IT/EDB MUSIK - AOF Vestegnen

aofvest.dk

IT/EDB MUSIK - AOF Vestegnen

eFterår 2011

albertslund

ballerup

glostrup

høje taastrup

ishøj

vallensbæk

www.aofvest.dk

Kurser

Oplevelser

FOredrag

rejser

aFspænding

Zumba

meditatiOn

Kreativ madlavning

smyKKer

it/edb

ChOKOlade

sprOg

stemmetræning

musiK

navigatiOn

ballet FOr børn

yOga

mindFulness

KOmmuniKatiOn

massage

museumsvandring

debat

billedbehandling

maleri

hundemassage

pileFlet

FOtOKursus


2

Velkommen efterår 2011

Velkommen tIl en

nY SæSon I Aof

VeSteGnen

En særlig velkomst i år til borgerne fra

Ballerup kommune.

Det er en stor glæde for AOF Vestegnen,

at vi i denne sæson har haft

mulighed for at udvide programmet til

ud over Albertslund, Glostrup, Ishøj,

Vallensbæk og Høje-Taastrup ligeledes

at omfatte Ballerup kommune.

Som tidligere år har vi sat fokus på kultur, oplevelser, folkesundhed og

det aktive medborgerskab. I det program, som du netop sidder med

i hånden, er der mange kendte kurser, som vi ved skaber glæde og

PrAktISke oPlYSnInGer 3

BYVAndrInGer 4

ArrAnGementer 9

foredrAG 13

deBAtArrAnGementer 19

reJSer 21

BØrn oG fAmIlIeAktIVIteter 24

menneSker Imellem 26

PerSonlIG UdVIklInG 27

• På telefon 43 71 36 71, så reserverer vi en plads til dig.

• Besøg os på kontoret

• På nettet via hjemmesiden www.aofvest.dk

• På mail info@aofvest.dk – Oplys venligst holdnummer, navn,

adresse, tlf.nr. og fødselsdag (gerne cpr. nr.)

KONTORETS ÅBNINGSTID :

Mandag – torsdag kl. 10.00 – 15.00. Fredag kl. 10.00 – 12.00

MØDEBREV :

Girokortet er dit mødebrev. Der udsendes ikke særskilte mødebreve.

BETALING – GERNE I RATER :

Overstiger kursusprisen 650 kr. kan du dele betalingen over 3 gange.

1/3 ved tilmelding og resten de efterfølgende måneder. Hvis du

stopper inden kurset er afsluttet er du forpligtiget til at betale det

evt. resterende.

Du kan betale via netbank, girokort som fremsendes efter tilmelding,

check eller ved henvendelse til kontoret.

tilfredshed, men vi har også i år forsøgt at finde spændende og vedkommende

nyheder. Vi håber, mange har lyst til at prøve noget nyt,

selvom det måske foregår i en anden kommune end ens egen.

Står du og mangler en gaveide til dine forældre, din søster eller en

ven, er det uden tvivl en god ide at forære et gavekort til deltagelse i

et kursus, en byvandring eller et foredrag.

Vi håber, at vi med efterårets program har ramt netop din interesse. Vi

er naturligvis altid lydhøre overfor nye ideer og kursusforslag.

Sammen med vore mange dygtige og engagerede undervisere og

foredragsholdere glæder vi os i administrationen til at byde såvel nye

som gamle kursister velkommen til en ny sæson fyldt med glade og

inspirerende timer i AOF Vestegnen.

Jette Højerup Skoleleder

tIlmeldInG kAn foreGå På flere måder :

kroP oG BeVæGelSe 29

SUndHed oG lIVSStIl 36

kreAtIV frItId 37

mAdlAVnInG 42

frIlUftSlIV 44

SPeCIAlUnderVISnInG 44

SAnG oG mUSIk 45

SProG 48

It/edB 54

TILBAGEBETALING:

Din tilmelding er principielt bindende, når du har indbetalt gebyret.

Fortryder du din tilmelding, betaler vi gerne pengene tilbage indtil 14

dage før holdstart, mod et ekspeditionsgebyr på 100 kr.

Hvis et hold ikke bliver oprettet, kontakter vi dig og du får automatisk

pengene retur. Der foretages under ingen omstændigheder tilbagebetaling

efter kursets start.

Ved debatarrangementer og arrangementer, byvandringer og rejser

refunderes kursusgebyret ikke.

KURSUSGEBYR:

Pris for deltagelse er anført ud for de enkelte kurser. Evt. udgifter

til bøger og andre materialer i forbindelse med undervisningen afholdes

af deltagerne, medmindre andet fremgår af kursusbeskrivelsen.

FERIE OG FRIDAGE (BEGGE DAGE INKL .):

Efterårsferie: 16/10 – 23/10-11

Juleferie: 18/12-11 – 2/1-12


tIlSkUd tIl BorGerne :

ALBERTSLUND KOMMUNE:

Pensionister, efterlønsmodtagere og arbejdsledige (der modtager

dagpenge fra A-kasse) betaler selv 70 % pr. kursus. Tilskud pr. år (1/1-

31/12) max. 800 kr. Tilskud ydes også udenfor kommunen.

BALLERUP KOMMUNE:

Ballerup kommune giver ingen reduktion i prisen for pensionister,

efterlønsmodtagere og arbejdsledige.

GLOSTRUP KOMMUNE:

Pensionister der modtagere socialpension og efterlønsmodtagere

betaler selv 60 % pr. kursus/foredrag. Max 2. kurser og 2 foredrag pr.

år (1-8 til 31-7).

Der ydes ikke tilskud til arbejdsledige eller til kurser tilrettelagt

udenfor kommunen.

HØJE TAASTRUP KOMMUNE:

Høje-Taastrup Byråd har desværre valgt at fratage pensionister og

andre muligheden for tilskud i forbindelse med deltagelse i undervisning

og foredrag fra 1. januar 2011.

AOF Vestegnens bestyrelse beklager meget denne beslutning, som

kan bevirke, at det kan blive vanskeligt for mange pensionister at få

råd til at deltage i aftenskolernes tilbud. AOF Vestegnen har derfor

besluttet, at man for egen regning vil yde 200 kr. i tilskud til pensionisters,

efterlønsmodtageres og lediges deltagelse i aftenskoleundervisningen

iefterårsperioden. Man skal selv betale mindst 150 kr. pr.

hold/aktivitet.

Vi kan desuden tilbyde, at man kan betale over flere gange minimum

200 kr. pr. gang.

ISHØJ KOMMUNE:

Pensionister (der modtagere socialpension), efterlønsmodtagere,

arbejdsledige (der modtager dagpenge fra en A-kasse) og langvarigt

syge, samt personer der er pensioneret fra det offentlige på efterlønslignende

vilkår, betaler selv 50 kr. pr. kursus/foredrag.

Tilskud pr. år (1-1 til 31/12) max. 800 kr. Der ydes ikke tilskud udenfor

Ishøj Kommune, dog undtaget, hjerte- og hypermobile hold på

Glostrup Hospital.

VALLENSBæK KOMMUNE:

For pensionister i Vallensbæk Kommune er det kun muligt at få

tilskud til undervisning, hvis man har en personlig tillægsprocent på

100 og en likvid formue under 74.100 kr.

FORBEHOLD:

Vi tager forbehold for lærerændringer, udsættelse af kursusgange,

flytning af undervisning, aflysninger, underviserskift, ændring af

kursussted og spisested, ligesom der tages forbehold for trykfejl.

UnderVISnInGSSteder:

ALBERTSLUND:

Albertslund Stadion Skallerne 14

Kongsholmcentret Liljens Kvt. 2

Herstedøsterskole Trippendalsvej 2

BALLERUP:

Ballerup Bibliotek Banegårdspladsen 1

Egebjerghallen Agernhaven 12

Grantoftehallen Platanbuen 1

Skovlunde Lokalkontor Torvevej 19

Rosenlundskolen Ejbyvej 47

Rugvængets Skole Rugvænget 10

Tapeten Magleparken 5

GLOSTRUP:

Glostrup Bibliotek Kildevældets Allé 5

Glostrup Fritidscenter Christiansvej 2

Glostrup Hospital Ndr. Ringvej 57

Glostrup Stadion Stadionvej 80

Vestervangsskolen Stadionvej 81

Nordvangsskolen Sofielundsvej 120

ISHØJ:

Gildbroskolen Gildbrovej 39

Ishøj Idræts- og Fritidscenter Vejledalen 17

Ishøj Kulturcafé/Bio Ishøj Østergade 28

Vejlebroskolen Vejledalen 1

HØJE-TAASTRUP:

Borgerskolen Magdavænget 4

Hedehusene Fritidscenter Hovedgaden 371

Taastrup Medborgerhus Taastrup Hovedgade 71

Parkskolen Parkvej 76

Selsmoseskolen Taastrupgårdsvej 3

Taastrup Kulturcenter Poppel Allé 12

Torstorp Plejecenter Morelhaven 122

Taastrup Svømmehal Parkvej 78

VALLENSBæK:

Egholmskolen Egholmvej 19

Pilehaveskolen Horsbred 197

Vallensbæk Bibliotek Vallensbæk Stationstorv 40

Vallensbæk Idrætscenter Idræts Allé 22

Scan koden med din Smartphone

eller iPhone, og læs mere om AOF

og alle de spændende kurser på

hjemmesiden.

3

PrAktISke oPlYSnInGer

telefon. 43713671 · e.mail: info@aofvest.dk · www.aofvest.dk


4

BYVAndrInGer

telefon. 43713671 · e.mail: info@aofvest.dk · www.aofvest.dk

BYtUre med

AllAn mYlIUS

tHomSen

tUrene er

Inkl. mAd

oG ekSl.

drIkkeVArer

oP oG ned lAnGS nYHAVn

Vi besøger Nyhavn - et unikt sted i København. Vi skal se på og høre

historier om de smukke huse og om de mennesker, der har boet her -

f.eks. H.C. Andersen og komponisten Kuhlau samt høre om områdets

skandaler - såsom ”Mordet i Nyhavn”. Med en ”stille” øl nyder vi

det særegne miljø og slutter med at spise gammeldags oksesteg på

Restaurant Gilleleje. Prisen er inklusiv mad, men uden drikkevarer.

Hold nr. 11055 - Søndag 11-09 kl. 11:00-14:00

Mødested: Ved Mindeankret - Pris 265 kr.

en BAGGårdSrod På nØrreBro

Allan giver et fængslende tidsbillede af en proletardrengs opvækst

på det ydre Nørrebro, baseret på hans egne erindringer fra et arbejderhjem

i 50’erne. Om de små overfyldte lejligheder, baggårdene,

gadekrigene og drengestregerne. Om arbejderfamiliernes solidaritet

og sammenhold. Erindringerne er krydret med byhistoriske, faktuelle

oplysninger, der sætter ”det glemte årti” i et samfundshistorisk relief.

Under foredraget serveres der stegt flæsk med persillesovs. Prisen er

inklusiv mad, men uden drikkevarer.

Hold nr. 11056 - Lørdag 01-10 kl. 11:00-14:00

Mødested: Restaurant Gilleleje - Pris 265 kr.

PISSerenden

Inde midt i det gamle København ligger det såkaldte Pisserende Kvarter,

hvis officielle navn egentligt er Nørre Kvarter. Det var gennem

århundrede et ydmygt kvarter for hæderlige arbejdsfolk, der boede i

de fattige boliger op til byvolden. Byhistorikeren og forfatteren Allan

Mylius Thomsen vil guide os gennem de maleriske gamle stræder og

fortælle om ølbryggere, brændevinsbrændere, værtshuse, prostituerede,

farverige beboere og episoder i det spændende kvarter. Vi

slutter af med spisning på Teglkroen.

Hold nr. 11057 - Lørdag 22-10 kl. 11:00-14:00

Mødested: Ved Caritas springvandet - Pris 265 kr.

BoHemerneS mInefelt

Omkring Nikolaj Kirke ligger de gamle huse, og ikke mindst værtshuse,

hvor de københavnske bohemer fra 1920-erne satte deres

præg på bybilledet. Kvarteret var i starten af 1900-tallet præget

af den berygtede Holmensgade, hvor bordeller indtil 1906 drev

deres lovlige erhverv. Allan fører os rundt i kvarteret, og vi stikker

næsen ind i nogle af de værtshuse, der har overlevet den moderne

cafékultur. Vi slutter med at spise på Restaurant Gilleleje. Prisen er

inkl. mad, men uden drikkevarer.

Hold nr. 11058 - Søndag 30-10 kl. 11:00-14:00

Mødested: Nikolaj Kirke - Pris 265 kr.


ABSAlonS kØBenHAVn

En vandring langs den byvold der omkransede København fra Absalon

til Christian d. 4. Byhistorikeren Allan Mylius Thomsen fortæller

om byens opståen og den gradvise udbyggelse af befæstningen. Vi

oplever den gamle hovedstads oprindelige udstrækning, hører om

hvordan folk gennem tiderne har levet i de smalle stræder og gyder

bag volden. Vi kommer op på de sidste rester af den gamle byvold,

ser dens spor i gadenettet og hører om, hvordan københavnerne

levede bag volden i fest og i nød, og i krig og fred. Turen slutter i Tivolihallen

i Vester Voldgade, hvor vi får serveret gammeldags oksesteg.

Prisen er inkl. mad, men uden drikkevarer.

Hold nr. 11059 - Søndag 16-10 kl. 11:00-14:00

Mødested: Vandkunsten - Pris 265 kr.

CHrIStIAnSHAVn

Christian den 4. satte mange byggeprojekter i gang bl.a. Christianshavn.

Senere kom flådebasen Holmen og flere skibsværfter til, hvor

især B & W udviklede sig til et verdensforetagende. Christian den 4´s

by overlevede både bybrande og bombardementer, men ikke saneringsiveren

i midten af 1900-tallet. Christianshavn har stadig bevaret

sin charme med de mange historiske huse bag de gamle volde. Allan

guider os en tur igennem den charmerende bydel, og vi ender med

at spise hakkebøf på Færge Cafeen. Prisen er inkl. mad, men uden

drikkevarer.

Hold nr. 11060 - Lørdag 29-10 kl. 11:00-14:00

Mødested: Vor Frelser Kirke - Pris 265 kr.

VeSterBro

Allan guider os gennem Vesterbro. Allerede under Christian den 4.

påbegyndtes en ”Vester Forstad”, som dog blev ødelagt under den

svenske belejring i 1658. Men bebyggelsen voksede frem igen som

slagternes og forlystelsernes forstad. Efter nedlæggelsen af fæstningen

i 1856 begyndte et voldsomt spekulationsbyggeri, som udviklede

sig til det Vesterbro vi kender i dag. Her var fortsat forlystelser,

slagtere og siden uartige damer. Et farverigt kvarter med værtshuse,

dybe baggårde og tæt bebyggelse. Vi slentrer en tur gennem

gaderne, hører om bebyggelsen og beboerne, er inde og smage en

genstand på et af de gamle værtshuse, og ender med at spise på en

lokal restaurant. Prisen er inklusiv mad, men uden drikkevarer.

Hold nr. 11061 - Torsdag 27-10 kl. 17:00-20:00

Mødested: Vesterbros Torv - Pris 265 kr.

HIStorISke VærtSHUSe

Vi opsøger byens historiske udskænkningssteder, drikker en øl

undervejs, hører om bryggererhvervet, brændevinsbrændere, værtshusene

og menneskene omkring. Vi hører om prostitutionskvarterer,

den sørgmuntre beretning om denne del af byens forlystelsesliv.

Fra Gammeltorv, hvor byens første kælderbeværtning lå, til ydmyge

steder som Hviids Vinstue, Skindbuksen, Hvide Lam og Queen Victoria.

Vi slutter med stegt flæsk og persillesovs på Teglkroen. Prisen er

inklusiv mad, men uden drikkevarer.

Hold nr. 11063 - Torsdag 06-10 kl. 17:00-20:00

Hold nr. 11064 - Fredag 04-11 kl. 17:00-20:00

Mødested: Ved Caritas springvandet - Pris 265 kr.

I ØlletS fodSPor I kØBenHAVn

De ældste danske spor af øl er ca. 5.000 år gamle. I København

går de ældste spor tilbage til omkring år 900. Med byhistorikeren

og ølskribenten Allan Mylius Thomsen i spidsen, vandrer vi i øllets

fodspor i det gamle København. Vi starter på Gråbrødre Torv, hvor

det københavnske bryggerlaug havde sin bygning til opløsningen i

1805. Herfra drager vi rundt i gaderne, og hører om øllets, kendte

og ukendte bryggere og øltappernes huse og historie. Der bliver

naturligvis tid til et enkelt seriøst vandhul undervejs. Vi ender i ”Pisserendekvarteret”,

hvor der under Christian 4. lå 50 bryggerier, og

vi slutter med spisning i Teglgårdsstræde, hvor brygger I.C. Jacobsen

havde sin lagerkælder til bayersk lagerøl, hvor bryggeriet Alliance

bryggede den første pilsnerøl i Danmark. Prisen er inklusiv mad, men

uden drikkevarer.

Hold nr. 11065 - Torsdag 13-10 kl. 17:00-20:00

Hold nr. 11066 - Fredag 11-11 kl. 17:00-20:00

Mødested: Gråbrødretorv - Pris 265 kr.

5

BYVAndrInGer

telefon. 43713671 · e.mail: info@aofvest.dk · www.aofvest.dk


6

BYVAndrInGer

telefon. 43713671 · e.mail: info@aofvest.dk · www.aofvest.dk

frederIkSBerG

Frederiksberg opstår først som selvstændig kommune i 1857.

Tidligere lå både landsbyen Solbjerg, Christian 4.’s Ladegård og de 20

hollandske amagerbønders bebyggelse ved Allégade. De hollandske

amagerbønder solgte deres gårde til velhavende københavnere. Vi hører

historien om den fremvoksende kongelige sommerhusbebyggelse

ved den nuværende Frederiksberg Runddel, som fortsatte fra 1697

med begyndelsen til Frederiksberg Have. Vi slentrer lidt i Frederiksberg

have, derfra ned ad Allégade, forbi Lorry, og andre minder fra den

store forlystelsestid, samt ned ad Frederiksberg Allé til selvstændighedsmonumentet

på Sct. Thomas Plads. Vi slutter med paprikagryde

med kartoffelmos på restaurant Bastholm på Danasvej. Prisen er inkl.

mad, men uden drikkevarer.

Hold nr. 11068 - Søndag 09-10 kl. 11:00-14:00

Mødested: Frederiksberg Runddel - Pris 265 kr.

HIStorIen om AmAGer

Første gang Amager nævnes i historiske kilder er det som ’amhage’.

’Hage’ står for ’pynt’ eller ’odde’. Og forledet ’Am’ kan have været

øens navn i oldtiden. Byhistorikeren Allan Mylius Thomsen fortæller

om Amagers historie fra de tidligste tider. Øen som biskop Absalon

fik med, da han i 1157 fik overdraget Støvnæs Helvherred fra kong

Valdemar 1. Senere lod han øen komme under bispesædet i Lund,

hvor det hørte under Roskildefreden i 1658. Vi hører også om de hollændere,

som Chr. II hentede til øen, og de byer, de byggede. Vi hører,

hvordan byerne Tårnby, Kastrup, Store Magleby, Sundbyerne og

Dragør opstår og øen udvikler sig. Vi får historien om landbrugs- og

fiskeriøen, der langsom blev forvandlet til arbejderøen. Foredraget

afholdes i Restaurant Karetens smukke historiske selvskabslokale. Til

foredraget får du serveret en klassisk dansk middagsret.

Hold nr. 11069 - Torsdag 20-10 kl. 17:00-20:0

Mødested: Restaurant Kareten - Pris 265 kr.

de kendteS HUSe

København har gennem sin historie huset mange kendte personer.

Byhistorikeren Allan Mylius Thomsen vil guide os gennem den gamle

by, og fortælle om både forsvundne og eksisterende mindeplader

og huse hvor kendte danskere har haft deres domicil. Vi starter på

Nytorv, hvor bl.a. Poul Martin Møller og Søren Kierkegaard har boet.

Vi kommer forbi Constanze Mozart´s adresse, Støvlet-katrines hus,

brygger I.C. Jacobsens fødehjem, sprogforskeren Rasmus Rasks

adresse da han døde, og Tivolis grundlægger Georg Carstensens

bolig da han grundlagde eventyrhaven. Vi ser stederne hvor Holger

Drachmann og brødrene Brandes blev født. Vi kikker ind i den passage,

hvor Ludvig Holberg skrev mange af sine komedier, og adressen

hvor en af Danmarks få helgener, Nicolaus Steno, blev født. Under

vejs er der andre kendte navne og lystige eller tragiske historier og

anekdoter som Allan Mylius Thomsen fortæller med vanlig humor

og lune. Vi slutter turen med høns i asparges med hvide kartofler og

ærter hos Willumsen i Store Regnegade

Hold nr. 11076 - Mandag 07-11 kl. 17:00-20:00

Mødested: Ved Caritas springvandet - Pris 265 kr.

JUl På ”reStAUrAnt GIlleleJe”

I nYHAVn

I lystige vendinger fortæller byhistorikeren Allan Mylius Thomsen

om julens historie og traditioner - både de hedenske, kristne og

kommercielle. Bagefter spiser vi flæskesteg med rødkål hos Claus på

Restaurant Gilleleje i Nyhavn. Der er mulighed for at besøge julemarkedet

i Nyhavn efterfølgende.

Hold nr. 11067 - Lørdag 19-11 kl. 11:00-14:00

Hold nr. 11070 - Søndag 20-11 kl. 11:00-14:00

Hold nr. 11071 - Lørdag 03-12 kl. 11:00-14:00

Hold nr. 11072 - Søndag 04-12 kl. 11:00-14:00

Mødested: Restaurant Gilleleje - Pris 265 kr.

JUletrAdItIoner På teGlkroen

I lystige vendinger fortæller byhistorikeren Allan Mylius Thomsen

om julens historie og traditioner - både de hedenske, kristne og

kommercielle. Bagefter spiser vi flæskesteg med rødkål hos Anita

på Teglkroen. Kom og vær med og få nogen rigtige hyggeliger timer

mandag aften.

Hold nr. 11073 - Mandag 28-11 kl. 17:00-20:00

Hold nr. 11074 - Mandag 05-12 kl. 17:00-20:00

Mødested: Teglkroen - Pris 265 kr.


det lYStIGe VeSterBro

I 1619 fik borgmester Mikkel Vibe tilladelse til at drive krohold og

lave en skydebane på Vesterbro. Fra da af udviklede Vesterbros forlystelsesliv

sig hastigt til hvad vi kender i dag. Vi hører om Vesterbros

Morskabsteater, hvor Pjerrot optrådte første gang, om ølhallerne,

danse- og sangerindesalonerne, varieteerne og gæstgiverierne

Gule, Grønne, Sorte og Hvide Hest. Den blå Stud og den Store og

Lille Fortun. Det hele afsluttes med spisning. Prisen er inkl. mad, men

uden drikkevarer.

Hold nr. 11174 - Torsdag 29-09 kl. 17:00-20:00 - Hanne Fabricius

Mødested: Vesterbros Torv - Eliaskirken - Pris 265 kr.

På SPoret Af BISkoP ABSAlonS

kØBenHAVn

Vi mødes på Slotsholmen oven på Absalons gamle borg, hvorfra

vi følger i sporene på Absalons og middelalderens København.

Undervejs hører vi om byens befæstninger, havnen, handelen og om

gaderne med navne efter erhverv og håndværk. Vi passerer kirker,

klostre og badstuer og slutter midt i det ældste handelspladsområde

ved den forsvundne Sankt Clemens Kirke. Vi slutter med et måltid

mad i Tivolihallen. Prisen er inkl. mad, men uden drikkevarer.

Hold nr. 11175 - Torsdag 06-10 kl. 17:00-20:00 - Hanne Fabricius

Mødested: Christiansborg Slotsplads - Pris 265 kr.

IStedGAde oVerGIr SIG AldrIG

I 2009 fyldte Istedgade 150 år. Gaden som alle har en holdning til

fra Gedser til Thyborøn. Mens vi vandrer op ad Istedgade hører vi

om Pesthuset, slagterne, værtshuslivet, den stinkende Rosenå, der i

dag ligger i rør under Istedgade og Abel Cathrines Gade, opfinderen

Ellehammer og den første danske flyvemaskine, Vesterbropigen Liva

Weel, der voksede op oven på værtshuset Jernstangen, og om krigen,

folkeopstanden i 1944, hvorfra udtrykket Istedgade overgi´r sig

aldrig. Vi slutter af med indisk buffet på restaurant Al Diwan. Prisen

er inkl. mad, men uden drikkevarer.

Hold nr. 11176 - Torsdag 13-10 kl. 17:00-20:00 - Hanne Fabricius

Mødested: Reventlowsgade - Pris 265 kr.

frA Skt. GertrUd

tIl konGenS VInGård

I middelalderen hed hele området fra Kultorvet til Gothersgade

Rosengården. Her lå Skt. Gertruds hospital, kapel og kirkegård, hvor

Torben Oxe blev henrettet for mordet på Dyveke. Vi hører om Nørreport,

Skidentorv (Nørretorv) og Skidenstræde (Krystalgade). Gennem

Åbenrå og Vognmagergade fortælles om Brøndstrædekvarteret,

værtshusene og de lette damer. Ved Gammel Mønt hører vi om Skt.

Clare Kloster, der blev kongelig mønt, og om Christian 4.s gjethuse

(kanonstøberier). Det hele afsluttes med spisning. Prisen er inkl. mad,

men uden drikkevarer.

Hold nr. 11177 - Torsdag 22-09 kl. 17:00-20:00 - Hanne Fabricius

Mødested: Fiolstræde - Pris 265 kr.

fremtIdenS CArlSBerG

På Carlsberg i Valby er en bydel under udvikling. Mere end 160 års

industri-produktion er slut, og en ny spændende bydel i hjertet af

København vil i løbet af de næste 10-15 år tage form. Området er

330.000 kvm. stort, og bydelen vil blive det første område i Danmark

hvor alle nye huse opføres som lav-energi. Vi går på opdagelse med

Lisa Elsbøll og ser nogle af de kreative aktiviteter, der allerede har

slået sig ned i området. I de fredede bygninger bevares sammenhængen

med fortiden, og hører om bestræbelserne på at skabe

”Byliv i Byrum”. Vi ser bl.a. TAP1 hvor der er plads til 6.000 stående

gæster, og som vil blive en markant spiller i forhold til den nye

bydels profil. Her vil man over de næste mange år opleve alt lige fra

loppemarkeder over konferencer til store koncerter. Turen afsluttes

med en lækker middagsret på Elefanten. Prisen er inkl. mad, men

uden drikkevarer.

Hold nr. 11183 - Torsdag 22-09 kl. 17:00-20:00 – Lisa Elsbøll

Mødested: Oplyses på mødebrev – Pris 265 kr.

7

BYVAndrInGer

telefon. 43713671 · e.mail: info@aofvest.dk · www.aofvest.dk


8

BYVAndrInGer

telefon. 43713671 · e.mail: info@aofvest.dk · www.aofvest.dk

HØJt SkUm oVer kØBenHAVn

På denne fyraftenstur samles vi kl. 17 i Jernebanecaféen og starter

med en kold fadøl i de særlige Storm P. - glas, inden turen går ud i

byen. Undervejs skal vi bl.a. høre om Vesterbros Bryggeri, besøge

Apollo-bryggeriet, hvor der bydes på månedens øl. Vi fortsætter til

Københavns gl. vandværk og høre om kunsten at brygge godt øl.

Turen ender på BrewPub, hvor der berettes om ølkoner, over- og

undergæret i det gl. København. Prisen inkluderer ølsmagning. Turen

ledes af kultur-historikeren Tommy P. Christensen, der er medlem af

De Danske Ølentusiaster.

Hold nr. 11184 - Fredag 28-10 kl. 17:00-19:00

- Tommy P. Christensen

Mødested: Jernbanecaféen - Pris 225 kr.

nØrreBro med BrUnCH

Få en spændende historie fra Sct. Hans Torv, gennem sanerede byrum,

igennem Assistens Kirkegård med Metro byggeri og gravsteder

for både for- og nutids kulturpersonligheder over til Blågårds Plads,

som på godt og ondt til stadighed er en del af Danmarksfortællingen.

Vi slutter med brunch.

Hold nr. 11039 - Lørdag 24-09 kl. 10:00-13:00 - Lisa Elsbøll

Mødested: Sankt Hans Torv - Pris 265 kr.

det nYe VAlBY

den GrImme ællInG Under forVAndlInG

Tag med på sporet af en bydels forvandling. Vi går en fyraftenstur

med guide Lisa Elsbøll, der engageret fortælle om det gamle Valby

- en landsby med fine gamle gårde, gartnerier, mose, gadekær, tingsted

og en gammel rytterskole fra 1722. Men fra midten af 1800-tallet

er det anlæggelsen af jernbanelinjen til Roskilde samt den gamle

brygger Jacobsens etablering af Carlsberg, der sætter sit præg på

Valby. Senere kom S-toget til Valby, og i dag har bydelen forvandlet

sig til et blomstrende bohemeområde.

Hold nr. 11038 - tirsdag 06-06 kl. 17:00-20:00 - Lisa Elsbøll

Mødested: Valby Station - Pris 140 kr.

ØreStAden

- en enestående bydel

Københavns nyeste bydel har nu taget form - en planlagt by med

arkitektur i verdensklasse. Fra Københavns Universitet og DR-byen,

igennem spændende boligkvarterer til forretnings- og erhvervsbyggeriet

omkring Ørestadens Station. Kom med på en byvandring hvor

der bliver sat fokus på både historie, politik og arkitektur - intet sted i

København er som Ørestaden. Turen er ca. 5 km. og slutter i Field’s.

Hold nr. 11078 - Onsdag 05-10 kl. 17:00-19:00 – Lisa Elsbøll

Mødested: Islands Brygge - Pris 140 kr.

kØBenHAVn På krYdS oG tVærS

Med kulturhistorikeren Flemming Jerk gennem det gamle (og nyere)

København, et indledningsforedrag og fire ekspeditioner ud i det

velkendte såvel som det mindre kendte København. Et indledningsforedrag

med lysbilleder trækker hovedlinier af Københavns

1000årige historie fra vikingetiden til i dag - med vægten lagt på det

vi skal møde på de følgende fire byvandringer.

Taastrup Kulturcenter, mandag den 12. september kl. 16.00 - 18.00.

Mandag den 19. september kl. 16.00 - 18.00.

På opdagelse i middelalderbyen - Vi mødes ved ”Fiskerkonen” på Gl.

Strand ved Højbro, hvor byen blev til - og begiver os ud i middelalderbyens

labyrint af snævre, krogede gader og stræder. Trods bybrandene

har det ældste København efterladt stærke spor i Magstræde/

Snaregadekvarteret og omkring Gl. Torv/ Nytorv, hvor byens borgere

også i dag mødes til samtale og rettergang.

Mandag den 26. september kl. 16.00 - 18.00.

Gennem Latinerkvarteret - Vi mødes foran Frue Kirke, grundlagt af

Absalon, men genrejst efter englændernes bombardement 1807 (PS:

forbehold for evt. kirkelige handlinger) i den nøgterne klassicisme,

der gjorde København til så fornem en arkitekturby. Vi kigger ind i

Universitetets imponerende forhal og fortsætter op ad Store Kannikestræde

med kollegier og professorgårde.

Mandag den 3. oktober kl. 16.00 - 18.00.

Kongens Nytorv og Nyhavn - Vi mødes foran Det Kgl. Teater og

overskuer derfra ” kongens nye torv”, som under Christian V blev

ramme om hovedstadens fornemste liv, omgivet af barokkens delvis

bevarede pragtbygninger - men samtidig nabo til ”den nye havn”,

der endnu for 100 år siden var et trafikalt centrum og hvis gamle

købmandsgårde og sømandsknejper er bevaret (og moderniseret).

Mandag den 10. oktober kl. 16.00 - 18.00.

Frederiksstaden og Amalienborg - Vi mødes ved Christian X’s rytterstatue

på Sankt Annæ Plads og har på den ene side Garnisons

Kirke og bagsiden af Nyhavn-kvarterets købmandsgårde, på den

anden den til det oldenborgske kongehus 300års jubilæum anlagte

Frederiksstad med fornemme palæer, fremmedartede kirker og

Amalienborgs treenighed af fyrstemonument, slot og kirke, en enevældens

kultplads, der søger sin lige i Europa!

Hold nr. 11164 - Mandag kl. 16:00-18:00 - Start 12-09

5 mødegange - Flemming Jerk - Pris 500 kr.


J.f. WIllUmSenS mUSeUm

Dialog mellem J.F. Willumsen og Viera Collaro på Willumsens Museum

J.F. Willumsens Museum i Frederikssund byder i sensommeren

på en dialog med Viera Collaros lys- og farvestærke kunstværker

og Willumsens kunst, som inspirerer til inspiration og fordybelse af

fortid og nuet.

Udstillingen der har fået titlen ”Mellem stjernerne og himlen” har for

begge kunstnere afsæt i det naturvidenskabelige forhold i arbejdet

med lys og farver i kunstværkerne. For Willumsen er afsættet den

virkelige iagttagelse i nuet, der omsættes via en stor mængde omfattende

farvestudier, til en fysisk som psykisk oplevelse af menneske

og natur.

