PrEmiErE - Galopsport

horseracing.dk

PrEmiErE - Galopsport

nr. 1 | 20.04.13 | KL. 14.15 | Bane nr. 10

GALOPPEN

Så blev det

endelig tid til

SæSon

PrEmiErE

med bl.a. Stratford-On-Avon Åbningsløb

30 kr.

inkl. moms


GALOPPEN

KonTaKT & KoLoFon reSTauranTøren anBeFaLer

reDaKTør

reDaKTion

LayouT

FoTo

MåLFoTo

LøBSreFerenT

BaneSPeaKer

VæGTForSTanDer

PaDDoCKCheF

STarTer

ToToForSTanDer

hoVeDKaSSerer

aDMiniSTraTion

På hVerDaGe

SPorTSaFDeLinG

reGnSKaB

ViGTiGT nuMMer

På LøBSDaGe

SPiLLeSeLSKaB

oFFiCieLT ProGraM

Galoppen kan købes på Klampenborg

Galopbane eller i abonnement.

ring på T 39 96 02 15

klAmPEnBorG GAloPBAnE

Administration:

Klampenborgvej 52

2930 Klampenborg

T +45 39 96 02 15

mk@galopbane.dk

Tom Christensen

Filip Zwicky

Michael Koefoed

Concept Makers

conceptmakers.dk

www.seeger.dk

Louise Kane

Peter Jørgensen

Michael Koefoed

Torben Bjørnsager

Christian ussinger

allan arndt

Kim K. hansen

Grethe aggergaard

Tom Christensen

T 39 96 02 17

Michael Koefoed

T 39 96 02 15

Gitte Laugesen

T 39 96 02 13

T 39 96 29 30

Danske Spil – DanToto

racing news

Bane:

Klampenborgvej 52

2930 Klampenborg

T +45 39 96 29 30

F +45 39 63 13 92

www.galopbane.dk

www.galopsport.dk

SPiSESTEDEr

den kongelige Tribunes restaurant

dagens ret:

Forårsgryde til kr. 125,stor

tag-selv-buffet

kr. 185,-

Bordreservation

T 23 36 67 29

Paddock cafeteriet

smørrebrød,

sandwich og kager

Højen

smørrebrød

og de sidste staldtips

iNDHOLD

1. LøBSDaG

VElkommEn

af Tom Christensen

sPorTsliGT

af Filip Zwicky

TiPs & rAnkinG

af Filip Zwicky

PorTræT Af En jockEy

af Filip Zwicky

GAloPP rEunion

af Filip Zwicky

PrØVElØB

sådAn sPillEr du

dAGEns lØB

7 løb i alt

3

4

6

7

8

10

11

12

Rigtig hjeRtelig

velkommen

til SæSon 2013

eFTer en riGTiG TraVL VinTer, hVor FLyTninGen aF Vor aDMiniSTraTion Fra TraVBanen her

TiL Banen, har FyLDT MeGeT i DaGLiGDaGen – Ser Vi nu FreM TiL 19 VæDDeLøBSDaGe, Der ViL

BrinGe ManGe STore oPLeVeLSer, GLæDe oG SToLTheD hoS ManGe heSTeeJere; Men naTur-

LiGViS oGSå SKuFFeLSer, når DeT iKKe heLT Går SoM Man haVDe PLanLaGT eLLer reGneT MeD.

Som enhver, der gæster banen i dag kan se, er græsbanen

ikke i bedste forfatning. Den helt abnormt kolde

og lange Vinter, har sat sine spor – og det vil vare en

rum tid, før græsset grønnes. Vi har naturligvis gjort,

hvad vi kunne med både kunstgødning, mineraler og

vertikal-dræning; men intet kan hjælpe som VarMe,

og den bestemmer vi desværre ikke over.

Vores fine træning faciliteter har tiltrukket et rekordantal

heste i træning og vi ”råder” nu over ca. 200 heste

på og umiddelbart tæt ved banen. Det er dejligt positivt;

men gi’r også lidt panderynker, da vi simpelthen

ikke har permanente staldpladser nok.

P.T. har vi 41 heste stående i vores rejsebokse, hvilket

selvfølgelig ikke er heldigt, når der skal skaffes plads

til vore mange gæstende heste.

Dagens premiereprogram er ganske flot med over

70 heste i syv løb. Filip Zwicky behandler dagen

andetsteds i programmet. Jeg vil blot her ønske alt

held og lykke til deltagerne og minde spillerne om den

fine V5-garanti fra Danske Spil. Den er også i år på

200.000,- kr., hvis der kun findes én vinder mad alle

fem rigtige.

…og SuperTrio’en i sidste løb kan nemt give rekordgevinst,

hvis der er nogen, der kan finde den rigtige

kombination???

Tom Christensen

adm. Direktør

2 / klAmPEnBorG GaLoPBane WWW.GaLoPBane.DK / 3


Sæsonpremierens syv opgør toppes af Stratford-onavon

åbningsløb over 1200 meter, hvor seks deltagere

mødes i kamp om 60.000 kroner. Fire af de seks –

Flyer, Dingle View, Maltho og tyske Gracia Directa – har

ikke mere end halvandet kilo imellem sig, og der er

dermed lagt op til et forrygende åbningsbrag.

nye importer

i 3-års Cup over 1400 meter skal vi for første gang se

Bent olsens Liber og Søren Jensens Composed på

Klampenborgs græs. Begge heste blev importeret til

Danmark i fjor, og Liber er lige nu den højest handicappede

3-årige hest i dansk træning med et tal på 88. Det

er otte kilo mere end Composed, som også må give sin

konkurrent et enkelt kilo i sæsondebuten.

Flemming Poulsen får i dette opgør sit comeback som

Klampenborg-træner med Flower Spring, der på papi-

”inteRnational”

SæSonpRemieRe!

åreTS FørSTe LøBSDaG På KLaMPenBorG GaLoPBane Bærer Fra FLere SiDer eT inTernaTionaLT

PræG. Vi Får BeSøG aF Den TySKe Træner, DoMiniK MoSer, Der GæSTer Banen MeD Fire

heSTe, oG TiLBaGeVenDTe FLeMMinG PouLSen BrinGer Den FranSKe JoCKey LouiS-PhiLiPPe

BeuZeLin oP TiL Tre riDT På STaLDenS heSTe.

Flyer

ret har en del at hente på de to førnævnte, men hesten

har dog ikke gjort meget galt i sine to første starter, og

der regnes med en god sejrschance.

Easy life eller en af debutanterne?

i iKeyVet 3-års Maiden Serien over 1600 meter står

Klampenborgs regerende championtræner, Bent olsen,

med endnu en stor chance i form af easy Life.

hoppen kommer med tre andenpladser i bagagen,

heraf den seneste på Jägersro bag lovende Momo Barone.

easy Life står klart bedst til i maidenløbet, men

måske gemmer der sig en kommende klassisk stjerne

eller to blandt de fire debutanter?

rigtig hjertelig velkommen til en ny sæson på Klampenborg

Galopbane

af Filip Zwicky

4 / klAmPEnBorG GaLoPBane WWW.GaLoPBane.DK / 5


LØB 3, V5-1 LØB 4, V5-2 LØB 5, V5-3 LØB 6, V5-4 LØB 7, V5-5

10 Broughtons Fawn

2 Opening Day

4 Enara

3 Phoebe

11 Haseen

7 Run Directa

1 Out The Ring

8 Harley

5 Fortunens Boss

9 Playboy

6 Faahem

Broughtons Fawn

startede to gange

tilbage i januar og

februar, og selv om det

er et stykke tid siden

nu, har Hans-Inge

Larsen haft sine heste i

glimrende forårsform

på de svenske baner.

Opening Day sluttede

2012 af med en sejr og

en andenplads, og hun

drager her fordel af to

kilos lettelse. Phoebe

var tidligt på færde i

fjor, og hun lader til at

være langt fremme

formmæssigt allerede.

Outsider bliver Enara,

der har leveret en

række stabile

præstationer på

Klampenborg, og

samtidig starter året fra

et behageligt handicap.

TIPS OG RANKING // V5

3 Flyer

5 Maltho

4 Dingle View

6 Gracia Directa

2 Mr Fong

1 Charles Darwin

Sidste års store

sejrssluger, Flyer, så

forrygende godt ud i sit

arbejde mandag

morgen, og han ser ud

til at være klar på

sekundet igen i år.

Maltho må give to kilo

til Flyer her, men ellers

er de to Academy

Award-sønner svære at

skille ad. Den tyske

gæst Gracia Directa er

højest handicappet i

feltet, men bærer også

topvægt ovenpå sine

stærke præstationer i

både Tyskland og

England i fjor.

Topsprinteren Dingle

View havde lidt af en

mellemsæson i fjor,

men hun har kapacitet

til mere end sit

nuværende tal og

bærer en behagelig

vægt.

13 Easy Life

1 Acey Ducey

12 Clos Beylesse

11 Snow Flake

3 Una Vita

10 Autumn Leaves

6 Antonius Meridius

7 Clauses Angola

2 Baron First

4 Special Blue

14 Binary Singer

9 All In All

5 Gipsy Terror

8 Wrams Pandora

Easy Life ligner det

åbenlyse valg i årets

første udgave af

iKeyVet 3-års Maiden

Serien. Hoppen har løb

i kroppen fra Jägersro,

hvor hun sluttede på en

klart godkendt

andenplads bag

Castros Derbyaspirant

Momo Barone, og

tackler hun sit første

møde med

Klampenborg på rette

måde, bør hun tage

karrierens første sejr

her. Acey Ducey gjorde

det ganske fint i sine

fire starter sidste år, og

hun var kun slået med

fem længder af den

senere Vinterfavorit,

Koo Koo Sint, i sin

sidste start.

Debuterende Snow

Flake er halvsøster til

The Kicker, og Clos

Beylesse var tredje bag

to gode heste i sin

debut som 2-årig.

V5-SYSTEMET

V5 i dag 3. – 7. løb

V5-1 2-3-4-7-10-11

V5-2 3-4-5-6

V5-3 13 eaSy LiFe

V5-4 1-7

V5-5 1-8-13

7 Shrek

1 Smokey Storm

2 San Jemeniano

4 Galdessa

5 Mojito

6 Verglacial

3 His Highness

Shrek vandt halvdelen

af sine 10 starter i fjor,

og selv om han nåede

højt op i handicappet,

lod det til, at der fortsat

kunne være nogle kilo

at hente ved sæsonens

afslutning. Smokey

Storm vandt

Åbningsløbet i fjor og

er sikkert tidligt på

færde igen. Galdessas

seneste start på græs

gav en fjerdeplads i

Norsk Breeders’ Prize

Classic bag The Kicker

og Hovsa. Hun steg til

77 i handicap og har

derfor noget at bevise i

årets første start.

Outsider bliver San

Jemeniano, der ofte

går gode løb på

Klampenborgs græs, og

stalden plejer ligeledes

at samle på sejre i det

tidlige forår.

144 RÆKKER X 1 KR =

144 Kroner

1 Vera Volkova

13 Indian Pale

8 Val Fleur

3 Nomine De Jour

5 Chorusso

11 Feuer Claus

2 Niels Junior

14 Lagoa Do Pau

4 Rosy Red

15 Indian Fire

10 Wiesenprinz

12 Cha Cha Award

9 Findus Zaid

6 Clauses Polly

7 Rockyto

Vera Volkova har

fortsat sin første

trioplacering til gode i

11 starter, men hoppens

sidste start på græs i

2012 indikerede, at

karrierens første sejr

ikke behøver at være

langt væk. Indian Pale

er allerede vinder i år,

men det var dog tilbage

i januar måned. Han

bør være med helt

fremme i afgørelsen

igen og drager samtidig

fordel af to kilos

lettelse. Nomine De

Jour har endnu aldrig

vundet i 22 starter, men

han var tæt på i to

omgange i efteråret, og

Val Fleur vandt sin

eneste sejr i fjor her på

Klampenborgs græs.

Biluheld havde næR

koStet ham livet

PorTræT aF Den FranSKFøDTe JoCKey

LouiS PhiLiPPe BeuZeLin

Louis Philippe, der er opvokset på Barbados, har været

igennem en længerevarende hård periode ovenpå et

biluheld i england, der nær havde kostet ham livet tilbage

i 2009. Den unge jockey var lærling hos Sir Michael

Stoute, men fik efter sit alvorlige uheld hvor han bl.a.

punkterede lungen og var indlagt i koma på hospitalet,

forsøgte han sig i stedet i Frankrig, hvor han har redet

for en række af de største trænere og lige nu arbejder

for Pascal Bary.

”Louis Philippe er i mine øjne et af de største talenter

i fransk galopsport, og hvis bare han fik chancen på

louis Beuzelin

PreMiereDaGen ByDer iKKe Kun På TySKe DoMiniK MoSerS GæSTeViSiT MeD Fire heSTe Fra

TySKLanD, Men oGSå På eT BeSøG aF Den FranSKFøDTe JoCKey LouiS PhiLiPPe BeuZeLin, Der

SiDDer oP På FLeMMinG PouLSenS Tre DeLTaGere.

HESTEEjERfORENINGEN

ByDer VeLKoMMen

HesteEjerforeningen byder i dag sine medlemmer velkommen i

racing club efter 2. løb og indtil 4. løb. du kan også melde dig ind,

hvis du møder op.

med venlig hilsen, Bestyrelsen for kHEf

et højere niveau, tror jeg han ville kunne nå helt op

i toppen dernede”, fortæller Flemming Poulsen, der

har planer om at bruge jockeyen regelmæssigt på de

skandinaviske baner.

”han har redet løb for mig i Frankrig, han er sulten efter

succes og rejser gerne fra Frankrig til Skandinavien i

jagten på vindere”, slutter Flemming Poulsen om sin

jockey, der på premieredagen sidder op på hestene all

in all, Flower Spring og Vera Volkova.

af Filip Zwicky

6 / klAmPEnBorG GaLoPBane WWW.GaLoPBane.DK / 7


”galopp Reunion”

på klampenBoRg!

PLEASE NOTE

neW PoST aDreSS

Peter Adbro

KLaMPenBorG GaLoPBaneS ”raCinG CLuB” Danner På PreMiereDaGen raMMe oM en STor

FeST MeD DeLTaGeLSe aF ManGe aF SPorTenS TiDLiGere KenDTe naVne. arranGeMenTeT,

Der har FåeT naVneT ”GaLoPP reunion”, er SKaBT aF SVenSKe PeTer aDBro, SoM Var

LærLinG På KLaMPenBorG For Mere enD 40 år SiDen.

”Jeg rejste fra Sverige til Danmark i 1969 og var lærling

hos både hans og Jørgen Bech holm”, fortæller

Peter adbro, der fik idéen til Galopp reunion allerede

sidste efter. ”Det begyndte egentlig blot med lidt

kommunikation frem og tilbage på Facebook, idet jeg

derigennem fik kontakt til personer fra galopsporten

jeg ikke havde set i mange, mange år. Vi begyndte at

lege med tanken om at mødes og tale om de gode

gamle dage, og pludselig var idéen gået fra et simpelt

møde på en café i Malmö til dette store arrangement

på Klampenborgs premieredag”, siger Peter.

”i begyndelsen var det hovedsageligt gamle venner

og bekendte der meldte sig til, men efterhånden

blev listen længere og inkluderede også en række af

sportens yngre navne. Vi bliver 80 deltagere i racing

når du sidder med dette program i hånden, er

dansk Galop og klampenborg Galopselskab flyttet til nye

kontorer på banen; rettere sagt i det hus, der i ”gamle”

dage blev kald Glashuset.

Club på lørdag, og efterfølgende tager vi turen videre

på Dyrehavsbakken”.

i forbindelse med arrangementet er der også blevet

lagt penge til side til et løbssponsorat af reunion

Cup over 1600 meter, hvor Peter adbro selv overrækker

ærespræmie til den vindende ejer.

”Jeg har hele vinteren igennem glædet mig til denne

dag, til at møde gamle venner som jeg ikke har set

i mere end 40 år. Jeg talte med en af dem i telefonen

forleden dag, og det er utroligt at man efter så

mange års adskillelse kan gå direkte tilbage til den

gamle ”jargon” og sludre som om der blot var gået

14 dage”, slutter Peter adbro.

af Filip Zwicky

Klampenborg galopbane

Klampenborgvej 52

2930-Klampenborg

att: Michael Koefoed

Saturday

25th May

1st race at 14.30

GATES OPEN AT 12.30

Performances

DARK GREEN SCHOOL

OF IRISH DANCING

&

THE GORDON

PIPES & DRUMS

KICK OFF THE SUMMER

IN IRISH STYLE

With live Irish music, dancing, Irish food & drink,

pony rides & face painting for the kids and of

course top class horseracing.

Dress to

Impress

Best Hat Competition

First prize

a trip to Dublin

FREE COACH

FROM CITY CENTRE

Meet for brunch at The Irish Rover in Copenhagen

& grab a free ride to the track. Coach

leaves at 12.30 and returns after the last race.

Further Information at WWW.GALOPBANE.DK

8 / klAmPEnBorG GaLoPBane WWW.GaLoPBane.DK / 9


20130420 PRøVELøb

1200 m SÅDAN SPiLLEr

kl.14.05

Ca kl Kvaltid 14.05/

1:22:0 1100 gr

Distance / 1200 m PRØVELØB

Vægt / 59 kg Inga prissummor i denna löpning

For 3-årige og ældre heste

Kvalifikations tid: 1.13,0

Vægt: 59 kg.

Tidskrav: 1.13,0

1

GREY GOOSE 57,5

3, brun hp Academy Award-Jolie Fleur / Richard Of York (Berner Olsen)

GUL, gule; gul Carpe Diem Racing I/S

Jacob Johansen

Livs: Ej startet.

2013: Ej startet

Bent Olsen Formtal: - 2012: Ej startet

Kl 5/ 8-Kv 1100 gr lt Tid: , Slettet (Halt)-

MAMBA 57,5 Danny Patil

3, brun hp Pistachio-Miss Chelsea / Richard Of York (Bechmann Racing) Livs: Ej startet.

2 ROSA/RØD kvadreret;rosa;rød Bechmann Racing 2013: Ej startet

Hanne Bechmann Formtal: - 2012: Ej startet

CALL OF DUTY 57 Marcos Robaldo (59)

3, brun v Academy Award-Fleur En Fleur / Hernando (Stutteri Hjortebo) Livs: Ej startet.

3 RØD m.sort diabol; sort m.rød diab;s/r Scandinavian Racing Team 2013: Ej startet

Bent Olsen Formtal: - 2012: Ej startet

PROGRAMMET

hvis du modtog programmet sidste år, vil dette fortsætte.

Der kan dog være den undtagelse at du selv har meldt fra.

nogle modtager også et Girokort, og her skal man indbetale

895,- dkk hvis du bor i Danmark og 995,- dkk hvis

programmet skal sendes til udlandet. Beløbet kan trækkes

på din hesteejer konto i Klampenborg Galopselskab.

TRÆd VARSOMT

i forbindelse med etableringen af vores nye kontorer har asfaltvejen

lidt en del overlast. det bliver der rettet op på, der vil foregå en

reetablering omkring 1. juni til en standard meget bedre end før.

Du i DAG

aLLe Kan Være MeD

her er GuiDen, Der Får

DiG hurTiGT iGanG.

»

VindEr (AllE lØB)

Vinder er det enkleste spil, du kan spille.

her skal du bare regne ud, hvilken hest

der kommer først over stregen og gør

den det, så har du vundet. og du behøver

ikke engang at udfylde en kupon. Du

siger f.eks. blot: “20 kr. Vinder på nummer

7 i 4. løb.” Så er du med. Mindste

indskud er 10 kr.

PlAds (AllE lØB)

her skal din hest bare komme ind mellem

de 3 første for at give gevinst. og

her behøver du heller ikke at udfylde en

kupon. Du siger f.eks. bare: “20 kr. Plads

på nummer 2 i 3. løb.” Mindste indskud

er 10 kr. Såfremt der er seks eller færre

heste opført i programmet udbetales der

kun for første og anden hest.

komB (AllE lØB)

i Komb gælder det om at finde de to

hes te der kommer først i mål i rigtig rækkefølge.

Man kan hente et godt odds for

små penge. Mindste indskud er 5 kr. pr.

kombination. Kan spilles mundligt eller

skriftligt.

CHANCEVuRdERINGER

ud for hver hest i løbene er der angivet en chancevurdering

som kan hjælpe dig på vej mod gevinsten.

s hesten har vinderchance

t hesten har nok ikke store chancer her

l hesten kan overraske

n hesten er vanskelig at vurdere

Trio (AllE lØB undTAGEn 7. lØB)

her skal man gætte de tre heste, der

kommer først over målstregen i ét løb – i

rigtig rækkefølge. Spillet skal udfyldes

på en kupon. Man kan gardere med flere

heste. rækkepris er min 2 kr. hvis ingen

spillere har fundet frem til den rigtige triokombination,

så overføres gevinstpuljen,

som en jackpot til dagens sidste trio spil.

suPErTrio (7. lØB)

nogle dage kan der også spilles Supertrio.

her gælder det akkurat som i Trio at

finde de tre første heste over mål, blot er

rækkeprisen på 10 kr.

hvis ingen spillere har fundet frem til

den rigtige Supertrio-kombination, så

overføres gevinstpuljen, som en jackpot

til en senere dag.

V5 (3.–7. lØB)

i V5 gælder det om at finde vinderne af

fem på forhånd udvalgte løb. Du får gevinst

hvis du har 5 rigtige (eller 4 rigtige,

hvis ingen har 5 rigtige). rækkeprisen er

1 kr.

