MagicWatch MWE800 - Waeco

waeco.com

MagicWatch MWE800 - Waeco

_MWE-800-4.book Seite 152 Freitag, 21. Juli 2006 4:42 16

Montera MagicWatch MagicWatch MWE 800

6.5 Montera displayen

Beakta, när displaykabeln dras, att

den inte böjs eller vrids för mycket,

den inte skaver mot kanter,

skydd används, om den dras genom genomföringar med vassa kanter

(se bild 3, sida 4).

Beakta följande anvisningar vid monteringen av displayen:

Montera displayen

– t.ex. på täckplattan till bagageutrymmet i personbilar.

Då kan man se displayen samtidigt som man tittar bakåt vid backning

(se bild 18, sida 8).

– t.ex. på instrumentbrädan inom ytterspegelns ”synfält” i husbilar eller

skåpbilar.

Displayen ska vara väl synlig under backning.

Se till att displayen inte täcks över eller skadas av föremål som läggs ned

på bagageutrymmets täckplatta.

Montera displayen så att den inte kan orsaka skador, t.ex. vid kraftiga

bromsningar.

Montera inte displayen inom krockkuddens ”utlösningsområde”. Risk för

skador om krockkudden aktiveras.

Montera displayen i rätt läge! Kabeln ska sitta nedåt.

152

Observera!

Innan borrningar görs: kontrollera att inga elkablar eller andra fordonsdelar

kan skadas genom borrning, sågning eller filning.

➤ Klistra fast displayen med medföljande tejp.

Stickkontakternas poler kan inte förväxlas: de kan endast anslutas

på ett sätt.

➤ Anslut displayens kontakt till uttaget på styrenheten (bild 10.1, sida 6).

More magazines by this user
Similar magazines