02.06.2013 Views

GALOPPEN

GALOPPEN

GALOPPEN

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

nr. 2 | 27.04.13 | KL. 14.15 | Bane nr. 10<br />

<strong>GALOPPEN</strong><br />

Vinder bank Of burden<br />

DANsk<br />

JOckEy<br />

cLub cuP(L)<br />

30 kr.<br />

inkl. moms


<strong>GALOPPEN</strong><br />

KOnTaKT & KOLOFOn resTauranTøren anBeFaLer<br />

reDaKTør<br />

reDaKTiOn<br />

LayOuT<br />

FOTO<br />

MåLFOTO<br />

LøBsreFerenT<br />

BanesPeaKer<br />

VæGTFOrsTanDer<br />

PaDDOcKcheF<br />

sTarTer<br />

TOTOFOrsTanDer<br />

hOVeDKasserer<br />

aDMinisTraTiOn<br />

På hVerDaGe<br />

sPOrTsaFDeLinG<br />

reGnsKaB<br />

ViGTiGT nuMMer<br />

På LøBsDaGe<br />

sPiLLeseLsKaB<br />

OFFicieLT PrOGraM<br />

FOrsiDe<br />

Galoppen kan købes på Klampenborg<br />

Galopbane eller i abonnement.<br />

ring på T 39 96 02 15<br />

klAmPEnBorG GAloPBAnE<br />

Administration:<br />

Klampenborgvej 52<br />

2930 Klampenborg<br />

T +45 39 96 02 15<br />

mk@galopbane.dk<br />

Tom christensen<br />

Filip Zwicky<br />

Michael Koefoed<br />

concept Makers<br />

conceptmakers.dk<br />

www.seeger.dk<br />

Louise Kane<br />

Peter Jørgensen<br />

Michael Koefoed<br />

Torben Bjørnsager<br />

christian ussinger<br />

allan arndt<br />

Kim K. hansen<br />

Grethe aggergaard<br />

Tom christensen<br />

T 39 96 02 17<br />

Michael Koefoed<br />

T 39 96 02 15<br />

Gitte Laugesen<br />

T 39 96 02 13<br />

T 39 96 29 30<br />

Danske spil – DanToto<br />

racing news<br />

Bank Of Burden<br />

Bane:<br />

Klampenborgvej 52<br />

2930 Klampenborg<br />

T +45 39 96 29 30<br />

F +45 39 63 13 92<br />

www.galopbane.dk<br />

www.galopsport.dk<br />

sPIsEsTEDER<br />

den kongelige Tribunes restaurant<br />

dagens ret:<br />

coq au vin med ris til kr. 125,-<br />

stor tag-selv-buffet<br />

kr. 185,-<br />

Bordreservation<br />

T 23 36 67 29<br />

Paddock Cafeteriet<br />

smørrebrød,<br />

sandwich og kager<br />

Højen<br />

smørrebrød<br />

og de sidste staldtips<br />

INDHOLD<br />

2. LøBsDaG<br />

sPorTsliGT<br />

af Filip Zwicky<br />

TiPs & rAnkinG<br />

af Filip Zwicky<br />

PrØVElØB<br />

sådAn sPillEr du<br />

dAGEns lØB<br />

7 løb i alt<br />

rEsulTATEr<br />

Fra sidste løbsdag<br />

VoldGifTEn<br />

Fra sidste løbsdag<br />

3<br />

4<br />

6<br />

8<br />

10<br />

24<br />

25<br />

Gensyn med<br />

Bank Of Burden!<br />

i 2012 VanDT sTaLL TricK Or TreaTs BanK OF BurDen DeT sTørsTe GaLOPLøB På DansK GrunD,<br />

LanWaDes sTuD scanDinaVian OPen chaMPiOnshiP (Gr.3). i DaG GæsTer han aTTer KLaM-<br />

PenBOrG i DansK JOcKey cLuB cuP (L), hVOr han LaDer OP TiL sTOcKhOLMs sTOra Pris (Gr.3).<br />

Den niels Petersen-trænede fukse vallak sejrede i fjor<br />

i tre af skandinaviens bedste opgør, heriblandt også<br />

Marit sveaas Minneløp (Gr.3) på øvrevoll, hvor han<br />

henviste hans-inge Larsens Weald til andenpladsen.<br />

netop Weald er også med i Jockey club cup, og her<br />

skal revanchere sig for sidste sæsons niendeplads i<br />

scandinavian Open.<br />

olsens duo<br />

Bent Olsen havde to af skandinaviens absolut bedste<br />

3-årige heste i 2012 i form af east Meets West og Jubilance,<br />

der begge allerede i fjor fik bevist, at de kan<br />

krydse klinger med de bedste ældre heste. De to staldkammerater<br />

arbejdede sammen på græsset mandag<br />

morgen, og da var det med fordel til east Meets West,<br />

der samtidig har en udblæsning i kroppen fra Jägersro<br />

og løber med tre kilo mindre på ryggen end sidste års<br />

Jyllandsløbs- og norske 2000 Guineas-vinder.<br />

sæsondebut til sir Henry<br />

søren Jensen sætter sin lid til 6-årige sir henry, der<br />

var otte længder bag Bank Of Burden i sidste års scandinavian<br />

Open. helle christensens Maltho fik sin sæsondebut<br />

overstået over 1200 meter sidste lørdag, og<br />

han var anden i netop dette opgør bag Tertullus sidste<br />

år. Fra sverige kommer yderligere Free house, Gulapa<br />

og street Band, mens 1800-meter specialisten Finn<br />

ind again skal forsøge at servere end endnu større<br />

sensation, end da han for to år siden besejrede Peas<br />

and carrots i skandinavisk Grand Prix.<br />

rigtig hjertelig velkommen til et af årets bedste løb<br />

på Klampenborg! af Filip Zwicky<br />

Bank Of Burden<br />

2 / klAmPEnBorG GaLOPBane WWW.GaLOPBane.DK / 3


LØB 3, V5-1 LØB 4, V5-2 LØB 5, V5-3 LØB 6, V5-4 LØB 7, V5-5<br />

1 Special Moon<br />

5 Grey Goose<br />

10 King Diamond<br />

8 IKC Sweet Candy<br />

2 Livegoals Com<br />

7 Clauses Reka<br />

4 Mamba<br />

9 Clauses Soco<br />

3 Special Danz<br />

6 Gipsy Terror<br />

Special Moon<br />

afrundede sin<br />

2-årssæson med et<br />

knebent nederlag til<br />

Jack Of Clubs, der gik<br />

rigtig godt bag Liber i<br />

sidste uge. Den<br />

interessante<br />

jockeybooking gør os<br />

overbeviste om, at<br />

Special Moon er gjort<br />

klar til at få aflagt<br />

maidentitlen her.<br />

Værste konkurrent kan<br />

være debutanten Grey<br />

Goose, der gik vældig<br />

let i sit prøveløb i sidste<br />

uge og sagtens kan<br />

have kapacitet til vinde<br />

første gang ude. IKC<br />

Sweet Candy kan have<br />

fordel af den<br />

udblæsning hun fik på<br />

Jägersro i søndags, og<br />

som outsider vælger vi<br />

King Diamond, der gik<br />

en anelse bedre på<br />

træningsbanen end sin<br />

staldveninde Livegoals<br />

Com mandag morgen.<br />

TIPS OG RANKING // V5<br />

5 Flawless Beauty<br />

3 Mr Timberlake<br />

7 Sessan<br />

4 Man After Midnight<br />

8 Bossa Nova<br />

11 Eaglecott<br />

10 Omake<br />

9 Hawkleaf Flier<br />

2 Findus Zaid<br />

7 Fongky<br />

Flemming Poulsen<br />

vandt i lørdags med lavt<br />

handicappede Vera<br />

Volkova, og historien<br />

kan meget vel gentage<br />

sig i denne uge med<br />

Flawless Beauty – en<br />

helsøster til<br />

Mowerina- og<br />

Listed-vinderen Sidney.<br />

Flawless Beauty<br />

forbedrede sig gradvist<br />

som sæsonen skred<br />

frem i fjor, og vi er<br />

overbeviste om, at<br />

kapaciteten rækker et<br />

godt stykke længere<br />

end det aktuelle<br />

handicap. Mr<br />

Timberlake er altid at<br />

regne med når han<br />

besøger Klampenborg,<br />

og Man After Midnight<br />

er måske ikke langt fra<br />

karrierens første sejr<br />

længere. Sessan<br />

sluttede sidste sæson<br />

med en ”dead heat”<br />

sejr, og hun drager<br />

fordel af fire kilos<br />

lettelse.<br />

1 Carl Ras Dana Lim<br />

5 Certino<br />

3 Filippa<br />

6 Joaninha<br />

4 Easy Hill<br />

7 Golden Quest<br />

2 Rockyto<br />

Seks 3-årige og en<br />

enkelt ældre hest har<br />

fundet vej til<br />

startboksen i dette<br />

maidenløb, hvor det ser<br />

ud til at dreje sig om<br />

Derbykandidaterne<br />

Carl Ras Dana Lim og<br />

Certino. Førstnævnte,<br />

en halvbror til Tigress<br />

Eleven, bliver vores<br />

favorit oven på et godt<br />

arbejde mandag<br />

morgen, og Certino<br />

gjorde ikke meget<br />

forkert i fjor med en<br />

andenplads bag Hels<br />

Angel i Auktionsløbet.<br />

Joaninha har en del<br />

længder at hente i<br />

forhold til de to første,<br />

så outsiderbuddet<br />

tilfalder staldveninden<br />

Filippa, der i to<br />

omgange gjorde det<br />

udmærket bag<br />

Smartinblack i fjor.<br />

V5-SYSTEMET<br />

V5 i dag 3. – 7. løb<br />

V5-1 1-5-8-10<br />

V5-2 3-4-5-7-8<br />

V5-3 1-5<br />

V5-4 3-6<br />

V5-5 1-2-4-6-9-10<br />

6 Bank Of Burden<br />

3 Weald<br />

9 East Meets West<br />

7 Maltho<br />

8 Sir Henry<br />

4 Jubilance<br />

5 Gulapa<br />

1 Free House<br />

2 Finn Ind Again<br />

10 Street Band<br />

Bank Of Burden og<br />

Weald besatte de to<br />

første pladser i Marit<br />

Sveaas Minneløp (Gr.3)<br />

over dagens distance i<br />

fjor, og de ligner også<br />

de to mest oplagte<br />

sejrsbud her. Bank Of<br />

Burden er den bedste<br />

hest i feltet, men<br />

sammen med Jubilance<br />

må han bære topvægt,<br />

og samtidig har Niels<br />

Petersens staldform<br />

været noget under<br />

niveau her i det tidlige<br />

forår. Maltho fik en god<br />

udblæsning i sidste uge<br />

og vil komme godt<br />

forberedt til denne<br />

opgave. East Meets<br />

West var langt under<br />

vanlig standard i<br />

sæsondebuten på<br />

Jägersro, men han gik<br />

et glimrende arbejde på<br />

græsset mandag<br />

morgen og ser ud til at<br />

være på rette vej.<br />

480 RÆKKER X 1 KR =<br />

480 KrOner<br />

6 Shrek<br />

10 San Jemeniano<br />

1 Footstepsofspring<br />

9 Don’t Lose<br />

4 Majestic Eleven<br />

2 Solo<br />

3 Magic Cloud<br />

5 Binary Star<br />

7 Liberation<br />

8 Red Pearl<br />

Shrek sæsondebuterede<br />

med en let<br />

sejr foran San<br />

Jemeniano i sidste uge,<br />

men han står nu tre kilo<br />

dårligere til og må slide<br />

med hele 68 kilo på<br />

ryggen. Alligevel tror vi<br />

der findes noget ekstra i<br />

ham og giver ham endnu<br />

et vindertip. San<br />

Jemeniano banker<br />

naturligvis på til en sejr,<br />

og de to heste var langt<br />

foran de øvrige i lørdags.<br />

Sæsondebuterende<br />

Don’t Lose afsluttede<br />

2012 med to sejre på<br />

stribe, og han er Jacob<br />

Johansens valg blandt<br />

Bent Olsens to deltagere.<br />

Footstepsofspring gik<br />

glimrende i<br />

sæsondebuten på<br />

Jägersro, og hvis han<br />

kan omsætte denne form<br />

på græsset, bliver han<br />

farlig. Majestic Eleven<br />

så godt ud i træning<br />

mandag morgen, men<br />

spørgsmålet er, om han<br />

ikke starter året en<br />

anelse for højt i<br />

handicappet.<br />

Speciale i undersøgelse og<br />

behandling af præstationsheste<br />

Den mobile hesteklinik medbringer alle apparater, der er nødvendige for<br />

at udføre en komplet diagnostisk udredning og behandling af samme<br />

kvalitet som på et hestehospital<br />

• Røntgen<br />

• Ultralydsscanner<br />

• Endoskop/Gastroskop<br />

Dyrlæge Karsten Key Kristiansen<br />

– 10 års erfaring som hestedyrlæge i England og Danmark<br />

Book en tid på<br />

telefon 50 849 849<br />

key@ikeyvet.dk · www.ikeyvet.dk<br />

4 / klAmPEnBorG GaLOPBane WWW.GaLOPBane.DK / 5


20130427-91<br />

kl.14.10<br />

PRøVELøb<br />

Ca kl Kvaltid 14.10 / 1:22:0<br />

91<br />

Distance / 1100 m<br />

Vægt / 59 kg<br />

1100 gr<br />

PRØVELØB<br />

0 kr 0-0-0-0-0-0-0-0<br />

For 3-årige og ældre heste<br />

Kvalifikations tid: 1.13,0<br />

Vægt: 59 kg.<br />

Rek 1100 gr: Inget rekord finns<br />

TREADSTONE 59 Martin Rodriguez<br />

3, brun v Special Quest-Coolmore Rocks / Rock Of Gibraltar (Cat Racing) Livs: Ej startet.<br />

1 Brun M.Lysblå Tværstriber, Brun hue Cat Racing 2013: Ej startet<br />

Francisco Castro, Sverige Formtal: - 2012: Ej startet<br />

PROGRAMMET<br />

hvis du modtog programmet sidste år,<br />

vil dette fortsætte.<br />

Der kan dog være den undtagelse at du<br />

selv har meldt fra. nogle modtager<br />

også et Girokort, og her skal man<br />

indbetale 895,- dkk hvis du bor i<br />

Danmark og 995,- dkk hvis programmet<br />

skal sendes til udlandet. Beløbet kan<br />

trækkes på din hesteejer konto i<br />

Klampenborg Galopselskab.<br />

TRÆd VARSOMT<br />

i forbindelse med etableringen af vores nye kontorer har asfaltvejen<br />

lidt en del overlast. det bliver der rettet op på, der vil foregå en<br />

reetablering omkring 1. juni til en standard meget bedre end før.<br />

1100 m<br />

THE FINISH LINE<br />

IS IN SIGHT…<br />

But there’s still time to book<br />

ContaCt:<br />

Alexander Elsass<br />

MINGUN<br />

for a late foaling mare!<br />

Tel. (45) 20 61 95 95<br />

Fax: (45) 45 86 04 45<br />

E-mail: ae@york.dk<br />

website: www.york.dk<br />

6 / klAmPEnBorG GaLOPBane WWW.GaLOPBane.DK / 7


såDAN sPILLER<br />

Du I DAG<br />

aLLe Kan Være MeD<br />

her er GuiDen, Der Får<br />

DiG hurTiGT iGanG.<br />

»<br />

VindEr (AllE lØB)<br />

Vinder er det enkleste spil, du kan spille.<br />

her skal du bare regne ud, hvilken hest<br />

der kommer først over stregen og gør<br />

den det, så har du vundet. Og du behøver<br />

ikke engang at udfylde en kupon. Du<br />

siger f.eks. blot: “20 kr. Vinder på nummer<br />

7 i 4. løb.” så er du med. Mindste<br />

indskud er 10 kr.<br />

PlAds (AllE lØB)<br />

her skal din hest bare komme ind mellem<br />

de 3 første for at give gevinst. Og<br />

her behøver du heller ikke at udfylde en<br />

kupon. Du siger f.eks. bare: “20 kr. Plads<br />

på nummer 2 i 3. løb.” Mindste indskud<br />

er 10 kr. såfremt der er seks eller færre<br />

heste opført i programmet udbetales der<br />

kun for første og anden hest.<br />

komB (AllE lØB)<br />

i Komb gælder det om at finde de to<br />

hes te der kommer først i mål i rigtig rækkefølge.<br />

Man kan hente et godt odds for<br />

små penge. Mindste indskud er 5 kr. pr.<br />

kombination. Kan spilles mundligt eller<br />

skriftligt.<br />

ChANCEVuRdERINGER<br />

ud for hver hest i løbene er der angivet en chancevurdering<br />

som kan hjælpe dig på vej mod gevinsten.<br />

s hesten har vinderchance<br />

t hesten har nok ikke store chancer her<br />

l hesten kan overraske<br />

n hesten er vanskelig at vurdere<br />

Trio (AllE lØB undTAGEn 7. lØB)<br />

her skal man gætte de tre heste, der<br />

kommer først over målstregen i ét løb – i<br />

rigtig rækkefølge. spillet skal udfyldes<br />

på en kupon. Man kan gardere med flere<br />

heste. rækkepris er min 2 kr. hvis ingen<br />

spillere har fundet frem til den rigtige triokombination,<br />

så overføres gevinstpuljen,<br />

som en jackpot til dagens sidste trio spil.<br />

suPErTrio (7. lØB)<br />

nogle dage kan der også spilles supertrio.<br />

her gælder det akkurat som i Trio at<br />

finde de tre første heste over mål, blot er<br />

rækkeprisen på 10 kr.<br />

hvis ingen spillere har fundet frem til<br />

den rigtige supertrio-kombination, så<br />

overføres gevinstpuljen, som en jackpot<br />

til en senere dag.<br />

V5 (3.–7. lØB)<br />

i V5 gælder det om at finde vinderne af<br />

fem på forhånd udvalgte løb. Du får gevinst<br />

hvis du har 5 rigtige (eller 4 rigtige,<br />

hvis ingen har 5 rigtige). rækkeprisen er<br />

1 kr.<br />

Vores mål er at give den<br />

bedste service<br />

– før og efter skaden er sket<br />

Læs om vores produkter og konkurrencedygtige priser på<br />

dansk-hesteforsikring.dk eller kontakt os på Tlf. 63 58 11 22<br />

8 / klAmPEnBorG GaLOPBane WWW.GaLOPBane.DK / 9


1 AMATøRhANdICAP<br />

kl. 14.40<br />

26.000 kr. (13.000-6.500-3.200-2.000-1.300)<br />

Ca kl 3-årige 14.40og<br />

ældre heste. 1400 handicap gr klasse 4<br />

rides af amatørryttere. AMATØRHANDICAP<br />

Bundvægt: 58.0 kg.<br />

Vægt: 3-årige: - 5.0 kg. 26.000 ældre: + kr 1.0 kg 13.000-6.500-3.200-2.000-1.300<br />

For 3-årige og ældre heste klasse 4<br />

1 Trio<br />

Vægt: Aldersvægtreg. hcp 3-årige -5,0 kg ældre +1,0 kg<br />

Rides af Amatørryttere. ( Bundvægt: 58,0 kg. )<br />

1400 grRek<br />

1400 gr: Inget rekord finns<br />

Ca kl 14.40<br />

1<br />

NAVAJO (IRE) AMATØRHANDICAP 57 Sara Nilsson (58/54)<br />

1 RØD,gule krydsband;gule 26.000 armr;blå kr Stall 13.000-6.500-3.200-2.000-1.300<br />

Sågarna 2013: Ej startet<br />

For 3-årige og ældre heste klasse 4<br />

Trio<br />

7, brun h Danehill Dancer-pipalong / Pips Pride (Ire Irland) Livs: 27 0-1-2 53.855<br />

Kl<br />

Catharina Østlund, Sverige<br />

19/ 8-2 a 10.000 h4 1400 gr lt 1.23,3 Pyrus 60<br />

Formtal:<br />

Boss 60<br />

57<br />

60<br />

2012: 6 0-0-0 1.000<br />

6-5,5 9 61 S Nilsson 273<br />

Kl<br />

Kl<br />

2/ 9-8 26.000 h4 1400 gr gd 1.22,7 Azzah 61 Pyrus 61,5 59<br />

29/ 9-8 10.000 av 1400 gr Vægt: bl 1.29,2 Aldersvægtreg. Curtain hcp Patch 3-årige 55 Qayyan -5,0 kg 60 ældre +1,0 57 kg<br />

8-8<br />

5-6<br />

9<br />

9<br />

57<br />

B 60<br />

D Patil<br />

S Slot<br />

277<br />

64<br />

Jæ 7/ 10-4 20.750 av 1200 dt Rides gd 1.14,8 af Amatørryttere. Mr Fong 56,5 ( Bundvægt: Lady 58,0 Stromb kg. 58,5 )<br />

Jæ 24/ 10-7 19.090 av 1200 dt gd 1.14,8 Arctic Diamon 63 Japonica 57<br />

57<br />

57<br />

7-9,5 14 B 59 M Martinez<br />

Slettet (Muskelskade) -<br />

408<br />

Rek 1400 gr: Inget rekord finns<br />

NAVAJO (IRE) 57 Sara Nilsson (58/54)<br />

SIKORSKY 63 Rikke Bay Torp (65)<br />

7, brun h Danehill Dancer-pipalong / Pips Pride (Ire Irland) Livs: 27 0-1-2 53.855<br />

1 RØD,gule krydsband;gule<br />

6, brun v Sholokhov-Tres<br />

armr;blå<br />

Bien<br />

Stall<br />

/<br />

Sågarna<br />

Local Suitor (Stutteri Løkkemarken)<br />

2013: Ej startet<br />

Livs: 30 3-2-3 93.111<br />

Catharina 2 Østlund,<br />

BLÅ,gult<br />

Sverige<br />

bærestykke;blå/gul;gul Susanne Hjuler<br />

Formtal: 57 2012: 6 0-0-0<br />

2013: Ej startet<br />

1.000<br />

Kl 19/ 8-2 a 10.000 Rikke h4 1400 Bay gr Torp lt (a) 1.23,3 Pyrus 60 Boss 60 Formtal: 60 64 6-5,5 2012: 9 61 9 2-0-0 S Nilsson 23.320 273<br />

Kl 2/ 9-8 Kl 26.000 22/ 9-7 h4 1400 15.000 gr gd h3 2200 1.22,7 gr gd 2.22,9 Azzah 61 Majestic Elev Pyrus 64 61,5 Somerville 59 63 64 8-8 9 8-m 57 9 D B Patil 52 D Danekilde 277 80<br />

Kl 29/ 9-8 Kl 10.000 20/ 10-Kv av 1400 gr bl 1100 1.29,2 gr bl Curtain Patch 55 Qayyan 60 Tid: 1.10,0 57 5-6 9 - B 60 S Slot 59 J Johansen 64 gdk<br />

Jæ 7/ 10-4 Kl 20.750 27/ 10-3 av 1200 10.000 dt gd h4 2200 1.14,8 gr bl 2.26,5 Mr Fong 56,5 Sikorsky 60 Lady Stromb Zero 58,5 Tolera 57 59,5 63 7-9,5 14 1-hls B 59 10 M Martinez 60 J Johansen 408 98<br />

Jæ 24/ 10-7 Jæ 19.090 11/ 11-1 av 1200 20.750 dt gd av 2400 1.14,8 dt gd 2.38,6 Arctic Diamon Gibo 63 Simoni Japonica 58,5 57 Another 57 One 54 66 Slettet (Muskelskade) 4-3 7 - 58 J Johansen 63<br />

Jæ 28/ 11-4 20.750 h3 2400 dt gd 2.36,8 El Magico 61 Ashwaat 55,5 65 7-10,5 13 57 J Johansen 178<br />