Viera Collaro arbejder med farven i en mental og spirituel position,

hvor farven igen og igen bliver bearbejdet lag på lag, således at der

derigennem bliver skabt en syntese mellem den ydre form i naturen

og det indre i mennesket. Prisen er inklusiv entré samt kaffe og kage

efter omvisningen i museets cafe.

Hold nr. 11079 - Søndag 25-09 kl. 14:00-15:30 – Vibeke Sandby

Mødested: J.F.Willumsens Museum - Pris 165 kr.

mUSeUmSVAndrInGer:

Paris tur-retur

De store Københavnske museer har i år valgt at fransk kunst skal

være i centrum og efteråret 2011 byder på flere særudstillinger med

kendte kunstnere, heriblandt Gauguin på Glyptoteket, Honoré Daumier

på Gl. Holtegaard og Toulouse-Lautrec på Statens Museum for

Kunst. Desuden ser vi på kunstnere, som har forbindelse til Frankrig,

Bjørn Nørgaard med gobelinerne og Peter Brandes med glasmosaikerne

i Vejleå kirke. Begge kunstnere er kendte for at udforske

materialernes grænser, og det er tilfældet med disse to store værker.

Den finske maler Helene Scherfbecks værker udstilles også på Ordrupgaard.

Hun er ikke så kendt i Danmark, men i udlandet kan man

se hendes fine selvportrætter. Mens danske og nordiske kunstnere

rejser til den franske hovedstad, rejser franske værker til København.

Entré til museerne er ikke med i prisen.

15-09 - Gobelinerne på Christiansborg.

06-10 - Gauguin på Glyptoteket.

27-10 - Daumier på Gl. Holtegård.

10-11 - Helene Schjerfbeck på Ordrupgaard.

24-11 - Toulouse Lautrec på Statens Museum for Kunst.

08-12 - Vejleå Kirke: Peter Brandes.

Hold nr. 11171 - Torsdag kl. 13:15-15:15 - Start 15-09

6 mødegange. Michelle Garnier - Pris 750 kr.

Mødested: Oplyses på mødebrev

Galleri- oG

UdStIllInGSVAndrInGer

Som kunsten hele tiden er i forandring, således må gallerier og

udstillingssteder også forny sig i takt med nye tendenser i kunst og

kultur. Denne foredragsrække vil udover at sætte spot på de udstillede

værker, også belyse og diskuterer kvaliteterne og forskellene på

de forskellige udstillingssteder for samtidskunst, som vi besøger.

29-09 - Den Frie Udstillingsbygning: Decembristerne. Entre ikke med

i kursusprisen.

06-10 - Galleri Tom Christoffersen og Galleri Black Pop Contemporary.

13-10 - Flæsketorvets gallerier.

27-10 - Kunstforeningen Gl. Strand: Morten Steen Hebsgaard og

Nathalie Djurberg.

03-11 - Galleri Jytte Arntzen - hjemmegalleri med særudstilling.

Hold nr. 11130 - Torsdag kl. 16:30-18:00 - Start 29-09

5 mødegange - Vibeke Sandby - Pris 500 kr.

Mødested: Oplyses på mødebrev

9

ArrAnGementer oG reJSer

telefon. 43713671 · e.mail: info@aofvest.dk · www.aofvest.dk


10

ArrAnGementer

telefon. 43713671 · e.mail: info@aofvest.dk · www.aofvest.dk

BeSØG På frederIkSBerG Slot

Kom med på en spændende tur på Frederiksberg Slot. En af skolens

kadetter, vil guide os igennem slottets historie og arkitektur. Du vil

bl.a. se Mindehallen og Marskalstuen, Riddersalen, Flagbastionen,

det kinesiske værelse og Pandekagekøkkenet. Slottet blev officersskole

i 1869 og tilhører i dag Forsvarsministeriet og danner rammen

om Hærens Officersskole.

Hold nr. 11053 - Søndag 11-09 kl. 13:00-14:25

Mødested: Frederiksberg Slot - Pris 95 kr.

kom med Aof VeSteGnen På

roSenBorG

AOF Vestegnen inviterer til en rundvisning i De Danske Kongers Kronologiske

Samlinger på Rosenborg. Slottets unikke interiører giver

hver især et originalt indtryk af den enkelte konges personlighed og

smag. Vi oplever stilarterne udvikle sig fra renæssance til klunketid,

ligesom mange af genstandene kan fortælle levende historier om de

mennesker, kongerne var.

Deres forskellige personligheder havde indflydelse på hvordan samfundet

blev indrettet, og dermed indflydelse på mange menneskers

hverdag, fra Holsten i syd og til Nordnorge, fra De Vestindiske Øer

til Trankebar i Indien. Vi vil få pragtværker at se fra møbler i sølv

eller narhvaltand til venetianske glas, lysekroner i rav og ikke mindst

Skatkammeret med kronjuvelerne og kongefamiliens dåbsfad i det

pureste guld.

Hold nr. 11782 - Lørdag 17-09 kl. 13:00-14:30 - Kent Alstrup

Mødested: Rosenborg Slot – Pris 140 kr.

de konGelIGe rePræSentAtIonSlokAler

oG rIdderSAlen

De storslåede sale og gemakker på Christiansborg anvendes af

Kongehuset til repræsentative formål. Få fortalt om de imponerende

lokalers historie, udsmykning og kunstværker – herunder en kort

gennemgang af gobelinerne i Riddersalen. Hør også, hvordan det

foregår, når Dronningen holder gallamiddag, nytårskur og audiens på

Christiansborg.

Hold nr. 11088 - Lørdag 01-10 kl. 12:00-13:30

Mødested: Dronningeporten - Pris 150 kr.

deSSert På Slottet

Særudstillingen ”Dessert på slottet” inviterer gæsterne til at se

og smage på et udvalg af de herligheder, som Kong Frederik 6. fik

serveret på det andet Christiansborg i 1800-tallet. Vi dækker op

med Frederik 6.’s prægtige dessertstel, som ellers udelukkende

hentes frem til nytårstafler og særlige jubilæer. Stellet er dekoreret

med guld, blomster og fabeldyr, samt en billedkavalkade over det

danske kongerige, som det var engang - med motiver fra Island i

nord til Ghana i syd samt store dele af det eksotiske Jylland. De

Kongelige Repræsentationslokaler på Christiansborg Slot danner den

festlige ramme om udstillingen. Her kommer man godt rundt om det

historiske stel og dets iscenesættelse af desserten med storslåede

blomsterarrangementer, stemningsfuld musik fra tiden og delikate

smagsprøver fra det kongelige dessertbord.

Hold nr. 11091 - Søndag 18-09 kl. 12:00-13:00

Hold nr. 11092 - Søndag 18-09 kl. 14:00-15:00

Hold nr. 11094 - Søndag 02-10 kl. 12:00-13:00

Hold nr. 11095 - Søndag 02-10 kl. 14:00-15:00

Mødested: Dronningeporten - Pris 140 kr.

rIdderSAlen med GoBelInerne

I Riddersalen på Christiansborg hænger Bjørn Nørgaards farvestrålende

gobeliner fra 2000 med motiver fra Danmarks historie

- det danske erhvervslivs storslåede fødselsdagsgave til Dronning

Margrethe.

Hør om den unikke gobelinseries tilblivelse og få fortalt om de

mange motiver - store som små - der er vist på gobelinerne.

Hold nr. 11087 - Lørdag 24-09 kl. 12:00-13:00

Mødested: Dronningeporten - Pris 150 kr.


I ABSAlonS fodSPor

I Absalons fodspor - helt, hærfører og herrens hyrde Absalon er uden

tvivl Danmarks mest berømte biskop, der grundlagde København,

tog på blodige korstog og tog initiativ til den første Danmarkshistorie.

Tag en tur tilbage til middelalderen, hør historien om Københavns

grundlægger og se hvilke spor, han har efterladt sig på Slotsholmen

i hjertet af København. Rundvisningen omfatter besøg i Ruinerne

under Christiansborg, De Kgl. Repræsentationslokaler og Riddersalen

med Bjørn Nørgaards gobeliner.

Hold nr. 11089 - Lørdag 08-10 kl. 12:00-13:30

Mødested: Christiansborg Slotsplads - Pris 150 kr.

I CArolIne mAtHIldeS fodSPor

Trekantsdramaet mellem den gale konge Christian 7., hans unge

dronning Caroline Mathilde og hendes elsker livlægen Struensee

er en af danmarkshistoriens mest tragiske kærlighedsdramaer. Tag

en tur tilbage til 1700-tallets Christiansborg, hør den spændende

historie og oplev noget af Københavns mest imponerende arkitektur.

Rundvisningen omfatter besøg i Christiansborg Slotskirke, De Kgl.

Stalde, Teatermuseet i Hofteatret, De Kgl. Repræsentationslokaler og

Riddersalen.

Hold nr. 11090 - Lørdag 29-10 kl. 12:00-13:30

Mødested: Christiansborg Slotsplads - Pris 150 kr.

omVISnInG I kØBenHAVnS

SYnAGoGe

Vi skal på besøg i Synagogen, hvor en guide vil vise os rundt og

fortælle om det Mosaiske Trossamfund. Den er et besøg værd både

hvad angår arkitektur, og fordi ceremonien i sig selv har en nærmest

eksotisk karakter for udefrakommende. Indvendigt har synagogen

et stort og pompøst toraskab i guld, hvor de hellige toraruller

(mosebøger) er anbragt, samt et smukt og meget højt loft og så

gælder det særlige forhold, at kvinder og mænd ikke sidder sammen

i synagogen. Mænd sidder i selve synagogesalen, mens kvinder

sidder oppe i galleriet. I såvel dame- som herreafdelingen findes der

bønnebøger med dansk oversættelse til brug for besøgende. Der

må ikke medbringes tasker, poser, walkman, mobiltelefon, kamera

og lignende. Alle besøgende bedes medbringe hovedbeklædning. I

begrænset omfang vil kalotter kunne lånes. Cpr. nr. skal opgives ved

tilmelding.

Hold nr. 11154 - Tirsdag 25-10 kl. 17:30-19:30

Mødested: Synagogen i København - Pris 140 kr.

ordBlInd

Gratis kurser for voksne

ring 39 69 33 33

aoF ordblindeundervisning

Kontortid:

mandag - torsdag. kl. 10-15

CondItorI lA GlACe

Conditori La Glace er Danmarks ældste, og nok også bedste konditori.

Grundlagt 8. oktober 1870 midt i det gamle København og gennem

6 generationer leverandør af livskvalitet til københavnerne og

andet godtfolk. Kagekone Marianne Stagetorn Kolos vil fortælle om

konditoriet, dets historie og traditioner, om is og dens betydning, om

kvarteret omkring Skoubogade og naturligvis kage og kunst. Der serveres

chokolade, kaffe, lagkage, wienerbrød samt forskellige kager.

Hold nr. 11151 - Tirsdag 04-10 kl. 18:00-20:00

Hold nr. 11080 - Mandag 10-10 kl. 18:00-20:00

Hold nr. 11081 - Torsdag 10-11 kl. 18:00-20:00

Hold nr. 11957 – Tirsdag 01-11 kl. 18:00-20:00

Hold nr. 11082 - Tirsdag 22-11 kl. 18:00-20:00

Mødested: - La Glace - Pris 245 kr.

BeSØG I PerCH´S tHe SAlon

oG tHeHAndel

En aften i theens verden. Kom med og nyd en spændende aften i

Perchs Tea Room over den gamle forretning hvor temaet

er THE. Aftenen indledes med foredraget: The gennem

7 generationer, derefter vil du opleve

næste foredrag med temaet

”En verden af the” . Til slut

vil der være thesmagning

med spændende theer og ikke

mindst en lækker sandwich.

I April 1835 åbnede Niels Brock

Perch sin lille butik i Kronprinsensgade

5 , hvor theforretningen

stadig har til huse, i samme interiør,

der i løbet af de sidste 5 år har

undergået en gennemgribende restaurering.

Forretningen er udover det elektriske lys og ”nyere” personale

fuldstændig intakt. Slægten Perch fører Thehuset videre helt frem til

1894, hvor familien Hincheldey overtager. Det er i dag 4. generation

af slægten Hincheldey, der har den daglige ledelse. A.C. Perchs Thehandel

er Kongelig HofIeverandør og har de sidste 100 år været et

familiefirma, hvor der ofte har været tre genrationer bag disken.

Hold nr. 11097 - Tirsdag 11-10 kl. 18:00-20:30

Mødested: Perchs Tea Room - Pris 295 kr.

11

ArrAnGementer

telefon. 43713671 · e.mail: info@aofvest.dk · www.aofvest.dk


12

ArrAnGementer

telefon. 43713671 · e.mail: info@aofvest.dk · www.aofvest.dk

PolItIHIStorISk mUSeUm

En rundvisning der giver et indblik i politiets spændende arbejde

og virkelighedens krimigåder. Rundvisningen på Museet vil føre

de deltagende gennem politiets spændende og begivenhedsrige

historie fra dets opståen frem til vore dage. Hertil vil man få et unikt

indblik i en række kriminalsager og gåder. En rundvisning giver også

et indtryk af politiets håndtering af forskellige former for kriminalitet

fra bondefangeri, forfalskninger, tyverig og drab til prostitution og

pornografi. Desuden vil man kunne stifte bekendtskab med politiets

opklaringsmetoder ved hjælp af bl.a. fingeraftryk og håndskriftsanalyer

samt blive præsenteret for nogle af Danmarks mest berygtede

kriminelle. Rundvisningen varetages af tidligere politifolk med en

bred erfaring inden for politiet.

Hold nr. 11083 - Lørdag 10-09 kl. 13:30-15:00

Mødested: Politihistorisk Museum - Pris 75 kr.

BeSØG mUSeUmSfreGAtten

Peder SkrAm

Vi ”står til søs” med Fregatten Peder Skram, som var flådens flagskib

under den kolde krig. Den blev bygget i 1965 og strøg først kommandoen

i 1988. Besøg fregatten og oplev den unikke atmosfære

i flådens største skib. Se hvordan besætningen boede, arbejdede

og fungerede for at løse deres opgave. Besøget indledes med en

generel orientering om fregatten, hvorefter 2 guider vil vise rundt.

Velkommen til en spændende rundvisning der giver et stort indblik

i hverdagen ombord på fregatten. På grund af de mange dæk og

stejle lejdere er Peder Skram ikke velegnet for gangbesværede.

Hold nr. 11085 - Lørdag 24-09 kl. 13:00-14:30

Mødested: Holmen – Pris 140 kr.

VeStre fænGSel

- oG FluGtmuseum

Vores guide vil ved hjælp af de udstillede genstande fortælle historien

om det københavnske fængselsvæsen fra 1662 til i dag. Vi hører

om fangernes opfindsomhed og flugtforsøg og ser en fængselscelle,

som den så ud for 100 år siden. Her fortælles dramatiske historier

om ”berømte” fanger f.eks. barnemordersken Dagmar Overbye.

Meget dansk trælegetøj blev fremstillet i fængslet, så der er mange

fine træting på museet. Museet er ikke stort, og der er ikke mulighed

for at sidde ned undervejs. Rundvisningen tager ca. halvanden time,

og vi garanterer, at alle, der kom ind med AOF, kommer med ud igen!

Hold nr. 11086 - Tirsdag 13-09 kl. 10:30-12:00

Hold nr. 11096 - Tirsdag 20-09 kl. 10:30-11:25

Mødested: Vestre Fængsel - Pris 75 kr.

HAVnerUndfArt

med Peter oleSen

Peter Olesen viser Hovedstaden frem fra vandsiden ved mørkets

frembrud. Formålet er at fremvise og kommentere byen, mens

lysene tændes, og det hele kommer til at tage sig ganske anderledes

ud. Det ellers så grå og triste Ørkenfort ved Knippelsbro bliver pludselig

lyst og let med lys i alle etagerne. Vi skal se Den Sorte Diamant

fra vandsiden, og ikke mindst Operaen. Men hvor er alle spottene

på byens vigtigste bygninger? spørger Peter Olesen. Tag med på en

spændende tur i tusmørke og i rigtig mørke.

Hold nr. 11124 - Tirsdag 06-09 kl. 19:00-21:00

Hold nr. 11125 - Mandag 12-09 kl. 19:00-21:00

Hold nr. 11126 - Mandag 19-09 kl. 18:30-20:30

Mødested: Ved Stranden - Pris 160 kr.

mIddAG På den AmerIkAnSke

AmBASSAde

Kulinarisk fredag på Restaurant The Diplomat, Den Amerikanske

Ambassade er et eftertragtet arrangement. Efter velkomstdrinken

præsenterer køkkenchef Keld Johnsen menuen. Mellem retterne

fortælles om de udsøgte vine, ligesom der detaljeret og inspirerende

fortælles om hver spændende ret, der indgår i 4-retters menuen.

Efter middagen slutter vi af med kaffe. Prisen dækker menu, kaffe og

vin til maden.

Hold nr. 11129 - Fredag 02-03-2012 kl. 18:00-22:00

Mødested: Den Amerikanske Ambassade - Pris 825 kr.


mere enerGI

Lever du med speederen i bund fra mandag til fredag kun for at

falde om på sofaen hele weekenden? Og når det igen bliver mandag,

tænker du så ”Jubiiii” - eller har du det som ham Chris fra Chokoladefabrikken,

når vækkeuret ringer? Og helt ærligt: Hvis energi fandtes

i pilleform - ville du så styrte ned på apoteket og købe et helt glas …

eller ti? Det er tempofyldt, det er skægt, det er lærerigt og luften er

elektrisk af energi, når Gitte Koldtoft, Danmarks mest energifyldte

foredragsholder, rusker kærligt op i dig under titlen ”Mere energi”.

Et foredrag i højt gear om at skrue op for energien og humoren, så

du får et sjovere arbejds- og privatliv - og dermed præsterer endnu

bedre. Gittes motto er: ”Det er resultaterne, der tæller”. Men hvem

kan skabe resultater på en tom energitank? Og hvordan fylder man

den egentlig op? Få svarene når Gitte tager dig med på denne tempofyldte

tour de force gennem De 3 Vigtigste Energitanke.

Hold nr. 11765 - Torsdag 22-09 kl. 19:00-21:00

Gitte Koldtoft - Glostrup Fritidscenter - Pris 100 kr.

”neW York, neW York”

Anne Mette Lundtofte er forfatter til bogen “New York, New York”

Kom og hør hende fortælle om newyorkernes New York, byens historie

og forskellige nabolag - og få de bedste insider-tips om New York

med hjem fra en, der har boet der i mere end 13 år.

Hold nr. 11767 - Onsdag 26-10 kl. 18:00-19:00

Anne Mette Lundtofte - Glostrup Bibliotek - Pris 100 kr.

CHArmekUrSUS for mænd

oG kommUnIkAtIonSkUrSUS

for kVInder

Et underholdende foredrag om mænd og kvinders forskellige tilgange

til verden og de heraf følgende krige. Adfærdsregulerende peptalk,

hvor foredragsholderen, som oplevet på TV med et glimt i øjet tager

mændenes parti. Medbring din partner, din kusine, veninde, far eller

kollega og bliv klogere på den svære, men uundværlige kærlighed.

Hold nr. 11163 - Tirsdag 04-10 kl. 19:00-21:00

Gunhild Weisbjerg - Taastrup Kulturcenter - Pris 100 kr.

PArforHoldetS kUnSt

Parforholdets kunst - og kunsten at ændre sin partner! Dette

foredrag handler om udfordringerne og glæderne ved at leve i et

parforhold! Ofte skabes problemerne pga. misforståelser, tolkninger

i kommunikationen eller pga. manglende forståelse, anderkendelse

og rummelighed i forhold til vores forskelligheder. Vi ønsker måske

ligefrem at vores partner skal ændre sig og prøver på alle mulige

måder at lave om på ham/hende uden succes!

Hør om hvordan I kan skabe et mere Bevidst Samliv med jeres partner

og få også svar på:

- Hvorfor vi vælger den partner, som vi gør.

- Hvorfor vi nogle gange får lyst til at ændre på hinanden.

- Hvorfor små ting har det med at ende i store konflikter.

-Hvordan vi kan give udtryk for dét, vi har brug for uden, at det ender

i skænderi og misforståelser og at vi føler os forkerte.

- Hvad kærlighedssprog er og hvilket, der er dit foretrukne. Bliv i

det hele taget klogere på dig selv og din partner og få inspiration til,

hvordan I kan få mere kærlighed, glæde, accept og rummelighed ind

i jeres forhold. Foredraget henvender sig til kærester og ægtepar - og

dem, der gerne vil være det!

Hold nr. 11160 - Torsdag 20-10 kl. 19:00-21:00

Karina Peschardt - Glostrup Fritidscenter - Pris 100 kr.

det dU Ser HoS Andre

er dU SelV

Dette foredrag handler om skyggesider! Skyggesider er alle de gode

og dårlige egenskaber, som vi tillægger andre f.eks.: vores chef,

vores partner, vores nabo, familiemedlemmer osv. Og som vi også

selv indeholder, men som vi fornægter, fortrænger eller på anden

måde ikke vil tage til os. Kom og hør et foredrag om, hvordan du

kan få mere overskud og livsglæde, ved at tage ansvar for dine egne

handlinger og følelser ved at se og acceptere dine egne skyggesider.

For når alt kommer til alt handler det om DIG SELV! Hør bl.a. hvad

skyggesider er og hvordan du for øje på dem i dig selv i stedet for

i andre, hvordan du kan vende de negative roller til ressourcer og

potentialer i dig selv, så du kan skabe bedre relationer.

Hold nr. 11161 - Mandag 03-10 kl. 19:00-21:00

Karina Peschardt – Taastrup Medborgerhus - Pris 100 kr.

13

foredrAG

telefon. 43713671 · e.mail: info@aofvest.dk · www.aofvest.dk


14

foredrAG

telefon. 43713671 · e.mail: info@aofvest.dk · www.aofvest.dk

StreSSforeBYGGelSe

med enneAGrAmmet

Foredraget om ”Stressforebyggelse med Enneagrammet” har til

formål at skabe kendskab til de 9 Enneagramtyper. Enneagrammet

er en dynamisk personlighedsmodel bestående af 9 typer. Man kan

spore brugen af Enneagrammet ca. 2000 år tilbage, men det er først

blevet udviklet til det vi kender i dag i løbet af de sidste ca. 50 år. I

gennemgangen af typerne vil vi genkende os selv, vores familie, venner

kollegaer m.fl.

Hold nr. 11758 - Mandag 26-09 kl. 19:00-21:00

Mette Strate - Ishøj Idræts- & Fritidscenter - Pris 100 kr.

effektIV kommUnIkAtIon

Denne workshop giver deltagerne indblik i kommunikationens

betydning for samarbejde og gennemslagskraft og giver værktøjer

til at indgå i et ligeværdigt samspil med andre. Efter workshoppen vil

deltagerne have: • Grundlæggende forståelse for kommunikation,

konflikter og folks bevæggrunde. • Lært 5 principper for styrkende

kommunikation • Trænet færdigheder, der sætter dem i stand til

at give udtryk for personlige holdninger og meninger på en tydelig,

positiv og konstruktiv måde.

Hold nr. 11165 - Mandag 03-10 kl. 19:00-21:45

Cammilla Rysgaard - Glostrup Fritidscenter – 100 kr.

BrYd VAnen oG få StYr

På dIn VæGt

Et foredrag om vægt der ikke handler om kost og motion, men om

følelser, vaner og ubevidste handlemønstre. Her er nogle af de

spørgsmål vi kommer omkring i foredraget: Hvorfor spiser du for

meget? Hvornår spiser du af lyst og af sult? Spiser du for at mætte

følelser og for at dulme uro? Hvordan kan du ændre dine vaner i

forhold til mad? Vi taler om vægt uden at tale om kalorier og sunde

madvarer. Vi taler om hvorfor mange tager det hele på igen, når

de har været på slankekur. Om hvorfor du igen og igen ikke spiser

optimalt, selvom og du godt ved hvad der er godt og skidt for dig.

Om hvorfor det er så svært at ændre vaner. Det handler således

ikke om HVAD du spiser, men om at finde ud af HVORFOR du spiser.

Hvad er det i dig, som du mætter med mad og søde sager, men som

føles umætteligt, fordi du i virkeligheden har brug for noget andet?

Nøglen til kontrol over din vægt er at give dig selv og dine følelser

respekt og opmærksomhed, og derved blive i stand til at give dig selv

det, du virkelig har brug for. Foredraget giver dig indsigt i nogle af

de følelser og mekanismer, der ligger bag overspisning. Det giver dig

mulighed for at tage stilling og bryde handlemønstre, således at du

kan holde en stabil vægt.

Hold nr. 11136 - Mandag 10-10 kl. 18:30-21:30

Tina Mastrup - Glostrup Fritidscenter - Pris 100 kr.

ØJenSYGdommen Våd Amd

Våd AMD, (også kaldet alderspletter på nethinden), rammer 40% af

alle danskere over 70 år Øjensygdommen er en af de mest alvorlige

sygdomme indenfor øjenområdet. Det er utrolig vigtigt, at sygdommen

behandles så hurtigt som muligt, da denne øjensygdom rammer

mange mennesker i en moden alder. Der vil desuden blive fortalt

lidt om grå stær og grøn stær samt diabetes og andre almindelige

øjensygdomme. Til slut vil du få information om god belysning og

andre hjælpemidler, som kan gøre din hverdag nemmere. Gratis

adgang - men tilmelding nødvendig.

Hold nr. 11137 - Onsdag 21-09 kl. 17:00-18:50

Hold nr. 11138 - Onsdag 21-09 kl. 19:00-20:50

Susanne Andersen - Glostrup Fritidscenter – gratis adgang

SærlIGt SenSItIVe menneSker

Få indsigt i og forståelse for hvorfor du er så følsom. Føler du dig tit

overvældet af indtryk fra omgivelserne ? Er du stærkt påvirket af lys

og lyd? Bliver du tit bebrejdet, at du er for sensitiv og dine reaktioner

er overreagerende ? Er du meget opmærksom på andres sindstilstand

? Er du nærtagende og følsom ? Kan du nikke genkendende

til dette, tilhører du måske gruppen af særligt sensitive mennesker,

hvor nervesystemet bearbejder indtryk mere intenst end gennemsnittet.

Den Amerikanske kliniske Psykolog Elaine N. Aron’s forskning

har vist at ca. 20% af befolkningen tilhører gruppen særligt sensitive

mennesker. Disse personers evner bliver ofte overset og misforstået

i den vestlige kultur.

Hold nr. 11139 - Torsdag 03-11 kl. 19:00-21:15

Elaine Aunsbjerg Nielsen - Glostrup Fritidscenter - Pris 125 kr.


PoSItIV SelVVærd

På flere måder

Er du træt af negative tanker, følelsen af ikke at være god nok, og

bekymrer du dig for meget om, hvad andre tænker om dig? Kan du

svare JA til bare et af ovenstående spørgsmål, så vil du få glæde af

at deltage på denne workshop. På workshoppen sætter vi fokus på,

hvorfor det er så vigtigt med positivt selvværd og du får indsigt og

øvelser til at styrke dit selvværd.

Når du tager hjem efter workshoppen, vil du have: • Indsigt i hvad

selvværd gør for din livskvalitet. • Lært at tage ansvar for din egen

udvikling. • Bevidsthed om dine tanker og hvordan du kan bruge dem

som støtte. • Lært at sætte positive mål og realisere dit drømmeliv.

Hold nr. 11166 - Mandag 24-10 kl. 19:00-21:45

Cammilla Rysgaard - Taastrup Kulturcenter – 100 kr.

leV et AUtentISk lIV

”Lev et autentisk liv ... fordi dit liv ikke er en generalprøve. Er du til

tider i tvivl om hvad du vil og hvad du drømmer om? Vil du gerne

være tro mod dig selv og leve et autentisk liv? Ønsker du mere glæde

i dit liv og følelsen af at det er dig der har kontrollen? Drømmer

du om et liv, hvor du lytter til din indre stemme og prioriterer dig

selv? Hvis du kan svare JA til bare ét af disse spørgsmål, så er denne

workshop lige noget for dig. Workshoppen er til dig, der ønsker at få

et kærligt og effektivt “wake-up call” og inspiration og motivation,

til at vælge et autentisk liv. Du får bl.a.: • Indsigt i vigtigheden af at

leve et autentisk liv. • Værktøjer til at finde frem til dine drømme. •

Konkrete tips til at styrke dit selvværd. • ActionSteps til at skabe det

liv du drømmer om.

Hold nr. 11167 - Mandag 14-11 kl. 19:00-21:45

Cammilla Rysgaard - Ishøj Idræts- & Fritidscenter - Pris 100 kr.

BlIV en GlAdere kolleGA

oG kæreSte

Hør Carl-Mar Møllers foredrag

og få ny inspiration.

Hvorfor roser vi ikke hinanden

nok? Hvordan forebygger man

stress? Hvorfor har mange

svært ved at sige fra/nej?

Hvordan øger man medarbejdernes

selvværd?

Hvorfor tør man ikke give

andre kritik? Faglig ros og

personlig ros.

Hvordan bliver man en gladere

kollega? Hvorfor mobber

nogle andre og hvordan begrænser man det?

Mandens 10 fejl. Kvindens 10 fejl.

Foredraget bliver holdt ud fra hans bøger: ”Parterapi Metoder” &

”Kvinder” og ”Mænd” Bøgerne kan købes efter foredraget.

Hold nr. 11140 - Onsdag 26-10 kl. 19:00-21:00

Carl-Mar Møller - Glostrup Fritidscenter – Pris 100 kr.

HVordAn SkABer dU

Stærkere BØrn

Hør Carl-Mar Møllers foredrag og få ny inspiration.

Der bliver sat fokus på børn og forældres trivsel samt rettigheder.

Undertrykkelsen af drengens maskuline udvikling.

Undertrykkelsen af pigens feminine udvikling.

Pigen savner at moderen lytter til hende.

Drengens indre kriger - Pigens indre moder.

Forskellen på at opdrage drenge og piger.

Hvor meget må man skændes foran børnene?

Hvor meget må man fortælle børnene om privatlivet?

Hvordan styrker du børnenes selvtillid?

Foredraget tager udgangspunkt i hans bog ”Hvordan skaber du

stærke børn?” Denne bog kan købes efter foredraget.

Hold nr. 11141 - Mandag 03-10 kl. 19:00-21:00

Carl-Mar Møller - Taastrup Kulturcenter – Pris 100 kr.

efteråretS StJerneHImmel

Når sommertiden er forbi i slutningen af oktober, begynder det

at blive tidligt mørkt. Hvis vejret samtidigt viser sig fra sin pæne

side, får vi fornøjelse af nogle flotte stjerneklare nætter. Efteråret

byder på mange spændende stjernebilleder, som lige fra oldtiden

har inspireret til fantastiske fortællinger. På fire aftener gennemgås

stjernebillerne, og de andre objekter der kan ses på himlen om efteråret.

Lige så snart det er klart vejr, går vi ud og lærer selv at finde

rundt på himlen - under kyndig vejledning. Det vil også være muligt

at observere (i begrænset omfang) i observatoriets kikkert. Når det

ikke er muligt at se stjerner, afholdes der foredrag om emner inden

for den nærmeste stjerneverden, Solen vor egen stjerne. Samspillet

med Månen som giver sol- og måneformørkelser. Stjerners liv og

død. Astronomiens udvikling siden oldtiden og især Tyco Brahe og

Ole Rømers betydning. Emnerne kræver ikke speciel astronomisk

viden, men henvender sig til alle, der vil have erfaring i at finde rundt

på stjernehimlen, og samtidigt få nogle forklaringer på, hvad det er vi

ser. Det anbefales, at man har varmt tøj med, og det er også en fordel

at medbringe en håndkikkert - om den er stor eller lille betyder

ikke så meget. Drejeligt stjernekort kan købes, når kurset starter.

Hold nr. 11152 - Onsdag kl. 19:00-21:00 - Start 26-10

4 mødegange - Pris 400 kr. Erik Jensen - Kroppedal Museum

frA nØrreBro tIl nØrreGAde

Københavns tidligere biskop og den nuværende kgl. konfessionarius

(kongehusets præst) vil fortælle historier fra sit eget liv: fra opvæksten

på Nørrebro og Østerbro under krigen over sin livslange kærlighed

til teologien, begejstringen for den gamle salmedigter og biskop

Thomas Kingo, over møder med Østens patriarker og oplevelser i

salmebogskommisionen til slagsmål med kirkeministre, politikere

og præster igennem 17 år som biskop i Nørregade i København og

givetvis hele tiden med den smittende glæde, der er et kendetegn

for ham.

Hold nr. 11157 - Torsdag 13-10 kl. 19:00-21:00

Erik Norman Svendsen - Vallensbæk Bibliotek - Pris 30 kr.

15

foredrAG


16

foredrAG/kUrSer

telefon. 43713671 · e.mail: info@aofvest.dk · www.aofvest.dk

SkrIV Så det SYnGer

Måske du går rundt med en lille forfatter gemt i maven eller blot

søger hjælp til at forbedre dit sprog i hverdagen. På dette AOF-kursus

gennemgår journalist og forfatter Søren F. Lillesøe en række tips og

tricks, der kan gøre dit dansk fra skoletiden mere levende og præcist.

