MagicWatch MWE800 - Waeco

waeco.com

MagicWatch MWE800 - Waeco

_MWE-800-4.book Seite 172 Freitag, 21. Juli 2006 4:42 16

Bruke MagicWatch MagicWatch MWE 800

8 Bruke MagicWatch

8.1 Bruke MagicWatch

MagicWatch aktiveres automatisk når man legger inn revers, når tenningen

er på eller motoren går. Du hører en lang dobbelttone som bekreftelse.

Så snart det befinner seg et hinder i måleområdet vises avstanden ved hjelp

av ulike farger på lysdiodene. I tillegg høres en varsellyd. Ved tilnærming mot

hinderet under rygging endrer fargene på lysdiodene og hastigheten på

tonemønsteret seg. MagicWatch skiller mellom tre avstander (se Kapittel

«Teste funksjon» på side 171).

Hver lysdiode representerer en føler. Når kjøretøyet nærmer seg en hindring

med høyre kant, markerer først den røde lysdioden hindringen. Dersom

hindringen går inn i måleområdet for den mellomste måleren, begynner den

mellomste lysdioden å markere osv.

Lysdiodefargene representerer følgende avstander:

LED Avstand

grønn ca. 1,2 – 0,8 m

oransje ca. 0,8 – 0,4 m

rød ca. 0,4 – 0 m

172

Merk!

Stans kjøretøyet umiddelbart og kontroller situasjonen (evt. gå ut),

når følgende skjer ved krypkjøring:

Ved sakte rygging indikerer apparatet først og fremst en hindring,

og tonemønsteret blir normalt raskere (f. eks. skifter fra sakte til

middels tonemønster). Plutselig skifter signaltonen til sakte

tonemønster eller det indikerer ingen hindring i det hele tatt lenger.

Det betyr at den opprinnelige hindringen ikke befinner seg i

måleområdet til følerne lenger (konstruksjonsavhengig), men de

kan fortsatt bli påkjørt.

More magazines by this user
Similar magazines