MagicWatch MWE800 - Waeco

waeco.com

MagicWatch MWE800 - Waeco

_MWE-800-4.book Seite 171 Freitag, 21. Juli 2006 4:42 16

MagicWatch MWE800 Teste funksjon

7 Teste funksjon

Ved funksjonstest går du fram på følgende måte:

➤ Slå på tenningen, og legg inn revers.

Ved første igangkjøring må du derfor være svært forsiktig og gjøre deg kjent

med de forskjellige tonemønstrene.

Son

e

Betydning (se fig. 5, side 5)

1 Fra en avstand på ca. 1,2 m (målt fra

føleren) registrerer MagicWatch

hindringer og signaliserer disse via den

grønne lysdioden og via

piezohøyttaleren med et sakte

tonemønster.

2 Fra en avstand på ca. 0,8 m (målt fra

føleren) skifter MagicWatch til den gule

lysdioden og mellomtonemønsteret.

3 Ved en avstand på ca. 0,4 m (målt fra

føleren) og kortere skifter MagicWatch

til den røde lysdioden og kontinuerlig

tonemønster. Når dette området nås,

skal kjøretøyet under enhver

omstendighet stoppes.

Hvis ikke kan det føre til skader på

kjøretøyet og på hindringen.

Tilhørende

tonemønster

Lys

dioder

Pip Pip Pip grønn

Pip Pip Pip Pip oransje

Piiip… rød

I sone 3 kan det hende at hindringer ikke registreres lenger, fordi

de ikke lenger befinner seg i måleområdet til følerne

(konstruksjonsavhengig).

MagicWatch er utstyrt med en feildiagnosefunksjon: Hvis en føler faller ut,

viser displayet feilen ved at tilsvarende røde lysdiode blinker hurtig (f. eks.

venstre røde lysdiode for venstre føler).

171

More magazines by this user
Similar magazines