MagicWatch MWE800 - Waeco

waeco.com

MagicWatch MWE800 - Waeco

_MWE-800-4.book Seite 148 Freitag, 21. Juli 2006 4:42 16

Teknisk beskrivning MagicWatch MWE 800

148

Observera!

De fyra exemplen visar att det finns situationer där systemet inte

registrerar föremålen, eller inte signalerar det kortaste avståndet.

Föraren måste alltid iaktta största försiktighet under backningen.

Backa alltid försiktigt!

När ett föremål hamnar utanför sensorernas avkänningsområde

signalerar MagicWatch automatiskt avståndet till nästa föremål.

Det innebär att piezo-högtalaren växlar från snabb tonföljd till långsammare

(”medelsnabb”) tonföljd och på displayen visas ett större

avstånd.

Stanna då genast och kontrollera avståndet.

5.3 Reglage, knappar

På styrenheten finns följande:

Nr på

bild 10, sida 6

På displayen:

Betydelse

1 Anslutning av displayens anslutningskabel.

2 Anslutning av de fyra sensorkablarna.

Beakta märkningen på sensorkabeln och styrenheten.

3 Reglage för inställning av sensorernas känslighet.

Vrid medurs: öka känsligheten.

4 Anslutning av elkabeln.

Nr på

bild 11, sida 6

Betydelse

1 Högtalare

2 Olikfärgade lysdioder

More magazines by this user
Similar magazines