Temaer:

1. Korrekt dansk: Hvad enten vi skriver en mail til en kollega eller et

brev til det offentlige, hjælper klart og korrekt sprog. Vi ser på fælder

i nutidens skriftlige kommunikation.

2. Kort og godt: Lær at lave en god, kort tekst til annoncen for din

bolig eller mobiltelefonen, der skal sælges i Den Blå Avis.

3. Bliv debattør: Lær at skrive et skarptskårent læserbrev, der ryger

direkte i lokalavisen, fagbladet eller Berlingske Tidende.

4. Fiktion I: Hvordan bliver sprog spændende, tiltrækkende og vedkommende

for andre? Vi ser på god tekst i romaner og artikler.

5. Fiktion II: Vi dykker længere ned i temaet med flere opgaver og

eksempler til gavn for hobbyromanskriveren.

Hold nr. 11740 - Mandag kl. 19:00-20:50 - Start 31-10

5 mødegange - 10 lektioner - Pris 550 kr.

Søren Lillesøe - Taastrup Kulturcenter

nArrAtIV SkrIVnInG

- historieFortællinG

Kom og hør et foredrag om sprogets betydning i vores hverdag. Prøv

narrative teknikker på egen krop og tag brugbare fif med hjem. Foredraget

kommer omkring: Sprog, narrativitet, kreativitet, skriveblokeringer

og historiefortælling. Dokumentation fylder i stigende grad

vores arbejdsdag, og det bliver mere og mere almindeligt at benytte

teknikker indenfor det narrative til at beskrive situationer og hændelser.

Derfor er det yderst vigtigt, at vi bliver opmærksomme på, hvilke

historier, vi fortæller om os selv og hinanden - i ord og på papir. Med

sproget dokumenterer vi ikke blot vores hverdag, vi former den også.

Vi må derfor være opmærksomme på ordvalg og formidling i forhold

til den relation, vi befinder os i. Sproget har stor betydning for, hvordan

vi opfatter og forholder os til vores liv og hinanden.

Hold nr. 11920 - Tirsdag 27-09 kl. 19:00-21:00

Anja Grøndahl & Ulla Tønner - Glostrup Fritidscenter - Pris 125 kr.

dIn PSYkoloGISke GrAVIdItet

Kære kommende mor. Du ved formentlig allerede rigtig meget om

dit barns rivende udvikling i din mave om din gravide krops behov for

vitaminer, træning og hvile. Men hvor meget ved du egentlig om det

krævende udviklingsarbejde din hjerne og dit sind gennemgår for at

gøre dig klar til morrollen ? Ja, faktisk er der tale om en reel ”ommøblering

på første etage”. At komme trygt og godt i gennem ommøbleringsfasen

er en vigtig faktor for såvel dits barns trivsel og udvikling i

maven, som jeres kærlige tilknytning til hinanden efter fødslen.

Hold nr. 11760 - Torsdag 22-09 kl. 19:00-21:00

Kirstine Østergaard - Vallensbæk Bibliotek - Pris 100 kr.

Hold nr. 11759 - Torsdag 27-10 kl. 19:00-21:00

Kirstine Østergaard - Glostrup Fritidscenter - Pris 100 kr.

effektIV SelVHJælP

lIGe Ved Hånden

Kom til et oplevelsesforedrag om enkle, men kraftfulde metoder

til at forbedre dit liv. Energi psykologi er en betegnelse for en lang

række nye forandringsteknikker, som trækker på årtusindes gammel

viden om kroppen som et energisystem, kombineret med vores tid

landvindinger i hjerneforskning. Foredraget giver en præsentation

heraf og demonstrerer, hvordan du kan bruge dem til at forbedre din

livskvalitet ved på enkle og hurtige måder at skifte din hjernes tankeog

følelsesmønstre. Teknikkerne har i særlig grad vist sig velegnet til

at give slip på fobier, stress, gamle traumer m.v. Lyder det for godt til

at være sandt ? Kom og prøv. Metoden virker også for skeptikere.

Hold nr. 11761 - Onsdag 30-11 kl. 19:00-20:50

Kirstine Østergaard - Ishøj Idræts- & Fritidscenter - 100 kr.

sund mor - travl hverdaG

Mors alenetid er et anderledes og interaktivt foredrag om sundhed

kun for kvinder. Foredraget henvender sig til mødre, som har en travl

hverdag med høj prioritering af børn, men som glemmer lidt eller

udsætter egen sundhed. Foredraget giver på en sjov og anderledes

måde ”hverdagsredskaber” til at spare tid i dagligdagen og til at få

overskud til at snige mere sundhed ind. Foredraget er 2-delt. Første

aften bliver de sunde vaner introduceret og vi arbejder med, hvordan

de kan blive en fast del i en travl hverdag. Deltagerne vil hurtigt

opleve en samhørighed og en synergi, der automatisk opstår når

mennesker samles med et fælles mål. Og med sætningen ”Sundhed

handler om hvordan du har det og ikke om hvor meget du vejer”

lægges op til et forum med ærlighed og forståelse for hinandens udfordringer.

Anden halvdel ca. en måned efter følger vi op på hvordan

det er gået, og deler erfaringer for måneden der gik. Vi samler op og

laver handleplaner for næste skridt. Foredragsholderen er sundhedsredaktør,

uddannet kostvejleder, har børn i en travl hverdag og er

stor fortaler for bevægelses betydning for energi niveau, indlæringsevne

og glæde. Deltagerne tilbydes en anderledes indlæring af vaner

med blandt andet musik og sjov. Vi tager desuden fat om emnet

”mor som rollemodel”, da vi ikke kan komme uden om at vores børn

spejler sig i os på godt og ondt.

Hold nr. 11769 - Torsdag 22-09 & 13-10 kl. 19:00-21:00

Sanne Larsen - Glostrup Bibliotek - Pris 200 kr.


kom oG oPleV 3 SPændende

foredrAG På kroPPedAl mUSeUm

SPeCIAl PrIS Ved SAmlet tIlmeldInG

tIl Alle foredrAGene kr. 300.

fdB´S HIStorIe I ord oG BIlleder

Fællesforeningen for Danske Brugsforeninger blev oprettet i 1866

i Nordjylland. Siden spredte foreningens aktiviteter sig over hele

landet.

Også på Vestegnen har FDB været aktiv både med lokale brugsforeninger,

med forsøgsgården Øtoftegaard, der lå i Tåstrup fra 1917

til 1973 og ikke mindst med det nuværende Coop Danmarks hovedkvarter

i Albertslund, der blev bygget i begyndelsen af 1960’erne

og afløste det gamle hovedkvarter på Njalsgade. Alt sammen er det

blevet flittigt fotograferet gennem tiderne. FDB har udgangspunkt

i den kooperative ide og blev efterhånden en mastodont i den

danske detailhandel med en række fabrikker spredt ud over hele

landet.

FDB var også med helt fremme, da Danmark for alvor blev rationaliseret

i 1950’erne. Foredraget vil fortælle om den kooperative ide

bag oprettelsen af FDB, om hvordan foreningen og forretningen

voksede sig stor og om de aktiviteter og bygninger, der specielt

knytter sig til Vestegnen. Kom og hør 165 års danmarkshistorie

fortalt gennem FDB’s historie, og se samtidigt billederne af et

Danmark i forandring.

Hold nr. 11851 - Onsdag kl. 07-09 kl. 18:30-20:30

Mette Tapdrup Mortensen - Kroppedal Museum - Pris 125 kr.

AlBertSlUnd SYd

- en ny moderne by

Albertslund Syd undergår en forvandling i disse år. Om kort tid

fremstår den centrale bydel i Albertslund som en trendy mørkegrå by

med friske farver hist og pist. Hvordan har historien udfoldet sig fra de

første beboere flyttede ind i begyndelsen af 1960’erne? Det har været

en periode med mange historier - både gode og dårlige. De mange

børnefamilier fik mulighed for et godt familieliv tæt på grønne omgivelser,

men der kom malurt i bægeret med Tagsagen, fordi tagene

ikke holdt tæt. Hør også om, hvordan byen er blevet ældre og der er

kommet nye beboere til. Ikke mindst betyder det meget, at Syd ligger

integreret i sammenhæng med Albertslund Centrum.

Hold nr. 11852 - Onsdag 21-09 kl. 18:30-20:30

Lene Skodborg - Kroppedal Museum - Pris 125 kr.

HIStorIen I lAndSkABet

Gravhøje, jættestuer og dysser - voldsteder, helleristninger og

runesten. Det er synlige tegn på Danmarks Oldtid, som kan genfindes

i det åbne land, i haver og parker. Museumsinspektør Linda Boye vil

tage publikum med på en rejse i landskabet og fortælle om oldtidsmindernes

forhistorie, der sætter spor i landskabet.

Hold nr. 11850 - Onsdag 05-10 kl. 18:30-20:30

Linda Boye - Kroppedal Museum - Pris 125 kr.

foredrAG om HUndemASSAGe

Hvad er hundemassage, og hvorfor er det godt for vores hunde?

Hvilke hunde kan tåle at blive masseret? Hvad kan det betyde for

hundens adfærd og fysik? Foredraget vil dels indeholde teori omkring

hundens anatomi, information om massagens gavnlige effekt

samt demonstration på en eller flere udvalgte hunde.

Hold nr. 11784 - Torsdag 06-10 kl. 19:00-20:30

Helle Hoffmann – Rødovregård – Pris 125 kr.

kUrSUS I HUndemASSAGe

tIl HUSBeHoV

Lær at massere din egen hund! Kurset er en kombination af teori og

praktiske øvelser og vil dels indeholde teori om hundens anatomi,

gennemgang af massagens funktioner og effekt, instruktion i massagegreb

og principperne i brugen.

Målet med kurset er, at du bliver fortrolig med selv at kunne give

din hund en let massage. Kurset varer fra kl. 10-16, og er et lille

luksushold med plads til max. 8 deltagere. Hver deltager må medbringe

1 hund. Tæver må ikke være i løbetid. Du skal medbringe

tæppe eller bur til din hund, vandskål og godbidder, madpakke og

drikkevarer til dig selv. Ved tilmelding bedes oplyst hundens navn,

race og alder.

Hold nr. 11785 - Søndag 06-11 kl. 10:00-16:00

Helle Hoffmann – Rødovregård - Pris 450 kr.

ud aF luKsusFælden - Kursus i

PrIVAtØkonomI

- Er der overtræk på kontoen sidst på måneden?

- Mangler du overblik over din privatøkonomi?

- Kommer der rykkere og trusler om incasso?

- Har du svært ved at forstå, hvad bankrådgiveren taler om?

Så er du ikke alene. Undersøgelser viser, at hver 3. dansker ikke forstår

deres bankrådgiver, men her er hjælp at hente. Find ud af, hvad

det er, der styrer dit forhold til penge, og vælg selv hvordan det skal

være fremover. Få overblik over hvad du bruger pengene til og læg et

realistisk budget. Lær hvordan du bedst organiserer dine bankkonti,

så du kan bevare overblikket. Lær om lån og opsparing. Ryd op i din

økomoni og få flere valgmuligheder og større frihed. Fem aftener

som kan ændre dit liv.

Hold nr. 11707 - Mandag kl. 19:00-21:45 - Start 03-10

5 mødegange - Pris 600 kr.

Lisbeth Lund Hansen - Albertslund Stadion

17

foredrAG/kUrSer

telefon. 43713671 · e.mail: info@aofvest.dk · www.aofvest.dk


18

foredrAG

telefon. 43713671 · e.mail: info@aofvest.dk · www.aofvest.dk

de SoCIAle medIer

Mads Weltzer viser, hvordan vi bliver draget ind i Cyberspace. Han

tager rundt i flere af de gængse Sociale Medier, som vi nok kender,

men fra en spændende vinkel. Han viser udviklingen i de Sociale

Medier, hvor vi er og hvor vi er på vej hen. Til dig, der endnu ikke

er kommet i gang med de Sociale Medier, er foredraget absolut en

øjenåbner. Til foredraget kan man hente meget inspiration, viden og

lyst til at fortsætte vejen i de Sociale Medier, der i øjeblikket ingen

ende tager. Umiddelbart er mulighederne i de Sociale Medier snart

uden begrænsning, men kom og lyt med og se, hvad vi kan i det

”ny” Internet. De Sociale Medier er bare det nye svar på internettets

revolutionerende magt i vores hjem.

Hold nr. 11661 - Tirsdag 11-10 kl. 19:00-21:00

Mads Weltzer - Glostrup Fritidscenter – 80 kr.

foredrAGSrækken I tAAStrUP

Tilbring 6 hyggelige eftermiddage i Taastrup Medborgerhus.

AOF er vært til kaffe/the og kage i pausen.

For yderligere information rekvirer særskilt program.

12-09-11 - Mød Jette Bechmann - Trafikradio.

24-10-11 - Mød Karen Høeg - Catwalk hos Coco.

21-11-11 - Mød Rasmus Krath - Piraternes kyst.

09-01-12 - Mød Stefan Rasmussen - Det gælder dit liv.

13-02-12 - Mød Lis Frederiksen - Spies, rejs og vær glad.

12-03-12 - Mød Erik Norman Svendsen - Fra Nørrebro til Nørregade.

Hold nr. 11150 - Mandage kl. 14:00-16:00 - Start 12-09

6 foredrag - Pris 750 kr. - Taastrup Medborgerhus

foredrAGSrækken

I ISHØJ kUltUr CAfé

Tilbring 6 hyggelige eftermiddage i Ishøj Kultur Café.

AOF er vært til kaffe/the og kage i pausen.

For yderligere information rekvirer særskilt program.

28-09-11 - Mød Ivan Liljebæk - Radio Merkur.

26-10-11 - Mød Frank Bøgh – I politiets tjeneste.

30-11-11 - Mød Greve Ulrik Ahlefeldt-Laurvig – Greven fortæller.

18-01-12 - Mød Niels Johansen - I Krønikens fodspor.

15-02-12 - Mød Lis Frederiksen - Spies, rejs og vær glad.

14-03-12 - Mød Lisbeth Kjær - Storfyrstinde Olga

Hold nr. 11170 - Onsdage kl. 13:30-15:30 - Start 28-09

6 foredrag - Pris 750 kr. - Ishøj Kultur Cafe´/Bio

foredrAGSrækken torStorP

PleJeCenter

Kom og oplev 6 spændende indholdsrige foredrag i den lyse og

venlige café på Torstorp Plejecenter.

AOF er vært til kaffe/the og kage i pausen.

For yderligere information rekvirer særskilt program.

29-09-11 - Mød Jørgen Ledstrup - Den syngende konsul.

27-10-11 - Mød Marlene Voigt - Daells Varehus.

24-11-11 - Mød Ivan Liljebæk - Gustav Winkler.

26-01-12 - Mød Hanne Christensen - Livet på Fasangården.

16-02-12 - Mød Christian Friis - New Zealand.

15-03-12 - Mød Lis Frederiksen - Simon Spies.

Hold nr. 11190 - Torsdag kl. 13:00-15:00 - Start 29-09

6 foredrag - Pris 750 kr. - Torstorp Plejecenter

SenIorHØJSkolen

Seniorhøjskolen er en samling foredrag og ekskursioner om vidt

forskellige emner af almen interesse.

Det er også stedet, hvor man møder andre modne mennesker, og

hvor man er sammen om at opleve og få nye perspektiver på det,

man allerede vidste eller troede at vide og det, man aldrig i sin vildeste

fantasi troede, var værd at vide noget om. Ser og oplever man

kun det, man altid har gjort, oplever man verden med kun halvåbne

øjne!! For yderligere information rekvirer særskilt program eller se

nærmere på www.aofvest.dk

Hold nr. 11187 - Tirsdage kl. 10:00-12:00 - Start 27-09

18 mødegange - 36 lektioner - Pris 2280 kr.

Helle Søby Laursen - Tapeten

Hold nr. 11188 - Torsdag kl. 10:00-12:00 - Start 29-09

18 mødegange - 36 lektioner - Pris 2280 kr.

Kåre D. Jensen - Tapeten

Glæd en Ven

kØB et GAVekort HoS Aof VeSteGnen


åH dISSe QVInder

”Åh disse kvinder” Teatret Rejsescenen. Et humoristisk causeri. Med

nye og gamle tekster. ”Moderens pligter overfor mand, børn, hjem

og samfund har bestået gennem tiderne og vil bestå uforandret ud i

de kommende tider.” Citat: Overlæge Poul Freudenthal 1941 Vi kigger

nærmere på om han fik ret, denne overlæge. Og vi vil i den grad

også kigge nærmere på mændene. Rikke Wölck og Sonja Oppenhagen

har produceret en musikalsk forestilling, der på humoristisk vis

lægger op til debat om kvindeliv før - nu og midt imellem. Emner

som ligeløn, kvoter, barselsorlov og meget mere vil blive taget under

kærlig behandling. Nyd dette MATADOR-MIX med Sonja Oppenhagen

& Rikke Wølck. Ved klaveret Erik Juul Andersen.

Hold nr. 11159 - Onsdag 12-10 kl. 19:00-21:00

Mødested: Glostrup Bibliotek - Pris 90 kr.

Verden efter

den 11. SePtemBer

Hvad er konsekvenserne blevet

efter angrebet den 11.september

2001 for USA og den verdenspolitiske

situation? Hvordan

har det påvirket amerikanernes

opfattelse af deres omverden

og af sig selv? En gennemgang

af de amerikanske og internationale

reaktioner, amerikanernes

forhold til sorg og minder og med

en opsummering der giver en

analyse og et bud på, hvordan

deres verden kommer til at se

ud. Samuel Rachlin har i mange år beskæftiget sig med international

journalistik. Han var Danmarks Radios første korrespondent i Moskva

og åbnede Brezjnevs Sovjetunionen for danske seere og lyttere.

Han er også en af pionererne bag opbygningen af TV2 Nyhederne

og var stationens første nyhedsvært. Siden blev han TV2’s første

korrespondent i Washington, og fra 1998 har han igen rapporteret

fra Moskva for TV2 og er sideløbende studievært for TV2 Finans.

Han har også arbejdet som informationschef og medierådgiver i

Verdensbanken i Washington. Samuel Rachlin producerede i 1999 en

meget rost Tv-film i to dele om familiens tvangsforvisning og sin egen

opvækst i Sibirien.

Hold nr. 11766 - Torsdag 15-09 kl. 19:00-21:00

Vallensbæk Bibliotek - Pris 30 kr.

God BØrneoPdrAGelSe GIVer

ofte et Godt VokSenlIV

Hvad er det i barndommen, der er med til at gøre os til dem, vi er i dag?

Hvordan er vi blevet påvirket i vores opvækst? Hvilke værdier har vi

med os? Er der et eller flere mennesker, der har sat afgørende spor i

vores personlighed?

Oplægget er baseret på Henrik Vilsbølls bog: ”Min Bedste Opdrager”

En bog med 25 personlige interviews. Der vil bl.a. blive fortalt om Lise

Nørgaard, Jytte Borberg, Ib Spang Olsen, Anker Jørgensen, Vigga Bro,

Hanne Bech Hansen, Erik Grip og mange flere.

Hold nr. 11135 - Torsdag 29-09 kl. 19:00-21:00

Taastrup Medborgerhus - Pris 50 kr.

BArn Af en AlkoHolIker

Helge Kvam fortæller om en opvækst med en far, der var alkoholiker.

Han er aktuel med bogen ”Vi voksne børn”, der udkommer på forlaget

Frydenlund i efteråret 2011. Her har han interviewet ti voksne døtre

og sønner af alkoholikere. Hver især er de et vidnesbyrd om, at det

nytter at bryde tabuet og sætte ord på konsekvenserne af en ofte

kaotisk barndom. Under oplæget vil Helge Kvam dels sætte ord på

sin egen opvækst, dels fortælle om arbejdet med sin bog, og han

opfordrer os - både som enkeltpersoner og som samfund - til at tage

alkohol-problemer langt mere alvorligt, end vi gør i dag.

Hold nr. 11768 - Mandag 26-09 kl. 19:00-21:0

Glostrup Fritidscenter – 50 kr.

kræft Set med

UnGe ØJne

Kræft set med unge øjne er et gribende

og ærligt foredrag om at være en ung pige

midt i en alvorlig og uforståelig sygdom.

Hør journalist og forfatter Mette de Fine

Licht fortælle, hvordan hun som 16-årig

fik konstateret en sjælden type kræft i

benet. Den ene dag var hun en livsglad

teenager- den næste var hun dødssyg.

Imens vennerne festede sig igennem gymnasiet,

kæmpede Mette med kemo, kræft og konstant kvalme og med

at være skaldet. For det var næsten det allerværste for teenagepigen.

Men Mette lod sig ikke knække. Hun købte en paryk, begyndte i 1.g og

gjorde alt for at leve en så normal teenagetilværelse som muligt. I sit

foredrag fortæller Mette hele sin historie fra sygdommens allerførste

symptom til det at vende tilbage til livet efter sygdommen, som Mette

gjorde for otte år siden for fuld styrke trods store ar på kroppen og

sjælen og en metalprotese i det ene ben. Alligevel har hun formået at

skabe sig det liv, hun altid har drømt om. I dag er Mette de Fine Licht

25 år og arbejder som journalist, pr-rådgiver og forfatter/foredragsholder.

Hendes vej og tempo op ad karrierestigen er både imponerende

og dybt inspirerende, og det er svært ikke at lade sig smitte af

viljepigens drive og lyst til livet uanset, om man har haft kræft eller ej.

Hold nr. 11133 - Onsdag 26-10 kl. 19:00-21:00

Taastrup Medborgerhus - Pris 50 kr.

19

deBAtArrAnGementer

telefon. 43713671 · e.mail: info@aofvest.dk · www.aofvest.dk


20

deBAtArrAnGementer

telefon. 43713671 · e.mail: info@aofvest.dk · www.aofvest.dk

SådAn SnYder VI Inde I

fJernSYnet

Jens Blauenfeldt

afslører hvilke

næsten-ærlige tricks,

tv-værter benytter

sig af for at fremstå

så overbevisende

som muligt, hvordan

tilrettelæggerne former

virkeligheden og

bøjer sandheden og

hvordan mennesker, der optræder på tv snyder sig klogere og lækrere

end de er i virkeligheden. Få et underholdende og provokerende

kig bag kulisserne på bl.a. Kender du typen og Aftenshowet i selskab

med en af landets mest populære tv-værter. Jens Blauenfeldt har i

mange år været DR1’s ansigt på en lang række populære programmer.

Han har desuden været reporter ved kongelige begivenheder

og har arbejdet med alle genrer i tv-branchen siden 1996.

Hold nr. 11980 - Torsdag 27-10 kl. 19:30-21:30

Ballerup Bibliotek - Pris 50 kr.

”tøGer” - stiG andersen

Den 20. juni 2011 udkom bogen ”Tøger”

om Politikens afdøde chefredaktør

Tøger Seidenfaden. Den er et omfattende

livsportræt af et dybt, ærligt og sjældent

engageret menneske, baseret på samtaler

med en række af de mennesker, som

Tøger mødte på sin vej som samfundets

mest markante debattør gennem en

menneskealder. Derudover indeholder

den ikke mindst en række samtaler med

Tøger i perioden fra september 2009 til han døde den 27. januar

2011. ”Tøger” er skrevet af journalisten Stig Andersen, han vil denne

aften fortælle om sin tætte og intense kontakt til Tøger forud for

bogen. Ved arrangementet vil der være mulighed for både at stille

spørgsmål og få signeret bogen.

Hold nr. 11981 - Torsdag 29-09 kl. 19:00-21:00

Glostrup Bibliotek - Pris 50 kr.

AmneStY InternAtIonAl

Claus Juul er jurist hos Amnesty International og arbejder med

danske forhold - primært borgernes retssikkerhed. Det kan dels være

i forhold til kampen mod terrorisme, hvor der er vedtaget en lang

række love, som svækker beskyttelsen af vores privatliv og gør det

nemmere at overvåge os. Det kan være borgernes muligheder for at

klage over politiet, hvis man mener, at man har været udsat for en

dårlig eller forkert behandling af politiet - eller egentlig magtmisbrug

eller overdreven magtanvendelse.

Hold nr. 11986 - Onsdag 21-09 kl. 19:00-21:00

Albertslund Stadion - Pris 30 kr.

Verden efter BIn lAden

- Fahmy almajid

Er verden blevet mere sikker efter

natten til mandag den 2. maj? Hvad

betyder Bin Ladens død for demokratibevægelser

i de arabiske lande? Er der

en forbindelse mellem de to begivenheder?

Der er mange ubesvarede spørgsmålskal

vi føle os mere sikre eller omvendt,

skal vi blive endnu mere bange og vente

på hævnen fra Bin Ladens efterfølger?

Et spændende oplæg, der belyser situationen og besvarer mange af

de spørgsmål, som trænger sig på efter Bin Ladens død.

Hold nr. 11983 - Torsdag 06-10 kl. 19:00-21:

Taastrup Kulturcenter - Pris 50 kr.

lIVet for let ØVede

- en aFten med maise njor

Synes du også at livet byder på mange spørgsmål som kan være

svære at finde de rigtige svar på? Så kom og hør Maise Njor fortælle

om alt fra kønsroller og kvinders ret til at være rasende, til chokolades

gavnlige virkning på humøret.

Du får ikke nødvendigvis svar på alle spørgsmålene, men med

udgangspunkt i en række mailsamtaler som Maise Njor har haft med

forfatterkollegaen Fay Weldon i en mailkorrespondance som blev til

bogen Livet for let øvede (2010) vendes nogle af emnerne på humoristisk

vis. Njor vil bl.a. tage emnerne kærlighed, lykke, alder og mænd

op, når hun med en let provokerende tone behandler kvinderollen i

det moderne samfund.

Hold nr. 11984 - Onsdag 05-10 kl. 19:00-21:00

Glostrup Bibliotek - Pris 50 kr.

mAn JAGer et BæSt oG fAnGer

et menneSke

Oplæg af politiinspektør

Bent Isager-Nielsen om

en karriere i Rejseholdets

tjeneste og om mennesket

bag forbryderen.

Med over 20 års tjeneste

i Rejseholdet er Bent

Isager-Nielsen en af de

mest erfarne drabsefterforskere

i Danmark.

Efter alle de år er der en

pointe, der trænger sig på: selv den mest hårdkogte forbryder er et

menneske, og bag langt de fleste drab gemmer der sig motiver som

jalousi, begær, hævn, sex og en kategori, som sammenfattes under

”ære, skam, udstødelse”.

Hold nr. 11982 - onsdag 12-10 kl. 19:00 - 21:00

Ishøj Kulturcafé - Pris 50 kr.


kUnSt I rIBe oG nolde mUSeet

Kom på en rigtig kunsttur til Ribe. Oplev det netop renoverede Ribe

kunstmuseum, her vises bl.a. hele udviklingen i Dansk kunst fra ca.

1750 - 1950. Se og hør om Carl Henning Pedersens malerier og mosaikarbejder

i Ribe domkirke.

Ud over at se kunst i området omkring Ribe kører vi også til

Nordtyskland hvor vi skal besøge Nolde museet. Prisen er inkl. bus,

forplejning, overnatning, ture og guider.

Hold nr. 11180 - Fredag 28-10 kl. 07:00 til lørdag den 29-10 kl. 21:00

Pris 1.750 kr.

Mødested: Oplyses på mødebrev

GAStronomISk HerreGårdStUr

tIl lollAnd

Et besøg på 4 af Lolland-Falsters mange Herregårde:

Frederiksdal Gods.

Siden 2006 er der fremstillet vin på Frederiksdal. Målet er at fremstille

verdens bedste kirsebærvin. Frederiksdal er den største vinproducent

i Danmark. Vineriet danner rammen om besøget og undervejs

vil der blive smagt fra forskellige tanke og fade. Efterfølgende er der

mulighed for at købe vin med hjem.

Pederstrup Café er rammen om dagens frokost, kokken Susanne

Bruun tilbereder en let frokost af lækre lokale råvarer.

Frokosten slutter med en kop friskbrygget kaffe og hjemmebagt

kage. Efter frokost vil der være en fremvisning af Pederstrup Gods,

der blev bygget i begyndelsen af 1800-tallet af C.D.F. Reventlow.

Der vil blive fortalt historien om hans arbejde og indflydelse på

Danmarks historie.

Knuthenlund Gods har en særlig lidenskab for mejeriprodukter. I

1903 blev mejeristen J.P.Hansen præmieret for sine hvidskimmeloste.

Hvilket gjorde ham i stand til at købe Knuthenlund Gods 10 år

senere. Nu, 4 generationer senere er traditionen taget op igen. Der

er etableret et gårdmejeri midt i godsets gamle bygninger.

Driften er omlagt til økologi, malkefår og geder, som græsser 150

dage om året på de frodige enge, der er sået forskellige krydderurter,

som er med til at give en fyldig og rund smag til mælken.

Krenkerup Gods er et professionelt drevet land og skovbrug med et

tilhørende bryggeri, hvor øl fra jord til bord er i fokus.

Her bliver hverken brugt enzymer eller e-numre, der bliver brugt 4

råvarer og intet andet: vand, gær, humle og malt.

Der er en rundvisning på bryggeriet, turen afsluttes med smagsprøver

og selvfølgelig mulighed for at købe lidt af det gode øl med hjem.

Prisen er inkl. bus, forplejning, smagsprøver og guide.

Hold nr. 11186 - Lørdag 08-10 kl. 07:00-18:00

Mødested: Oplyses på mødebrev - Pris 780 kr.

SPeCIAlUnderVISnInG

AOF Vestegnen tilbyder træning for personer med hypermobile

led og personer der har haft hjerteproblemer.

Kontakt venligst AOF for tilmelding på

tlf. 43713671.

Sort Sol På 1. klASSe

Søndag 16.oktober - Fra Vestegnen - Rudbøl ad den smukke vej over

Als og Flensborg Fjord.

Vi forlader Vestegnen 7.45 og tager med færgen kl.11 fra Bøjden

til Fynshav på Als, hvor vi finder et hyggeligt sted til frokost. Vi gør

ophold ved Dybbøl Mølle og Skanser, får kaffe og kage med udsigt

over Flensborg Fjord og kommer frem til indkvartering ca. 16.30 på

Rudbøl Grænsekro, der ligger eventyrligt smukt ved Vidåen og den

gamle grænse.

Efter et hvil tager vi en lokalkendt med i bussen, der efter bedste

evne og erfaring vil lede os til de store stæreflokke, der danner

fænomenet ”sort sol.” Stærene forsvinder med solen ca. halv syv, og

da skal vi tilbage til kroen og have aftensmad.

Mandag 17. oktober: Møgeltønder-Rømø-Ribe.

Vi kører en tur efter morgenmaden ud i det spændende marsklandskab

og gør efter få km. et lille ophold i Møgeltønder, hvor vi ser

kirken og den specielle hovedgade - samt kører forbi slottet. Vi

fortsætter til Rømø, hvor vi kører en lille tur og ser den helt specielle

natur - når vi når Rømødæmningen, er vi i en helt anden verden!

Videre til Ribe til en bid frokost og tid til at kigge lidt på Danmarks

ældste by. Tilbage i Rudbøl får vi kaffe og kage, inden vi igen skal ud

og opsøge den sorte sol. Efterfølgende middag.

Tirsdag 18. oktober: Noldemuseet, frokost ved Lillebælt, Skamlingsbanken,

hjem over Fyn. Hvis det ønskes, besøger vi Noldemuseet

små 10 min. fra Rudbøl. Bagefter kan vi gøre holdt ved et grænsesupermarked

samt et kortere ophold i Christiansfeld inden frokost ca.

kl. 13. (Fravælges Noldemuseet, giver vi os i stedet god tid og kigger

på Møgeltønder i dag i stedet.) Efter frokost helt ude ved vandet i

Hejlsminde kan vi gøre holdt ved Skamlingsbanken, der måske er

klædt i høstfarver - og altid har en pragtfuld udsigt! Derefter kører vi

hjem over Fyn med en enkelt pause undervejs.

Pris kr. 3.300 pr. person i dobbeltværelse. Helpension på rejsen

Prisen inkluderer: bustransport i moderne luksusbus med rejselederservice,

herunder salg af drikkevarer afgifter til bro og færge, to

overnatninger på Rudbøl Grænsekro med halvpension, tre frokoster

på kroer el.lign. to gange kaffe og kage, lokalguide til sort sol første

aften.

Ikke inklusive: forsikringer eventuelle entréer og aftensmad på

hjemrejsedagen.

Hold nr. 11128 - Søndag 16-10 - tirsdag 18-10 - Pris 3.300 kr.

Mødested: Oplyses på mødebrev

21

reJSer


22

reJSer

telefon. 43713671 · e.mail: info@aofvest.dk · www.aofvest.dk

lüBeCk JUlemArked

Allerede for 350 år siden blev juletraditionerne i Lübeck nævnt

som noget ganske særligt. I dag har en af Tysklands mest berømte

julemarkeder bredt sig ud over det meste af byen med kreative dekorationer,

eventyrhaven, de mange boder med gaver og Glühwein

og de forskellige julemarkeder, der kæler for smagsløgene og pirrer

indkøbslysten. Kunstnerne fra Lübeck præsenterer årets smagfulde

kreationer på Kunsthåndværkermarkedet i Heiligen-Geist-kirken,

hvor tekstiler, kunstneriske trævarer og keramik står særligt stærkt.

