Download brochuren (pdf; 2,9MB) - Schneider Electric

schneider.electric.dk

Download brochuren (pdf; 2,9MB) - Schneider Electric

Komplet

brandsikringsprogram

ABA komponenter fra ESMI

version 3


Indhold

Kæmpeakvarium med avanceret brandalarm .......................................................4

FX analoge brandcentraler og komponenter .........................................................6

Reservedele & batterier .........................................................................................8

Skabe til FX centraler ............................................................................................9

Øvrige centralprodukter ......................................................................................10

Strømforsyninger, kabler & nøgleafbrydere ......................................................... 11

Intellia

Intellia Analoge og adresserbare enheder ..........................................................13

Intellia lydgivere og blink .....................................................................................17

System Sensor

System Sensor Analoge og adresserbare enheder ............................................19

System Sensor Adresserbare moduler ................................................................22

System Sensor Lydgivere ....................................................................................23

Konventionelle enheder

Konventionelle detektorer ....................................................................................25

Intellia Conventia Sokler og alarmtryk .................................................................29

EX komponenter

Intellia analoge EX detektorer .............................................................................31

System sensor konventionelle EX enheder ..........................................................32

Aspirationscentraler .............................................................................................33

Tilbehør til aspirationscentraler ............................................................................34

Reservedele til aspirationscentraler ....................................................................35

Tilbehør

Nøgleboks og andet tilbehør ...............................................................................37

Monteringstilbehør til detektorer ..........................................................................38

Testudstyr og testgas ..........................................................................................39

ABDL - automatisk branddørslukning .................................................................40

Servicemåleværktøj .............................................................................................42

Grafisk præsentationssoftware og reservedele til konventionelle centraler ........43

Reservedel til ESA 1 og 2 ....................................................................................44

3


DEN BLÅ PLANET:

Kæmpeakvarium

med avanceret brandalarm

Nordeuropas mest moderne og største akvarieanlæg har

brandalarmeringsanlæg fra Schneider Electric.

Med åbningen af Den Blå Planet i Kastrup ved København er

Danmark blevet en international turistattraktion rigere. 700.000

gæster forventes hvert år at besøge det nye Danmarks

Akvarium, hvor 20.000 fisk og andre vandglade dyr boltrer

sig i de 8 mio. liter fersk- og saltvand, der gør Den Blå Planet

til det største og mest moderne akvarieanlæg i Nordeuropa.

Bygningskroppen svinger sig i dristige kurver og møder fly-

passagerer til og fra Kastrup lufthavn som en hvirvelstrøm,

der pludselig er opstået langs Øresund. Den arkitektoniske

dristighed er også rykket indenfor.

Under klimaskærmens sølvglinsende “aluminiumsskæl” føres

publikum således blidt fra arktiske havmiljøer over Afrikas

søer til Amazonas uden at fare vild i labyrinter og side rum.

Skulle det blive nødvendigt at evakuere de op til 3.000

gæster og 70 ansatte fra Den Blå Planet tjener ruten dog

et helt andet formål. Nu skal publikum guides sikkert til ter-

ræn via et simpelt flugtvejssystem, hvor et avanceret ABA-

anlæg udgør et livsvigtigt redskab for medarbejderne ved

evakuering og samtidig sikrer, at brandmyndighederne kan

rykke ud i tide med solid viden om, hvor det brænder på.

4

Bygningens komplekse ABA-anlæg omfatter detektorer, der

reagerer intelligent på kritisk røg - og varmeudvikling i byg-

ningens forskellige områder ved at tage højde for forskellige

niveauer for acceptable røg - og temperaturudsving alt efter

om der er tale om et produktionskøkken - et publikumsområ-

de eller et lukket område med varmeudviklende teknik, hvor

enhver røgudvikling er kritisk.

Den Blå Planet er samtidig udstyret med et ABA-anlæg, hvor

de synlige elementer heller ikke forstyrrer publikums visuelle

oplevelse men derimod så vidt muligt opleves som en inte-

greret del af bygningens arkitektoniske udtryk og design.

At brandsikringen lever op til myndighedernes krav er en

selvfølge.

ABA-system med

500 enheder i netværk

Netop en helhedsvurdering gjorde at hovedentreprenø-

ren for installationsarbejdet Hoffmann A/S valgte at løse

ABA-opgaven i et samarbejde med Schneider Electric og

bestykke brandalarmeringsanlægget med Schneider pro-

dukter.

Den Blå Planet er ude som inde en designmæs-

sig nyskabelse, der også stiller store krav til

brandsikring og opbygning af logiske flugtveje.


“Vi har valgt at bruge en velafprøvet men innovativ teknologi

fra Schneider Electric og bundet de mere end 500 enheder

sammen i et FX netværk med to brandalarmeringscentraler,

der er placeret strategisk, så medarbejdere og brandmyn-

digheder hurtigt kan yde den nødvendige indsats. hvis der

opstår behov for hel eller delvis tømning af bygningen eller

en brandslukningsindsats i f.eks. et køkken”, siger projektle-

der og installatør Nikolaj Jørgensen fra Hoffmann A/S.