BOSS (SWE) 60 Jonna Gustafsson<br />

SIKORSKY 63 Rikke Bay Torp (65)<br />

6, brun v Sholokhov-Tres 9, brun v Nicolotte-Siluette Bien / Local Suitor / Dalby (Stutteri Mustang Løkkemarken) (Swe Sverige) Livs: 30 Livs: 3-2-3 64 93.111 7-6-8 251.492<br />

2 BLÅ,gult 3 bærestykke;blå/gul;gul LYSGRØN,sort rundel;lgrøn;hvid Susanne Hjuler Redneck Hb Og Martin Persson 2013: Ej startet 2013: Ej startet<br />

Rikke Bay Torp Martin (a) Persson, Sverige (a) Formtal: Formtal: 64 59 2012: 9 2-0-0 2012: 13 23.320 1-1-2 35.815<br />

Kl 22/ 9-7 Kl 15.000 13/ 10-2 h3 2200 a 10.000 gr gd h4 1600 2.22,9 gr bl 1.45,3 Majestic Elev Assertion 64 65 Somerville 63 Bologne 64 64 59 8-m 9 4-6,5 B 52 8 D Danekilde 62 J Gustafsson 80 *33<br />

Kl 20/ 10-Kv Jæ 24/ 10-7 1100 19.090 gr bl av 1200 dt gd 1.14,8 Arctic Diamon Tid: 63 1.10,0 Japonica 57 59 - 4-5,5 59 6 J Johansen 65 J Gustafsson gdk 56<br />

Kl 27/ 10-3 Jæ 10.000 11/ 11-3 h4 2200 16.600 gr bl av 1200 2.26,5 dt gd 1.15,2 Sikorsky 60 Farzan 56 Zero Tolera 59,5 Walkinthesun 63 56 59 1-hls 10 3-3,5 60 13 J Johansen 60 R Barros 98 126<br />

Jæ 11/ 11-1 Jæ 20.750 28/ 11-6 av 2400 16.600 dt gd av 1200 2.38,6 dt gd 1.14,4 Gibo Simoni El 58,5 Gran Geord Another 58 One Rabalder 54 66 56 60 4-3 7 6-5,5 58 10 J Johansen 63 W Segovia 63 75<br />

Jæ 28/ 11-4 Jæ 20.750 5/ 12-8 h3 2400 16.600 dt gd h5 1200 2.36,8 dt bl 1.15,3 El Magico 61 Barnum 62 Ashwaat 55,5 Turn The 65 Page 56 60 7-10,5 13 5-9 57 14 J Johansen 62 R De Barros 178 205<br />

BOSS GOLD (SWE) DIAMOND (USA) 60 63 Jonna Gustafsson Rikke Munk Sørensen<br />

9, brun v Nicolotte-Siluette 6, brun v Seeking / Dalby The Gold-Dubai Mustang (Swe Diamond Sverige) / Octagonal (U S A) Livs: 64 Livs: 7-6-8 31 251.492 2-4-4 91.992<br />

3 LYSGRØN,sort 4 GRØN;hvid/gul rundel;lgrøn;hvid langstribet; Redneck hvid/gul Hb Og Ann Martin Og Per Persson Meyn 2013: Ej startet 2013: Ej startet<br />

Martin Persson, Per Meyn Sverige (a) (a) Formtal: Formtal: 59 62 2012: 13 1-1-2 2012: 8 35.815 1-0-1 22.500<br />

Kl 13/ 10-2 Od a 10.000 15/ 6-8 h4 1600 17.500 gr bl h3 2300 1.45,3 gr lt 2.22,7 Assertion 65 Cheitha 59 Bologne 64 Harley 55 59 68 4-6,5 8 7-10 62 7 J Gustafsson 58 M Stott *33 52<br />

Jæ 24/ 10-7 Od 19.090 27/ 7-8 av 1200 10.000 dt gd h4 1650 1.14,8 gr lt 1.38,6 Arctic Diamon Lady 63 Mary Japonica 61 57 Gainsboroughs 59 59 67 4-5,5 6 4-3 65 6 J Gustafsson 62 M Robaldo 56 38<br />

Jæ 11/ 11-3 Kl 16.600 19/ 8-2 av 1200 a 10.000 dt gd h4 1400 1.15,2 gr lt 1.23,3 Farzan 56 Pyrus 60 Walkinthesun Boss 56 60 59 66 3-3,5 13 8-7 60 9 R Barros 67 D Andersen 126 59<br />

Jæ 28/ 11-6 Od 16.600 15/ 9-8 av 1200 12.500 dt gd h4 2300 1.14,4 gr gd 2.23,8 El Gran Geord Morning 58 Sun Rabalder 65 56 River Boat 60 55 64 6-5,5 10 6-9 63 8 W Segovia 62 M Robaldo 75 52<br />

Jæ 5/ 12-8 Kl 16.600 13/ 10-2 h5 1200 a 10.000 dt bl h4 1600 1.15,3 gr bl 1.45,3 Barnum 62 Assertion 65 Turn The Page Bologne 56 60 64 63 5-9 14 5-7 62 8 R De 64 Barros D Andersen 205 133<br />

GOLD ZOLITALL DIAMOND (IRE) (USA) 63 65 Rikke Munk Anna Sørensen Nilsson (67)<br />

6, brun v Seeking 5, brun The hp Gold-Dubai Balmont-Novosibirsk Diamond / Octagonal Distant View (U (Ire S A) Irland) Livs: 31 Livs: 2-4-4 14 91.992 4-0-2 49.910<br />

4 GRØN;hvid/gul 5 RØD,blå langstribet; tværbånd;rød;blå,rød hvid/gul Ann Og kvas Per Anna Meyn Nilsson 2013: Ej startet 2013: Ej startet<br />

Per Meyn (a) Bettina Wilson Formtal: Formtal: 62 66 2012: 8 1-0-1 2012: 10 22.500 4-0-1 44.750<br />

Od 15/ 6-8 Gø 17.500 8/ 7-4 h3 2300 24.900 gr lt h3 1400 2.22,7 gr lt 1.26,7 Cheitha 59 Lucky Lucioni Harley 52 55 Swedish 68 Strea 63 65 7-10 7 8-4 58 15 M Stott 57 O Wilson 52 80<br />

Od 27/ 7-8 Jæ 10.000 4/ 8-4 h4 1650 20.750 gr lt av 1730 1.38,6 dt gd 1.50,0 Lady Mary 61 Gibo Simoni Gainsboroughs 53,5 Mito 59 60 67 65 4-3 6 11-10,5 62 14 M Robaldo 57 O Wilson 38 58<br />

Kl 19/ 8-2 Kl a 10.000 11/ 8-3 h4 1400 10.000 gr lt h4 1600 1.23,3 gr lt 1.31,7 Pyrus 60 Zolitall 64 Boss 60 Alicia In 66 My 57 64 8-7 9 1-1,5 67 11 D Andersen 64 O Wilson 59 44<br />

Od 15/ 9-8 Kl 12.500 8/ 9-7 h4 2300 15.000 gr gd h3 1600 2.23,8 gr gd 1.37,6 Morning Sun Meydan 65 Millen River 60 Boat 55 Harley 56 64 67 6-9 8 3-3 62 8 M Robaldo 59 A Bager 52 *26<br />

Kl 13/ 10-2 Kl a 10.000 22/ 9-9 h4 1600 10.000 gr bl h4 1600 1.45,3 gr gd 1.40,0 Assertion 65 Harley 61 Bologne 64 Indi Go 53 63 67 5-7 8 8-9 64 10 D Andersen 63 A Bager 133 *42<br />

ZOLITALL GOOD (IRE) TRADE (GB) 65 B 58 Anna Nilsson Jhannah (67) Stolt (60)<br />

1400 m<br />

5, brun hp Balmont-Novosibirsk 6, brun v Trade Fair-Composition / Distant View / Wolfhound (Ire Irland) (Gb England)<br />

5 RØD,blå 6 tværbånd;rød;blå,rød HVID-SORT langstribet;sorte;sort kvas Anna Nilsson Allan Jensen<br />

Bettina Wilson Allen Jensen, Sverige (a) Formtal: Formtal: 66<br />

Gø 8/ 7-4 Jæ 24.900 25/ 7-8 h3 1400 19.090 gr lt av 1200 1.26,7 dt gd 1.13,8 Lucky Lucioni Choose 52 The Swedish Mo 62 Strea Avoriaz 63 65 65<br />

Jæ 4/ 8-4 Kl 20.750 19/ 8-2 av 1730 a 10.000 dt gd h4 1400 1.50,0 gr lt 1.23,3 Gibo Simoni Pyrus 53,5 60 Mito 60 Boss 60 65<br />

Kl 11/ 8-3 Kl 10.000 8/ 9-7 h4 1600 15.000 gr lt h3 1600 1.31,7 gr gd 1.37,6 Zolitall 64 Meydan Millen Alicia 60 In My Harley 57 56 64<br />

Kl 8/ 9-7 Jæ 15.000 19/ 9-8 h3 1600 19.090 gr gd av 1730 1.37,6 dt gd 1.54,0 Meydan Millen Downbeat 60 Harley 64 56 Caledonia 67 62<br />

Kl 22/ 9-9 Jæ 10.000 18/ 11-6 h4 1600 16.600 gr gd h3 2400 1.40,0 dt gd 2.40,9 Harley 61 Le Chiffre 70,5 Indi Go 53 Seigneur 67 Th 64,5<br />

Livs: 14 Livs: 4-0-2 23 49.910 1-3-0 80.102<br />

2013: Ej startet 2013: Ej startet<br />

59 2012: 10 4-0-1 2012: 7 44.750 0-0-0 3.409<br />

65 8-4 15 5-13 57 7 O F Wilson 61 C Nilsson 80<br />

64 11-10,5 14 4-1 57 9 O F Wilson 63 J Stolt 58<br />

64 1-1,5 11 9-5 64 8 O F Wilson 59 L Nielsen 44<br />

63 3-3 8 11-m 59 11 A F Bager 60 J Stolt *26<br />

61 8-9 10 8-m 63 12 A B Bager 65 A Jensen *42<br />

239<br />

247<br />

108<br />

200<br />

155<br />

GOOD AMELIE TRADE (GB) B 58 57 Jhannah Ulrikke Stolt (60) Nielsen (61)<br />

6, brun v Trade 4, brun Fair-Composition hp Academy Award-Afrodite / Wolfhound (Gb / Kateb England) (Stald Jupiter og Stutteri Bøgely) Livs: 23 Livs: 1-3-0 6 80.102 0-0-1 5.000<br />

6 HVID-SORT 7 SORT langstribet;sorte;sort m.hvidt skærf; tre Allan hvi ringe; Jensen rød Stald Isak 2013: Ej startet 2013: 1 0-0-0 0<br />

Allen Jensen, Helle Sverige Christensen (a) Formtal: Formtal: 59 59 2012: 7 0-0-0 2012: 4 3.409 0-0-0 0<br />

Jæ 25/ 7-8<br />

Kl<br />

19.090<br />

16/ 6-3<br />

av 1200<br />

10.000<br />

dt gd<br />

av 1400<br />

1.13,8<br />

gr gd 1.25,6<br />

Choose The Mo<br />

Borderline<br />

62 Avoriaz<br />

59<br />

65<br />

Pyrus 59<br />

65<br />

- 5-13 7 8-11 F 61<br />

10<br />

C Nilsson<br />

57 O Wilson<br />

239<br />

Kl 19/ 8-2<br />

Kl<br />

a 10.000<br />

7/ 7-6<br />

h4 1400<br />

10.000<br />

gr lt<br />

av 1600<br />

1.23,3<br />

gr gd 1.36,3<br />

Pyrus 60<br />

Imaginenowa<br />

Boss<br />

54,5<br />

60<br />

Lady Strombol<br />

64<br />

58 65 4-1 9 7-19,5 F 63<br />

11<br />

J Stolt<br />

57 O Wilson<br />

247<br />

Kl 8/ 9-7<br />

Kl<br />

15.000<br />

11/ 8-8<br />

h3 1600<br />

10.000<br />

gr gd<br />

h4 2200<br />

1.37,6<br />

gr lt 2.17,8<br />

Meydan Millen<br />

No<br />

60<br />

Redundancy<br />

Harley<br />

61<br />

56<br />

Zazoo 64<br />

64<br />

63 9-5 8 9-14,5 F 59<br />

11<br />

L Nielsen<br />

59,5 R Schistl<br />

108<br />

Jæ 19/ 9-8<br />

Kl<br />

19.090<br />

19/ 8-8<br />

av 1730<br />

15.000<br />

dt gd<br />

h3 2400<br />

1.54,0<br />

gr lt 2.25,3<br />

Downbeat 64<br />

Madame Esprit<br />

Caledonia<br />

67<br />

62<br />

Somerville<br />

63<br />

62 62 11-m 11 7-m F 60<br />

7<br />

J Stolt<br />

49 F Waweru<br />

200<br />

Jæ 18/ 11-6<br />

Kl<br />

16.600<br />

20/ 4-1<br />

h3 2400<br />

13.000<br />

dt gd<br />

h4 1800<br />

2.40,9<br />

gr gd 1.54,3<br />

Le Chiffre 70,5<br />

Hernanda Dire<br />

Seigneur<br />

58<br />

Th 64,5<br />

Pick Me<br />

61<br />

54 60 8-m 12 8-20 B 65<br />

12<br />

A Jensen<br />

58 M Rodriguez<br />

155<br />

35<br />

77<br />

105<br />

271<br />

66<br />

AMELIE<br />

FAVORITTEN 5 ZOLITALL<br />

57 Ulrikke Nielsen (61)<br />

4, brun hp Academy Award-Afrodite / Kateb (Stald Jupiter og Stutteri Bøgely) Livs: 6 0-0-1 5.000<br />

7 SORT m.hvidt skærf; tre hvi ringe; rød Stald Isak 2013: 1 0-0-0 0<br />

RESERVEHESTE Helle Christensen Formtal: 59 2012: 4 0-0-0 0<br />

Kl 16/ 6-3 10.000 av 1400 gr gd 1.25,6 Borderline 59 Pyrus 59 - 8-11 10 57 O Wilson<br />

Kl 7/ 7-6 10.000 av 1600 gr gd 1.36,3 Imaginenowa 54,5 Lady Strombol 58 65 7-19,5 11 57 O Wilson<br />

TIPS 5 ZOLITALL – 3 BOSS – 4 GOLD DIAMOND – O: 8 ARCTIC DIAMOND<br />

35<br />

77<br />

Kl 11/ 8-8 10.000 h4 2200 gr lt 2.17,8 No Redundancy 61 Zazoo 64 63 9-14,5 11 59,5 R Schistl 105<br />

Kl 19/ 8-8 15.000 h3 2400 gr lt 2.25,3 Madame Esprit 67 Somerville 62 62 7-m 7 49 F Waweru 271<br />

Kl 20/ 4-1 13.000 h4 1800 gr gd 1.54,3 Hernanda Dire 58 Pick Me 54 60 8-20 12 58 M Rodriguez 66<br />

ARCTIC DIAMOND (SWE) B 67 Lea Olsen<br />

7, fuks v Indian Lodge-Natuna / Tagula (Swe Sverige) Livs: 22 4-3-1 103.748<br />

8 MBLÅ/BEIGE ruder;beige Michael O Karin Tedesund 2013: Ej startet<br />

Karin Tedesund, Sverige (a) Formtal: 66 2012: 8 2-1-0 45.650<br />

Jæ 5/ 9-8 16.600 h4 1200 dt gd 1.15,5 Arctic Diamon 63 Alabama 78 59 1- 9 B 63 F Olsson<br />

Ø 20/ 9-7 22.080 h4 1100 dt gd 1.08,2 Pannacotta 48 Swallow Fores 64 64 7-8 11 B 64 M Friberg<br />

Jæ 10/ 10-4 16.600 h4 1200 dt bl 1.15,4 Otama Toyboy 55 Avoriaz 66 62 11-15,5 12 B 64 M Robaldo<br />

Jæ 24/ 10-7 19.090 av 1200 dt gd 1.14,8 Arctic Diamon 63 Japonica 57 62 1-1 6 B 63 W Segovia<br />

Jæ 31/ 10-4 16.600 h4 1200 dt gd 1.14,9 Turn The Page 54 Carabella 58,5 66 7-7 12 B 61 M Rodriguez<br />

ARCTIC DIAMOND (SWE) B 67 Lea Olsen<br />

7, fuks v Indian Lodge-Natuna / Tagula (Swe Sverige) Livs: 22 4-3-1 103.748<br />

8 MBLÅ/BEIGE ruder;beige Michael O Karin Tedesund 2013: Ej startet<br />

Karin Tedesund, Sverige (a) Formtal: 66 2012: 8 2-1-0 45.650<br />

Jæ 5/ 9-8 16.600 h4 1200 dt gd 1.15,5 Arctic Diamon 63 Alabama 78 59 1- 9 B 63 F Olsson 49<br />

Ø 20/ 9-7 22.080 h4 1100 dt gd 1.08,2 Pannacotta 48 Swallow Fores 64 64 7-8 11 B 64 M Friberg 76<br />

Jæ 10/ 10-4 16.600 h4 1200 dt bl 1.15,4 Otama Toyboy 55 Avoriaz 66 62 11-15,5 12 B 64 M Robaldo 147<br />

Jæ 24/ 10-7 19.090 av 1200 dt gd 1.14,8 Arctic Diamon 63 Japonica 57 62 1-1 6 B 63 W Segovia 65<br />

Jæ 31/ 10-4 16.600 h4 1200 dt gd 1.14,9 Turn The Page 54 Carabella 58,5 66 7-7 12 B 61 M Rodriguez *34<br />

RACING TIPS<br />

Zolitall var tidligt på færde i fjor, og hun vandt fire af sine 10 starter. To kilos lettelse her er et plus, og hvis hun er lige så langt<br />

fremme som for 12 måneder siden, kan hun være svaret i et ellers svært opgør. Boss er blevet ni år gammel, og han var i fjor<br />

et godt stykke fra sit topniveau. han får lov at starte sæsonen fra et lavt handicap og ligner værste konkurrent til Zolitall. arctic<br />

Diamond har kun startet en enkelt gang tidligere på Klampenborgs græs, hvilket var tilbage i 2012, hvor han vandt over 1300<br />

meter. Gold diamond gør det normalt godt på Klampenborg og vælges i tipsrammen frem for sikorsky, der vandt sin sidste start<br />

på græs i fjor og ville være det åbenlyse vinderbud, såfremt distancen havde været en kilometer længere. har han fart nok til de<br />

1400 meter her?<br />

rEsulTAT 1. lØB:<br />

1. 2. 3. 4. 5. Odds: Notater:<br />

1 pl. 2. pl 3. pl Komb: Trio:<br />

10 / klAmPEnBorG GaLOPBane WWW.GaLOPBane.DK / 11<br />

Zolitall<br />

VINd 200.000 KR<br />

I V5-SPILLET


2<br />

0130427-2 Trio<br />

kl. 15.00<br />

ThE KICKER 3-åRS Løb<br />

45.000 (25.000-10.000-5.000-3.000-2.000)<br />

Ca kl For 15.00 3-årige heste. 1500 gr<br />

2Vægt 59.0 kg. med div. tillæg THE og KICKER lettelser3-ÅRS<br />

LØB<br />

45.000 kr 25.000-10.000-5.000-3.000-2.000<br />

For 3-årige heste<br />

Vægt: 59 kg.<br />

Tillæg: For hver sejr på kr. 50.000 el. derover: + 1 kg. ( max 3,0 kg )<br />

Lettelse: Heste, der ikke - ved sejr og plads ¿ har indtjent kr. 25.000: - 2 kg.<br />

Rek 1500 gr: Inget rekord finns<br />

1<br />

SIR WINSTON 59<br />

3, sk. v Academy Award-Lady Clementine / Richard Of York (Stutteri Hjortebo)<br />

CERISE,blå seler;cerise;blå Mme Fernande<br />

Elione Chaves<br />

Livs: 5 1-0-1<br />

2013: Ej startet<br />

55.000<br />

Kl<br />

Kl<br />

Søren Jensen<br />

24/ 6-1 30.000 av 1200 gr bl 1.13,7<br />

21/ 7-2 35.000 av 1200 gr gd 1.10,5<br />

Harmonia 58<br />

Sir Winston 57<br />

Formtal:<br />

Hell'S Ange 59,5<br />

Speed 57<br />

75<br />

-<br />

-<br />

2012: 5 1-0-1 55.000<br />

7-11 10 57,5 E Ahern<br />

1-1,5 10 57 O Wilson<br />

90<br />

44<br />

Kl 5/ 8-3 100.000 av 1200 gr lt 1.10,9 Harmonia 57,5 Hells Angel 59 - 3-2,5 9 59 O Wilson 54<br />

Ø<br />

Kl<br />

26/ 8-2 110.400 av 1370 gr nt 1.24,2<br />

29/ 9-4 150.000 av 1400 gr bl 1.26,7<br />

Rock The Le 57,5<br />

Falconet 59<br />

Daydream Beli 59<br />

Hells Angel 59<br />

-<br />

-<br />

9-8<br />

7-m<br />

14<br />

8<br />

59<br />

59<br />

O Wilson<br />

O Wilson<br />

81<br />

61<br />

2<br />

HIGH HEELED HONEY 55,5<br />

3, brun hp Special Quest-Kirobel / Robellino (Jakob og Pernille Altenborg)<br />

RØD,gul cirkel; gule; gul Jakob Og Pernille Altenborg<br />

Marcos Robaldo (57,5)<br />

Livs: 3 1-0-0 35.000<br />

2013: Ej startet<br />

Bent Olsen Formtal: 66 2012: 3 1-0-0 35.000<br />

Trio<br />

1500 m<br />

Kl<br />

Kl<br />

7/ 7-Kv 1100 gr gd<br />

21/ 7-1 35.000 av 1200 gr gd 1.11,3 High Heeled 57,5<br />

Tid: 1.08,5<br />

King Diamond 59 -<br />

-<br />

1-1 9<br />

57,5<br />

57,5<br />

N Stott<br />

N Stott<br />

gdk<br />

169<br />

Od 15/ 9-3 62.200 av 1250 gr gd 1.14,2<br />

Tæ 14/ 10-9 256.599 av 1350 dt gd 1.24,8<br />

Red Pearl 56,5<br />

Quite A Missi 59<br />

Prudence 56,5<br />

Harmonia 57,5<br />

-<br />

68<br />

6-4<br />

13-m<br />

11<br />

14<br />

56,5<br />

57,5<br />

D Danekilde<br />

L Santos<br />

65<br />

357<br />

3<br />

CLAUSES ANGOLA B 57,5<br />

3, brun hp Academy Award-Andalousie / Spinning World (Stutteri Østerbygaard)<br />

