(Microsoft PowerPoint - Opdrætter.. [Kompatibilitetstilstand])

schaeferhund.dk

(Microsoft PowerPoint - Opdrætter.. [Kompatibilitetstilstand])

Opdrætterseminar 2010

Avlspartnersammensætning


Avlspartnersammensætning

• Målsætning

• Værktøjer og forudsætninger

• Valg og fravalg

• Hvad man ikke skal gøre

• Hvad man kan gøre

• Hvad vi vil foreslå at man gør

• Hvad I vil få ud af at gøre det


Avlspartnersammensætning

målsætning

Hvad er jeres overordnede målsætning?

Hvilken type hund vil I være kendt for?

Hvordan skal den se ud?

Hvordan skal dens almene væsen være?

Hvad skal den bruges til primært?

Hvem er jeres målgruppe?

Kender I jeres avlsmateriale?

Hvordan vil I komme videre?

Hvilken opdrætter har I tillid til – og respekterer?


Avlspartnersammensætning

værktøjer og forudsætninger

Hvilke værktøjer er til rådighed?

Hundens stamtavle

Hundens beskrivelse

Skueresultater

Skueresultater

Brugsprøver

Brugsprøver

Avlskåring Avlskåring Avlskåring

Hundens familie

Forældre Forældre

Helsøskende

Helsøskende

Helsøskende

Halvsøskende

Halvsøskende

Populationens resultater

Hovedavlsskuer, Hovedavlsskuer, Hovedavlsskuer, LD skuer, Skuer (SID)

Udtagelseskonkurrencer Udtagelseskonkurrencer (SID, Medlemsblade)

Avlskåringer Avlskåringer (Kåringsbøger)


Avlspartnersammensætning

værktøjer og forudsætninger (fortsat)

Andres parringer

Decknachrichten, Decknachrichten, HundeWeb

Parringssimulering

Pedigreedatabase

Pedigreedatabase

Genetics Genetics

Sundhedsoplysninger

Genetics Genetics

HundeWeb

HundeWeb

Hundestammer

Pedigree Pedigree Database

Erfaringsudveksling

Andre Andre Andre opdrættere

Avlsvejledere

Avlsvejledere

Opdrætterseminarer

Opdrætterseminarer


Avlspartnersammensætning

værktøjer og forudsætninger (fortsat)

Viden og erfaring

Litteratur Litteratur (Fagbøger, medlemsblade)

Videoer Videoer Videoer (HAS, HZS, WM, DM, instruktioner)

Standbilleder Standbilleder (HAS, HZS, Medlemsblade,

Pedigree database)

…men hvordan bruger jeg det i praksis?


Avlspartnersammensætning

valg og fravalg

Ethvert valg indebærer et fravalg

Du kan ikke få det hele

Kend dine prioriteter

Kend dine risici

Fokuser på dine muligheder

Brug hjertet – og hjernen

Testen:

Du skal kunne formulere hvorfor du netop har valgt den avlspartner


Avlspartnersammensætning

hvad man ikke skal gøre

Der er meget man ikke skal gøre, blandt andet:

at parre med en hund, fordi der er en anden, der har gjort det!

at parre med en hund, man tror er fejlfri!

at parre med en dommers hund, fordi man så bliver bedre placeret

til udstillinger eller konkurrencer!

at parre med en hund, fordi den ikke står mere end 10 km. væk!

at parre med en hund, fordi den vandt skuet i søndags!

At parre med en hund, fordi den fik 100 point ved sidste

udtagelseskonkurrence!


Avlspartnersammensætning

hvad man kan gøre

Der er meget man kan gøre, blandt andet:

at parre med en hund, fordi den passer i type til min hund!!

at parre med en hund, der passer afstamningsmæssigt til min hund!

at parre med en hund, der har givet et godt kuld hvalpe med en

søster til min hund!

at parre med en hund, der står 10 km. væk, hvis den passer til min

hund!

at parre med en hund, der passer til min hund – den vandt i øvrigt

skuet i søndags!

at parre med en hund, der passer til min hund – den fik i øvrigt 100

point ved sidste udtagelseskonkurrence!

at parre med en hund, der blev V70 på Siegerschau – når de passer

sammen.


Avlspartnersammensætning

hvad vi vil foreslå at I skal gøre

1. Hvem er jeres hund?

1. Hvordan ser den ud?

2. 2. Hvordan er den at uddanne?

3. Hvordan opfører den sig?

4. 4. Hvordan er dens sundhedstilstand?

5. 5. Kender I dens søskende?

2. Lær og forstå jeres hunds stamtavle.

1. 1. Hvem er far og mor?

2. Hvilke betydende avlsdyr ligger der i stamtavlen?

3. Hvor tæt er indavlen?

4. 4. Hvilke af anerne ligner jeres hund?

3. Find ud af hvad der er jeres hunds stærke og svage sider.

1. Foretag jeres egen prioritering

2. 2. Hvad vil I fastholde?

3. Hvad skal forbedres?


Avlspartnersammensætning

hvad vi vil foreslå at man gør

4. Hvilke hunde (linier) har gjort det godt med

hunde af de samme linier, som jeres hunds?

1. 1. Hvordan ser de ud?

2. Ligner de hinanden?

3. 3. Hvad er deres karakteristika?

5. Find de gode hanner og tæver, hvis far eller

mor har aner, der svarer til jeres hunds.

1. 1. Hvem ligger der på modersiden?

2. Hvem ligger der på fadersiden?

3. Hvilke af anerne ligner jeres hund?

6. Simuler parringen. Kontroller sandsynligheden for at:

1. afkommet bliver af jeres ønskede type.

2. sundheden kan forventes i orden

3. 3. væsenet kan forventes i orden

4. brugsdueligheden forventes i orden


Avlspartnersammensætning

hvad I vil få ud af at gøre det

Større sandsynlighed for et godt avlsresultat.

Færre grimme overraskelser.

Større viden om jeres egen hund.

Større viden om hundematerialet generelt.

Skabe grundlaget for planlagt ensartet opdræt.

Bedre grundlag for at råde hvalpekøberne

Men ikke mindst:

Bevidstheden om at man som opdrætter har gjort sit hjemmearbejde


Dagens opgave

• Vælg en parring, en af gruppens medlemmer har foretaget for 1 – 2 år siden

• Angiv tævens afstamning, fortrin og mangler

• Angiv hannens navn og afstamning

• Angiv hvorfor du valgte netop denne han til tæven

• Angiv hvad dine forventninger var til resultatet.

• Angiv hvad det endelige resultat blev

• Drøft i gruppen hvilken han, der på baggrund af ovenstående – og ved hjælp af de til

rådighed værende værktøjer – kan anbefales ved en ny parring

• Begrund valget.

• Præsenter resultatet for forsamlingen.

More magazines by this user
Similar magazines