MagicWatch MWE800 - Waeco

waeco.com

MagicWatch MWE800 - Waeco

_MWE-800-4.book Seite 162 Freitag, 21. Juli 2006 4:42 16

Råd om sikkerhet og montering MagicWatch MWE 800

Vær oppmerksom på følgende ved montering:

Fest delene til MagicWatch som er montert i kjøretøyet slik at de ikke

under noen omstendighet (bråbremsing, trafikkuhell) løsner og skader

passasjerene.

Ved boring må man for å unngå skader passe på at det er tilstrekkelig

plass når boret går ut på den andre siden (se fig. 2, side 4).

Vær oppmerksom på følgende ved arbeid på elektriske deler:

For å teste spenningen i elektriske ledninger må man kun bruke en

diodetestlampe (se fig. 1,5, side 3) eller et voltmeter (se fig. 1,6, side 3) .

Testlamper med et lyslegeme (se fig. 1,9, side 3) som forbruker for mye

strøm kan skade kjøretøyelektronikken.

Ved forlegging av de elektriske tilkoblingene må du passe på at disse

– ikke blir knekt eller deformert,

– ikke gnir på kanter,

– ikke legges uten beskyttelse gjennom gjennomføringer som har

skarpe kanter (se fig. 3, side 4).

Isoler alle forbindelser og tilkoblinger.

Sikre kabelen mot mekanisk belastning med kabelinnføringer eller

isolasjonsbånd, f. eks. på eksisterende ledninger.

Følg spesielt disse rådene:

Monter hvis mulig ikke følerne direkte over eksosutløpet. Ellers kan det

oppstå feil på indikeringen.

På kjøretøy med LED-baklys kan innmontering av ryggealarm føre til feil.

Søk råd hos kjøretøyprodusenten.

Følg gjeldende lovmessige forskrifter.

Følerne må ikke dekke noen signallamper.

Ved rygging må man sørge for at det ikke representerer noen fare for

andre trafikanter.

Kritiske hindringer registreres ikke eller registreres unøyaktig under

spesielle forhold på grunn av fysikalske refleksjons-egenskaper.

MagicWatch skal gi deg ekstra hjelp, men apparatet fritar deg ikke fra

kravet du har om å være forsiktig ved rygging.

MagicWatch kan varsle deg til rett tid kun ved sakte rygging

(krypehastighet).

Fjern snø, is eller smuss fra følerne for å unngå at det virker inn på

funksjonen.

162

More magazines by this user
Similar magazines