10 / klAmPEnBorG GaLoPBane WWW.GaLoPBane.DK / 11


1

HK ENTREPRISE HANdICAP

26.000 kr. (13.000-6.500-3.200-2.000-1.300)

Ca kl 14.40

1800 gr

1

HK ENTREPRISE HANDICAP

26.000 kr 13.000-6.500-3.200-2.000-1.300

For 3-årige og ældre heste klasse 4

Vægt: Aldersvægtreg. hcp 3-årige -9,0 kg ældre -2,0 kg

FUEGO

Rek 1800 gr: Inget rekord finns

56 Sara Slot

Trio

kl. 14.40

3-årige og ældre heste. handicap klasse 4

Vægt: 3-årige: - 9.0 kg. ældre: - 2.0 kg

Ca kl 14.40

1

1800 gr

HK ENTREPRISE HANDICAP

26.000 kr 13.000-6.500-3.200-2.000-1.300

For 3-årige og ældre heste klasse 4

Vægt: Aldersvægtreg. hcp 3-årige -9,0 kg ældre -2,0 kg

Rek 1800 gr: Inget rekord finns

FUEGO 56 Sara Slot

Trio

1800 m

1

5, brun h Funambule-Senorita / Richard Of York (Bente Slot)

BORDEAUX m.gul stjerne; gul hue Bente Slot

Livs: 17 1-2-1

2013: Ej startet

65.578

Sara Slot Formtal: 58 2012: 13 1-2-1 60.420

Jæ 5/ 9-7 16.600 av 2400 dt gd 2.40,5 Triple Agent 56 Seigneur Thun 54 59 5-8 9 F 60 S Slot 34

Gø 16/ 9-9 16.600 h5 2300 gr gd 2.30,0 Ailsa Carmel 57 Zafir Zaid 49 57 9-10,5 14 F 59 E Chaves 178

Kl 29/ 9-5 10.000 h5 2800 gr bl 3.12,5 Explosive Hil 58 Fuego 61 56 2-0,5 10 F 61 S Slot 98

Ø 19/ 10-6 33.600 h5 2400 dt gd 2.41,7 Surfer 67 Feugo 67 57 2-0,5 12 F 67 S Slot 106

Ø 2/ 11-6 33.600 h4 2400 dt bl 2.41,6 Symbol Of Gol 65 Cool Match 69

5, brun h Funambule-Senorita / Richard Of York (Bente Slot)

1 BORDEAUX BLACK m.gul stjerne; ANGEL gul hue Bente Slot 53

Sara Slot 5, mkbr. hp Imperial Dancer-Lake Pleasant / Elegant Air (Berner Formtal: Olsen) 58

Jæ 5/ 9-7 2 16.600 BORDEAUX,guld av 2400 dt gd 2.40,5 stjerner;bord;guld Triple Agent Marianne 56 Halberg Seigneur Thun 54 59

Gø 16/ 9-9 16.600

Inge

h5 2300

Mette

gr

Dejgaard

gd 2.30,0 Ailsa Carmel 57 Zafir Zaid 49

Formtal:

57

Kl 29/ 9-5

År

10.000

2/ 6-6

h5 2800

27.500

gr bl

h4 2000

3.12,5

gr gd 2.03,2

Explosive Hil

Aramid

58

61

Fuego 61

Prime Grey

56

53

Ø 19/ 10-6

Od

33.600

15/ 6-2

h5 2400

10.000

dt gd

h4 1800

2.41,7

gr lt 1.50,7

Surfer 67

Wide Ranging

Feugo

62

67

Black Angel

57

59

Ø 2/ 11-6

År

33.600

5/ 10-4

h4 2400

25.900

dt bl

h4 2000

2.41,6

gr bl 2.20,1

Symbol Of Gol

Alexandra

65

Pal

Cool

61

Match 69

Do It Tiger

59

64

59 7-11 11 F 59 S Slot

Livs: 17 1-2-1 65.578

Nanna 2013: Ej startet Emilie Hansen

2012: 13 Livs: 1-2-1 19 60.420 0-2-2 39.500

5-8 2013: 9 F 60 Ej startet S Slot 34

55

9-10,5 14

2012:

F 59

8 0-1-1

E Chaves

16.000

178

60

2-0,5 10

3-1,5

F 61

12

S Slot

56 C Weilby

98

59

2-0,5 12

2-1

F 67

6

S Slot

59 C Weilby

106

60

7-11 11

9-m

F 59

10

S Slot

60 J Johansen

53

53

161

45

58

Kl 13/ 10-5 10.000 h4 1800 gr bl 1.55,9 Another One 59,5 Welcometomy 54,5 59 12-m 12 56 M Friberg

BLACK Kl 27/ 10-7 ANGEL 10.000 h5 1600 gr bl 1.42,5 Trombino 53 71 Walnut Lodge Nanna 57 57 Emilie Hansen 9-7 12 56 M Friberg

5, mkbr. hp Imperial Dancer-Lake Pleasant / Elegant Air (Berner Olsen) Livs: 19 0-2-2 39.500

2 BORDEAUX,guld IRISH stjerner;bord;guld LAD (SWE) Marianne Halberg B 54 Elione 2013: Ej Chaves startet (51)

Inge Mette 12, Dejgaard brun v Castlerea Lad-Irish Mist / Premier Violon (Swe Sverige) Formtal: 55 2012: 8 Livs: 0-1-1 179 16.000 15-12-24 616.857

År 2/ 6-6 3 27.500 SORT h4 2000 blå-sort-hvid gr gd 2.03,2 tvrstrb;sort;bl-so- Aramid 61 Stall Estonia Prime Grey 53 60 3-1,5 12 2013: 56 Ej startet C Weilby 161

Od 15/ 6-2 10.000

Rein

h4 1800

Kuningas,

gr lt

Sverige

1.50,7

(a)

Wide Ranging 62 Black Angel 59

Formtal:

59

53

2-1

2012:

6

17

59

3-1-1

C Weilby

53.906

45

År 5/ 10-4

Kl

25.900

13/ 10-5

h4 2000

10.000

gr bl

h4 1800

2.20,1

gr bl 1.55,9

Alexandra Pal

Another

61

One

Do

59,5

It Tiger 64

Welcometomy

60

54,5 56

9-m 10

8-15

60

12

J Johansen

B 54 E Chaves

58

Kl 13/ 10-5

Kl

10.000

20/ 10-7

h4 1800

10.000

gr bl

h5 2400

1.55,9

gr bl 2.42,3

Another One

Zero

59,5

Toleranc

Welcometomy

67 Eaglecott

54,5 59

63 55

12-m 12

3-2

56

8

M

B

Friberg

61 F De Geer

265

Kl 27/ 10-7


10.000

31/ 10-9

h5 1600

16.600

gr bl

av 2400

1.42,5

dt gd 2.41,8

Trombino 71

Gate To Succe

Walnut

61

Lodge

Caledonia

57 57

62 55

9-7 12

7-m

56

7

M

B

Friberg

67 Y Nilsson

161

265

161

124

75

42

Jæ 18/ 11-6 16.600 h3 2400 dt gd 2.40,9 Le Chiffre 70,5 Seigneur Th 64,5 55 9-m 12 B 63 Y Nilsson

IRISH Jæ 5/ 12-4 LAD 16.600 (SWE) h4 1730 dt bl 1.52,2 Runsonrun B 54 59 Moonline Elione 56 Chaves 54 (51) 11-16,5 11 B 54 F De Geer

12, brun v Castlerea Lad-Irish Mist / Premier Violon (Swe Sverige) Livs: 179 15-12-24 616.857

3 SORT blå-sort-hvid HERNANDA tvrstrb;sort;bl-so- DIRECTA Stall Estonia (GER) 58 Oliver 2013: Ej Wilson startet

Rein Kuningas, 4, brun Sverige hp Hernando-Horeia (a) Directa / Big Shuffle (Ger Tyskland) Formtal: 53 2012: 17 Livs: 3-1-1 11 53.906 0-1-1 16.346

Kl 13/ 10-5 4 10.000 RØD; h4 1800 grøn gr ærm, bl 1.55,9 røde armring; Another r-g strip One Gestüt 59,5 Trona Welcometomy 54,5 56 8-15 12 2013: B 54 Ej startet E Chaves 124

Kl 20/ 10-7 10.000 Dominik h5 2400 Moser gr bl 2.42,3 Zero Toleranc 67 Eaglecott 63 Formtal: 55 60 3-2 2012: 8 B 10 61 0-1-1 F De Geer 16.346 75

Jæ 31/ 10-9

D

16.600

12/ 8-7

av 2400

26.005

dt gd

h 1800

2.41,8

gr gd 1.51,3

Gate To Succe

Coolfighter

61 Caledonia

59

62

Highland

55

Figh 60 - 7-m 7 7-9 B 67

8

Y Nilsson

53,5 J Quinn

42

Jæ 18/ 11-6

D

16.600

30/ 8-6

h3 2400

37.150

dt gd

av 1600

2.40,9

gr gd 1.42,3

Le Chiffre 70,5

Joy For Life

Seigneur

58

Th 64,5

Donna Sophia

55

58 - 9-m 12 4-4,5 B 63

8

Y Nilsson

58 S Hofer

130

Jæ 5/ 12-4

D

16.600

23/ 9-8

h4 1730

22.290

dt bl

h 1600

1.52,2

gr gd 1.36,4

Runsonrun 59

Erlian 54

Moonline 56

Kendoro

54

57 - 11-16,5 11 3-2,5 B 54

17

F De

59

Geer

K Clijmans

143

130

143

56

132

156

D 21/ 10-1 26.377 av 1800 gr gd 1.54,9 Milord 56 Scoville 57 - 6-11 8 55 K Clijmans 404

HERNANDA D 4/ 11-5 22.290 DIRECTA av 1600 gr gd 1.47,2 (GER) Timorow 58 59 Koffi Angel Oliver 55 Wilson - 4-3,5 14 55,5 P Werning 122

4, brun hp Hernando-Horeia Directa / Big Shuffle (Ger Tyskland) Livs: 11 0-1-1 16.346

4 RØD; grøn ærm, SIRJOSHUA røde armring; r-g strip REYNOLDS Gestüt Trona (GB) B 2013: 62 Ej startet Nathalie Mortensen (64)

Dominik Moser 8, mkbr. v Kyllachy-Alzianah / Alzao (Gb England) Formtal: 60 2012: 10 Livs: 0-1-1 51 16.346 10-5-1 762.009

D 12/ 8-7 5 26.005 SORT,gul h 1800 gr sjerne;gule gd 1.51,3 stjr;gul Coolfighter stjerne Nathalie 59 Mortensen Highland Figh 60 - 7-9 2013: 8 53,5 1 0-0-1 J Quinn 4.611 56

D 30/ 8-6 37.150 Henrik av 1600 Engblom, gr gd 1.42,3 Sverige Joy For Life 58 Donna Sophia 58 Formtal: - 66 4-4,5 2012: 8 19 58 1-1-0 S Hofer 59.351 132

D 23/ 9-8


22.290

7/ 11-4

h 1600

20.750

gr gd

h4 2000

1.36,4

dt bl 2.14,7

Erlian 54

You Callin My

Kendoro

62

57

Ready Solace

-

57 - 3-2,5 17 4-4 59

15

K Clijmans

B 60 N Mortensen

156

142

D 21/ 10-1


26.377

28/ 11-2

av 1800

24.900

gr gd

h3 1730

1.54,9

dt gd 1.50,2

Milord 56

Tennessee

Scoville

Sou 63

57

Lions Prospec

-

63 - 6-11 8 6-14 55

10

K Clijmans

B 57 N Mortensen

404

93

D 4/ 11-5


22.290

9/ 12-2

av 1600

24.900

gr gd

h3 2000

1.47,2

dt nt 2.17,1

Timorow 59

The Provocati

Koffi

60

Angel 55

Always De

-

Man 57 - 4-3,5 14 9-17 55,5

10

P Werning

B 55 N Mortensen

122

169

Tæ 16/ 12-3 24.900 h3 1600 dt nt 1.45,2 Web Of Dreams 57 Manhattan 56 - 6-8 14 B 52 N Mortensen

SIRJOSHUA Jæ 10/ 4-4 19.140 av REYNOLDS 1730 dt gd 1.54,2 (GB) Trannel 50 Sing In Colou B 53 62 65 Nathalie 3-2 12 Mortensen B 58 N Mortensen (64)

8, mkbr. v Kyllachy-Alzianah / Alzao (Gb England) Livs: 51 10-5-1 762.009

5 SORT,gul sjerne;gule PICK stjr;gul ME stjerne (SWE) Nathalie Mortensen 54 Max 2013: W 1 Friberg 0-0-1 4.611 (56)

Henrik Engblom, 5, brun Sverige h Mirio-Piccolezza / Piccolo (Swe Sverige) Formtal: 66 2012: 19 Livs: 1-1-0 23 59.351 1-6-3 145.795

Tæ 7/ 11-4 6 20.750 LYSGRØN-LYSGUL h4 2000 dt bl 2.14,7 firdelt;lysgu;lysgr You Callin Magnus My 62 Olsson Ready Solace 57 - 4-4 15 2013: B 60 Ej startet N Mortensen 142

Jæ 28/ 11-2 24.900 Maria h3 1730 Olsson, dt gd Sverige 1.50,2 (a) Tennessee Sou 63 Lions Prospec 63 Formtal: - 58 6-14 10 2012: B 10 57 0-1-2 N Mortensen 19.940 93

Tæ 9/ 12-2 Tæ 24.900 10/ 7-9 h3 2000 41.500 dt nt av 2400 2.17,1 gr gd 2.42,4 The Provocati Linus 60 59 Always De Man Delaroche 57 - 59 64 9-17 10 3-4,5 B 55 5 N Mortensen 59 M Rodriguez 169

Tæ 16/ 12-3 Ø 24.900 9/ 8-8 h3 1600 24.960 dt nt h3 1750 1.45,2 dt gd 1.54,1 Web Of Dreams Al Rannan 57 Manhattan 62 56 Great Choisir - 62 64 6-8 14 7-10,5 B 52 12 N Mortensen 62 E Olsson 298

Jæ 10/ 4-4 Gø 19.140 1/ 9-4 av 1730 24.900 dt gd h4 2400 1.54,2 gr lt 2.28,6 Trannel 50 Hidden Fairyt Sing 63 In Colou Red 53 Cat 65 Go 59 63 3-2 12 9-8 B 58 12 N Mortensen 60 E Olsson 84

298

84

*21

256

92

Kl 8/ 9-3 10.000 h4 2400 gr gd 2.32,1 Sikorsky 62 Liberation 62 62 7-17 7 62 M Rodriguez

PICK Jæ 27/ ME 9-11 16.600 (SWE) h4 2400 dt gd 2.40,3 Downbeat 54 69 Gate To Succe Max 59 W 60 Friberg (56) 7-15 7 63 E Olsson

5, brun h Mirio-Piccolezza / Piccolo (Swe Sverige) Livs: 23 1-6-3 145.795

6 LYSGRØN-LYSGUL AMELIE firdelt;lysgu;lysgr Magnus Olsson 58 Martin 2013: Ej startet Rodriguez

Maria Olsson, 4, brun Sverige hp Academy (a) Award-Afrodite / Kateb (Stald Jupiter og Formtal: Stutteri Bøgely) 58 2012: 10 Livs: 0-1-2 5 19.940 0-0-1 5.000

Tæ 10/ 7-9 7 41.500 SORT av 2400 m.hvidt gr gd skærf; 2.42,4 tre hvi ringe; Linus 59 rød Stald Isak Delaroche 59 64 3-4,5 2013: 5 59 Ej startet M Rodriguez *21

Ø 9/ 8-8 24.960 Helle h3 1750 Christensen dt gd 1.54,1 Al Rannan 62 Great Choisir 62 Formtal: 64 60 7-10,5 12 2012: 62 4 0-0-0 E Olsson 0 256

Gø 1/ 9-4 Kl 24.900 10/ 11-1 h4 2400 25.000 gr lt av 1400 2.28,6 gr gd 1.29,6 Hidden Fairyt Hovsa 63 56 Red Cat Go 59 Borderline 63 58,5 - 9-8 12 3-6 60 6 E Olsson 57 E Chaves 92

Kl 8/ 9-3 Kl 10.000 16/ 6-3 h4 2400 10.000 gr gd av 1400 2.32,1 gr gd 1.25,6 Sikorsky 62 Borderline Liberation 59 62 Pyrus 59 62 - 7-17 7 8-11 62 10 M Rodriguez 57 O Wilson 185

Jæ 27/ 9-11 Kl 16.600 7/ 7-6 h4 2400 10.000 dt gd av 1600 2.40,3 gr gd 1.36,3 Downbeat 69 Imaginenowa Gate 54,5 To Succe Lady 59 Strombol 60 58 65 7-15 7 7-19,5 63 11 E Olsson 57 O Wilson 149

185

149

33

35

77

7

Kl 11/ 8-8 10.000 h4 2200 gr lt 2.17,8 No Redundancy 61 Zazoo 64 63 9-14,5 11

AMELIE Kl 19/ 8-8 15.000 h3 2400 gr lt 2.25,3 Madame 58 Esprit 67 Somerville Martin 62 62 Rodriguez 7-m 7

4, brun hp Academy Award-Afrodite / Kateb (Stald Jupiter og Stutteri Bøgely) Livs: 5 0-0-1 5.000

SORT m.hvidt skærf; tre hvi ringe; rød Stald Isak 2013: Ej startet

59,5

49

R Schistl

F Waweru

105

271

Helle Christensen

FAVORITTEN Kl 10/ 11-1 25.000 5 av SIRJOSHUA 1400 gr gd 1.29,6 REYNOLDS Hovsa 56

Kl 16/ 6-3 10.000 av 1400 gr gd 1.25,6 Borderline 59

Kl 7/ 7-6 10.000 av 1600 gr gd 1.36,3 Imaginenowa 54,5

RESERVEHESTE

Kl 11/ 8-8 10.000 h4 2200 gr lt 2.17,8 No Redundancy 61

Kl 19/ 8-8 15.000 h3 2400 gr lt 2.25,3 Madame Esprit 67

Formtal:

Borderline 58,5

Pyrus 59

Lady Strombol 58

Zazoo 64

Somerville 62

60

-

-

65

63

62

2012: 4 0-0-0

3-6 6 57

8-11 10 57

7-19,5 11 57

9-14,5 11 59,5

7-m 7 49

0

E Chaves

O Wilson

O Wilson

R Schistl

F Waweru

33

35

77

105

271

TIPS 5 SIRJOSHUA REYNOLDS – 4 HERNANDA DIRECTA – 1 FUEGO – O: 7 AMELIE

hK entreprise er opbygget i kraft af godt håndværk og afleverin- og ens for dem alle er, at vi ikke skelner mellem en kunde som

ger til tiden, og det er med stolthed at 2/3 af vores ordrer sker på kommer med ønsket om en ny radiatorskjuler eller kunder som

baggrund af anbefalinger fra eksisterende kunder. hos hK en- kommer med en entreprise på renoveringen af et fritidshjem.

treprise er det os derfor magtpåliggende at kunden ikke bare får, alle opgaver løses med udgangspunkt i at sikre kunden en god

hvad der aftales, men at kunden også er sikret en god behandling oplevelse.

og en løbende orientering om POWER arbejdet, mens OF det DREAMS pågår. Vi har (IRE) 58 Marcos Robaldo (60)

tradition for ikke at skelne mellem 6, brun de v Pearl forskellige Of Love-Pussie typer Willow opgaver / Catrail (Ire Læs Irland) mere og kontakt os Livs: igennem 19 0-1-4 vores 19.796 website:

og kunder. Vi har lige dele 8 private GUL-GRØN og erhvervsmæssige ternet;hvid;gul Irina opgaver, Skjødt www.hk-entreprise.dk

2013: Ej startet

Irina Skjødt (a) Formtal: 62 2012: 1 0-0-0 1.000

Kl 08/ 11-10 10.000 h5 2400 gr gd 2.35,6 Half Queen 58,5 Val Fleur 58 65 7-19 8 70 M Robaldo

Kl 09/ 11-8 10.000 h4 1800 gr gd 1.44,8 Vivaldi 69 Qayyan 56 64 3-1,5 12 62 M Robaldo

Kl 10/ 11-7 15.000 h3 2200 gr gd 2.22,2 Gyllene Tider 55 Be My Conscie 62 64 5-3 12 55 J Johansen

Kl 20/ 10-Kv 1100 gr bl Tid: 1.10,3 - 55 F Waweru

POWER Kl 27/ 10-8 10.000 OF DREAMS av 1800 gr bl 1.55,4 (IRE) Redford 58 61 Le Chiffre Marcos 59,5 64 Robaldo (60) 5-20 7 S 59 M Robaldo

6, brun v Pearl Of Love-Pussie Willow / Catrail (Ire Irland) Livs: 19 0-1-4 19.796

8 GUL-GRØN ARAMID ternet;hvid;gul Irina (IRE) Skjødt 62 Nicolaj 2013: Ej startet Stott

Irina Skjødt 5, (a) brun v Aussie Rules-Bollicena / Woodman (Ire Irland) Formtal: 62 2012: 1 Livs: 0-0-0 23 1.000 1-4-5 92.600

Kl 08/ 11-10 9 10.000 BLÅ h5 pink 2400 bælte; gr gd pink, 2.35,6 hvide armr; Half Queen blå Tom 58,5 Pedersen Val Fleur 58 65 7-19 2013: 8 Ej 70 startet M Robaldo 83

Kl 09/ 11-8 10.000 h4 1800 gr gd 1.44,8 Vivaldi 69 Qayyan 56 64

Tom Pedersen (a) Formtal: 64

3-1,5 12 62 M Robaldo 233

2012: 12 1-0-3 46.000

Kl 10/ 11-7 15.000 h3 2200 gr gd 2.22,2 Gyllene Tider 55 Be My Conscie 62 64 5-3 12 55 J Johansen 66

Od 15/ 9-5 15.000 h3 1800 gr gd 1.50,1 Sarah 59,5 Prime Grey 56 68 5-3,5 9 60 A Bager

Kl 20/ 10-Kv 1100 gr bl Tid: 1.10,3 - 55 F Waweru gdk

Jæ 27/ 9-6 24.900 h3 1730 dt gd 1.50,2 Wyclef 60 Awesome Delig 57 68 8-13 11 54 M Robaldo