BLÅ, hvid logo;hvid/blå Claus Reinhold Andersen<br />

Oliver Wilson<br />

Livs: 10 0-0-3<br />

2013: 1 0-0-0<br />

36.500<br />

0<br />

Kl<br />

Kl<br />

Kl<br />

Brian Wilson<br />

2/ 9-4 250.000 av 1400 gr gd 1.23,8<br />

29/ 9-4 150.000 av 1400 gr bl 1.26,7<br />

13/ 10-4 25.000 av 1800 gr bl 1.57,8<br />

Hells Angel 59<br />

Falconet 59<br />

Irish Treasur 55<br />

Formtal:<br />

Certino 59<br />

Hells Angel 59<br />

Prince Fiel 57,5<br />

65<br />

-<br />

-<br />

-<br />

2012: 9 0-0-3 36.500<br />

7-12 12 57,5 O Wilson<br />

5-12,5 8 57,5 E Ski<br />

5-11,5 7 55 M Rodriguez<br />

319<br />

299<br />

99<br />

Kl<br />

Kl<br />

27/ 10-2 35.000 av 1400 gr bl 1.29,3<br />

20/ 4-5 20.000 av 1600 gr gd 1.42,0<br />

Reel Quest 59<br />

Easy Life 57,5<br />

Baron First 59<br />

Baron First 59<br />

67<br />

66<br />

6-3<br />

13-m<br />

9<br />

13<br />

57,5<br />

57,5<br />

M Rodriguez<br />

N Hansen<br />

103<br />

347<br />

4<br />

RIGHTQUEST CARLRAS 59<br />

3, fuks h Special Quest-All Right / Always Fair (Berner Olsen)<br />

KONGEBLÅ m.hvidt logo; kongeblå Stald Ras<br />

Danny Patil<br />

Livs: 4 1-1-0<br />

2013: Ej startet<br />

62.000<br />

Kl<br />

Kl<br />

Søren Jensen<br />

2/ 9-Kv 1100 gr gd<br />

29/ 9-3 30.000 av 1400 gr bl 1.28,7 Speed 59<br />

Formtal:<br />

Tid: 1.09,1<br />

Rightquest Ca 59<br />

74<br />

-<br />

2012: 4<br />

-<br />

2-4<br />

1-1-0 62.000<br />

59 O Wilson<br />

9 59 O Wilson<br />

gdk<br />

42<br />

Kl 13/ 10-1 35.000 av 1300 gr bl 1.24,3<br />

Kl 27/ 10-4 100.000 av 1600 gr bl 1.42,2<br />

Jæ 4/ 11-8 207.500 av 1730 dt gd 1.50,1<br />

Rightquest Ca 59<br />

Koo Koo Sin 57,5<br />

Quite A Missi 59<br />

Antonius Meri 58<br />

Falconet 59<br />

Koellenstein 59<br />

-<br />

70<br />

74<br />

1-1,5 12<br />

4-5 7<br />

9-16,5 10<br />

59<br />

59<br />

59<br />

O Wilson<br />

E Chaves<br />

O Wilson<br />

*19<br />

99<br />

182<br />

5<br />

PINOCCHIO 59<br />

3, sk. v Pistachio-Miss Moet / Richard Of York (Bechmann Racing)<br />

HVID,rød stjerne;blå;hvid/blå Susanne Johansen<br />

Rafael Schistl<br />

Livs: 4 1-0-0<br />

2013: Ej startet<br />

35.000<br />

Kl<br />

Susanne Johansen (a)<br />

26/ 5-Kv 1100 gr lt<br />

Formtal:<br />

Tid: 1.07,9<br />

66 2012: 4<br />

-<br />

1-0-0 35.000<br />

59 O Wilson gdk<br />

Kl<br />

Kl<br />

5/ 8-1 25.000 av 1400 gr lt<br />

19/ 8-1 35.000 av 1300 gr lt<br />

1.23,4<br />

1.18,8<br />

Palagirl 55,5<br />

Pinocchio 59<br />

Lumineuse 57,5<br />

Joaninha 57,5<br />

-<br />

-<br />

7-9<br />

1-5,5<br />

10<br />

9<br />

59<br />

59<br />

M Martinez<br />

M Martinez<br />

209<br />

66<br />

Kl 2/ 9-4 250.000 av 1400 gr gd 1.23,8<br />

Jæ 10/ 10-6 41.500 av 1600 dt bl 1.43,0<br />

Hells Angel 59<br />

Polar Desert 58<br />

Certino 59<br />

Spirit Of L 54,5<br />

-<br />

68<br />

8-12<br />

6-16<br />

12<br />

6<br />

59<br />

56<br />

D Danekilde<br />

J Johansen<br />

160<br />

74<br />

6<br />

RATED (GB) 59<br />

3, brun v Sixties Icon-Arasong / Aragon (Gb England)<br />

RØD, sølv stj; sølv, røde stj; firdelt Rolenca Ab,Akinita Group,Sameliste 03<br />

Jacob Johansen<br />

Livs: 12 2-2-3 100.358<br />

2013: Ej startet<br />

GB<br />

Bent Olsen<br />

8/ 8-1 30.518 h 1400 gr gd 1.25,8 Salutation 55<br />

Formtal:<br />

Charlie Em 54,5<br />

79<br />

-<br />

2012: 12 2-2-3 100.358<br />

3-2 8 58,5 S Hitchcott 50<br />

GB 10/ 8-1 34.541 h 1400 gr gd 1.25,6 Oasis Canne 60,5 Makafeh 59 - 4-7,5 6 58,5 M Davies 100<br />

GB 28/ 8-3 34.541 h 1200 gr bl 1.15,5<br />

GB 14/ 9-2 63.332 h 1400 gr gd 1.29,9<br />

Silver Ridg 60,5<br />

Sennockian St 51<br />

Rated 57<br />

Jubilee Games 56<br />

-<br />

-<br />

2-1,5<br />

3-1,5<br />

5<br />

5<br />

57<br />

55<br />

S Hitchcott<br />

S Hitchcott<br />

75<br />

70<br />

GB 22/ 9-3 40.299 h 1400 gr gd 1.27,4 Ladu Of The 60,5 Steer By The 60 - 6-11 9 58,5 J Burke 50<br />

Kl-20130427-3 V5-1 Trio<br />

RACING TIPS<br />

12 / klAmPEnBorG GaLOPBane WWW.GaLOPBane.DK / 13<br />

FAVORITTEN<br />

6 RATED<br />

BiLLeDe aF LiBer<br />

Bent Olsen gjorde rent bord i de to 3-årsløb på premieredagen, og han kommer med endnu en interessant ny import i form af rated,<br />

der vandt to gange i england som 2-årig. han sætter standarden her med søren Jensens to deltagere sir Winston og rightquest<br />

Carlras som de to bedste modbud. Jensens førstejockey elione chaves sidder på sir Winston, hvilket gør at vi sætter ham forrest.<br />

susanne Johansen beviste med shrek i lørdags, at stalden er i fin form, og på denne baggrund får Pinocchio plads i tipsrammen.<br />

RESERVEHESTE<br />

TIPS 6 RATED – 1 SIR WINSTON – 5 PINOCCHIO – O: 4 RIGHTQUEST CARLRAS<br />

rEsulTAT 2. lØB:<br />

1. 2. 3. 4. 5. Odds: Notater:<br />

1 pl. 2. pl 3. pl Komb: Trio:<br />

VINd 200.000 KR<br />

I V5-SPILLET<br />

Rightquest Carl Ras


3<br />

IKEYVET 3-åRS MAIdENSERIEN<br />

36.000 kr. (20.000-8.000-4.000-2.500-1.500)<br />

kl. 15.30<br />

V5-1<br />

For 3-årige heste, der ikke har vundet løb<br />

Vægt: 59.0 kg.<br />

Ca kl 15.30<br />

1300 gr<br />

3<br />

IKEYVET 3-ÅRS MAIDENSERIEN<br />

36.000 kr 20.000-8.000-4.000-2.500-1.500<br />

For 3-årige Maidens<br />

Vægt: 59 kg.<br />

Rek 1300 gr: Inget rekord finns<br />

V5-1<br />

Trio<br />

Ca kl 15.30<br />

3<br />

1300 gr<br />

IKEYVET 3-ÅRS MAIDENSERIEN<br />

36.000 kr 20.000-8.000-4.000-2.500-1.500<br />

For 3-årige Maidens<br />

Vægt: 59 kg.<br />

Rek 1300 gr: Inget rekord finns<br />

V5-1<br />

Trio<br />

SPECIAL MOON 59 Fredrik Johansson<br />

1300 m<br />

1<br />

3, brun v Special Quest-Tempi / Final Appearance (Stald Jupiter)<br />

BLÅ-GULE ruder;blå;gul Hans-Inge Larsen<br />

Livs: 6 0-1-1<br />

2013: Ej startet<br />

26.000<br />

Bettina Wilson Formtal: 70 2012: 6 0-1-1 26.000<br />

Kl 19/ 8-1 35.000 av 1300 gr lt 1.18,8 Pinocchio 59 Joaninha 57,5 - 5-10 9 59 O Wilson 132<br />

Kl 2/ 9-7 30.000 av 1400 gr gd 1.24,2 Falconet 59 Autumn Leav 57,5 - 3-3,5 8 59 M Rodriguez 149<br />

Kl 22/ 9-2 35.000 av 1500 gr gd 1.35,4 Clauses Vib 57,5 Paddington 59 - 6-4,5 9 59 L Santos<br />

Kl 13/ 10-1 35.000 av 1300 gr bl 1.24,3 Rightquest Ca 59 Antonius Meri 58 - 5-13,5 12 59 A Hollstenius<br />

SPECIAL Kl 27/ 10-1 25.000 MOON av 1400 gr bl 1.29,0 Jack Of 59 Clubs 59 Special Moon Fredrik 59 63 Johansson2-huv<br />

8 59 M Rodriguez<br />

3, brun v Special Quest-Tempi / Final Appearance (Stald Jupiter) Livs: 6 0-1-1 26.000<br />

1 BLÅ-GULE LIVEGOALS ruder;blå;gul Hans-Inge COM Larsen (IRE) 57,5 Nicolaj 2013: Ej startet Stott<br />

Bettina Wilson 3, brun hp Kheleyf-Blue Crystal / Lure (Ire Irland) Formtal: 70 2012: 6 Livs: 0-1-1 2 26.000 0-0-0 1.000<br />

Kl 19/ 8-1 2 35.000 KONGEBLÅ av 1300 gr m.hvidt lt 1.18,8 logo; kongeblå Pinocchio Stald 59 Ras Joaninha 57,5 - 5-10 2013: 9 59 Ej startet O Wilson 132<br />

Kl 2/ 9-7 30.000 av 1400 gr gd 1.24,2 Falconet 59 Autumn Leav 57,5 - 3-3,5 8 59 M Rodriguez 149<br />

Kl 22/ 9-2 35.000<br />

Søren<br />

av 1500<br />

Jensen<br />

gr gd 1.35,4 Clauses Vib 57,5 Paddington 59<br />

Formtal:<br />

-<br />

62<br />

6-4,5<br />

2012:<br />

9 59<br />

2 0-0-0<br />

L Santos<br />

1.000<br />

74<br />

74<br />

96<br />

116<br />

Kl 13/ 10-1 35.000 av 1300 gr bl 1.24,3 Rightquest Ca 59 Antonius Meri 58 - 5-13,5 12 59 A Hollstenius 96<br />

Kl 27/ 10-1<br />

Kl<br />

25.000<br />

7/ 7-Kv<br />

av 1400 gr bl<br />

1100<br />

1.29,0<br />

gr gd<br />

Jack Of Clubs 59 Special Moon<br />

Tid:<br />

59<br />

1.08,9<br />

63 2-huv 8<br />

-<br />

59 M Rodriguez<br />

57,5 O Wilson<br />

116<br />

Gø 19/ 8-5 29.050 av 1400 gr gd 1.28,5 Time Bandit 56,5 Cotton Danc 54,5 - 8-16,5 9 57 A Hollstenius<br />

Kl 8/ 9-5 25.000 av 1500 gr gd 1.31,4 Annaboda 57,5 Ikc Kick Back 59 - 5-13,5 7 55,5 M Friberg<br />

LIVEGOALS Kl 29/ 9-1 25.000 COM av 1300 gr (IRE) bl 1.23,5 Go On 57,5 Directi 59 Jack Of Clubs Nicolaj 59 - Stott Slettet (Sore Shins) -<br />

3, brun hp Kheleyf-Blue Crystal / Lure (Ire Irland) Livs: 2 0-0-0 1.000<br />

2 KONGEBLÅ m.hvidt logo; kongeblå Stald Ras 2013: Ej startet<br />

Søren Jensen SPECIAL DANZ Formtal: 59 62 Juan 2012: Pinto 2 0-0-0 1.000<br />

3, brun v Special Quest-Lets Danz / Prince Sabo (Berner Olsen) Livs: 6 0-0-0 5.320<br />

Kl 7/ 7-Kv 3 RØD,lyseblå 1100 gr tværbånd;lblå;lblå-rød gd Jan-Erik Pettersson Tid: 1.08,9 - 2013: 57,5 Ej startet O Wilson gdk<br />

Gø 19/ 8-5 29.050 av 1400 gr gd 1.28,5 Time Bandit 56,5 Cotton Danc 54,5 - 8-16,5 9 57 A Hollstenius 51<br />

Jan-Erik Pettersson, Sverige Formtal: 56 2012: 6 0-0-0 5.320<br />

Kl 8/ 9-5 25.000 av 1500 gr gd 1.31,4 Annaboda 57,5 Ikc Kick Back 59 - 5-13,5 7 55,5 M Friberg 65<br />

Kl 29/ 9-1 25.000 av 1300 gr bl 1.23,5 Go On Directi 59 Jack Of Clubs 59 - 5-11,5 7 S 57 M Robaldo<br />

Kl 29/ 9-1 25.000 av 1300 gr bl 1.23,5 Go On Directi 59 Jack Of Clubs 59 - Slettet (Sore Shins) -<br />

Kl 13/ 10-1 35.000 av 1300 gr bl 1.24,3 Rightquest Ca 59 Antonius Meri 58 - 8-m 12 S 57 M Robaldo<br />

gdk<br />

51<br />

65<br />

183<br />

356<br />

Jæ 31/ 10-7 33.200 av 1000 dt gd 0.59,8 Rock Of Rid 57,5 Lady In The 57,5 57 5-17 8 57 M Robertz<br />

Jæ 11/ 11-7 33.200 av 1000 dt gd 1.00,8 Flower Spring 59 Possolan 57,5 57 6-14 9 B 57 M Robaldo<br />

SPECIAL Jæ 28/ 11-8 33.200 DANZ av 1730 dt gd 1.52,6 Virgil 59 59 Bonsai Purs Juan 57,5 Pinto 57 9-m 11 B 57 M Robaldo<br />

3, brun v Special Quest-Lets Danz / Prince Sabo (Berner Olsen) Livs: 6 0-0-0 5.320<br />

3 RØD,lyseblå MAMBA tværbånd;lblå;lblå-rød Jan-Erik Pettersson 57,5 Danny 2013: Ej Patil startet<br />

Jan-Erik Pettersson, 3, brun hp Sverige Pistachio-Miss Chelsea / Richard Of York (Bechmann Formtal: Racing) 56 2012: 6 Livs: 0-0-0 Ej 5.320 startet.<br />

Kl 29/ 9-1 4 25.000 ROSA/RØD av 1300 gr kvadreret;rosa;rød bl 1.23,5 Go Bechmann On Directi 59 Racing Jack Of Clubs 59 - 5-11,5 2013: 7 S 57 Ej startet M Robaldo 183<br />

Kl 13/ 10-1 35.000 av 1300 gr bl 1.24,3 Rightquest Ca 59 Antonius Meri 58 - 8-m 12 S 57 M Robaldo 356<br />

Hanne Bechmann Formtal: - 2012: Ej startet<br />

Jæ 31/ 10-7 33.200 av 1000 dt gd 0.59,8 Rock Of Rid 57,5 Lady In The 57,5 57 5-17 8 57 M Robertz 272<br />

Jæ 11/ 11-7 33.200 av 1000 dt gd 1.00,8 Flower Spring 59 Possolan 57,5 57 6-14 9 B 57 M Robaldo 116<br />

Jæ 28/ 11-8 33.200 av 1730 dt gd 1.52,6 Virgil 59 Bonsai Purs 57,5 57 9-m 11 B 57 M Robaldo 751<br />

272<br />

116<br />

751<br />

MAMBA 57,5 Danny Patil<br />

4<br />

Kl 20/ 4-Kv 1100 gr gd Tid: 1.08,9<br />

3, brun hp Pistachio-Miss Chelsea / Richard Of York (Bechmann Racing)<br />

ROSA/RØD GREY kvadreret;rosa;rød GOOSE Bechmann Racing 57,5<br />

Hanne Bechmann 3, brun hp Academy Award-Jolie Fleur / Richard Of York (Berner Formtal: Olsen) -<br />

5 GUL, gule; gul Carpe Diem Racing I/S<br />

- 57,5<br />

Livs: Ej startet.<br />

Jacob 2013: Ej Johansen<br />

startet<br />

2012: Ej startet Livs: Ej startet.<br />

2013: Ej startet<br />

D Patil gdk<br />

Bent Olsen Formtal: - 2012: Ej startet<br />

Kl 20/ 4-Kv 1100 gr gd Tid: 1.08,9 - 57,5 D Patil gdk<br />

GREY GOOSE 57,5 Jacob Johansen<br />

5<br />

Kl 20/ 4-Kv 1100 gr gd Tid: 1.09,0<br />

3, brun hp Academy Award-Jolie Fleur / Richard Of York (Berner Olsen)<br />

GUL, gule; GIPSY gul Carpe Diem TERROR Racing I/S (SWE) B 59<br />

Bent Olsen 3, brun h Tertullian-Gipsy L'aguna / Lagunas (Swe Sverige) Formtal: -<br />

6 MBLÅ,gule stj;gul,mblå stj;mblå Stall Kørolen Kb<br />

- 57,5<br />

Livs: Ej startet.<br />

Martin 2013: Ej startet Rodriguez<br />

2012: Ej startet Livs: 3 0-0-0<br />

2013: 1 0-0-0<br />

J Johansen<br />

0<br />

0<br />

gdk<br />

Catharina Østlund, Sverige Formtal: 48 2012: 2 0-0-0 0<br />

Kl 20/ 4-Kv<br />

Jæ<br />

1100 gr gd<br />

11/ 11-7 33.200 av 1000 dt gd 1.00,8<br />

Tid: 1.09,0<br />

Flower Spring 59 Possolan 57,5 -<br />

- 57,5 J Johansen<br />

8-17 9 B 59 S Slot<br />

gdk<br />

133<br />

6<br />

Jæ 28/ 11-8 33.200 av 1730 dt gd 1.52,6 Virgil 59 Bonsai Purs 57,5 - 11-m 11 B 59 S Slot<br />

GIPSY Kl 20/ 4-5 TERROR 20.000 av 1600 (SWE) gr gd 1.42,0 Easy B Life 59 57,5 Baron First Martin 59 - Rodriguez12-m<br />

13 B 59 S Slot<br />

3, brun h Tertullian-Gipsy L'aguna / Lagunas (Swe Sverige) Livs: 3 0-0-0 0<br />

MBLÅ,gule stj;gul,mblå CLAUSES stj;mblå REKA Stall Kørolen Kb B 55 Sille 2013: Kjær 1 0-0-0 Kristensen 0 (59)<br />

Catharina Østlund, 3, fuks v Sverige Special Quest-Clauses Surprise / Rainbows For Life Formtal: (Claus Reinhold 48 Andersen) 2012: 2 Livs: 0-0-0 7 0-0-0 0 14.312<br />

7 BLÅ, hvid logo;hvid/blå Claus Reinhold Andersen 2013: Ej startet<br />

428<br />

304<br />

Brian Wilson Formtal:<br />

Jæ 11/ 11-7<br />

Od<br />

33.200<br />

15/ 9-3<br />

av 1000<br />

62.200<br />

dt gd<br />

av 1250<br />

1.00,8<br />

gr gd 1.14,2<br />

Flower Spring<br />

Red<br />

59<br />

Pearl 56,5<br />

Possolan 57,5<br />

Prudence<br />

-<br />

56,5<br />

Jæ 28/ 11-8<br />

Kl<br />

33.200<br />

29/ 9-3<br />

av 1730<br />

30.000<br />

dt gd<br />

av 1400<br />

1.52,6<br />

gr bl 1.28,7<br />

Virgil 59<br />

Speed 59<br />

Bonsai Purs 57,5<br />

Rightquest<br />

-<br />

Ca 59<br />

Kl 20/ 4-5<br />

Kl<br />

20.000<br />

13/ 10-1<br />

av 1600<br />

35.000<br />

gr gd<br />

av 1300<br />

1.42,0<br />

gr bl 1.24,3<br />

Easy Life 57,5<br />

Rightquest<br />

Baron<br />

Ca 59<br />

First 59<br />

Antonius<br />

-<br />

Meri 58<br />

63<br />

-<br />

8-17<br />

-<br />

11-m<br />

-<br />

12-m<br />

2012: 7 0-0-0 14.312<br />

9<br />

10-7,5<br />

B 59<br />

11<br />

S Slot<br />

58 L Santos<br />

133<br />

11<br />

5-5,5<br />

B 59<br />

9<br />

S Slot<br />

59 M Rodriguez<br />

428<br />

13<br />

4-10,5<br />

B 59<br />

12<br />

S Slot<br />

59 M Rodriguez<br />

304<br />

295<br />

324<br />

170<br />

7<br />

Kl 20/ 10-1 25.000 av 1300 gr bl 1.23,9 Prudence 55,5 Lady In The 57,5 64 5-14,5 8 59 O Wilson<br />

CLAUSES Jæ 31/ 10-5 33.200 REKA av 1000 dt gd 1.01,0 Vesper B 55 57,5 Margaux Sille 59 Kjær 63 Kristensen Slettet (59) (Dårlig almentilstand)<br />

3, fuks v Special Quest-Clauses Surprise / Rainbows For Life (Claus Reinhold Andersen) Livs: 7 0-0-0 14.312<br />

BLÅ, hvid logo;hvid/blå Claus Reinhold Andersen 2013: Ej startet<br />

62<br />

-<br />

Brian Wilson<br />

Od 15/ 9-3 62.200 av 1250 gr gd 1.14,2<br />

Kl 29/ 9-3 30.000 av 1400 gr bl 1.28,7<br />

Red Pearl 56,5<br />

Speed 59<br />

Formtal:<br />

Prudence 56,5<br />

Rightquest Ca 59<br />

63<br />

-<br />

-<br />

2012: 7 0-0-0 14.312<br />

10-7,5 11 58 L Santos<br />

5-5,5 9 59 M Rodriguez<br />

295<br />

324<br />

Kl 13/ 10-1 35.000 av 1300 gr bl 1.24,3 Rightquest Ca 59 Antonius Meri 58 - 4-10,5 12 59 M Rodriguez 170<br />

Kl 20/ 10-1 25.000 av 1300 gr bl 1.23,9<br />

Jæ 31/ 10-5 33.200 av 1000 dt gd 1.01,0<br />

Prudence 55,5<br />

Vesper 57,5<br />

Lady In The 57,5<br />

Margaux 59<br />

64<br />

63<br />

5-14,5 8 59 O Wilson<br />

Slettet (Dårlig almentilstand)<br />

62<br />

-<br />

dEn moBilE HEsTEklinik<br />

er Danmarks første hesteklinik, der er fuldstændig behandlinger, der normalt foretages ambulant<br />

mobil. Dyrlæge Karsten Key har erfaring med alle på hestehospital, nu udføres hos dig!<br />

IKC SWEET CANDY (USA) B 57,5 Oliver Wilson<br />

specialer som 3, brun hestedyrlæge. hp Candy Ride-Northern Med den Vacation særdeles / Yankee Victor (U S A) Livs: 5 0-1-1<br />

veludstyrede 8 HVID,gul-rød mobile klinik, IKC;gul/rød kan undersøgelser skak Ikc Racing og læs mere på www.ikeyvet.dk<br />

2013: 1 0-0-0<br />

24.568<br />

0<br />

Johan Reuterskiöld, Sverige Formtal: 67 2012: 4 0-1-1 24.568<br />

Jæ 31/ 10-7 33.200 av 1000 dt gd 0.59,8 Rock Of Rid 57,5 Lady In The 57,5 - 7-19 8 57,5 D De Barros<br />

Jæ 11/ 11-7 33.200 av 1000 dt gd 1.00,8 Flower Spring 59 Possolan 57,5 - 3-4,5 9 57,5 D De Barros<br />

Jæ 28/ 11-5 33.200 av 1200 dt gd 1.14,2 Margaux 59 Ikc Sweet C 57,5 - 2-5,5 11 57,5 D De Barros<br />

Jæ 5/ 12-7 33.200 av 1200 dt bl 1.16,1 Hilma 57,5 Showborn 59 - 12-m 14 57,5 D De Barros<br />

IKC Jæ SWEET 21/ 4-1 28.710 CANDY av 1200 dt gd 1.13,5 (USA) Glory B Face 57,5 57,5 Griot 59 Oliver Wilson 68 6-10,5 9 57,5 O Wilson<br />

3, brun hp Candy Ride-Northern Vacation / Yankee Victor (U S A) Livs: 5 0-1-1 24.568<br />