Lige uden for, på Skt. Jacobi-kirkepladsen, dufter der af vafler og

gran, mens gløgg i forskellige smagsretninger hældes op. Undervejs

vil der være orientering af en guide. Prisen er inkl. bus, guide og

entré, men uden forplejning.

Hold nr. 11178 - Fredag 02-12 kl. 07:00-21:00 - Pris 425 kr.

Mødested: Oplyses på mødebrev

JUletUr tIl den GAmle BY

I årHUS

Vi begynder med en guidet tur i Den Gamle Bys julepyntede gader

og stræder. Derefter kan du på egen hånd udforske og opleve julen

i Den Gamle By i gaslygternes skær. Se blandt andet tjenestepigen

tænde op i ildstedet, kør en tur med kapervognen eller nyd en

friskbagt honningkage. Den danske juls historie bliver skildret i mere

end 30 juletableauer i stuer, køkkener og kamre på museet, og der

er rig mulighed for at opleve de danske juleskikkes udvikling fra det

fromme julebord anno 1625 til juletræsjulens begyndende gaveræs

hos cykelsmeden i 1929. Der er juleudsmykning i butiksvinduerne,

et juletræ med elektriske lys på det lille torv ved isenkræmmeren og

granguirlander i den nye 1927-gade. Lige til at blive i rigtig godt julehumør

af. Prisen er inkl. bus, guide og entre, men uden forplejning.

Hold nr. 11179 - Fredag 25-11 kl. 07:00-21:00 - Pris 600 kr.

Mødested: Oplyses på mødebrev

JUlemArked I mAlmØ

Oplev det julepyntede Malmø, og få samtidig en introduktion til

de svenske juletraditioner. På denne tur forener vi det nyttige med

det fornøjelige, og hører om forskelle og ligheder mellem dansk og

svensk jul. Turen ender ved den nye tunnelbanestation TRIANGLEN,

der vil blive fremtidens mødested for danskere, der besøger byen.

Turlederen, Tommy P. Christensen er kulturhistoriker og bosat i

Malmø. Efter frokost er der rig mulighed for at juleshoppe. Mødested:

Malmø Centralstation v. udgangen mod Börshuset.

Hold nr. 11181 - Lørdag 03-12 kl. 10:00-12:00 - Pris 140 kr.

Mødested: Oplyses på mødebrev

jul På slottet - julemarKed På

mAlmØHUS

På denne tur med kulturhistorikeren Tommy P. Christensen, der er

bosat i Malmø, bevæger vi os ned ad middelalderens hovedstrøg

i Malmø og ender ved Malmøhus. Undervejs hører vi lidt om de

svenske juletraditioner og historien til nogle af de mest interessante

huse. På julemarkedet, der afholdes i borggården, er der en række

spændende boder, ligesom der vil være mulighed for at købe mad

og drikke. Eftermiddagen kan med fordel benyttes til juleshopping i

gågaden.

Mødested: Malmø Centralstation v. udgangen mod Börshuset.

Hold nr. 11182 - Søndag 27-11 kl. 10:00-12:00 - Pris 140 kr.

Mødested: Oplyses på mødebrev

oPerAreJSe tIl BerlIn

- 3 daGe

Et brag af en efterårstur til Berlin venter os på denne forlængede

weekend: vi skal se Verdis mesterværk Don Carlos om lørdagen, og

søndag er der som tilkøb mulighed for at opleve Wagners fremragende

opera Tannhäuser, ligeledes på Deutsche Oper.

Turlederen Morten Schønberg Sørensen har selv stået på scenen

i begge operaer på Det kgl. Teater som medlem af operakoret og

kender operaerne ud og ind.

Lørdag 12. november 2011:

Vi kører fra Roskilde kl. 6.45 og samler op flere steder undervejs..

Efter sidste opsamling holder turlederen foredrag om operaerne

på vej mod Gedser. Kl. 11 sejler vi mod Rostock- ombord kan man få

serveret en dejlig frokost. Videre mod Berlin fortsætter turlederen

foredraget . Ved firetiden er vi fremme ved vores hotel Leonardo,

et par hundrede meter fra Deutsche Oper. Kl. 18 spadserer vi til

Deutsche Oper og Don Carlos. Efter forestillingen mødes vi måske i

hotellets bar til en lille ”eftersludder” over en drink.

Søndag 13. november:

Vi tager os god tid til morgenbuffeten, inden vi kl. 10 byder på en

spændende bytur, hvor vi bl.a. kommer forbi Regeringskvarteret,

Charlottenburg, det ”gamle” Vestberlin omkring Kurfürstendammm,

Gedächtniskirche, de nordiske ambassader, Kulturforum, Potsdamer

Platz, Checkpoint Charlie, Karl-Marx-Allee, Alexanderplatz og


hovedalleen Unter den Linden med alle sine prægtige bygninger.

Byrundturen slutter ved hotellet ved halvtotiden. Kl. 17 venter Tannhaüser

på Deutsche Oper, hvis man da ikke har valgt at have dagen

fri til oplevelser på egen hånd.

Mandag 14. november:

Efter udtjekning er der et par timers fritid i Berlin, hvor man kan

blive sat af ved de mange spændende museer på Museumsinsel, ved

Kulturforum eller ved centrum i det gamle Vestberlin. Først på eftermiddagen

kører vi igen nordpå, til færgen i Rostock kl. 17. I bussen på

hjemturen vil turlederen sammenfatte sine oplevelser og tolkninger

af de to operaer, vi har oplevet hernede.

Pris 3.200 kr. der inkluderer transport t/r i luksusbus fra Johns

Turistfart.

To overnatninger i delt dobbeltværelse på Hotel Leonardo Berlin

Gode pladser til Don Carlos på Deutsche Oper Rejselederservice.

Guidet byrundtur i Berlin.

Operaforedrag på ud- og hjemturen.

Tillæg: Mad på færgen ud og hjem: 250 kr. Enkeltværelse 500 kr.

Tannhäuser på Deutsche Oper 550 kr.

Hold nr. 11950 - Lørdag 12-11 til mandag 14-11- Pris 3200 kr.

Mødested: Oplyses på mødebrev

julemarKed - oG oPeratur til

HAmBorG

Vi forlader Roskilde kl. seks og kommer efter diverse opsamlinger

frem til Rødby Færge og sejler ved 10-tiden. Undervejs vil turlederen

fortælle lidt om opera og Mozart. Vi spiser frokost inden vi kommer

til Hamborg. Herefter er der nogle timer på egen hånd i centrum - vi

sætter af og samler op tæt på Rådhuspladsen, hvor det store, kendte

julemarked ligger.

I Hamborg indkvarterer vi os på Radisson, der ligger centralt i

byen og i gåafstand til operaen. Inden aftenens forestilling(tilkøb)

skal vi nyde et herligt måltid i bayerske omgivelser i den populære

restaurant Franziskaner, der ligger lige om hjørnet - mellem hotellet

og operaen! Hér skal vi nyde en lækker, sammensat tallerken med

husets specialiteter fra det bayerske køkken. Efter et solidt måltid

mad spadserer de, der har valgt at se Mozarts berømte opera Tryllefløjten,

hen til Staatsoper, der ligger kun 150 meter fra restauranten.

Resten nyder en friaften. Efter forestillingen mødes vi måske i

hotellets bar til en lille ”eftersludder .”

Næste dag er der morgenmad på hotellet, inden vi pakker bussen

og kører en byrundtur i Hamborg, hvor vi bl.a. skal se de fine villaer

langs Alster-søen, byvolden, Justitsforum, Rådhuset, Michaelskirken,

St.Pauli med Reeperbahn, den gamle hovedbanegård og C.F. Hansenhusene

i Altona og meget mere, inden vi forlader bussen et par timer

i centrum, med god tid til opleve de mange julemarkeder. Der er også

mulighed for at opleve en koncert i den fine koncerthal Laeiszhalle

kl.11. På programmet står strygesekstetter af Tjajkovskij og bysbarnet

Brahms (tilkøb). Midt på eftermiddagen vender vi snuden nordpå

igen, mod Puttgarden og færgen til Rødby.

Undervejs vil turlederen ”samle op” på aftenens forestilling og

snakke den igennem med deltagerne. Først på aftenen er vi hjemme

igen efter en dejlig juletur til Hamborg.

Pris 2.095 kr, der inkluderer transport t/r i luksusbus fra Johns

Turistfart.

En overnatning i delt dobbeltværelse på Hotel Radisson Rejselederservice.

Guidet byrundtur i Hamborg. Frokost og aftensmad første dag.

Operaforedrag på ud- og hjemturen.

Tillæg: Enkeltværelse 375 kr. Tryllefløjten på Staatsoper 595 kr.

Koncert i Laeiszhalle 145 kr.

Hold nr. 11951 - Lørdag 26-11 kl. 06:00 til søndag 27-11 kl: 21:00

Pris 2.095 kr.

Mødested: Oplyses på mødebrev

23

reJSer

telefon. 43713671 · e.mail: info@aofvest.dk · www.aofvest.dk


24

BØrn oG fAmIlIeAktIVIteter

telefon. 43713671 · e.mail: info@aofvest.dk · www.aofvest.dk

detektIV I det GAmle

kØBenHAVn

Bistre bisper på Absalons borg og prinsessen i Blåtårn. Sammen med

forfatteren til børnebogen ”Øgledronningens forbandelse” Hanne

Fabricius går vi gennem ruinerne under Christiansborg Slot og hører

historier om biskop Absalon, der beskyttede københavnerne mod

de vendiske sørøvere, om kongedatteren Leonora Christina, der sad

fængslet i Blåtårn i næsten 22 år og næsten ikke kunne se farven på

sine strømper for bar lopper og meget mere.

Bagefter går vi ned i Det kongelige Biblioteks have og finder resterne

af Christian 4.s hemmelige krigshavn. Aldersgrænse: Børn skal være

8 år. Børn 100 kr.

Hold nr. 11172 - Lørdag 08-10 kl. 11:00-12:30 - Hanne Fabricius

Mødested: Christiansborg Slotsplads - Pris 130 kr.

detektIV I det GAmle

kØBenHAVn

Kanonkugler, klokketræk og guldæbler. Vi mødes på Gammeltorv,

der er Københavns ældste torveplads.

Vi hører om Caritas springvandet, som er Danmarks ældste springvand,

og hvor guldæblerne springer på dronningens fødselsdag. Vi

går ned og hopper på skafottet og byens kag og vandrer videre ned

til Vandkunsten og kanalen. Vi slutter i Teglgårdsstræde efter at have

passeret Vor Frue Kirke og Nørregade. Undervejs finder vi gamle

klokketræk, kanonkugler, brændevinsbrænderskilte, løver og meget

mere. Aldersgrænse: Børn skal være 8 år. Børn 100 kr.

Hold nr. 11173 - Lørdag 01-10 kl. 11:00-12:30 - Hanne Fabricius

Mødested: Ved Caritas springvandet - Pris 130 kr.

SYnInG for BØrn oG VokSne

Kom og få nogle sjove og hyggelige timer sammen med dit barn

og andre syinteresserede, og lad jer inspirere og lære af hinanden.

Vi arbejder ud fra færdige mønstre og jeres gode ideer og ønsker.

Kurset henvender sig til alle, både nybegyndere og øvede og I vil få

individuel vejledning i klipning/stofberegning, forskellige syteknikker,

detaljer mm.

Oplev glæden ved at sy i hyggeligt samvær med andre.

Hold nr. 11748 - Tirsdag kl. 15:30-18:25 - Start 27-09

10 mødegange - 30 lektioner - Pris 960 kr.

Karen Schultz - Rugvænget Skole

leG oG BeVæGelSe

Leg og gymnastik er sjovt. Leg og motion for forældre/bedsteforældre+

børn fra 2 ½ til 5 år. Børn og voksne skal have det sjovt sammen.

Med øvelser, bevægelse og sanglege mm. vil vi alle få kroppen i

sving. Via bevægelse og leg vil vi træne og styrke motorikken. Vi vil

bruge krop og redskaber og skabe et rart og hyggeligt fællesskab,

hvor vi bruger hinanden.

Hold nr. 11752 - Tirsdag kl. 17:00-18:10 - Start 27-09

29 mødegange - 28,5 lektioner - Pris 880 kr.

Anne-Lise Sleby - Herstedvesterskole


teGnInG for BØrn

Der kommer et tidspunkt hvor børn stiller større krav til sine tegnefærdigheder,

hvor de ønsker at tegne hvad de ser og få det til at ligne

virkeligheden.

Da vælger de fleste at tro de ikke kan tegne- men med lidt øvelse

kan det tillæres. Vi vil på kurset bl.a. træne i at betragte ting ud fra

det vi kan se og lære at måle os frem. Vi vil gennemgå kroppens og

ansigtets generelle opbygning . Kurset henvender sig primært for

skolebørn i alderen fra 10 og frem.

10 mødegange - 15 lektioner - Pris 640 kr.

Hold nr. 11902 - Onsdag kl. 15:30-17:00 - Start 28-09

Hold nr. 11903 - Onsdag kl. 17:30-19:00 - Start 28-09

Ingrid Pilgaard - Vestervangskolen

10 mødegange - 10 lektioner - Pris 550 kr.

Hold nr. 11910 - Mandag kl. 16:00-16:45 - Start 26-09

Hold nr. 11911 - Mandag kl. 17:00-17:45 - Start 26-09

Christina Jensen - Taastrup Kulturcenter

Glæd en Ven

kØB et GAVekort HoS Aof VeSteGnen

BAllet oG BeVæGelSe (4-6 ÅR)

Ballet er kreativt og sjovt. Børnene får motion, smidighed og

muskelstyrke. Koncentration, balance- og orienteringsevne opøves.

Rytmesans og musikalitet udvikles. Grunden lægges til en god

kropsholdning og graciøse bevægelser. Vi laver enkle basisøvelser,

bevægelseslege og udspænding. Forældre kan overvære undervisningen

første gang, og herefter på fastlagte forældredage. Børnene

skal være fyldt 4 år ved kursets start.

Hold nr. 11791 - Mandag kl. 15:00-15:45 - Start 03-10

12 mødegange - 12 lektioner - Pris 600 kr.

Sussi Elgaard Noble - Rugvænget Skole

Hold nr. 11789 - Tirsdag kl. 15:00-15:45 - Start 20-09

10 mødegange - 10 lektioner - Pris 550 kr.

Janne Weidinger Kristensen - Glostrup Fritidscenter

Hold nr. 11790 - Tirsdag kl. 17:00-17:45 - Start 20-09 (let øvede)

10 mødegange - 10 lektioner - Pris 550 kr.

Janne Weidinger Kristensen - Glostrup Fritidscenter

10 mødegange - 10 lektioner - Pris 550 kr.

Hold nr. 11910 - Mandag kl. 16:00-16:45 - Start 26-09

Hold nr. 11911 - Mandag kl. 17:00-17:45 - Start 26-09

Christina Jensen - Taastrup Kulturcenter

BAllet oG BeVæGelSe (6-9 ÅR)

12 mødegange - 12 lektioner - Pris 600 kr.

Hold nr. 11792 - Mandag kl. 16:00-16:45 - Start 03-10

Hold nr. 11793 - Mandag kl. 17:00-17:45 - Start 03-10

Sussi Elgaard Noble - Rugvænget Skole

25

BØrn oG fAmIlIeAktIVIteter

telefon. 43713671 · e.mail: info@aofvest.dk · www.aofvest.dk


26

menneSker Imellem

telefon. 43713671 · e.mail: info@aofvest.dk · www.aofvest.dk

Bedre klAnG I dIn

leJlIGHedSSAnG

Lejlighedssange er kærlige, sjove og personlige hilsner til festens

midtpunkt. Den rigtige lejlighedssang kan løfte festen!¨ Gennem

oplæg og praktiske øvelser arbejder vi med sangens budskab og røde

tråd, melodivalg og genre. Kurset giver også en morsom introduktion

til lejlighedssangen i historisk belysning. Vi synger selvfølgelig også

en sang ellet to undervejs. Kurset er for alle, der kan lide eller har lyst

til at prøve kræfter med sangskriveriet. ”Det er ikke for professionelle

sangskrivere.”

1 mødegang - 5 lektioner - Pris 400 kr.

Hold nr. 11737 - Lørdag 17-09 kl. 09:30-14:00

Mette P. Gammelgaard - Glostrup Fritidscenter

Hold nr. 11741 - Lørdag 29-10 kl. 09:30-14:00

Mette P. Gammelgaard - Ishøj Idræts- & Fritidscenter

slæGtsForsKninG - beGyndere

Oplev det spændende detektivarbejde med at finde dine rødder og

lær at skrive din egen slægtsbog. Vi finder spændende oplysninger i

arkiverne og kombinere det med moderne EDB-metoder. Find dine

aner på internettet og opret evt. slægtens egen hjemmeside. Der er

adgang til computer på kurset, så det er derfor ikke en forudsætning

for at deltage, at du har computer derhjemme. Arkivbesøg indgår i

kurset.

Hold nr. 11651 - Tirsdag kl. 14:45-17:30 - Start 27-09

10 mødegange - 30 lektioner - Pris 960 kr.

Otto Bendixen - Taastrup Medborgerhus

SlæGtSforSknInG

- videreGående hold

Lær hvordan du fører din slægt tilbage før 1700 og 1800, og find de

kilder, der gør slægtsbogen spændende at læse. Vi finder spændende

oplysninger i arkivalier, som ikke normalt benyttes af slægtsforskere,

og kombinerer det med moderne EDB-metoder. Undervisning

i læsning af de vanskelige gotiske skrifter, og hvordan man finder

oplysninger på bibliotekerne og på internettet. Der er adgang til

computer på kurset. Arkivbesøg indgår i kurset.

Hold nr. 11652 - Onsdag kl. 15:00-17:45 - Start 28-09

10 mødegange - 30 lektioner - Pris 960 kr.

Otto Bendixen - Taastrup Medborgerhus

SlæGtSforSknInG

- GrundKursus

Kom godt i gang med slægtsforskningen eller få genopfrisket dine

kundskaber. Uanset om du kun kender navnene på dine nærmeste

slægtninge, eller flere slægtled tilbage, er der god inspiration at

hente, til at begynde eller genoptage slægtforskningen. Du lærer at

finde oplysninger om dine aner i familiens gemmer, på arkiver og på

internettet.

Få kendskab til de grundlæggende kilder, kirkebøger og folketællinger,

samt introduktion til de supplerende kilder: skrifter, lægdsruller,

ejendomsarkivalier, samt til gotisk håndskrift. Vi besøger et arkiv en

af kursusgangene

Hold nr. 11662 - Onsdag kl. 14:00-16:45 - Start 28-09

10 mødegange - 30 lektioner - Pris 960 kr.

Hans Peter Poulsen - Tapeten

slæGtsForsKninG - For øvede

Gå i dybden med de supplerende kilder: skrifter, lægdsruller og ejendomsarkivalier,

samt nogle af de mange andre kildetyper. Opdag nye

historier, find sjove eller dramatiske beretninger om dine aner, og

få en større forståelse for slægtens baggrund. Bliv bedre til at læse

gotisk håndskrift og få derved mulighed for at dykke ned i kilder, som

hidtil har været utilgængelige. Gennem læsning af tekster fra typiske

kildetyper, såvel som egne medbragte tekster, lærer du at læse og

tolke det skrevne. Forudsætninger: Slægtsforskning grundkursus,

eller tilsvarende.

Hold nr. 11663 - Onsdag kl. 19:00-21:45 - Start 28-09

10 mødegange - 30 lektioner - Pris 960 kr.

Hans Peter Poulsen - Rugvænget Skole


lIdt ClAIrVoYAnt

er mAn Vel AltId

”Det er med clairvoyante evner ligesom med fodbold. Vi kan alle lære

det, men det er ikke alle, som kommer i superligaen.” Kom og prøv

dine clairvoyante evner. Bente Plejdrup lægger ud med lidt platformsclairvoyance,

hvor der kommer lidt clairvoyant information til deltagerne.

Herefter bliver der lidt teori omkring emnet, og derefter er det

deltagernes tur til at afprøve det, de har lært. Man bliver ikke en dygtig

clairvoyant på én dag, men man får afprøvet hvad det handler om.

Hold nr. 11757 - Lørdag 24-09 kl. 10:00-15:30

Bente Zenia Plejdrup - Glostrup Fritidscenter - Pris 400 kr.

SUPerVISIon tIl forældre med

BØrn (F.EKS. ADHD ELLER LIGNENDE)

Har du lyst til at deltage i en supervisionsgruppe sammen med

andre forældre til børn ramt af ADHD eller lignende? Supervision

er et forum til udvikling, forandring og afklaring, hvor deltagerne

får mulighed for at reflektere over opgaver eller problemstillinger,

tvivl og dilemmaer, som de ønsker et nyt syn på og et nyt forhold

til. Formålet er sammen med andre, at udvikle ideer og skabe nye

muligheder for handling. I supervisionen skabes et rum, hvor læring,

udvikling, refleksion og forandring får lov til at spire. Anerkendelse,

nysgerrighed og respekt er et bærende fundament i disse samtaler.

Deltagerne og de emner der bringes op i gruppen, vil altid være styrerne

for, hvad der sker ved møderne. Jeg tager udgangspunkt i det

deltagerne oplever i deres hverdag, og i de formuleringer de har.

Supervisionen kræver at deltagerne er aktive, men selvfølgelig uden

at overskride egne grænser.

Hold nr. 11921 - Mandag kl. 19:00-20:50 - Start 26-09

4 mødegange - 8 lektioner - Pris 400 kr.

Anja Grøndahl - Glostrup Fritidscenter

SkrIV dIG lYkkelIG

For mange af os er det at skrive et redskab i vores arbejde, en måde

at huske på i hverdagen og en kontaktmulighed, som vi benytter

via email. Men skrivningen kan meget mere end at være et praktisk

redskab. På foredraget hører du om, hvordan du kan bruge skrivning

til at lukke op for din kreativitet, til at finde mening i en travl hverdag,

til at tage på eventyr uden at rejse nogen steder, til selvudvikling.

Skrivningen kan meget mere end vi tror. Kom og hør hvordan du selv

kan komme i gang.

Hold nr. 11109 - Tirsdag 20-09 kl. 19:00-21:00

Ulla Tønner - Glostrup Fritidscenter - Pris 100 kr.

SkrIV med den 6. SAnS

Tag på en kursusaften, der får dig i gang med at skrive, vise dine kreative

potentialer og give stof til eftertanke. Du kan komme i kontakt

med din kreativitet og intuition ved hjælp af lette skriveteknikker. På

kurset gennemgår vi forskellige øvelser, som du kan arbejde videre

med hjemme. Du skal medbringe notesbog og pen.

Vi kommer til at skrive os ind i det intuitive - og også det mere

mystiske - univers, for at undersøge, hvad det kan byde os hver især.

Intuitionen er en stor hjælp at få i spil, når du skriver, såvel fiktion

som faglige tekster.

Den lukker op for kreativiteten og stimulerer fantasien.

Vi vil berøre følgende teknikker i løbet af aftenen (nogle grundigere

end andre)

Åbning af dine historier - Fastholdelse af flow - Sansning og detaljering

- Opbygning af personer og steder - Håndtering af skriveblokeringer.

Hold nr. 11786 - Mandag 10-10 kl. 19:00-21:45

Ulla Tønner - Glostrup Fritidscenter - Pris 200 kr.

StemmetrænInG

Deltagerne bliver bevidste om deres egen stemmes ressourcer og

vanskeligheder, og får redskaber og teknikker, der styrker og forbedrer

den. Vi arbejder med stemmekraft, volumen og manifestation,

hvilket styrker den personlige gennemslagskraft, og evnen til klart og

tydeligt at markere sine personlige grænser. Det sidste er jo utrolig

vigtigt for at undgå stress. Vi arbejder med opmærksomhed på klang

og betoning, og hvordan følelser høres i stemmen. Ved at være

bevidst om, hvordan man selv og andre udtrykker følelser gennem

stemmen, styrker man sin kommunikationsevne. Man står ved sig

selv og sine egne følelser og kan give plads til andres uden at lade sig

overvælde af dem.

1 mødegang - 6 lektioner - Pris 300 kr.

Holdnr.: 11131 - Lørdag 08-10 kl. 10:00-15:30

Holdnr.: 11132 - Lørdag 12-11 kl. 10:00-15:30

Kirsten Algreen-Ussing - Glostrup Fritidscenter

27

PerSonlIG UdVIklInG

telefon. 43713671 · e.mail: info@aofvest.dk · www.aofvest.dk


28

PerSonlIG UdVIklInG

telefon. 43713671 · e.mail: info@aofvest.dk · www.aofvest.dk

styrK dit selvværd - worKshoP

Hvad synes du om dig selv ? Hvordan beskriver du dig selv for andre

– fremhæver du mere hvad du gør og har opnået end hvem du er ?

Ser du verden gennem negative briller ? Føler du dig utilstrækkelig ?

Føler du ofte mindreværdig overfor andre ? Bebrejder du dig selv,

når du gør noget forkert, eller tillader du andre at gøre noget forkert ?

På kurset mødes vi fire gange af 2 timer, hvor du gennem dialog og

øvelser får indsigt i og forståelse som hjælper med at ændre mønstrer,

og kan styrke dit selvværd.

Hold nr. 11778 - Mandag kl. 18:00-20:45 - Start 26-09

4 mødegange - 12 lektioner - Pris 600 kr.

Elaine Aunsbjerg Nielsen - Rugvænget Skole

HAr dU SVært Ved At tABe dIG?

Er du træt af diæt og ”yo-yo vægt” ? Vil du gerne forstå hvorfor det

er svært for dig at tabe dig ? Mad kan vi ikke undvære, men der er

mange, som har ukendte eller ubevidste vaner omkring mad, som

hindrer os i at tabe i vægt. Ved at få en indsigt og bevidsthed om dig

og mad, kan du ændre på de vaner, som hindrer dig i at tabe dig. På

kurset mødes vi fire gange, hvor du gennem dialog og øvelser får

indsigt i dine vaner, og hvad du kan gøre for at ændre dem.

Hold nr. 11779 - Onsdag kl. 18:00-20:45 - Start 28-09

4 mødegange - 12 lektioner - Pris 600 kr.

Elaine Aunsbjerg Nielsen - Ishøj Idræts- & Fritidscenter

Gå ned I VæGt med eft

Du kender måske følelsen - du har en ustyrlig trang til at kaste dig

over et stykke wienerbrød. Med EFT (Emotional Freedom Technique)

kan du ofte fjerne denne umiddelbare trang på 2-3 minutter. Kurset

giver dig de redskaber der skal til for at du selv kan blive fri for de

følelser der gør at du føler trang til spise for meget eller forkert –

hvilket på sigt kan føre til normalisering af vægten.

Ifølge EFT kan årsagen til ugunstige følelser lokaliseres i kroppens

energisystem. Mens man har følelsen i kroppen banker man let på

akupunkturpunkter og skaber dermed fysisk og mental balance og

velvære. Mange bruger endvidere EFT som en hurtig og effektiv

metode til at overvinde stress, angst, vrede, fobier og mange andre

problemstillinger. Kræver ingen forudsætninger.

Hold nr. 11762 - Lørdag 05-11 kl. 10:00-15:30

Christian Christensen - Taastrup Kulturcenter - Pris 435 kr.

Hold nr. 11763 - Lørdag 12-11 kl. 10:00-15:30

Christian Christensen - Taastrup Kulturcenter - Pris 435 kr.

AYUrVedA SUndHedSSYStem

Ayurveda er verdens ældste sundhedssystem. Ifølge det er du født

med én ud af i alt seks konstitutions- og mennesketyper, som hver

har behov for en bestemt type ernæring og livsstil for at holde sig

i balance. På kurset får du bedømt din egen type og får et indblik i

hvilke næringsmidler, urter og kure som vil virke befordrende for dit

velbefindende.

Et spændende og inspirerende kursus om at lære sig selv endnu

bedre at kende.

Hold nr. 11764 - Torsdag kl. 19:00-20:50 - Start 06-10

6 mødegange - 12 lektioner - Pris 600 kr.

Christian Christensen - Glostrup Fritidscenter

mIndfUlneSS I HVerdAGen

Mindfulness er bevidst opmærksomhedstræning. Det er træning i at

være tilstede i nuet uden at dømme. Det handler om at observere

sine tanker, følelser og oplevelser uden at dømme og i stedet møde

det med accept og nysgerrighed. Mindfulness er også træning i at

holde koncentration og fokus. Mindfulness kan give større indre ro,

modvirke stress, negative tankemønstre og bekymringer og kan give

større selvindsigt, selvaccept og livsglæde. På kurset vil du træne

mindfulness gennem siddende og gående meditation, åndedrætsøvelser,

små opmærksomhedsøvelser, refleksionsøvelser og lette

øvelser, der øger kropsbevidstheden. Teknikkerne er enkle og kan let

tages med og anvendes i din hverdag. Kurset kræver ingen forudsætninger.

Kom i løstsiddende tøj og medbring et tæppe.

Hold nr. 11756 - Onsdag kl. 17:00-18:50 - Start 28-09

8 mødegange - 16 lektioner - Pris 650 kr.

Marie Guldbrandsen - Glostrup Fritidscenter


GotVedGYmnAStIk

Få styrket ryg, mave og bækkenbund. Afspændingsøvelser for

skuldre, nakke og arme. Individuel hensyntagen. En smidig og stærk

krop giver forøget livsglæde - Denne rytmiske bevægelsesform,

fremkalder naturlige bevægelser uanset alder.

14 mødegange - 28 lektioner - Pris 900 kr.

Hold nr. 11961 - Mandag kl. 11:00-12:50 - Start 26-09

Hold nr. 11962 - Onsdag kl. 11:00-12:50 - Start 28-09

Hanne Aagaard - Skovlunde Lokalkontor

Hold nr. 11385 - Torsdag kl. 10:30-12:00 - Start 29-09

25 mødegange - 37,5 lektioner - Pris 1.200 kr.

Henrik Rasch - Vallensbæk Idrætscenter

rYtmISk BeVæGelSe oG

AfSPændInG m/k

Munter motion er sjovt. Få en smidig og stærk krop. Vi vil på kurset

lave øvelser, der opbygger hele kroppen og forebygger forskellige

skavanker. Kroppen fungerer som en helhed. En øm og smertende

lænd kan skyldes mange ting: Forkert fodstilling, overanstrengte

knæ, for lange og slappe mavemuskler. Vi vil arbejde med øvelser,

der forbedrer kredsløbet, øger kropsbevidstheden, forebygger dårlig

ryg og lænd. Hver gang afsluttes med afspænding. Vi har det sjovt

og øvelserne foregår til munter musik. Zumba vil indgå i kurset.

Medbring behageligt tøj, liggeunderlag og tæppe.

22 mødegange - 44 lektioner - Pris 1.400 kr.

Hold nr. 11753 - Tirsdag kl. 18:10-20:00 - Start 27-10

Anne-Lise Sleby - Herstedvesterskole

Hold nr. 11754 - Fredag kl. 10:00-11:50 - Start 30-09

Anne-Lise Sleby - Kongsholmcentret

PIlAteS

På dette hold starter vi med Pilates og slutter af med afspænding.

Pilates er både styrke- og bevægeligheds træning. Det unikke ved

Pilates er, at du træner kroppens små stabiliserende muskelgrupper,

de inderste muskler og de store muskelgrupper på samme tid.

I modsætning til mange andre trænings former, hvor du kun træner

de store yderliggende muskelgrupper. Pilates kan dyrkes af både

mænd og kvinder. Alle kan være med uanset form, figur og erfaring

med fysisk træning. Fordi vi starter helt fra bunden af og bygger

langsomt op. Alle øvelser foregår i et roligt tempo enten liggende

eller siddende på en måtte og åndedrættet indgår i alle øvelser. Vi

slutter af med at gennemgå og afspænde hele kroppen til noget

roligt afstressende musik.

14 mødegange - 28 lektioner - Pris 900 kr.

Hold nr. 11333 - Tirsdag kl. 12:30-14:20 - Start 27-09

Marianne Jeppesen - Glostrup Idrætspark

Hold nr. 11334 - Onsdag kl. 10:00-11:40 - Start 28-09

Hold nr. 11335 - Onsdag kl. 11:50-13:30 - Start 28-09

Hold nr. 11336 - Onsdag kl. 13:35-15:15 - Start 28-09

Marianne Jeppesen - Ishøj Idræts- & Fritidscenter

PIlAteS

Pilates fokuserer på at træne kroppen som en helhed. Der arbejdes

med både styrke og smidighed af alle kroppens muskelgrupper, store

som små, for at give kroppen den optimale balance. Som udbytte

af Pilates træningen får du, i hverdagen, en bedre holdningen og

mindre af de irriterende små ømheder eller smerter som mange går

rundt med til daglig. Medbring underlag.