Kl 27/ 10-8 10.000 av 1800 gr bl 1.55,4 Redford 61 Le Chiffre 59,5 64 5-20 7 S 59 M Robaldo 79

År 5/ 10-4 25.900 h4 2000 gr bl 2.20,1 Alexandra Pal 61 Do It Tiger 64 68 3-3 10 68 S Slot

År 24/ 10-12 11.000 h4 2000 gr dy 2.19,0 Wide Ranging 64 Ali Hope 62 66 6-8,5 6 66 L Olsen

ARAMID Ål 29/ 10-8 15.000 (IRE) h3 1800 gr bl 2.03,9 Red Junior 62 63 Parbold Hill Nicolaj 63 66 Stott 4-4,5 7 59 A Bager

5, brun v Aussie Rules-Bollicena / Woodman (Ire Irland) Livs: 23 1-4-5 92.600

9 BLÅ pink bælte; BARNUM pink, hvide armr; (USA) blå Tom Pedersen 62 Shane 2013: Ej Karlsson

startet

Tom Pedersen 5, brun (a) h Distorted Humor-Shady Reflection / Sultry Song (U Formtal: S A) 64 2012: 12 Livs: 1-0-3 32 46.000 3-1-2 79.697

Od 15/ 9-5 10 15.000 GRØN,brun h3 1800 gr tværbånd; gd 1.50,1 brun grøn Sarah armb; 59,5 gr Srs Ab Prime Grey 56 68 5-3,5 2013: 9 60 1 0-0-0 A Bager 0 126

Jæ 27/ 9-6 24.900

Hans-Inge

h3 1730 dt

Larsen,

gd 1.50,2

Sverige

Wyclef 60 Awesome Delig 57

Formtal:

68

64

8-13 11

2012: 14

54

2-0-1

M Robaldo

53.585

453

År 5/ 10-4


25.900

31/ 10-4

h4 2000

16.600

gr

h4

bl

1200

2.20,1

dt gd 1.14,9

Alexandra Pal

Turn

61

The Page

Do

54

It Tiger 64

Carabella

68

58,5 64

3-3 10

6-5

68

12

S Slot

61 M Robaldo

152

År 24/ 10-12


11.000

25/ 11-10

h4 2000

20.750

gr

h4

dy

1600

2.19,0

dt gd 1.44,3

Wide Ranging

Millesia

64

55

Ali Hope 62

Web Of Dreams

66

63 62

6-8,5 6

6-3,5

66

13

L Olsen

54 M Robaldo

*0

Ål 29/ 10-8


15.000

5/ 12-8

h3 1800

16.600

gr

h5

bl

1200

2.03,9

dt bl 1.15,3

Red Junior 63

Barnum 62

Parbold Hill 63

Turn The

66

Page 56 62

4-4,5 7

1-nos

59

14

A Bager

62 M Robaldo

49

Tæ 23/ 12-4 16.600 h5 1350 dt nt 1.28,3 Jacquin 65 Millesia 67 65 7-5 12 64 M Robaldo

BARNUM Tæ 27/ 1-4 21.750 (USA) h4 1600 dt gd 1.48,9 Cat Wind 62 59 Neviusz 66 Shane 65 Karlsson 11-12,5 11 63 L Rios

5, brun h Distorted Humor-Shady Reflection / Sultry Song (U S A) Livs: 32 3-1-2 79.697

10 GRØN,brun SHOW tværbånd; brun OF grøn FAITH armb; gr Srs (IRE) Ab 54,5 Emilia 2013: 1 Hvitved 0-0-0 Pedersen 0 (55/53)

Hans-Inge 4, Larsen, brun hp Sverige Acclamation-Khalkissa / Diesis (Ire Irland) Formtal: 64 2012: 14 Livs: 2-0-1 11 53.585 0-1-3 42.797

Jæ 31/ 10-4 11 16.600 LILLA,sorte h4 1200 dt prikker;lilla gd 1.14,9 Stald Turn Søndervang The Page 54 Carabella 58,5 64 6-5 12 2013: Ej 61 startet M Robaldo 155

Tæ 25/ 11-10 20.750

Ann-Charlotte

h4 1600 dt gd

Nielsen

1.44,3 Millesia 55 Web Of Dreams 63

Formtal:

62

57

6-3,5 13

2012:

54

9 0-1-3

M Robaldo

42.797

255

Jæ 5/ 12-8

Ø

16.600

26/ 7-2

h5 1200

50.400

dt

h4

bl

1600

1.15,3

gr gd 1.41,8

Barnum 62

Emma 66

Turn The Page

Show

56

Of

62

Fai 61,5 57

1-nos 14

2-0

62

15

M Robaldo

61,5 E Hvitved

199

Peders

Tæ 23/ 12-4

Ø

16.600

26/ 8-12

h5 1350

24.960

dt

h4

nt

1980

1.28,3

gr nt 2.13,7

Jacquin 65

Mohikan 65

Millesia 67

Ominsky

65

62 60

7-5 12

3-2,5

64

15

M Robaldo

63,5 C Fortune

92

Tæ 27/ 1-4

Ø

21.750

19/ 10-4

h4 1600

33.600

dt

h5

gd

1600

1.48,9

dt gd 1.46,1

Cat Wind 59

Phili Boy 57

Neviusz 66

Ironic Iranni

65

56 60

11-12,5 11

11-19,5

63

11

L Rios

68,5 R Sørensen

184

Kl 27/ 10-8 10.000 av 1800 gr bl 1.55,4 Redford 61 Le Chiffre 59,5 58 4-4 7 58 E Chaves

SHOW Ø 30/ 11-7 OF 22.080 FAITH h3 1600 dt (IRE) gd 1.44,2 Watch Chain 54,5 66 Majestic Song Emilia 63 58 Hvitved Pedersen 5-3,5 10 (55/53) 55 E Chaves

4, brun hp Acclamation-Khalkissa / Diesis (Ire Irland) Livs: 11 0-1-3 42.797

11 LILLA,sorte LASERLINE prikker;lilla Stald Søndervang 59 Anders 2013: Ej startet Bager (59/56)

Ann-Charlotte 4, brun Nielsen hp Dexterity-Mamonia / Final Appearance (Berner Olsen) Formtal: 57 2012: 9 Livs: 0-1-3 17 42.797 2-0-0 39.522

Ø 26/ 7-2 12 50.400 HVID,sort h4 1600 gr chevron;sort/hvid gd 1.41,8 Lone Emma Bager 66 Show Of Fai 61,5 57 2-0 15 2013: Ej 61,5 startet E Hvitved Peders 229

Ø 26/ 8-12 24.960 Lone h4 1980 Bager gr nt 2.13,7 Mohikan 65 Ominsky 62 Formtal: 60 61 3-2,5 15 2012: 11 63,5 2-0-0 C Fortune 31.200 151

Ø 19/ 10-4

År

33.600

21/ 9-1

h5 1600

11.000

dt

h4

gd

2150

1.46,1

gr bl 2.25,0

Phili Boy 57

Keep On Flyin

Ironic

68

Iranni

Morning

56 60

Sun 65 65 11-19,5 11 4-4 68,5

8

R Sørensen

58,5 A Bager

207

Kl 27/ 10-8

År

10.000

5/ 10-4

av 1800

25.900

gr

h4

bl

2000

1.55,4

gr bl 2.20,1

Redford 61

Alexandra Pal

Le

61

Chiffre 59,5

Do It Tiger

58

64 65 4-4 7 5-4,5 58

10

E Chaves

60 A Bager

69

Ø 30/ 11-7

År

22.080

24/ 10-12

h3 1600

11.000

dt

h4

gd

2000

1.44,2

gr dy 2.19,0

Watch Chain

Wide

66

Ranging

Majestic

64

Song

Ali

63

Hope

58

62 65 5-3,5 10 5-7,5 55

6

E Chaves

60 A Bager

159

Ø 2/ 11-3 24.960 h3 1750 dt nt 1.54,7 Rockinger 60

LASERLINE Ø 16/ 11-6 h4 1600 dt gd 1.45,1 Watch Chain 59 67

4, brun hp Dexterity-Mamonia / Final Appearance (Berner Olsen)

12 HVID,sort chevron;sort/hvid Lone Bager

Easy Come Eas 57 63 7-m 7 52

Requested Anders 66 61 Bager (59/56) Slettet (Sårskade)

Livs: 17 2-0-0 39.522

2013: Ej startet

T Smith

-

År

Lone Bager

21/ 9-1 11.000 h4 2150 gr bl 2.25,0 Keep On Flyin 68

Formtal:

Morning Sun 65

61

65

2012: 11 2-0-0 31.200

4-4 8 58,5 A Bager 71

År

År

Ø

Ø

5/ 10-4 25.900 h4 2000 gr bl 2.20,1

24/ 10-12 11.000 h4 2000 gr dy 2.19,0

2/ 11-3 24.960 h3 1750 dt nt 1.54,7

16/ 11-6 h4 1600 dt gd 1.45,1

Alexandra Pal 61

Wide Ranging 64

Rockinger 60

Watch Chain 67

Do It Tiger 64 65

Ali Hope 62 65

Easy Come Eas 57 63

Requested 66 61

5-4,5 10 60

5-7,5 6 60

7-m 7 52

Slettet (Sårskade)

A Bager

A Bager

T Smith

-

128

*0

192

RACING TIPS

sirjoshua reynolds har som den eneste i feltet løbet for nylig, og denne udblæsning fra Jägersro kan være afgørende for den

tidligere svenske stjerne. Den tyske gæst Hernanda directa har endnu ikke prøvet at vinde i karrierens 11 første starter, men

hun bliver et interessant indslag i sin første start på dansk grund. fuego var kort slået til andenpladsen i sin seneste start på

Klampenborgs græs i fjor, og han ser ud til at fungere fint på alle slags underlag. outsider bliver Amelie, der repræsenterer en

stald som normalt er tidligt på færde, og samtidig har den sparsomt startede hoppe kapacitet til langt mere end sit handicap.

rEsulTAT 1. lØB:

1. 2. 3. 4. 5. Odds: Notater:

1 pl. 2. pl 3. pl Komb: Trio:

12 / klAmPEnBorG GaLoPBane WWW.GaLoPBane.DK / 13


0130420-2 Trio

2

kl. 15.05

3-åRS CuP

45.000 (25.000-10.000-5.000-3.000-2.000)

Ca kl 15.05

1400 gr

2For 3-årige heste. 3-ÅRS CUP

Vægt 59.0 kg. med div. tillæg 45.000 og lettelser kr 25.000-10.000-5.000-3.000-2.000

Max 12 heste

For 3-årige heste

Vægt: 59 kg.

Tillæg: For hver sejr på kr. 50.000 el. derover: + 1 kg. ( max 3,0 kg )

Lettelse: Heste, der ikke - ved sejr og plads - har indtjent kr. 25.000: - 2 kg.

Rek 1400 gr: Inget rekord finns

1

REEL QUEST 59

3, brun v Special Quest-Reel Line / Scottish Reel (Berner Olsen)

HVID,rød/grøn/blå stribe;hvid/rød Pirjo Hansen

Shane Karlsson

Livs: 5 1-0-3

2013: Ej startet

51.000

Inge Mette Dejgaard Formtal: 70 2012: 5 1-0-3 51.000

Kl 11/ 8-1 30.000 av 1300 gr lt 1.18,7 Exquest 59 Red Pearl 58 - 6-3 7 59 E Chaves 168

Kl 8/ 9-5 25.000 av 1500 gr gd 1.31,4 Annaboda 57,5 Ikc Kick Back 59 - 3-11,5 7 59 D Danekilde 150

Kl 22/ 9-1 25.000 av 1500 gr gd 1.35,0 Fair Quest 59 Acey Ducey 59 - 3-3 7 59 D Danekilde 35

Kl 13/ 10-1 35.000 av 1300 gr bl 1.24,3 Rightquest Ca 59 Antonius Meri 58 - 3-2 12 59 D Danekilde 49

Kl 27/ 10-2 35.000 av 1400 gr bl 1.29,3 Reel Quest 59 Baron First 59 67 1-0,5 9 59 J Johansen 55

2

COMPOSED (GB) 60

3, brun h Sakhee's Secret-Cheeky Girl / College Chapel (Gb England)

LYSERØD;lysrød/hvide tværstr;lysrø/hvi Beatrice Marsing

Elione Chaves

Livs: 7 1-1-0

2013: Ej startet

100.020

Søren Jensen Formtal: 80 2012: 7 1-1-0 100.020

GB 11/ 6-1 28.792 av 1200 gr bl 1.18,1 Silver Ridg 58,5 Ronaldinho 57 - 8-12 13 58,5 S Donohoe 45

GB 27/ 7-3 34.541 h 1400 gr gd 1.25,7 Magic Channel 51 Oasis Canne 60,5 - 6-11 8 53 A Morgan 90

GB 3/ 8-1 34.541 av 1400 gr gd 1.28,9 Yorkshire Ico 58 Composed 59,5 - 2-5 10 B 59,5 P McDonald 80

F 18/ 8-1 85.289 av 1500 aw gd 1.33,0 Composed 58 Freestyler 55 - 1-2,5 13 58 C Soumillon *19

Ø 23/ 9-6 134.400 av 1370 gr bl 1.23,6 Diamant 59 Over The Ocea 59 - 6-9 6 59 O Wilson 62

3

JACK OF CLUBS 59

3, brun v Red Clubs-Carrozzina / Vettori (Stutteri Østerbygaard)

MBLÅ m.hvidt logo; røde langstr;mblå h Patrick Wilson O Hotel Fortunen

Oliver Wilson

Livs: 5 1-1-0

2013: Ej startet

47.750

Brian Wilson Formtal: 72 2012: 5 1-1-0 47.750

Kl 24/ 6-1 30.000 av 1200 gr bl 1.13,7 Harmonia 58 Hell'S Ange 59,5 - 4-8 10 57 O Wilson 96

Kl 21/ 7-1 35.000 av 1200 gr gd 1.11,3 High Heeled 57,5 King Diamond 59 - 4-3,5 9 57 O Wilson 48

Kl 29/ 9-1 25.000 av 1300 gr bl 1.23,5 Go On Directi 59 Jack Of Clubs 59 - 2-4 7 59 O Wilson 34

Kl 13/ 10-4 25.000 av 1800 gr bl 1.57,8 Irish Treasur 55 Prince Fiel 57,5 - 4-7,5 7 57 O Wilson *30

Kl 27/ 10-1 25.000 av 1400 gr bl 1.29,0 Jack Of Clubs 59 Special Moon 59 67 1-huv 8 59 O Wilson *22

4

FLOWER SPRING (USA)

3, brun v Flower Alley-Milago / Danzig (U S A)

GRØN; hvide ærmer; grøn Lone Og Jens Westh

59 Louis-Philippe Beuzelin

Livs: 2 1-0-1 49.800

2013: Ej startet

Flemming Poulsen Formtal: 74 2012: 2 1-0-1 49.800

Trio

1400 m

Jæ 11/ 11-7 33.200 av 1000 dt gd 1.00,8 Flower Spring 59 Possolan 57,5 - 1-4 9 B 59 P Gråberg 60

Jæ 18/ 11-4 83.000 av 1200 dt gd 1.14,5 Golden Raiban 59 Casanova Star 59 74 3-1,5 10 B 59 E Ski 52

5

LIBER (GB)

3, brun h Ishiguru-Startori / Vettori (Gb England)

RØD-SORT-GUL;røde;gul Stall Cambre

59 Jacob Johansen

Livs: 10 3-2-1 493.613

2013: Ej startet

Bent Olsen Formtal: 88 2012: 10 3-2-1 493.613

GB 26/ 7-3 39.730 av 1000 gr lt 1.00,3 Liber 58 Lucky Beggar 57 - 1-2 8 58 C Catlin *25

GB 10/ 8-3 69.091 av 1000 gr gd 0.58,5 Cosmic Chatte 58 Liber - 2-3 5 58 L Morris *13

GB 23/ 8-1 1.314.859 av 1200 gr gd 1.10,4 Hototo 58 Well Acquaint 56 - 4-3 19 56 L Morris 100

GB 1/ 9-3 34.541 av 1100 gr gd 1.13,6 Liber 60,5 King Of Kudos 57 - 1-4,5 4 60,5 J Fortune *13

GB 13/ 9-3 92.106 av 1300 gr gd 1.19,7 The Gold Cheo 51 Hajam 58 - 9-4,5 21 53,5 L Morris 160

6

SPEED 57

3, mkbr. v Cajun Cadet-Fine Paladine / Palatal (Stutteri Poulsensminde)

TURKIS;blå;blå Stutteri Poulsensminde

Marcos Robaldo (59)

Livs: 4 1-1-1 47.000

2013: Ej startet

Line Juhl Nielsen Formtal: 71 2012: 4 1-1-1 47.000

Kl

Kl

21/ 7-2 35.000 av 1200 gr gd 1.10,5

5/ 8-1 25.000 av 1400 gr lt 1.23,4

Sir Winston 57

Palagirl 55,5

Speed 57

Lumineuse 57,5

-

-

2-1,5

3-5

10

10

57

57

E Hvitved Peders

E Hvitved Peders

100

46

Od 15/ 9-3 62.200 av 1250 gr gd 1.14,2

Kl 29/ 9-3 30.000 av 1400 gr bl 1.28,7

Red Pearl 56,5

Speed 59

Prudence 56,5

Rightquest Ca 59

-

-

7-4

1-4

11

9

58

59

M Friberg

E Ski

*51

54

Jæ 10/ 10-6 av 1600 dt bl 1.43,0 Polar Desert 58 Spirit Of L 54,5 71 Slettet (Hoste) -

Kl-20130420-3 V5-1 Trio

RACING TIPS

14 / klAmPEnBorG GaLoPBane WWW.GaLoPBane.DK / 15

FAVORITTEN

5 LIBER

BiLLeDe aF LiBer

Den engelske import liber står med sine 88 i handicap som den klokkeklare favorit i dette opgør, hvor han endda løber med et

kilo mindre end den formodet værste konkurrent, composed. De to heste skiller sig på vist form noget ud fra de øvrige, men en

interessant udfordrer findes i Flemming Poulsen-trænede flower spring, der imponerede i sine to starter i fjor på Jägersro dirt

track. han vandt let sin første start, og siden var han tredje i storløbssammenhæng hvor andenhesten let vandt sin sæsondebut

og nu står 80 i handicap. jack of clubs, Speed og reel Quest vandt alle tre løb på Klampenborg i fjor – vi giver førstnævnte en

lille fordel i tipsrammen.

RESERVEHESTE

TIPS 5 LIBER – 2 COMPOSED – 3 JACK OF CLUBS – O: 4 FLOWER SPRING

rEsulTAT 2. lØB:

1. 2. 3. 4. 5. Odds: Notater:

1 pl. 2. pl 3. pl Komb: Trio:

VINd 200.000 KR

I V5-SPILLET

Flower Spring


3

dANSK HESTEfORSIKRING HANdICAP

32.000 kr. (16.000-8.000-4.000-2.400-1.600)

kl. 15.35

V5-1

3-årige og ældre heste. handicap klasse 3

Ca kl Vægt: 15.353-årige:

- 15.0 kg. 1400 ældre: gr-

9.0 kg

3

DANSK HESTEFORSIKRING HANDICAP

32.000 kr 16.000-8.000-4.000-2.400-1.600

Max 12 heste

For 3-årige og ældre heste klasse 3

Vægt: Aldersvægtreg. hcp 3-årige -15,0 kg ældre -9,0 kg

Rek 1400 gr: Inget rekord finns

OUT THE RING (IRE) 58 Francis Waweru (62)

6, brun v Acclamation-Residual / Trempolino (Ire Irland) Livs: 41 2-10-3 199.823

1 GRØN,rødt logo;grøn;rød Unnie Jacobsen 2013: Ej startet

Unnie Jacobsen (a) Formtal: 71 2012: 9 1-1-1 41.000

Kl 2/ 9-3 15.000 h3 1200 gr gd 1.10,5 Fortunens Bos 63 Bye Bye Bandi 59 68 4-1,5 10 52 F Waweru

Kl 8/ 9-6 18.000 h3 1600 gr gd 1.37,0 Out The Ring 55 Wyclef 62 68 1-1 11 55 F Waweru

Kl 22/ 9-5 15.000 h3 1600 gr gd 1.39,1 Florence Cray 58 Golden Rock 57 71 9-14 9 55 F Waweru

Kl 29/ 9-7 25.000 f 1400 gr bl 1.27,2 Plotting 59 Out The Ring 56 70 2-0,5 11 56 F Waweru

Kl 13/ 10-6 18.000 h3 1600 gr bl 1.42,1 Pro Hunter 60,5 Plotting 59 71 7-19 9 54 F Waweru

OPENING DAY (SWE) 65 Marcos Robaldo (67)

4, brun hp Academy Award-Logical Song / Troon (Swe Sverige) Livs: 19 2-4-3 256.378

2 MBLÅ-TURKIS,diagonstrib;vinrød;turkis Stall Lillö 2013: Ej startet

Bent Olsen Formtal: 76 2012: 11 1-2-2 137.313

Kl 2/ 9-1 50.000 av 1600 gr gd 1.35,4 Imaginenowar 58 Clauses Andor 58 76 8-7 9 S 58 J Johansen

Tæ 9/ 9-10 541.292 av 1950 gr gd 2.01,3 Jimmy Mack 59 Hovsa 59 74 13-16,5 15 57,5 J Johansen

Ø 23/ 9-2 258.240 av 1370 gr bl 1.22,6 Ragazzo 59 Messi 59 72 6-6 10 57,5 M Martinez

Kl 13/ 10-8 15.000 h3 1200 gr bl 1.15,5 Opening Day 61,5 Enara 58,5 71 1-3 9 61,5 E Ski

78

143

56

154

56

*35

703

203

58

Kl 27/ 10-6 15.000 h3 1600 gr bl 1.41,3 Don'T Lose 61,5 Opening Day 61,5 75 2-1 7 61,5 E Ski

PHOEBE 64 Martin Rodriguez

4, brun hp Dexterity-Phoenix Fantasy / Richard Of York (Stutteri Thorskovgaard) Livs: 14 2-4-1 174.900