8 HVID,gul-rød CLAUSES IKC;gul/rød skak SOCO Ikc Racing 59 Luis 2013: Santos 1 0-0-0 0<br />

Johan Reuterskiöld, 3, fuks v Special Sverige Quest-Clauses Doll / Guys And Dolls (Claus Formtal: Reinhold Andersen) 67 2012: 4 Livs: 0-1-1 Ej 24.568 startet.<br />

Jæ 31/ 10-7 9 33.200 BLÅ, av 1000 hvid dt logo;hvid/blå gd 0.59,8 Claus Rock Reinhold Of Rid Andersen 57,5 Lady In The 57,5 - 7-19 2013: 8 57,5 Ej startet D De Barros 111<br />

Jæ 11/ 11-7 33.200 av 1000 dt gd 1.00,8 Flower Spring 59 Possolan 57,5 - 3-4,5 9 57,5 D De Barros 137<br />

Jæ 28/ 11-5 33.200<br />

Brian<br />

av 1200<br />

Wilson<br />

dt gd 1.14,2 Margaux 59 Ikc Sweet C 57,5<br />

Formtal:<br />

-<br />

-<br />

2-5,5 11<br />

2012:<br />

57,5<br />

Ej startet<br />

D De Barros 150<br />

Jæ 5/ 12-7 33.200 av 1200 dt bl 1.16,1 Hilma 57,5 Showborn 59 - 12-m 14 57,5 D De Barros 59<br />

Jæ 21/ 4-1 28.710 av 1200 dt gd 1.13,5 Glory Face 57,5 Griot 59 68 6-10,5 9 57,5 O Wilson 117<br />

9<br />

Kl 11/ 4-Kv 1250 dt st Tid: 1.29,6<br />

3, fuks v Special Quest-Clauses Doll / Guys And Dolls (Claus Reinhold Andersen)<br />

BLÅ, hvid logo;hvid/blå KING DIAMOND Claus Reinhold Andersen 59<br />

Brian Wilson 3, brun v Academy Award-Diamond Of York / Richard Of York Formtal: (Klub Lemmon) -<br />

10 BLÅ hvid langstribet; blå/hvid ærm/hue Klub Lemmon<br />

- 59 N Hansen<br />

Livs: Ej startet.<br />

Elione 2013: Ej Chaves startet<br />

2012: Ej startet Livs: 4 0-1-0 15.000<br />

2013: Ej startet<br />

Søren Jensen Formtal: 66 2012: 4 0-1-0 15.000<br />

Kl 12/ 5-Kv 1100 gr gd Tid: 1.09,6 - 59 D Patil<br />

Kl 11/ 4-Kv<br />

Kl 24/ 6-1<br />

1250<br />

30.000<br />

dt<br />

av<br />

st<br />

1200 gr bl 1.13,7 Harmonia 58<br />

Tid: 1.29,6<br />

Hell'S Ange 59,5 -<br />

-<br />

5-8,5<br />

59<br />

10<br />

N Hansen<br />

57,5 P Gråberg<br />

gdk<br />

Kl 21/ 7-1 35.000 av 1200 gr gd 1.11,3 High Heeled 57,5 King Diamond 59 - 2-1 9 59 P Gråberg<br />

Kl 2/ 9-4 250.000 av 1400 gr gd 1.23,8 Hells Angel 59 Certino 59 - 11-14,5 12 59 P Gråberg<br />

KING Od 15/ DIAMOND 9-3 62.200 av 1250 gr gd 1.14,2 Red Pearl 59 56,5 Prudence Elione 56,5 - Chaves 9-6 11 58 O Wilson<br />

3, brun v Academy Award-Diamond Of York / Richard Of York (Klub Lemmon) Livs: 4 0-1-0 15.000<br />

10 BLÅ Reservordning: hvid langstribet; blå/hvid 1-8-10-7-3-2-6-4-5-9<br />

ærm/hue Klub Lemmon 2013: Ej startet<br />

Kl<br />

Kl<br />

Kl<br />

Søren Jensen<br />

12/ 5-Kv 1100 gr gd<br />

24/ 6-1 30.000 av 1200 gr bl 1.13,7<br />

21/ 7-1 35.000 av 1200 gr gd 1.11,3<br />

Harmonia 58<br />

High Heeled 57,5<br />

Formtal:<br />

Tid: 1.09,6<br />

Hell'S Ange 59,5<br />

King Diamond 59<br />

66<br />

-<br />

-<br />

2012: 4 0-1-0 15.000<br />

- 59 D Patil<br />

5-8,5 10 57,5 P Gråberg<br />

2-1 9 59 P Gråberg<br />

gdk<br />

91<br />

*31<br />

Kl 2/ 9-4 250.000 av 1400 gr gd 1.23,8<br />

Od 15/ 9-3 62.200 av 1250 gr gd 1.14,2<br />

Hells Angel 59<br />

Red Pearl 56,5<br />

Certino 59<br />

Prudence 56,5<br />

-<br />

-<br />

11-14,5 12<br />

9-6 11<br />

59<br />

58<br />

P Gråberg<br />

O Wilson<br />

141<br />

75<br />

Reservordning: 1-8-10-7-3-2-6-4-5-9<br />

RACING TIPS<br />

14 / klAmPEnBorG GaLOPBane WWW.GaLOPBane.DK / 15<br />

FAVORITTEN<br />

1 SPECIAL MOON<br />

RESERVEHESTE 1-8-10-7-3-2-6-4-5-9<br />

TIPS 1 SPECIAL MOON – 5 GREY GOOSE – 8 IKC SWEET CANDY – O: 10 KING DIAMOND<br />

rEsulTAT 3. lØB:<br />

CLAUSES SOCO 59 Luis Santos<br />

Special Moon<br />

1. 2. 3. 4. 5. Odds: Notater:<br />

1 pl. 2. pl 3. pl Komb: Trio:


4<br />

SANd ROSE hANdICAP<br />

0130427-4 V5-2 Trio<br />

26.000 kr. (13.000-6.500-3.200-2.000-1.300)<br />

V5-2<br />

3-årige og ældre heste. handicap klasse 5<br />

Vægt: 3-årige: + 4.0 kg. ældre: + 9.0 kg<br />

Ca kl 15.55<br />

1200 gr<br />

4<br />

SAND ROSE HANDICAP<br />

26.000 kr 13.000-6.500-3.200-2.000-1.300<br />

For 3-årige og ældre heste klasse 5<br />

Vægt: Aldersvægtreg. hcp 3-årige +4,0 kg ældre +9,0 kg<br />

Rek 1200 gr: Inget rekord finns<br />

V5-2<br />

kl. 15.55<br />

Trio<br />

Ca kl 15.55<br />

4<br />

1200 gr<br />

SAND ROSE HANDICAP<br />

26.000 kr 13.000-6.500-3.200-2.000-1.300<br />

For 3-årige og ældre heste klasse 5<br />

Vægt: Aldersvægtreg. hcp 3-årige +4,0 kg ældre +9,0 kg<br />

Rek 1200 gr: Inget rekord finns<br />

V5-2<br />

Trio<br />

27-4 V5-2 Trio<br />

CLAUSES POLLY B 50 Sille Kjær Kristensen (49/45)<br />

1200 m<br />

1<br />

7, fuks hp Cajun Cadet-Polly's Saga / Snurge (Stutteri Østerbygaard)<br />

BLÅ, hvid logo;hvid/blå Claus Reinhold Andersen<br />

Livs: 46 2-6-2<br />

2013: 1 0-0-0<br />

84.000<br />

2.000<br />

Ø<br />

Brian Wilson<br />

20/ 9-5 21.120 h5 1600 dt gd 1.44,3 Soul Of Gold 61<br />

Formtal:<br />

Zafir Zaid 60<br />

40<br />

44<br />

2012: 4 0-0-0 1.000<br />

9-m 10 50 H Rosen 150<br />

Ø 12/ 10-5 22.080 h4 1750 dt gd 1.56,3 Fighting Spir 64 Court Circu 60,5 44 12-m 12 52 M Hanssen 390<br />

Jæ 21/ 10-4 16.600 h4 1730 dt gd 1.52,2 Cat Wind 61 Runsonrun 64 42 12-m 13 51 N Mortensen 538<br />

Kl 27/ 10-5 10.000 h5 1600 gr bl 1.45,1 Val Fleur 61 Ifannik Sacc 54 40 5-3,5 8 B 54 U Nielsen<br />

CLAUSES Kl 20/ 4-7 13.000 POLLY h5 1600 gr gd 1.41,8 Vera B Volkova 50 60 Val Fleur 58 Sille Kjær 40 Kristensen 4-6,5 (49/45) 15 50 S Kjær Kristense<br />

7, fuks hp Cajun Cadet-Polly's Saga / Snurge (Stutteri Østerbygaard) Livs: 46 2-6-2 84.000<br />

1 BLÅ, hvid logo;hvid/blå FINDUS Claus ZAID Reinhold (SWE) Andersen B 52 Luis 2013: Santos 1 0-0-0 (51) 2.000<br />

Brian Wilson 6, sk. v Troon-Fanny Zaid / Steve's Friend (Swe Sverige) Formtal: 40 2012: 4 Livs: 0-0-0 22 1.000 0-1-1 9.506<br />

Ø 20/ 9-5 2 21.120 GRÅ,vinrød h5 1600 dt stjerne;vinrød;vinrød gd 1.44,3 Soul Of A Sjøkvist Gold 61 O A Polanco Zafir Zaid 60 44 9-m 10 2013: 50 1 0-0-0 H Rosen 0 150<br />

Ø 12/ 10-5 22.080<br />

Annika<br />

h4 1750<br />

Sjökvist,<br />

dt gd 1.56,3<br />

Sverige (a)<br />

Fighting Spir 64 Court Circu 60,5<br />

Formtal:<br />

44<br />

42<br />

12-m 12<br />

2012:<br />

52<br />

6 0-1-1<br />

M Hanssen<br />

7.500<br />

390<br />

Jæ 21/ 10-4<br />

Kl<br />

16.600<br />

22/ 9-6<br />

h4 1730<br />

10.000<br />

dt gd<br />

h5 1300<br />

1.52,2<br />

gr gd 1.22,1<br />

Cat Wind 61<br />

Mr Timberlake<br />

Runsonrun<br />

56<br />

64<br />

Findus Zaid<br />

42<br />

54 44<br />

12-m 13<br />

2-0,5<br />

51<br />

7<br />

N<br />

B<br />

Mortensen<br />

54 A Polanco<br />

538<br />

Kl 27/ 10-5<br />

Ø<br />

10.000<br />

4/ 10-6<br />

h5 1600<br />

21.120<br />

gr bl<br />

av 1600<br />

1.45,1<br />

dt gd 1.43,4<br />

Val Fleur 61<br />

Court Circula<br />

Ifannik<br />

52<br />

Sacc<br />

Swedish<br />

54 40<br />

Time 58 45<br />

5-3,5 8<br />

10-m<br />

B 54<br />

11<br />

U<br />

B<br />

Nielsen<br />

55 A Polanco<br />

120<br />

Kl 20/ 4-7<br />

Kl<br />

13.000<br />

13/ 10-7<br />

h5 1600<br />

10.000<br />

gr gd<br />

h5 1400<br />

1.41,8<br />

gr bl 1.30,3<br />

Vera Volkova<br />

Nobel<br />

60<br />

Penang<br />

Val Fleur<br />

57<br />

58<br />

Saba Rock<br />

40<br />

58 45<br />

4-6,5 15<br />

6-10,5<br />

50<br />

11<br />

S Kjær<br />

S 54<br />

Kristense<br />

A Polanco<br />

309<br />

120<br />

309<br />

92<br />

92<br />

82<br />

Kl 20/ 10-5 10.000 h5 1200 gr bl 1.14,5 Mrs Velvet 61,5 Nobel Penang 61 44 8-m 9 S 55 A Polanco<br />

FINDUS Kl 20/ 4-7 13.000 ZAID h5 1600 (SWE) gr gd 1.41,8 Vera B Volkova 52 60 Val Fleur 58 Luis Santos 42 (51) 6-10 15 B 52 L Santos<br />

6, sk. v Troon-Fanny Zaid / Steve's Friend (Swe Sverige) Livs: 22 0-1-1 9.506<br />

2 GRÅ,vinrød MR stjerne;vinrød;vinrød TIMBERLAKE A Sjøkvist O (SWE) A Polanco S 56 Max 2013: W 1 Friberg 0-0-0 (58) 0<br />

Annika Sjökvist, 7, mkbr. Sverige v Indian (a) Lodge-Sunglo / Lugana Beach (Swe Sverige) Formtal: 42 2012: 6 Livs: 0-1-1 40 7.500 3-3-6 88.009<br />

Kl 22/ 9-6 3 10.000 MBLÅ/BEIGE h5 1300 gr gd ruder;beige 1.22,1 Michael Mr Timberlake O Karin 56 Tedesund Findus Zaid 54 44 2-0,5 2013: 7 B 54 Ej startet A Polanco 92<br />

Ø 4/ 10-6 21.120<br />

Karin<br />

av 1600<br />

Tedesund,<br />

dt gd<br />

Sverige<br />

1.43,4<br />

(a)<br />

Court Circula 52 Swedish Time 58<br />

Formtal:<br />

45<br />

49<br />

10-m 11<br />

2012:<br />

B<br />

11<br />

55<br />

2-0-4<br />

A Polanco<br />

36.889<br />

92<br />

Kl 13/ 10-7<br />

Kl<br />

10.000<br />

5/ 8-4<br />

h5 1400<br />

10.000<br />

gr bl<br />

h5 1200<br />

1.30,3<br />

gr lt 1.10,8<br />

Nobel Penang<br />

Bossa<br />

57<br />

Nova<br />

Saba<br />

62<br />

Rock 58<br />

Aventurin<br />

45<br />

56 48<br />

6-10,5 11<br />

3-1,5<br />

S 54<br />

11<br />

A<br />

S<br />

Polanco<br />

55 M Friberg<br />

82<br />

Kl 20/ 10-5<br />

Ø<br />

10.000<br />

7/ 9-7<br />

h5 1200<br />

21.120<br />

gr bl<br />

h5 1100<br />

1.14,5<br />

dt gd 1.09,2<br />

Mrs Velvet 61,5<br />

Otama Toyboy<br />

Nobel<br />

60<br />

Penang<br />

Pannacotta<br />

61 44<br />

60 48<br />

8-m 9<br />

3-3,5<br />

S 55<br />

10<br />

A<br />

S<br />

Polanco<br />

56 M Friberg<br />

113<br />

Kl 20/ 4-7<br />

Kl<br />

13.000<br />

22/ 9-6<br />

h5 1600<br />

10.000<br />

gr gd<br />

h5 1300<br />

1.41,8<br />

gr gd 1.22,1<br />

Vera Volkova<br />

Mr<br />

60<br />

Timberlake<br />

Val Fleur<br />

56<br />

58<br />

Findus Zaid<br />

42<br />

54 48<br />

6-10 15<br />

1-<br />

B 52<br />

7<br />

L Santos<br />

S 56 M Friberg<br />

268<br />

113<br />

268<br />

43<br />

77<br />

*30<br />

Kl 13/ 10-7 10.000 h5 1400 gr bl 1.30,3 Nobel Penang 57 Saba Rock 58 50 3-6 11 S 56 M Friberg<br />

MR Kl TIMBERLAKE 20/ 10-5 10.000 h5 1200 gr bl (SWE) 1.14,5 Mrs S Velvet 56 61,5 Nobel Penang Max 61 W 50 Friberg (58) 6-17 9 S 58 M Friberg<br />

7, mkbr. v Indian Lodge-Sunglo / Lugana Beach (Swe Sverige) Livs: 40 3-3-6 88.009<br />

3 MBLÅ/BEIGE MAN ruder;beige AFTER Michael O MIDNIGHT Karin Tedesund (SWE) B 2013: 62 Ej startet Martin Rodriguez<br />

Karin Tedesund, 5, brun Sverige v Eagle (a) Day-Madeline Bassett / Kahyasi (Susanne Strand) Formtal: 49 2012: 11 Livs: 2-0-4 24 36.889 0-4-2 91.322<br />

Kl 5/ 8-4 4 10.000 SORT,gule h5 1200 gr stjnr;gu lt 1.10,8 stjr;gul stjrn Bossa Susanne Nova 62 Strand Aventurin 56 48 3-1,5 11 2013: S 55 2 0-0-1 M Friberg 4.176 43<br />

Ø 7/ 9-7 21.120<br />

Susanne<br />

h5 1100<br />

Strand,<br />

dt gd 1.09,2<br />

Sverige (a)<br />

Otama Toyboy 60 Pannacotta 60<br />

Formtal:<br />

48<br />

53<br />

3-3,5 10<br />

2012:<br />

S 56<br />

8 0-2-1<br />

M Friberg<br />

36.863<br />

77<br />

Kl 22/ 9-6<br />

Ø<br />

10.000<br />

26/ 10-6<br />

h5 1300<br />

33.600<br />

gr gd<br />

h5 1100<br />

1.22,1<br />

dt gd 1.09,8<br />

Mr Timberlake<br />

Nobel<br />

56<br />

Penang<br />

Findus<br />

63<br />

Zaid 54<br />

Man After<br />

48<br />

Mid 64 54<br />

1- 7<br />

2-1<br />

S 56<br />

11<br />

M<br />

B<br />

Friberg<br />

64 J Pinto<br />

*30<br />

Kl 13/ 10-7<br />

Ø<br />

10.000<br />

16/ 11-4<br />

h5 1400<br />

21.120<br />

gr bl<br />

h5 1100<br />

1.30,3<br />

dt gd 1.10,1<br />

Nobel Penang<br />

Pannacotta<br />

57 Saba<br />

64<br />

Rock 58<br />

Blue Touch<br />

50<br />

69 54<br />

3-6 11<br />

7-6,5<br />

S 56<br />

11<br />

M<br />

B<br />

Friberg<br />

64 J Pinto<br />

48<br />

Kl 20/ 10-5<br />

Jæ<br />

10.000<br />

5/ 12-8<br />

h5 1200<br />

16.600<br />

gr bl<br />

h5 1200<br />

1.14,5<br />

dt bl 1.15,3<br />

Mrs Velvet 61,5<br />

Barnum 62<br />

Nobel Penang<br />

Turn<br />

61<br />

The<br />

50<br />

Page 56 54<br />

6-17 9<br />

3-7<br />

S 58<br />

14<br />

M<br />

B<br />

Friberg<br />

56 C Lopez<br />

48<br />

48<br />

48<br />

101<br />

44<br />

45<br />

Tæ 6/ 1-2 17.400 h5 1350 dt gd 1.25,5 Whizper 66 Concorde 67 54 8-11 9 B 59 J Pinto<br />

MAN Tæ 20/ AFTER 1-8 17.400 h5 MIDNIGHT 1200 dt tg 1.20,9 (SWE) Aventurin 58 Flow 65 B 62 53 Martin 3-3,5 Rodriguez<br />

10 B 61 A Elmerskog<br />

5, brun v Eagle Day-Madeline Bassett / Kahyasi (Susanne Strand) Livs: 24 0-4-2 91.322<br />

4 SORT,gule FLAWLESS stjnr;gu stjr;gul stjrn Susanne BEAUTY Strand 63 Nicolaj 2013: 2 Stott 0-0-1 4.176<br />

Susanne Strand, 4, brun Sverige hp Academy (a) Award-Kirobel / Robellino (Jakob og Pernille Formtal: Altenborg) 53 2012: 8 Livs: 0-2-1 5 36.863 0-0-1 8.300<br />

Ø 26/ 10-6 5 33.600 GRØN; h5 1100 hvide dt gd ærmer; 1.09,8 grøn Lone Nobel Og Penang Jens Westh 63 Man After Mid 64 54 2-1 11 2013: B 64 Ej startet J Pinto 101<br />

Ø 16/ 11-4 21.120<br />

Flemming<br />

h5 1100 dt<br />

Poulsen<br />

gd 1.10,1 Pannacotta 64 Blue Touch 69<br />

Formtal:<br />

54<br />

54<br />

7-6,5 11<br />

2012:<br />

B 64<br />

4 0-0-1<br />

J Pinto<br />

8.300<br />

44<br />

Jæ 5/ 12-8<br />

Kl<br />

16.600<br />

10/ 11-3<br />

h5 1200<br />

25.000<br />

dt bl<br />

av 1400<br />

1.15,3<br />

gr bl 1.28,1<br />

Barnum 62<br />

Opening Day<br />

Turn<br />

57<br />

The Page<br />

Fillip<br />

56<br />

Star<br />

54<br />

58,5 -<br />

3-7 14<br />

12-m<br />

B 56<br />

12<br />

C Lopez<br />

54 D Da Silva<br />

45<br />

Tæ 6/ 1-2<br />

Kl<br />

17.400<br />

5/ 5-7<br />

h5 1350<br />

25.000<br />

dt gd<br />

av 1600<br />

1.25,5<br />

gr lt 1.37,6<br />

Whizper 66<br />

Summertime<br />

Concorde<br />

57<br />

67<br />

Phoebe<br />

54<br />

57 -<br />

8-11 9<br />

10-m<br />

B 59<br />

10<br />

J Pinto<br />

55 D Patil<br />

66<br />

Tæ 20/ 1-8<br />

Kl<br />

17.400<br />

12/ 5-6<br />

h5 1200<br />

20.000<br />

dt tg<br />

av 1600<br />

1.20,9<br />

gr gd 1.38,6<br />

Aventurin 58<br />

Fillip Stark<br />

Flow<br />

59<br />

65<br />

Riverdance<br />

53<br />

57 50<br />

3-3,5 10<br />

9-18,5<br />

B 61<br />

12<br />

A Elmerskog<br />

55,5 D Patil<br />

79<br />

66<br />

79<br />

569<br />

419<br />

694<br />

Jæ 11/ 11-5 20.750 av 1730 dt gd 1.52,9 Jumanthes 59 Mansjera 58,5 54 4-13 6 57,5 M Rodriguez<br />

FLAWLESS Jæ 28/ 11-7 20.750 BEAUTY av 1730 dt gd 1.52,8 Mirror Lad 63 60 Mrs Luca Nicolaj 55,5 54 Stott 3-2 11 57,5 M Rodriguez<br />

4, brun hp Academy Award-Kirobel / Robellino (Jakob og Pernille Altenborg) Livs: 5 0-0-1 8.300<br />

5 GRØN; hvide FONGKY ærmer; grøn Lone Og Jens Westh 52 Shane 2013: Ej Karlsson startet (49)<br />

Flemming 4, Poulsen fuks hp Dr Fong-Aqua Duce / St Jovite (Stutteri Poulsensminde) Formtal: 54 2012: 4 Livs: 0-0-1 4 8.300 0-0-0 0<br />

Kl 10/ 11-3 6 25.000 BLÅ,guld av 1400 gr stjerner;blå;guld bl 1.28,1 Mr Opening Ibrahim Day 57 Fillip Star 58,5 - 12-m 12 2013: 54 Ej startet D Da Silva 569<br />