De mange enheder omfatter bl.a. en række selvregulerende

linjerøgdetektorer placeret på forskellige niveauer i det store

rum med varierende loftshøjde, der huser det største akvarium

på 4 mio. liter i 8,5 meters højde. “Disse detektorer er diskrete,

nemme at servicere og giver samtidig mulighed for at detektere

røg fra gulv til loft i et kompliceret rum”, siger Nikolaj Jørgensen.

Udstillingsbygninger er udstyret med såvel talende som

akustiske varslingsenheder, der igangsættes på baggrund

af signaler fra de adresserede sensorer, der alt efter behov

overvejende er optiske eller termiske. Desuden er der i de

større publikumsområder opsat multi-sensorer, som både

kan detektere røg, varme, kulilte, kuldioxid og ilt. “Derfor ind-

går multi-sensorerne også i styring af husets varme og ven-

tilationsanlæg”, siger Nikolaj Jørgensen, der især fremhæver

urskovsmiljøet Amazonas som en særlig udfordring, da man

skulle designe ABA-anlægget til bygningen.

Røgudvikling eller ufarlig vanddamp?

“Amazonas” dækkes således af et let, transparent akryl tag

i godt 10 meters højde, der tillader solen at bage ned på

urskoven med flodfisk og anakondaer og dermed skaber

en drivhuseffekt med skiftende indhold af vanddamp under

taget. En udfordring for optisk detektering af røg: Hvornår

der tale om en kritisk røgudvikling eller blot ufarlig vand-

damp? Og hvordan måler man værdierne fra gulv til et tag,

der tilmed bevæger sig en anelse og dermed tilføjer endnu

en usikkerhedsfaktor?

“Amazonas” var en stor udfordring i forhold til at sikre præ-

cise og valide mål fra sensorerne og i samtidig løbende at

kunne servicere enhederne i taget uden at skulle lukke af for

publikum”, siger teamleader Per Dupont, Schneider Electric,

der indgik som sparringsparter for Hoffman A/S.

“Vi har derfor valgt at installere et ESMI aspirationsanlæg,

som effektivt fjerner vanddamp via rør i hele rummets længe.

Det er nødvendigt for forhindre de mange fejlalarmer, som

ellers vil opstå når vanddamp forveksles med røgpartikler”,

siger Per Dupont.

Kort om Den Blå Planet

Anlægsudgift: 640 mio. kr. Hovedbidragyderne er

Realdania, Knud Højgaards Fond og Tårnby Kommune.

Areal og beliggenhed: Ca. 10.000 kvadratmeter under tag

samt udendørs bassin på 2.000 kvadratmeter. Ved Kastrup

Lufthavn og få hundrede meter fra Kastrup Station på

Metroen til Lufthavnen.

Arkitekt: 3XN

Taget over ”Amazonas” er udført i let akryl

Teamleader Per Dupont fra Schneider Electric (t.v)

og projektleder Nikolaj Jørgensen, Hoffmann A/S.

hvor de røde rør er ført igennem langs

ståldragerne. Rørene fører vanddamp

til aspirationsanlægget og forhindrer de

fejlalarmer, som opstår når vanddamp

forveksles med røgpartikler.

Største akvarium: Fisk og andre havdyr fra verdens oceaner

svømmer i 4 mio. liter saltvand fra Øresund på 8,5 meters

dybde. Ruden vejer 60 tons og har en tykkelse på 45 cm.

5


ABA komponenter

6

FX analoge brandcentraler og komponenter

Varetekst Vare-nr. EAN-nr.

FXM-3NET/DK

Analog brandcentral til 2 indstikskort. Kan bestykkes individuelt. Leveres som standard

uden kort. Bestykkes med sløjfekort til System Sensor eller Apollo/Intellia detektorer.

Sløjfekort, I/O kort monteres efter behov. Centralen har indbyggetRS 485 interface til

sammenkobling i netværk, FXNET, og ekstra RS485 til FMPX, MCOX, MPOX og REPX.

Kan ikke anvendes med, ESA, ESA1 og MESA.

- 2 disponible slots til sløjfekort og I/O kort

- Plads til 2 stk. 12 Ah batterier i kabinet

- Kompatibel med FX 3NET/DK, FXL 3NET/DK, FXS 3NET/DK, FX NET/DK, FXL NET/

DK, FXM NET/DK

- Mål (H x B x D): 328 x 425 x 130 mm

- Vægt: 6 kg

- Farve: Blå/Grå

- DBI godkendelsesnr.: 232.234

FX-3NET/DK

Analog brandcentral op til 5 indstikskort (Maks 4 sløjfekort). Kan bestykkes individuelt.

Leveres som standard uden kort. Bestykkes med sløjfekort til System Sensor eller Apollo/

Intellia detektorer. Sløjfekort, I/O kort monteres efter behov. Centralen har indbyggetRS

485 interface til sammenkobling i netværk, FXNET og ekstra RS485 til FMPX, MCOX,

MPOX og REPX. Kan ikke anvendes med, ESA, ESA1 og MESA.

- 5 disponible slots til sløjfekort og I/O kort

- Plads til 2 stk. 18 Ah batterier i kabinet

- Kompatibel med FX 3NET/DK, FXL 3NET/DK, FXS 3NET/DK, FX NET/DK, FXL NET/

DK, FXM NET/DK

- Mål (H x B x D): 578 x 425 x 130 mm

- Vægt: 11 kg

- Farve: Blå/Grå

- DBI godkendelsesnr.: 232.234

FX-3NET/DK

Analog brandcentral op til 9 indstikskort (Maks 4 sløjfekort). Kan bestykkes individuelt.