Hold nr. 11794 - Tirsdag kl. 09:00-10:50 - Start 04-09

12 mødegange - 24 lektioner - Pris 800 kr.

Sussi Elgaard Noble - Skovlunde Lokalkontor

PIlAteS

Få en bedre holdning og slip af med spædinger og smerter i ryg,

nakke og skuldre. Alle øvelser foregår i et roligt tempo med forkus på

åndedrættet. Du lærer at bruge din krop, som den er skabt til og du

bliver både stærkere og smidigere. Alle kan være med.

Hold nr. 11368 - Fredag kl. 10:00-11:30 - Start 30-09

10 mødegange - 15 lektioner - Pris 640 kr.

Sanne Simmelsgaard - Glostrup Idrætspark

PIlAteS med effekt

- For de morGenFrisKe

Pilates med effekt for de morgenfriske er en kombination af pilates,

effekt og andre funktionelle øvelser med fokus på at vække kroppen

og give energi til resten af dagen.

Med funktionelle øvelser bygger vi kroppen op indefra og indøver

naturlige bevægelsesmønstre, som giver større kropsbevidsthed og

fysisk og mentalt overskud. Alle kan være med uanset form, figur og

erfaring med fysisk træning.

Hold nr. 11774 - Onsdag kl. 08:30-09:50 - Start 28-09

14 mødegange - 21 lektioner - Pris 775 kr.

Helle Thaysen - Skovlunde Lokalkontor

efterfØdSelSmotIon med

PIlAteS

Efterfødselsmotion med pilates er for alle, der ønsker en skånsom og

effektiv genoptræning af bækkenbund og muskelkorsettet efter en

fødsel. Vi arbejder med bækkenbund, arme, mave, ryg, balder og lår.

Pilates giver dig større kropsforståelse og en mere harmonisk krop.

Og den særlige vejrtrækning, vi bruger i pilates, kan øge dit fokus og

dit overskud i en tid, hvor du måske mangler din nattesøvn og savner

energi. Dit barn skal være fyldt 6 uger på kursets start.

Hold nr. 11775 - Onsdag kl. 10:00-11:25 - Start 28-09

14 mødegange - 21 lektioner - Pris 775 kr.

Helle Thaysen - Skovlunde Lokalkontor

29

kroP oG BeVæGelSe

telefon. 43713671 · e.mail: info@aofvest.dk · www.aofvest.dk


30

kroP oG BeVæGelSe

telefon. 43713671 · e.mail: info@aofvest.dk · www.aofvest.dk

AfSPændInG med PIlAteS

Afspænding med pilates er for alle, som vil indøve naturlige bevægelsesmønstre,

der styrker, smidiggør, udspænder og afspænder kroppen

samt øger kropsbevidstheden, så kroppen kan fungere mere

optimalt i hverdagen. Øvelserne udføres langsomt og kontrolleret

og giver stabilitet, udholdenhed og bevægelighed. Der er fokus på

bækkenbund, muskelkorsettet og vejrtrækning.

Hold nr. 11776 - Onsdag kl. 11:30-13:00 - Start 28-09

14 mødegange - 21 lektioner - Pris 775 kr.

Helle Thaysen - Skovlunde Lokalkontor

CIrkel trænInG 40+

Dette er holdet for dig der har lyst til at komme i form i en gruppe

med jævnaldrende. Cirkel træning er en effektiv træningsform der

dækker både styrke og kondition på kort tid. Pulsen kommer op og

hele kroppen kommer godt igang. Træningen indeholder yoga inspireret

opvarmning og afslutter med strækøvelser og afspænding. Alle

niveauer kan deltage i træningen. Medbring underlag.

Hold nr. 11796 - Tirsdag kl. 13:00-14:50 - Start 04-10

12 mødegange - 24 lektioner - Pris 800 kr.

Sussi Elgaard Noble - Skovlunde Lokalkontor

BeVæGelSe & AfSPændInG

Vi træner kroppen stærk og smidig efter at have opvarmet den til

glad musik. Vi laver styrketræning, smidighedsøvelser, snakker om

holdning og endelig afslapning. Alt sammen en hjælp til at klare

dagligdagens belastninger. Ved hjælp af udspændingsøvelser og

afspænding hjælper vi dig til at komme til bunds i nakke- og skulderspændinger.

Medbring tæppe og underlag.

Hold nr. 11360 - Onsdag kl. 19:00-20:50 - Start 28-09

25 mødegange - 50 lektioner - Pris 1.540 kr.

Else Ostenfeld - Glostrup Idrætspark

GrUndlæGGende PIlAteS

-træninG

I denne træning starter vi med pilates og afrunder med ud- og

afspænding.

Pilates er både styrke- og bevægeligheds træning. Det unikke ved

træningsformen er, at du styrker kroppens små stabiliserende

muskelgrupper, de inderste muskler og de store muskelgrupper på

samme tid.

Pilates kan dyrkes af både mænd og kvinder, og alle kan være

med uanset form, og erfaring med fysisk træning, da vi starter fra

grunden, og bygger langsomt op. Øvelserne foregår i et roligt tempo,

enten liggende, siddende eller stående på en måtte. Åndedrættet

indgår i alle øvelser.

At tage pilates med ind i hverdagen for det enkelte menneske, er en

vigtig del af at udvikle bevidstheden og kontrollen omkring hvordan

vi bruger vores krop.

Så denne træning er muligheden for mere og andet end ’en træning

engang om ugen’, -og dermed at fokusere på læringen og have den

med i almindelige hverdagssituationer.

Hold nr. 11363 - Tirsdag kl. 11:00-12:50 - Start 20-09

10 mødegange - 20 lektioner - Pris 760 kr.

Janne Weidinger Kristensen - Glostrup Idrætspark

BeVIdStGØrende

BeVæGelStrænInG

Bevidstgørende Bevægelsestræning er en træningsform som balancerer

på kanten imellem fysisk udfoldelse, og indre bevidsthed.

Træningen er et redskab til den enkelte, i at mærke indad, og blive

mere bevidst om vores måde at bevæge os på.

Vi skal øve os på bevægelse fra rygsøjle og hofteparti, og vi skal få

fornemmelsen af at vores ekstremiteters bevægelse udspringer fra

en kerne.

Vi vil også have fokus på øvelser for vejrtrækning. Formålet med træningen

er, at man får udvidet bevidstheden omkring hvordan det er

hensigtsmæssigt at bevæge sig via fysisk udfoldelse, så at dette kan

afhjælpe slid og skader. Hvis en skade er sket, at man lærer at passe

ekstra godt på denne og blive opmærksom på egne begrænsninger

og muligheder.

Hold nr. 11364 - Tirsdag kl. 13:00-14:50 - Start 20-09

10 mødegange - 20 lektioner - Pris 760 kr.

Janne Weidinger Kristensen - Glostrup Idrætspark


mor oG BABY

- træninG eFter Fødslen

Dette er holdet for dig der har lyst til at komme i form efter fødslen

i samværd med andre mor og baby par. Vi fokuserer på blid yogainspireret

træning for mor mens vi stimulerer babys udviklende

sanser. Dit barn skal være fyldt 6 uger på kursets start. Medbring

underlag og tæppe.

12 mødegange - 24 lektioner - Pris 800 kr.

Hold nr. 11795 - Tirsdag kl. 11:00-12:50 - Start 04-10

Hold nr. 11987 - Fredag kl. 10:00-11:50 - Start 07-10

Sussi Elgaard Noble - Skovlunde Lokalkontor

Zumba Fitness - beGyndere

Zumba Fitness, effektiv træning! Sjovt! Nemt! Alle kan være med til

Zumba, tempoet er afvekslende og vi danser til latin inspireret musik

som merengue og rumba, der er fokus på mave baller og lår, zumba

er fedtforbrænding og opstramning på én gang, der udvises individuelle

hensyn, kom og vær med, men pas på, det er vanedannende :-)

Hold nr. 11797 - Mandag kl. 17:00-17:55 - Start 12-09

12 mødegange - 12 lektioner - Pris 600 kr.

Michelle Evers Poulsen - Selsmoseskolen

14 mødegange - 14 lektioner - Pris 750 kr.

Hold nr. 11770 - Mandag kl. 17:00-17:55 - Start 12-09

Hold nr. 11771 - Mandag kl. 18:00-18:55 - Start 12-09

Victor Terrones Moscol - Vestervangskolen

Zumba Fitness - letøvede

Zumba Fitness, effektiv træning! Sjovt! Nemt! Alle kan være med til

Zumba, tempoet er afvekslende og vi danser til latin inspireret musik

som merengue og rumba, der er fokus på mave baller og lår, zumba

er fedtforbrænding og opstramning på én gang, der udvises individuelle

hensyn, kom og vær med, men pas på, det er vanedannende :-)

Hold nr. 11798 - Mandag kl. 18:00-18:55 - Start 12-09

12 mødegange - 12 lektioner - Pris 600 kr.

Michelle Evers Poulsen - Selsmoseskolen

ZUmBA tonInG

Dette er den oprindelige dans-fitness klasse taget til det næste

niveau. Zumba toning er et innovativt træningsprogram med

tilføjelse af letvægts toning sticks. I tonings delen bruger vi toning

sticks, der er sandfyldte maracas lignende håndvægte. Det nye

og spændende program Zumba toning er designet, så deltageren

får en sikker og effektiv træning af hele kroppen. Bevægelserne i

tonings delen vil være kontrollerede, for at sikre korrekt udførsel.

Det er en fordel at have prøvet traditionelt Zumba en eller 2 gange

før man deltage på Zumba toning.

Hold nr. 11799 - Mandag kl. 19:00-19:55 - Start 12-09

12 mødegange - 12 lektioner - Pris 600 kr.

Michelle Evers Poulsen - Selsmoseskolen

ZUmBA fItneSS 50+

ZUMBA 50 + er holdet for dig, der har lyst til at prøve kræfter med

denne glade motionsform sammen med nogle jævnaldrende. Du

får en festlig time i selskab med skøn musik og bevægelser hentet

fra de latinamerikanske danse, der uden tvivl får smilet frem på

læberne. Der er garanteret gang i hofterne og sved på panden, når

vi danser trinene baseret på salsa, cha-cha-cha, merengue, samba

m.m. Vi tager alle trinene helt fra grunden, så alle kan deltage i

træningen, uanset niveau, også dig der aldrig har danset!

10 mødegange - 10 lektioner - Pris 510 kr.

Hold nr. 11352 - Onsdag kl. 10:00-10:55 - Start 28-09

Hold nr. 11353 - Onsdag kl. 11:00-11:55 - Start 28-09

Hold nr. 11354 - Fredag kl. 11:00-11:55 - Start 30-09

Hold nr. 11925 - Fredag kl. 12:00-12:55 - Start 30-09

Dorthe Nielsen - Taastrup Medborgerhus

Hold nr. 11388 - Torsdag kl. 15:00-15:55 - Start 22-09

Hold nr. 11389 - Torsdag kl. 16:00-16:55 - Start 22-09

Dorthe Nielsen - Vestervangskolen

ZUmBA for oVerVæGtIGe

Zumba Fitness, effektiv træning, også selvom du har et BMI på

over 27. Tempoet er afvekslende og vi danser til latin inspireret

musik som merengue og rumba, der er fokus på mave baller og lår,

zumba er fedtforbrænding og opstramning på én gang, der udvises

individuelle hensyn, kom og vær med, men pas på, det er vanedannende

:-)

10 mødegange - 10 lektioner - Pris 510 kr.

Hold nr. 11386 - Torsdag kl. 19:00-19:55 - Start 22-09

Hold nr. 11387 - Torsdag kl. 20:00-20:55 - Start 22-09

Karina Jensen - Vestervangskolen

31

kroP oG BeVæGelSe

telefon. 43713671 · e.mail: info@aofvest.dk · www.aofvest.dk


32

kroP oG BeVæGelSe

telefon. 43713671 · e.mail: info@aofvest.dk · www.aofvest.dk

mAVedAnS for BeGYndere

Mavedans er for alle mellem 18 og 99 år, om du er myndeslank eller

med frodige kvindeformer, betyder intet. Du kommer i form - får

sved på panden og smil på læben. Der er grundig opvarmning og

forklaring af trin og teknik. Denne form for dans har stået sin prøve

gennem 5000 år. Medbring nederdel og top.

Hold nr. 11355 - Onsdag kl. 18:30-20:00 - Start 28-09

10 mødegange - 20 lektioner - Pris 760 kr.

Heidi Adalheidur Jonsdottir - Glostrup Fritidscenter

mAVedAnS for letØVede

Hold nr. 11356 - Onsdag kl. 20:00-21:30 - Start 28-09

10 mødegange - 20 lektioner - Pris 760 kr.

Heidi Adalheidur Jonsdottir - Glostrup Fritidscenter

tai Chi Chuan - For seniorer

Tai Chi Chuan er en gammel kinesisk motionsform som gennem

bløde og langsomme bevægelser bringer kroppen og sindet i balance.

Der undervises i Yang - stilen. Medbring løstsiddende tøj. Alle

kan deltage uanset alder og form...

Hold nr. 11358 - Onsdag kl. 12:00-13:50 - Start 28-09

10 mødegange - 20 lektioner - Pris 760 kr.

Gerner Mulich - Taastrup Medborgerhus

BodY Self deVeloPmentS

SYStem GrUndtrænInG

Body Self Development’s System grundtræning er specifikt designet

til at afhjælpe moderne menneskers fysiske og følelsesmæssige

problemer.

Det er en dybtgående og dynamisk træningsform, som genopbygger

og stimuler kroppen, så den kan blive en stærk, levende

og harmonisk enhed. Træningen er opbygget af unikke, specielt

udviklede øvelser, der som nøgler låser kroppens blokeringer

op, afspænder, smidiggør, styrker samt bremser sygdoms- og

aldringsprocesser.

Regelmæssig træning vil på kort sigt forbedre bevægeligheden i

låste led og usmidige muskler, og på længere sigt ændre indgroede

skader som f.eks. kroniske nakke og skulderspændinger, dårlig ryg

og kropsholdning. Du får øget velvære og energi, samtidig med at du

opnår en dyb afspænding.

Hold nr. 11359 - Torsdag kl. 17:30-18:50 - Start 22-09

12 mødegange - 18 lektioner - Pris 1.070 kr.

Tinna Bjørn-Jensen - Vestervangskolen

Glæd en Ven

kØB et GAVekort HoS Aof VeSteGnen

BAllroom

Er du ”vild med dans”? er Ballroom Fitness lige noget for dig. det er

sjov motion, hvor du laver dansetrinnene til vals, tango, quikstep,

jiwe og cha cha cha. der behøves ingen dansepartner, du danser med

dig selv. Alle der har rytmesans kan være med. Der ydes ikke tilskud

til Ballroom da det er udenfor folkeoplysningen.

Hold nr. 11367 - Fredag kl. 09:00-09:55 - Start 30-09

10 mødegange - 10 lektioner - Pris 800 kr.

Sanne Simmelsgaard - Glostrup Idrætspark

mUdrA YoGA

- yoGa med FinGrene

Mudra betyder segl på sanskrit. I Mudra Yoga forsegler man energien

ved at placere fingrene i bestemte positioner hvorved sind og

krop påvirkes i gunstig retning. Denne form for yoga har den fordel

at den kan udføres af alle og overalt. Mange udøver Mudra-Yoga for

at få bedre koncentrationsevne, styrket immunforsvar, bedre søvn,

mindre angst og stress, være mere i nuet og forøget velvære. Selv få

minutters praksis kan gøre en forskel. På kurset starter vi hver gang

med dynamiske finger fitness øvelser – for at gøre fingrene mere

smidige og stærkere. Udover praktiske Mudra øvelser med speciel

musik vil vi hver gang studere Mudra’ er som de kendes indenfor

flere religioner, indisk traditionel dans og qigong. Kurset er for alle

og kræver ingen forudsætninger udover almindelig fleksibilitet i

hænder og fingre. Materialer er inkluderet i prisen.

Hold nr. 11378 - Mandag kl. 19:00-20:50 - Start 24-10

6 mødegange - 12 lektioner - Pris 600 kr.

Christian Christensen - Taastrup Kulturcenter

HAtHA YoGA

På dette kursus kan alle deltage – begyndere som øvede. Vi vil

arbejde med at forene og skabe harmoni mellem kroppen og sindet.

De fysiske øvelser vil være med til at styrke og arbejde med de svage

områder i kroppen og gøre din krop mere smidig. Nogle gange vil jeg

udfordre Jer med en øvelse eller to som måske er mere anderledes

end det vi plejer at gøre, men tag alt som det kommer. Du vil opleve,

at din energi og modstandskraft øges, samtidig med at du vil få en

større oplevelse af indre ro. Vi slutter yoga sessionen med afspænding,

som er en gave til kroppen, da det giver ro i sindet. Undgå at

spise et større måltid et par timer før, og tag løstsiddende tøj på,

medbring evt. et tæppe og din egen yogamåtte.

14 mødegange - 21 lektioner - Pris 775 kr.

Hold nr. 11383 - Fredag kl. 11:00-12:15 - Start 30-09

Hold nr. 11384 - Fredag kl. 12:45-14:00 - Start 30-09

Jane R. Hansen - Taastrup Kulturcenter

QI GonG

Medicinsk Qi Gong efter Biyunmetoden. Lykken er at gøre noget for

sig selv. Afslapning, bløde bevægelser, koncentration og naturligt

åndedræt er alt der skal til for at få et bedre velvære i krop og sind


med mere overskud og energi til hverdagen og livet. I bl.a. Kina og

Japan har de i årtier forebygget og forbedret sygdomme og lidelser

som højt og lavt blodtryk, astma, stress, stive led, muskelsmerter og

meget mere ved at træne Qi Gong. Når de kan så kan vi også!! Ved

at udføre medicinsk Qi Gong behandler du dig selv. Alle kan deltage,

unge som gamle, mænd og kvinder. Påklædning, løst siddende tøj.

Hold nr. 11788 - Onsdag kl. 19:00-20:50 - Start 28-09

10 mødegange - 20 lektioner - Pris 760 kr.

Anna-Margarita Torring - Rugvænget Skole

YoGA

På dette kursus kan alle deltage - begyndere som øvede. Vi vil

arbejde med at forene og skabe harmoni mellem kroppen og sindet.

De fysiske øvelser vil være med til at styrke og arbejde med de

svage områder i kroppen og gøre din krop mere smidig. Medbring

underlag.

12 mødegange - 18 lektioner - Pris 600 kr.

Hold nr. 11941 - Mandag kl. 18:00-19:20 - Start 26-09

Hold nr. 11942 - Mandag kl. 19:30-21:00 - Start 26-09

Henrik Victor Petersen - Grantoftehallen

klASSISk YoGA

Yoga bringer ro og balance til krop og sind, giver dig større krops- og

åndedræts bevidsthed samt mere energi og overskud i din hverdag.

Vi arbejder med en kombination af yogaens dynamiske og meditative

øvelser, hvor du får gennemarbejdet hele kroppen og får mulighed

for at lære de klassiske asanas (stillinger). Åndedrættet er en vigtig

del af yoga, som trænes i forbindelse med yogastillingerne og som

selvstændige øvelser, pranayama, disse frigør spændinger og giver

et bevidst åndedræt. Alle gange afsluttes med kortere meditation

og afspænding, der bringer afslapning, koncentration og nærvær ind

i dit liv. Holdet er åbent for alle, da de fleste yoga øvelser er delt op i

trin efter niveau. Medbring underlag og tæppe.

8 mødegange - 16 lektioner - Pris 500 kr.

Hold nr. 11361 - Onsdag kl. 11:00-12:50 - Start 28-09

Hold nr. 11362 - Onsdag kl. 13:00-14:50 - Start 28-09

Christin Helles Callesen - Kongsholmcentret

10 mødegange - 20 lektioner - Pris 760 kr.

Hold nr. 11917 - Mandag kl. 15:30-17:20 - Start 26-09

Hold nr. 11918 - Mandag kl. 17:30-19:20 - Start 26-09

Hold nr. 11919 - Mandag kl. 19:30-21:20 - Start 26-09

Troels R. Andersen - Herstedøster skole

BlId YoGA/AfSPændInG

Undervisningen foregår i et stille og roligt tempo, som alle kan få

udbytte og glæde af. Vi arbejder med styrkende og smiddiggørende

øvelser samt lettere yogastillinger. Muskler, led og kredsløb samt

balance og kropsholdning forbedres. Yoga forebygger stress og giver

overskud i hverdagen. Desuden trænes åndedrættet og alle gange afsluttes

med dybde-afspænding. Vi tager udgangspunkt i den enkeltes

behov, så man kan sagtens deltage, selvom man har problemer med

ryg, gigt eller af anden årsag ønsker en nænsom træning med yoga.

Medbring underlag, tæppe og lille pude.

8 mødegange - 16 lektioner - Pris 600 kr.

Hold nr. 11366 - Torsdag kl. 15:30-17:25 - Start 29. september 2011

Hold nr. 11365 - Torsdag kl. 17:30-18:55 - Start 29. september 2011

Christin Helles Callesen - Selsmoseskolen

YoGA for rYG,

nAkke oG SkUldre

- For beGyndere oG øvede

Gennem yoga kan du på en effektiv måde holde dig i form. Yoga

bringer velvære, ro og balance i krop og sind. Vi laver styrke og smidighedsøvelser,

drejeøvelser og åndedrætsøvelser samt afspænding.

Vi arbejder i et roligt tempo med pauserr.

15 mødegange - 30 lektioner - Pris 1020 kr.

Hold nr. 11928 - Onsdag kl. 09:00-10:50 - Start 21-09

Hold nr. 11929 - Torsdag kl. 09:00-10:50 - Start 22-09

Morten Ryan Hansen - Skovlunde Lokalkontor

PoWer YoGA

Yogaens klassiske øvelser bliver her udført på en kraftigere måde.

Ikke nødvendigvis hurtigere, men f.eks. lidt længere tid, mere fordybende.

Øvelserne kan også være i den udfordrende skala, men der er

også små ”lette” smidigheds- og drejeøvelser. Du kan godt forvente

lidt sved på panden i Poweryoga. Alle de gavnlige effekter fra yogaen

33

kroP oG BeVæGelSe

telefon. 43713671 · e.mail: info@aofvest.dk · www.aofvest.dk


34

kroP oG BeVæGelSe

telefon. 43713671 · e.mail: info@aofvest.dk · www.aofvest.dk

får du her glæde af. Øget velvære, bedre koncentrationsevne, bedre

søvn, større muskelstyrke, samt større livsglæde. Lær at mærke og

føle din krop, få en bedre kropsholdning, og bliv bedre til at slappe

af. Der afsluttes altid med en dyb afspænding, som er højdepunktet i

enhver yogatime.

Hold nr. 11930 - Torsdag kl. 11:00-12:50 - Start 22-09

15 mødegange - 30 lektioner - Pris 1020 kr.

Morten Ryan Hansen - Skovlunde Lokalkontor

medItAtIon for BeGYndere

Med dette grundkursus i meditation får du redskaber, så du selv

kan træne med: - skabe indre ro og tilfredshed - blive bedre til at

koncentrere dig - bruge sanserne og lære at være i nuet - fordybe

dig i de ting du foretager dig - forebygge stress, igennem forskellige

meditationsøvelser og samtaler arbejder vi med at træne fokuseret

opmærksomhed, som du kan tage med dig i din hverdag, så du lader

unødvendige tanker og følelser passere. Meditation er en mental

disciplin, hvor man forsøger på at komme bag om tanker og følelser

og ind i en dybere tilstand af ro eller bevidsthed. Meditation er kendt

fra mange religioner og har været praktiseret i mere end 5000 år. I

en verden med stress og jag har der aldrig været så stor interesse

i Vesten som nu på meditation som redskab til netop at undgå og

forebygge stress. Kurset henvender sig til nybegyndere. Kom i behageligt/løstsiddende

tøj og medbring tæppe og yogamåtte.

Hold nr. 11750 - Onsdag kl. 18:00-20:45 - Start 26-10

8 mødegange - 24 lektioner - Pris 800 kr.

Karina Peschardt - Ishøj Idræts- & Fritidscenter

medItAtIon for ØVede

Dette kursus henvender sig til personer, der har erfaring med at

meditere og har kendskab til de grundlæggende principper indenfor

meditation og som ønsker at udforske sig selv og meditationens selvudviklende

muligheder yderligere. Vi vil igennem forskellige meditationer,

øvelser og samtaler træne Fokuseret Opmærksomhed (også

kaldet Mindfullness) med specielt henblik på, hvordan vi kan tage

den meditative eller mindfullness living med ud i vores hverdagsliv.

Der vil være både guidede meditationer, mantrameditationer, stillemeditationer

og dynamiske meditationer (med bevægelse) m.m.

Kom i behageligt/løstsiddende tøj og medbring gerne et tæppe. Har

du f.eks. rygproblemer kan du med fordel tage en yogamåtte med til

at ligge/sidde på.

Hold nr. 11751 - Mandag kl. 18:00-20:45 - Start 24-10

8 mødegange - 24 lektioner - Pris 800 kr.

Karina Peschardt - Ishøj Idræts- & Fritidscenter

mIndfUlneSS medItAtIon

Kurset er for dig, der vil have mere indre ro, og måske har du længe

ønsket at lære at meditere” Mindfulness meditation er en ”ikke

religiøs” meditationsform, anerkendt i Danmark af Center for stress,

Kræftens bekæmpelse og Københavns universitet. Meditation slipper

kroppen fri af spændinger og blokeringer både fysisk og psykisk.

På kurset lærer du vejrtræknings teknik, afslapningsteknikker og du

vil blive ledt gennem forskellige typer af guidede meditationer. Vejledning

i af undgå stress, smertelindring, afspænding og tilstedeværelse

i nuet. Med individuel vejledning. Medbring tæppe og madras

til gulvet.”

8 mødegange - 16 lektioner - Pris 650 kr.

Hold nr. 11746 - Tirsdag kl. 17:00-18:50 - Start 27-09

Hold nr. 11747 - Tirsdag kl. 19:00-20:50 - Start 27-09

Henriete Amalie Siff Thomsen – Pilehaveskolen

BeVæGelSe oG AfSPændInG

Vi er en lille flok mennesker med forskellige former for bevægelseshandicap,

der bliver undervist af en erfaren afspændingspædagog.

Øvelserne foretages stående, siddende på stole eller liggende på

madrasser. Vi bevæger os - spænder op og spænder af - og træner

kropsbevidsthed. Vi lærer at mærke vores krop - mærke hvor vi

spænder for meget og hvor vi spænder for lidt - samt opleve hvilke

bevægemuligheder kroppen har i forskellige situationer. Vi lærer at

ændre dårlige og nedslidende bevægevaner til mere hensigtsmæssig

brug af kroppen. Vi træner smidighed - styrke - balance - kredsløb

- holdningskorrektion og koncentration i hvile. Og til sidst slutter

vi med ca. 15 minutters afspænding liggende på madrasser. Her

gennemgås kroppen, hvorefter vi lytter til et stykke roligt musik. En

venepumpeøvelse endeligt, før vi går hjem. Af og til slutter vi aftenen

med hyggeligt samvær i BHIC’s klublokale.

Hold nr. 11436 – torsdag kl. 19:00-20:22 - Start 29-09

30 mødegange - 45 lektioner - Pris 1.450 kr.

Else Ostenfeld - Egebjerghallen


BækkenBUndStrænInG

Mange kvinder har vandladningsproblemer (urininkontinens) bl.a. på

grund af manglende optræning efter fødsel. I de fleste tilfælde kan

problemerne afhjælpes gennem omlægning af vaner - bevidstgørelse

og optræning af bækkenbundsmuskulaturen. I undervisningen taler

vi også om bækkenbundsproblemer og de konsekvenser, de har for

den enkelte deltager. Desuden arbejdes med venepumpeøvelser og

øvelser, der afspænder og styrker samt øger kroppens bevægelighed.

Henvender sig til kvinder i alle aldre.

12 mødegange - 24 lektioner - Pris 800 kr.

Hold nr. 11914 - Tirsdag kl. 11:00-12:25 - Start 20-09

Pernille Richelieu - Kongsholmcentret

Hold nr. 11922 - Fredag kl. 09:00-10:50 - Start 30-09

Pernille Richelieu - Skovlunde Lokalkontor

bevæGelse For Kol-Patienter

På dette kursus arbejder vi særligt med øvelser, som er specielt

rettede mod KOL patienter. Med kun få elever på holdene, er der rig

lejlighed til individuel vejledning. Vi arbejder med vejrtrækning, lette

øvelser til musik og bevæger kroppens muskler igennem. Vi afslutter

med stræk og afspænding med varme sandposer. Hold for dig, som

har helbredsmæssige problemer og/eller lettere handicaps.

12 mødegange - 18 lektioner - Pris 800 kr.

Hold nr. 11915 - Tirsdag kl. 12:30-13:55 - Start 20-09

Pernille Richelieu - Kongsholmcentret

Hold nr. 11923 - Fredag kl. 11:00-12:25 - Start 30-09

Pernille Richelieu - Skovlunde Lokalkontor

BeVæGelSe for oSteoPoroSe

PAtIenter

På dette kursus arbejder vi særlig med øvelser, som er specielt rettede

mod osteoporose patienter. (Knogleskørhed). Med kun få elever

på holdene, er der rig lejlighed til individuel vejledning. Vi vil arbejde

med afspænding, styrke, balance og kredsløbsstimulerende øvelser.

Kurset er for unge som ældre. Vi afslutter med stræk og afspænding

med varme sandposer. Hold for dig, som har helbredsmæssige

problemer og/eller lettere handicaps.

12 mødegange - 24 lektioner - Pris 800 kr.

Hold nr. 11916 - Tirsdag kl. 14:00-15:50 - Start 20-09

Pernille Richelieu - Kongsholmcentret

Hold nr. 11924 - Fredag kl. 12:30-13:55 - Start 30-09

Pernille Richelieu - Skovlunde Lokalkontor

35

kroP oG BeVæGelSe

telefon. 43713671 · e.mail: info@aofvest.dk · www.aofvest.dk


36

SUndHed oG lIVSStIl

telefon. 43713671 · e.mail: info@aofvest.dk · www.aofvest.dk

PIlAteS WorkSHoP

for BeGYndere

Er du nysgerrig efter at lære pilates og se, om det er noget for dig?

Pilates er en body & mind træningsform med fokus på at opnå

stabilitet og balance i kroppen ved at styrke, mave-, ryg - og baldemuskler.

Det er en fleksibel træningsform, som kan udøves næsten

hvor som helst på en god måtte, og alle øvelser kan let tilpasses den

enkeltes styrke og svaghed.

På denne workshop vil du blive introduceret til pilates - principperne

og de mest basale øvelser. Du vil også lære lidt om, hvordan du kan

bruge pilates - teknikkerne i din hverdag.

Hold nr. 11905 - Søndag 09-10 kl. 12:00-17:00

Helle Thaysen - Glostrup Idrætspark - Pris 400 kr.

InSPIrAtIonSdAG om koSt,

SUndHed oG BeVæGelSe

Er du gået i tomgang, når det gælder din kost og sundhed? Savner

du energi og overskud til at dyrke motion og leve sundt? Trænger du

at få piftet din holdning og dine korsetmuskler op? Få inspiration og

gode råd om de sunde vaner og små overskuelige tiltag. der kan give

dig øget sundhed, overskud, en rank holdning og fladere mave.

Hold nr. 11906 - Søndag 30-10 kl. 13:00-17:00

Helle Thaysen - Glostrup Idrætspark - Pris 400 kr.

kIneSIoloGI

Kurset er for alle der har lyst til at lære den alternative verden at

kende. Lær at teste muskler med kinesiologi. Vi tester de 14 meridianer

med 14 tilhørende muskler og finder punkter der kan genoprette

energien. Vi taler om meridianuret og om enkelte akupunktur

punkter. Vi tester hvilken kost der er den optimale for den enkelte. Et

spændende kursus, hvor alle kan være med. Medbring et underlag til

at ligge på. Der er et kompendium til kurset på ca. 80 kr. Kurset kører

over 2 weekender - 24 timer ialt.

Hold nr. 11376 - Lørdag 29-10 & søndag 30-10 kl. 10:00-15:30

Lørdag 19-11 & søndag 20-10 kl. 10:00-15:30

4 mødegange - 24 lektioner - Pris 800 kr.

Birgit Clemmensen - Taastrup Kulturcenter

fenG SHUI

Feng Shui kan hjælpe dig. Feng Shui er indretning med energi. Ved

simpel ændringer i din bolig kan Feng Shui bl.a. hjælpe dig til, både

visuelt og mentalt at: Få større overskud. Få et nyt”pust” i boligen.

Slappe bedre af. På en let og forstålig måde gennemgår vi teorien

bag Feng Shui. Der vil være eksempler fra hverdagen og enkle opgaver.

Medbring papir og blyant, samt en tegning af din bolig.

Hold nr. 11755 - Torsdag 27-10 kl. 19:00-22:00

Alette G. Hoffmeyer - Glostrup Fritidscenter - Pris 200 kr.

mASSAGe

Lær at give en god massage til dine nærmeste.

Du vil blive indført i de forskellige massageteknikker og greb, så du

kan give en effektiv og behagelig massage. Både i teori og praksis

vil du få mere viden om kroppens muskler så du bliver i stand til at

udføre en korrekt massage.