Kl 5/ 5-7 25.000<br />

Sven<br />

av 1600<br />

Christensen<br />

gr lt 1.37,6<br />

(a)<br />

Summertime 57 Phoebe 57<br />

Formtal:<br />

-<br />

40<br />

10-m 10<br />

2012:<br />

55<br />

4 0-0-0<br />

D Patil<br />

0<br />

419<br />

Kl 12/ 5-6<br />

År<br />

20.000<br />

30/ 6-Kv<br />

av 1600 gr gd<br />

0950<br />

1.38,6<br />

gr gd<br />

Fillip Stark 59 Riverdance 57<br />

Tid: 1.00,8<br />

50 9-18,5 12<br />

-<br />

55,5 D Patil<br />

57,5 M Aslam<br />

694<br />

Jæ 11/ 11-5<br />

År<br />

20.750<br />

3/ 8-3<br />

av 1730<br />

8.800<br />

dt gd<br />

av 2000<br />

1.52,9<br />

gr gd 2.05,6<br />

Jumanthes 59<br />

Aladdin'S Lam<br />

Mansjera<br />

63<br />

58,5<br />

Loxton Lad<br />

54<br />

62 -<br />

4-13 6<br />

10-m<br />

57,5<br />

10<br />

M Rodriguez<br />

53 N Hansen<br />

40<br />

Jæ 28/ 11-7<br />

Jæ<br />

20.750<br />

19/ 9-6<br />

av 1730<br />

16.600<br />

dt gd<br />

av 1200<br />

1.52,8<br />

dt gd 1.16,9<br />

Mirror Lad 60<br />

She'S So Ni<br />

Mrs<br />

58,5<br />

Luca 55,5<br />

Saba Rock<br />

54<br />

56 -<br />

3-2 11<br />

9-17<br />

57,5<br />

11<br />

M Rodriguez<br />

54 S Slot<br />

142<br />

40<br />

142<br />

gdk<br />

313<br />

187<br />

Kl 13/ 10-7 10.000 h5 1400 gr bl 1.30,3 Nobel Penang 57 Saba Rock 58 40 10-19 11 B 49 F Waweru<br />

FONGKY Kl 20/ 10-5 10.000 h5 1200 gr bl 1.14,5 Mrs Velvet 52 61,5 Nobel Penang Shane 61 40 Karlsson (49) 9-m 9 B 49 F Waweru<br />

4, fuks hp Dr Fong-Aqua Duce / St Jovite (Stutteri Poulsensminde) Livs: 4 0-0-0 0<br />

6 BLÅ,guld stjerner;blå;guld SESSAN Mr Ibrahim 63 Francis 2013: Ej startet Waweru (67)<br />

Sven Christensen 7, brun hp (a) Cajun Cadet-Tower Of Menga / Afleet (Stutteri Hjortebo) Formtal: 40 2012: 4 Livs: 0-0-0 34 2-6-5 0 93.410<br />

År 30/ 6-Kv 7 Sort,gul 0950 Hue gr gd Inge Mette Dejgaard Tid: 1.00,8 - 2013: 57,5 Ej startet M Aslam gdk<br />

År 3/ 8-3 8.800<br />

Inge<br />

av 2000<br />

Mette<br />

gr<br />

Dejgaard<br />

gd 2.05,6 Aladdin'S Lam 63 Loxton Lad 62<br />

Formtal:<br />

-<br />

58<br />

10-m 10<br />

2012:<br />

53<br />

7 1-1-1<br />

N Hansen<br />

15.000<br />

313<br />

Jæ 19/ 9-6<br />

Kl<br />

16.600<br />

12/ 5-5<br />

av 1200<br />

10.000<br />

dt gd<br />

h4 1300<br />

1.16,9<br />

gr gd 1.18,5<br />

She'S So Ni 58,5<br />

Trombino 63<br />

Saba Rock 56<br />

Alicia Island<br />

-<br />

56 61<br />

9-17 11<br />

6-7,5<br />

54<br />

12<br />

S Slot<br />

59 C Weilby<br />

187<br />

Kl 13/ 10-7<br />

Kl<br />

10.000<br />

26/ 5-4<br />

h5 1400<br />

10.000<br />

gr bl<br />

h5 1300<br />

1.30,3<br />

gr lt 1.18,1<br />

Nobel Penang<br />

Azzah<br />

57<br />

62<br />

Saba Rock 58<br />

Lille Tuc<br />

40<br />

65 61<br />

10-19 11<br />

7-5<br />

B 49<br />

12<br />

F Waweru<br />

65 M Robaldo<br />

198<br />

Kl 20/ 10-5<br />

Kl<br />

10.000<br />

7/ 7-3<br />

h5 1200<br />

15.000<br />

gr bl<br />

av 0650<br />

1.14,5<br />

gr gd 0.35,5<br />

Mrs Velvet 61,5<br />

Cavorting 58<br />

Nobel Penang<br />

Shamsiin<br />

61 40<br />

62 60<br />

9-m 9<br />

9-9<br />

B 49<br />

9<br />

F Waweru<br />

58,5 C Weilby<br />

210<br />

198<br />

210<br />

55<br />

102<br />

245<br />

Kl 13/ 10-8 15.000 h3 1200 gr bl 1.15,5 Opening Day 61,5 Enara 58,5 58 6-9 9 52<br />

SESSAN Kl 20/ 10-6 10.000 h4 1200 gr bl 1.15,4 Sessan 63 56 Trombino Francis 67 56 Waweru (67) 1-dl 8 56<br />

7, brun hp Cajun Cadet-Tower Of Menga / Afleet (Stutteri Hjortebo) Livs: 34 2-6-5 93.410<br />

7 Sort,gul Hue Inge Mette Dejgaard 2013: Ej startet<br />

FAVORITTEN Inge Mette 5 Dejgaard FLAWLESS BEAUTY<br />

Formtal: 58 2012: 7 1-1-1 15.000<br />

Kl 12/ 5-5 10.000 h4 1300 gr gd 1.18,5 Trombino 63 Alicia Island 56 61 6-7,5 12 59 C Weilby<br />

D Danekilde<br />

D Danekilde<br />

55<br />

57<br />

75<br />

Kl 26/ 5-4 10.000 h5 1300 gr lt 1.18,1<br />

RESERVEHESTE Kl 7/ 7-3 15.000 3-8-4-7-11-2-5-9-1-6-10<br />

av 0650 gr gd 0.35,5<br />

Azzah 62<br />

Cavorting 58<br />

Lille Tuc 65<br />

Shamsiin 62<br />

61<br />

60<br />

7-5<br />

9-9<br />

12<br />

9<br />

65<br />

58,5<br />

M Robaldo<br />

C Weilby<br />

102<br />

245<br />

TIPS<br />

Kl<br />

Kl<br />

13/ 10-8 15.000 h3 1200 gr bl 1.15,5 Opening Day 61,5 Enara 58,5 58 6-9 9 52<br />

20/ 10-6 10.000 h4 1200 gr bl 1.15,4 Sessan 56 Trombino 67 56 1-dl 8 56<br />

5 FLAWLESS BEAUTY – 3 MR TIMBERLAKE – 4 MAN AFTER MIDNIGHT – O: 7 SESSAN<br />

D Danekilde<br />

D Danekilde<br />

57<br />

75<br />

rEsulTAT 4. lØB:<br />

BOSSA NOVA 65 Oliver Wilson<br />

8<br />

13, brun v Cajun Cadet-Nan Greaves / Aragon (Stald Jupiter og Stutteri Bøgely)<br />

BLÅ,grøn/gule liljer;gul;grøn Bettina Wilson<br />

Livs: 111 12-12-14 434.700<br />

2013: Ej startet<br />

Bettina Wilson Formtal: 56 2012: 9 1-2-1 26.000<br />

Kl 26/ 5-4 10.000 h5 1300 gr lt 1.18,1 Azzah 62 Lille Tuc 65 55 5-3,5 12 62 Be Wilson<br />

Kl 16/ 6-6 10.000 h5 1600 gr gd 1.39,0 Swedish Time 60 Bossa Nova 61 54 2-1,5 13 61 O Wilson<br />

Kl 21/ 7-7 10.000 h4 1600 gr gd 1.36,7 Swedish Time 57 Van Ruymbeke 64 54 3-1 15 57 Be Wilson<br />

Kl 5/ 8-4 10.000 h5 1200 gr lt 1.10,8 Bossa Nova 62 Aventurin 56 54 1-1 11 62 O Wilson<br />

BOSSA Kl 19/ 8-2 NOVA a 10.000 h4 1400 gr lt 1.23,3 Pyrus 60 65 Boss 60 Oliver Wilson 57 7-6,5 9 58 L Kümmel<br />

13, brun v Cajun Cadet-Nan Greaves / Aragon (Stald Jupiter og Stutteri Bøgely) Livs: 111 12-12-14 434.700<br />

8 BLÅ,grøn/gule HAWKLEAF liljer;gul;grøn Bettina FLIER Wilson (IRE) 51 Fanny 2013: Ej Olsson startet (51/48)<br />

Bettina Wilson 7, brun hp Hawk Wing-Flyleaf / Persian Bold (Ire Irland) Formtal: 56 2012: 9 Livs: 1-2-1 54 26.000 2-2-4 84.555<br />

Kl 26/ 5-4 9 10.000 MKBLÅ,hvid h5 1300 gr sømmer;mrkblå;mblå/hvi lt 1.18,1 Azzah 62 Stall Camino Lille Tuc 65 55 5-3,5 12 2013: 62 1 0-0-0 Be Wilson 0 123<br />

Kl 16/ 6-6 10.000<br />

Lena<br />

h5 1600<br />

Natt<br />

gr<br />

Och<br />

gd<br />

Dag,<br />

1.39,0<br />

Sverige (a)<br />

Swedish Time 60 Bossa Nova 61<br />

Formtal:<br />

54<br />

42<br />

2-1,5 13<br />

2012: 13<br />

61<br />

0-2-0<br />

O Wilson<br />

16.130<br />

48<br />

Kl 21/ 7-7<br />

Jæ<br />

10.000<br />

25/ 8-5<br />

h4 1600<br />

16.600<br />

gr gd<br />

h4 1730<br />

1.36,7<br />

dt gd 1.52,8<br />

Swedish Time<br />

Montgomery<br />

57 Van<br />

53<br />

Ruymbeke<br />

Dantolini<br />

64 54<br />

53,5 49<br />

3-1 15<br />

14-18,5<br />

57<br />

14<br />

Be Wilson<br />

53 D De Barros<br />

133<br />

Kl 5/ 8-4<br />

Gø<br />

10.000<br />

1/ 9-7<br />

h5 1200<br />

24.900<br />

gr lt<br />

h5 1400<br />

1.10,8<br />

gr lt 1.26,1<br />

Bossa Nova 62<br />

Me El Mago<br />

Aventurin<br />

50<br />

56<br />

Walnut Lodge<br />

54<br />

58 47<br />

1-1 11<br />

11-10<br />

62<br />

12<br />

O Wilson<br />

52 D Danekilde<br />

*37<br />

Kl 19/ 8-2<br />

År<br />

a 10.000<br />

5/ 10-6<br />

h4 1400<br />

7.700<br />

gr lt<br />

h5 1550<br />

1.23,3<br />

gr bl 1.42,8<br />

Pyrus 60<br />

Blue Touch<br />

Boss<br />

62<br />

60<br />

French Fantas<br />

57<br />

59 46<br />

7-6,5 9<br />

4-7,5<br />

58<br />

8<br />

L Kümmel<br />

B 52 L Santos<br />

*40<br />

Kl 27/ 10-5 10.000 h5 1600 gr bl 1.45,1 Val Fleur 61 Ifannik Sacc 54 45 8-19,5 8 B 54 S Karlsson<br />

HAWKLEAF Tæ 14/ 4-8 15.660 h5 FLIER 1200 dt gd (IRE) 1.16,7 Mexican 51 Outba 62 Thomahawkie Fanny 71 Olsson 43 (51/48) 8-14,5 10 56 H Mårtensson<br />

7, brun hp Hawk Wing-Flyleaf / Persian Bold (Ire Irland) Livs: 54 2-2-4 84.555<br />

9 MKBLÅ,hvid OMAKE sømmer;mrkblå;mblå/hvi Stall Camino 57 Marcos 2013: 1 Robaldo 0-0-0 (59) 0<br />

Lena Natt Och 3, brun Dag, v Final Sverige Appearance-Autarcie (a) / Ski Chief (Stutteri Hjortebo) Formtal: 42 2012: 13 Livs: 0-2-0 2 16.130 0-0-0 0<br />

Jæ 25/ 8-5 10 16.600 BLÅ;grå;blå h4 1730 dt Stald gd 1.52,8 Spitco Montgomery 53 Dantolini 53,5 49 14-18,5 14 2013: 53 Ej startet D De Barros 180<br />

Gø 1/ 9-7 24.900<br />

Tine<br />

h5 1400<br />

Hansen<br />

gr lt 1.26,1 Me El Mago 50 Walnut Lodge 58<br />

Formtal:<br />

47<br />

55<br />

11-10 12<br />

2012:<br />

52<br />

2 0-0-0<br />

D Danekilde<br />

0<br />

334<br />

År 5/ 10-6 7.700 h5 1550 gr bl 1.42,8 Blue Touch 62 French Fantas 59 46 4-7,5 8 B 52 L Santos 74<br />

Kl 27/ 10-5 10.000 h5 1600 gr bl 1.45,1 Val Fleur 61 Ifannik Sacc 54 45 8-19,5 8 B 54 S Karlsson 92<br />

Tæ 14/ 4-8<br />

Kl<br />

15.660<br />

8/ 9-Kv<br />

h5 1200 dt gd<br />

1100<br />

1.16,7<br />

gr gd<br />

Mexican Outba 62 Thomahawkie<br />

Tid:<br />

71<br />

1.11,0<br />

43 8-14,5 10<br />

-<br />

56 H Mårtensson<br />

57 M Robaldo<br />

261<br />

Kl 20/ 10-1 25.000 av 1300 gr bl 1.23,9 Prudence 55,5 Lady In The 57,5 - 7-18,5 8 59 M Rodriguez<br />

OMAKE Kl 27/ 10-1 25.000 av 1400 gr bl 1.29,0 Jack Of 57 Clubs 59 Special Moon Marcos 59 - Robaldo (59) 7-16 8 59 L Santos<br />

3, brun v Final Appearance-Autarcie / Ski Chief (Stutteri Hjortebo) Livs: 2 0-0-0 0<br />

10 BLÅ;grå;blå EAGLECOTT Stald Spitco (SWE) B 62 Juan 2013: Ej Pinto startet<br />

Tine Hansen 11, fuks v Eagle Day-My Valentine Card / Forli (Swe Sverige) Formtal: 55 2012: 2 Livs: 0-0-0 54 6-5-4 0 220.261<br />

11 SORT,gule stjnr;gu stjr;gul stjrn Susanne Strand 2013: 3 0-0-0 1.740<br />

Kl<br />

Kl<br />

Kl<br />

Susanne Strand, Sverige (a) Formtal: 53<br />

8/ 9-Kv<br />

Ø 21/ 11-4<br />

1100<br />

21.120<br />

gr gd<br />

h5 1600 dt gd 1.47,9 Talwanda 53<br />

Tid: 1.11,0<br />

Eaglecott 65 55<br />

20/ 10-1<br />

Jæ<br />

25.000<br />

5/ 12-9<br />

av 1300<br />

16.600<br />

gr bl<br />

av 2400<br />

1.23,9<br />

dt bl 2.41,3<br />

Prudence 55,5<br />

Montgomery<br />

Lady<br />

58<br />

In The 57,5<br />

Mr Melodyclub<br />

-<br />

60 56<br />

27/ 10-1<br />

Tæ<br />

25.000<br />

6/ 1-3<br />

av 1400<br />

17.400<br />

gr bl<br />

h5 1600<br />

1.29,0<br />

dt gd 1.44,3<br />

Jack Of Clubs<br />

Indian<br />

59<br />

Pale<br />

Special<br />

54<br />

Moon<br />

Crown<br />

59<br />

Of<br />

-<br />

Crea 59 56<br />

2012: 11 0-2-1 22.200<br />

-<br />

2-0,5<br />

57<br />

12<br />

M<br />

B<br />

Robaldo<br />

65 M Haugland<br />

gdk<br />

7-18,5 8<br />

7-20<br />

59<br />

9<br />

M<br />

B<br />

Rodriguez<br />

56 E Chaves<br />

176<br />

7-16 8<br />

9-15<br />

59<br />

10<br />

L Santos<br />

B 59 J Pinto<br />

384<br />

Tæ 20/ 1-8 17.400 h5 1200 dt tg 1.20,9 Aventurin 58<br />

EAGLECOTT Tæ 27/ 1-9 17.400 h5 (SWE) 1600 dt tg 1.49,5 My B Alibi 62 65<br />

11, fuks v Eagle Day-My Valentine Card / Forli (Swe Sverige)<br />

11 SORT,gule Reservordning: stjnr;gu stjr;gul 3-8-4-7-11-2-5-9-1-6-10<br />

stjrn Susanne Strand<br />

Flow 65 55 5-5,5 10 B 63<br />

Shabassh Juan 66 Pinto 54 8-m 9 B 60<br />

Livs: 54 6-5-4 220.261<br />

2013: 3 0-0-0 1.740<br />

S Strand<br />

S Strand<br />

Susanne Strand, Sverige (a) Formtal: 53 2012: 11 0-2-1 22.200<br />

Ø 21/ 11-4 21.120 h5 1600 dt gd 1.47,9 Talwanda 53 Eaglecott 65 55 2-0,5 12 B 65 M Haugland 190<br />

Jæ 5/ 12-9 16.600 av 2400 dt bl 2.41,3 Montgomery 58 Mr Melodyclub 60 56 7-20 9 B 56 E Chaves 46<br />

Tæ 6/ 1-3 17.400 h5 1600 dt gd 1.44,3 Indian Pale 54 Crown Of Crea 59 56 9-15 10 B 59 J Pinto 119<br />

Tæ 20/ 1-8 17.400 h5 1200 dt tg 1.20,9 Aventurin 58 Flow 65 55 5-5,5 10 B 63 S Strand 143<br />

Tæ 27/ 1-9 17.400 h5 1600 dt tg 1.49,5 My Alibi 65 Shabassh 66 54 8-m 9 B 60 S Strand 164<br />

Reservordning: 3-8-4-7-11-2-5-9-1-6-10<br />

RACING TIPS<br />

Flawless Beauty<br />

1. 2. 3. 4. 5. Odds: Notater:<br />

1 pl. 2. pl 3. pl Komb: Trio:<br />

VINd 200.000 KR<br />

I V5-SPILLET<br />

16 / klAmPEnBorG GaLOPBane WWW.GaLOPBane.DK / 17


5 MAIdENLøb<br />

20130427-5 V5-3 Trio<br />

kl. 16.20<br />

V5-3<br />

26.000 kr. (13.000-6.500-3.200-2.000-1.300)<br />

For 3-årige og ældre heste, der ikke har vundet løb<br />

Vægt<br />

Ca kl 3-åriget: 16.2057.0<br />

kg. 1800 gr<br />

5ældre: 64.0 kg MAIDENLØB<br />

26.000 kr 13.000-6.500-3.200-2.000-1.300<br />

For 3-årige og ældre Maidens<br />

Vægt: 57,0 3-årige kg, ældre 64,0 kg<br />

Rek 1800 gr: Inget rekord finns<br />

V5-3<br />

Trio<br />

CARL RAS DANA LIM 57 Nicolaj Stott<br />

3, fuks h Sabiango-Kutbeya / Diesis (Stald Jupiter) Livs: 1 0-0-1 6.250<br />

1 KONGEBLÅ m.hvidt logo; kongeblå Stald Ras 2013: Ej startet<br />

Søren Jensen Formtal: - 2012: 1 0-0-1 6.250<br />

1800 m<br />

Kl 29/ 9-Kv 1100 gr bl Tid: 1.15,3 - 59 O Wilson gdk<br />

Kl 27/ 10-1 25.000 av 1400 gr bl 1.29,0 Jack Of Clubs 59 Special Moon 59 - 3-2,5 8 59 E Chaves 38<br />

2<br />

ROCKYTO S 55<br />

3, brun v Special Quest-Pivoline / Pivotal (J o J Schlawitz)<br />

BLÅ rødt/hv skærf; blå; blå r/h ringe J Og J Schlawitz<br />

Marcos Robaldo (57)<br />

Livs: 3 0-0-0<br />

2013: 1 0-0-0<br />

0<br />

0<br />

Bent Olsen Formtal: 44 2012: 2 0-0-0 0<br />

Kl 29/ 9-Kv 1100 gr bl Tid: 1.15,3 - 59 L Santos gdk<br />

Kl 13/ 10-1 35.000 av 1300 gr bl 1.24,3 Rightquest Ca 59 Antonius Meri 58 - 10-m 12 59 L Santos 292<br />

Kl 27/ 10-2 35.000 av 1400 gr bl 1.29,3 Reel Quest 59 Baron First 59 - 8-m 9 59 L Santos 452<br />

Kl 20/ 4-7 13.000 h5 1600 gr gd 1.41,8 Vera Volkova 60 Val Fleur 58 45 10-17,5 15 52 S Karlsson 166<br />

3<br />

FILIPPA (IRE) 55,5<br />

3, sk. hp Verglas-Oblique / Giant's Causeway (Ire Irland)<br />

GUL/RØD langstr;grønne;grøn Dina Danekilde<br />

Elione Chaves<br />

Livs: 6 0-1-2<br />

2013: Ej startet<br />

33.464<br />

Ole Larsen, Sverige Formtal: 65 2012: 6 0-1-2 33.464<br />

Tæ 28/ 7-3 29.050 av 1150 gr gd 1.10,1 Saving Kenny 59 Palagirl 54,5 - 6-12 10 57,5 O Wilson 141<br />

Kl 5/ 8-1 25.000 av 1400 gr lt 1.23,4 Palagirl 55,5 Lumineuse 57,5 - 6-9 10 57,5 O Wilson 122<br />

Ål 18/ 8-1 33.200 av 1500 gr gd 1.32,2<br />

Tæ 26/ 9-6 37.350 av 1600 gr gd 1.41,8<br />

Smartinblack 59<br />

Giftorm 59<br />

Filippa 57,5<br />

Lovesong 57<br />

-<br />

-<br />

2-7,5<br />

3-13<br />

4<br />

5<br />

57,5<br />

57,5<br />

D Patil<br />

O Wilson<br />

40<br />

51<br />

År 5/ 10-3 39.600 av 1550 gr bl 1.40,8 Smartinblack 59 Maximilla 57,5 - 3-3 6 57,5 O Wilson 35<br />

4<br />

EASY HILL (SWE) 64<br />

4, brun h Distant Thunder-Energy Hill / Muthhil (Swe Sverige)<br />

GUL,røde prikker;gul;gul/rød Katarina Jacobson<br />

Martin Rodriguez<br />

Livs: 1 0-0-0<br />

2013: Ej startet<br />

0<br />

Helle Christensen Formtal: - 2012: 1 0-0-0 0<br />

Tæ 14/ 11-Kv 1000 dt bl Tid: 1.05,0 - 59 M Smith gdk<br />

Jæ 28/ 11-7 20.750 av 1730 dt gd 1.52,8 Mirror Lad 60 Mrs Luca 55,5 - 10-9,5 11 59 M Smith 143<br />

5<br />

CERTINO 57<br />

3, brun v Academy Award-Liffey Moon / Irish River (Stutteri Hjortebo)<br />

GRØN m.rød krave og manch; grøn m.rødt Peter Niels Larsen<br />

Espen Ski<br />

Livs: 3 0-1-2<br />

2013: Ej startet<br />

86.000<br />

Tine Hansen Formtal: 74 2012: 3 0-1-2 86.000<br />

Kl 7/ 7-Kv 1100 gr gd Tid: 1.07,1 - 56 M Robaldo gdk<br />

Kl 21/ 7-2 35.000 av 1200 gr gd 1.10,5 Sir Winston 57 Speed 57 - 3-4,5 10 59 D Patil *41<br />

Kl 11/ 8-1 30.000 av 1300 gr lt 1.18,7 Exquest 59 Red Pearl 58 - 3-hls 7 57 M Robaldo *21<br />

Kl 2/ 9-4 250.000 av 1400 gr gd 1.23,8 Hells Angel 59 Certino 59 - 2-4 12 59 E Ski 275<br />

6<br />

JOANINHA 55,5<br />

3, brun hp Dexterity-Rose Pearl / Richard Of York (Berner Olsen)<br />

GUL/RØD langstr;grønne;grøn Dina Danekilde<br />

Jacob Johansen<br />

Livs: 10 0-2-2<br />

2013: 2 0-0-1<br />

39.874<br />

8.874<br />

Ole Larsen, Sverige Formtal: 61 2012: 8 0-2-1 31.000<br />

Kl 20/ 10-1 25.000 av 1300 gr bl 1.23,9 Prudence 55,5 Lady In The 57,5 66 3-2,5 8 57,5 D Danekilde 62<br />