Leveres som standard uden kort. Bestykkes med sløjfekort til System Sensor eller Apollo/

Intellia detektorer. Sløjfekort, I/O kort monteres efter behov. Centralen har indbyggetRS

485 interface til sammenkobling i netværk, FXNET og ekstra RS485 til FMPX, MCOX,

MPOX og REPX. Kan ikke anvendes med, ESA, ESA1 og MESA.

- 9 disponible slots til sløjfekort og I/O kort

- Batterier anbringes i særskilt kabinet

- Kompatibel med FX 3NET/DK, FXL 3NET/DK, FXS 3NET/DK, FX NET/DK, FXL NET/

DK, FXM NET/DK

- Mål (H x B x D): 578 x 425 x 130 mm

- Vægt: 12 kg

- Farve: Blå/Grå

- DBI godkendelsesnr.: 232.234

FXS 3NET/DK

FXS 3NET betjeningspanel fra 1 - 32 FX-centraler i ét samlet system. Fuld betjening af

alle funktioner på alle centraler fra dette panel. Centralen er uden batteri og strømforsyning,

og skal derfor forsynes redundant fra anden FX3 NET.

- Mål (H x B x D): 328 x 417 x 79 mm

FMPX

Informationspanel anvendes bl.a. hvor man ønsker information og alarm fra ABAanlægget

i f.eks. vagtstuer og lignende.

MPOX

Protokolkonverter der kan overføre tekst til dect-telefoner, personsøger eller kaldenalæg

v.h.a. ESPA 4.4.4. protokol. Mulighed for overvåget kommunikation til tilsluttede anlæg.

EMI00703800DK

6430 030 849 784

EMI00703600DK

6430 030 849 463

EMI00703700DK

6430 030 849 623

EMI00703814DK

6430 030 849 944

EMI00703831

6430 030 841 627

EMI00703851

6430 030 848 428


ABA komponenter

Varetekst Vare-nr. EAN-nr.

MPOX-OB

Indstikskort til FX. Protokolkonverter der kan overføre tekst til dect-telefoner, personsøger

eller kaldenalæg v.h.a. ESPA 4.4.4. protokol. Mulighed for overvåget kommunikation til

tilsluttede anlæg.

MCOX

Programmerbar enhed til styringer og kontrolopgaver på FX - ESA / MESA sy-stemet.

MCOX-OB

Indstikskort til FX. Programmerbar enhed til styringer og kontrolopgaver på FX systemet.

REPX

Indeholder 2 stk 485 udgange og 1 stk 232 udgang. Anvendes som signalforstærker

på RS485 linie ved mere end 1000 m samt ved behov for ekstra RS485 eller RS232

udgange.

Demo FXM/DK

Demokuffert FXM leveres som standard med Intellia/Apollo sløjfekort. I låget er monteret

4 detektorer, 1 brandtryk, IO modul og blitz IO modul og detektorerneer forsynet med

testknapper og LED’s central udstyret med programmeringskabel.

- Mål (H x B x D): 450 x 380 x 220 mm

- Vægt: 8 kg

- Farve: Grå

- DBI godkendelsesnr.: 232.1500

FX-SLC

Sløjfekort med 2 sløjfer. Bruges med System Sensor AP200 detektorer. Monteres i slots i

centralen til udvidelse af antal sløjfer. Kan ikke bruges med ældre System Sensor detektorer.

Her skal anvendes FX-LC, se afsnit FX Reservedele.

FX-ALCB

Sløjfekort med 2 sløjfer (Apollo/Intellia). Monteres i slots i centralen til udvidelse af antal

sløjfer.

FX-CLC

Indstikskort til 16 konventionelle grupper af detektorer eller alarmtryk. Kan også bruges

som 16 overvågede indgange.

FX-OCA

Indstikskort til FX central med 16 potentialfrie relæ udgange.

FX analoge brandcentraler og komponenter

FX-IOC

Input/output kort. Modulet har 4 input, 2 relæudgange og 4 udgange til lydgivere.

FX 3NET LB-32

Indikerer visuelt hvilken FX-net central der er i alarm på netværket. Kortet skal bruges i

centralen, hvor beredskabet foretager betjening. 32 LED til FX 3net master. Print til montage

i FX 3NET mastercentral. Kan ikke bruges i ældre FX NET centraler. Her skal LB-32

anvendes (Se FX reservedele)

Grounding filter FX netværk

Skærmen i kommunikations kablet imellem FX netværksforbundne enheder, FMPX,

MCOX, MPOX, REPX skal forbindes til dette filter. Filter medfølger i FX 3NET og ved

bestilling af FX-SAB og FX-SAC (Til ældre FX NET centraler).

EMI00703852

6430 030 848 435

EMI00703834

6430 030 841 658

EMI00703835

6430 030 841 665

EMI00703832

6430 030 841 634

00703899DK

5707 439 803 671

EMI00702511

6430 030 848 565

00702517

6430 030 843 379

00702512

6430 030 840 866

EMI00702531

6430 030 841 207

00702530

6430 030 840 637

EMI00702546

6430 030 849 418

EMI00703850

6430 030 848 770

7


ABA komponenter Reservedele & batterier

8

Varetekst Vare-nr. EAN-nr.