3 RØD,hvide stjerner;rød Stald 5 Stars 2013: Ej startet

Helle Christensen Formtal: 73 2012: 8 0-3-1 78.250

Kl 20/ 5-4 100.000 av 1600 gr gd 1.36,0 Florence Cray 58 Blue Saphire 58 74 3-1,5 14 58 M Friberg

Jæ 30/ 5-5 41.500 av 1000 dt gd 1.00,2 Kodiac King 56 Kanzee Gold 52,5 74 6-6,5 6 54 M Friberg

Kl 9/ 6-7 20.000 av 1600 gr gd 1.37,7 Solo 58 Phoebe 56,5 74 2-kt huv 7 56,5 C Weilby

Kl 24/ 6-3 100.000 av 1600 gr bl 1.38,2 Solo 59 Gallant File 59 74 5-7,5 14 57,5 C Weilby

Kl 5/ 8-5 25.000 av 1200 gr lt 1.08,7 Art Law 58 Haseen 56 73 6-6,5 6 58,5 M Friberg

55

115

65

103

80

50

V5-1

Trio

Ca kl 15.35

1400 gr

3

DANSK HESTEFORSIKRING HANDICAP

32.000 kr 16.000-8.000-4.000-2.400-1.600

Max 12 heste

For 3-årige og ældre heste klasse 3

Vægt: Aldersvægtreg. hcp 3-årige -15,0 kg ældre -9,0 kg

Rek 1400 gr: Inget rekord finns

OUT THE RING (IRE) 58 Francis Waweru (62)

6, brun v Acclamation-Residual / Trempolino (Ire Irland) Livs: 41 2-10-3 199.823

1 GRØN,rødt logo;grøn;rød Unnie Jacobsen 2013: Ej startet

Unnie Jacobsen (a) Formtal: 71 2012: 9 1-1-1 41.000

Kl 2/ 9-3 15.000 h3 1200 gr gd 1.10,5 Fortunens Bos 63 Bye Bye Bandi 59 68 4-1,5 10 52 F Waweru 78

Kl 8/ 9-6 18.000 h3 1600 gr gd 1.37,0 Out The Ring 55 Wyclef 62 68 1-1 11 55 F Waweru 143

Kl 22/ 9-5 15.000 h3 1600 gr gd 1.39,1 Florence Cray 58 Golden Rock 57 71 9-14 9 55 F Waweru 56

Kl 29/ 9-7 25.000 f 1400 gr bl 1.27,2 Plotting 59 Out The Ring 56 70 2-0,5 11 56 F Waweru 154

Kl 13/ 10-6 18.000 h3 1600 gr bl 1.42,1 Pro Hunter 60,5 Plotting 59 71 7-19 9 54 F Waweru 56

OPENING DAY (SWE) 65 Marcos Robaldo (67)

4, brun hp Academy Award-Logical Song / Troon (Swe Sverige) Livs: 19 2-4-3 256.378

2 MBLÅ-TURKIS,diagonstrib;vinrød;turkis Stall Lillö 2013: Ej startet

Bent Olsen Formtal: 76 2012: 11 1-2-2 137.313

Kl 2/ 9-1 50.000 av 1600 gr gd 1.35,4 Imaginenowar 58 Clauses Andor 58 76 8-7 9 S 58 J Johansen *35

Tæ 9/ 9-10 541.292 av 1950 gr gd 2.01,3 Jimmy Mack 59 Hovsa 59 74 13-16,5 15 57,5 J Johansen 703

Ø 23/ 9-2 258.240 av 1370 gr bl 1.22,6 Ragazzo 59 Messi 59 72 6-6 10 57,5 M Martinez 203

Kl 13/ 10-8 15.000 h3 1200 gr bl 1.15,5 Opening Day 61,5 Enara 58,5 71 1-3 9 61,5 E Ski 58

Kl 27/ 10-6 15.000 h3 1600 gr bl 1.41,3 Don'T Lose 61,5 Opening Day 61,5 75 2-1 7 61,5 E Ski 55

V5-1

Trio

PHOEBE 64 Martin Rodriguez

ENARA (GB) 59 Danny Patil

4, brun hp Dexterity-Phoenix Fantasy / Richard Of York (Stutteri Thorskovgaard) Livs: 14 2-4-1 174.900

3 RØD,hvide 4, stjerner;rød fuks hp Sakhee-Mays Stald 5 Stars Alreem / Johannesburg (Gb England) 2013: Ej startet Livs: 13 1-2-2 60.690

Helle 4 Christensen GUL-GRØN ternet;hvid;gul Irina Skjødt Formtal: 73 2012: 8 0-3-1 2013: Ej 78.250 startet

Kl 20/ 5-4 100.000 Irina av 1600 Skjødt gr (a) gd 1.36,0 Florence Cray 58 Blue Saphire 58 Formtal: 74 68 3-1,5 14 2012: 58 11 1-2-2 M Friberg 54.040 115

Jæ 30/ 5-5 Jæ 41.500 5/ 9-2 av 1000 24.900 dt gd av 1200 1.00,2 dt gd 1.13,7 Kodiac King 56 Ta Ajabb 55 Kanzee Gold Forever 52,5 Sno 74 60,5 72 6-6,5 6 6-16 54 7 M Friberg 58,5 M Robertz 65 201

Kl 9/ 6-7 Jæ 20.000 19/ 9-3 av 1600 20.750 gr gd av 1200 1.37,7 dt gd 1.15,2 Solo 58 Cave Man Phoebe 59 56,5 Faahem 74 58 70 2-kt huv 7 3-1 56,5 11 C Weilby 54 M Robaldo 103 99

Kl 24/ 6-3 Kl 100.000 29/ 9-7 av 1600 25.000 gr bl f 1400 1.38,2 gr bl 1.27,2 Solo 59 Plotting 59 Gallant File 59 Out The 74 Ring 56 69 5-7,5 14 4-3,5 57,5 11 C Weilby 56,5 A Hollstenius 80 111

Kl 5/ 8-5 Kl 25.000 13/ 10-8 av 1200 15.000 gr lt h3 1200 1.08,7 gr bl 1.15,5 Art Law 58 Opening Day Haseen 61,5 56 Enara 58,5 73 68 6-6,5 6 2-3 58,5 9 M Friberg 58,5 A Hollstenius 50 73

Jæ 31/ 10-2 20.750 av 1730 dt gd 1.50,1 The Provocati 56 Absolute So 54,5 69 10-m 11 51 N Lakshminarayan 49

ENARA (GB) 59 Danny Patil

FORTUNENS BOSS 66 Oliver Wilson

4, fuks hp Sakhee-Mays Alreem / Johannesburg (Gb England) Livs: 13 1-2-2 60.690

4 GUL-GRØN 8, ternet;hvid;gul brun h Cajun Cadet-O'kelly Irina Skjødt / Last Tycoon (York Stutteri) 2013: Ej startet Livs: 51 9-10-9 298.750

Irina 5 Skjødt HVID,grønt (a) bomærke;hvid;hvid Hotel Fortunen Formtal: 68 2012: 11 1-2-2 2013: Ej 54.040 startet

Jæ 5/ 9-2 24.900 Bettina av 1200 Wilson dt gd 1.13,7 Ta Ajabb 55 Forever Sno 60,5 Formtal: 72 75 6-16 2012: 7 58,5 8 2-1-0 M Robertz 70.500 201

Jæ 19/ 9-3 Kl 20.750 20/ 5-9 av 1200 42.000 dt gd h3 1400 1.15,2 gr gd 1.22,8 Cave Man 59 Fortunens Faahem Bos 61 58 Zaphir 58 70 74 3-1 11 1-huv 54 13 M Robaldo 61 M Rodriguez 99 68

Kl 29/ 9-7 Kl 25.000 11/ 8-2 f 1400 15.000 gr bl h3 1400 1.27,2 gr lt 1.21,1 Plotting 59 Eliot Ness Out 57 The Ring Cheitha 56 69 61 76 4-3,5 11 5-6,5 56,5 12 A Hollstenius 66 O Wilson 111 71

Kl 13/ 10-8 Kl 15.000 2/ 9-3 h3 1200 15.000 gr bl h3 1200 1.15,5 gr gd 1.10,5 Opening Day Fortunens 61,5 Enara Bos 63 58,5 Bye Bye 68 Bandi 59 75 2-3 9 1-huv 58,5 10 A Hollstenius 63 O Wilson 73 46

Jæ 31/ 10-2 Gø 20.750 16/ 9-3 av 1730 31.125 dt gd h2 1400 1.50,1 gr gd 1.25,8 The Provocati Street 56 Band Absolute 62 So Tamarind 54,5 69 Hill 55 77 10-m 11 7-5,5 51 14 N Lakshminarayan 61 O Wilson 49 96

Kl 29/ 9-7 25.000 f 1400 gr bl 1.27,2 Plotting 59 Out The Ring 56 76 7-8 11 65 O Wilson 70

FORTUNENS

FAAHEM

BOSS 66 Oliver Wilson

(GB) 56 Nathalie Mortensen (58)

8, brun h Cajun Cadet-O'kelly / Last Tycoon (York Stutteri) Livs: 51 9-10-9 298.750

5 HVID,grønt 10, bomærke;hvid;hvid brun h Selkirk-Alumisiyah Hotel Fortunen / Danzig (Gb England) 2013: Ej startet Livs: 87 8-11-7 457.704

Bettina 6 Wilson MBLÅ,gult stolpe;mblå/guld lgstriber Henrik Engblom Formtal: 75 2012: 8 2-1-0 2013: 3 70.500 0-0-1 6.786

Kl 20/ 5-9 42.000 Henrik h3 1400 Engblom, gr gd 1.22,8 Sverige Fortunens Bos 61 Zaphir 58 Formtal: 74 67 1-huv 13 2012: 14 61 2-1-1 M Rodriguez 69.678 68

Kl 11/ 8-2 Tæ 15.000 9/ 12-3 h3 1400 29.050 gr lt h2 1350 1.21,1 dt nt 1.27,1 Eliot Ness 57 Little Warrio Cheitha 55 61 Sibenik 58 76 70 5-6,5 12 5-10 66 10 O Wilson 50 N Mortensen 71 247

Kl 2/ 9-3 Tæ 15.000 19/ 12-4 h3 1200 24.900 gr gd h3 1200 1.10,5 dt nt 1.16,8 Fortunens Bos Emphasis 63 56 Bye Bye Bandi Pine 59 Wood 75 61 69 1-huv 10 9-10,5 63 9 O Wilson 58 N Mortensen 46 114

Gø 16/ 9-3 Tæ 31.125 3/ 2-2 h2 1400 28.275 gr gd h3 1200 1.25,8 dt nt 1.17,7 Street Band 62 Dandy'S Hero Tamarind 55 Hill Hortensia 55 77 52 68 7-5,5 14 3-1 61 9 O Wilson 51 N Mortensen 96 253

Kl 29/ 9-7 Tæ 25.000 17/ 2-1 f 1400 28.275 gr bl h3 1200 1.27,2 dt tg 1.17,2 Plotting 59 Dandy'S Hero Out 58 The Ring Luckyreno 56 76 56 68 7-8 11 6-12,5 65 7 O Wilson 52 N Mortensen 70 116

Tæ 24/ 2-9 28.275 h3 1350 dt tg 1.25,4 Accentuate 53 Matrero Cat 58 68 11-m 11 54 N Mortensen 169

FAAHEM

RUN

(GB) 56 Nathalie Mortensen (58)

DIRECTA (GER) 55 Dayverson De Barros

10, brun h Selkirk-Alumisiyah / Danzig (Gb England) Livs: 87 8-11-7 457.704

6 MBLÅ,gult 6, stolpe;mblå/guld fuks h Dr Fong-Rill lgstriber / Unfuwain Henrik (Ger Engblom Tyskland) 2013: 3 Livs: 0-0-1 29 6.786 2-1-5 124.002

Henrik 7 Engblom, RØD; grøn Sverige ærm, røde armring; r-g strip Gestüt Trona Formtal: 67 2012: 14 2-1-1 2013: Ej 69.678 startet

Tæ 9/ 12-3 29.050 Dominik h2 1350 Moser dt nt 1.27,1 Little Warrio 55 Sibenik 58 Formtal: 70 64 5-10 10 2012: 50 7 0-0-1 N Mortensen 11.888 247

Tæ 19/ 12-4 D 24.900 22/ 7-7 h3 1200 33.435 dt nt h 1200 1.16,8 gr gd 1.08,3 Emphasis 56 So Oder So Pine 55,5 Wood 61 Tembo 57 69 - 9-10,5 9 12-19 58 13 N Mortensen 56,5 S Hofer 114 145

Tæ 3/ 2-2 D 28.275 17/ 8-7 h3 1200 40.122 dt nt h 1300 1.17,7 gr gd 1.15,9 Dandy'S Hero Dabbitse 55 61,5 Hortensia 52 Giant Step 68 55,5 - 3-1 9 8-7,5 51 9 N Mortensen 51,5 N Richter 253 276

Tæ 17/ 2-1 D 28.275 6/ 9-6 h3 1200 40.865 dt tg h 1600 1.17,2 gr gd 1.40,8 Dandy'S Hero Shy 58 Fairy 52,5 Luckyreno 56 Falakee 68 60,5 - 6-12,5 7 4-2,5 52 10 N Mortensen 58 N Richter 116 275

Tæ 24/ 2-9 D 28.275 22/ 9-6 h3 1350 20.804 dt tg h 1600 1.25,4 gr gd 1.26,5 Accentuate 53 Southern Da Matrero 61,5 Cat 58 Concordia 68 59,5 - 11-m 11 7-3 54 12 N Mortensen 60 K Clijmans 169 94

D 19/ 10-5 22.290 av 1600 gr gd 1.41,9 Beagle Boy 57 Energia Dust 56 - 7-11 13 56,5 A Pietsch 407

RUN DIRECTA (GER) 55 Dayverson De Barros

FAVORITTEN6,

fuks h Dr Fong-Rill 10 BROUGHTONS / Unfuwain (Ger FAWN Tyskland)

7 RØD; grøn ærm, røde armring; r-g strip Gestüt Trona

Livs: 29 2-1-5 124.002

2013: Ej startet

Dominik Moser

RESERVEHESTE 3-5-10-1-11-2-8-4-6-7-9

Formtal: 64 2012: 7 0-0-1 11.888

TIPS 10 BROUGHTONS FAWN – 2 OPENING DAY – 3 PHOEBE – O: 4 ENARA

1400 m

D

D

22/ 7-7 33.435 h 1200 gr gd 1.08,3

17/ 8-7 40.122 h 1300 gr gd 1.15,9

So Oder So 55,5

Dabbitse 61,5

Tembo 57

Giant Step 55,5

-

-

12-19

8-7,5

13

9

56,5

51,5

S Hofer

N Richter

145

276

D

D

6/ 9-6 40.865 h 1600 gr gd 1.40,8

22/ 9-6 20.804 h 1600 gr gd 1.26,5

Shy Fairy 52,5

Southern Da 61,5

Falakee 60,5

Concordia 59,5

-

-

4-2,5

7-3

10

12

58

60

N Richter

K Clijmans

275

94

D 19/ 10-5 22.290 av 1600 gr gd 1.41,9 Beagle Boy 57 Energia Dust 56 - 7-11 13 56,5 A Pietsch 407

rEsulTAT 3. lØB:

HARLEY (SWE) 53 Nanna Emilie Hansen

7, mkbr. v Indian Lodge-Tree Of Heaven / Robellino (Swe Sverige) Livs: 64 5-10-12 257.684

8 BOURGOGNE gul isætning; bourgogne/gul Lone Kaj-Nielsen 2013: Ej startet

Inge Mette Dejgaard Formtal: 62 2012: 17 2-2-2 72.800

Od 15/ 9-5 15.000 h3 1800 gr gd 1.50,1 Sarah 59,5 Prime Grey 56 61 3-2 9 56 J Johansen

Kl 22/ 9-9 10.000 h4 1600 gr gd 1.40,0 Harley 61 Indi Go 53 62 1-hls 10 61 J Johansen

Kl 13/ 10-5 10.000 h4 1800 gr bl 1.55,9 Another One 59,5 Welcometomy 54,5 64 6-11 12 62 D Danekilde

Kl 20/ 10-3 15.000 h3 1800 gr bl 1.54,4 Don'T Lose 61,5 Vivaldi 54 63 4-4 8 54 E Chaves

Kl 27/ 10-7 10.000 h5 1600 gr bl 1.42,5 Trombino 71 Walnut Lodge 57 62 8-5 12 64 J Johansen

PLAYBOY 60 Marc Stott

7, mkbr. v Indian Lodge-Tree Of Heaven / Robellino (Swe Sverige)

8 BOURGOGNE 6, fuks gul v isætning; Most Welcome-Bombay bourgogne/gul / Be Lone My Kaj-Nielsen Chief (Paganini Stud)

Inge 9 Mette LILL/MØRKLILLA Dejgaard langstr;mørklilla;mørkl Paganini Stud Formtal: M.Fl. 62

Od 15/ 9-5 15.000 Birgitte h3 1800 Nielsen gr gd 1.50,1 Sarah 59,5 Prime Grey 56 Formtal: 61

Kl 22/ 9-9 Kl 10.000 11/ 8-2 h4 1600 15.000 gr h3 gd 1400 1.40,0 gr lt 1.21,1 Harley 61 Eliot Ness 57 Indi Go 53 Cheitha 61 62

Kl 13/ 10-5 Kl 10.000 2/ 9-3 h4 1800 15.000 gr h3 bl 1200 1.55,9 gr gd 1.10,5 Another One Fortunens 59,5 Bos Welcometomy 63 Bye 54,5 Bye 64 Bandi 59

Kl 20/ 10-3 År 15.000 5/ 10-8 h3 1800 15.400 gr h3 bl 1550 1.54,4 gr bl 1.42,0 Don'T Lose 61,5 Sarah 62,5 Vivaldi 54 Miss Pius 63 56,5

Kl 27/ 10-7 Jæ 10.000 31/ 10-3 h5 1600 20.750 gr h3 bl 1200 1.42,5 dt gd 1.14,3 Trombino 71 Whatyoucall Walnut 61,5 Lodge Broughtons 57 62 Fa 56

Livs: 64 5-10-12 257.684

2013: Ej startet Livs: 19 4-4-1 164.475

2012: 17 2013: 2-2-2 Ej 72.800 startet

69 3-2 2012: 9 56 8 2-0-0 J Johansen 38.375 48

75 1-hls 10 12-m 61 12 J Johansen 65 J Johansen 71

75 6-11 12 10-10,5 62 10 D Danekilde 63 M Stott 53

73 4-4 8 6-4 54 9 E Chaves 67 M Stott 123

72 8-5 12 5-4 64 10 J Johansen 65 M Stott *35

Jæ 18/ 11-5 20.750 av 1200 dt gd 1.14,2 Molamento 56,5 Japonica 54,5 70 8-10 11 61 M Stott

BROUGHTONS FAWN (GB) 57 Shane Karlsson

9

6, fuks v Most Welcome-Bombay / Be My Chief (Paganini Stud)

LILL/MØRKLILLA 5, fuks hp langstr;mørklilla;mørkl Domedriver-Cressida / Paganini Polish Precedent Stud M.Fl. (Gb England)

Birgitte 10 Nielsen GRØN,brun tværbånd; brun grøn armb; gr Srs Ab Formtal: 69

Livs: 19 4-4-1 164.475

2013: Ej startet Livs: 19 1-4-1

2012: 8 2013: 2-0-0 2 38.375 0-1-0

71.454

10.875

Kl 11/ 8-2 15.000 Hans-Inge h3 1400 gr Larsen, lt 1.21,1 Sverige Eliot Ness 57 Cheitha 61 Formtal: 75

Kl 2/ 9-3 Jæ 15.000 31/ 10-3 h3 1200 20.750 gr h3 gd 1200 1.10,5 dt gd 1.14,3 Fortunens Bos Whatyoucall 63 Bye 61,5 Bye Bandi Broughtons 59 75 Fa 56

År 5/ 10-8 Jæ 15.400 5/ 12-3 h3 1550 20.750 gr h3 bl 1200 1.42,0 dt bl 1.14,9 Sarah 62,5 Salamanca Miss 65 Pius 56,5 Molamento 73 62

Jæ 31/ 10-3 Tæ 20.750 13/ 1-4 h3 1200 21.750 dt h4 gd 1200 1.14,3 dt tg 1.16,9 Whatyoucall Granny'S 61,5 Sky Broughtons 60 Fa Broughtons 56 72 Fa 65

Jæ 18/ 11-5 Tæ 20.750 3/ 2-4 av 1200 21.750 dt h4 gd 1350 1.14,2 dt nt 1.28,0 Molamento 56,5 Lets Fly 66 Japonica 54,5 Runsonrun 70 64

66 12-m 12 2012: 12 65 1-3-1 J Johansen 59.245 62

65 10-10,5 10 2-0,5 63 10 M Stott 56 M Robaldo 117

65 6-4 9 4-2 67 11 M Stott 54 M Robaldo 124

65 5-4 10 2-0,5 65 14 M Stott 65 P Gråberg 145

66 8-10 11 8-5 61 12 M Stott 64 O Wilson 157

Tæ 24/ 2-9 28.275 h3 1350 dt tg 1.25,4 Accentuate 53 Matrero Cat 58 66 Slettet (Muskelinflammation)

BROUGHTONS FAWN (GB) 57 Shane Karlsson

HASEEN (IRE) 59 Anders Bager (62)

5, fuks hp Domedriver-Cressida / Polish Precedent (Gb England)

10 GRØN,brun tværbånd; brun grøn armb; gr Srs Ab

Hans-Inge 4, Larsen, brun v Sverige Invincible Spirit-Elshamms / Zafonic (Ire Irland) Formtal: 66

Jæ 31/ 10-3 11 20.750 HVID-GRØN h3 1200 dt kvaderet;hvid;hvid/grøn gd 1.14,3 Whatyoucall Stald 61,5 Aros Broughtons Fa 56 65