Det kan være en god ide at være to, men det er ingen betingelse.

Medbring 2 lagner og et håndklæde og noget at ligge på.

4 mødegange - 12 lektioner - Pris 600 kr.

Hold nr. 11926 - Mandag kl. 18:00-21:00 - Start 26-09

Dorthe Nielsen - Rugvænget Skole

Hold nr. 11927 - Torsdag kl. 19:00-22:00 - Start 29-09

Dorthe Nielsen - Glostrup Fritidscenter


fotokUrSUS

- sPejlreFleKs Kamera

Kurset henvender sig til dig, der gerne vil kunne bruge flere

af de mange funktioner i det digitale spejlrefleks kamera og

ikke mindst forstå hvordan blænde, lukketider, ISO fungerer

sammen. Vi gennemgår den grundlæggende kamerateknik,

herunder også hvidbalance, fokuspunkter, lysmåling, RAW-

contra JPG-format, flashteknik, histogrammet. Vi skal også se

på hvornår man bruger programmet A (blænde) i stedet for S

(lukketid), og skal væk fra auto-programmet. Vi gennemgår også

den grundlæggende fototeknik, hvor vi kigger på de forskellige

kompositionsregler, vinkler, de klassiske begynderfejl, ”findhistorien-

i billedet” m.m. Kursisterne medbringer naturligvis

deres egne kameraer, og vi tester teorierne undervejs. Husk

mad og drikke, og tøj efter dagens vejr, for vi skal ud og prøve

teknikkerne af.

1 mødegang - 6 lektioner - Pris 435 kr.

Hold nr. 11290 - Søndag 25-09 kl. 10:00-16:00

Hold nr. 11291 - Søndag 30-10 kl. 10:00-16:00

Hold nr. 11292 - Søndag 06-11 kl. 10:00-16:00

Hold nr. 11293 - Søndag 27-11 kl. 10:00-16:00

Samir Maktabi - Taastrup Kulturcenter

Hold nr. 11780 - Onsdag kl. 19:00-21:45 - Start 14-09

2 mødegange - 6 lektioner - Pris 435 kr.

Samir Maktabi - Glostrup Fritidscenter

nAtfotoGrAferInG

”Hvordan tager man billeder af byens lys om natten ? Hvordan

tager man billeder af nattehimlen ? Hvad vil det sige at ”tegne

med lys”? Natfotografering er en sjov disciplin, som vi vil bruge

nogle timer på denne aften. Vi skal være udendørs og prøve

de forskellige teknikker af. Vi arbejder med lange lukketider og

BULB-funktionen. Kurset forudsætter at deltagerne kender de

grundlæggende funktioner i deres kamera, samt kan medbringe

et kamerastativ.” Husk tøj efter dagens vejr.

Hold nr. 11777 - Tirsdag 27-09 kl. 19:00-21:45

Samir Maktabi - Oplyses på mødebrev - Pris 250 kr.

modelfotoGrAferInG

At fotografere folk i opsatte kompositioner er et spændende felt

indenfor fotografering, som flere og flere får lyst til at give sig

i kast med. Modelfotografering omfatter billeder af børnebørnene,

vennerne, familien og måske fremmede modeller.

I denne workshop tager vi udgangspunkt i grundlæggende

teknik omkring modelfotografering. Vi tester hvordan et hvidt

stykke pap straks giver bedre billeder. Herefter arbejder vi med

hvid/sølv/guldreflektorer. Vi ser på hvordan en ekstern blitz

benyttes, og sammen med en paraply. Til sidst tester vi hvordan

man bruger et flashanlæg. Kurset forudsætter at deltagerne

håndterer den grundlæggende kamerateknik, og har eget udstyr

med.

1 mødegang - 6 lektioner - Pris 435 kr.

Hold nr. 11296 - Søndag 02-10 kl. 10:00-16:00

Hold nr. 11297 - Søndag 06-11 kl. 10:00-16:00

Samir Maktabi - Taastrup Kulturcenter

GlImmer, GUmmI oG metAl

Med udgangspunkt i nogle af de smykker der er i bogen Til Pyntens

Pris, kaster vi os over at lave smykker i tekstile teknikker, i anderledes

materialer. Lisbeth vil medbringe materialer og forskellige kits samt

strikkepinde nr. 1,25. Medbring selv strikkepinde, hæklenåle samt

værktøjskasse med sygrej og lidt små perler. Hvis nogen har nogle

sjove anderledes materialer der måske kan bruges tekstilt, så tag

dem med.

Hold nr. 11931 - Lørdag kl. 01-10 kl. 10:00-15:00

Hold nr. 11932 - Søndag kl. 09-10 kl. 10:00-15:00

Lisbeth Degn - Glostrup Fritidscenter - Pris 400 kr.

kreAtIVe SmYkker

Kom og udforsk dine kreative sider og kom hjem med flotte smykker.

Vi laver kreative smykker uden at skulle bruge en formue på

materialer. Det er op til dig hvilke materialer du vælger og hvor dyre

de skal være. Lær at arbejde med smykke og metaltråd, lave kreative

armbånd, flotte øreringe, vedhæng og halskæder. Grundlæggende

teknikker vil blive gennemgået, og du får mulighed for at designe og

fremstille dine egne smykker. Det du lærer kan du arbejde videre

med derhjemme, alle slags perler, glas, porcelæn, sten m. m. kan

bruges. Medbring gerne selv materialer: Perler, metal tråd, smykketråd

osv. samt værktøj (smykke tænger) men det er ikke et krav.

Materialer kan også købes til rimelige priser på stedet. Materialeudgifter

på 75 kr.

Hold nr. 11283 - Tirsdag kl. 19:00-21:45 - Start 27-09

6 mødegange - 18 lektioner - Pris 670 kr.

Kirstine Ekholm - Glostrup Fritidscenter

37

kreAtIV frItId

telefon. 43713671 · e.mail: info@aofvest.dk · www.aofvest.dk


38

kreAtIV frItId

telefon. 43713671 · e.mail: info@aofvest.dk · www.aofvest.dk

uniKKe smyKKer i Poly-ler

Kom og vær med til at lære at lave dine helt egne perler og vedhæng

til unikke smykker. Poly-ler er et kunstigt keramisk materiale, det

differentierer sig fra andre smykkematerialer ved at have en let voks

lignende overflade og fantastisk klare farver. Poly-ler er utrolig let

at arbejde med når du kan basis teknikkerne som vi vil gennemgå

sammen. Smykkeler tager ikke lang tid at forberede og når du først

er i gang kan du lave nogle meget kreative og farverige smykker til

flotte gaver eller til dig selv. Det tager ikke lang tid at brænde i ovnen

og det er derfor muligt at få de færdige smykker med hjem med det

samme.

Beregn ca. kr. 450,- i udgifter til materialer som betales på dagen.

Sølv låse og tilbehør vil kunne købes separat men medbring også

gerne egne låse m.m.

Hold nr. 11248 - Lørdag 15-10 & søndag 16-10 kl. 10:00-15:30

2 mødegange - 12 lektioner - Pris 600 kr.

Kirstine Ekholm - Taastrup Kulturcenter

StrIk oG HæklInG for Alle

Vi går individuelt, stille og roligt frem, hvad enten du vil lære at

strikke eller hækle eller begge dele. Der undervises i grundteknikker,

der gør det muligt derefter at lege med maskerne og skabe sit

eget design. Du lærer at følge en opskrift og at udføre modellen med

andre mål og andet garn, end det foreslåede. Mulighed for at strikke

mønstre med flere farver, hulmønstre og snoninger. Du får mulighed

for at afprøve teknikker til montering af det færdige arbejde.

HUSK! Medbring 2 nøgler garn, strikkepinde/hækelnål nr. 3 – 3,5.

Hold nr. 11738 - Onsdag kl. 18:30-21:15 - Start 28-09

6 mødegange - 18 lektioner - Pris 670 kr.

Lone Hentschel Lund - Egholmskolen

Glas - oG PorCelænsmalinG

Det er spændende at dekorere glas og porcelæn, og få sit eget

personlige særpræg frem på brugsting og gaver. Kurset kan følges af

såvel begyndere som viderekomne.

Hold nr. 11268 - Torsdag kl. 09:00-11:45 - Start 27-10

14 mødegange - 42 lektioner - Pris 1350 kr.

Birthe Kristiansen - Taastrup Kulturcenter

PileFlet - KurveFlet

Vi fletter runde kurve i alle størrelser, med og uden hank. Der flettes

med dansk usprøjtet pil. Materialeudgift kr. 250 som afregnes med

underviser første dag. Medbring rosensaks.

Hold nr. 11709 - Mandag 26-09 & tirsdag 27-09 kl. 15:30-21:00

2 mødegange - 12 lektioner - Pris 485 kr.

Lene Christensen - Pilehaveskolen

JUleflet

Du lærer at flette bl.a. juletræer, engler, store kærmmerhuse til gran

eller nødder. Materialeudgift kr. 250 som afregnes med underviser

første dag. Medbring rosensaks.

Hold nr. 11708 - Lørdag 19-11 & søndag 20-11 kl. 10:00-15:30

2 mødegange - 12 lektioner - Pris 485 kr.

Lene Christensen - Vestervangskolen

BlomSterdekorAtIon

- beGyndere

Dette kursus henvender sig til alle som elsker blomster og at pynte

op i deres hjem. Du får inspiration - og kundskab til teknikker, som

er vigtige for et smukt resultat. Vi vil arrangere blomster i buketter,

dekorationer, kranse og meget andet. Mod jul vil vi pynte dit hjem, -

efter egne traditioner, men også med ny inspiration. Undervisning i

hver anden uge.

10 mødegange - 30 lektioner - Pris 960 kr.

Hold nr. 11934 - Mandag 03-10 kl. 19:00-21:45 (lige uger)

Hold nr. 11935 - Mandag 10-10 kl. 19:00-21:45 (ulige uger)

Marianne Birgitte Lacota - Pilehaveskolen

JUl oG AdVentSBInderI

Begyndere og øvede. Nu skal der jules! Vi laver forkellige spændende

juledekorationer og en enkelt julebuket. Vi bruger mos, pil og andet

naturmateriale, forskellige julebebudere og masser af juleting. Materialeudgift

skal påregnes.

Hold nr. 11940 - Søndag 27-11 kl. 10:00-16:00

Marianne Birgitte Lacota – Pilehaveskolen - Pris 435 kr.


julebinderi - Forberedelse til

JUlemåneden

- begyndere og øvede. Nu skal der jules! Vi laver forkellige spændende

juledekorationer og en enkelt julebuket. Vi bruger mos, pil og

andet naturmateriale, forskellige julebebudere og masser af juleting.

Materialeudgift skal påregnes.

Hold nr. 11939 - Lørdag 03-12 kl. 10:00-16:00

Marianne Birgitte Lacota – Vestervangskolen – Pris 435 kr.

SY oG deSIGn

Sy smart tøj til dig selv og hele familien. Undervisningen tilrettelægges

efter deltagernes ønsker og behov. Du undervises i mønstertegning

og tilretning af disse. Du vælger selv, hvad du vil sy - bukser,

nederdel, dragter, jakker, overtøj, m.m. På alle syhold kan du lære

at sy i forskellige stoffer, bl.a. strech, plastik, silke, lak, gummi, uld,

viskose og bomuld. Du vil også få orientering om brug af indlægningsmaterialerne.

Et kursus, der giver dig mulighed for at arbejde

videre på egen hånd derhjemme.

15 mødegange - 45 lektioner - Pris 1450 kr.

Hold nr. 11284 - Mandag kl. 19:00-21:45 - Start 26-09

Jytte Dupont - Pilehaveskolen

Hold nr. 11285 - Onsdag kl. 14:15-17:00 - Start 28-09

Jytte Dupont - Fritidscenter ”Hedehuset”

Hold nr. 11286 - Torsdag kl. 15:00-17:45 - Start 29-09

Jytte Dupont - Herstedøster skole

lØrdAGSSYnInG

Sy smart tøj til dig selv og hele familien. Undervisningen tilrettelægges

efter deltagernes ønsker og behov. Et kursus, der giver dig

mulighed for at arbejde videre på egen hånd derhjemme.

Undervisningsgange: 01-10 & 08-10 & 15-10 & 29-10 & 05-11

& 12-11.

Hold nr. 11287 - Lørdag kl. 09:30-14:15 - Start 01-10

6 mødegange - 30 lektioner - Pris 960 kr.

Jytte Dupont - Leragergård

PAtCHWork for BeGYndere

oG ØVede

Kurset er for dig der elsker at sy patchwork. Du vil blive præsenteret

for såvel traditionelle som nye mønster og teknikker og du kan også

få hjælp til dine egne projekter. Alle kan deltage både begyndere og

øvede og du kan vælge at sy på maskine eller i hånden. I år vil jeg

bl.a . undervise i Japansk foldeteknik, Quilt as you go, Jelly Roll quilt,

et Peerless quilt, applikation, Dinner for two og Japanske taske syet

på en kurv, fri maskine quiltning. Medbring: almindelige sygrej til

patchwork, symaskine.

Hold nr. 11298 - Mandag kl. 19:00-21:45 - Start 26-09

20 mødegange - 60 lektioner - Pris 1.700 kr.

Benthe Larsen - Taastrup Kulturcenter

SYnInG for VokSne

Sykurserne henvender sig til syinteresserede på alle niveauer indenfor

syning og tilskæring. Vi tager udgangspunkt i færdige mønstre,

som tilrettes dine personlige mål. Individuel undervisning i lettere

tilskæring, stofberegning/ klipning samt syteknik og detaljer, så det

færdige resultat ser professionelt ud. Holdene kan således sagtens

rumme nybegyndere og øvede på en gang, men alle oplever glæden

ved at være kreativ i hyggeligt samvær med andre.

Hold nr. 11749 - Tirsdag kl. 19:00-21:45 - Start 27-09

10 mødegange - 30 lektioner - Pris 960 kr.

Karen Schultz - Rugvænget Skole

knIPlInG BeGYndere oG ØVede

Knipling er et gammelt håndarbejde med mange traditioner, men der

findes også mange frie former, der gør knipling til et håndværk som

er spændende at udforske. Begyndere starter med at lære slagene

i enkle mønstre. Der arbejdes efter farvelagt arbejdstegning. For

deltagere, der har flere års erfaring, vil der blive undervist individuelt

i det I måtte ønske. Desuden vil der være vejledning i montering,

opsætning og afslutning. Medbring almindeligt kniplegrej og tråd.

Hold nr. 11299 - Torsdag kl. 19:00-20:50 - Start 29-09

30 mødegange - 60 lektioner - Pris 1.700 kr.

Benthe Larsen - Taastrup Kulturcenter

teGneUnderVISnInG

Krisehjælp til dig der gerne vil kunne tegne men som ikke kan

komme i gang eller til dig som bare ønsker nogle grundlæggende

teknikker indenfor klassisk tegning. Vi vil arbejde med nogle af øvelserne

fra bogen ”At tegne er at se”, lave opstillinger og studietegning.

Arbejde med lys skygge og evt. arbejde med individuelle projekter.

Hold nr. 11904 - Onsdag kl. 19:00-20:30 - Start 28-09

10 mødegange - 15 lektioner - Pris 640 kr.

Ingrid Pilgaard - Selsmoseskolen

39

kreAtIV frItId

telefon. 43713671 · e.mail: info@aofvest.dk · www.aofvest.dk


40

kreAtIV frItId

telefon. 43713671 · e.mail: info@aofvest.dk · www.aofvest.dk

teGninG Fra a-Z

På dette hold arbejder vi med perspektiv, proportioner, lys og

skygge. Der arbejdes med genstandstegning i bredeste forstand.

Tegning med streg, alene og med gråtoner. Form og farve, toner

og komposition. Blyant, pen, pensel, kridt og tusch. Kurset er for

begyndere og øvede, og indeholder også mere eksperimenterende

tegning, hvor den øvede får nye udfordringer. Din personlige tegnestil

styrkes og du vil få mere erfaring igennem stillede opgaver, som

vi gennemgår i plenum.

Hold nr. 11744 - Tirsdag kl. 13:00-15:45 - Start 27-09

10 mødegange - 30 lektioner - Pris 960 kr.

Siri Gindesgaard - Ishøj Idræts- & Fritidscenter

AkVArel oG teGnInG

BeGYnder oG ØVede

3 små farvebrikker, vand, pensel og papir - meget enkelt, men med

en masse muligheder: på tørt eller vådt papir. Et lille dejligt motiv

eller store buldrende farvemasser. Farve- og materialelære indgår.

Hold nr. 11203 - Mandag kl. 09:30-12:15 - Start 26-09

10 mødegange - 30 lektioner - Pris 960 kr.

Søren Hansen - Taastrup Kulturcenter

AkrYlmAlerI for BeGYndere/

ØVede

Grundig indføring i akrylmaleriets mange muligheder. Dækkende teknik

som oliemaling, laserende som akvarel. Øvelser efter landskab,

blomster, portræt, abstrakte og fabalerende opgaver. Der males på

lærred, papir eller karton. Farve- og materialelære indgår i undervisningen.

Deltagerne betaler egne materialer.

Hold nr. 11204 - Torsdag kl. 09:30-12:15 - Start 29-09

10 mødegange - 30 lektioner - Pris 960 kr.

Søren Hansen - Taastrup Kulturcenter

AkrYlmAlerI

- øvede som uøvede

Kom og bliv undervist af akademiuddannet kunstner, og få masser

af inspiration i hyggeligt samvær med andre male interesserede ! Vi

gennemgår forskellige materialer, teknikker og udtryk, og får ideér

og vejledning til hvert vores individuelle maleri.

Hold nr. 11211 - Mandag kl. 10:30-14:10 - Start 26-09

10 mødegange - 38 lektioner - Pris 1.200 kr.

Maibritt Rangstrup - Fritidscentret ”Hedehuset”

fArVer oG mAlerI

Med inspiration i samtidskunsten, vil underviseren komme med

forskellige faglige indspark og metoder til at arbejde med farver og

maleri. Vi arbejder primært med akrylmaleri. Mette Wille har en

kunstnerisk uddannelse, en læreruddannelse med billedkunst som

linjefag og en PD i billedkunst og æstetik. Der må påregnes 100 kr. til

materialer.

2 mødegange - 12 lektioner - Pris 600 kr.

Hold nr. 11249 - Lørdag 01-10 & søndag 02-10 kl. 10:00-15:30

Mette Wille - Gildbroskolen

Hold nr. 11219 - Lørdag 29-10 & søndag 30-10 kl. 10:00-15:30

Mette Wille - Rugvænget Skole

IntUItIV mAlInG

Kom og vær med til en inspirerende maleworkshop - en rejse

gennem de 4 elementer. Ud fra små visualiseringer møder vi hver

af de 4 elementer og forsøger at danne os nogle indre billeder og

fornemmelser af de særlige kvaliteter der ligger i jorden, ilden, luften

og vandet. De oplevelser vi samler undervejs tager vi med ind i en

maleproces og undersøger hvordan vores indtryk af de 4 elementer

kan formes og udvikle sig i billedmediet. Vi tilstræber at komme i

dybden og give hvert element udtryk i farve og form. Videre skal vi

studere samspillet mellem elementerne og vi arbejder hen mod en

forening og integration af de 4 elementer og kvaliteter. Medbring de

materialer du gerne vil arbejde med - dvs. farver, papir, lærred osv.

Du kan anvende akryl, akvarel, oliekridt, farveblyanter, pastel. Der

forudsættes ingen forkundskaber inden for maleri - alle kan være

med.

Hold nr. 11742 - Lørdag 08-10 & søndag 09-10 kl. 12:00-17:30

2 mødegange - 12 lektioner - Pris 600 kr.

Britta Outzen - Rugvænget Skole

AkVArel for BeGYndere

- det handler om vand og masser af antydninger. At male akvarel er

en fascinerende hobby for en nybegynder, som kan blive til en helt

livsstil. Her får du den nødvendige vejledning til at komme igang.

Du får kendskab til nogle teknikker, og hvordan man kan anvende

forskellige hjælpemidler til at opnå diverse effekter. Vi skal arbejde

med blanding af farver, farvelære, komposition og hvordan man får

perspektivet og dybden i billedet rigtigt. Der kan være dage, hvor vi


går ud i naturen og maler, eller vi går på udstilling, hvis der er stemning

for det. Materialeliste sendes ud ca. 14 dage før kursusstart. Du

skal selv have materialer med.

Hold nr. 11743 - Tirsdag kl. 10:00-12:45 - Start 27-09

10 mødegange - 30 lektioner - Pris 960 kr.

Siri Gindesgaard - Ishøj Idræts- & Fritidscenter

AkVArel for BeGYndere/ØVede

Ro, fordybning og afstresning med akvarelmaleri. Fordyb dig i farver

i akvarel og vær med til et spændende kursus i akvarelmaling. Vi

maler efter blomster, opstillinger og laver landskaber. Undervisningen

er individuel og retter sig efter hver enkelts ønsker og behov.

Materialeliste sendes ud ca. 14 dage før kursusstart. Du skal selv

have materialer med. Underviseren er Massi Pooyandeh, uddannet

grafiker/illustrator fra Danmarks Design Skole.

Hold nr. 11739 - Tirsdag kl. 19:00-20:50 - Start 27-09

10 mødegange - 20 lektioner - Pris 760 kr.

Masoumeh Pooyandeh - Egholmskolen

maleri - aKryl weeKend

Prøv et intensivt weekendkursus, og se om akrylmaling er noget for

dig - eller giv et kursus til en ven. Du går hjem med dit helt personlige

sofastykke. På kurset lærer du, hvordan du blander dig frem til

de forskellige farver, og du lærer om regler for opbygning af et

harmonisk og kontrastfyldt billede. Det er underordnet, om du maler

naturalistisk eller abstrakt, det er de samme regler, der gælder.

Fredag aften er en introduktionsaften, hvor der bl.a udleveres materialeliste.

Vi gennemgår farvecirklen og ser på, hvad der gemmer sig

af hemmeligheder i et maleri - en vigtig aften for et godt udbytte af

de efterfølgende maledage.

3 mødegange - 11,5 lektioner - Pris 575 kr.

Hold nr. 11954 – Fredag 23-09 kl. 19:00-20:20 &

søndag 01-10 & 02-10 kl. 10:00-14:35

Hanne Møller Kristensen - Rugvænget Skole

Hold nr. 11955 - Fredag 11-11 kl. 19:00-20:20 &

søndag 13-11 & 20-11 kl. 10:00-14:35

Hanne Møller Kristensen - Rugvænget Skole

maleri - aKryl hver 2/3 uGe

Har du tit haft lyst til at male, men ved ikke hvordan du skal få

begyndt? Kurset er både for begyndere og for øvede, som behøver

ny inspiration.

Farverne er relative, de skaber hinanden. Lær deres inbyrdes forhold

at kende. At blande sig frem til hvilken som helst farve, kan læres

ved intensiv træning. Til sidst kan det gøres i søvne. Hvad skal der til,

for at maleriet bliver godt? Du bestemmer selv i hvilken stilart, du vil

male.

Du vil få stillet forskellige opgaver for at lære farverne og materialerne

at kende. Resultatet bliver flotte, personlige værker. Ved

første mødegang vil nye elever først og fremmest koncentrere sig

om farvecirklen, den er et vigtig redskab for at lykkes med maleriet.

Derefter vil vi se på, hvad der gemmer sig af hemmeligheder i et

maleri.

Hold nr. 11956 - Mandag kl. 10:00-14:30 - Start 26 - 09

10 mødegange - 50 lektioner - Pris 1.280 kr.

Hanne Møller Kristensen - Tapeten

AkrYl mAlerI

Der arbejdes på kurset med stillede opgaver eller egne billeder. Hjemmearbejde

gennemgåes i plenum og enkeltvis. Du vil komme til at

arbejde med forgrund, mellemgrund og baggrund, eller lag på lag. Du

gøres fortrolig med diverse teknikker og din egen personlige malestil

styrkes.

Hold nr. 11745 - Torsdag kl. 10:00-12:45 - Start 29-09

10 mødegange - 30 lektioner - Pris 960 kr.

Siri Gindesgaard - Ishøj Idræts- & Fritidscenter

ABStrAkt AkrYl mAlerI

- weeKendKursus

Har du begyndervanskeligheder og svært ved at få penslen til at

adlyde?

Du får vejledning i forskellige grundlæggende teknikker og materialer

kombineres med individuel undervisning og fælles gennemgang. Alle

kan være med. Udgift til materialer skal påregnes. Kursister sørger

selv for materialer.

2 mødegange - 12 lektioner - Pris 600 kr.

Hold nr. 11735 – Lørdag 29-10 & søndag 30-10 kl. 10:00-15:30

Hold nr. 11736 - Lørdag 26-11 & søndag 27-11 kl. 10:00-15:30

Michael W. R. Hamson - Taastrup Kulturcenter

41

kreAtIV frItId

telefon. 43713671 · e.mail: info@aofvest.dk · www.aofvest.dk


42

mAdlAVnInG

telefon. 43713671 · e.mail: info@aofvest.dk · www.aofvest.dk

lær At lAVe SUnd mAd

Sund kost er en forudsætning for at ha det godt! Kom og leg i

køkkenet med årstidens råvarer. Vi laver retter fra hele kloden,

hverdagsmad, brunch, festmad og så skal vi selvfølgelig bage til jul.

Eneste forudsætning for at deltage er lysten til at lave mad. Husk

opskrifter er velkomne. I får et hæfte med opskrifterne med hjem, så

I kan lave lækker og sund mad. Der må påberegnes 100 kr. pr. gang

til materialer.

Hold nr. 11860 - Tirsdag kl. 17:30-21:30 - Start 27-09

6 mødegange - 24 lektioner - Pris 900 kr.

Sidsel B. Katlev - Rugvænget Skole

SUnd SlIk Uden e nUmre

Vi skal lave flødeboller med naturlig farve, en crunchy müslibar og

skumfiduser. Og så skal vi lave spejderhagl. Husk lige tandbørsten!

Kurset henvender sig til børn fra 12 år. Der må påberegnes 150 kr. til

materialer. Husk madpakke.

1 mødegang - 6 lektioner - Pris 435 kr.

Hold nr. 11861 - Lørdag 08-10 kl. 10:00-15:30

Hold nr. 11862 - Lørdag 29-10 kl. 10:00-15:30

Sidsel B. Katlev - Rugvænget Skole

SPIS mAd oG HØr HIStorIer

Historiefortæller og kogekone Sidsel B. Katlev tilbyder hjemmelavede

historier henover gode enkle hverdagsretter Som historiefortæller

har underviseren udnyttet symbolik i fortællinger, som hun selv har

”kogt ”. Blandet op af biografi, løgn, fantasi og litteratur. Hver gang

vil der bliver fortalt en historie, hvori en ret indgår og bagefter vil

kursisterne i fællesskab lave retten og spise den. Lur mig ikke om der

fortælles historier omkring bordet! Voksne og børn over 8 år er velkomne.

Par og singler er der også plads til i denne blå time. Udgifter

til materialer. Børn max. 35 kr. og voksne max. 65 kr. pr. gang.

Hold nr. 11863 - Torsdag kl. 17:30-20:30 - Start 29-09

7 mødegange - 21 lektioner - Pris 775 kr.

Sidsel B. Katlev - Rugvænget Skole

SUnd oG lækker VeGetArISk

mAdlAVnInG

Vegetarisk mad kan være både sund, klimavenlig og lækker. Vegetarisk

mad skal ikke være et afsagn. Det skal være et reelt og spændende

alternativ til traditionel animalsk madlavning. Når vi laver

vegetarisk mad arbejder vi med årstidens råvarer. Vi fordyber os i de

mange velsmagende måltider, man kan skabe af det, der er sæson

for lige nu. Vi skal også introduceres til nye ingredienser, som ikke er

gængs kost i danske køkkener, i opskrifter der både kan erstatte traditionelle

kødretter og tilføre vores madrepertoire nye spændende

og lækre smagsoplevelser. Selvom man spiser vegetarisk kan man

godt være en slikmund - så vi skal selvfølgelig også bage kager og

lave desserter. Vi arbejder desuden med alternativer til allergikere:

glutenfri kager, hvedefri opskrifter osv. Hvis du har noget specielt,

du gerne vil lære, så finder vi ud af det. Vi laver 100% vegetarisk

(vegansk) mad, dvs. uden mælkeprodukter, æg og kød.

Hold nr. 11840 - Tirsdag kl. 17:00-20:00 - Start 27-09

10 mødegange - 30 lektioner - Pris 960 kr.

Birgit Jensen Hamming - Nordvangskolen

JUlIeS CUPCAkeS

Lær at lave dine egne fantastiske cupcakes, hvor kun fantasien sætter

grænser. Cupcakes er den seneste trend indenfor kagebagning.

Selveste Remee serverede dem i massevis til hans store fødselsdagsfest,

leveret fra den nye butik Agnes Cupcakes i hjertet af København,

og stjernerne i den berømte serie ”Sex and the city” nyder

dem i et af seriens afsnit fra det mageløse bageri Magnolia Bakery

i New York. Men du behøver ikke tage til New York eller bruge 25

kr. på en cupcake, når du kan lære at lave dem selv og sætte dit helt

eget personlige præg på dem. Læs mere på www.aofvest.dk

1 mødegang - 4 lektioner - Pris 300 kr.

Hold nr. 11841 - Lørdag kl. 12:00-15:40 - Start 24-10

Hold nr. 11842 - Søndag kl. 12:00-15:40 - Start 30-10

Julie Michelsen - Selsmoseskolen


BlIV dIn eGen BAGermeSter

Vil du være nabolagets bedste bager og spare mange penge! Så er

dette kursus bare sagen. På et heldagskursus hører du kort om biologien

i gærbrød. Derefter præsenteres surdeje og gærdeje, og der

er hands-on produktion og senere fortæring af pizza efter original

italiensk opskrift. Yderligere produceres franskbrød, krydderboller

samt den særlige ”trylledej” bløddej, som kan bruges til et væld af

spændende bagværk. Sørg for at have god plads i fryseren og tag

poser eller net med, du skal transportere en hel del brød med hjem.

Materialeomkostninger ca. 200 kr. incl. frokost med rødvin, samt

brød til at tage med hjem til en samlet værdi af ca. 240 kr.

1 mødegang - 6 lektioner - Pris 275 kr.

Hold nr. 11859 - Lørdag kl. 09:00-14:30 - Start 10. december 2011

Hold nr. 12800 - Lørdag kl. 09:00-14:30 - Start 14. januar 2012

Hold nr. 12801 - Lørdag kl. 09:00-14:30 - Start 28. januar 2012

Hold nr. 12802 - Lørdag kl. 09:00-14:30 - Start 4. februar 2012

Hans Bredahl - Selsmoseskolen

JAPAnSk mAdlAVnInG

Kom og oplev det japanske køkken! Vi laver de super sunde og lækre

retter som frisk sushi og varm sukiyaki. Vi lærer også at bruge lidt

eksotiske ingredienser som tang og bonito bouillon og rå fisk, som

måske er en af årsagerne til, hvorfor japanerne gennemsnitligt lever

så længe. Medbring et forklæde og gerne et par gode skarpe knive.

Vel mødt - Materialeudgift må påregnes.

Hold nr. 11843 - Mandag kl. 18:00-21:40 - Start 26-.09

4 mødegange - 16 lektioner - Pris 650 kr.

Risa Kamio - Selsmoseskolen

Glæd en Ven

kØB et GAVekort HoS Aof VeSteGnen

fremStIllInG Af flØdeBoller

Vi tempererer chokolade til overtræk, og fremstiller det lækreste

skum i flere varianter. Undervejs vejledes i hvordan man undgår de

mest almindelige fejl. Skummet fyldes oven på bunde af både vaflfel

og marcipan, der dyppes i den gode chokolade. Og efterfølgende

bestemmes du om de skal stå helt enkelt, dyppet i kokos eller flot

pyntet med andre midler. Vi arbejder med de bedste råvarer, bl.a.

Valrhona chokolade. Der kan endvidere købes specielle ingredienser

til fremstilling af flødeboller, samt god chokolade på kurset. Kursusleder

Jørgen Gornitzka er medlem af Chokoladeselskabet, og tabte

sit hjerte til chokolade for mange år siden. Bemærk at prisen er inkl.

materialer.

1 mødegang - 3 lektioner - Pris 400 kr.

Hold nr. 11821 - Mandag 12-09 kl. 17:15-20:00

Hold nr. 11822 - Mandag 19-09 kl. 17:15-20:00

Jørgen Gornitzka - Selsmoseskolen

kUnSten At lAVe fYldt

ChoKolade - juleChoKolade

Vi starter med at smage forskellige slags chokolade, forskellen på lys

og mørk, ”god” og ”dårlig” chokolade. Imens fortælles om chokoladens

fremstilling og egenskaber. Dagens opskrifter gennemgås og vi

slår os løs i køkkenet. Der tempereres chokolade og fremstilles de

flotteste støbte stykker chokolade og måske lidt marcipan figurer.

Der laves lækkert fyld til stykkerne, bl.a. en dejlig hindbærtrøffel.

Når al produktion er afsluttet, bliver den fordelt blandt deltagerne.