FX central Reservedele

FX-SAB

Seriel kommunikation, 2 RS485 forbindelser. Kommunikationskort til forbindelse til MCO,

FMP eller MPO, samt i slaveenheder i FX-net.

FX-SAC

Seriel kommunikation til FX-net, med 3 RS485 udgange. Kommunikationskort til forbindelse

til MCO, FMP eller MPO, samtidig med 2 RS485 udgange til FX-net. Kortet skal

bruges i masterenheden i FX-net.

LB-32

32 LED til FX-net master. Print til montage i FX-net mastercentral. Indikerer visuelt

hvilken FX-net central der er i alarm på netværket. Kortet skal bruges i masterenheden i

FX-net.

FX-UI

Løst betjeningspanel til FX-centralen.

FX-LC

Sløjfekort med 2 sløjfer (System Sensor). Monteres i slots i centralen til udvidelse af

antal sløjfer. Kan ikke anvendes i FX 3NET

FX-MC NET

Master controller print til FX og FX-NET.

FX-PS

Strømforsyning til indbygning i FX.

FX-PSA

Strømforsyning til indbygning i FXM.

FX 3NET Reservedele

FX 3NET MC2NET

MC2 kort til FX 3NET centraler. Kan ikke anvendes i ældre FX NET centraler uden samtidig

at udskifte skærm til FX-UI2 DK.

Batterier

FX 3NET UI

Løst betjeningspanel med skærm (Ingen front) til FX 3NET centraler.

FX-UI2/DK

Løs front inkl. skærm. Dansk tekst på front. Kan ikke anvendes i ældre FX NET centraler

uden samtidig at udskifte MC kort til FX 3NET MC2.

DJW batteri 12V/0,8 Ah

PG 12/8.

DJW batteri 12V/2,1 Ah

PG12/20.

DJW batteri 12V/3,5 Ah

PG12/30.

DJW batteri 12V/7 Ah

PG12/170.

DJW batteri 12V/12 Ah

PG12/170.

DJW batteri 12V/18 Ah

PG12/170.

00702521

6430 030 840 569

00702522

6430 030 840 873

00702541

6430 030 841 009

00702540

6430 030 843 416

00702510

6430 030 840 347

00702551

6430 030 843 430

00702560

6430 030 843 447

00702565

6430 030 843 454

EMI00702552

6430 030 849 388

EMI00702544

6430 030 849 395

EMI00702545DK

6430 043 850 135

EMI80011

5707 439 802 056

EMI80002

5707 439 801 653

EMI80008

5707 439 800 397

EMI80005

5707 439 800 496

EMI80010

5702 969 085 207

EMI80016

5707 439 800 502


ABA komponenter

Skabe til FX centraler

Varetekst Vare-nr. EAN-nr.

FXM-BAT

Batteriskab til FXM central, til ekstra batterier. Hvor det er nødvendigt, kan batterierne

placeres i dette skab, der er specielt beregnet til dette. Kapacitet op til 4 stk. 12Ah /12V

batterier.

- Mål (H x B x D): 328 x 425 x 130 mm

- Vægt: 4 kg

- Farve: Grå

FX-BAT

Batteriskab til FX og FXL, til ekstra batterier. Hvor det er nødvendigt, kan batterierne

placeres i dette skab, der er specielt beregnet til dette. Kapacitet op til 4 stk. 17Ah /12V

batterier.

- Mål (H x B x D): 575 x 425 x 130 mm.

- Vægt: 7 kg

- Farve: Grå

FXM-CAB

Tomt skab i FX design til FXM. Såfremt der er behov for montering af ekstra enheder i

særskilt skab, kan dette anvendes. Design er som FXM-centralen.

- Mål (H x B x D): 328 x 425 x 130 mm

- Vægt 4 kg

- Farve: Grå

FX-CAB

Tomt skab i FX design til FX. Såfremt der er behov for montering af ekstra enheder i særskilt

skab, kan dette anvendes. Design er som FX-centralen.

- Mål (H x B x D): 575 x 425 x 130 mm

- Vægt 7 kg

- Farve: Grå

FX-MAP/DK

O-planskab i FX design/DK tilpasset (A4 O-planer). Skabet har indbygget en plade, der

automatisk falder frem som bord når skabet åbnes. Med plads til ATU-kort.

- Mål (H x B x D): 575 x 425 x 130 mm

- Farve: Grå

Ramme til planforsænkning FX-M

Planforsænkning af brandcentral FX-M og batteriskab FX-M BAT

Ramme til planforsænkning FX og FM-L

Ramme til Planforsænkning af brandcentral FX og batteriskab FX BAT

00704605

6430 030 843 485

00704600

6430 030 845 397

00704615

6430 030 843 515

00704610

6430 030 843 508

00705631

5707 439 802 834

EMI00702582

6430 030 847 278

EMI00702577

6430 030 847 261

9


ABA komponenter

10

Varetekst Vare-nr. EAN-nr.

ATU til ABA

Konnektorprint 1, asynkron/parallel. Bundprint til tilslutning af ATU fra teleselskabet.

Nødvendig enhed ved overførsel til brandberedskabet.

IP Konnektorprint

IP ATU til ABA, bundprint til tilslutning af IP ATU fra teleselskabet. Nødvendig enhed ved

overførsel til brandberedskabet via ADSL.