Jæ 5/ 12-3 20.750 Torben h3 1200 Christensen dt bl 1.14,9 Salamanca 65 Molamento 62 Formtal: 65

Tæ 13/ 1-4 År 21.750 6/ 7-5 h4 1200 39.600 dt av tg 1550 1.16,9 gr gd 1.32,8 Granny'S Sky Ale 60 Alejandro Broughtons 60 Fa Releasethecra 65 65 62

Tæ 3/ 2-4 Od 21.750 27/ 7-2 h4 1350 41.300 dt av nt 1650 1.28,0 gr lt 1.39,2 Lets Fly 66 Fillip Stark 58 Runsonrun 64 Imaginenowar 66 57

Tæ 24/ 2-9 Kl 28.275 5/ 8-5 h3 1350 25.000 dt av tg 1200 1.25,4 gr lt 1.08,7 Accentuate 53 Art Law 58 Matrero Cat Haseen 58 56 66

Jæ 5/ 9-2 24.900 av 1200 dt gd 1.13,7 Ta Ajabb 55 Forever Sno 60,5

Livs: 19 1-4-1 71.454

2013: 2 0-1-0 10.875

2012: 12 Livs: 1-3-1 13 59.245 1-2-1 65.225

2-0,5 10 2013: 56 Ej startet M Robaldo 112

71 4-2 11 2012: 54 8 1-1-1 M Robaldo 53.284 93

75 2-0,5 14 3-1 65 6 P Gråberg 58 N Stott 44

74 8-5 12 5-5,5 64 9 O Wilson 58 N Hansen 50

72 Slettet (Muskelinflammation) 2-huv 6 56 P Gråberg -

72 4-7 7 60 A Bager

År 5/ 10-8 15.400 h3 1550 gr bl 1.42,0 Sarah 62,5 Miss Pius 56,5 72 9-m 9 64,5 J Johansen

Reservordning: 3-5-10-1-11-2-8-4-6-7-9

RACING TIPS

Broughtons Fawn

HARLEY (SWE) 53 Nanna Emilie Hansen

PLAYBOY 60 Marc Stott

HASEEN (IRE) 59 Anders Bager (62)

4, brun v Invincible Spirit-Elshamms / Zafonic (Ire Irland)

11 HVID-GRØN kvaderet;hvid;hvid/grøn Stald Aros

Livs: 13 1-2-1

2013: Ej startet

65.225

År

Torben Christensen

6/ 7-5 39.600 av 1550 gr gd 1.32,8 Ale Alejandro 60

Formtal:

Releasethecra 62

71

75

2012: 8

3-1

1-1-1 53.284

6 58 N Stott 33

Od 27/ 7-2 41.300 av 1650 gr lt 1.39,2

Kl 5/ 8-5 25.000 av 1200 gr lt 1.08,7

Jæ 5/ 9-2 24.900 av 1200 dt gd 1.13,7

Fillip Stark 58

Art Law 58

Ta Ajabb 55

Imaginenowar 57

Haseen 56

Forever Sno 60,5

74

72

72

5-5,5

2-huv

4-7

9

6

7

58

56

60

N Hansen

P Gråberg

A Bager

80

52

90

År 5/ 10-8 15.400 h3 1550 gr bl 1.42,0 Sarah 62,5 Miss Pius 56,5 72 9-m 9 64,5 J Johansen 82

Reservordning: 3-5-10-1-11-2-8-4-6-7-9

1. 2. 3. 4. 5. Odds: Notater:

1 pl. 2. pl 3. pl Komb: Trio:

16 / klAmPEnBorG GaLoPBane WWW.GaLoPBane.DK / 17


0130420-4 V5-2 Trio

STRATfORd-ON-AVON åbNINGSLøb

4

kl. 16.00

V5-2

60.000 kr. (30.000-15.000-7.500-4.500-3.000)

Ca kl 16.00

1200 gr

4ærespræmie til vindende STRATFORD-ON-AVON ejer, udsat af klampenborg ÅBNINGSLØB

Galopbane

4-årige og ældre heste. 60.000 kr 30.000-15.000-7.500-4.500-3.000

Vægt: 63.0 kg. med div. lettelser Max 10 heste

For 4-årige og ældre heste

Vægt: 63 kg.

Lettelse: Heste der ikke i 2012/2013 ikke har vundet løb på: 100.000 kr.: -

1,0 kg; 60.000 kr.: - 3,0 kg; 40.000 kr.: - 5,0 kg; 25.000 kr.: - 7,0 kg;

Rek 1200 gr: Inget rekord finns

1

CHARLES DARWIN (GER)

4, brun h Tannenkönig-Conga / Robellino (Ger Tyskland)

RØD; grøn ærm, røde armring; r-g strip Gestüt Trona

58 Dayverson De Barros

Livs: 14 1-4-4 119.152

2013: Ej startet

Dominik Moser Formtal: 69 2012: 11 1-3-3 104.020

D 12/ 8-3 33.425 h 1200 gr gd 1.11,2 Edmee 54,5 Charles Darwi 56 - 2-1 10 56 A Pietsch *40

D 6/ 9-4 37.150 av 1200 gr gd 1.09,9 Charles Darwi 58 Welkando 58 - 1-4 5 58 S Hellyn *16

D 15/ 9-7 185.750 av 1400 gr gd 1.23,7 Flavio Forte 57 Chapman 60 - 16-13 18 57 J Silverio 198

D 3/ 10-4 74.300 h 1200 gr gd , Ach Was 48 Edmee 58 - 3-1 14 56,5 A Pietsch 94

D 19/ 10-6 39.379 h 1200 gr gd 1.11,1 Clever Man 51,5 Arenus 62 - 7-6 11 58,5 S Hellyn 43

2

MR FONG (GB) 54 Marcos Robaldo (56)

4, fuks v Dr Fong-Selkirk Sky / Selkirk (Gb England) Livs: 11 2-3-1 133.922

BLÅ/SORT diag-delt, sort/hvid; orange Akinita Group Ab Sameliste 03 Invest 2013: Ej startet

Bent Olsen

Jæ 27/ 9-5 166.000 av 1200 dt gd 1.12,3 The Penny Hor 59

Formtal:

Cave Man 59

79

74

2012: 9 2-3-1 132.597

5-5,5 12 59 M Robaldo 333

Jæ 7/ 10-4 20.750 av 1200 dt gd 1.14,8 Mr Fong 56,5 Lady Stromb 58,5 73 1-huv 14 B 56,5 M Robertz *20

Ø 17/ 10-3 96.000 av 1170 gr tg 1.14,7 Avon Pearl 59 Mr Fong 59 73 2-1 10 B 59 M Robaldo 193

Jæ 11/ 11-8 24.900 av 1730 dt gd 1.49,7 Mr Fong 60 Tennessee Sou 62 76 1-1,5 5 B 60 M Robaldo 33

Tæ 25/ 11-4 103.750 av 1600 dt gd 1.41,1 Jimmy Mack 59 Avon Pearl 59 79 6-8,5 14 B 59 M Robaldo 369

3

FLYER 58

8, brun v Academy Award-Miss Et Toi / Richard Of York (Stald Jupiter)

KONGEBLÅ m.hvidt logo; kongeblå Stald Ras

Elione Chaves

Livs: 51 15-6-7 509.617

2013: Ej startet

Søren Jensen Formtal: 88 2012: 12 5-2-1 173.000

Kl 21/ 7-8 30.000 f 1400 gr gd 1.21,4 Flyer 59 Smokey Storm 56 85 1-1 6 59 O Wilson 37

Kl 5/ 8-2 30.000 h1 1200 gr lt 1.08,2 Elusive Time 59 Flyer 60 87 2-2 7 60 O Wilson 44

Kl 19/ 8-4 50.000 h1 1200 gr lt 1.04,1 Master Chef 59 Flyer 61 87 2-huv 7 61 O Wilson *29

Kl 2/ 9-2 25.000 h2 1200 gr gd 1.10,6 Flyer 65 Karakorun 54 88 1-nos 6 65 O Wilson *18

Gø 16/ 9-4 103.750 h1 1400 gr gd 1.25,4 Entangle 64 Forward Plann 52 89 11-11 13 58 O Wilson 89

4

DINGLE VIEW (IRE)

5, brun hp Mujadil-Livius Lady / Titus Livius (Ire Irland)

RØD-SORT-GUL;røde;gul Stall Cambre

55 Jacob Johansen (54,5)

Livs: 31 9-5-4 1.291.568

2013: Ej startet

Bent Olsen Formtal: 85 2012: 13 0-2-1 129.672

Tæ 26/ 9-3 41.500 av 1600 gr gd 1.39,3 Maltho 59 Loveinthesand 59 89 8-11 9 57,5 J Johansen 57

Tæ 14/ 10-6 166.000 av 1600 gr gd 1.39,3 Entangle 59 Golden Memory 59 89 7-m 7 59 E Ski 260

Jæ 4/ 11-10 103.750 h1 1200 dt gd 1.12,2 Timeless Stri 54 Red Colori 52 88 6-2,5 8 57 J Johansen 125

Jæ 18/ 11-1 83.000 av 1200 dt gd 1.12,6 Match Point 59 Dingle View 59 86 2-2 8 S 59 J Johansen 42

Jæ 5/ 12-2 33.200 av 1200 dt bl 1.13,2 Bowater 54 Pergite 54 86 4-7 7 S 58,5 J Johansen *27

5

MALTHO 60

7, brun v Academy Award-Gaelic's Fantasy / Statoblest (York Stutteri)

ORANGE,hvide langstriber;hvid Stald Guran

Martin Rodriguez

Livs: 41 9-9-2 528.840

2013: Ej startet

Helle Christensen Formtal: 89 2012: 13 2-3-1 256.840

Tæ 29/ 8-3 103.750 h1 1600 gr mj 1.40,9 Loveinthesand 56 Anton 57 90 12-10,5 12 63 M Martinez 68

Kl 22/ 9-3 30.000 h1 1800 gr gd 1.52,1 Maltho 61 Sir Henry 60 89 1-hls 7 61 M Rodriguez 38

Tæ 26/ 9-3 41.500 av 1600 gr gd 1.39,3 Maltho 59 Loveinthesand 59 90 1-0,5 9 59 M Rodriguez 62

Kl 20/ 10-4 25.000 f 1800 gr bl 1.52,9 Finn Ind Agai 55 Simbad 54 90 4-3,5 7 64 M Rodriguez *38

Jæ 4/ 11-5 83.000 h1 1600 dt gd 1.38,0 Energia Dust 56 East Meets We 57 90 6-11,5 8 58 M Rodriguez 144

6

GRACIA DIRECTA (GER) 61,5

5, brun hp Kyllachy-Glyceria / Common Grounds (Ger Tyskland)

GUL, vinrød epauletter;gule/vrød;vrød Gestüt Directa

Oliver Wilson

Livs: 11 4-1-0 478.672

2013: Ej startet

Dominik Moser Formtal: 90 2012: 6 3-0-0 426.496

D 17/ 5-5 37.150 h 1400 gr gd 1.22,8 Gracia Dire 57,5 Clever Man 52,5 - 1-2,5 15 57,5 D Porcu 111

D 27/ 5-3 96.590 av 1200 gr gd 1.11,5 Gracia Direct 57 Aslana 59 - 1-1,5 7 57 D Porcu 63

GB 13/ 7-2 289.784 av 1200 gr gd 1.14,1 Gracia Direct 58 Sioux Rising 58 - 1-0,5 11 58 R Winston 140

GB 3/ 8-6 277.591 av 1400 gr gd 1.26,5 Regal Realm 56,5 Sunday Nectar 58 - 12-15 14 59,5 R Winston 45

D 26/ 8-6 297.200 av 1200 gr gd 1.10,9 Ferro Sensati 59 Govinda 59 - 10-9 12 57,5 D Porcu 131

Reservordning: 6-2-3-1-5-4

V5-2

1200 m

Trio

Kl-20130420-5 V5-3 Trio

RACING TIPS

18 / klAmPEnBorG GaLoPBane WWW.GaLoPBane.DK / 19

FAVORITTEN

3 FLYER

RESERVEHESTE 6-2-3-1-5-4

TIPS 3 FLYER – 5 MALTHO – 6 GRACIA DIRECTA – O: 4 DINGLE VIEW

rEsulTAT 4. lØB:

1. 2. 3. 4. 5. Odds: Notater:

1 pl. 2. pl 3. pl Komb: Trio:

VINd 200.000 KR

I V5-SPILLET

Flyer


5

IKEYVET 3-åRS MAIdENLøb

36.000 kr. (20.000-8.000-4.000-2.500-1.500)

For 3-årige heste, der ikke har vundet løb

kl. 16.25

Vægt: 59.0 kg.

Ca kl 16.25

1600 gr

IKEYVET 3-ÅRS MAIDENSERIEN

V5-3

5 36.000 kr 20.000-8.000-4.000-2.500-1.500

For 3-årige maidens

Vægt: 59 kg.

Rek 1600 gr: Inget rekord finns

ACEY DUCEY 59 Marc Stott

V5-3

Trio

Ca kl 16.25

1600 gr

5

IKEYVET 3-ÅRS MAIDENSERIEN

36.000 kr 20.000-8.000-4.000-2.500-1.500

For 3-årige maidens

Vægt: 59 kg.

Rek 1600 gr: Inget rekord finns

V5-3

Trio

1600 m

1

3, brun h Academy Award-Elegant Girl / Final Appearance (Stutteri Skovmarken)

LAKSEFARVET m.sort logo; ditto hue Galoppens Venner

Livs: 4 0-2-0

2013: Ej startet

26.200

År

Tina Mortensen

31/ 8-3 29.200 av 1550 gr gd 1.36,2 Red Pearl 57,5

Formtal:

Just A Line 59

70

-

2012: 4 0-2-0 26.200

4-2,5 5 59 D Patil 52

Od 15/ 9-3 62.200 av 1250 gr gd 1.14,2 Red Pearl 56,5 Prudence 56,5 - 8-5 11 60 M Stott

Kl 22/ 9-1 25.000 av 1500 gr gd 1.35,0 Fair Quest 59 Acey Ducey 59 - 2-huv 7 59 O Wilson

Kl 13/ 10-3 25.000 av 1500 gr bl 1.36,3 Koo Koo Sin 57,5 Acey Ducey 59 - 2-5 8 59 V De Azeredo

ACEY Kl 27/ DUCEY 10-2 35.000 av 1400 gr bl 1.29,3 Reel Quest 59 59 Baron First Marc 59 Stott 70 Slettet (Halt) -

3, brun h Academy Award-Elegant Girl / Final Appearance (Stutteri Skovmarken) Livs: 4 0-2-0 26.200

1 LAKSEFARVET m.sort logo; ditto hue Galoppens Venner 2013: Ej startet

Tina Mortensen BARON FIRST Formtal: 59 70 Oliver 2012: 4 Wilson 0-2-0 26.200

År 31/ 8-3 29.200 3, av brun 1550 v Special gr gd 1.36,2 Quest-Lady Fonteyn Red Pearl / Bal 57,5 Du Seigneur Just A (Stald Line 59 Oxen) - 4-2,5 Livs: 5 59 5 0-1-1 D Patil 21.250 52

Od 15/ 9-3 2 62.200 HVID,blå av 1250 gr bombe;blå:blå gd 1.14,2 Stald Red Oxen Pearl 56,5 Prudence 56,5 - 8-5 11 2013: 60 Ej startet M Stott 210

Kl 22/ 9-1 25.000

Brian

av 1500

Wilson

gr gd 1.35,0 Fair Quest 59 Acey Ducey 59

Formtal:

-

66

2-huv 7

2012:

59

5 0-1-1

O Wilson

21.250

*30

Kl 13/ 10-3

Kl

25.000

24/ 6-1

av 1500

30.000

gr bl

av 1200

1.36,3

gr bl 1.13,7

Koo Koo Sin 57,5

Harmonia

Acey

58

Ducey 59

Hell'S Ange

-

59,5 -

2-5 8

9-15,5

59

10

V De

57,5

Azeredo

E Chaves

*34

Kl 27/ 10-2

Kl

35.000

22/ 9-2

av 1400

35.000

gr bl

av 1500

1.29,3

gr gd 1.35,4

Reel Quest 59

Clauses Vib

Baron

57,5

First 59

Paddington

70

59 -

Slettet (Halt)

5-4,5

-

9 59 E Chaves

210

*30

*34

451

481

Kl 13/ 10-3 25.000 av 1500 gr bl 1.36,3 Koo Koo Sin 57,5 Acey Ducey 59 - 3-12 8 59

Kl 27/ 10-2 35.000 av 1400 gr bl 1.29,3 Reel Quest 59 Baron First 59 65 2-0,5 9 59

BARON Jæ 18/ 11-7 FIRST 33.200 av 1600 dt gd 1.42,1 Be My 59 Award 59 Lake Mcquire Oliver 59 Wilson 68 10-m 12 59

3, brun v Special Quest-Lady Fonteyn / Bal Du Seigneur (Stald Oxen) Livs: 5 0-1-1 21.250

2 HVID,blå bombe;blå:blå UNA VITA Stald Oxen 57,5 Danny 2013: Ej startet Patil

Brian Wilson 3, mkbr. hp Pistachio-Phoenix Phantom / Charnwood Forest Formtal: (Bechmann 66 Racing) 2012: 5 Livs: 0-1-1 Ej 21.250 startet.

Kl 24/ 6-1 3 30.000 GUL av 1200 m.rødt gr bl logo; 1.13,7 rød m.guld Harmonia kvast Lene 58 Holmbæck Hell'S O Ange Sølvi 59,5 Sørensen - 9-15,5 10 2013: 57,5 Ej startet E Chaves

Kl 22/ 9-2 35.000

Hanne

av 1500

Bechmann

gr gd 1.35,4 Clauses Vib 57,5 Paddington 59

Formtal:

-

-

5-4,5 9

2012:

59

Ej startet

E Chaves

Kl 13/ 10-3 25.000 av 1500 gr bl 1.36,3 Koo Koo Sin 57,5 Acey Ducey 59 - 3-12 8 59 E Ski

Kl 27/ 10-2 35.000 av 1400 gr bl 1.29,3 Reel Quest 59 Baron First 59 65 2-0,5 9 59 E Ski

Jæ 18/ 11-7 33.200 av 1600 dt gd 1.42,1 Be My Award 59 Lake Mcquire 59 68 10-m 12 59 E Ski

E Ski

E Ski

E Ski

451

481

128

165

152

128

165

152

3

Kl 11/ 4-Kv 1250 dt st Tid: 1.30,9

3, mkbr. hp Pistachio-Phoenix Phantom / Charnwood Forest (Bechmann Racing)

GUL m.rødt SPECIAL logo; rød m.guld kvast BLUE Lene Holmbæck O Sølvi Sørensen 57

Hanne Bechmann 3, brun v Special Quest-Blue Mary / Richard Of York (Berner Formtal: Olsen) -

4 LIMEGRØN;lilla; limegrøn Stald Ktas

- 57,5

Livs: Ej startet.