Der serveres en let anretning, der indtages undervejs. Medbring

forklæde. Bemærk at prisen er inkl. materialer.

1 mødegang - 4 lektioner - Pris 505 kr.

Hold nr. 11820 - Torsdag 03-11 kl. 17:15-20:55

Hold nr. 11823 - Mandag 05-12 kl. 17:15-20:55

Jørgen Gornitzka - Selsmoseskolen

43

mAdlAVnInG

telefon. 43713671 · e.mail: info@aofvest.dk · www.aofvest.dk


44

frIlUftSlIV

SPeCIAlUnderVISnInG

YACHtSkIPPerBeVISet Af 3. GrAd

Grundbegreber i navigationen, sejladsplanlægning, internationale

søvejsregler, stedbestemmelse ved bestik og teoretisk navigation,

funktionsteorier med navigationsinstrumenter, efterretninger for

søfarende, farvandsafmærkning, brandkursus, afdrift, strøm og

metrologi m.m. og med afsluttende eksamen. For deltagelse i kurset

kræves praktisk prøve til duelighedsbeviset for fritidssejlere bestået.

Et koncentreret kursus hvor der må påregnes en del hjemmearbejde

samt udgifter til materialer på kr. 2.700,-

Hold nr. 11837 - Onsdag kl. 19:00-21:45 - Start 28-09

20 mødegange - 60 lektioner - Pris 1.700 kr.

Palle Dahl - Taastrup Medborgerhus

nAVIGAtIon

Duelighedsprøvens teoretiske del. Du lærer at bruge søkort og

kompas. Gennemgang af fyr- og farvandsafmærkninger, pejling og

stedbestemmelse, søsikkerhed, søvejsregler og brandbekæmpelse

(afholdes af Falck i Taastrup), vagthold og miljøbestemmelser. Efter

endt kursus kan du aflægge den teoretiske delprøve til duelighedsbeviset.

Afsæt tid til hjemmearbejde. Udgifter til søkort og bøger ca.

500,00 kr. Prøvegebyr udgør ca. 110,- kr.

Hold nr. 11838 - Onsdag kl. 18:30-21:30 - Start 26-10

20 mødegange - 60 lektioner - Pris 1.700 kr.

Peter Christensen - Rugvænget Skole

trænInG efter HJerteSYGdom

Kurset henvender sig til personer, der har haft hjerteproblemer,

f.eks. blodprop i hjertet. Træningen foregår to gange ugentlig á 3/4

time. Lektionerne indeholder intervaltræning (cykling, boldspil,

steptest m.m.) og en forudgående grundig opvarmning. Der skal evt.

laves en arbejdstest inden start. Prisen er inkl. 50,- kr. til materialefornyelse.

38 mødegange - 38 lektioner - Pris 1.315 kr. - Glostrup Hospital

Vi har 14 hold á 1 lektion mandag og onsdag i tidsrummet fra kl.

15:15 til 19:45 og tirsdag og torsdag i tidsrummet fra kl. 15:15 til

19:45.

JAGtteGnSkUrSUS

Kurset indeholder den obligatoriske viden, som er en nødvendighed

for at bestå jagtprøven. Undervisningen vil indeholde jagtteori, jagtjura,

vildtbiologi, våbenkursus, øvelser på skydebane samt afstandsbedømmelse.

Undervisningen foregår i et hyggeligt miljø. Vi lægger

stor vægt på, at kurset har en høj kvalitet, både fagligt og socialt. Vi

samarbejder med Danmarks Jægerforbund og er underlagt Skov og

Naturstyrelsen. Udover den ugentlige lektion må der påregnes tid til

forberedelse hjemme samt besøg på skydebane minimum tre gange.

Der vil ud over kursusprisen være udgifter til bøger, materialer samt

skydebaneafgifter.

Hold nr. 11865 - Onsdag kl. 19:00-21:45 - Start 12-10

20 mødegange - 60 lektioner - Pris 1.700 kr.

Peter Wrangel - Rugvænget Skole

AQUA rYtmIk

Bevægelse og afspænding i varmt vand. Kurset henvender sig

primært til personer med gigtproblemer. OBS. Kontakt venligst AOF

Vestegnen for tilmelding på tlf. 43-713671.

30 mødegange - 30 lektioner - Pris 1.350 kr. - Taastrup Svømmehal

Hold nr. 11441 - mandag kl. 15:00-15:45 - Start 05-09

Hold nr. 11442 - mandag kl. 16:00-16:45 - Start 05-09

Hold nr. 11443 - onsdag kl. 15:00-15:45 - Start 07-09

Hold nr. 11444 - onsdag kl. 16:00-16:45 - Start 07-09

Hold nr. 11445 - torsdag kl. 16:00-16:45 - Start 08-09

Hold nr. 11446 - torsdag kl. 17:00-17:45 - Start 08-09

HYPermoBIl trænInG

AOF-Vestegnen tilbyder træning for personer med hypermobile led.

Træningen vil indeholde: kropsbevidsthedstræning, holdningskorrigerende

øvelser, styrketræning af svage muskelgrupper, ledstabiliserende

øvelser og undervisning/forklaring af syndromet.

18 mødegange - 27 lektioner - Pris 900 kr. - Glostrup Hospital

Hold nr. 11437 - mandag kl. 15:30-15:45 - Start 15-08

Hold nr. 11438 - mandag kl. 16:50-18:05 - Start 15-08

Hold nr. 11439 - onsdag kl. 15:30-16:45 - Start 17-08

Hold nr. 11440 - onsdag kl. 16:50-18:05 - Start 17-08


SoloSAnG

- Find din eGen X-FaCtor

Ikke to stemmer er ens og alle kan lære at bruge deres helt personlige

stemme til at synge og udtrykke sig med igennem sang. Hvis

du godt kan li’ at synge og optræde og har lyst til at udforske din

stemmes evner mere indgående, lære grundlæggende sangteknik

og at synge en masse forskellige sange på din helt egen måde, så er

dette forløb noget for dig. I min undervisning i solosang tager jeg

altid udgangspunkt i elevens egen stemme og ønsker. Jeg underviser

i grundlæggende teknikker, opvarmningsøvelser, støtte øvelser, og

med fokus på elevens behov. Jeg arbejder meget med improvisation

og at lege med stemmen som instrument og spørger meget ind

til hvad eleven vil på en coachende måde, således at det bliver et

sammenspil mellem lærer og elev og hvor eleven er med hele tiden

og får udfoldet sine personlige evner som sanger bedst muligt. Vi vil

ta’ udgangspunkt i forskellige sange som passer til elevens niveau

og arbejde i dybden med disse, med stor vægt på støtte, rytme,

tekstudtale og særligt det personlige udtryk og det der får elevens

stemme til at være noget særligt. Der ud over vil vi arbejde med

fremførelsen, det at stå på en scene og at nå ud over kanten.

10 mødegange - 30 lektioner - Pris 1.450 kr.

Hold nr. 11382 - Mandag kl. 16:30-21:05 - Start 26-09

Hold nr. 11370 - Onsdag kl. 16:30-21:05 - Start 28-09

Julie Michelsen - Vestervangsskolen

SoloSAnG

- Find dit eGet udtryK

Lær at synge, både teknisk og med hjertet. Sang er meget personligt

og ikke to stemmer er ens. Derfor bliver undervisningen også

tilpasset dine ambitioner,

ønsker og dit sangtekniske

niveau. Det er altså både

for begyndere og øvede. Du

lærer at udtrykke dig personligt

i sang, og lærer dit

instrument – din stemme -

bedre at kende. Lær en sund

og naturlig sangteknik, og

arbejd med musikalitet og

tekstfortolkning. Herigennem

lærer du at finde dit

eget personlige udtryk, så

du kan formidle en historie

eller en følelse, som rører

publikum. Øvelser og sange

akkompagneres på klaver.

Jeg er et naturligt og positivt

menneske, og arbejder ud

fra det du allerede kan og

ved. Vi synger sange fra den rytmiske genre- pop, soul, musical, jazz

- sangene vælges i fællesskab efter dine ønsker og behov. Individuel

undervisning.

Hold nr. 11379 - Mandag kl. 15:00-18:30 - Start 26-09

8 mødegange - 28 lektioner - Pris 1.345 kr.

Louise Bøttern - Taastrup Medborgerhus

jaZZsanG - beGyndere

Kan du swinge, virkelig levere en jazzballade med indlevelse - eller

kunne du tænke dig at lære det? Vil du gerne lege med jazzens melodiske

frihed, gå i dybden med tekstfortolkning og lære at mærke

jazzens puls og rytme? Holdet er for dig som allerede har sunget

lidt, men som ikke har sunget jazz før. Fælles stemmeopvarmning og

sangøvelser giver dig en naturlig og sund sangteknik. Herefter synges

solo og sammen i gruppen. På den måde lærer man af hinanden og

opmuntrer hinanden, så du finder din egen personlige stil. Vi synger

fra det amerikanske jazzrepertoire, eks. ”How high the moon” og

”But not for me”.

Underviser er kons.-udd. jazzsangerinde og optræder jævnligt med

sin jazzcombo.

30 mødegange - 30 lektioner - Pris 1.450 kr.

Hold nr. 11380 - Torsdag kl. 19:15-20:10 - Start 29-09

Louise Bøttern - Selsmoseskolen

Hold nr. 11381 - Torsdag kl. 18:00-18:55 - Start 29-09

Louise Bøttern - Taastrup Medborgerhus

SAnG er Ikke Så SVært

Som dU tror

De fleste ved at musik er godt for sjælen og hjælper os til tydeligere

at mærke de følelser vi har indeni. Din stemme er et helt

unikt instrument, som du alene kan bruge til at udtrykke alverdens

stemninger og tanker. Gennem sang har du mulighed for at finde

dig selv på en ny måde. Tage din plads - fylde og ”larme”. Man bliver

aldrig for gammel til at lære at synge. Måske lever du til hverdag et

anonymt liv og trænger til at give slip

på forbehold og hæmninger. Du vil

gennem sangen opleve en ny følelse

af mod og selvtillid, på en sikker

måde. Måske synger du i forvejen,

og ønsker hjælp til at komme videre

i din sangudvikling, samt hjælp til de

tekniske vanskeligheder, du møder

på din vej.

Uanset om du er nybegynder eller

øvet, vil du gennem undervisningsforløbet

blive bevidst om din stemmes

muligheder, lære teknikken

bag vejrtrækning, at ”synge med

maven”, effekter og arbejdet med

udtryk.

Jeg giver dig tekniske redskaber til

at overkomme svære passager og

høje toner, i en behagelig og varm

atmosfære.

Jeg underviser efter Cathrine Sadolins metoder og spiller klaver

til din sang.

Hold nr. 11965 - Onsdag kl. 17:00-18:50 - Start 28-09

10 mødegange - 20 lektioner - Pris 1.090 kr.

Micelle Carolina Cianne Hansen - Pilehaveskolen

45

SAnG oG mUSIk

telefon. 43713671 · e.mail: info@aofvest.dk · www.aofvest.dk


46

SAnG oG mUSIk

telefon. 43713671 · e.mail: info@aofvest.dk · www.aofvest.dk

kor der rYkker

De fleste ved at musik er godt for sjælen og hjælper os til tydeligere

at mærke de følelser og stemninger vi har indeni. Glæden ved at

synge sammen med andre er helt unik, og følelsen af fællesskab bliver

intens i arbejdet mod det fælles mål - musik! Vi arbejder i et tempo,

så alle kan være med og får lært noget, uanset om du har sunget

i kor før eller først har fundet lysten til det nu. Vi vil bevæge os gennem

forskellige genrer f.eks. gospel, pop, danske sange og swing-jazz.

Vi vil arbejde med at gøre teknikken lettere og få harmonierne til at

lyde godt, med to, tre og firstemmige arrangementer. Du vil få klarhed

over hvordan man udtaler ordene, så de lyder bedst når man synger,

og frem for alt, synge en masse dejligt musik i hyggeligt samvær med

andre. Der er ingen optagelsesprøve, så alle kan melde sig.

10 mødegange - 20 lektioner - Pris 1.090 kr.

Hold nr. 11933 - Onsdag kl. 17:15-19:15 - Start 28-09

Merethe Klint - Glostrup Fritidscenter

Hold nr. 11971 - Onsdag kl. 19:00-20:50 - Start 28-09

Micelle Carolina Cianne Hansen - Pilehaveskolen

intensiv sanG masterClass -

Weekend WorkSHoP

Sangundervisning på en ny måde. Masterclass er en effektiv undervisningsform

som bygger på individuelle sessions, som resten af

gruppen overværer og lærer af. Vi starter den første dag med en

gennemgang af de sangtekniske begreber jeg vil bruge i undervisningen,

efterfulgt af praktiske øvelser. Herefter vil de individuelle

sessions udfylde resten af workshoppen. Trods forskelligt niveau,

har sangere ofte de samme eller lignende problemer. Du kan derfor

drage stor nytte af masterclass undervisningsformen, uanset om du

er begynder eller øvet. Du vælger selv hvilke sange vi skal arbejde

med og jeg spiller klaver til. Der vil mellem hver solo session være

mulighed for at stille spørgsmål.

2 mødegange - 12 lektioner - Pris 600 kr.

Hold nr. 11963 - Lørdag 24-09 & søndag 25-09 & kl. 10:00-15:30

Hold nr. 11964 - Lørdag 12-11 & søndag 13-11 kl. 10:00-15:30

Micelle Carolina Cianne Hansen - Glostrup Fritidscenter

SYnG dIG GlAd

Kom og syng med! Fællessang er sang fra hjertet - til hjertet. Det

giver en indre glæde. Lær eller opfrisk gamle som nye danske viser og

sange, akkompagneret af klaver. Der er årstidssange, højskolesange,

sømandsviser, børnesange, revyviser, dem du lærte i skolen og

dem de lærer nu. Vi synger alle de gode melodier, sjove og smukke

tekster, som giver stof til eftertanke og bringer smilet frem. Holdet

er for alle, unge som ældre, det eneste krav er, at du er glad for at

synge. Så kom og oplev sangglæden.

12 mødegange - 30 lektioner - Pris 800 kr.

Hold nr. 11371 - Mandag kl. 12:30-14:45 - Start 26-09

Hold nr. 11372 - Mandag kl. 19:00-21:15 - Start 26-09

Hold nr. 11375 - Torsdag kl. 15:00-17:15 - Start 29-09

Louise Bøttern - Taastrup Medborgerhus

Hold nr. 11373 - Tirsdag kl. 15:30-17:45 - Start 27-09

Hold nr. 11374 - Tirsdag kl. 19:00-21:15 - Start 27-09

Karina Jacobsen - Taastrup Medborgerhus

SnorkeSAnG

Lider du af snorken eller søvnapnø, kan snorkesang blive vejen til

bedre søvn. Jeg arbejder med en øvelsesserie, som reducerer eller

fjerner snorkegener samt styrker de dele af dit stemmeapparatet,

som måske kan være årsag til problemet. En bedre vejrtræning og

sangstemme vil du dog altid komme ud med.

10 mødegange - 20 lektioner - Pris 1.090 kr.

Hold nr. 11890 - Tirsdag kl. 09:30-11:20 - Start 27-09

Hold nr. 11891 - Tirsdag kl. 11:30-13:20 - Start 27-09

Marit Hansen - Glostrup Fritidscenter

saXoFon, Klarinet, tværFløjte

Har du altid ønsket at lære at spille saxofon, klarinet eller tværfløjte?

Kan du allerede spille, men vil gerne lære mere og blive bedre? Saxofon,

klarinet og tværfløjte er nogle af de mest elskede og populære

instrumenter. Du får chancen for at spille en bred vifte af stilarter,

inklusiv jazz, blues, latin, klassisk, rock og pop. Kurset vil give dig et

godt kendskab til instrumenterne, lære dig nodelæsning og -rytme,

blæseteknik, skalalære og at improvisere soloer. Det er lige meget

om du er begynder og gerne vil lære at spille, eller om du allerede

spiller og har lyst til at blive bedre. Du skal selv have instrument med.

13 mødegange - 19,5 lektioner - Pris 1.090 kr.

Hold nr. 11254 - Onsdag kl. 17:00-18:25 - Start 28-09

Hold nr. 11255 - Onsdag kl. 18:30-19:55 - Start 28-09

Hold nr. 11256 - Onsdag kl. 19:00-20:25 - Start 28-09

Steven Green - Borgerskolen

Hold nr. 11257 - Torsdag kl. 17:00-18:25 - Start 29-09

Hold nr. 11258 - Torsdag kl. 18:30-19:55 - Start 29-09

Hold nr. 11259 - Torsdag kl. 20:00-21:25 - Start 29-09

Steven Green - Rugvænget Skole

GUItAr for BeGYndere

På guitar holdet er der undervisning i alle stilarter for begyndere.

Du lærer at spille guitar med udgangspunkt i dine egne musikalske

interesser. Vi arbejder med akkorder, fingerspil, solo, rytmik og hørelære.

Kom glad og medbring dit eget instrument og nodestativ.

10 mødegange - 20 lektioner - Pris 1.090 kr.

Hold nr. 11264 - Tirsdag kl. 17:00-18:50 - Start 27-09

Asker Hvidepil - Parkskolen

Hold nr. 11266 - Mandag kl. 17:00-18:50 - Start 26-09

Asker Hvidepil - Vestervangskolen


GUItAr for ØVede

På holdet er der undervisning i alle stilarter for øvede. Kom glad og

medbring dit eget instrument og nodestativ.

10 mødegange - 20 lektioner - Pris 1.090 kr.

Hold nr. 11265 - Tirsdag kl. 19:00-20:50 - Start 27-09

Asker Hvidepil - Parkskolen

Hold nr. 11267 - Mandag kl. 19:00-20:50 - Start 26-09

Asker Hvidepil - Vestervangskolen

klAVer for BeGYndere

Har du lyst til at spille klaver! - så er kurset her noget for dig. Undervisningen

tager udgangspunkt i dig og dit niveau. Du har mulighed for

at stifte bekendtskab med forskellige genrer indenfor både rytmisk og

klassisk musik. Der vil være fokus på musikalsk udtryk, glæden ved at

spille, noder, becifringer, improvisation, teknik, teori mv.

10 mødegange - 20 lektioner - Pris 1.090 kr.

Hold nr. 11288 - Torsdag kl. 17:00-18:50 - Start 29-09

Hold nr. 11289 - Torsdag kl. 19:00-20:50 - Start 29-09

Asker Hvidepil - Rugvænget Skole

Hold nr. 11937 - Mandag kl. 18:00-19:50 - Start 26-09

Jens Flindt Petersen - Rugvænget Skole

klAVer BeGYndere

oG lIdt ØVede

Vil du gerne lære at spille klaver? Lære det hurtigt og lære at spille

smukt, med fokus på det, som du gerne vil kunne? Så har AOF

tilbuddet til dig! Individuelt tilpasset undervisning, hvor du foruden

klaverspil også kan lære f.eks. praktisk musikteori (bl.a. at finde og

anvende becifringer, akkompagnementer, harmonier...), eller lære at

spille klaver og synge samtidig.

10 mødegange - 20 lektioner - Pris 1.090 kr.

Hold nr. 11958 - Tirsdag kl. 15:00-16:50 - Start 27-09

Hold nr. 11959 - Tirsdag kl. 17:00-18:50 - Start 27-09

Hold nr. 11960 - Tirsdag kl. 19:00-20:50 - Start 27-09

Elena Voroniouk - Pilehaveskolen

klAVer for let ØVede

Har du lyst til at spille klaver! - så er kurset her noget for dig. Undervisningen

tager udgangspunkt i dig og dit niveau. Du har mulighed for

at stifte bekendtskab med forskellige genrer indenfor både rytmisk og

klassisk musik. Der vil være fokus på musikalsk udtryk, glæden ved at

spille, noder, becifringer, improvisation, teknik, teori mv.

Hold nr. 11936 - Mandag kl. 20:00-21:50 - Start 26-09

10 mødegange - 20 lektioner - Pris 1.090 kr.

Jens Flindt Petersen - Rugvænget Skole

klAVer På Alle nIVeAUer

Ved klassiske og rytmiske klaverværker kommer du ind i musikken

verden. Der arbejdes med klaverteknik og pædagogiske principper,

som giver dig afspændte og fri hånd/armbevægelser. Dermed kan

du bedre udtrykke det, du vil. Udover klang vil vi arbejde med fingersætnoing,

node-rytmelære, frasering og fortolkning. Derudover

anvender vi den seneste viden fra hjerneforskning for at give en

mere legende, naturlig øvning med hurtigere fremskridt.

Hold nr. 11892 - Tirsdag kl. 09:30-11:20 - Start 27-09

10 mødegange - 20 lektioner - Pris 1.090 kr.

Niels Lolck Madsen - Glostrup Fritidscenter

VIolIn for BeGYndere

Har du altid haft lyst til at spille violin er dette holdet for dig. Violintimer

hos Ingrid er på samme tid lystige musiktimer med progression

til at komme videre. Violinlærer Ingrid Hagel har studeret på Estisk

Musik Akademi og uddannet på Rytmisk Musikkonservatorium på

København. Kom og vær med.

10 mødegange - 20 lektioner - Pris 1.090 kr.

Hold nr. 11294 - Tirsdag kl. 17:15-19:05 - Start 27-09

Hold nr. 11295 - Tirsdag kl. 19:15-21:05 - Start 27-09

Ingrid Hagel - Rugvænget Skole

VIolIn for BeGYndere

oG let ØVede

Violinen er fx. Mozarts, Sven Asmussens, sigøjnerens og folkemusikerens

instrument, men også rytmisk musik kan udtrykkes på violinen.

Vi arbejder med bueteknik, node/rytmelære,klang, intonation og

udtryk. Vi tager udgangspunkt i violinteknik med frie og afspændte

bevægelser. Der anvendes desuden den seneste viden fra hjerneforskning

for at give en mere legende og naturlig øvning med hurtige

fremskridt.

Hold nr. 11893 - Tirsdag kl. 11:30-13:20 - Start 27-09

10 mødegange - 20 lektioner - Pris 1.090 kr.

Niels Lolck Madsen - Glostrup Fritidscenter

HArmonIkA

For at få virkelig glæde af sin harmonika, må man lære dens mange

muligheder at kende. Undervisningen tilrettelægges for både begyndere

og øvede.

10 mødegange - 20 lektioner - Pris 1.090 kr.

Hold nr. 11337 - Fredag kl. 10:00-11:50 - Start 30-09

Hold nr. 11338 - Fredag kl. 12:00-13:50 - Start 30-09

Kaj Arne Frederiksen - Tapeten

Glæd en Ven

kØB et GAVekort HoS Aof VeSteGnen

47

SAnG oG mUSIk

telefon. 43713671 · e.mail: info@aofvest.dk · www.aofvest.dk


48

SProG

telefon. 43713671 · e.mail: info@aofvest.dk · www.aofvest.dk

SenIor enGelSk trIn 1

Speciel begynderkursus i engelsk for lærelystne folk i en moden

alder. Velegnet for dig, der aldrig har haft engelsk før eller lært det

engang for mange år siden. Undervisningen foregår i et roligt tempo.

Vi sætter fokus på at tale og forstå sproget, i form af korte dialoger.

Materialet er skrevet med større skrift. Ved at lære sprog kan du

også styrke din hukommelse og holde hjernen i form.

14 mødegange - 28 lektioner - Pris 900 kr.

Hold nr. 11580 - Tirsdag kl. 15:00-16:50 - Start 25-10

Aniko Pedersen - Vestervangskolen

Hold nr. 11584 - Lørdag kl. 10:00-11:50 - Start 05-11

Aniko Pedersen - Glostrup Fritidscenter

enGelSk trIn 1

Undervisningen er beregnet på deltagere uden forkundskaber, eller

hvis du føler du simpelthen trænger til at få det hele fra grunden

af. Vi bruger lette og fornøjelige tekster fra hverdagens situationer

suppleret med lydbånd samt lidt baggrundsviden om det engelske

samfund.

Hold nr. 11564 - Tirsdag kl. 09:00-11:15 - Start 25-10

16 mødegange - 40 lektioner - Pris 1.295 kr.

Grethe Lintner - Tapeten

Hold nr. 11579 - Tirsdag kl. 17:00-18:50 - Start 25-10

14 mødegange - 28 lektioner - Pris 900 kr.

Aniko Pedersen - Vestervangskolen

Hold nr. 11566 - Onsdag kl. 19:00-21:15 - Start 26-10

16 mødegange - 40 lektioner - Pris 1.295 kr.

Grethe Lintner - Parkskolen

Hold nr. 11567 - Torsdag kl. 19:00-21:15 - Start 10-11

16 mødegange - 40 lektioner - Pris 1.295 kr.

Grethe Lintner - Glostrup Fritidscenter

enGelSk trIn 2

For let øvede med min. 1 sæsons undervisning. Du bygger videre dit

ordforråd og på det basissprog, du allerede har tilegnet dig. Vi sætter

fokus på at tale og forstå sproget, og vi skal arbejde med forskellige

dialoger i hverdagssituationer.

Hold nr. 11581 - Tirsdag kl. 19:00-20:50 - Start 25-10

14 mødegange - 28 lektioner - Pris 900 kr.

Aniko Pedersen - Vestervangskolen

Hold nr. 11553 - Onsdag kl. 12:00-14:15 - Start 26-10

16 mødegange - 40 lektioner - Pris 1.295 kr.

Grethe Lintner - Taastrup Medborgerhus

Hold nr. 11552 - Fredag kl. 09:00-11:15 - Start 28-10

16 mødegange - 40 lektioner - Pris 1.295 kr.

Grethe Lintner - Taastrup Kulturcenter

enGelSk trIn 2/3

Beregnet for deltagere med 1-2 sæsoners undervisning eller de, der

kan lidt engelsk.

Der er stadig tale om begynderundervisning, men der lægges vægt

på læsning af varierede tekster, samt sproglig forståelse og evne til at

udtrykke sig i samtaler. Der vil blive arrangeret en tur til London, hvis

der er interesse for det.

Hold nr. 11554 - Torsdag kl. 12:00-14:15 - Start 27-10

18 mødegange - 45 lektioner - Pris 1.450 kr.

Grethe Lintner - Taastrup Medborgerhus

enGelSk trIn 3

Beregnet for deltagere der kan lidt engelsk. Der lægges vægt på

læsning af varierede tekster, samt sproglig forståelse og evne til at

udtrykke sig i samtaler. Der vil blive arrangeret en tur til London, hvis

der er interesse for det

Hold nr. 11565 - Tirsdag kl. 12:00-14:15 - Start 25-10

16 mødegange - 40 lektioner - Pris 1.295 kr.

Grethe Lintner - Tapeten

Hold nr. 11555 - Mandag kl. 19:00-21:15 - Start 24-10

16 mødegange - 40 lektioner - Pris 1.295 kr.

Grethe Lintner - Taastrup Medborgerhus

Hold nr. 11556 - Onsdag kl. 09:00-11:15 - Start 26-10

18 mødegange - 45 lektioner - Pris 1.450 kr.

Grethe Lintner - Taastrup Kulturcenter

Hold nr. 11557 - Torsdag kl. 09:00-11:15 - Start 27-10

18 mødegange - 45 lektioner - Pris 1.450 kr.

Grethe Lintner - Taastrup Medborgerhus

enGelSk trIn 3/4

Der vil blive arrangeret en tur til London, hvis der er interesse for det.

16 mødegange - 40 lektioner - Pris 1.295 kr.

Hold nr. 11558 - Mandag kl. 09:00-11:15 - Start 24-10

Grethe Lintner - Taastrup Medborgerhus

Hold nr. 11559 - Tirsdag kl. 19:00-21:15 - Start 25-10

Grethe Lintner - Ishøj Idræts- & Fritidcenter

enGelSk trIn 5

Beregnet for deltagere der kan tale engelsk. Der lægges vægt på

læsning af varierede tekster, samt sproglig forståelse og evne til at

udtrykke sig i samtaler. Der vil blive arrangeret en tur til London, hvis

der er interesse for det.

Hold nr. 11560 - Mandag kl. 12:00-13:50 - Start 24-10

20 mødegange - 40 lektioner - Pris 1.295 kr.

Grethe Lintner - Taastrup Medborgerhus


enGelSk noVellelæSnInG

Der læses en novelle til hver undervisning, som bruges til samtale

i klassen. Der læses de originale versioner. Undervisningen foregår

hver anden mandag. Der vil blive arrangeret en tur til London, hvis

der er interesse for det.

Hold nr. 11561 - Mandag kl. 14:30-16:20 - Start 24-10

12 mødegange - 24 lektioner - Pris 800 kr.

Grethe Lintner - Taastrup Medborgerhus

enGelSk konVerSAtIon

Undervisningen er beregnet på deltagere, der har en vis fortrolighed

med det engelske sprog på basis af enten 2-4 års undervisning i

aftenskolen eller folkeskolen/HF. Fokus vil være på forbedring af den

mundtlige udtryksfærdighed, men mindre skriftlige og grammatiske

øvelser vil også forekomme for at få nogle sproglige begreber på

plads.

Hold nr. 11593 - Onsdag kl. 19:00-20:50 - Start 26-10

16 mødegange - 32 lektioner - Pris 1.000 kr.

Lisbeth Isbrandt - Pilehaveskolen

frAnSk trIn 1

Dette er holdet for de elever, som ikke kan et ord fransk. Det øger

glæden ved en turistrejse, hvis man kan lidt af landets sprog. På

dette hold begynder vi helt forfra, og undervisningen er derfor baseret

på, at du ikke kan et ord fransk.

Du vil imidlertid lære så meget fransk i løbet af vinteren, at du kan

klare en let turistsamtale til din eventuelle kommende sommerrejse

til et fransktalende land.

Hold nr. 11513 - Tirsdag kl. 17:00-18:50 - Start 01-11

14 mødegange - 28 lektioner - Pris 900 kr.

Mikael Arnbjerg - Vestervangskolen

Hold nr. 11967 - Tirsdag kl. 16:30-18:10 - Start 25-10

18 mødegange - 36 lektioner - Pris 1.150 kr.

Yvonne Wisler - Rugvænget Skole

FransK trin 1-2

Har du lidt kendskab til fransk er dette hold lige noget for dig.

Hold nr. 11970 - Tirsdag kl. 17:00-18:50 - Start 25-10

14 mødegange - 28 lektioner - Pris 900 kr.

Marianne Bjergfeldt - Taastrup Kulturcenter

frAnSk trIn 2

Fransk for kursister med ca. 1 års fransk i bagagen. Vi fortsætter med

Vibeke Gades Franskbogen fra kapitel 14.

Hold nr. 11512 - Onsdag kl. 18:20-20:00 - Start 05-10

10 mødegange - 20 lektioner - Pris 760 kr.

Mikael Arnbjerg - Vestervangskolen

frAnSk trIn 3

Fransk for kursister med ca. 2 års fransk i bagagen. Vi fortsætter med

Vibeke Gades Franskbogen fra kapitel 21.

Hold nr. 11511 - Onsdag kl. 16:30-18:20 - Start 05-10

10 mødegange - 20 lektioner - Pris 760 kr.

Mikael Arnbjerg - Vestervangskolen

frAnSk let konVerSAtIon

Undervisningen er beregnet på deltagere, der har en vis fortrolighed

med det franske sprog.

Hold nr. 11969 - Tirsdag kl. 17:30-19:10 - Start 25-10

14 mødegange - 28 lektioner - Pris 900 kr.

Marianne Bjergfeldt - Rugvænget Skole

GræSk 1

Har du ingen kendskab til græsk eller lidt kendskab - er holdet her

lige noget for dig. Du får her muligheden for at stifte bekendskab

med sproget og lære de mest brugte vendinger. Undervisningsmateriale

efter aftale med læreren.

13 mødegange - 26 lektioner - Pris 835 kr.

Hold nr. 11781 - Mandag kl. 17:00-18:50 - Start 03-10

Theofanis Karagounis - Rugvænget Skole

Hold nr. 11549 - Onsdag kl. 17:00-19:00 - Start 05-10

Jannis Gavalias - Vestervangskolen

ItAlIenSk for SenIorer

Nogen har måske haft italiensk før. Andre starter derimod helt forfra.

Under alle omstændigheder kunne I tænke jer at lære italiensk i et

behageligt tempo og lidt tidligere på dagen end ellers. Et tilbud til

alle seniorer, hvor hastigheden i høj grad er afstemt efter klassens

behov og undervisningen begynder helt fra starten.

Hold nr. 11568 - Mandag kl. 14:00-15:50 - Start 24-10

20 mødegange - 40 lektioner - Pris 1.295 kr.

Enrico Passetti - Glostrup Fritidscenter

ItAlIenSk trIn 1

Skal du ud at rejse, har du familie i Italien eller er du bare nysgerrig?

Lær landet og dets sprog at kende gennem samtale, undervisningstekster,

samtale, lytte- og grammatikøvelser m.m.

Hold nr. 11571 - Mandag kl. 20:00-21:50 - Start 24-10

20 mødegange - 40 lektioner - Pris 1.295 kr.

Enrico Passetti - Glostrup Fritidscenter

Hold nr. 11572 - Torsdag kl. 16:00-17:50 - Start 27-10

20 mødegange - 40 lektioner - Pris 1.295 kr.