RJ11 telefonledning

Telefonledning med RJ11 modulstik, 2,5 meter.

CODINET modemadapter 19200 Baud

Anvendes til FX-net 485 udgang til 232 udgang og omvendt.

Modemadapter 9600

CODIS modemadapter. Erstatter gammel CODI. Til konvertering af kommunikationssignal

fra 485 udgang til 232 udgang og omvendt.

INFOLON

LON gateway. Protokolkonverter der kan overføre til LON protokol.

RS485/RS232 omformer til TCP/IP

Kontakt Schneider Electric for komponentvalg.

Øvrige centralprodukter

EMI325224

5707 439 801 660

EMI336563

5702 969 090 676

EMI5482101030

5707 439 801 677

00398001

6410 071 254 501

EMI00398002

6430 030 843 478

EMI00280010

6430 030 840 699


ABA komponenter

Varetekst Vare-nr. EAN-nr.

Ekstra strømforsyning

Konfigurationskabler

Nøgleafbrydere

Ekstern EN 54-4 godkendt 24 VDC, 70W strømforsyning

Velegnet til eksterne enheder eks. Aspirationscentraler, som ikke forsynes fra brandalarmeringscentralen.

Data: Output 27,6 V DC, max. 2,5 A/70 W. Kræver 2x 12V 7A batterier.

Ekstern EN 54-4 godkendt 24 VDC, 140W strømforsyning

Velegnet til eksterne enheder eks. Aspirationscentraler, som ikke forsynes fra brandalarmeringscentralen.

Data: Output 27,6 V DC, max. 5 A/140 W. Kræver 2x 12V 18A batterier.

Strømforsyning 24VDC 0,6A 15W

Anvendes til eksempelvis forsyning af ABDL magneter.

Konfigurationskabel for FX-2, FXL og FXM

Færdigsamlet kabel til programmering af FX-central.

USB dongle til Winfx32 og Winfxnet

USB HASP. Kræves ved anvendelse af software til brandalarmerings centraler.

Nøglegreb, spring return

Med 1 NO kontakt.

Nøglegreb, 2 stillinger

Med 1 NO kontakt. Nøgle kan udtages i venstre position.

Trykknapkasse

Tom, med 1 hul.

Elektrisk kontaktblok

Med 1 SL.

Strømforsyninger, kabler & nøgleafbrydere

EMI82425BG

5702 969 096 333

EMI82450BG

5702 969 096 340

ABL8MEM24006

3389 119 405 553

50500440

6430 030 840 934

00393016

6430 030 840 606

XB5AG61

3389 110 134 520

XB5AG21

3389 110 903 485

XALD01

3389 110 114 737

ZBA5AZ101

3389 110 924 398

11


12

Intellia


ABA komponenter

Tilbehør Intellia Sokler

Varetekst Vare-nr. EAN-nr.

EDI-50

Intellia termodetektor, multiprogrammerbar. Anvendes med sokkeltype EBI-10, EBI-20

eller EBI-11. Adressering sker via plastadresseringskort.

EDI-20

Intellia optisk røgdetektor, programmerbar. Anvendes med sokkeltype EBI-10, EBI-20 eller

EBI-11. Adressering sker via plastadresseringskort.

EDI-30

Intellia multidetektor optisk/termo, programmerbar. Anvendes med sokkeltype EBI-10,

EBI-20 eller EBI-11.Adressering sker via plastadresseringskort.

EDI-60

Intellia CO detektor, til suplerende sikring. Anvendes med sokkeltype EBI-10, EBI-20 eller

EBI-11. Adressering sker via plastadresseringskort.

CO-Termo multikriterie detektor

Intellia CO-Termo Multikriterie detektor. Ikke følsom for snavs, støv og damp. Ideel til overvågning

af mindre rum, mod ulme brande. Bør ikke anvendes i større rum, og steder med stor

luftudskiftning da CO er en flygtig gasart. Bør ikke anvendes i områder, med risiko for udstødning

fra forbrændingsmotorer, brint og alkohol/sprit dampe fra eks. rengøringsmidler. Typisk

levetid for CO element er 7 år. Høj temperatur og lav luftfugtig nedsætter dennes levetid.

Anvender standard EBI-12 sokkel. Kan kun anvendes med FX 3NET central.

EBI-12

Intellia standard høj sokkel til Intellia detektorer. Indføring af kabel bagfra eller fra siden.

EBI15-HTR

Sokkel med indbygget varmelegeme. Varmelegeme forsynes fra ekstern 24 V DC.

EBI-20

Intellia relæsokkel til Intellia detektorer.

EBI-11

Intellia isolatorsokkel med indbygget isolator.

Intellia ukodet detektornummer brik

Ukodet detektorbrik til Intellia sokler.

Intellia detektornumre 1-63

Forprogrammerede numre til Intellia sokler.

Monteres i detektorsokkel.

Intellia detektornumre 64-126

Forprogrammerede numre til Intellia sokler.

Intellia detektornumre 1-126

Forprogrammerede numre til Intellia sokler.

Højt underlag, metal.

Sikrer mod indtrængen af vand i sokkel.

Deckhead monteringsdåse

Underlag til detektormontage i fugtige/kolde omgivelser, samt kabelindføring i side. Sikrer mod

indtrængen af vand fra bagside. Giver mulighed for kabelindføring i siden, ved f.eks. betonlofter.