Marcos 2013: Ej startet Robaldo (59)

2012: Ej startet Livs: 1 0-0-0

2013: Ej startet

D Patil

0

gdk

Bent Olsen Formtal: - 2012: 1 0-0-0 0

Kl 20/ 10-Kv 1100 gr bl Tid: 1.12,6 - S 59 M Robaldo gdk

4

Kl 27/ 10-2 35.000 av 1400 gr bl 1.29,3 Reel Quest 59 Baron First 59

3, brun v Special Quest-Blue Mary / Richard Of York (Berner Olsen)

LIMEGRØN;lilla; GIPSY limegrøn TERROR Stald Ktas (SWE) B 59

Bent Olsen 3, brun h Tertullian-Gipsy L'aguna / Lagunas (Swe Sverige) Formtal: -

5 MBLÅ,gule stj;gul,mblå stj;mblå Stall Kørolen Kb

- 7-11,5 9 S 57

Livs: 1 0-0-0 0

Sara 2013: Ej Slot startet

2012: 1 0-0-0 Livs: 2 0-0-0 0

2013: Ej startet

M Robaldo

0

126

Catharina Østlund, Sverige Formtal: - 2012: 2 0-0-0 0

5

Jæ 11/ 11-7 33.200 av 1000 dt gd 1.00,8 Flower Spring 59 Possolan 57,5

Jæ 28/ 11-8 33.200 av 1730 dt gd 1.52,6 Virgil 59 Bonsai Purs 57,5

3, brun h Tertullian-Gipsy L'aguna / Lagunas (Swe Sverige)

MBLÅ,gule ANTONIUS stj;gul,mblå stj;mblå Stall MERIDIUS Kørolen Kb 59

Catharina Østlund, 3, brun h Sverige Antonius Pius-Darling Clementine / Lion Cavern Formtal: (Yvonne Aspelund) -

6 GRØN,brun tværbånd; brun grøn armb; gr Srs Ab

- 8-17 9 B 59 S Slot

- 11-m 11 B 59 S Slot

Livs: 2 0-0-0 0

Elione 2013: Ej startet Chaves

2012: 2 0-0-0 Livs: 8 0-1-0 0 21.312

2013: Ej startet

133

428

Bettina Wilson Formtal: 66 2012: 8 0-1-0 21.312

Kl 29/ 9-3 30.000 av 1400 gr bl 1.28,7 Speed 59 Rightquest Ca 59 - 6-7 9 S 59 L Santos

Jæ 11/ 11-7

Kl

33.200

13/ 10-1

av 1000

35.000

dt gd

av 1300

1.00,8

gr bl 1.24,3

Flower Spring

Rightquest

59 Possolan

Ca 59

57,5

Antonius

-

Meri 58 -

8-17 9

2-1,5

B 59

12

S Slot

B 58 A Bager

133

Jæ 28/ 11-8

Kl

33.200

27/ 10-2

av 1730

35.000

dt gd

av 1400

1.52,6

gr bl 1.29,3

Virgil 59

Reel Quest

Bonsai

59

Purs 57,5

Baron First

-

59 67

11-m 11

4-2

B 59

9

S Slot

B 58 A Bager

428

Jæ 28/ 11-5 33.200 av 1200 dt gd 1.14,2 Margaux 59 Ikc Sweet C 57,5 67 4-6,5 11 B 59 M Rodriguez

ANTONIUS Jæ 5/ 12-7 33.200 MERIDIUS av 1200 dt bl 1.16,1 Hilma 59 57,5 Showborn Elione 59 Chaves 67 8-7,5 14 B 59 O Wilson

3, brun h Antonius Pius-Darling Clementine / Lion Cavern (Yvonne Aspelund) Livs: 8 0-1-0 21.312

6 GRØN,brun CLAUSES tværbånd; brun grøn ANGOLA armb; gr Srs Ab 57,5 Nanna 2013: Ej startet Emilie Hansen

Bettina Wilson 3, brun hp Academy Award-Andalousie / Spinning World (Stutteri Formtal: Østerbygaard) 66 2012: 8 0-1-0 Livs: 9 21.312 0-0-3 36.500

Kl 29/ 9-3 7 30.000 BLÅ, av 1400 hvid gr logo;hvid/blå bl 1.28,7 Claus Speed Reinhold 59 Andersen Rightquest Ca 59 - 6-7 9 2013: S 59 Ej startet L Santos 225

Kl 13/ 10-1 35.000

Brian

av 1300

Wilson

gr bl 1.24,3 Rightquest Ca 59 Antonius Meri 58

Formtal:

-

66

2-1,5 12

2012:

B 58

9 0-0-3

A Bager

36.500

278

Kl 27/ 10-2

Kl

35.000

5/ 8-3

av 1400

100.000

gr bl

av 1200

1.29,3

gr lt 1.10,9

Reel Quest 59

Harmonia

Baron

57,5

First 59

Hells Angel

67

59 -

4-2 9

7-12

B 58

9

A Bager

57,5 M Rodriguez

68

Jæ 28/ 11-5

Kl

33.200

2/ 9-4

av 1200

250.000

dt gd

av 1400

1.14,2

gr gd 1.23,8

Margaux 59

Hells Angel

Ikc

59

Sweet C 57,5

Certino

67

59 -

4-6,5 11

7-12

B 59

12

M Rodriguez

57,5 O Wilson

139

Jæ 5/ 12-7

Kl

33.200

29/ 9-4

av 1200

150.000

dt bl

av 1400

1.16,1

gr bl 1.26,7

Hilma 57,5

Falconet 59

Showborn 59

Hells Angel

67

59 -

8-7,5 14

5-12,5

B 59

8

O Wilson

57,5 E Ski

174

Kl 13/ 10-4 25.000 av 1800 gr bl 1.57,8 Irish Treasur 55 Prince Fiel 57,5 - 5-11,5 7 55 M Rodriguez

CLAUSES Kl 27/ 10-2 35.000 ANGOLA av 1400 gr bl 1.29,3 Reel Quest 57,5 59 Baron First Nanna 59 Emilie 67 Hansen 6-3 9 57,5 M Rodriguez

3, brun hp Academy Award-Andalousie / Spinning World (Stutteri Østerbygaard) Livs: 9 0-0-3 36.500

7 BLÅ, hvid logo;hvid/blå Claus Reinhold Andersen 2013: Ej startet

Brian Wilson 13 EASY LIFE

Formtal: 66 2012: 9 0-0-3 36.500

Kl 5/ 8-3 100.000 av 1200 gr lt 1.10,9 Harmonia 57,5 Hells Angel 59 - 7-12 9 57,5 M Rodriguez 219

Kl 2/ 9-4 250.000 av 1400 gr gd 1.23,8 Hells Angel 59 Certino 59 - 7-12 12 57,5 O Wilson 319

225

278

68

139

174

219

319

299

99

103

Kl

Kl

29/ 9-4 150.000 av 1400 gr bl 1.26,7

13/ 10-4 25.000 av 1800 gr bl 1.57,8

Falconet 59

Irish Treasur 55

Hells Angel 59

Prince Fiel 57,5

-

-

5-12,5

5-11,5

8

7

57,5

55

E Ski

M Rodriguez

299

99

Kl 27/ 10-2 35.000 av 1400 gr bl 1.29,3 Reel Quest 59 Baron First 59 67 6-3 9 57,5 M Rodriguez 103

FAVORITTEN

UNA VITA 57,5 Danny Patil

Kl 11/ 4-Kv 1250 dt st Tid: 1.30,9 - 57,5 D Patil gdk

SPECIAL BLUE 57 Marcos Robaldo (59)

Kl 20/ 10-Kv 1100 gr bl Tid: 1.12,6 - S 59 M Robaldo gdk

Kl 27/ 10-2 35.000 av 1400 gr bl 1.29,3 Reel Quest 59 Baron First 59 - 7-11,5 9 S 57 M Robaldo 126

GIPSY TERROR (SWE) B 59 Sara Slot

RESERVEHESTE 13-6-2-10-1-7-12-4-5-9-3-8-11-14

TIPS 13 EASY LIFE – 1 ACEY DUCEY – 11 SNOW FLAKE – O: 12 CLOS BEYLESSE

dEn moBilE HEsTEklinik

er Danmarks første hesteklinik, der er fuldstændig behandlinger, der normalt foretages ambulant

mobil. Dyrlæge Karsten Key har erfaring med alle på hestehospital, nu udføres hos dig!

WRAMS PANDORA (SWE) S 55,5 Max W Friberg (57,5)

specialer som 3, hestedyrlæge. brun hp Shawdon-In Med Waiting den / In særdeles

The Wings (Swe Sverige) Livs: Ej startet.

veludstyrede 8 mobile LYSGRØN-LYSGUL klinik, kan firdelt;lysgu;lysgr undersøgelser Magnus og Olsson læs mere på www.ikeyvet.dk

2013: Ej startet

Maria Olsson, Sverige (a) Formtal: - 2012: Ej startet

WRAMS PANDORA (SWE) S 55,5 Max W Friberg (57,5)

8

Kl 13/ 10-Kv 1100 gr bl Tid: 1.17,0

3, brun hp Shawdon-In Waiting / In The Wings (Swe Sverige)

LYSGRØN-LYSGUL ALL firdelt;lysgu;lysgr IN ALL Magnus Olsson 57,5

Maria Olsson, 3, brun Sverige hp Special (a) Quest-All Grey / Academy Award (Berner Formtal: Olsen) -

9 GRØN; hvide ærmer; grøn Lone Og Jens Westh

- 57,5

Livs: Ej startet.

Louis-Philippe 2013: Ej startet Beuzelin

2012: Ej startet Livs: 2 0-0-0

2013: Ej startet

M Rodriguez

0

Flemming Poulsen Formtal: 52 2012: 2 0-0-0 0

Kl 13/ 10-Kv

Kl 5/ 8-Kv

1100 gr bl

1100 gr lt

Tid: 1.17,0

Tid: 1.06,5

-

-

57,5 M Rodriguez

57,5 L Santos

gdk

9

Kl 19/ 8-1 35.000 av 1300 gr lt 1.18,8 Pinocchio 59 Joaninha 57,5 - 6-12 9 57,5 L Santos

ALL Kl IN 22/ 9-2 ALL 35.000 av 1500 gr gd 1.35,4 Clauses 57,5 Vib 57,5 Paddington Louis-Philippe 59 - Beuzelin 9-m 9 57,5 S Vasquez

3, brun hp Special Quest-All Grey / Academy Award (Berner Olsen) Livs: 2 0-0-0 0

GRØN; hvide AUTUMN ærmer; grøn Lone LEAVES Og Jens Westh 57,5 Shane 2013: Ej startet Karlsson

Flemming Poulsen 3, brun hp Academy Award-Atlantid Winner / Grand Lodge Formtal: (Stutteri Hjortebo) 52 2012: 2 0-0-0 Livs: 6 0-1-1 0 27.000

10 BOURGOGNE gul isætning; bourgogne/gul Lone Kaj-Nielsen 2013: Ej startet

Kl

Kl

Kl

Inge Mette Dejgaard Formtal:

5/ 8-Kv

Kl 21/ 7-1

1100

35.000

gr lt

av 1200 gr gd 1.11,3 High Heeled

Tid:

57,5

1.06,5

King Diamond 59

19/ 8-1

Kl

35.000

5/ 8-1

av 1300

25.000

gr lt

av 1400

1.18,8

gr lt 1.23,4

Pinocchio 59

Palagirl 55,5

Joaninha 57,5

Lumineuse

-

57,5

22/ 9-2

Kl

35.000

19/ 8-1

av 1500

35.000

gr gd

av 1300

1.35,4

gr lt 1.18,8

Clauses Vib 57,5

Pinocchio

Paddington

59

59

Joaninha

-

57,5

64

-

-

-

6-12

-

9-m

2012: 6 0-1-1 27.000

5-6,5

57,5

9

L Santos

57,5 C Weilby

gdk

9

9-12

57,5

10

L Santos

57,5 E Ski

64

9

3-7

57,5

9

S Vasquez

B 57,5 S Karlsson

173

Kl 2/ 9-7 30.000 av 1400 gr gd 1.24,2 Falconet 59 Autumn Leav 57,5 - 2-2 8 B 57,5

AUTUMN Kl 29/ 9-3 30.000 LEAVES av 1400 gr bl 1.28,7 Speed 57,5 59 Rightquest Shane Ca 59 Karlsson

- 8-m 9 B 57,5

3, brun hp Academy Award-Atlantid Winner / Grand Lodge (Stutteri Hjortebo) Livs: 6 0-1-1 27.000

10 BOURGOGNE SNOW gul isætning; FLAKE bourgogne/gul Lone Kaj-Nielsen B 57,5 Nicolaj 2013: Ej startet Stott

Inge Mette 3, Dejgaard sk. hp Pistachio-Munay / Desert King (Bechmann Racing) Formtal: 64 2012: 6 Livs: 0-1-1 Ej 27.000 startet.

Kl 21/ 7-1 11 35.000 HVID av 1200 m. gul gr gd tværstribe; 1.11,3 hvide; High hvid Heeled The 57,5 Breezers King I/S Diamond 59 - 5-6,5 9 2013: 57,5 Ej startet C Weilby

Kl 5/ 8-1 25.000

Hanne

av 1400

Bechmann

gr lt 1.23,4 Palagirl 55,5 Lumineuse 57,5

Formtal:

-

-

9-12 10

2012:

57,5

Ej startet

E Ski

Kl 19/ 8-1 35.000 av 1300 gr lt 1.18,8 Pinocchio 59 Joaninha 57,5 - 3-7 9 B 57,5 S Karlsson

D Danekilde

D Danekilde

200

211

287

Kl

Kl

2/ 9-7 30.000 av 1400 gr gd 1.24,2

29/ 9-3 30.000 av 1400 gr bl 1.28,7

Falconet 59

Speed 59

Autumn Leav 57,5

Rightquest Ca 59

-

-

2-2

8-m

8

9

B 57,5

B 57,5

D Danekilde

D Danekilde

78

71

SNOW FLAKE B 57,5 Nicolaj Stott

Kl 11/ 4-Kv 1250 dt st Tid: 1.29,4

3, sk. hp Pistachio-Munay / Desert King (Bechmann Racing)

11 HVID m. gul CLOS tværstribe; BEYLESSE hvide; hvid The Breezers I/S 57,5

Hanne Bechmann 3, brun hp Academy Award-Miss Et Toi / Richard Of York (Stald Formtal: Jupiter) -

12 KOBOLTBLÅ;laksefarvet m.2 blå ring;blå Stald Clos Beylesse

- B 57,5 D Patil

Livs: Ej startet.

Martin 2013: Ej startet Rodriguez

2012: Ej startet Livs: 1 0-0-1 5.000

2013: Ej startet

Helle Christensen Formtal: - 2012: 1 0-0-1 5.000

Kl 11/ 4-Kv 1250 dt st Tid: 1.29,4 - B 57,5 D Patil gdk

CLOS BEYLESSE 57,5 Martin Rodriguez

Kl 5/ 8-Kv 1100 gr lt Tid: 1.06,9

Kl 29/ 9-1 25.000 av 1300 gr bl 1.23,5 Go On Directi 59 Jack Of Clubs 59

3, brun hp Academy Award-Miss Et Toi / Richard Of York (Stald Jupiter)

12 KOBOLTBLÅ;laksefarvet EASY LIFE m.2 blå (GB) ring;blå Stald Clos Beylesse 57,5

Helle Christensen 3, brun hp Sir Percy-eternelle / Green Desert (Gb England) Formtal: -

13 BLÅ,hvidt logo;hvid;hvid Bent Olsen

- 57,5 M Friberg

- 3-4,5 7 57,5 M Rodriguez

Livs: 1 0-0-1 5.000

Jacob 2013: Ej Johansen

startet

2012: 1 0-0-1 Livs: 7 5.000 0-4-0 37.362

2013: 4 0-3-0 29.263

Kl

Kl

Bent Olsen Formtal:

GB 21/ 12-3 20.150 av 1600 aw gd 1.38,7 Keep The Secr 57 Easy Life 57

5/ 8-Kv

GB 7/ 1-2

1100

23.033

gr lt

av 1600 aw gd 1.39,9 Compton Rai

Tid:

60,5

1.06,9

Easy Life 54,5

29/ 9-1

GB

25.000

19/ 1-5

av 1300

27.305

gr bl

av 2200

1.23,5

aw gd 2.22,2

Go On Directi

Gertrude

59

Ve

Jack

52,5

Of Clubs

Easy

59

Life

-

52,5

74

-

-

-

-

3-4,5

2012: 3 0-1-0 8.099

2-3 8 57 M Dwyer

2-3,5

57,5

6

M Friberg

54,5 M Dwyer

gdk

7

2-7

57,5

8

M Rodriguez

52,5 K O'Neill

109

GB 28/ 1-6 17.275 h 2200 aw gd 2.23,8 Rose Ransom 59 Hidden Luck 59,5 - 7-m 7 B 57 C Bennett

EASY Jæ 3/ LIFE 4-5 28.710 (GB) av 1730 dt gd 1.53,8 Momo 57,5 Barone 59 Easy Life Jacob 57,5 Johansen

74 2-2 9 57,5 J Johansen

3, brun hp Sir Percy-eternelle / Green Desert (Gb England) Livs: 7 0-4-0 37.362

13 BLÅ,hvidt logo;hvid;hvid BINARY Bent SINGER Olsen (SWE) 57,5 Luis 2013: Santos 4 0-3-0 29.263

Bent Olsen 3, fuks hp Binary File-Gypsy Singer / Kingmambo (Swe Sverige) Formtal: 74 2012: 3 Livs: 0-1-0 Ej 8.099 startet.

GB 21/ 12-3 14 20.150 BLÅ,lilla av 1600 cartouche;blå;blå/lilla aw gd 1.38,7 Keep Bjarne The Secr P. Skutvik 57 Easy Life 57 - 2-3 8 2013: 57 Ej startet M Dwyer 80

GB 7/ 1-2 23.033

Johnny

av 1600

Reimer

aw gd 1.39,9 Compton Rai 60,5 Easy Life 54,5

Formtal:

-

-

2-3,5 6

2012:

54,5

Ej startet

M Dwyer 60

GB 19/ 1-5 27.305 av 2200 aw gd 2.22,2 Gertrude Ve 52,5 Easy Life 52,5 - 2-7 8 52,5 K O'Neill 70

GB 28/ 1-6 17.275 h 2200 aw gd 2.23,8 Rose Ransom 59 Hidden Luck 59,5 - 7-m 7 B 57 C Bennett 55

Jæ 3/ 4-5 28.710 av 1730 dt gd 1.53,8 Momo Barone 59 Easy Life 57,5 74 2-2 9 57,5 J Johansen 41

BINARY SINGER (SWE) 57,5 Luis Santos

Od 10/ 4-Kv 1250 gr gd Tid: 1.20,0

3, fuks hp Binary File-Gypsy Singer / Kingmambo (Swe Sverige)

14 BLÅ,lilla Reservordning: cartouche;blå;blå/lilla 13-6-2-10-1-7-12-4-5-9-3-8-11-14

Bjarne P. Skutvik

-

Livs: Ej startet.

2013: Ej startet

58 L Nielsen

Johnny Reimer Formtal: - 2012: Ej startet

Od 10/ 4-Kv 1250 gr gd Tid: 1.20,0 - 58 L Nielsen gdk

Reservordning: 13-6-2-10-1-7-12-4-5-9-3-8-11-14

rEsulTAT 5. lØB:

1. 2. 3. 4. 5. Odds: Notater:

1 pl. 2. pl 3. pl Komb: Trio:

20 / klAmPEnBorG GaLoPBane WWW.GaLoPBane.DK / 21


6

REuNION CuP

20130420-6 V5-4 Trio

kl. 16.55

V5-4

50.000 kr. (25.000-12.500-6.250-3.750-2.500)

ærespræmie til vindende ejer, udsat af Galopp reunion

3-årige og ældre heste. handicap klasse 2

Ca kl Vægt: 16.55 3-årige: - 24,5 kg. ældre: 1600 gr - 18,0 kg

6

REUNION CUP

50.000 kr 25.000-12.500-6.250-3.750-2.500

For 3-årige og ældre heste klasse 2

Vægt: Aldersvægtreg. hcp 3-årige -24,5 kg ældre -18,0 kg

Rek 1600 gr: Inget rekord finns

V5-4

Trio

1600 m

SMOKEY STORM (GB) 63 Jacob Johansen

7, mkbr. v One Cool Cat-Marisa / Desert Sun (Gb England) Livs: 51 4-13-7 682.539

1 HVID rødt kors; grå ærmer; hvid Stald St. George 2013: Ej startet

Bent Olsen Formtal: 81 2012: 13 1-4-1 139.100

Ål 18/ 8-7 55.300 h2 1800 gr gd 1.50,2 Hendersyde 56 Smokey Storm 63 83 2-huv 8 63 R Schistl 44

Tæ 29/ 8-3 103.750 h1 1600 gr mj 1.40,9 Loveinthesand 56 Anton 57 83 6-6 12 56 J Johansen 188

Od 15/ 9-7 60.000 h2 2300 gr gd 2.20,9 Hongkong Lege 61 Smokey Storm 61 83 2-3,5 10 61 M Robaldo 91

Ø 23/ 9-1 30.240 h2 1600 gr bl 1.41,0 Majestic Max 56 Prince Hamlet 60 83 8-6 14 61 J Johansen 65

Kl 20/ 10-4 25.000 f 1800 gr bl 1.52,9 Finn Ind Agai 55 Simbad 54 82 6-11,5 7 54 M Robaldo 68

2

SAN JEMENIANO (IRE) B 58

6, brun v Bertolini-Kafayef / Secreto (Ire Irland)

HVID,gr.hængsler;gr.armb;gr-hv.lgd. U Persson, Ekblads, K. Stenefeldt

Martin Rodriguez

Livs: 42 5-7-7 233.735

2013: Ej startet

Katharina Stenefeldt, Sverige Formtal: 76 2012: 15 3-1-2 97.032

Ø 26/ 8-7 39.600 h2 1800 gr nt 1.52,0 Marked By Zor 59 Bittersweet 61 78 6-6,5 14 B 63 M Rodriguez 222

Ø 13/ 9-4 24.960 h2 1600 gr gd 1.40,0 Otama Obama 57 Cultural Dese 59 78 4-2,5 14 B 63 M Rodriguez 156

Kl 13/ 10-6 18.000 h3 1600 gr bl 1.42,1 Pro Hunter 60,5 Plotting 59 78 5-9 9 B 61 N Lakshminarayan *52

Tæ 25/ 11-2 29.050 av 1600 dt gd 1.42,5 Street Band 59 Banditos 58 77 5-8 8 F 59 M Rodriguez 146

Tæ 16/ 12-3 24.900 h3 1600 dt nt 1.45,2 Web Of Dreams 57 Manhattan 56 77 5-7,5 14 B 63 M Rodriguez 337

3

HIS HIGHNESS (SWE) 63

6, fuks v Heart Of Oak-Blue Eagle / Eagle Eyed (Swe Sverige)

SORT/HVID halved; sort/hvid; sort/hvi Brian Wilson

Oliver Wilson

Livs: 27 4-6-4

2013: Ej startet

127.500

Brian Wilson Formtal: 81 2012: 5 1-1-2 31.250

Kl 26/ 5-6 15.000 h3 1600 gr lt 1.34,7 Shrek 57 Freja 60 79 3-3,5 9 67 O Wilson 51

Kl 9/ 6-2 15.000 h3 2200 gr gd 2.21,8 Freja 60 Arabian Word 57 79 7-13 8 64 O Wilson 77

Kl 24/ 6-11 20.000 h3 1600 gr bl 1.40,9 Royal Games 60 Golden Rock 59 79 3-2 12 64 O Wilson 112

Kl 5/ 8-6 15.000 h3 1600 gr lt 1.34,5 His Highness 67 Shrek 61 79 1-hls 8 67 O Wilson 71

Jæ 22/ 8-2 33.200 h2 1600 dt gd 1.39,9 Energia Cario 59 Street Band 57 81 Slettet (Halt) -

4

GALDESSA 59

4, brun hp Binary File-Today / Royal Academy (York Stutteri)

LYSGRØN m.rødt skærf; hvide; rød hue Stephen Carden

Marc Stott

Livs: 12 1-3-2 150.929

2013: Ej startet

Tina Mortensen Formtal: 77 2012: 10 1-3-1 143.429

Gø 29/ 7-4 16.600 h5 2200 gr gd 2.21,2 Mohikan 56 Galdessa 64 68 2-1 13 64 N Stott 151

Kl 11/ 8-7 25.000 av 2200 gr lt 2.18,6 Lady File 54,5 Imagine 57 70 3-3,5 8 56 E Chaves 73

Jæ 25/ 8-2 41.500 av 1730 dt gd 1.52,0 Galdessa 54 Mrs Perry 56 70 1-1 8 54 P Gråberg 58

