MagicWatch MWE800 - Waeco

waeco.com

MagicWatch MWE800 - Waeco

_MWE-800-4.book Seite 158 Freitag, 21. Juli 2006 4:42 16

Avfallshantering MagicWatch MWE 800

12 Avfallshantering

➤ Lämna om möjligt förpackningsmaterialet till återvinning.

När MagicWatch slutgiltigt tas ur bruk: informera dig om gällande

bestämmelser hos närmaste återvinningscentral eller hos

återförsäljaren.

13 Tekniska data

Avkänningsområde: upp till 1,2 m

Ultraljudsfrekvens: 40 kHz ± 2 kHz

Försörjningsspänning: 10 – 24 V DC

Strömbehov: 60 mA (standby)

270 mA (larm)

Drifttemperatur: –20 °C till +70 °C

Volym, piezo-högtalaren: 80 dB (på 10 cm avstånd)

158

Sensorerna kan lackeras, dock inte med flerskikts lackering –

det kan påverka sensorernas funktion.

Olika utföranden, tekniska förbättringar och leveransmöjligheter förbehålles.

Godkännanden

Apparaten har E13-godkännande.

13

More magazines by this user
Similar magazines