Tilbehørskit til Deckhead monteringsdåse

Bruges hvis detektorer har sokkellydgiver

Intellia Sokkel afdækning

Beskytter mod indtrængen af fugt bag i sokkel. Til Intellia detektorer.

ERI-10

Fjernindikering til Apollo detektor.

Intellia

Analoge og adresserbare enheder

EMI58000400ESM

6430 030 842 112

EMI58000600ESM

6430 030 842 105

EMI58000700ESM

6430 030 841 122

EMI58000300ESM

6430 030 842 129

EMI06720262

6430 043 850 029

EMI06720012

6430 030 841 979

EMI06720015

6430 030 841 986

EMI45681242ESM

6430 030 841 115

EMI45681321ESM

6430 030 841 962

EMI06720019

6430 030 842 013

EMI45682500

6430 030 841 993

EMI45682501

6430 030 847 360

EMI45682502

6430 030 842 006

EMI06720065

6430 030 842 082

EMI06720066

6430 030 847 933

EMI06720067

6430 030 847 940

EMI06720064

6430 030 847 254

EMI53832070ESM

5707 439 803 077

13


ABA komponenter

Intellia

Analoge og adresserbare enheder

Varetekst Vare-nr. EAN-nr.

Intellia Flammedetektorer

14

Intellia flammedetektor

Detektoren er opbygget af 2 IR sensorer som arbej-der i 2 forskellige frekvensområder.

Blind alarm der skyldes sollys, forebygges ved hjælp af en kombination af filtre og signalbehandling.

IP=65, Temp. interval: -10°C til 55°C.

Monteringsbeslag

Til flammedetektor. Dreje- og kipbeslag, i rustfrit stål.

Beskyttelsesskjold

Til flammedetektor. Til beskyttelse mod regn og andre vejrforhold.

Intellia flammedetektor til sokkel, Single UV

Detektoren har en enkelt UV føler, med smalt lysspektrum for at skelne imellem flammer

og de mest almindelige typer lys indfald, detekterer flammer. Følsom overfor UV stråling

og lav frekvent IR stråling fra flammer i forbrændingsprocessor. Bruger alm. EBI-10 og

EBI-12 sokkel, forsynes fra sløjfen.

Intellia flammedetektor til sokkel, UV/Dual IR

Detektoren har en UV og dobbelt IR følere, som reagerer på forskellige bølgel-ængder for

at sikre flammedetektering og være immun mod lys indfald, detekterer flammer. Følsom

overfor UV stråling og lav frekvent IR stråling fra flammer i forbrændingsprocessor. Falske

alarmer fra gnister, svejsning og sollys på detektoren undgås. Bruger alm. EBI-10 og EBI-

12 sokkel, forsynes fra sløjfen.

Intellia flammedetektor til sokkel, UV/Triple IR

Detektoren har en UV og tre IR følere, som reagerer på forskellige bølge-længder for

at sikre flammedetektering og være immun mod lys indfald, detekterer flammer. Følsom

overfor UV stråling og lav frekvent IR stråling fra flammer i forbrændingsprocessor. Falske

alarmer fra gnister, svejsning og sollys på detektoren undgås. Bruger alm. EBI-10 og EBI-

12 sokkel, forsynes fra sløjfen.

Linierøgdetektorer (For konventionel linierøg, se side 26)

Intellia linierøgdetektor, 50 meter

Detektoren er fabriksindstillet til en røgtæthed på 35%, men kan ændres til enten 25%

eller 50% alt efter miljiøet den sættes i. Detektoren kompenserer automatisk for gradvis

til-smudsning af optikken.

- IP=50

- Temp. interval: -20°C til 55°C

Intellia linierøgdetektor, 100 meter

Detektoren er fabriksindstillet til en røgtæthed på 35%, men kan ændres til enten 25%

eller 50% alt efter miljiøet den sættes i. Detektoren kompenserer automatisk for gradvis

til-smudsning af optikken.

- IP=50

- Temp. interval: -20°C til 55°C

Adresserbar kanaldetektering (For konventionelle kanaldetektering se side 26)

EBI-50 Intellia- Adresserbar kanal detekteringshus

Hus med sokkel til Intellia EDI-20 eller EDI-30 adresserbar detektor. Denne monteres på

siden af ventilationskanaler. Leveres med 360 mm rør. Dette passer til ventilationskanaler

op til 540 mm. Detektor købes separat.

Rør til hus EBI-50 og EBC-50

Rørlængde 150-750 mm.

Rør til hus EBI-50 og EBC-50

Rørlængde 750-1500 mm.

Rør til hus EBI-50 og EBC-50

Rørlængde 1500-3000 mm.

EMI55000280APO

6430 030 842 396

EMI29600203APO

6430 030 847 377

EMI29600206APO

6430 030 847 384

EMI06725283

6430 030 844 741

EMI06725284

6430 030 844 758

EMI06725285

6430 030 844 765

EMI55000268APO

6430 030 842 365

EMI55000273APO

6430 030 842 372

EMI06720050

6430 030 842 044

EMI06720051

6430 030 842 051

EMI06720052

6430 030 842 068

EMI06720053

6430 030 847 124


ABA komponenter

Varetekst Vare-nr. EAN-nr.