Enrico Passetti - Gildbroskolen

Hold nr. 11582 - Torsdag kl. 17:00-18:50 - Start 27-10

14 mødegange - 28 lektioner - Pris 900 kr.

Aniko Pedersen - Vestervangskolen

49

SProG

telefon. 43713671 · e.mail: info@aofvest.dk · www.aofvest.dk


50

SProG

telefon. 43713671 · e.mail: info@aofvest.dk · www.aofvest.dk

ItAlIenSk trIn 2

For let øvede med min. 1 sæson undervisning. Du bygger videre

dit ordforråd og på det basissprog, du allerede har tilegnet dig. Du

får større sikkerhed med at udtrykke dig omkring generelle mener.

Vi sætter fokus på at tale og forstå sproget, og vi skal arbejde med

forskellige dialoger i hverdagssituationer.

Hold nr. 11583 - Torsdag kl. 19:00-20:50 - Start 27-10

14 mødegange - 28 lektioner - Pris 900 kr.

Aniko Pedersen - Vestervangskolen

ItAlIenSk På reJSen

for BeGYndere

Lær italiensk på en fornøjelig måde, så du får mere ud af din Italiensrejse.

Vi træner tale-færdighed med rollespil, cd og musik. Vi skal på

bar, restaurant og på indkøb. Men vi øver også den grundlæggende

grammatik. Bog: Passaparola 1, af Susanne Gram Larsen

Hold nr. 11546 - Mandag kl. 17:00-18:50 - Start 26-09

10 mødegange - 20 lektioner - Pris 760 kr.

Lona Lerberg - Rosenlundskolen

ItAlIenSk På reJSen

for let ØVede

Lær italiensk på en fornøjelig måde, så du får mere ud af din Italiensrejse.

Vi træner talefærdighed med rollespil og små oplæg fra

deltagerne. Men vi øver også den grundlæggende grammatik.

Hold nr. 11547 - Mandag kl. 19:00-20:50 - Start 26-09

10 mødegange - 20 lektioner - Pris 760 kr.

Lona Lerberg - Rosenlundskolen

IntenSIVt ItAlIenSk

for BeGYndere 1

Har du lyst til at lære italiensk, men du har ikke ret meget tid i løbet af

ugen? Dette er et intensivt kursus, hvor du kan koncentrere din indsats

ved at deltage i undervisningen hveranden søndag. Undervisningen

begynder helt fra starten. Bog: Passaparola 1 (www.systime.dk)

Hold nr. 11577 - Søndag kl. 10:00-14:10 - Start 06-11

8 mødegange - 36 lektioner - Pris 1.150 kr.

Enrico Passetti - Tapeten

IntenSIVt ItAlIenSk

for BeGYndere 2

Du har haft en sæsons undervisning på en eller anden måde, men nu

har du lyst til at fortsætte med italiensk. Hvis du ikke har ret meget

tid i løbet af ugen, kan du vælge dette intensive kursus, hvor du

koncentrerer din indsats ved at deltage i undervisnigen hveranden

søndag. Bog: Passaparola 1 (www.systime.dk)

Hold nr. 11578 - Søndag kl. 14:30-18:40 - Start 06-11

8 mødegange - 36 lektioner - Pris 1.150 kr.

Enrico Passetti - Tapeten

ItAlIenSk trIn 2

Beregnet for deltagere med 1 sæsons undervisning i bagagen eller

de, der kan lidt italiensk. Vi genopfrisker begynderundervisning

og går i gang med mere krævende tekster og nye grammatiske udfordringer

med henblik på at forbedre vores sproglige forståelse og at

kunne fortælle små historier fra hverdagen på italiensk.

20 mødegange - 40 lektioner - Pris 1.295 kr.

Hold nr. 11569 - Mandag kl. 16:00-17:50 - Start 24-10

Enrico Passetti - Glostrup Fritidscenter

Hold nr. 11573 - Torsdag kl. 18:00-19:50 - Start 27-10

Enrico Passetti - Gildbroskolen

ItAlIenSk trIn 3

Efter en hurtig genopfriskning af tidligere emner, gennemgår vi den

sidste del af undervisningsbogen ”Passaparola 1” med henblik på

at frigøre os fra den almindelige lektionsopdelte undervisning og

begynde at tage fat på tekster og samtaler fra det ”virkelige” liv.

20 mødegange - 40 lektioner - Pris 1.295 kr.

Hold nr. 11570 - Mandag kl. 18:00-19:50 - Start 24-10

Enrico Passetti - Glostrup Fritidscenter

Hold nr. 11574 - Torsdag kl. 20:00-21:50 - Start 27-10

Enrico Passetti - Gildbroskolen

ItAlIenSk konVerSAtIon

Dit italiensk ligger på et godt niveau, men det skal hele tiden vedligeholdes

og videreudvikles. Og der skal være tid til repetition af enkelte

grammatiske emner, hvis behovet opstår. Ved hjælp af konversation,

avisartikler, litteratur, Internet-tekster, film og grammatikøvelser

tager vi fat på mange af sprogets finurligheder. Ingen bog.

Hold nr. 11575 - Lørdag kl. 10:00-13:15 - Start 29-10

10 mødegange - 35 lektioner - Pris 1.120 kr.

Enrico Passetti - Taastrup Kulturcenter

ItAlIenSk oVerBYGnInG

Alle deltagere kan noget italiensk svarende til ca. 2-3 års undervisning,

men trænger til at opnå en bedre sprogforståelse, udvide

deres talefærdigheder og arbejde videre med grammatikken. Vi

genopfrisker alle nødvendige emner fra grundbogen Passaparola 1,

gennemgår evt. manglende lektioner og går derefter i gang med den

næste bog. Bogundervisnigen fylder naturligvis noget, men der skal

være tid og plads til samtale, rollespil, andre tekster fra virkeligheden

osv. Kursisternes ønsker og behov påvirker det endelige forløb. Bog

Passaparola 2 (www.systime.dk).

Hold nr. 11576 - Lørdag kl. 13:30-16:45 - Start 29-10

10 mødegange - 35 lektioner - Pris 1.120 kr.

Enrico Passetti - Taastrup Kulturcenter


JAPAnSk BeGYndere

Vi bruger ”Kodomo no Nihongo” (”japansk for børn”) som hovedundervisningsmateriel,

hvor et 10-årig brasiliansk barn kommer til

Japan sammen med sin familie og oplever hverdagen i skolen og

omgivelserne. Deltagerne får kopi hver gang og betaler omkostningerne.

Man behøver ikke kunne læse/skrive japanske tegn.

Hold nr. 11596 - Onsdag kl. 17:00-18:50 - Start 05-10

10 mødegange - 20 lektioner - Pris 760 kr.

Yumi Suzuki - Taastrup Medborgerhus

JAPAnSk for lIdt ØVede

Kurset er for folk, der har gennemlæst ”Kodomo no Nihongo 1”

(”japansk for børn 1”).

Vi bruger ”Kodomo no Nihongo 2” som hovedundervisningsmateriale,

som er fortsættelse af ”Kodomo no Nihongo 1”. Deltagere får

kopi hver gang og betaler omkostningerne. Man behøver ikke kunne

læse/skrive japanske tegn.

Hold nr. 11597 - Mandag kl. 17:00-18:50 - Start 03-10

10 mødegange - 20 lektioner - Pris 760 kr.

Yumi Suzuki - Taastrup Medborgerhus

kIneSISk trIn 1

Har du lyst til at lære kinesisk? Så kom her og vær med! Udover det

kinesiske sprog, lærer du også om Kinas kultur og traditioner. Vi

lærer gennem samtale, skriveøvelser, leg/spil, sang, film, skuespil og

præsentationer, så det både bliver sjovt og lærerigt. Der må påberegnes

180 kr. til bøger/materialer.

Hold nr. 11972 - Mandag kl. 17:00-18:50 - Start 03-10

12 mødegange - 24 lektioner - Pris 800 kr.

Peifang Wu Harkamp - Parkskolen

Hold nr. 11864 - Onsdag kl. 17:00-18:50 - Start 28-09

12 mødegange - 24 lektioner - Pris 800 kr.

Alice Yang Andersen - Rugvænget Skole

lAtIn trIn 1

Vidste du at ordet ”kommune” kommer af det latinske communis,

der betyder fælles? Og at ”regering” kommer af rex, der betyder

hersker?

En hel ny verden åbner sig for den som læser latin, som er grundlaget

for moderne sprog så som engelsk, fransk og spansk. Har du lyst til

at få et helt basalt kendskab til dette spændende klassiske sprog er

dette kurset for dig! Marteriale udgift udgør ca. 150 kr.

10 mødegange - 20 lektioner - Pris 760 kr.

Hold nr. 11562 - Mandag kl. 17:00-18:50 - Start 24-10

Anders Klarskov Jensen - Rugvænget Skole

Hold nr. 11563 - Tirsdag kl. 19:00-20:50 - Start 25-10

Anders Klarskov Jensen - Borgerskolen

PolSk for BeGYndere

oG lIdt ØVede

Har du ingen kendskab til polsk/eller lidt kendskab, har du her

muligheden for at stifte bekendtskab med sproget og lære de mest

brugte vendinger.

Hold nr. 11514 - Tirsdag kl. 17:00-18:50 - Start 25-10

15 mødegange - 30 lektioner - Pris 960 kr.

Katarila Lira - Taastrup Medborgerhus

PortUGISISk trIn 1

Olá! Queres aprender a língua portuguesa? Jeg kan tilbyde et spændende

undervisningsforløb i portugisisk for begyndere. Her kommer

vi på opdagelse i det farverige verdenssprog som kan tales af 260

millioner mennesker i ti forskellige lande.

Hold nr. 11912 - Mandag kl. 17:00-18:50 - Start 24-10

10 mødegange - 20 lektioner - Pris 760 kr.

Martin Sebastian Lassen - Taastrup Medborgerhus

PortUGISISk trIn 2

Beregnet for deltagere med 1 sæsons undervisning eller de, der kan

lidt portugisisk.

Der er stadig tale om begynderundervisning og ud fra deltagernes

forudsætninger vil kursets indhold blive tilrettelagt.

Hold nr. 11913 - Mandag kl. 19:00-20:50 - Start 24-10

10 mødegange - 20 lektioner - Pris 760 kr.

Martin Sebastian Lassen - Parkskolen

rUSSISk tIl reJSeBrUG

- beGyndere

For rejseglade nysgerrige kursister og alle, som har behov eller ønske

om at bruge russisk dagligt. Vi arbejder med alfabetet og bygger et

mindre ordforråd op med daglige udtryk. Nye ord, grammatik og

nemme samtaler trænes ved hjælp af PC. Vi synger lidt og ser eventuelt

på russiske madopskrifter. Undervisningsmateriale efter aftale

med læreren. Vi kan eventuelt arrangeres en tur til Rusland.

Hold nr. 11506 - Mandag kl. 19:00-20:50 - Start 26-09

10 mødegange - 20 lektioner - Pris 760 kr.

Ludmilla Smirnoff - Vestervangskolen

russisK - Fortsættere

Lærebog ”Møde i Petersborg” - læsebog og øvebog. Fra kapitel 14.

Vi repeterer og udbygger grammatik og ordforråd, arbejder med

samtaler. Vi beskæftiger os med bl. a. at komme ind på russiske traditioner

i det daglige (vi laver russisk mad, ser russiske film og synger

russiske sange). Vi kan eventuelt arrangeres en tur til Rusland.

Hold nr. 11598 - Tirsdag kl. 19:00-20:50 - Start 27-09

10 mødegange - 20 lektioner - Pris 760 kr.

Ludmilla Smirnoff - Vestervangskolen

51

SProG

telefon. 43713671 · e.mail: info@aofvest.dk · www.aofvest.dk


52

SProG

telefon. 43713671 · e.mail: info@aofvest.dk · www.aofvest.dk

rUSSISk tIl reJSeBrUG

- Fortsættere

Efter ca. 40 timers undervisning eller tilsvarende niveau. For rejseglade

nysgerrige kursister og alle, som har behov eller ønske om at

bruge russisk dagligt. Vi fortsætter og udvider arbejdet med samtaler.

Nye ord, udtale, grammatik og samtaler trænes ved hjælp af PC.

Vi synger lidt. Undervisningsmateriale uddeles på holdet efter aftale

med læreren. Hvis der er interesse på holdet, kan der arrangeres en

tur til Rusland.

Hold nr. 11599 - Tirsdag kl. 17:00-18:50 - Start 27-09

10 mødegange - 20 lektioner - Pris 760 kr.

Ludmilla Smirnoff - Vestervangskolen

SPAnSk trIn 1

Et kursus for begyndere, der gør dig i stand til at begå dig på spansk.

Du har aldrig haft spansk før, men synes det lyder spændende at lære

det spanske sprog og kulturen nærmere at kende. Kurset lægger

vægt på et centralt og moderne ordforråd, aktiv træning i lytteforståelse

og indlæring af den mest basale grammatik.

10 mødegange - 20 lektioner - Pris 760 kr.

Hold nr. 11586 - Mandag kl. 19:00-20:50 - Start 24-10

Simon Izquierdo Diaz - Vestervangskolen

Hold nr. 11548 - Mandag kl. 19:30-21:20 - Start 24-10

Mette Tegen Christensen - Taastrup Medborgerhus

Hold nr. 11587 - Tirsdag kl. 10:00-11:50 - Start 25-10

Simon Izquierdo Diaz - Tapeten

Hold nr. 11589 - Onsdag kl. 19:00-20:50 - Start 26-10

12 mødegange - 24 lektioner - Pris 800 kr.

Carsten Høi - Ishøj Idræts- & Fritidscenter

SPAnSk trIn 2

Du kender allerede den mest basale spanske grammatik eller har du

bare en general god forståelse for sprog og grammatik. Lysten til at

få et større ordforråd og muligheden for at føre kortere samtaler på

spansk er det, der driver værket. Derfor lægges der vægt på lytte- og

talefærdighed. Tekster og øvelser suppleres med autentiske annoncer,

reklamer osv. samt musik.

10 mødegange - 20 lektioner - Pris 760 kr.

Hold nr. 11585 - Mandag kl. 17:00-18:50 - Start 24-10

Simon Izquierdo Diaz - Vestervangskolen

Hold nr. 11588 - Tirsdag kl. 12:00-13:50 - Start 25-10

Simon Izquierdo Diaz - Tapeten

Hold nr. 11590 - Onsdag kl. 17:00-18:50 - Start 26-10

12 mødegange - 24 lektioner - Pris 800 kr.

Carsten Høi - Ishøj Idræts- & Fritidscenter

SPAnSk trIn 3

På kurset trænes primært det talte spansk. Almindelige udtryk og

vendinger vil blive inddraget og nye ord føjet til allerede eksisterende

ordforråd. Vi læser spanske tekster og gør brug af aktiviteter

som rollespil, memory og andre typer spil. Grammatik inddrages

efter behov.

Hold nr. 11501 - Mandag kl. 15:00-16:50 - Start 24-10

10 mødegange - 20 lektioner - Pris 760 kr.

Mette Tegen Christensen - Taastrup Medborgerhus

SPAnSk for VIdereGående

Kurset vil fokusere på at opøve en større sikkerhed i brugen af det

spanske sprog, specielt hvad angår den mundtlige del. Vi vil desuden

gøre brug af dialogøvelser og forskellige typer aktiviteter med

henblik på at få en varieret undervisning. På det grammatiske felt vil

vi primært koncentrere os om de spanske datider for med tiden at få

dem indarbejdet i den mundtlige del.

Hold nr. 11502 - Mandag kl. 17:00-18:50 - Start 24-10

10 mødegange - 20 lektioner - Pris 760 kr.

Mette Tegen Christensen - Taastrup Medborgerhus


tHAI for BeGYndere

/sa’wàt dii khráp/ Hvis du er interesseret i at lære thai, så er her et

undervisningstilbud som kan hjælpe dig godt på vej! Undervisningstilbuddet

henvender sig til alle med mod på at lære thai, og forhåndskendskab

til sproget er ingen forudsætningen, men naturligvis

en fordel.

Målet med kurset er i første omgang at få et overblik over sproget

og lære et lydskriftssprog som værktøj i sprogtilegnelsen. Her

fokuseres der på at opnå korrekt udtale af vokaler og konsonanter,

samt tonerne. Med afsæt i lydskriftssystemet rettes fokus dernæst

mod grundlæggende spørgsmåls- og svarstrukturer til samtalebrug

samt opbygning af ordforråd. Målsætningen er såldes, at kursisten

ved kursets afslutning har et grundlæggende kendstskab til sproget

til samtalebrug og desuden kan anvende lydskriften som værktøj til

selvstændig sprogtilegnelse.

12 mødegange - 24 lektioner - Pris 760 kr.

Hold nr. 11509 - Mandag kl. 17:00-18:50 - Start 24-10

Hold nr. 11510 - Mandag kl. 19:00-20:50 - Start 24-10

Christian Stampe - Parkskolen

tYSk trIn 1

Dette begynderkursus henvender sig til deltager helt uden eller kun

ganske lidt kendskab til tysk. Hvis du gerne vil lære at tale tysk, eller

bare at forstå tysk - hvad enten det er i fjernsynet eller når du tager

til Tyskland? Så det dette kurset det rigtige for dig. Vi træner god tysk

udtale, ordforråd og lidt grammatik.

Hold nr. 11545 - Onsdag kl. 16:30-18:20 - Start 28-09

20 mødegange - 40 lektioner - Pris 1.280 kr.

Lone Hentschel Lund - Egholmskolen

Hold nr. 11591 - Torsdag kl. 17:00-18:50 - Start 27-10

12 mødegange - 24 lektioner - Pris 800 kr.

Carsten Høi - Pilehaveskolen

tYSk trIn 2

Du kender allerede den mest basale tyske grammatik eller har du

bare en general god forståelse for sprog og grammatik. Lysten til at

få et større ordforråd og muligheden for at føre kortere samtaler på

tysk er det, der driver værket. Derfor lægges der vægt på lytte- og

talefærdighed.

Hold nr. 11592 - Torsdag kl. 19:00-20:50 - Start 27-10

12 mødegange - 24 lektioner - Pris 800 kr.

Carsten Høi - Pilehaveskolen

tYSk trIn 2

Vi fortsætter stille og roligt fra trin 1. Vi arbejder med bogsystemet

Fokus Deutsch 1. Købes billigt på kurset.

Hold nr. 11507 - Mandag kl. 17:00-18:50 - Start 24-10

10 mødegange - 20 lektioner - Pris 760 kr.

Carin Thorn Ekstrøm - Taastrup Kulturcenter

tYSk for ØVede

Deltagerne har rimelige forkundskab, som udbygges gennem tekster,

øvelser og samtale. Grammatikken følger teksten og kursistønsker.

Hold nr. 11508 - Onsdag kl. 10:00-11:50 - Start 26-10

10 mødegange - 20 lektioner - Pris 760 kr.

Carin Thorn Ekstrøm - Taastrup Kulturcenter

tYrkISk trIn 1

Det er et meget let og tilgængeligt sprog. På kurset kan du lære

noget tyrkisk med udgangspunkt i de almindelige situationer.

Hold nr. 11594 - Tirsdag kl. 17:00-18:50 - Start 25-10

15 mødegange - 30 lektioner - Pris 960 kr.

Sami Tas - Taastrup Medborgerhus

tYrkISk trIn 2

Beregnet for deltagere med 1 sæsons undervisning eller de, der kan

lidt tyrkisk. Der er stadig tale om begynderundervisning og ud fra

deltagernes forudsætninger vil kursets indhold blive tiltrettelagt.

Hold nr. 11595 - Tirsdag kl. 19:00-20:50 - Start 25-10

15 mødegange - 30 lektioner - Pris 960 kr.

Sami Tas - Taastrup Medborgerhus

åBentHUS

GrAtIS SProGteSt

oVerVeJer dU At melde dIG tIl et

SProGHold? Ved dU Ikke HVIlket

trin du er På? - så Kom til “åbent

HUS” tIrSdAG den 27. SePtemBer

2011 Kl. 17.00 -19.00

I tAAStrUP medBorGerHUS,

tAAStrUP HoVedGAde 71.

Her HAr dU mUlIGHed for At

mØde noGle Af SProGlærerne

oG BlIVe IndPlACeret

På det rette trIn.

53

SProG

telefon. 43713671 · e.mail: info@aofvest.dk · www.aofvest.dk


54

It / edB

telefon. 43713671 · e.mail: info@aofvest.dk · www.aofvest.dk

PC kUrSUS

- beGyndere/seniorer

Her kan du lære at bruge de forskellige dele af en pc helt fra bunden.

I stille og roligt tempo lærer vi computeren at kende, og finder ud

af lidt om de forskellige ting, den kan bruges til. Når du føler dig lidt

tryggere ved at omgås en computer, kigger vi lidt på programmer til

tekstbehandling, Internet og NemID m.m.

8 mødegange - 20 lektioner - Pris 850 kr.

Hold nr. 11632 - Tirsdag kl. 16:30-18:45 - Start 27-09

8 mødegange - 20 lektioner - Pris 850 kr.

Gerner Mulich - 3F Glostrup Industri

7 mødegange - 17,5 lektioner - Pris 700 kr.

Hold nr. 11670 - Onsdag kl. 09:00-11:45 - Start 14-09

Hold nr. 11671 - Onsdag kl. 12:00-14:45 - Start 14-09

Michael Seistrup - Taastrup Medborgerhus

Hold nr. 11633 - Tirsdag kl. 09:30-11:45 - Start 20-09

Hold nr. 11634 - Tirsdag kl. 12:00-14:30 - Start 20-09

Hold nr. 11635 - Torsdag kl. 09:30-11:45 - Start 22-09

Jørn Bendtz Hansen - Taastrup Medborgerhus

senior edb - øvede

Holdet hvor vi arbejder videre med Windows, tekstbehandling og

Internet. Med tekstbehandling vil vi arbejde med f.eks. skabeloner,

tabeller og billeder, samt hente informationer og grafik på internettet.

På dette hold arbejder vi, så nye kursister også kan følge med.

Kurset forudsætter, at du kan arbejde med Windows og Word på

grundniveau.

7 mødegange - 17,5 lektioner - Pris 700 kr.

Hold nr. 11636 - Tirsdag kl. 09:30-11:45 - Start 15-11

Hold nr. 11637 - Torsdag kl. 09:30-11:45 - Start 17-11

Jørn Bendtz Hansen - Taastrup Medborgerhus

7 mødegange - 21 lektioner - Pris 850 kr.

Hold nr. 11673 - Onsdag kl. 09:00-11:45 - Start 2-11

Hold nr. 11674 - Onsdag kl. 12:00-14:45 - Start 2-11

Michael Seistrup - Taastrup Medborgerhus

tekStBeHAndlInG

for BeGYndere/SenIorer

Vi arbejder med at skrive breve og andre tekster på computeren, og

at sætte teksten pænt op på siden med forskellige skrifttyper. Du

lærer også at sætte billeder ind i teksten, at sende teksten med mail

og få dem ud på printeren, således at du kan lave omegnens smukkeste

fødselsdagsinvitation, eller skrive din egen rejsedagbog m.m.

Vi lærer også at sætte længere tekster op med indholdsfortegnelse

og illustrationer, og at lave breve med mange forskellige modtagere

(brevfletning).

7 mødegange - 21 lektioner - Pris 850 kr.

Hold nr. 11672 - Onsdag kl. 16:30-19:15 - Start 14-09

Hold nr. 11675 - Onsdag kl. 16:30-19:15 - Start 02-11

Michael Seistrup - 3F Glostrup Industri

eXCel GrundKursus

Rigtig mange sidder hver eneste dag og arbejder med Excel. Flytter

rundt på data, sorterer, filtrerer og ikke mindst laver grafer. Er du en

af dem, der synes at arbejde med Excel er en smule anstrengende

og mener du at der må være nemmere måder at kunne arbejde med

programmet på, så er et Excel grundkursus noget for dig. Vi ser på de

grundlæggende formler., som er en vigtig ting i Excel.

Vi arbejder også med at hente data fra forskellige ark og samle dem

sammen på opsamlingsark.

Hold nr. 11644 - Mandag kl. 16:30-19:00 - Start 26-09

6 mødegange - 18 lektioner - Pris 700 kr.

Søren Møberg - 3F Glostrup Industri

PoWerPoInt GrUndkUrSUS

Gør dit budskab visuelt, og vær sikker på at dine tilhørere fanger dit

budskab. Kurset er for dig, der skal bruge PowerPoint i det daglige

arbejde, og som har behov for, at lære de grundlæggende, relevante

og mest anvendte funktioner i PowerPoint. Du kommer til at fremstille

præsentationer til visning på internet, computer, papir eller

overheads.

Du får indsigt i de forskellige måder, præsentationen kan bruges og

vises på: Som støtte til en taler, som selvkørende eller interaktive

skærmshows, på tryk og på Internettet.

Hold nr. 11645 - Mandag kl. 19:00-21:45 - Start 26-09

5 mødegange - 15 lektioner - Pris 640 kr.

Søren Møberg - 3F Glostrup Industri


GrUndkUrSUS I dIGItAl kAmerAteknIk

& BIlledBeHAndlInG med

PHotoSHoP elementS

Digital kamerateknik: Vi gennemgår alt om digitalkameraet, bl.a.

hvidbalance, lukketid, blænde, ISO, lysmåling m.v. Deltag i dette

kursus og dine billeder bliver bedre, uanset dit udgangspunkt.

Billedbehandling: På dette kursus undervises pt. med Photoshop

Elements 9.0, men dækker i de fleste tilfælde også ældre versioner

(6 til 8).

Elements er på engelsk (dansk version eksisterer ikke).

Praktiske øvelser: Vi vil gennemgå de væsentligste teknikker med

henblik på god grundforståelse. Elements er et godt valg for den

seriøse fotoamatør med et behov for billedbehandling i professionel

kvalitet. Emnerne underbygges af praktiske øvelser.

Du behøver intet kendskab til billedbehandling for at kunne deltage,

men du skal kunne benytte en PC på almindelig brugerniveau.

Hold nr. 11660 - Torsdag kl. 19:00-21:45 - Start 29-09

10 mødegange - 30 lektioner - Pris 1.280 kr.

Eddie Harlev Kristensen - Taastrup Medborgerhus

Bedre BIlleder med PICASA

Hvad er det, der gør, at et billede er super godt? Hvad enten det er et

portræt eller et landskabsbillede. Få mere ud af dit kamera. Et kursus

hvor man ikke bare bliver dus med kameraet men også bliver en

bedre fotograf, og lærer at få det bedste ud af billederne efterfølgende

på computeren.

På kurset får du mere viden omkring kameraets forskellige muligheder,

så du bliver i stand til at tage bedre billeder. Vi ser blandt andet

på kameraets programmer, hvidbalance og ISO-værdier og arbejder

med forskellige fotoøvelser. Bemærk, at dit kamera skal have

mulighed for disse indstillinger, for at du får et ordentligt udbytte af

kurset. Medbring kamera og kabler og/eller kortlæser. Hold styr på

billederne fra dit digitale kamera med gratisprogrammet Picasa 3. Vi

gennemgår programmets opbygning og funktioner, laver billedforbedringer,

lærer om beskæring, finjustering af lys og kontrast, fjerner

røde øjne og meget mere.

Du lærer at dele dine billeder med andre, at sende dem som e-mail

eller at lægge dem på en cd eller dvd. Eller hvad med at lægge billederne

på internettet i et Picasa Webalbum, så familien i Jylland eller

USA kan følge med?

Hold nr. 11638 - Tirsdag kl. 17:15-20:00 - Start 20-09

7 mødegange - 21 lektioner - Pris 775 kr.

Michael Nyholm - Taastrup Medborgerhus

få meSt Ud Af ComPUteren

Lær at bruge Word og at lave sikkerhedskopier af dine vigtige

filer med Skydrive. Brug Microsofts sikkerhedpakke til at beskytte

computeren mod skadelige programmer og optimer Windows så du

får mest muligt ud af din computer. Gør mere med din pc med gratis

programmer fra Microsoft til fotos, film, chat, E-mails, sociale netværk

og meget andet. Lær at bruge Word og at lave sikkerhedskopier

af dine vigtige filer med Skydrive.

Brug Microsofts sikkerhedpakke til at beskytte computeren mod

skadelige programmer og optimer Windows så du får mest muligt ud

af din computer.

Hold nr. 11639 - Tirsdag kl. 17:15-20:00 - Start 15-11

7 mødegange - 21 lektioner - Pris 775 kr.

Michael Nyholm - Taastrup Medborgerhus

BYG dIn eGen WeBSIde/JoomlA

GrUndkUrSUS

Når dit Joomla kursus er slut, har du en flot og brugervenlig hjemmeside.

Hurtigere og nemmere kan det ikke gøres. Du bygger

din egen hjemmeside med et utal af funktioner, uden at skulle

programmere.

På kurset lære du at oprette en Joomla side, lære at oprette indhold

på siden samt udvidelser til Joomla. Der kræves ingen særlige tekniske

forudsætninger for at kunne deltage i kurset Undervisningen

foregår som et case studie

7 mødegange - 21 lektioner - Pris 1.200 kr.

Hold nr. 11640 - Tirsdag kl. 19:00-21:45 - Start 13-09

Hold nr. 11641 - Torsdag kl. 19:00-21:45 - Start 15-09

Søren Møberg - 3F Glostrup Industri

JoomlA AdVAnCeret

På kurset lærer du, hvordan du kan opbygge og udvide din hjemmeside

med mere funktionalitet i takt med, at dine behov og

ønsker ændrer sig. Der findes en lang række ekstra componenter

og moduler. Joomla er opensource og vi ser på en række af de mest

benyttede udvidelser der findes og gør at du nemt kan løfte dit site

til et professionelt site. Det forventes at man har kendskab til Joomla

svarende til Joomla grundkursus.

6 mødegange - 18 lektioner - Pris 1.000 kr.

Hold nr. 11647 - Tirsdag 08-11 kl. 19:00-21:45

Hold nr. 11646 - Torsdag 10-11 kl. 19:00-21:45

Søren Møberg - 3F Glostrup Industri

55

It / edB

telefon. 43713671 · e.mail: info@aofvest.dk · www.aofvest.dk


JoomlA WeBSHoP

Ønsker du at få del i det voksende salg på nettet eller har du en

passion du ønsker at bringe ud til andre med en webshop. Med

udgangspunkt i at du har en Joomlaside, installerer og konfigurere

vi en webshop, fra scratch til en færdig shop. Med komponenten

RedSHOP kan du udvikle meget store og stærke webshops, der kan

administrere dine varer, kunder, salg og layout på en ny og meget

fleksibel måde. Det forventes at du allerede har en hjemmeside der

er baseret på Joomla. At du har indsigt i Joomla svarende til Joomla

grundkursus.

Hold nr. 11642 - Fredag 21-10 kl. 17:30-20:15 &

Lørdag 22-10 & søndag 23-10 kl. 10:00-14:35

3 mødegange - 13 lektioner - Pris 800 kr.

Søren Møberg - 3F Glostrup Industri

joomla - min side - worKshoP

Er du i gang med et hjemmesideprojekt, men synes det kan virke

lidt uoverskueligt, så har du mulighed for på dette kursus at få det

netværk der sikrer at du kan holde projektet kørende. Vi starter med

at få struktureret dit projekt og lave sitemap, layout og funktionsbeskrivelse.

Efterfølgende arbejdes der med den enkeltes projekt

og problemstillinger gennemgås i plenum. Det forventes at du har

kendskab til Joomla.

Hold nr. 11648 - Onsdag kl. 19:15-21:05 - Start 28-09

10 mødegange - 20 lektioner - Pris 1.000 kr.

Søren Møberg - 3F Glostrup Industri

www.aofvest.dk

Telefon. 43713671

E.mail: info@aofvest.dk

www.aofvest.dk

Kontorets åbningstid:

Man. - Tors. kl. 10 - 15

Fredag kl. 10 - 12

seo - joomla

Vi laver hjemmesider når vi har noget at fortælle verden. Men hvordan

får vi verden til at opdage at vi har noget på hjertet. Hvordan får vi

søgemaskinerne til at finde vores side. På kurset bliver du fortrolig med

SEO og markedsføring i søgemaskinerne generelt, og du får en specifik

indføring i teknisk SEO med Joomla og tilhørende komponenter.

Hold nr. 11643 - Lørdag 05-11 & søndag 06-11 kl. 10:00-14:35

2 mødegange - 10 lektioner - Pris 750 kr.

Søren Møberg - 3F Glostrup Industri

åBentHUS

GrAtIS SProGteSt

oVerVeJer dU At melde dIG tIl et

SProGHold? Ved dU Ikke HVIlket

trin du er På? - så Kom til “åbent

HUS” tIrSdAG den 27. SePtemBer

2011 Kl. 17.00 -19.00

I tAAStrUP medBorGerHUS,

tAAStrUP HoVedGAde 71.

Her HAr dU mUlIGHed for At

mØde noGle Af SProGlærerne

oG BlIVe IndPlACeret

På det rette trIn.

Scan koden med din Smartphone

eller iPhone, og læs mere om AOF

og alle de spændende kurser på

hjemmesiden.

More magazines by this user
Similar magazines