Bilag fra repræsentantskabsmøde - Viking Genetics

vikinggenetics.com

Bilag fra repræsentantskabsmøde - Viking Genetics

Servicearbejdet

Antal

1.300.000

1.200.000

1.100.000

1.000.000

900.000

800.000

700.000

600.000

500.000

400.000

Velkommen til

Repræsentantskabsmøde Viking

Onsdag, den 7. december 2011

VikingDanmark / VikingGenetics

2008 2009 2010 2011

Total insemineringer

Undersøgelser

1. insemineringer

Emner – beretningen

• Servicearbejdet

• Pris – sæd

• Distribution

• Sekundære ydelser

• PR og marketing

• Forskning og udvikling

• Inseminørforhold

• Ålestrup

• Fraværspolitik

• Organisation

Flere undersøgelser

Behand/1. ins

1,5

1,45

1,4

1,35

1,3

1,25

1,2

2008 2009 2010 2011

• Flere undersøgelser

• Undersøgelser v. ejerins.

• ReproTjek

2012

13-12-2011

1


Sædforbrugets fordeling

50%

45%

40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

% andel

Prisgruppe 1 Prisgruppe 2 Prisgruppe 3 Ungtyre GenVik+

Distribution

Bestillinger

• Mail inseminører

• Telefon inseminører

• Bestilling rådgiver

• Mail

• telefon

Vikingtyren.dk

• Kvægbrugere

Holstein

2008 2009 2010 2011

”Udefrakommende forhold”

Mange tyre

Viking

• Import

LAB

Kvælstof

Flere lab / lande

Ændrede avlsværdital

Nye medarbejdere

Sædbil

Bedrift

• Ejendom I

Inseminør

• Ejendom II

• Ejendom III

Prisgrupper – sæd

Prisgruppe Pris Testede tyre

og GVP

Ungtyre X-Vik

1 255 X

2 202 X

3 150 X

4* 255 X

5 105 X

6 75 X

7 60 X

8 30 X X

• *Prisgruppe 4 bruges til

toptyre med begrænset

lager VD tillæg ca. 14-15

kr. pr. portion = udsalgspris

• Topkvalitet sælger

udfordringer –

sædbegrænsning

• Prisfikseret gruppe

• Åben prisstruktur

Sæddistribution – ”mulighedernes land”

• Mange spande

• 195 inseminører

• 1381 ejerspande

• Mange stop – sædbil

• Sidste 12 mdr. 9.550

• Forskellige tyre – sidste kvartal

• RDM: 149

• HOL: 367

• JER: 135

• KØD: utrolig mange…

13-12-2011

2


Hvordan klarer vi udfordringer – service

• Store besætninger

• 80% Fuldkunder

• Inseminering og undersøgelser alle dage

• 20% Delkunder

• Ejerinseminører

• Ejerservice

• Arbejdstilrettelæggelse

• Hverdage

• Søn- og helligdage

Viking – PR og marketing

• Medlemskontakt

• PR – markedsføring

• Sociale / faglige begivenhed

• Løbende vurdere udbytte og indsats

• Årlige omkostninger

• 2-3 mio. kr.

• 0,8 – 1,0% af omsætningen

Primære / Sekundære ydelser

Primære

• Rådgivning

• Levering af genetik

• Inseminering og undersøgelser

Sekundære ydelser– skal understøtte de primære ydelser

Sekundære ydelser

• Udstillinger og events

• Møder

• Områdemøder

• Staldmøder

• Aktivitetsudvalg/Avlsforeninger

• Rådgivermøder

Viking udstillinger

• Hjemmesider / handelsportal

• vikingtyren.dk

• vikshop.dk

• Heatime.dk – nu mere end 1.000 i Danmark

• Merchandise

• Vest/jakke

• Tophue

• Caps

• Kuglepenne

• musemåtter

• Lokale dyrskuer – stand / trailer – delvis faglig medvirken

• Landsskuet – stande / arrangør

• Vinterskuer

• Agro Nord – stand / grupper – faglig medvirken

• Jersey Night

• Agromek – stande / grupper – national / international

13-12-2011

3


Forskning og udvikling

Samarbejde med VFL og andre

• KombiKryds

• Kød på kalven – VFL, KFC, Danish Crown

• Ålestrup Avlsstation

• Raceforeninger

• Renavl - Krydsning

• ReproManagement

• HandyVik

• Inseminørværktøj

• Webbestilling

• Fælles nordisk database

• Uddannelse af medarbejdere – national ”Vikingland”

• Inseminører / Ejerinseminører

• Rådgivere

Besøg Mobil

640.000

635.000

Mobil

35000

630.000

625.000

620.000

615.000

610.000

605.000

600.000

595.000

590.000

Besøg

2006 2007 2008 2009 2010

33000

31000

29000

27000

25000

Inseminørforhold

• Betroede og dygtige medarbejdere

• Sikre kvalitet og attraktiv arbejdsplads

• Kvægbrugets udvikling

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

• Større og færre besætninger

• Forskellige staldsystemer og tekniske installationer

• Efterspørger forskellig service

• Rådgivning

• Ejerservice

• Totalservice

Opkald – voicemail

00.00 1.00 - 2.00 - 3.00 - 4.00 - 5.00 - 6.00 - 7.00 - 7.15 - 7.30 - 7.45 -

- 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 7.15 7.30 7.45 8.00

13-12-2011

4


Ændringer i telefontiden

• Færre tilkald 7.00 – 7.45

• Flere mobiltilkald

• Flere bruger voicemail

• Ikke behov for oplysninger om tyrevalg

• Indberetninger flytter fra stald til kontor HandyVik

• ReproTjek/HandyVik – flere reprolister

Bestilling af inseminør

• Nuværende bestillingsmuligheder

• Tilkald i ”telefontiden”