Intellia alarmtryk

Intellia sorte detektorer

EPP-21

Intellia adresserbar alarmtryk med indbygget isolator. Leveres ekskl. underlag. Samme

underlag som MCP5.

SR2G

Underlag til alarmtryk type MCP5 og EPP.

Intellia IP67 adresserbart brandtryk

Vandtæt adresserbart alarmtryk. Leveres med underlag

Apollo XP95 Optisk detektor, sort

XP95 optisk røgdektektor, programmerbar.

Apollo XP95 sokkel, sort

XP95 sort sokkel.

Intellia trådløs detektering

XPA-IN sløjfe Interface t. 15 enheder

Trådløs Interface til detektorer. Denne transciever kobles på Intellia sløjfen,

og giver mulighed for op til 15 enheder. Max. 4 XPA-IN pr. sløjfe

XPA-CB Trådløs optisk detektor incl. sokkel

Optisk detektor. Leveres komplet med sokkel og batterier.

XPA-CB Trådløs multikriterie detektor incl. sokkel

Multikriterie detektor. Leveres komplet med sokkel og batterier.

XPA-CB Trådløs termo A1R detektor incl. sokkel

Termo differential detektor. Leveres komplet med sokkel og batterier.

XPA-CB Trådløs termo CS detektor incl. sokkel

Termo max. Detektor. Leveres komplet med sokkel og batterier.

XPA-MC Trådløs alarmtryk incl. underlag

Alarmtryk, rød. Leveres komplet med underlag og batterier.

XPA-TE Trådløs lydgiver 100 dB(A), incl. underlag, rød

Lydgiver 100 dB (A), incl. Batterier og underlag.

XPA-TE Trådløs blitz incl. sokkel, rød

Blitz, inkl. Batterier og underlag

Intellia

Analoge og adresserbare enheder

EMI58100908ESM

6430 030 842 143

EMISUP554W

6430 030 840 422

06723850

6430 030 845 366

EMI06725221

6430 030 847 193

EMI06720021

6430 030 847 209

EMI06726001

6430 030 841 771

EMI06726002

6430 030 841 788

EMI06726003

6430 030 841 795

EMI06726004

6430 030 841 801

EMI06726005

6430 030 841 818

EMI06726006

6430 030 841 825

EMI06726007

6430 030 841 832

EMI06726009

6430 030 841 849

15


ABA komponenter

Varetekst Vare-nr. EAN-nr.

Intellia adresserbare moduler

16

Intellia Mini-Switch Input

Intellia Single input modul med 1 overvåget indgang. Modulet har indbygget Isolator. Til

DIN skinne montage

EMI-310

Intellia monitormodul med isolator med 1 overvåget indgang.

EMI-310/CZ

Intellia konventionelt interface med isolatormodul til konventionel sløjfe.

EMI-311

Intellia I/O modul med isolator. 2 relæudgange samt 1 overvåget og 1 uovervåget indgang.

EMI-301

Intellia outputmodul med isolator.

Kontrolmodul med 2 relæudgange.

EMI-301/S

Intellia lydgivermodul med isolator. Kontrolmodul med lydgiverudgang, samt indgang til

fejlovervågning af ekstern strømforsyning.

EMI-311/240

Intellia input-/outputmodul 240V. med isolator.

Kontrolmodul med 1 240 V relæudgang, samt 1 overvåget indgang.

EMI-333

Intellia 3 x input-/outputmodul med isolator.

Modul med 3 parallelle relæudgange og 3 parallelle overvågede indgange.

EMI-400

Intellia DIN dobbelt isolator med 2 kredse.

Til DIN-skinnemontering.

EMI-411

Intellia DIN 2 in- og 1 outputmodul. Modul med 1 relæudgang, samt 1 overvåget og 1

uovervåget indgang. Til DIN-skinnemontering.

EMI-401

Intellia DIN outputmodul. Kontrolmodul med 1 relæudgang.

Til DIN-skinnemontering.

EMI-401/S

Intellia DIN lydgiverkontrolmodul med lydgiver udgang samt indgang til fejlovervågning af

ekstern strømforsyning. Til DIN-skinnemontering.

EMI-410

Intellia DIN monitormodul, med 1 overvåget indgang.

Til DIN-skinnemontering.

EMI-410/CZ

Intellia konventionelt DIN interface, med isolator.

Modul til konventionel sløjfe. Til DIN-skinnemontering.

Kasse til DIN modulmontering

Kasse til montering af DIN moduler med plads til 4 enheder.

Intellia

Analoge og adresserbare enheder

EMI06727372

6430 030 841 214

EMI55000843ESM

6430 030 842 433

EMI55000845ESM

6430 030 842 471

EMI55000847ESM

6430 030 842 440

EMI55000849ESM

6430 030 842 426

EMI55000852ESM

6430 030 842 488

EMI55000875ESM

6430 030 842 495

EMI55000588ESM

6430 030 842 457

EMI55000802ESM

6430 030 842 518

EMI55000803ESM

6430 030 842 549

EMI55000804ESM

6430 030 842 525

EMI55000826ESM

6430 030 842 570

EMI55000822ESM

6430 030 842 532

EMI55000812ESM

6430 030 842 563

EMI29600239APO

6430 030 842 587


ABA komponenter

Intellia lydgivere og blink

Intellia

Lydgivere og blink

Varetekst Vare-nr. EAN-nr.

