MagicWatch MWE800 - Waeco

waeco.com

MagicWatch MWE800 - Waeco

_MWE-800-4.book Seite 165 Freitag, 21. Juli 2006 4:42 16

MagicWatch MWE800 Teknisk beskrivelse

Eksempel 4 (se fig. 9, side 6)

I det viste tilfellet indikerer MagicWatch avstanden A. Ved kjøring fra mot

kjøretøyet vil den akustiske indikeringen når den kommer i stoppområdet

vise avstand A i dødområdet hvis man kjører enda nærmere. MagicWatch vil

nå signaliserer avstanden fra punkt B.

Merk!

Som de fire eksemplene viser kan det oppstå situasjoner hvor

apparatet ikke indikerer en gjenstand eller den korteste avstanden

til den.

Apparatet fritar deg ikke for ansvaret du har ved rygging. Rygg

alltid med største forsiktighet.

Når en gjenstand havner i området som ikke overvåkes av følerne,

viser MagicWatch automatisk avstanden til den neste gjenstanden.

Det betyr at piezohøyttaleren skifter fra hurtig til mellomlangt

tonemønster og displayet indikerer større avstand.

Stans i så fall alltid kjøretøyet umiddelbart, og kontroller

situasjonen.

5.3 Betjeningselementer

Du finner følgende betjeningselementer på styreelektronikken:

Nr. i

Betydning

fig. 10, side 6

1 Tilkobling av forbindelseskabelen til displayet.

2 Tilkobling av de fire følerledningene.

Vær oppmerksom på merkingen på følerledningene

og sentraleneheten.

3 Regulator for justering av følerfølsomheten.

Ved å dreie med urviseren økes følsomheten.

4 Tilkobling av forsyningsledningen.

Du finner følgende betjeningselementer på displayet:

Nr. i

Betydning

fig. 11, side 6

1 Høyttaler

2 Fargede lysdioder

165

More magazines by this user
Similar magazines