MagicWatch MWE800 - Waeco

waeco.com

MagicWatch MWE800 - Waeco

_MWE-800-4.book Seite 167 Freitag, 21. Juli 2006 4:42 16

MagicWatch MWE800 Montere MagicWatch

Ved monteringshøyde fra 50 cm til 60 cm må føleren monteres med en

vinkel på 0° i forhold til gulvnivå. Ved montering bør du velge en så

loddrett del av støtfangeren som mulig (se fig. 14, side 7).

Ved monteringshøyde fra 40 til 50 cm må føleren monteres med ca. +5°

i forhold til gulvnivå (se fig. 15, side 7).

Avstanden mellom følerne bør ikke være mer enn 80 cm.

Montasjestedet bør være så jevnt som mulig.

Vær oppmerksom på at følerne må ha en bestemt justering. Oversiden

av føleren er merket med «UP» (se fig. 12, side 6). I tillegg finnes et hakk

på det tilsvarende gummistaget.

Monter følerne jevnt fordelt over hele bredden på kjøretøyet for å få

optimal overvåking (se fig. 13, side 6).

Følerne kan lakkeres, men ikke med flerlags-lakk, da dette har negativ

virkning på funksjonaliteten til følerne.

Ved montering går du fram på følgende måte:

➤ Med tanke på forrige monteringsanvisning skal du velge et egnet

monteringssted på den bakre støtfangeren.

Tips!

For bedre orientering kan du feste en lys tape (fig. 16.1, side 7)

over hele støtfangerens bredde for å markere monteringsstedet

(fig. 16.2, side 7)

➤ Demonter støtfangeren.

➤ Kontroller om det er mulig å bore på det planlagte monteringsstedet

(ingen bjelker, ingen forsterkninger o. l.).

➤ Bor et hull i støtfangeren for hver føler med en diameter på 22 mm

(se fig. 17, side 7).

For optimal tilpassing av følerhuset på støtfangeren må

monteringsoverflaten være jevn i en bredde på minst 25 mm.

➤ Skrå av boringen litt for å få bedre gjennomføringsnøyaktighet nede på

støtfangerens innside. Nå kan følerhuset skyves inn litt skrått nedover.

➤ Før kabelen til følerne gjennom den tilsvarende boringen.

➤ Plugg hver føler inn i den tilsvarende boringen til den går i lås.

➤ Monter støtfangeren på kjøretøyet igjen.

167

More magazines by this user
Similar magazines