MagicWatch MWE800 - Waeco

waeco.com

MagicWatch MWE800 - Waeco

_MWE-800-4.book Seite 174 Freitag, 21. Juli 2006 4:42 16

Feilsøking MagicWatch MWE 800

10 Feilsøking

Apparatet fungerer ikke.

Tilkoblingskabelen til ryggelyset har ingen kontakt eller er forvekslet.

Støpslet til displayet er ikke plugget inn i eller er plugget feil inn i

styreelektronikken.

Støpslene til følerne er ikke plugget inn i eller er plugget feil inn i

styreelektronikken.

➤ Kontroller støpslene og plugg dem eventuelt inn slik at de går i lås.

På displayet blinker en rød lysdiode.

Lysdioden markerer at den tilhørende føleren er defekt. For eksempel

markerer venstre lysdiode at venstre føler er defekt.

➤ Bytt ut den defekte føleren.

Dårlig registrering av hindringer av følerene.

En føler er defekt.

➤ Kontroller følerene (se Kapittel «Teste følerene» på side 173).

➤ Bytt ut den defekte føleren.

Vinkelen på en føler ble forstilt.

➤ Juster vinkelen på aktuell føler.

11 Garanti

Våre generelle garantibetingelser gjelder. Hvis produktet skulle være defekt,

sender du det til WAECO-filialen i ditt land (du finner adressene på baksiden

av veiledningen) eller til din faghandler. Ved henvendelser vedrørende

reparasjon eller garanti må du sende med følgende underlag:

kopi av kvitteringen med kjøpsdato,

årsak til reklamasjonen eller beskrivelse av feilen.

174

More magazines by this user
Similar magazines