Ø 23/ 9-3 387.840 av 1980 gr bl 2.09,3

Jæ 10/ 10-3 41.500 av 2200 dt bl 2.22,6

The Kicker 59

Curtain Patch 54

Hovsa 59

Truly Charmin 60

72

77

4-6 14

7-11,5 10

57,5

58

E Chaves

E Chaves

212

50

5

MOJITO 55

5, ssk. v Pistachio-Titchi Witchi / Magic Ring (Kjems Racing)

RØD,blå tværbånd;rød;blå,rød kvast Anna, Leif O Louise Nilsson

Elione Chaves

Livs: 13 3-1-1

2013: Ej startet

121.967

Bettina Wilson Formtal: 73 2012: 5 1-0-0 19.980

Kl 7/ 7-4 15.000 h3 1300 gr gd 1.17,8

Gø 29/ 7-3 31.125 h2 1400 gr gd 1.25,5

Plotting 56

Saint Sebasti 59

Chattan Clan 62

Wyclef 53

73

72

7-8

4-4

11

12

63

56

Be Wilson

M Rodriguez

84

279

Kl 5/ 8-6 15.000 h3 1600 gr lt 1.34,5 His Highness 67 Shrek 61 72 8-3,5 8 60 M Rodriguez 100

Kl 19/ 8-5 15.000 h3 1600 gr lt 1.34,5 Mojito 59 Plotting 57 71 1- 8 59 O Wilson 45

Kl 8/ 9-6 18.000 h3 1600 gr gd 1.37,0 Out The Ring 55 Wyclef 62 73 9-5 11 64 Be Wilson 78

6

VERGLACIAL (IRE)

6, sk. v Verglas-Apostrophe / Barathea (Ire Irland)

BLÅ-GRØN-LILLA m.logo;blå;blå Kentaur A/S

63 Marcos Robaldo (65)

Livs: 34 4-3-5 1.142.122

2013: Ej startet

Bent Olsen Formtal: 83 2012: 5 0-0-0 0

Kl 28/ 4-6 75.000 av 1600 gr bl 1.40,5 Tertullus 61 Maltho 58 90 7-13,5 10 61 M Martinez 49

Tæ 14/ 7-8 166.000 av 1600 gr gd 1.37,3 Silver Ocean 59 Tertullus 59 90 7-10 8 59 F Johansson 74

Kl 5/ 8-7 60.000 f 1600 gr lt 1.32,6 Loveinthesand 54 Gulapa 57 88 9-10 9 62 F Johansson 54

Ø 26/ 8-9 768.000 av 1800 gr nt 1.50,7 Bank Of Burde 60 Weald 59 86 11-m 12 59 V De Azeredo 418

Jæ 27/ 9-7 41.500 h1 1730 dt gd 1.47,3 Energia Cario 60 Amazing Tiger 63 85 7-19,5 8 61 V De Azeredo 86

7

SHREK 60

5, brun v Academy Award-Islande / Kingmambo (York Stutteri)

BLÅ m.gule epauletter; gul Michelle Gross

Rafael Schistl

Livs: 18 6-4-1 166.462

2013: Ej startet

Susanne Johansen (a) Formtal: 78 2012: 10 5-2-1 146.462

Kl 11/ 8-6 42.000 h3 1800 gr lt 1.46,3 Shrek 61 Majestic Elev 61 73 1-hls 12 61 R Schistl 41

Gø 1/ 9-5 37.350 h2 1600 gr lt 1.37,1 Shrek 57 Saint Sebasti 59 76 1-1 11 57 O Wilson 44

Kl 8/ 9-6 18.000 h3 1600 gr gd 1.37,0 Out The Ring 55 Wyclef 62 79 3-3 11 69 O Wilson 38

Kl 22/ 9-3 30.000 h1 1800 gr gd 1.52,1

Jæ 7/ 10-2 31.125 h2 1730 dt gd 1.47,8

Maltho 61

Energia Beta 61

Sir Henry 60

Unshakable Wi 59

79

78

6-12,5 7

5-5 10

52

60

L Santos

M Rodriguez

65

100

heLe programmet vil ligge tilgængeligt på banens hjemmeside:

www.galopbane.dk allerede fra tirsdag aften og kan downloades

Reservordning: 7-4-1-3-5-2-6

og printes efter behag.

RACING TIPS

22 / klAmPEnBorG GaLoPBane WWW.GaLoPBane.DK / 23

FAVORITTEN

7 SHREK

RESERVEHESTE 7-4-1-3-5-2-6

TIPS 7 SHREK – 1 SMOKEY STORM – 4 GALDESSA – O: 2 SAN JEMENIANO

rEsulTAT 6. lØB:

1. 2. 3. 4. 5. Odds: Notater:

1 pl. 2. pl 3. pl Komb: Trio:

rEsulTAT 7. lØB:

GALOPPEN På NETTET

læs dAGEns ProGrAm På nETTET

Shrek

1. 2. 3. 4. 5. Odds: Notater:

1 pl. 2. pl 3. pl Komb: Trio:


7

20-7 V5-5

20130420-7 V5-5

fINALE HANdICAP

26.000 kr. (13.000-6.500-3.200-2.000-1.300)

3-årige og ældre heste. handicap klasse 5

kl. 17.20

Vægt: 3-årige: + 1.5 kg. ældre: + 8.0 kg

Ca kl 17.20

1600 gr

FINALE HANDICAP

V5-5

7 26.000 kr 13.000-6.500-3.200-2.000-1.300

For 3-årige og ældre heste klasse 5

Vægt: Aldersvægtreg. hcp 3-årige +1,5 kg ældre +8,0 kg

Rek 1600 gr: Inget rekord finns

VERA VOLKOVA 60 Louis-Philippe Beuzelin

4, fuks hp Dubai Destination-Violettas Ginger / Giant's Causeway (The Handsome Foursome) Livs: 11 0-0-0 3.160

1 GRØN; hvide ærmer; grøn Lone Og Jens Westh 2013: Ej startet

Flemming Poulsen Formtal: 52 2012: 10 0-0-0 3.160

V5-5

Ca kl 17.20

1600 gr

7

FINALE HANDICAP

26.000 kr 13.000-6.500-3.200-2.000-1.300

For 3-årige og ældre heste klasse 5

Vægt: Aldersvægtreg. hcp 3-årige +1,5 kg ældre +8,0 kg

Rek 1600 gr: Inget rekord finns

VERA VOLKOVA 60 Louis-Philippe Beuzelin

4, fuks hp Dubai Destination-Violettas Ginger / Giant's Causeway (The Handsome Foursome) Livs: 11 0-0-0 3.160

1 GRØN; hvide ærmer; grøn Lone Og Jens Westh 2013: Ej startet

Flemming Poulsen Formtal: 52 2012: 10 0-0-0 3.160

V5-5

SuPER

trio

1600 m

Jæ 19/ 9-9 24.900 av 2200 dt gd 2.24,5

Kl 13/ 10-7 10.000 h5 1400 gr bl 1.30,3

Hurricane Eme 62

Nobel Penang 57

Eagle Eye Sta 62

Saba Rock 58

57

55

10-m

7-16

11

11

59

62

S Vasquez

S Vasquez

463

224

Kl 27/ 10-7 10.000 h5 1600 gr bl 1.42,5 Trombino 71 Walnut Lodge 57 53 4-2 12 52,5 D Danekilde 251

Jæ 11/ 11-4 Jæ 16.600 19/ h4 9-9 1730 24.900 dt gd av 1.51,4 2200 dt gd 2.24,5 Cat Wind 59 Hurricane State Eme Of 62 Free 69 Eagle Eye 53 Sta 62 57 12-7,5 14 10-m 52 11 D Danekilde 59 S Vasquez 269

Jæ 5/ 12-4 Kl 16.600 13/ h4 10-7 1730 10.000 dt bl h5 1.52,2 1400 gr bl 1.30,3 Runsonrun 59 Nobel Penang Moonline 57 56 Saba Rock 52 58 55 5-3 11 B 7-16 52 11 D Danekilde 62 S Vasquez 307

Kl 27/ 10-7 10.000 h5 1600 gr bl 1.42,5 Trombino 71 Walnut Lodge 57 53 4-2 12 52,5 D Danekilde

Jæ 11/ 11-4 16.600 h4 1730 dt gd 1.51,4 Cat Wind 59 State Of Free 69 53 12-7,5 14 52 D Danekilde NIELS JUNIOR 58 Jacob Johansen

Jæ 5/ 12-4 16.600 h4 1730 dt bl 1.52,2 Runsonrun 59 Moonline 56 52 5-3 11 B 52 D Danekilde

4, brun h Final Appearance-Hå Te Hå / Melmac (Jane E. Grove) Livs: 4 0-0-0 0

2 PINK,sort firkant;pink;sort/pink NIELS JUNIOR Trine Johansen 58 2013: Jacob Ej startet Johansen

Torben Christensen

4, brun h Final Appearance-Hå Te Hå / Melmac (Jane E. Grove)

Formtal: 50 2012: 4 0-0-0

Livs: 4 0-0-0

0

0

År 19/ 5-Kv 0950 gr gd Tid: 58,6 - 59 D Patil gdk

Kl 26/ 5-1 2 20.000 PINK,sort av 1600 gr firkant;pink;sort/pink lt 1.36,9 Gallant Trine File Johansen 59 Clauses Andor 57 - 6-20 7 2013: 59 Ej startet D Patil 160

År 6/ 7-7 8.800 Torben av 1550 Christensen gr gd 1.33,8 Lady Mary 62,5 Fars Ferrari 58 - Formtal: 50 6-14 7 2012: 57 4 0-0-0 N Stott 0 104

Ål 20/ 7-11 År 11.000 19/ h5 5-Kv 2200 gr lt 0950 2.19,7 gr gd Loxton Lad 67 Prime Grey 59 Tid: 58,6 52 7-7 9 - 53 C Weilby 59 D Patil 126

Ål 18/ 8-2 Kl 11.000 26/ h5 5-1 2200 20.000 gr gd av 2.16,0 1600 gr lt 1.36,9 Laserline 62 Gallant File Ginger 59 Attitu 64 Clauses 50 Andor 57 - 8- 9 6-20 55 7 D Patil 59 D Patil 88

STYRT År 6/ 7-7 8.800 av 1550 gr gd 1.33,8 Lady Mary 62,5 Fars Ferrari 58 - 6-14 7 57 N Stott

Ål 20/ 7-11 11.000 h5 2200 gr lt 2.19,7 Loxton Lad 67 Prime Grey 59 52 7-7 9 53 C Weilby

Ål 18/ 8-2 11.000 h5 2200 gr gd 2.16,0 Laserline 62 Ginger Attitu 64 50 8- 9 55 D Patil NOMINE DE JOUR 55 Danny Patil (54)

STYRT

5, brun v Final Appearance-Etoile De Jour / Saint Cyrien (Kresten Skovmand) Livs: 22 0-2-1 35.214

3 HVID,sort chevron;sort/hvid NOMINE Lone DE Bager JOUR 55 2013: Danny Ej startet Patil (54)

Lone Bager

5, brun v Final Appearance-Etoile De Jour / Saint Cyrien (Kresten

Formtal:

Skovmand)

46 2012: 10 0-1-1

Livs: 22

15.560

0-2-1 35.214

Ø 27/ 9-8 21.120 h5 2400 dt gd 2.41,9 Ifannik Sacc 57 Quinoa 64,5 43 6-11 11 61 V Allers 93

Ø 19/ 10-6 3 33.600 HVID,sort h5 2400 dt chevron;sort/hvid gd 2.41,7 Surfer Lone 67 Bager Feugo 67 42 11-14,5 12 2013: 52 Ej startet L Santos 186

Kl 27/ 10-5 10.000 Lone h5 1600 Bager gr bl 1.45,1 Val Fleur 61 Ifannik Sacc 54 40 Formtal: 46 3-1 8 2012: 62 10 0-1-1 C Pedersen 15.560 94

Ø 9/ 11-8 Ø 21.120 27/ h5 9-8 1750 21.120 dt gd h5 1.59,2 2400 dt gd 2.41,9 Ifconnect Sac 71 Ifannik Sacc Nomine 57 De Jou Quinoa 65 45 64,5 43 2-hls 10 6-11 65 11 L Olsen 61 V Allers 53

Ø 21/ 11-4 Ø 21.120 19/ h5 10-6 1600 33.600 dt gd h5 1.47,9 2400 dt gd 2.41,7 Talwanda 53 Surfer 67 Eaglecott 65 Feugo 46 67 42 10-18,5 12 11-14,5 59 12 A Bager 52 L Santos 179

Kl 27/ 10-5 10.000 h5 1600 gr bl 1.45,1 Val Fleur 61 Ifannik Sacc 54 40 3-1 8 62 C Pedersen

Ø 9/ 11-8 21.120 h5 1750 dt gd 1.59,2 Ifconnect Sac 71 Nomine De Jou 65 45 2-hls 10 65 L Olsen ROSY RED 56,5 Nanna Emilie Hansen

Ø 21/ 11-4 21.120 h5 1600 dt gd 1.47,9 Talwanda 53 Eaglecott 65 46 10-18,5 12 59 A Bager

3, brun hp Special Quest-Front Pearl / Starry Night (Peter Knudsen) Livs: 2 0-0-0 0

4 GRØN; rød hue ROSY Stald Søholm RED 56,5 2013: Nanna Ej startet Emilie Hansen

Inge Mette Dejgaard

3, brun hp Special Quest-Front Pearl / Starry Night (Peter

Formtal:

Knudsen)

55 2012: 2 0-0-0

Livs: 2 0-0-0

0

0

4 GRØN; rød hue Stald Søholm 2013: Ej startet

463

224

251

269

307

gdk

160

104

126

88

93

186

94

53

179

Kl 26/ 5-Kv Inge 1100 Mette gr Dejgaard lt Tid: 1.08,1 Formtal: 55 - 2012: 57,5 2 0-0-0 J Johansen 0 gdk

Kl 9/ 6-1 25.000 av 1100 gr gd 1.04,3 Harmonia 57,5 Smartinblack 59 - 8-18 8 57,5 C Weilby 247

Kl 21/ 7-2 35.000 av 1200 gr gd 1.10,5 Sir Winston 57 Speed 57 - 9-17 10 57,5 C Weilby 216

Kl 26/ 5-Kv 1100 gr lt Tid: 1.08,1 - 57,5 J Johansen

Kl 9/ 6-1 25.000 av 1100 gr gd 1.04,3 Harmonia 57,5 Smartinblack 59 - 8-18 8 57,5 C Weilby CHORUSSO (SWE) B 54 Nathalie Mortensen (56)

Kl 21/ 7-2 35.000 av 1200 gr gd 1.10,5 Sir Winston 57 Speed 57 - 9-17 10 57,5 C Weilby

9, brun h Songline-Morning Chorus / Prince Sabo (Swe Sverige) Livs: 85 8-6-11 411.838

5 SORT,gul sjerne;gule CHORUSSO stjr;gul stjerne Nathalie (SWE) Mortensen B 54 2013: Nathalie Ej startet Mortensen (56)

Henrik Engblom,

9, brun

Sverige

h Songline-Morning Chorus / Prince Sabo (Swe Sverige)

Formtal: 48 2012: 18 0-2-3

Livs: 85

55.228

8-6-11 411.838

Ø 19/ 10-4 33.600 h5 1600 dt gd 1.46,1 Phili Boy 57 Ironic Iranni 56 53 5-3,5 11 B 61 N Mortensen 147

Ø 2/ 11-5 5 22.080 SORT,gul h4 1750 dt sjerne;gule bl 1.56,2 stjr;gul Soraya stjerne 57 Nathalie Mortensen Watch Chain 66 52 7-7 10 2013: B 50 Ej startet N Mortensen 84

Ø 16/ 11-6 22.080 Henrik h4 1600 Engblom, dt gd 1.45,1 Sverige Watch Chain 67 Requested 66 51 Formtal: 48 4-6,5 10 2012: B 50 18 0-2-3 N Mortensen 55.228 115

Ø 21/ 11-4 Ø 21.120 19/ h5 10-4 1600 33.600 dt gd h5 1.47,9 1600 dt gd 1.46,1 Talwanda 53 Phili Boy Eaglecott 57 65 Ironic Iranni 50 56 53 7-10,5 12 B 5-3,5 61 11 N Mortensen B 61 N Mortensen 143

Jæ 5/ 12-8 Ø 16.600 2/ h5 11-5 1200 22.080 dt bl h4 1.15,3 1750 dt bl 1.56,2 Barnum 62 Soraya 57 Turn The Page Watch 56 49 Chain 66 52 10-11 14 B 7-7 50 10 N Mortensen B 50 N Mortensen 149

Ø 16/ 11-6 22.080 h4 1600 dt gd 1.45,1 Watch Chain 67 Requested 66 51 4-6,5 10 B 50 N Mortensen

Ø 21/ 11-4 21.120 h5 1600 dt gd 1.47,9 Talwanda 53 Eaglecott 65 50 7-10,5 12 B 61 N Mortensen CLAUSES POLLY 50 Sille Kjær Kristensen (48/44)

Jæ 5/ 12-8 16.600 h5 1200 dt bl 1.15,3 Barnum 62 Turn The Page 56 49 10-11 14 B 50 N Mortensen

7, fuks hp Cajun Cadet-Polly's Saga / Snurge (Stutteri Østerbygaard) Livs: 45 2-6-2 82.000

6 BLÅ, hvid logo;hvid/blå CLAUSES Claus Reinhold POLLY Andersen 50 2013: Sille Ej Kjær startet Kristensen (48/44)

Brian Wilson

7, fuks hp Cajun Cadet-Polly's Saga / Snurge (Stutteri Østerbygaard)

Formtal: 40 2012: 4 0-0-0

Livs: 45

1.000

2-6-2 82.000

Jæ 11/ 11-9 16.626 av 1200 dt gd 1.16,0 Eko Mirabelle 69 She'S So Nice 62 46 10-13,5 11 58 M Carlstedt 438

Ø 20/ 9-5 6 21.120 BLÅ, h5 1600 hvid dt logo;hvid/blå gd 1.44,3 Claus Soul Reinhold Of Gold 61 Andersen Zafir Zaid 60 44 9-m 10 2013: 50 Ej startet H Rosen 150

Ø 12/ 10-5 22.080 Brian h4 1750 Wilson dt gd 1.56,3 Fighting Spir 64 Court Circu 60,5 44 Formtal: 40 12-m 12 2012: 52 4 0-0-0 M Hanssen 1.000 390

Jæ 21/ 10-4 Jæ 16.600 11/ h4 11-9 1730 16.626 dt gd av 1.52,2 1200 dt gd 1.16,0 Cat Wind 61 Eko Mirabelle Runsonrun 69 64 She'S 42 So Nice 62 46 12-m 13 10-13,5 51 11 N Mortensen 58 M Carlstedt 538

Kl 27/ 10-5 Ø 10.000 20/ h5 9-5 1600 21.120 gr bl h5 1.45,1 1600 dt gd 1.44,3 Val Fleur 61 Soul Of Gold Ifannik 61 Sacc 54 Zafir Zaid 40 60 44 5-3,5 8 B 9-m 54 10 U Nielsen 50 H Rosen 120

Ø 12/ 10-5 22.080 h4 1750 dt gd 1.56,3 Fighting Spir 64 Court Circu 60,5 44 12-m 12 52 M Hanssen

Jæ 21/ 10-4 16.600 h4 1730 dt gd 1.52,2 Cat Wind 61 Runsonrun 64 42 12-m 13 51 N Mortensen ROCKYTO 52 Shane Karlsson (46,5)

Kl 27/ 10-5 10.000 h5 1600 gr bl 1.45,1 Val Fleur 61 Ifannik Sacc 54 40 5-3,5 8 B 54 U Nielsen

3, brun v Special Quest-Pivoline / Pivotal (J o J Schlawitz) Livs: 2 0-0-0 0

7 BLÅ rødt/hv skærf; ROCKYTO blå; blå r/h ringe J Og J Schlawitz 52 2013: Shane Ej startet Karlsson (46,5)

Bent Olsen

3, brun v Special Quest-Pivoline / Pivotal (J o J Schlawitz)

Formtal: 45 2012: 2 0-0-0

Livs: 2 0-0-0

0

0

7 BLÅ rødt/hv skærf; blå; blå r/h ringe J Og J Schlawitz 2013: Ej startet

gdk

247

216

147

84

115

143

149

438

150

390

538

120

Kl 29/ 9-Kv Bent 1100 Olsen gr bl Tid: 1.15,3 Formtal: 45 - 2012: 59 2 0-0-0 L Santos 0 gdk

Kl 13/ 10-1 35.000 av 1300 gr bl 1.24,3 Rightquest Ca 59 Antonius Meri 58 - 10-m 12 59 L Santos 292

Kl 27/ 10-2 35.000 av 1400 gr bl 1.29,3 Reel Quest 59

Kl 29/ 9-Kv 1100 gr bl

Baron First 59 -

Tid: 1.15,3

8-m 9 59

-

L Santos

59

452

L Santos gdk

Kl 13/ 10-1 35.000 av 1300 gr bl 1.24,3 Rightquest Ca 59 Antonius Meri 58 - 10-m 12 59 L Santos 292

Kl 27/ 10-2 35.000 av 1400 gr bl 1.29,3 Reel Quest 59 Baron First 59 - 8-m 9 59 L Santos 452

8

VAL FLEUR (SWE) 58

6, brun hp Swedish Shave-Zarzini / Mind Games (Swe Sverige)

GUL, hvide prikker;gul;gul Gina Rooth O Jonas Persson

Max W Friberg (60)