Jæ 28/ 11-5 33.200 av 1200 dt gd 1.14,2 Margaux 59 Ikc Sweet C 57,5 66 6-9,5 11 57,5 E Chaves 188<br />

Jæ 5/ 12-7 33.200 av 1200 dt bl 1.16,1 Hilma 57,5 Showborn 59 64 9-9 14 57,5 D Danekilde 254<br />

Tæ 6/ 1-1 26.100 av 1600 dt gd 1.45,0 Bessie Smit 55,5 Karate Kid 59 63 3-15 6 57,5 D Danekilde 98<br />

Tæ 27/ 1-6 26.100 av 1600 dt tg 1.49,6 Smart Cat 59 Narda 57,5 62 5-15 8 57,5 D Danekilde 133<br />

7<br />

GOLDEN QUEST B 55,5<br />

3, fuks hp Special Quest-Flip The Switch / Ballet Prince (Berner Olsen)<br />

GRØN; hvide ærmer; grøn Lone Og Jens Westh<br />

Per-Anders Gråberg<br />

Livs: 4 0-0-0<br />

2013: Ej startet<br />

0<br />

Flemming Poulsen Formtal: 48 2012: 4 0-0-0 0<br />

Kl<br />

Kl<br />

5/ 8-Kv 1100 gr lt<br />

19/ 8-1 35.000 av 1300 gr lt 1.18,8 Pinocchio 59<br />

Tid: 1.07,3<br />

Joaninha 57,5 -<br />

-<br />

7-m 9<br />

57,5<br />

57,5<br />

C Lopez<br />

D Patil<br />

gdk<br />

261<br />

Kl 2/ 9-7 30.000 av 1400 gr gd 1.24,2 Falconet 59 Autumn Leav 57,5 - 8-m 8 57,5 D Patil 179<br />

Kl 22/ 9-1 25.000 av 1500 gr gd 1.35,0 Fair Quest 59 Acey Ducey 59 - 6-19 7 57,5 S Slot 253<br />

Kl 13/ 10-3 25.000 av 1500 gr bl 1.36,3 Koo Koo Sin 57,5 Acey Ducey 59 - 7-m 8 57,5 M Rodriguez 207<br />

heLe programmet vil ligge tilgængeligt på banens hjemmeside:<br />

www.galopbane.dk allerede fra tirsdag aften og kan downloades<br />

Reservordning: 5-3-6-1-2-4-7<br />

og printes efter behag.<br />

RACING TIPS<br />

Carl Ras Dana Lim<br />

18 / klAmPEnBorG GaLOPBane WWW.GaLOPBane.DK / 19<br />

FAVORITTEN<br />

1 CARL RAS DANA LIM<br />

RESERVEHESTE 5-3-6-1-2-4-7<br />

TIPS 1 CARL RAS DANA LIM – 5 CERTINO – 6 JOANINHA – O: 3 FILIPPA<br />

rEsulTAT 5. lØB:<br />

<strong>GALOPPEN</strong> På NETTET<br />

læs dAGEns ProGrAm På nETTET<br />

1. 2. 3. 4. 5. Odds: Notater:<br />

1 pl. 2. pl 3. pl Komb: Trio:


20130427-6 V5-4 Trio<br />

dANSK JOCKEY CLub CuP (L)<br />

6<br />

kl. 16.45<br />

V5-4<br />

180.000 kr. (100.000-35.000-20.000-15.000-10.000)<br />

Ca kl 16.45<br />

1800 gr<br />

6ærespræmie til vindende ejer, DANSK udsat JOCKEY af dansk CLUB Galop CUP<br />

4-årige og ældre heste. 180.000 kr 100.000-35.000-20.000-15.000-10.000<br />

Vægt: 58.0 kg. med div. tillæg For 4-årige og ældre heste<br />

Ærespræmie til ejer, udsat af Dansk Galop.<br />

Vægt: 58 kg.<br />

NYhEdER<br />

OG ANdET GOdT<br />

På Dansk Galops hjemmeside kan du altid finde relevante<br />

informationer vedr. løbsdage, startlister, statistiker etc.<br />

Heste der i 2012/2013 har vundet sejr på:<br />

100.000 kr + 3 kg, 50.000 kr + 1 kg<br />

Rek 1800 gr: Inget rekord finns<br />

FREE HOUSE (GB) B 58 Manuel Martinez<br />

4, fuks v Sir Percy-Coming Home / Vettori (Gb England) Livs: 15 5-0-2 223.048<br />

1 GRØN, gule stjrnr; lgstbr;gule stjrnr Stall Free House - Easy 2013: Ej startet<br />

Jessica Long, Sverige Formtal: 84 2012: 11 5-0-2 220.970<br />

Tæ 28/ 7-5 41.500 av 1950 gr gd 2.02,6 Free House 60 Hovsa 58 79 1-0,5 11 B 60 M Martinez<br />

Tæ 18/ 8-6 41.500 av 1600 gr gd 1.40,6 Free House 62 Art Law 60 82 1-3,5 8 B 62 M Martinez<br />

Tæ 12/ 9-7 41.500 av 2400 gr gd 2.34,1 Dalentine 58 Barn Dance 58 83 3-1,5 6 F 62 M Martinez<br />

Tæ 26/ 9-4 41.500 av 2400 gr gd 2.39,1 Free House 59 Barn Dance 57 83 1-4,5 11 B 59 M Martinez<br />

Ø 4/ 10-2 120.000 av 2830 gr tg 3.14,1 Old Pal 59 East Meets We 59 84 4-4 5 B 59 M Martinez<br />

FINN IND AGAIN 58 Shane Karlsson<br />

7, mkbr. v Primo Valentino-Adept / Efisio (Nina Falck o Gert Larsen) Livs: 37 7-5-4 546.201<br />

2 BLÅ hvide tværstriber; blå; hvid Stald Finn Ind 2013: Ej startet<br />

Inge Mette Dejgaard Formtal: 84 2012: 7 1-0-1 58.000<br />

Kl 9/ 6-4 25.000 h2 2200 gr gd 2.19,6 Itsagroom 57 Embarkation 59 83 8-6 9 60 C Weilby<br />

Kl 7/ 7-5 30.000 f 1600 gr gd 1.33,6 Flyer 58 Dan Tucket 62 81 5-3,5 7 58 C Weilby<br />

Kl 5/ 8-7 60.000 f 1600 gr lt 1.32,6 Loveinthesand 54 Gulapa 57 80 5-3,5 9 52 S Karlsson<br />

Kl 19/ 8-6 100.000 av 1800 gr lt 1.45,9 Peas And Carr 59 Maltho 58 79 3-3,5 6 58 S Karlsson<br />

Kl 20/ 10-4 25.000 f 1800 gr bl 1.52,9 Finn Ind Agai 55 Simbad 54 81 1-3 7 55 E Chaves<br />

53<br />

*20<br />

*23<br />

67<br />

75<br />

143<br />

76<br />

173<br />

203<br />

52<br />

WEALD (GB) 59 Fredrik Johansson<br />

8, brun v Bering-New Abbey / Sadler's Wells (Gb England) Livs: 31 6-1-2 708.240<br />

3 GRØN,brun tværbånd; brun grøn armb; gr Srs Ab 2013: Ej startet<br />

Hans-Inge Larsen, Sverige Formtal: 90 2012: 10 4-1-0 411.450<br />

Ø 7/ 7-6 576.000 av 2400 gr bl 2.37,4 Sir Lando 60 Without Fear 59 87 6-m 10 59 D Patil<br />

Jæ 21/ 7-8 124.500 av 2200 dt gd 2.16,3 Luca Brasi 57 Handsome Hawk 57 86 5-5 7 57 D Patil<br />

Kl 5/ 8-9 300.000 av 2400 gr lt 2.23,0 Bank Of Burde 59 Touch Of Hawk 58 86 9-13 10 58 D Patil<br />

Tæ 18/ 8-7 58.100 av 2400 gr gd 2.38,8 Weald 59 Manchester 59 86 1-4 7 59 F Johansson<br />

Ø 26/ 8-9 768.000 av 1800 gr nt 1.50,7 Bank Of Burde 60 Weald 59 88 2-3 12 59 O Wilson<br />

139<br />

190<br />

313<br />

56<br />

570<br />

JUBILANCE (IRE) 61 Rafael Schistl<br />

4, brun h Oratorio-Literacy / Diesis (Ire Irland) Livs: 14 7-2-1 522.899<br />

4 BOURGOGNE gul isætning; bourgogne/gul Lone Kaj-Nielsen 2013: Ej startet<br />

Bent Olsen Formtal: 89 2012: 8 5-1-0 469.610<br />

Ø 7/ 7-2 35.280 av 1980 gr bl 2.10,4 Jubilance 61 Old Pal 59 88 1-3 6 61 J Johansen<br />

Ø 19/ 7-4 35.280 av 1370 gr nt 1.22,6 Jubilance 61 Notnowhoney 59 88 1-0,5 8 61 J Johansen<br />

Ø 2/ 8-3 48.000 av 2160 gr tg 2.26,1 Jubilance 59 Old Pal 59 88 1-2,5 7 59 J Johansen<br />

Ø 26/ 8-9 768.000 av 1800 gr nt 1.50,7 Bank Of Burde 60 Weald 59 89 5-11 12 56 M Martinez<br />

Tæ 9/ 9-6 249.000 av 1600 gr gd 1.37,8 Silver Ocean 59 Energia Colon 59 89 10-m 11 57 J Johansen<br />

26<br />

*12<br />

*18<br />

159<br />

94<br />

GULAPA (GB) 58 Espen Ski<br />

6, fuks h Observatory-Spitting Image / Spectrum (Gb England) Livs: 30 7-6-9 514.992<br />

5 LILLA rosa prikker; lilla; lilla Stall Cinderella 2013: 1 0-0-0 0<br />

Bodil Hallencreutz, Sverige Formtal: 85 2012: 9 0-4-3 181.900<br />

Tæ 28/ 7-7 58.100 av 1600 gr gd 1.39,4 Quick Release 59 Gulapa 59 85 2-1,5 8 F 59 E Chaves 125<br />

Kl 5/ 8-7 60.000 f 1600 gr lt 1.32,6<br />

Tæ 29/ 8-3 103.750 h1 1600 gr mj 1.40,9<br />

Tæ 26/ 9-3 41.500 av 1600 gr gd 1.39,3<br />

Jæ 10/ 4-3 36.540 av 1600 dt gd 1.40,8<br />

Loveinthesand 54 Gulapa 57<br />

Loveinthesand 56 Anton 57<br />

Maltho 59 Loveinthesand 59<br />

Luca Brasi 58 Sir Freddie 58<br />

85 2-hls 9 F 57<br />

86 3-3,5 12 F 59<br />

86 5-2,5 9 F 59<br />

85 7-11,5 9 58<br />

E Chaves<br />

E Chaves<br />

E Chaves<br />

E Ski<br />

50<br />

61<br />

*33<br />

232<br />

BANK OF BURDEN (USA) F 61 Per-Anders Gråberg<br />

6, fuks v Hawk Wing-Wewantitall / Pivotal (U S A) Livs: 30 10-5-3 4.519.333<br />

6 CERISE,blå bomber;cerise;cerise/blå. Stall Trick Or Treat Ab 2013: 3 0-0-0 16.376<br />

Niels Petersen, Norge Formtal: 95 2012: 9 4-1-2 2.134.270<br />

Tæ 9/ 9-9 581.000 av 2400 gr gd 2.29,4 Bank Of Burde 59 Court Circle 59 95 1-2 10 F 59 P Gråberg *15<br />

Jæ 27/ 9-8 249.000 av 2400 dt gd 2.33,6 Bank Of Burde 60 East Meets 56,5<br />

Du 31/ 1-1 491.414 h 2000 gr gd 2.01,9 Mushreq 57,5 Royal Empire 58<br />

Du 14/ 2-6 573.311 h 2400 gr gd 2.32,1 Anatolian 56,5 Topclas 54<br />

Du 2/ 3-5 491.414 h 2000 gr gd 2.04,9 Quick Wit 57 Jutland 56,5<br />

95 1-2,5 8 F 60<br />

95 8-12 15 59,5<br />

95 9-10 13 57<br />

95 6-5 11 56,5<br />

P Gråberg<br />

P Gråberg<br />

P Gråberg<br />

P Gråberg<br />

*16<br />

250<br />

250<br />

250<br />

MALTHO 58 Martin Rodriguez<br />

7, brun v Academy Award-Gaelic's Fantasy / Statoblest (York Stutteri) Livs: 42 9-9-2 533.340<br />

7 ORANGE,hvide langstriber;hvid Stald Guran 2013: 1 0-0-0 4.500<br />

Helle Christensen Formtal: 89 2012: 13 2-3-1 256.840<br />

Kl 22/ 9-3 30.000 h1 1800 gr gd 1.52,1 Maltho 61 Sir Henry 60 89 1-hls 7 61 M Rodriguez<br />

Tæ 26/ 9-3 41.500 av 1600 gr gd 1.39,3 Maltho 59 Loveinthesand 59 90 1-0,5 9 59 M Rodriguez<br />

Kl 20/ 10-4 25.000 f 1800 gr bl 1.52,9 Finn Ind Agai 55 Simbad 54 90 4-3,5 7 64 M Rodriguez<br />

Jæ 4/ 11-5 83.000 h1 1600 dt gd 1.38,0 Energia Dust 56 East Meets We 57 90 6-11,5 8 58 M Rodriguez<br />

Kl 20/ 4-4 30.000 av 1200 gr gd 1.13,3 Dingle View 55 Flyer 58 89 4-5 6 60 M Rodriguez<br />

38<br />

62<br />

*38<br />

144<br />

50<br />

20 / klAmPEnBorG GaLOPBane WWW.GaLOPBane.DK / 21<br />

V5-4<br />

1800 m<br />

Trio<br />

SIR HENRY 59 Elione Chaves<br />

6, brun h Academy Award-Lady Clementine / Richard Of York (Stutteri Hjortebo) Livs: 31 7-2-6 998.509<br />

8 CERISE,blå seler;cerise;blå Mme Fernande 2013: Ej startet<br />

Søren Jensen Formtal: 88 2012: 11 4-1-1 210.646<br />

Kl 5/ 8-9 300.000 av 2400 gr lt 2.23,0 Bank Of Burde 59 Touch Of Hawk 58 89 6-8 10 58 R Schistl<br />

Tæ 18/ 8-7 58.100 av 2400 gr gd 2.38,8 Weald 59 Manchester 59 88 4-6,5 7 59 O Wilson<br />

Kl 8/ 9-2 51.000 h1 2400 gr gd 2.31,5 Sir Henry 63 Condor 58 87 1-0,5 4 63 E Chaves<br />

Ca kl 16.45<br />

1800 gr<br />

6<br />

DANSK JOCKEY CLUB CUP<br />

180.000 kr 100.000-35.000-20.000-15.000-10.000<br />

For 4-årige og ældre heste<br />

Ærespræmie til ejer, udsat af Dansk Galop.<br />

Vægt: 58 kg.<br />

Heste der i 2012/2013 har vundet sejr på:<br />

100.000 kr + 3 kg, 50.000 kr + 1 kg<br />

Rek 1800 gr: Inget rekord finns<br />

FREE HOUSE (GB) B 58 Manuel Martinez<br />

4, fuks v Sir Percy-Coming Home / Vettori (Gb England) Livs: 15 5-0-2 223.048<br />

1 GRØN, gule stjrnr; lgstbr;gule stjrnr Stall Free House - Easy 2013: Ej startet<br />

Jessica Long, Sverige Formtal: 84 2012: 11 5-0-2 220.970<br />

Tæ 28/ 7-5 41.500 av 1950 gr gd 2.02,6 Free House 60 Hovsa 58 79 1-0,5 11 B 60 M Martinez 53<br />

Tæ 18/ 8-6 41.500 av 1600 gr gd 1.40,6 Free House 62 Art Law 60 82 1-3,5 8 B 62 M Martinez *20<br />

Tæ 12/ 9-7 41.500 av 2400 gr gd 2.34,1 Dalentine 58 Barn Dance 58 83 3-1,5 6 F 62 M Martinez *23<br />

Tæ 12/ 9-2 103.750 h1 2600 gr gd 2.43,2 Condor 59 Mikkelangelo 57 89 3-2 11 62 E Chaves<br />

Kl 22/ 9-3 30.000 h1 1800 gr gd 1.52,1 Maltho 61 Sir Henry 60 88 2-hls 7 60 J Johansen<br />

EAST MEETS WEST (IRE) 58 Jacob Johansen<br />

4, brun h Dansili-Minkova / Sadler's Wells (Ire Irland) Livs: 20 3-7-2 604.885<br />

9 RØD-SORT-GUL;røde;gul Stall Cambre 2013: 1 0-0-0 0<br />

Bent Olsen Formtal: 89 2012: 14 2-7-1 489.260<br />

Jæ 27/ 9-8 249.000 av 2400 dt gd 2.33,6 Bank Of Burde 60 East Meets 56,5 89 2-2,5 8 56,5 J Johansen<br />

Ø 4/ 10-2 120.000 av 2830 gr tg 3.14,1 Old Pal 59 East Meets We 59 92 2-1 5 59 J Johansen<br />

Jæ 4/ 11-5 83.000 h1 1600 dt gd 1.38,0 Energia Dust 56 East Meets We 57 92 2-9 8 57 J Johansen<br />

Tæ 25/ 11-4 103.750 av 1600 dt gd 1.41,1 Jimmy Mack 59 Avon Pearl 59 92 8-9,5 14 59 J Johansen<br />

Jæ 10/ 4-1 36.540 av 2200 dt gd 2.23,0 Moe Green 56 Without Fear 58 91 6-17,5 6 58 J Johansen<br />

STREET BAND (IRE) 58 Oliver Wilson<br />

5, brun v Desert Style-Savoy Street / Vettori (Ire Irland) Livs: 26 8-5-2 505.281<br />

10 GRØN GUL RØD SORT ruder; gule; gul Street Band Easy 2013: Ej startet<br />

Johan Reuterskiöld, Sverige Formtal: 84 2012: 11 3-2-1 157.220<br />

Tæ 29/ 8-2 33.200 h2 1200 dt gd 1.13,6 Lord Of Persi 61 Street Band 60 78 2-3 10 60 O Wilson<br />

Gø 16/ 9-3 31.125 h2 1400 gr gd 1.25,8 Street Band 62 Tamarind Hill 55 78 1-2,5 14 62 C Lopez<br />

Jæ 7/ 10-2 31.125 h2 1730 dt gd 1.47,8 Energia Beta 61 Unshakable Wi 59 81 4-4,5 10 63 O Wilson<br />

Tæ 7/ 11-6 35.275 h1 1600 dt bl 1.43,0 Street Band 59 El Classico 60 81 1-1 5 59 E Chaves<br />

Tæ 25/ 11-2 29.050 av 1600 dt gd 1.42,5 Street Band 59 Banditos 58 83 1-2 8 59 E Chaves<br />

Reservordning: 6-9-1-3-4-10-8-5-2-7<br />

Tæ 26/ 9-4 41.500 av 2400 gr gd 2.39,1 Free House 59 Barn Dance 57 83 1-4,5 11 B 59 M Martinez 67<br />

Ø 4/ 10-2 120.000 av 2830 gr tg 3.14,1 Old Pal 59 East Meets We 59 84 4-4 5 B 59 M Martinez 75<br />

FINN IND AGAIN 58 Shane Karlsson<br />

7, mkbr. v Primo Valentino-Adept / Efisio (Nina Falck o Gert Larsen) Livs: 37 7-5-4 546.201<br />

2 BLÅ hvide tværstriber; blå; hvid Stald Finn Ind 2013: Ej startet<br />

Inge Mette Dejgaard Formtal: 84 2012: 7 1-0-1 58.000<br />

Kl 9/ 6-4 25.000 h2 2200 gr gd 2.19,6 Itsagroom 57 Embarkation 59 83 8-6 9 60 C Weilby 143<br />

Kl 7/ 7-5 30.000 f 1600 gr gd 1.33,6 Flyer 58 Dan Tucket 62 81 5-3,5 7 58 C Weilby 76<br />

Kl 5/ 8-7 60.000 f 1600 gr lt 1.32,6 Loveinthesand 54 Gulapa 57 80 5-3,5 9 52 S Karlsson 173<br />

Kl 19/ 8-6 100.000 av 1800 gr lt 1.45,9 Peas And Carr 59 Maltho 58 79 3-3,5 6 58 S Karlsson 203<br />

Kl 20/ 10-4 25.000 f 1800 gr bl 1.52,9 Finn Ind Agai 55 Simbad 54 81 1-3 7 55 E Chaves 52<br />

WEALD (GB) 59 Fredrik Johansson<br />

8, brun v Bering-New Abbey / Sadler's Wells (Gb England) Livs: 31 6-1-2 708.240<br />

3 GRØN,brun tværbånd; brun grøn armb; gr Srs Ab 2013: Ej startet<br />

Hans-Inge Larsen, Sverige Formtal: 90 2012: 10 4-1-0 411.450<br />

Ø 7/ 7-6 576.000 av 2400 gr bl 2.37,4 Sir Lando 60 Without Fear 59 87 6-m 10 59 D Patil 139<br />

Jæ 21/ 7-8 124.500 av 2200 dt gd 2.16,3 Luca Brasi 57 Handsome Hawk 57 86 5-5 7 57 D Patil 190<br />

Kl 5/ 8-9 300.000 av 2400 gr lt 2.23,0 Bank Of Burde 59 Touch Of Hawk 58 86 9-13 10 58 D Patil 313<br />

RACING TIPS<br />

Tæ 18/ 8-7 58.100 av 2400 gr gd 2.38,8 Weald 59 Manchester 59 86 1-4 7 59 F Johansson 56<br />

Ø 26/ 8-9 768.000 av 1800 gr nt 1.50,7 Bank Of Burde 60 Weald 59 88 2-3 12 59 O Wilson 570<br />

JUBILANCE (IRE) 61 Rafael Schistl<br />

4, brun h Oratorio-Literacy / Diesis (Ire Irland) Livs: 14 7-2-1 522.899<br />

4 BOURGOGNE gul isætning; bourgogne/gul Lone Kaj-Nielsen 2013: Ej startet<br />

Bank Of Burden<br />

Ø<br />

Ø<br />

Ø<br />

Bent Olsen<br />

7/ 7-2 35.280 av 1980 gr bl 2.10,4 Jubilance 61<br />

19/ 7-4 35.280 av 1370 gr nt 1.22,6 Jubilance 61<br />

2/ 8-3 48.000 av 2160 gr tg 2.26,1 Jubilance 59<br />

Formtal: 89<br />

Old Pal 59 88<br />

Notnowhoney 59 88<br />

Old Pal 59 88<br />

2012: 8 5-1-0 469.610<br />

1-3 6 61 J Johansen<br />

1-0,5 8 61 J Johansen<br />

1-2,5 7 59 J Johansen<br />

26<br />

*12<br />

*18<br />

Ø 26/ 8-9 768.000 av 1800 gr nt 1.50,7 Bank Of Burde 60 Weald 59 89 5-11 12 56 M Martinez 159<br />

Tæ 9/ 9-6 249.000 av 1600 gr gd 1.37,8 Silver Ocean 59 Energia Colon 59 89 10-m 11 57 J Johansen 94<br />

GULAPA (GB) 58 Espen Ski<br />

6, fuks h Observatory-Spitting Image / Spectrum (Gb England) Livs: 30 7-6-9 514.992<br />