• Voicemail – tryk 1

• Mobiltelefon

• Fast besøg

• Fremtidige bestillingsmuligheder

• Tilkald i ”telefontiden” – kortere telefontid

• Voicemail – tryk 1

• Mobiltelefon

• Fast besøg

• Webbestilling

• Sms bestilling

Bestilling af inseminør

– hvad siger Repræsentantskabet

• 66% ringer ml. kl. 7.30 – 7.45

• 71% finder det ikke væsentligt at tale med inseminøren

• 63% har behov for at tale med inseminøren engang

imellem

• 81% er tilfreds med at kunne gøre det fra 7.30 – 7.45

• 68% ”trykker 1”, hvis inseminøren er optaget

• 60% ønsker muligheden for at kunne indtaste bestilling på

”hjemmeside”

• 54% ønsker muligheden for at kunne bestille ved sms

Overenskomst – inseminørerne

• Nugældende overenskomst

• Stk. pris passer ikke til nutidens og fremtidens forskellighed

• Rationaliseringer kun i begrænset omfang kommet kvægbrugerne

tilgode

• Fremtidens overenskomst

• Tid og handlinger

• Fleksibilitet

• Kompetencer

• Sikre, at vi forsat er kvægbrugernes

foretrukne valg

13-12-2011

5


Inseminøraflønning – variable

Følgende elementer i aflønningsmodel

• Antal besøg hverdage

• Aflevering af sæd

• Antal besøg SH

• Kørsel på sygedage og andet

• Antal 1. insemineringer

• Koder 28, 46, 48 manglende sikkerhed

• Antal øvrige insemineringer

• Anciennitetstillæg

• Antal undersøgelser

• Arbejdstidsnedsættelse

• Antal afviste ikke brunstige køer

• Tidsforbrug v. kørsel udenfor kredsen (vikar)

• Antal insemineringer med X-Vik sæd

• Timeløn for andet arbejde

• Antal tilkald på mobil – hverdage

• Ø - tillæg

• Antal donorinsemineringer

• Antal ilægninger af embryoner

• Antal koder 41 og 45

• Antal kørte km pr. 1. ins.

Egenskaber i afprøvningen

• Periode: 7½ - 12 måneder

• Foderudnyttelse

• Tilvækst

• Slagteform

• Temperament

• Eksteriør

• Sundhed

Ålestrup Avlsstation – Målsætning 2012

• 165 kalve afprøves

• Aftalt fordelingsnøgle mellem racer

• Raceforeningerne har stillet økonomisk garanti for

afprøvningen

VikingGenetics køber kun individafprøvede tyre

Foderudnyttelse

• Registrering af foderoptagelsen

• Variation fra 4 – 7 FE pr. kg. tilvækst

• 1 FE pr. kg. tilvækst = 500 FE sparet for en

slagtekalv

• Arvbarhed = 0,37

13-12-2011

6


Tilvækst

• Variation inden for racer 500 g pr. dag

• En forskel på 250 g/dag tilvækst på afkom

= 75 kg ekstra i løbet af 300 dage

• Arvbarhed: 0,40

Fraværspolitik

• Sunde medarbejdere

• Livskvalitet

• Tilknytning til arbejdspladsen

• Tilbagevenden/alternative jobmuligheder

• Arbejdsplanlægning

• Økonomi

Slagteform

• Ultralydscanning af den lange rygmuskel

• Positiv sammenhæng mellem ultralydmåling og

klassificering for slagteform

• Arvbarhed: 0,43

Sygedage - Inseminører i 2010 - Total sygedage

120

100

80

60

40

20

0

total sygedage

13-12-2011

7


Fraværspolitik

VikingDanmark er en socialt ansvarlig

arbejdsplads, der ønsker, at medarbejderne er

raske og trives, og som også ønsker, at

langtidssyge medarbejdere fastholdes på

arbejdsmarkedet.”

VikingDanmark fører en aktiv politik for at

nedbringe sygefraværet. Det sker ved at

kontakte medarbejdere, der har gentagne

og/eller langvarigt sygefravær og indkalde til

sygefraværssamtaler.”

”Da medarbejdere med langvarig sygdom har

en øget risiko for udstødelse af

arbejdsmarkedet, har VikingDanmark særligt

fokus på denne gruppe.”

Organisatoriske tilpasninger

Tidsplan – implementering

• Vedtægter godkendt på repræsentantskabsmøde

23.03.2011

• Opdaterede vedtægter fremlægges til godkendelse på

mødet i dag – DRH

• Valg af repræsentanter til VG på mødet i dag

• Bestyrelsesmøde 7. december

• Konstituering

• Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer til VG

Smittebeskyttelse – din sikkerhed!

Organisationsdiagram

13-12-2011

8