Livs: 45 2-4-2

2013: Ej startet

82.907

Gina Rooth, Sverige (a) Formtal: 52 2012: 8 1-0-0 11.500

Jæ 21/ 10-4 16.600 h4 1730 dt gd 1.52,2

Kl 27/ 10-5 10.000 h5 1600 gr bl 1.45,1

Cat Wind 61

Val Fleur 61

Runsonrun 64

Ifannik Sacc 54

53

52

10-10,5 13

1-1 8

57

61

A Polanco

E Olsson

232

92

Jæ 11/ 11-4 16.600 h4 1730 dt gd 1.51,4

Jæ 18/ 11-9 16.600 h4 1730 dt gd 1.52,0

Cat Wind 59

Runsonrun 63

State Of Free 69

Walnut Lodge 58

54

53

11-7,5

7-7,5

14

12

54

56

M Rodriguez

C Lopez

461

110

Jæ 5/ 12-9 16.600 av 2400 dt bl 2.41,3 Montgomery 58 Mr Melodyclub 60 53 6-19 9 56,5 C Lopez 129

FINDUS ZAID (SWE) B 52 Luis Santos (50)

FØLG OS

FACEBOOK.COM/KLAMPENBORGGALOPBANE

VAL FLEUR (SWE) 58 Max W Friberg (60)

6, brun hp Swedish Shave-Zarzini / Mind Games (Swe Sverige) Livs: 45 2-4-2 82.907

8 GUL, hvide prikker;gul;gul VAL FLEUR Gina Rooth (SWE) O Jonas Persson 58 2013: Max Ej W startet Friberg (60)

Gina Rooth,

6,

Sverige

brun hp

(a)

Swedish Shave-Zarzini / Mind Games (Swe Sverige)

Formtal: 52 2012: 8 1-0-0

Livs: 45

11.500

2-4-2 82.907

Jæ 21/ 10-4 16.600 h4 1730 dt gd 1.52,2 Cat Wind 61 Runsonrun 64 53 10-10,5 13 57 A Polanco 232

Kl 27/ 10-5 8 10.000 GUL, h5 1600 hvide gr bl prikker;gul;gul 1.45,1 Gina Val Fleur Rooth 61 O Jonas Ifannik Persson Sacc 54 52 1-1 8 2013: 61 Ej startet E Olsson 92

Jæ 11/ 11-4 16.600 Gina h4 1730 Rooth, dt gd Sverige 1.51,4 (a) Cat Wind 59 State Of Free 69 54 Formtal: 52 11-7,5 14 2012: 54 8 1-0-0 M Rodriguez 11.500 461

Jæ 18/ 11-9 Jæ 16.600 21/ h4 10-4 1730 16.600 dt gd h4 1.52,0 1730 dt gd 1.52,2 Runsonrun 63 Cat Wind Walnut 61 Lodge Runsonrun 58 53 64 53 7-7,5 12 10-10,5 56 13 C Lopez 57 A Polanco 110

Jæ 5/ 12-9 Kl 16.600 27/ av 10-5 2400 10.000 dt bl h5 2.41,3 1600 gr bl 1.45,1 Montgomery 58 Val Fleur Mr 61 Melodyclub Ifannik 60 53 Sacc 54 52 6-19 9 1-1 56,5 8 C Lopez 61 E Olsson 129

Jæ 11/ 11-4 16.600 h4 1730 dt gd 1.51,4 Cat Wind 59 State Of Free 69 54 11-7,5 14 54 M Rodriguez

Jæ 18/ 11-9 16.600 h4 1730 dt gd 1.52,0 Runsonrun 63 Walnut Lodge 58 53 7-7,5 12 56 C Lopez

FINDUS ZAID (SWE) B 52 Luis Santos (50)

Jæ 5/ 12-9 16.600 av 2400 dt bl 2.41,3 Montgomery 58 Mr Melodyclub 60 53 6-19 9 56,5 C Lopez

6, sk. v Troon-Fanny Zaid / Steve's Friend (Swe Sverige) Livs: 21 0-1-1 9.506

9 GRÅ,vinrød stjerne;vinrød;vinrød FINDUS ZAID A Sjøkvist (SWE) O A Polanco B 52 2013: Luis Ej Santos startet (50)

Annika Sjökvist,

6, sk.

Sverige

v Troon-Fanny

(a)

Zaid / Steve's Friend (Swe Sverige)

Formtal: 42 2012: 6 0-1-1

Livs: 21

7.500

0-1-1 9.506

Jæ 5/ 9-4 16.600 h4 1730 dt gd 1.52,0 Unique Case 61 Runsonrun 64 45 7-18,5 10 B 53,5 A Polanco 112

Kl 22/ 9-6 9 10.000 GRÅ,vinrød h5 1300 gr gd stjerne;vinrød;vinrød 1.22,1 Mr Timberlake A Sjøkvist 56 O A Findus Polanco Zaid 54 44 2-0,5 7 2013: B 54 Ej startet A Polanco 92

Ø 4/ 10-6 21.120 Annika av 1600 Sjökvist, dt gd 1.43,4 Sverige (a) Court Circula 52 Swedish Time 58 45 Formtal: 42 10-m 11 2012: B 55 6 0-1-1 A Polanco 7.500 92

Kl 13/ 10-7 Jæ 10.000 5/ h5 9-4 1400 16.600 gr bl h4 1.30,3 1730 dt gd 1.52,0 Nobel Penang Unique 57 Case Saba 61 Rock 58 Runsonrun 45 64 45 6-10,5 11 S 7-18,5 54 10 A Polanco B 53,5 A Polanco 82

Kl 20/ 10-5 Kl 10.000 22/ h5 9-6 1200 10.000 gr bl h5 1.14,5 1300 gr gd 1.22,1 Mrs Velvet 61,5 Mr Timberlake Nobel 56 Penang Findus 61 44 Zaid 54 44 8-m 9 S 2-0,5 55 7 A Polanco B 54 A Polanco 113

Ø 4/ 10-6 21.120 av 1600 dt gd 1.43,4 Court Circula 52 Swedish Time 58 45 10-m 11 B 55 A Polanco

Kl 13/ 10-7 10.000 h5 1400 gr bl 1.30,3 Nobel Penang 57 Saba Rock 58 45 6-10,5 11 S 54 A Polanco

WIESENPRINZ (SWE) B 56 Martin Rodriguez

Kl 20/ 10-5 10.000 h5 1200 gr bl 1.14,5 Mrs Velvet 61,5 Nobel Penang 61 44 8-m 9 S 55 A Polanco

4, brun v Next Desert-Wiesenblüte / Big Shuffle (Swe Sverige) Livs: 6 0-0-0 0

10 MBLÅ,gule stj;gul,mblå WIESENPRINZ stj;mblå Kørolen (SWE) Racing B 56 2013: Martin Ej startet Rodriguez

Catharina Østlund,

4, brun

Sverige

v Next Desert-Wiesenblüte / Big Shuffle (Swe Sverige)

Formtal: 48 2012: 6 0-0-0

Livs: 6 0-0-0

0

0

Jæ 25/ 4-7 29.050 av 1600 dt gd 1.45,1 Free House 59 Promising Pra 59 - 7-16 12 59 S Karlsson 385

Jæ 2/ 6-1 10 29.050 MBLÅ,gule av 2400 dt gd stj;gul,mblå 2.38,7 stj;mblå Altalus Kørolen 59 Racing Ikarostech 59 - 6-m 7 2013: B 59 Ej startet S Karlsson 324

Kl 11/ 8-5 10.000 Catharina h5 1800 gr Østlund, lt 1.49,1 Sverige Irish Lad 61 Metroline 60 54 Formtal: 48 10-17,5 10 2012: 56,5 6 0-0-0 F Waweru 0 274

Kl 19/ 8-7 Jæ 28.000 25/ h5 4-7 1800 29.050 gr lt av 1.49,2 1600 dt gd 1.45,1 Lagoa Do Pau 53 Free House Montgomery 59 64 Promising 52 Pra 59 - 9-13 10 7-16 60 12 D Patil 59 S Karlsson 248

Kl 27/ 10-8 Jæ 10.000 2/ av 6-1 1800 29.050 gr bl av 1.55,4 2400 dt gd 2.38,7 Redford 61 Altalus 59 Le Chiffre 59,5 Ikarostech 50 59 - 6-m 7 B 6-m 59,5 7 M Friberg B 59 S Karlsson 119

Kl 11/ 8-5 10.000 h5 1800 gr lt 1.49,1 Irish Lad 61 Metroline 60 54 10-17,5 10 56,5 F Waweru

Kl 19/ 8-7 28.000 h5 1800 gr lt 1.49,2 Lagoa Do Pau 53 Montgomery 64 52 9-13 10 60 D Patil

FEUER CLAUS 50 Francis Waweru (52/48)

Kl 27/ 10-8 10.000 av 1800 gr bl 1.55,4 Redford 61 Le Chiffre 59,5 50 6-m 7 B 59,5 M Friberg

11, brun v Feuerbach-Jump Ahead / Double Jump (Claus Reinhold Andersen) Livs: 93 6-6-13 175.500

11 RØD,hvid figur;rød/hvid FEUER stribet;rød CLAUS Lone Reimer Høgenhaug M.Fl. 50 2013: Francis Ej startet Waweru (52/48)

Bettina Wilson

11, brun v Feuerbach-Jump Ahead / Double Jump (Claus

Formtal:

Reinhold Andersen)

44 2012: 12 1-1-0

Livs: 93

22.800

6-6-13 175.500

Kl 11/ 8-5 10.000 h5 1800 gr lt 1.49,1 Irish Lad 61 Metroline 60 48 5-5,5 10 58 O Wilson 52

Kl 19/ 8-7 11 28.000 RØD,hvid h5 1800 gr figur;rød/hvid lt 1.49,2 stribet;rød Lagoa Do Lone Pau 53 Reimer Montgomery Høgenhaug 64 M.Fl. 48 5-3 10 2013: 57 Ej startet O Wilson 64

Kl 2/ 9-6 10.000 Bettina h4 1800 Wilson gr gd 1.49,3 Mr Melodyclub 60 Swedish Time 59 48 Formtal: 44 8-6 11 2012: 49 12 1-1-0 F Waweru 22.800 80

Kl 13/ 10-7 Kl 10.000 11/ h5 8-5 1400 10.000 gr bl h5 1.30,3 1800 gr lt 1.49,1 Nobel Penang Irish 57 Lad Saba 61 Rock 58 Metroline 47 60 48 8-18 11 5-5,5 55 10 L Santos 58 O Wilson *36

Kl 27/ 10-5 Kl 10.000 19/ h5 8-7 1600 28.000 gr bl h5 1.45,1 1800 gr lt 1.49,2 Val Fleur 61 Lagoa Do Ifannik Pau 53 Sacc 54 Montgomery 45 64 48 4-1,5 8 5-3 56 10 L Kümmel 57 O Wilson 65

Kl 2/ 9-6 10.000 h4 1800 gr gd 1.49,3 Mr Melodyclub 60 Swedish Time 59 48 8-6 11 49 F Waweru

Kl 13/ 10-7 10.000 h5 1400 gr bl 1.30,3 Nobel Penang 57 Saba Rock 58 47 8-18 11 55 L Santos

CHA CHA AWARD 54,5 Emilia Hvitved Pedersen (54,5/52,5)

Kl 27/ 10-5 10.000 h5 1600 gr bl 1.45,1 Val Fleur 61 Ifannik Sacc 54 45 4-1,5 8 56 L Kümmel

3, brun hp Academy Award-Chalet / Singspiel (Morten Nielsen) Livs: 3 0-0-0 9.200

12 LILLA,sorte prikker;lilla CHA CHA Stald Søndervang AWARD 54,5 2013: Emilia Ej startet Hvitved Pedersen (54,5/52,5)

Ann-Charlotte

3, brun

Nielsen

hp Academy Award-Chalet / Singspiel (Morten Nielsen)

Formtal: 53 2012: 3 0-0-0

Livs: 3

9.200

0-0-0 9.200

År 9/ 8-Kv 12 LILLA,sorte 0950 gr gd prikker;lilla Stald Søndervang Tid: 1.02,6 - 2013: 59 Ej startet N Hansen gdk

Ål 18/ 8-1 33.200 Ann-Charlotte av 1500 gr gd Nielsen 1.32,2 Smartinblack 59 Filippa 57,5 - Formtal: 53 4-m 4 2012: 57,5 3 0-0-0 N Hansen 9.200 53

År 31/ 8-3 29.200 av 1550 gr gd 1.36,2 Red Pearl 57,5 Just A Line 59 - 5-15 5 57,5 N Hansen 120

Kl 13/ 10-1 År 35.000 9/ av 8-Kv 1300 gr bl 0950 1.24,3 gr gd Rightquest Ca 59 Antonius Meri Tid: 58 1.02,6 - 9-m 12 - 57,5 E Chaves 59 N Hansen 335

Ål 18/ 8-1 33.200 av 1500 gr gd 1.32,2 Smartinblack 59 Filippa 57,5 - 4-m 4 57,5 N Hansen

År 31/ 8-3 29.200 av 1550 gr gd 1.36,2 Red Pearl 57,5 Just A Line 59 - 5-15 5 57,5 N Hansen

INDIAN PALE (IRE) B 62 Fabienne De Geer (64)

Kl 13/ 10-1 35.000 av 1300 gr bl 1.24,3 Rightquest Ca 59 Antonius Meri 58 - 9-m 12 57,5 E Chaves

10, brun v Spectrum-Vernonhills / Hard Fought (Ire Irland) Livs: 50 6-5-4 325.831

13 SORT,sølv kryds;hvid;sort INDIAN Get PALE Sound Ab (IRE) B 62 2013: Fabienne 2 1-0-1 De Geer 21.576 (64)

Jonna Larsson,

10, brun

Sverige

v Spectrum-Vernonhills

(a)

/ Hard Fought (Ire Irland)

Formtal: 56 2012: 9 1-0-0

Livs: 50

13.750

6-5-4 325.831

Kl 22/ 9-4 10.000 h5 1800 gr gd 1.53,7 Hidden Secret 55 Her Birthday 58 56 9-10 12 B 59 N Lakshminarayan 95

Kl 20/ 10-7 13 10.000 SORT,sølv h5 2400 gr kryds;hvid;sort bl 2.42,3 Get Zero Sound Toleranc Ab 67 Eaglecott 63 55 7-4,5 8 2013: B 58 2 1-0-1 N Lakshminarayan 21.576 64

Kl 27/ 10-5 10.000 Jonna h5 1600 Larsson, gr bl 1.45,1 Sverige (a) Val Fleur 61 Ifannik Sacc 54 53 Formtal: 56 6-4,5 8 2012: B 61 9 1-0-0 J Larsson 13.750 59

Tæ 6/ 1-3 Kl 17.400 22/ h5 9-4 1600 10.000 dt gd h5 1.44,3 1800 gr gd 1.53,7 Indian Pale 54 Hidden Secret Crown 55 Of Crea Her 59 Birthday 52 58 56 1-2 10 B 9-10 54 12 R Colldin B 59 N Lakshminaraya 66

Tæ 17/ 2-3 Kl 17.400 20/ h5 10-7 1600 10.000 dt tg h5 1.45,6 2400 gr bl 2.42,3 Muguru 67 Zero Toleranc Moulis 67 55 Eaglecott 56 63 55 3-9 10 B 7-4,5 60 8 R Colldin B 58 N Lakshminaraya *27

Kl 27/ 10-5 10.000 h5 1600 gr bl 1.45,1 Val Fleur 61 Ifannik Sacc 54 53 6-4,5 8 B 61 J Larsson

Tæ 6/ 1-3 17.400 h5 1600 dt gd 1.44,3 Indian Pale 54 Crown Of Crea 59 52 1-2 10 B 54 R Colldin

LAGOA DO PAU 59 Anders Bager (56/53)

Tæ 17/ 2-3 17.400 h5 1600 dt tg 1.45,6 Muguru 67 Moulis 55 56 3-9 10 B 60 R Colldin

8, brun hp Final Appearance-Cascina / Cadeaux Genereux (Stutteri Østerbygaard) Livs: 69 5-4-5 177.723

14 HVID,sort chevron;sort/hvid LAGOA DO Lone Bager PAU 59 2013: Anders Ej startet Bager (56/53)

Lone Bager

8, brun hp Final Appearance-Cascina / Cadeaux Genereux

Formtal:

(Stutteri Østerbygaard)

48 2012: 8 1-1-1

Livs: 69

53.499

5-4-5 177.723

Ø 11/ 7-7 21.120 h5 1730 gr tg 1.56,5 Cabriolet 57 Totte 50 45 6-10,5 15 B 55 C Lopez 77

Ø 26/ 7-8 14 21.120 HVID,sort h5 1370 gr chevron;sort/hvid gd 1.25,9 Silke Lone 63 Bager Postcard 60 45 5-2,5 14 2013: 65 Ej startet L Olsen 103

Kl 5/ 8-4 10.000 Lone h5 1200 Bager gr lt 1.10,8 Bossa Nova 62 Aventurin 56 45 Formtal: 48 5-2,5 11 2012: 53 8 1-1-1 N Hansen 53.499 143

Kl 19/ 8-7 Ø 28.000 11/ h5 7-7 1800 21.120 gr lt h5 1.49,2 1730 gr tg 1.56,5 Lagoa Do Pau 53 Cabriolet Montgomery 57 64 Totte 50 45 45 1- 10 6-10,5 53 15 N Hansen B 55 C Lopez 45

Kl 22/ 9-6 Ø 10.000 26/ h5 7-8 1300 21.120 gr gd h5 1.22,1 1370 gr gd 1.25,9 Mr Timberlake Silke 56 63 Findus Zaid 54 Postcard 48 60 45 Slettet (Halt) - 5-2,5 14 65 L Olsen

Kl 5/ 8-4 10.000 h5 1200 gr lt 1.10,8 Bossa Nova 62 Aventurin 56 45 5-2,5 11 53 N Hansen

Kl 19/ 8-7 28.000 h5 1800 gr lt 1.49,2 Lagoa Do Pau 53 Montgomery 64 45 1- 10 53 N Hansen

Kl 22/ 9-6 10.000 h5 1300 gr gd 1.22,1 Mr Timberlake 56 Findus Zaid 54 48 Slettet (Halt) INDIAN FIRE (IRE) 59,5 Marc Stott

-

3, brun v Indian Haven-Sirindiya / Night Shift (Ire Irland) Livs: 2 0-0-0 3.600

15 KOBOLTBLÅ INDIAN m.sort stj; sorte FIRE stj; kbl/s (IRE) Charlotte Sandberg Kaa 59,5 2013: Marc Ej Stott startet

Birgitte Nielsen

3, brun v Indian Haven-Sirindiya / Night Shift (Ire Irland)

Formtal: 58 2012: 2 0-0-0

Livs: 2

3.600

0-0-0 3.600

15 KOBOLTBLÅ m.sort stj; sorte stj; kbl/s Charlotte Sandberg Kaa 2013: Ej startet

År 21/ 9-Kv Birgitte 0950 Nielsen gr bl Tid: 1.01,3 Formtal: 58 - 2012: 59 2 0-0-0 O Wilson 3.600 gdk

År 5/ 10-3 39.600 av 1550 gr bl 1.40,8 Smartinblack 59 Maximilla 57,5 -

Kl 20/ 10-1 25.000 av 1300 gr bl 1.23,9 Prudence 55,5 Lady In The 57,5 -

År 21/ 9-Kv 0950 gr bl Tid: 1.01,3

Reservordning: År 5/ 10-3 14-13-3-8-9-12-5-11-15-1-6-2-4-7-10

39.600 av 1550 gr bl 1.40,8 Smartinblack 59 Maximilla 57,5

Kl 20/ 10-1 25.000 av 1300 gr bl 1.23,9 Prudence 55,5 Lady In The 57,5

-

-

5-11

6-16

6

8

59

59

-

5-11

6-16

S Slot

L Santos

59

6 59

8 59

102

126

O Wilson

S Slot

L Santos

FAVORITTEN 1 VERA VOLKOVA

Reservordning: 14-13-3-8-9-12-5-11-15-1-6-2-4-7-10

RESERVEHESTE 14-13-3-8-9-12-5-11-15-1-6-2-4-7-10

TIPS 1 VERA VOLKOVA – 13 INDIAN PALE – 3 NOMINE DE JOUR – O: 8 VAL FLEUR

24 / klAmPEnBorG GaLoPBane WWW.GaLoPBane.DK / 25

6, sk. v Troon-Fanny Zaid / Steve's Friend (Swe Sverige) Livs: 21 0-1-1 9.506

9 GRÅ,vinrød stjerne;vinrød;vinrød A Sjøkvist O A Polanco 2013: Ej startet


THE FINISH LINE

IS IN SIGHT…

But there’s still time to book

ContaCt:

Alexander Elsass

MINGUN

for a late foaling mare!

Tel. (45) 20 61 95 95

Fax: (45) 45 86 04 45

E-mail: ae@york.dk

website: www.york.dk

Speciale i undersøgelse og

behandling af præstationsheste

Den mobile hesteklinik medbringer alle apparater, der er nødvendige for

at udføre en komplet diagnostisk udredning og behandling af samme

kvalitet som på et hestehospital

• Røntgen

• Ultralydsscanner

• Endoskop/Gastroskop

Dyrlæge Karsten Key Kristiansen

– 10 års erfaring som hestedyrlæge i England og Danmark

Book en tid på

telefon 50 849 849

key@ikeyvet.dk · www.ikeyvet.dk

26 / klAmPEnBorG GaLoPBane WWW.GaLoPBane.DK / 27


V/ Hjalte Kjems

HK Entreprise A/S

Teglgårdsvej 35

2920 Charlottenlund

Tlf.: 70 20 99 92

Fax: 39 64 32 21

Email: info@hk-entreprise.dk

www.HK-Entreprise.dk

28 / klAmPEnBorG GaLoPBane

70 20 99 92 • anja@HK-entreprise.dk

• Tømrer - Murer - Maler - Vvs arbejde

• Nybygning

• Tillbygning

• Renovering

• Vedligeholdelse

• Tage

• Køkken & Badeværelser

• Belægnings arbejde

Godt håndværk – gode oplevelser er i fokus.

Udnyt fradragsordningen. Få et uforpligtende tilbud.

Tømrer • Snedker • VVS • Blik • Murer • Maler • Kloak

Nybyggeri • Renovering • Tilbygninger • Vedligeholdelse

V/ Hjalte Kjems

Similar magazines