att de inte

kan lossna (t.ex. vid kraftiga bromsningar, trafikolyckor) och skada personerna

i fordonet.

Se till att det finns tillräckligt mycket plats för borrspetsen så att inga delar

skadas av misstag (se bild 2, sida 4).

Beakta följande anvisningar vid arbeten på elsystemet:

Använd endast en diod-testlampa (se bild 1.5, sida 3) eller en voltmeter

(se bild 1.6, sida 3) för att testa spänningen i elledningar.

Testlampor med andra ljuskällor (se bild 1.9, sida 3) förbrukar för mycket

ström och kan på så sätt skada fordonselektroniken.

Beakta, när elledningar dras, att

– de inte böjs eller vrids,

– de inte skaver mot kanter,

– skydd används om de dras genom genomföringar med vassa kanter

(se bild 3, sida 4).

Isolera alla ledningar och anslutningar.

Skydda kablarna mot mekanisk belastning genom kabelband eller isoleringsband,

t.ex. på befintliga ledningar.

Beakta speciellt följande anvisningar:

Montera, om möjligt, inte sensorerna direkt över avgassystemets ändrör.

Det kan leda till visningsfel.

På fordon med LED-bakljus kan det uppstå störningar när backvarnare

monteras. Inhämta information från fordonstillverkaren.

Beakta gällande lagar och bestämmelser.

Se till att sensorerna inte täcker över några signallampor.

Backa alltid försiktigt – se till att andra trafikanter inte råkar i fara.

En del hinder kan, p.g.a. sina fysikaliska reflektionsegenskaper, vara

svåra att registrera.

MagicWatch är till för att underlätta backningen, d. v.s. föraren måste alltid

iaktta största försiktighet under backningen.

MACIG WATCH kan endast avge varningsignalerna i tid vid långsam

backning (”parkeringshastighet”).

Ta bort snö, is och smuts från sensorerna – annars påverkas sensorernas

funktion.

145

More magazines by this user
Similar magazines