5 LILLA rosa prikker; lilla; lilla Stall Cinderella 2013: 1 0-0-0 0<br />

Bodil Hallencreutz, Sverige Formtal: 85<br />

Tæ 28/ 7-7 58.100 av 1600 gr gd 1.39,4 Quick Release 59 Gulapa 59 85<br />

Kl 5/ 8-7 60.000 f 1600 gr lt 1.32,6 Loveinthesand 54 Gulapa 57 85<br />

Tæ 29/ 8-3 103.750 h1 1600 gr mj 1.40,9 Loveinthesand 56 Anton 57 86<br />

2012: 9 0-4-3 181.900<br />

2-1,5 8 F 59 E Chaves<br />

2-hls 9 F 57 E Chaves<br />

3-3,5 12 F 59 E Chaves<br />

125<br />

50<br />

61<br />

Tæ 26/ 9-3 41.500 av 1600 gr gd 1.39,3 Maltho 59 Loveinthesand 59 86 5-2,5 9 F 59 E Chaves *33<br />

Jæ 10/ 4-3 36.540 av 1600 dt gd 1.40,8 Luca Brasi 58 Sir Freddie 58 85 7-11,5 9 58 E Ski 232<br />

BANK OF BURDEN (USA) F 61 Per-Anders Gråberg<br />

6, fuks v Hawk Wing-Wewantitall / Pivotal (U S A) Livs: 30 10-5-3 4.519.333<br />

6 CERISE,blå bomber;cerise;cerise/blå. Stall Trick Or Treat Ab 2013: 3 0-0-0 16.376<br />

Niels Petersen, Norge Formtal: 95 2012: 9 4-1-2 2.134.270<br />

Tæ 9/ 9-9 581.000 av 2400 gr gd 2.29,4 Bank Of Burde 59 Court Circle 59 95 1-2 10 F 59 P Gråberg *15<br />

Jæ 27/ 9-8 249.000 av 2400 dt gd 2.33,6 Bank Of Burde 60 East Meets 56,5 95 1-2,5 8 F 60 P Gråberg *16<br />

Du 31/ 1-1 491.414 h 2000 gr gd 2.01,9 Mushreq 57,5 Royal Empire 58 95 8-12 15 59,5 P Gråberg 250<br />

Du 14/ 2-6 573.311 h 2400 gr gd 2.32,1 Anatolian 56,5 Topclas 54 95 9-10 13 57 P Gråberg 250<br />

Du 2/ 3-5 491.414 h 2000 gr gd 2.04,9 Quick Wit 57 Jutland 56,5 95 6-5 11 56,5 P Gråberg 250<br />

FAVORITTEN<br />

RESERVEHESTE<br />

TIPS<br />

rEsulTAT 6. lØB:<br />

6 BANK OF BURDEN<br />

6-9-1-3-4-10-8-5-2-7<br />

6 BANK OF BURDEN – 3 WEALD – 7 MALTHO – O: 9 EAST MEETS WEST<br />

7<br />

MALTHO 58<br />

7, brun v Academy Award-Gaelic's Fantasy / Statoblest (York Stutteri)<br />

ORANGE,hvide langstriber;hvid Stald Guran<br />

Helle Christensen Formtal:<br />

Martin Rodriguez<br />

Livs: 42 9-9-2 533.340<br />

2013: 1 0-0-0 4.500<br />

89 2012: 13 2-3-1 256.840<br />

1.<br />

1 pl.<br />

2.<br />

2. pl<br />

3.<br />

3. pl<br />

4.<br />

Komb:<br />

5.<br />

Trio:<br />

Odds: Notater:<br />

Kl 22/ 9-3 30.000 h1 1800 gr gd 1.52,1 Maltho 61 Sir Henry 60 89 1-hls 7 61 M Rodriguez 38<br />

Tæ 26/ 9-3 41.500 av 1600 gr gd 1.39,3<br />

Kl 20/ 10-4 25.000 f 1800 gr bl 1.52,9<br />

Maltho 59<br />

Finn Ind Agai 55<br />

Loveinthesand 59<br />

Simbad 54<br />

90<br />

90<br />

1-0,5<br />

4-3,5<br />

9<br />

7<br />

59<br />

64<br />

M Rodriguez<br />

M Rodriguez<br />

62<br />

*38<br />

Jæ 4/ 11-5 83.000 h1 1600 dt gd 1.38,0 Energia Dust 56 East Meets We 57 90 6-11,5 8 58 M Rodriguez 144<br />

Kl 20/ 4-4 30.000 av 1200 gr gd 1.13,3 Dingle View 55 Flyer 58 89 4-5 6 60 M Rodriguez 50<br />

WWW.GaLOPBane.DK / 21<br />

V5-4<br />

Trio<br />

SIR HENRY 59 Elione Chaves<br />

6, brun h Academy Award-Lady Clementine / Richard Of York (Stutteri Hjortebo) Livs: 31 7-2-6 998.509<br />

8 CERISE,blå seler;cerise;blå Mme Fernande 2013: Ej startet<br />

Søren Jensen Formtal: 88 2012: 11 4-1-1 210.646<br />

Kl 5/ 8-9 300.000 av 2400 gr lt 2.23,0 Bank Of Burde 59 Touch Of Hawk 58 89 6-8 10 58 R Schistl 91<br />

Tæ 18/ 8-7 58.100 av 2400 gr gd 2.38,8 Weald 59 Manchester 59 88 4-6,5 7 59 O Wilson 49<br />

Kl 8/ 9-2 51.000 h1 2400 gr gd 2.31,5 Sir Henry 63 Condor 58 87 1-0,5 4 63 E Chaves *24<br />

Tæ 12/ 9-2 103.750 h1 2600 gr gd 2.43,2 Condor 59 Mikkelangelo 57 89 3-2 11 62 E Chaves 44<br />

Kl 22/ 9-3 30.000 h1 1800 gr gd 1.52,1 Maltho 61 Sir Henry 60 88 2-hls 7 60 J Johansen *35<br />

EAST MEETS WEST (IRE) 58 Jacob Johansen<br />

4, brun h Dansili-Minkova / Sadler's Wells (Ire Irland) Livs: 20 3-7-2 604.885<br />

9 RØD-SORT-GUL;røde;gul Stall Cambre 2013: 1 0-0-0 0<br />

Bent Olsen Formtal: 89 2012: 14 2-7-1 489.260<br />

Jæ 27/ 9-8 249.000 av 2400 dt gd 2.33,6 Bank Of Burde 60 East Meets 56,5 89 2-2,5 8 56,5 J Johansen 101<br />

Ø 4/ 10-2 120.000 av 2830 gr tg 3.14,1 Old Pal 59 East Meets We 59 92 2-1 5 59 J Johansen 38<br />

Jæ 4/ 11-5 83.000 h1 1600 dt gd 1.38,0 Energia Dust 56 East Meets We 57 92 2-9 8 57 J Johansen *21<br />

Tæ 25/ 11-4 103.750 av 1600 dt gd 1.41,1 Jimmy Mack 59 Avon Pearl 59 92 8-9,5 14 59 J Johansen 41<br />

Jæ 10/ 4-1 36.540 av 2200 dt gd 2.23,0 Moe Green 56 Without Fear 58 91 6-17,5 6 58 J Johansen 49<br />

STREET BAND (IRE) 58 Oliver Wilson<br />

5, brun v Desert Style-Savoy Street / Vettori (Ire Irland) Livs: 26 8-5-2 505.281<br />

10 GRØN GUL RØD SORT ruder; gule; gul Street Band Easy 2013: Ej startet<br />

Johan Reuterskiöld, Sverige Formtal: 84 2012: 11 3-2-1 157.220<br />

Tæ 29/ 8-2 33.200 h2 1200 dt gd 1.13,6 Lord Of Persi 61 Street Band 60 78 2-3 10 60 O Wilson<br />

Gø 16/ 9-3 31.125 h2 1400 gr gd 1.25,8 Street Band 62 Tamarind Hill 55 78 1-2,5 14 62 C Lopez<br />

Jæ 7/ 10-2 31.125 h2 1730 dt gd 1.47,8 Energia Beta 61 Unshakable Wi 59 81 4-4,5 10 63 O Wilson<br />

Tæ 7/ 11-6 35.275 h1 1600 dt bl 1.43,0 Street Band 59 El Classico 60 81 1-1 5 59 E Chaves<br />

Tæ 25/ 11-2 29.050 av 1600 dt gd 1.42,5 Street Band 59 Banditos 58 83 1-2 8 59 E Chaves<br />

60<br />

*33<br />

*30<br />

*22<br />

32<br />

Reservordning: 6-9-1-3-4-10-8-5-2-7<br />

27-6 V5-4 Trio


7<br />

20130427-7 V5-5<br />

TERTuLLuS hANdICAP<br />

32.000 kr. (16.000-8.000-4.000-2.400-1.600)<br />

kl. 17.10<br />

V5-5<br />

3-årige og ældre heste. handicap klasse 3<br />

Vægt: 3-årige: - 20.0 kg. ældre: - 13,0 kg<br />

Ca kl 17.10<br />

1800 gr<br />

7<br />

TERTULLUS HANDICAP<br />

32.000 kr 16.000-8.000-4.000-2.400-1.600<br />

For 3-årige og ældre heste klasse 3<br />

Vægt: Aldersvægtreg. hcp 3-årige -20,0 kg ældre -13,0 kg<br />

Rek 1800 gr: Inget rekord finns<br />

FOOTSTEPSOFSPRING (FR) 58 Oliver Wilson<br />

6, brun v Footstepsinthesand-Moon West / Gone West (Fr Frankrig) Livs: 28 3-4-3<br />

1 GRØN,brun tværbånd; brun grøn armb; gr Srs Ab 2013: 3 0-1-1<br />

Bettina Wilson Formtal: 71 2012: 6 2-1-1<br />

131.134<br />

21.272<br />

37.052<br />

V5-5<br />

Ca kl 17.10<br />

1800 gr<br />

7<br />

TERTULLUS HANDICAP<br />

32.000 kr 16.000-8.000-4.000-2.400-1.600<br />

For 3-årige og ældre heste klasse 3<br />

Vægt: Aldersvægtreg. hcp 3-årige -20,0 kg ældre -13,0 kg<br />

Rek 1800 gr: Inget rekord finns<br />

V5-5<br />

27-7 V5-5<br />

SuPER<br />

trio<br />

1800 m<br />

GB 16/ 7-7 15.166 h 1700 aw gd 1.48,6<br />

GB 21/ 9-6 15.166 h 1400 aw gd 1.28,0<br />

Mac Tierman 58<br />

Balti'S Siste 56<br />

Footstepsof 61,5 -<br />

Amethyst Dawn 56 -<br />

2-huv 13<br />

7-4,5 11<br />

61,5<br />

59,5<br />

J Mackay<br />

J Gullambert<br />

40<br />

50<br />

Tæ 27/ 1-1 26.100 av 2000 dt tg 2.18,0 Double Pat 57 Rockport Sund 59 73 3-11 8 60 O Wilson<br />

Tæ 10/ 2-4 28.275 h3 1600 dt tg 1.45,5 Web Of Dreams 60 Race Ace 60 73 5-8 9 58 O Wilson FOOTSTEPSOFSPRING Jæ 3/ 4-4 24.360 av 1730 dt gd 1.53,1 (FR) Mrs 58 Perry 54,5 Footstepsofsp Oliver 58 Wilson 71 2-1 8 58 P Gråberg<br />

6, brun v Footstepsinthesand-Moon West / Gone West (Fr Frankrig) Livs: 28 3-4-3 131.134<br />

1 GRØN,brun tværbånd; SOLO brun grøn armb; gr Srs Ab 60 2013: Marcos 3 0-1-1 Robaldo 21.272 (62)<br />

Bettina Wilson 4, fuks v Cajun Cadet-Serangela / Green Tune (Jørgen Hovgaard) Formtal: 71 2012: 6 2-1-1 Livs: 37.052 13 4-0-2 261.040<br />

GB 16/ 7-7 15.166 h 1700 aw gd 1.48,6 Mac Tierman 58 Footstepsof 61,5 - 2-huv 13 61,5 J Mackay 40<br />

2 GRØN med rødt W på ryggen; Grøn; Rød Jørgen Hovgaard 2013: Ej startet<br />

GB 21/ 9-6 15.166 h 1400 aw gd 1.28,0 Balti'S Siste 56 Amethyst Dawn 56 - 7-4,5 11 59,5 J Gullambert 50<br />

Tæ 27/ 1-1 26.100 Bent av 2000 Olsen dt tg 2.18,0 Double Pat 57 Rockport Sund 59 73 Formtal: 75 3-11 8 2012: 60 10 3-0-2 O Wilson 205.040 *37<br />

Tæ 10/ 2-4 Ål 28.275 18/ h3 8-7 1600 55.300 dt tg h2 1.45,5 1800 gr gd Web 1.50,2 Of Dreams Hendersyde 60 Race 56 Ace 60 Smokey 73 Storm 63 79 5-8 9 7-3 58 O 8 Wilson 56 M Robaldo 74<br />

Jæ 3/ 4-4 Kl 24.360 2/ av 9-5 1730 a 20.000 dt gd h3 1.53,1 1800 gr gd Mrs 1.49,9 Perry 54,5 Humble Footstepsofsp Star 60 58 Be My 71 Conscie 69 79 2-1 8 Ut-- 58 P 7 Gråberg 69,5 L Olsen *29<br />

INGEN TID<br />

Jæ 19/ 9-4 33.200 h2 1730 dt gd 1.50,2 Lions Prospec 53 Moon Life 61 79 10-19 12 59 J Johansen SOLO Kl 29/ 9-6 100.000 av 2800 gr bl 3.11,6 Anthony 60 59 Lancier Marcos 59 Robaldo 77 (62) 5-m 6 59 J Johansen<br />

4, fuks År v Cajun 24/ 10-11 Cadet-Serangela 44.000 av 2000 / Green gr dy Tune 2.14,1 (Jørgen Hovgaard) Fillip Stark 60 Imaginenowa 57,5 Livs: 76 13 4-0-2 3-14,5 261.040 4 59 M Robaldo<br />

2 GRØN med rødt W på ryggen; Grøn; Rød Jørgen Hovgaard 2013: Ej startet<br />

Bent Olsen MAGIC CLOUD (GB) Formtal: 54 75 2012: Fanny 10 Olsson 3-0-2 205.040 (57)<br />

Ål 18/ 8-7 55.300 8, h2 brun 1800 v gr Cloudings-Magic gd 1.50,2 Orb Hendersyde / Primo Dominie 56 (Gb Smokey England) Storm 63 79 7-3 8 Livs: 56 72 9-4-6 M Robaldo 396.478 44<br />

Kl 2/ 9-5 a 20.000 h3 1800 gr gd 1.49,9 Humble Star 60 Be My Conscie 69 79 Ut-- 7 69,5 L Olsen *25<br />

3 MBLÅ,guld rundel;mblå;guld Running Wild 2013: Ej startet<br />

INGEN TID<br />

Jæ 19/ 9-4 33.200 Lena h2 1730 Natt dt Och gd 1.50,2 Dag, Sverige Lions (a) Prospec 53 Moon Life 61 79 Formtal: 70 10-19 12 2012: 59 19 1-1-1 J Johansen 85.503 68<br />

Kl 29/ 9-6 100.000 Ø 26/ av 10-1 2800 38.400 gr bl h2 3.11,6 2400 dt gd Anthony 2.37,5 59 Equito Hill Lancier 55 59 Magic 77 Cloud 53 70 5-m 6 2-2,5 59 J 8 Johansen 52 R Olechea 47<br />

År 24/ 10-11 Jæ 44.000 31/ av 10-2 2000 20.750 gr dy av 2.14,1 1730 dt gd Fillip 1.50,1 Stark 60 The Provocati Imaginenowa 56 57,5 Absolute 76 So 54,5 74 3-14,5 4 3-3,5 59 11 M Robaldo 60 E Ski *0<br />

Ø 21/ 11-7 30.240 av 2400 dt gd 2.39,2 Hot Wing 59 Camomilla 54 74 4-13 5 54 E Chaves<br />

Ø 30/ 11-5 24.960 h3 2400 dt gd 2.36,9 Walinda 52 Dubai Samurai 59 73 11-m 11 58 C Lopez MAGIC Jæ 5/ 12-6 CLOUD 24.900 h3 2650 (GB) dt bl 2.56,7 El Magico 54 55 Champagne Fanny Ree 63 Olsson 71 (57) 7-15 7 57 F De Geer<br />

8, brun v Cloudings-Magic Orb / Primo Dominie (Gb England) Livs: 72 9-4-6 396.478<br />

3 MBLÅ,guld rundel;mblå;guld MAJESTIC Running ELEVEN Wild (swe) 64 2013: Nicolaj Ej startet Stott<br />

Lena Natt Och 6, Dag, brun v Sverige Academy (a) Award-Royal Eleven / Ballet Prince (Zwicky Formtal: Racing) 70 2012: 19 1-1-1 Livs: 85.503 32 3-6-8 184.793<br />

Ø 26/ 10-1 38.400 h2 2400 dt gd 2.37,5 Equito Hill 55 Magic Cloud 53 70 2-2,5 8 52 R Olechea 209<br />

4 HVID,blå kappe og logo;hvi,blå armr Zwicky Racing 2013: Ej startet<br />

Jæ 31/ 10-2 20.750 av 1730 dt gd 1.50,1 The Provocati 56 Absolute So 54,5 74 3-3,5 11 60 E Ski 92<br />

Ø 21/ 11-7 30.240 Hanne av 2400 Bechmann dt gd 2.39,2 Hot Wing 59 Camomilla 54 74 Formtal: 77 4-13 5 2012: 54 13 1-2-2 E Chaves 70.450 37<br />

Ø 30/ 11-5 Od 24.960 15/ h3 9-7 2400 60.000 dt gd h2 2.36,9 2300 gr gd Walinda 2.20,9 52 Hongkong Dubai Lege Samurai 61 59 Smokey 73 Storm 61 76 11-m 11 7-9,5 58 10 C Lopez 54 M Friberg 108<br />

Jæ 5/ 12-6 Kl 24.900 22/ h3 9-7 2650 15.000 dt bl h3 2.56,7 2200 gr gd El 2.22,9 Magico 55 Majestic Champagne Elev 64 Ree Somerville 63 71 63 76 7-15 7 1-2 57 F 9 De Geer 64 O Wilson 234<br />

År 5/ 10-7 31.900 h2 2150 gr bl 2.27,2 Be My Conscie 66 Somerville 61 79 4-6,5 12 62 A Bager<br />

Kl 13/ 10-6 18.000 h3 1600 gr bl 1.42,1 Pro Hunter 60,5 Plotting 59 79 3-4,5 9 S 63 A Bager MAJESTIC Kl 20/ 10-3 15.000 ELEVEN h3 1800 gr bl (swe) 1.54,4 Don'T 64 Lose 61,5 Vivaldi Nicolaj 54 Stott 78 5-5,5 8 66 A Bager<br />

6, brun v Academy Award-Royal Eleven / Ballet Prince (Zwicky Racing) Livs: 32 3-6-8 184.793<br />

4 HVID,blå kappe BINARY og logo;hvi,blå STAR armr Zwicky (SWE) Racing 57 2013: Espen Ej startet Ski<br />

Hanne Bechmann 4, brun hp Binary File-Gypsy Singer / Kingmambo (Nor Norge) Formtal: 77 2012: 13 1-2-2 Livs: 70.450 10 1-1-2 93.126<br />

Od 15/ 9-7 60.000 h2 2300 gr gd 2.20,9 Hongkong Lege 61 Smokey Storm 61 76 7-9,5 10 54 M Friberg 101<br />

5 BLÅ,lilla cartouche;blå;blå/lilla Bjarne P. Skutvik 2013: 1 0-0-0 0<br />

Kl 22/ 9-7 15.000 h3 2200 gr gd 2.22,9 Majestic Elev 64 Somerville 63 76 1-2 9 64 O Wilson 113<br />

År 5/ 10-7 31.900 Johnny h2 2150 gr Reimer bl 2.27,2 Be My Conscie 66 Somerville 61 79 Formtal: 70 4-6,5 12 2012: 62 9 1-1-2 A Bager 93.126 100<br />

Kl 13/ 10-6 Tæ 18.000 28/ h3 10-2 1600 29.050 gr bl h3 1.42,1 2400 dt tg Pro 2.42,3 Hunter 60,5 Carolingian Plotting 59 59 Binary 79 Star 60 74 3-4,5 9 S 2-1,5 63 10 A Bager 60 D Danekilde 61<br />

Kl 20/ 10-3 Tæ 15.000 14/ h3 11-3 1800 26.975 gr bl av 1.54,4 2000 dt bl Don'T 2.13,5 Lose 61,5 Binary Star Vivaldi 57,5 54 Rockport 78 Su 57,5 74 5-5,5 8 1-huv 66 10 A Bager 57,5 J Johansen *27<br />

Tæ 9/ 12-1 37.350 av 2400 dt nt 2.46,9 Dornfelder 61 Mouschka 55,5 74 3-10 7 59 J Johansen<br />

Tæ 30/ 12-2 37.350 av 2000 dt gd 2.09,8 Mountain On 57,5 Dornfelder 59 73 5-4,5 7 59 J Johansen BINARY Tæ 13/ 1-2 STAR 28.275 h3 (SWE) 2400 dt tg 2.38,8 Tycho 57 Tycho 62 The Provocati Espen 61 Ski 72 7-12,5 10 58 D Danekilde<br />

4, brun hp Binary File-Gypsy Singer / Kingmambo (Nor Norge) Livs: 10 1-1-2 93.126<br />

5 BLÅ,lilla cartouche;blå;blå/lilla SHREK Bjarne P. Skutvik 68 2013: Rafael 1 0-0-0 Schistl 0<br />

Johnny Reimer 5, brun v Academy Award-Islande / Kingmambo (York Stutteri) Formtal: 70 2012: 9 1-1-2 Livs: 93.126 19 7-4-1 191.462<br />

Tæ 28/ 10-2 29.050 h3 2400 dt tg 2.42,3 Carolingian 59 Binary Star 60 74 2-1,5 10 60 D Danekilde 88<br />

6 BLÅ m.gule epauletter; gul Michelle Gross 2013: 1 1-0-0 25.000<br />

Tæ 14/ 11-3 26.975 av 2000 dt bl 2.13,5 Binary Star 57,5 Rockport Su 57,5 74 1-huv 10 57,5 J Johansen *16<br />

Tæ 9/ 12-1 37.350 Susanne av 2400 dt Johansen nt 2.46,9 (a) Dornfelder 61 Mouschka 55,5 74 Formtal: 81 3-10 7 2012: 59 10 5-2-1 J Johansen 146.462 *21<br />

Tæ 30/ 12-2 Gø 37.350 1/ av 9-5 2000 37.350 dt gd h2 2.09,8 1600 gr lt Mountain 1.37,1 On 57,5 Shrek 57 Dornfelder 59 Saint 73 Sebasti 59 76 5-4,5 7 1-1 59 11 J Johansen 57 O Wilson 56<br />

Tæ 13/ 1-2 Kl 28.275 8/ h3 9-6 2400 18.000 dt tg h3 2.38,8 1600 gr gd Tycho 1.37,0 Tycho 62 Out The The Ring Provocati 55 61 Wyclef 72 62 79 7-12,5 10 3-3 58 11 D Danekilde 69 O Wilson 167<br />

Kl 22/ 9-3 30.000 h1 1800 gr gd 1.52,1 Maltho 61 Sir Henry 60 79 6-12,5 7 52 L Santos<br />

Jæ 7/ 10-2 31.125 h2 1730 dt gd 1.47,8 Energia Beta 61 Unshakable Wi 59 78 5-5 10 60 M Rodriguez SHREK Kl 20/ 4-6 25.000 h2 1600 gr gd 1.40,2 Shrek 68 60 San Jemeniano Rafael 58 Schistl 78 1-1,5 7 60 R Schistl<br />

5, brun v Academy Award-Islande / Kingmambo (York Stutteri) Livs: 19 7-4-1 191.462<br />

6 BLÅ m.gule epauletter; LIBERATION gul Michelle Gross 52 2013: Luis 1 Santos 1-0-0 25.000 (51)<br />

Susanne Johansen 6, brun (a) v Final Appearance-Miss Et Toi / Richard Of York (Stald Formtal: Jupiter) 81 2012: 10 5-2-1 Livs: 146.462 30 3-4-6 82.450<br />

