MagicWatch MWE800 - Waeco

waeco.com

MagicWatch MWE800 - Waeco

_MWE-800-4.book Seite 146 Freitag, 21. Juli 2006 4:42 16

Leveransomfattning MagicWatch MWE 800

3 Leveransomfattning

Nr på

bild 4, sida 4

Mängd Beteckning Artikel-nr

1 1 styrenhet MWZ-800

2 4 ultraljudssensorer MWSE-800/W

3 1 display MWD-800/LED

4 4 anslutningskablar –

– 1 monteringsmaterial –

4 Ändamålsenlig användning

MACIG WATCH MV-800-4 är en backvarnare som arbetar med ultraljud.

Systemet övervakar området bakom fordonet vid backning och avger optiska

och akustiska varningssignaler om några hinder registreras.

MACIG WATCH är till för att underlätta backningen, d.v.s. föraren måste alltid

iaktta största försiktighet under backningen.

MagicWatch är avsedd för personbilar, husbilar och skåpbilar.

5 Teknisk beskrivning

5.1 Funktionsbeskrivning

MACIG WATCH MV-800-4 är ett modernt övervakningssystem, som arbetar

med ultraljud. Systemet övervakar området bakom fordonet vid parkering

och avger optiska och akustiska varningssignaler om några hinder registreras.

MACIG WATCH är till för att underlätta parkeringen, d.v.s. föraren måste alltid

iaktta största försiktighet under backningen. MagicWatch består av

fyra ultraljudsensorer, en styrenhet och en display med högtalare.

Systemet är avsett för personbilar, husbilar och skåpbilar. Displayenheten

monteras på bagageutrymmets täckplatta. Den centrala styrenheten måste

monteras på ett vattenskyddat ställe i fordonet.

Senoserna monteras i den bakre stötfångaren. Sensorerna kan lackeras,

dock inte med flerskikts lackering – det kan påverka sensorernas funktion.

Observera!

MWE-800-4 är inte avsedd för fordon med fast monterad släpvagnskoppling.

146

More magazines by this user
Similar magazines