Gø 1/ 9-5 37.350 h2 1600 gr lt 1.37,1 Shrek 57 Saint Sebasti 59 76 1-1 11 57 O Wilson 44<br />

7 HVID; blå; rød Jaqueline Jacobsen 2013: Ej startet<br />

Kl 8/ 9-6 18.000 h3 1600 gr gd 1.37,0 Out The Ring 55 Wyclef 62 79 3-3 11 69 O Wilson 38<br />

Kl 22/ 9-3 30.000 Helle h1 1800 Christensen gr gd 1.52,1 Maltho 61 Sir Henry 60 79 Formtal: 64 6-12,5 7 2012: 52 14 1-2-5 L Santos 41.250 65<br />

Jæ 7/ 10-2 Kl 31.125 22/ h2 9-7 1730 15.000 dt gd h3 1.47,8 2200 gr gd Energia 2.22,9 Beta 61 Majestic Unshakable Elev 64 Wi Somerville 59 78 63 66 5-5 10 3-5 60 M 9 Rodriguez 54 M Rodriguez 100<br />

Kl 20/ 4-6 Kl 25.000 29/ h2 9-5 1600 10.000 gr gd h5 1.40,2 2800 gr bl Shrek 3.12,5 60 Explosive San Hil Jemeniano 58 Fuego 58 78 61 66 1-1,5 7 6-13 60 10 R Schistl 69 M Robaldo *28<br />

Kl 13/ 10-5 10.000 h4 1800 gr bl 1.55,9 Another One 59,5 Welcometomy 54,5 66 3-7 12 64 O Wilson<br />

Kl 20/ 10-3 15.000 h3 1800 gr bl 1.54,4 Don'T Lose 61,5 Vivaldi 54 66 3-2 8 57 O Wilson LIBERATION Kl 27/ 10-3 10.000 h4 2200 gr bl 2.26,5 Sikorsky 52 60 Zero Tolera Luis 59,5 Santos 66 (51) 9-12 10 63 O Wilson<br />

6, brun v Final Appearance-Miss Et Toi / Richard Of York (Stald Jupiter) Livs: 30 3-4-6 82.450<br />

7 HVID; blå; rød Jaqueline Jacobsen 2013: Ej startet<br />

*37<br />

74<br />

*29<br />

44<br />

*25<br />

68<br />

47<br />

*0<br />

209<br />

92<br />

37<br />

108<br />

234<br />

101<br />

113<br />

100<br />

61<br />

*27<br />

88<br />

*16<br />

*21<br />

56<br />

167<br />

44<br />

38<br />

65<br />

100<br />

*28<br />

*40<br />

53<br />

59<br />

62<br />

48<br />

Kl<br />

Kl<br />

Helle Christensen<br />

22/ 9-7 15.000 h3 2200 gr gd 2.22,9<br />

29/ 9-5 10.000 h5 2800 gr bl 3.12,5<br />

Majestic Elev 64<br />

Explosive Hil 58<br />

Formtal:<br />

Somerville 63<br />

Fuego 61<br />

64<br />

66<br />

66<br />

2012: 14 1-2-5 41.250<br />

3-5 9 54 M Rodriguez<br />

6-13 10 69 M Robaldo<br />

*40<br />

53<br />

Kl<br />

Kl<br />

13/ 10-5 10.000 h4 1800 gr bl 1.55,9<br />

20/ 10-3 15.000 h3 1800 gr bl 1.54,4<br />

Another One 59,5<br />

Don'T Lose 61,5<br />

Welcometomy 54,5 66<br />

Vivaldi 54 66<br />

3-7<br />

3-2<br />

12<br />

8<br />

64<br />

57<br />

O Wilson<br />

O Wilson<br />

59<br />

62<br />

Kl 27/ 10-3 10.000 h4 2200 gr bl 2.26,5 Sikorsky 60 Zero Tolera 59,5 66 9-12 10 63 O Wilson 48<br />

FØLG OS<br />

FACEBOOK.COM/KLAMPENBORGGALOPBANE<br />

8<br />

RED PEARL 52<br />

3, fuks hp Special Quest-Top Pearl / Itsabrahma (Stork, Knudsen o Nielsen)<br />

GRÅ;gule;gul Henrik Stork Og Stald Front Team<br />

Shane Karlsson<br />

Livs: 7 2-1-0<br />

2013: Ej startet<br />

109.400<br />

Helle Christensen Formtal: 72 2012: 7 2-1-0 109.400<br />

Kl 5/ 8-3 100.000 av 1200 gr lt 1.10,9 Harmonia 57,5 Hells Angel 59 - 5-10,5 9 57,5 M Friberg<br />

Kl 11/ 8-1 30.000 av 1300 gr lt 1.18,7 Exquest 59 Red Pearl 58 - 2-0,5 7 58 R Schistl<br />

År 31/ 8-3 29.200 av 1550 gr gd 1.36,2 Red Pearl 57,5 Just A Line 59 - 1-1 5 57,5 O Wilson<br />

Od 15/ 9-3 62.200 av 1250 gr gd 1.14,2 Red Pearl 56,5 Prudence 56,5 - 1-1 11 56,5 S Slot<br />

RED Kl PEARL 29/ 9-4 150.000 av 1400 gr bl 1.26,7 Falconet 52 59 Hells Angel Shane 59 Karlsson<br />

- 8-m 8 57,5 S Slot<br />

3, fuks hp Special Quest-Top Pearl / Itsabrahma (Stork, Knudsen o Nielsen) Livs: 7 2-1-0 109.400<br />

8 GRÅ;gule;gul DON'T Henrik Stork LOSE Og Stald Front (SWE) Team 65 2013: Jacob Ej startet Johansen<br />

Helle Christensen 4, brun v Jeune Homme-don'tlie / Lomond (Nor Norge) Formtal: 72 2012: 7 2-1-0 Livs: 109.400 14 4-0-1 121.350<br />

Kl 5/ 8-3 100.000 av 1200 gr lt 1.10,9 Harmonia 57,5 Hells Angel 59 - 5-10,5 9 57,5 M Friberg 301<br />

9 LILLA/bordeaux halveret; creme; lilla Stald Jeune Gamblers 2013: Ej startet<br />

Kl 11/ 8-1 30.000 av 1300 gr lt 1.18,7 Exquest 59 Red Pearl 58 - 2-0,5 7 58 R Schistl 49<br />

År 31/ 8-3 29.200 Bent av 1550 Olsen gr gd 1.36,2 Red Pearl 57,5 Just A Line 59 - Formtal: 78 1-1 5 2012: 57,5 10 3-0-1 O Wilson 91.850 *14<br />

Od 15/ 9-3 Tæ 62.200 9/ av 9-5 1250 41.500 gr gd av 1.14,2 1950 gr gd Red 2.02,2 Pearl 56,5 Sir Thor 59 Prudence 56,5 El Gran - Mago 59 73 1-1 11 7-4 56,5 14 S Slot 59 J Johansen 53<br />

Kl 29/ 9-4 150.000 Kl 29/ av 9-2 1400 20.000 gr bl av 1.26,7 1800 gr bl Falconet 1.52,7 59 Fillip Stark Hells 58 Angel 59 Florence - Cr 59,5 75 8-m 8 4-7 57,5 S 7 Slot 58 O Wilson 65<br />

År 5/ 10-5 20.900 h2 2000 gr bl 2.17,7 Dicky Mint 60 Ale Alejandro 60 75 4-9,5 5 60 E Chaves<br />

Kl 20/ 10-3 15.000 h3 1800 gr bl 1.54,4 Don'T Lose 61,5 Vivaldi 54 73 1-1,5 8 61,5 J Johansen<br />

DON'T Kl 27/ LOSE 10-6 15.000 (SWE) h3 1600 gr bl 1.41,3 Don'T 65 Lose 61,5 Opening Jacob Day 61,5 Johansen<br />

75 1-1 7 61,5 J Johansen<br />

4, brun v Jeune Homme-don'tlie / Lomond (Nor Norge) Livs: 14 4-0-1 121.350<br />

9 LILLA/bordeaux SAN halveret; JEMENIANO creme; lilla Stald Jeune (IRE) Gamblers B 63 2013: Martin Ej startet Rodriguez<br />

Bent Olsen 6, brun v Bertolini-Kafayef / Secreto (Ire Irland) Formtal: 78 2012: 10 3-0-1 Livs: 91.850 43 5-8-7 246.235<br />

Tæ 9/ 9-5 41.500 av 1950 gr gd 2.02,2 Sir Thor 59 El Gran Mago 59 73 7-4 14 59 J Johansen 188<br />

10 HVID,gr.hængsler;gr.armb;gr-hv.lgd. U Persson, Ekblads, K. Stenefeldt 2013: 1 0-1-0 12.500<br />

Kl 29/ 9-2 20.000 av 1800 gr bl 1.52,7 Fillip Stark 58 Florence Cr 59,5 75 4-7 7 58 O Wilson 41<br />

År 5/ 10-5 20.900 Katharina h2 2000 gr Stenefeldt, bl 2.17,7 Sverige Dicky Mint 60 Ale Alejandro 60 75 Formtal: 76 4-9,5 5 2012: 60 15 3-1-2 E Chaves 97.032 91<br />

Kl 20/ 10-3 Ø 15.000 13/ h3 9-4 1800 24.960 gr bl h2 1.54,4 1600 gr gd Don'T 1.40,0 Lose 61,5 Otama Obama Vivaldi 54 57 Cultural 73 Dese 59 78 1-1,5 8 4-2,5 61,5 14 J Johansen B 63 M Rodriguez 89<br />

Kl 27/ 10-6 Kl 15.000 13/ h3 10-6 1600 18.000 gr bl h3 1.41,3 1600 gr bl Don'T 1.42,1 Lose 61,5 Pro Hunter Opening 60,5 Day 61,5 Plotting 75 59 78 1-1 7 5-9 61,5 J 9 Johansen B 61 N Lakshminaraya *35<br />

Tæ 25/ 11-2 29.050 av 1600 dt gd 1.42,5 Street Band 59 Banditos 58 77 5-8 8 F 59 M Rodriguez<br />

Tæ 16/ 12-3 24.900 h3 1600 dt nt 1.45,2 Web Of Dreams 57 Manhattan 56 77 5-7,5 14 B 63 M Rodriguez<br />

SAN Kl JEMENIANO 20/ 4-6 25.000 h2 1600 gr (IRE) gd 1.40,2 Shrek B 63 60 San Jemeniano Martin 58 Rodriguez<br />

76 2-1,5 7 B 58 M Rodriguez<br />

6, brun v Bertolini-Kafayef / Secreto (Ire Irland) Livs: 43 5-8-7 246.235<br />

10 HVID,gr.hængsler;gr.armb;gr-hv.lgd. Reservordning: 8-6-5-9-4-1-3-2-7-10<br />

U Persson, Ekblads, K. Stenefeldt 2013: 1 0-1-0 12.500<br />

RACING TIPS<br />

22 / klAmPEnBorG GaLOPBane WWW.GaLOPBane.DK / 23<br />

FAVORITTEN<br />

6 SHREK<br />

RESERVEHESTE 8-6-5-9-4-1-3-2-7-10<br />

TIPS 6 SHREK – 10 SAN JEMENIANO – 9 DON’T LOSE – O: 1 FOOTSTEPSOFSPRING<br />

rEsulTAT 7. lØB:<br />

Katharina Stenefeldt, Sverige Formtal: 76 2012: 15 3-1-2 97.032<br />

Ø 13/ 9-4 24.960 h2 1600 gr gd 1.40,0 Otama Obama 57 Cultural Dese 59 78 4-2,5 14 B 63 M Rodriguez 156<br />

Kl 13/ 10-6 18.000 h3 1600 gr bl 1.42,1 Pro Hunter 60,5 Plotting 59 78 5-9 9 B 61 N Lakshminarayan *52<br />

Tæ 25/ 11-2 29.050 av 1600 dt gd 1.42,5 Street Band 59 Banditos 58 77 5-8 8 F 59 M Rodriguez 146<br />

Tæ 16/ 12-3 24.900 h3 1600 dt nt 1.45,2 Web Of Dreams 57 Manhattan 56 77 5-7,5 14 B 63 M Rodriguez 337<br />

Kl 20/ 4-6 25.000 h2 1600 gr gd 1.40,2 Shrek 60 San Jemeniano 58 76 2-1,5 7 B 58 M Rodriguez 77<br />

Reservordning: 8-6-5-9-4-1-3-2-7-10<br />

Shrek<br />

1. 2. 3. 4. 5. Odds: Notater:<br />

1 pl. 2. pl 3. pl Komb: Trio:


esultater<br />

RESuLTATER<br />

01. DaGen lördag 20 april kl 14.40 / Bane Gr god / Vejr solskin, 15<br />

Totalisatoroms 506.326 kr /Oms V, P, K 176.920 kr, 97.597 kr, 44.833 kr.<br />

jockeystat. V5 (løb trænerstat. 3-7) 107.306 sport idag kr, rigtig triorækkefølge10-4-13-7-1, komb utd 70/950 kr.<br />

Trio (løb 1, 2, 3, 4, 5, 6) 55.680 kr; for rigtige kombinationer og odds se resp.løb.<br />

supertrio (løb 7) rigtig kombination 1/8/2, odds 335,86.<br />

Løb 1. 1800, GR.<br />

1 hernanda directa O Wilson<br />

plads<br />

2 Pick Me M Friberg<br />

58<br />

54<br />

54,3 84<br />

54,6 297<br />

3 Show Of faith E Hvitved Pedersen 54,5 54,7 160<br />

4 fuego S Slot 56 54,9 63<br />

5 barnum S Karlsson 62 55,8 79<br />

6 black angel (304), 7 Power Of dreams (173), 8 amelie<br />

(66), 9 laserline (262), 10 irish lad (126), 11 SirJoshua<br />

Reynolds (33), 12 aramid (102)<br />

Vindertid: 1.54,3. odds: 8,49. Plats: 2,26-6,06-4,73.<br />

komb: 86,03 (4-6). Trio: ,00 (4/6/11).<br />

Løb 2. 1400, GR.<br />

1 Liber J Johansen 59 27,5 16<br />

2 Jack Of Clubs O Wilson 59 27,8 55<br />

3 Speed M Robaldo 57 27,9 140<br />

4 Composed E Chaves 60 28,8 65<br />

5 flower Spring l beuzelin 59 28,9 57<br />

6 Reel Quest (155)<br />

Vindertid: 1.27,5. odds: 1,65. Plats: 1,39-1,68.<br />

komb: 9,05 (5-3). Trio: 35,78 (5/3/6).<br />

Løb 3. 1400, GR. V5-1<br />

1 broughtons fawn S Karlsson 57 27,0 54<br />

2 Playboy M Stott 60 27,5 88<br />

3 haseen a bager 59 27,6 82<br />

4 fortunens boss O Wilson 66 27,6 65<br />

5 Enara d Patil 59 28,0 121<br />

6 Harley (149), 7 Phoebe (60), 8 Run directa (178), 9<br />

Opening day (51), 10 Faahem (170), 11 Out The Ring (173)<br />

Vindertid: 1.27,0. odds: 5,48. Plats: 1,90-2,67-3,39.<br />

komb: 23,76 (10-9). Trio: 249,46 (10/9/11).<br />

Løb 4. 1200, GR. V5-2<br />

1 dingle View J Johansen 55 13,3 43<br />

2 flyer E Chaves 58 14,0 31<br />

3 Gracia directa O Wilson 61,5 14,3 27<br />

4 Maltho M Rodriguez 60 14,3 50<br />

5 Charles darwin d de barros 58 14,5 176<br />

6 Mr Fong (117)<br />

Vindertid: 1.13,3. odds: 4,34. Plats: 2,70-2,01.<br />

komb: 15,29 (4-3). Trio: 31,88 (4/3/6).<br />

Løb 5. 1600, GR. V5-3<br />

1 Easy Life J Johansen 57,5 42,0 19<br />

2 baron first O Wilson 59 42,5 92<br />

3 Clos beylesse M Rodriguez 57,5 42,5 136<br />

4 Acey ducey M Stott 59 42,6 69<br />

5 Antonius Meridius E Chaves 59 42,8 197<br />

6 Snow Flake (71), 7 Special blue (170), 8 all in all (486),<br />

9 Wrams Pandora (480), 10 autumn leaves (283), 11 Una<br />

Vita (338), 12 gipsy Terror (304), 13 Clauses angola (347)<br />

s binary Singer<br />

Vindertid: 1.42,0. odds: 1,96. Plats: 1,51-2,10-2,47.<br />

komb: 19,52 (13-2). Trio: 102,03 (13/2/12).<br />

Løb 6. 1600, GR. V5-4<br />

1 Shrek R Schistl 60 40,2 28<br />

2 San Jemeniano M Rodriguez b 58 40,5 77<br />

3 Smokey Storm J Johansen 63 42,3 45<br />

4 Mojito E Chaves 55 42,5 71<br />

5 his highness O Wilson 63 42,6 82<br />

6 Verglacial (58), 7 galdessa (84)<br />

Vindertid: 1.40,2. odds: 2,83. Plats: 1,26-1,67-1,27.<br />

komb: 31,30 (7-2). Trio: 111,53 (7/2/1).<br />

Løb 7. 1600, GR. V5-5<br />

1 Vera Volkova l beuzelin 60 41,8 47<br />

2 Val fleur M Friberg 58 42,4 64<br />

3 Niels Junior J Johansen 58 43,0 128<br />

4 Clauses Polly S Kjær Kristensen 50 43,1 309<br />

5 Indian fire M Stott 59,5 43,5 101<br />

6 Findus Zaid (268), 7 indian Pale (39), 8 Wiesenprinz<br />

(415), 9 Feuer Claus (215), 10 Rockyto (166), 11 Nomine de<br />

Jour (153), 12 Rosy Red (262), 13 lagoa do Pau (128), 14<br />

Chorusso (197), 15 Cha Cha award (455)<br />

Vindertid: 1.41,8. odds: 4,79. Plats: 2,44-2,18-2,68.<br />

komb: 41,97 (1-8). Supertrio: 335,86 (1/8/2).<br />

i VoldGifTEn:<br />

Kim Dyhring – stine Julø – rene clemmensen<br />

Der blev ansøgt om at blive læsset sidst i startboks for<br />

følgende heste:<br />

1. lØB Black angel (inge-Mette Dejgård)<br />

aramid (Tom Pedersen)<br />

3. lØB Fortunens Boss (Bettina Wilson)<br />

4. lØB Flyer (søren Jensen)<br />

6. lØB shrek (susanne Johansen)<br />

7. lØB nomine De Jour (Lone Bager)<br />

clauses Polly (Brian Wilson)<br />

PrØVElØB:<br />

Prøveløbet afvikledes over 1100 m.<br />

PLEASE NOTE<br />

neW POsTaL aDDress<br />

når du sidder med dette program i hånden, er<br />

dansk Galop og klampenborg Galopselskab flyttet til nye<br />

kontorer på banen; rettere sagt i det hus, der i ”gamle”<br />

dage blev kaldt Glashuset.<br />

VOLdGIfTEN<br />

1. DaG – 20. april 2013<br />

5. lØB<br />

Jockey nicolaj stott tildeles en advarsel for ½ kgs overvægt på<br />

snowflake, samt en kraftig advarsel for ukorrekt brug af pisk.<br />

Jockey shane Karlsson indberettede, at autumn Leaves<br />

virkede ufokuseret.<br />

6. lØB<br />

Jockey Oliver Wilson indberettede at lågen i startbox 5 åbnede<br />

en anelse forsinket.<br />

Jockey Jacob Johansen tildeles en bøde 300 kr. for trængning<br />

uden indflydelse på løbets resultat, af jockey Marc stott<br />

(GaLDessa).<br />

7. lØB<br />

Jockey Danny Patil tildeles en kraftig advarsel for ukorrekt<br />

brug af pisk.<br />

Klampenborg galopbane<br />

Klampenborgvej 52<br />

2930-Klampenborg<br />

att: Michael Koefoed<br />

24 / klAmPEnBorG GaLOPBane WWW.GaLOPBane.DK / 25


Saturday<br />

25th May<br />

1st race at 14.30<br />

GATES OPEN AT 12.30<br />

Performances<br />

DARK GREEN SCHOOL<br />

OF IRISH DANCING<br />

&<br />

THE GORDON<br />

PIPES & DRUMS<br />

KICK OFF THE SUMMER<br />

IN IRISH STYLE<br />

With live Irish music, dancing, Irish food & drink,<br />

pony rides & face painting for the kids and of<br />

course top class horseracing.<br />

Dress to<br />

Impress<br />

Best Hat Competition<br />

First prize<br />

a trip to Dublin<br />

FREE COACH<br />

FROM CITY CENTRE<br />

Meet for brunch at The Irish Rover in Copenhagen<br />

& grab a free ride to the track. Coach<br />

leaves at 12.30 and returns after the last race.<br />

vi Glæder Os<br />

til at se diG iGen<br />

dATo uGEdAG kl. HoVEdBEGiVEnHEd<br />

09/05/13 TOrsDaG 12.30 Kristi himmelfartsdag Trials til klassiske<br />

19/05/13 sønDaG 12.30 Dobbelt Guineas Day Mowerinaløb / Dansk 2000 Guineas<br />

25/05/13 LørDaG 14.15 irish Day Med musik og underholdning<br />

05/06/13 OnsDaG 12.00 Lunch V4 Grundlovsløb / Breeders Cup<br />

15/06/13 LørDaG 13.00 skandinavisk V65 Derby Trial Stakes<br />

30/06/13 sønDaG 12.30 Derbydag Dansk Derby /Larch /Pokalløb(L)<br />

06/07/13 LørDaG 18.15 saturday night racing Københavns St. Handicap<br />

21/07/13 sønDaG 12.30 storløbs søndag Skandinavisk Grand Prix / KG’s ST. Sprint<br />

04/08/13 sønDaG 12.30 international dag Scandinavian Open Championship(Grp.3)<br />

10/08/13 LørDaG 17.30 saturday night racing Hofjuveler Hertz Ærespræmie<br />

17/08/13 LørDaG 18.15 saturday night racing Fabellaløb<br />

01/09/13 sønDaG 12.30 Damernes Dag Dansk Oaks/Pompøs Cup/Dansk Kriterium<br />

14/09/13 LørDaG 14.15 superTrio Benny Jensen Memorial<br />

28/09/13 LørDaG 14.15 st. Leger Dag Dansk St. Leger / Dansk Galop Auktionsløb<br />

12/10/13 LørDaG 14.15 superTrio Basnæsløb<br />

sæsOnPLan FOr<br />

KLaMPenBOrG<br />

GaLOPBane<br />

19/10/13 LørDaG 14.15 superTrio Sceptre Stakes & Tortue Efterårshandicap<br />

26/10/13 LørDaG 14.15 Finale Vinterfavoritternes Ærespræmie<br />

Further Information at WWW.GALOPBANE.DK<br />

26 / klAmPEnBorG GaLOPBane WWW.GaLOPBane.DK / 27


V/ Hjalte Kjems<br />

HK Entreprise A/S<br />

Teglgårdsvej 35<br />

2920 Charlottenlund<br />

Tlf.: 70 20 99 92<br />

Fax: 39 64 32 21<br />

Email: info@hk-entreprise.dk<br />

www.HK-Entreprise.dk<br />

28 / klAmPEnBorG GaLOPBane<br />

70 20 99 92 • anja@HK-entreprise.dk<br />

• Tømrer - Murer - Maler - Vvs arbejde<br />

• Nybygning<br />

• Tillbygning<br />

• Renovering<br />

• Vedligeholdelse<br />

• Tage<br />

• Køkken & Badeværelser<br />

• Belægnings arbejde<br />

Godt håndværk – gode oplevelser er i fokus.<br />

Udnyt fradragsordningen. Få et uforpligtende tilbud.<br />

Tømrer • Snedker • VVS • Blik • Murer • Maler • Kloak<br />

Nybyggeri • Renovering • Tilbygninger • Vedligeholdelse<br />

V/ Hjalte Kjems

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!