Spændingsovervågning af sløjfe, v. ABDL døre

Monteres indbygget i kontrolmodul til styring af ABDL døre.

RM4UA32MW

3389 110 336 337

Strømforsyning til ABDL styring 24VDC 0,6A 15W ABL8MEM24006

3389 119 405 553

ESI-10

Sirenesokkel til Intellia detektor eller blink. Strømforsynes fra sløjfen. Forbruger kun 3 mA.

- 70-85 dB

- Varierer med 990/630Hz

ESI-20

Adresserbar integreret sirenesokkel med isolator. Strømforsynes fra sløjfen. Forbruger

kun 5 mA. Kan synkronisere med andre lydgivere på sløjfen. To lydniveauer: 55-75 /

75-91 dB. Adresseres med dil-switch.

Afstandsring til lydgiver og blitz sokler

Afstandring til ESI-10, ESI-20 og ESI-60 ved montage på fast loft, for at sikre kabelindføring

i siden.

Dæksel t. adresserbar sirenesokkel, hvid

Dæksel t. ESI-10, ESI-20 og ESI-60. Bruges hvis lydgiver sokkel monteres uden anvendelse

af detektor.

Intellia Adresserbar Sokkel Lydgiver/Blitz m. Isolator

Programmer sokkellydgiver og Blitz til Intellia sløjfer. Både toner og lydtryk er frit programmerbart.

Kræver FX 3NET central.

Intellia Vægmonterbar Lydgiver/Blitz 100 dB (A), med Isolator

Vægmonteret adresserbar Lydgiver/Blitz til Intellia sløjfer. Toner og lydtryk er programmerbart.

Indbygget Isolator. Forsynes fra sløjfe. Kræver FX 3NET.

ESI-40, IP 66

Udendørs sirene 100 dB - strømforsynes fra sløjfe. Forbruger kun 5 mA. Kan synkronisere

med andre lydgivere på sløjfen. Lydniveau: 100 dB. Kan justeres ned til 92 +/- 3 dB.

Adresseres med dil-switch.

ESI-50

Indendørs sirene 100 dB. Strømforsynes fra sløjfe. Forbruger kun 5 mA. Kan synkronisere

med andre lydgivere på sløjfen. Lydniveau: 100 dB - kan justeres ned til 92 +/- 3

dB. Adresseres med dil-switch.

ESI-60 LED

Sokkel med indbygget kombineret blink & sirene forsynes fra sløjfen. Med indbygget isolator.

Forbruger 8 mA ved alarm. Kan synkronisere med andre lydgivere på sløjfen.

To lydniveauer: 55-75 / 75-91 dB. Adresseres med dil-switch.

ESI-80 LED

Blink til montering i standardsokkel på sløjfen, strømforsynes fra sløjfen. Forbruger 3 mA

ved alarm. Max. 20 enheder mellem isolatorerne. Blinkfrekvens: 1 Hz. Adresseres via

sokkel.

EMI45681276ESM

6430 030 842 600

EMI45681277ESM

6430 030 842 617

EMI06728093

6430 030 842 709

EMI06728092

6430 030 842 693

EMI06728117

6430 043 850 005

EMI06728118

6430 043 850 012

EMI55000274ESM

6430 030 842 631

EMI55000278ESM

6430 030 842 648

EMI45681300ESM

6430 030 842 655

EMI55000877ESM

6430 030 842 679

17


18

System Sensor


ABA komponenter

System Sensor

Analoge og adresserbare enheder

Varetekst Vare-nr. EAN-nr.

System Sensor adresserbare detektorer

AP200 Optisk røgdetektor (ESMI22051EI, m. Isolator)

Analog optisk røgdetektor med indbyggede algoritmer til forebyggelse af falske alarmer,

og samtidig sikre hurtig detektering ved brand. Med indbygget isolator i detektor.

AP 200 Optisk røgdetektor (ESMI22051E, u. Isolator)

Analog optisk røgdetektor med indbyggede algoritmer til forebyggelse af falske alarmer,

og samtidig sikre hurtig detektering ved brand. Detektoren bruges på FX og ESA centraler.

Erstatter detektor 2251E.

AP 200 Multikriterie, Optisk-Termisk (ESMI22051TEI, m.isolator)

Intelligent detektor der har indbygget både termisk og optisk detektering. De inbyggede

algoritmer forebygger fejlalarmer, og sikrer hurtig detektering. Detektoren kan programmeres

så røgdetektering frakobles i perioder, f.eks. ved aktivering af tågekanoner. Med

indbygget isolator i detektor.

AP 200 Multikriterie, Optisk-Termisk (ESMI22051TE, u.isolator)

Intelligent detektor der har indbygget både termisk og optisk detektering. De inbyggede

algoritmer forebygger fejlalarmer, og sikrer hurtig detektering. Detektoren kan programeres

så røgdetektering frakobles i perioder, f.eks. ved aktivering af tågekanoner.

Detektoren bruges på FX og ESA centraler. Erstatter detektor 2251TEM.

AP 200 Multikriterie (ESMI22051TLEI, 3 element detektor, m.isolator)

Intelligent 3-kriterie detektor. Med indbygget optisk-, termo- og infrarød detektering er

detektoren et godt alternativ til Ion detektorer. Detektoren giver hurtigere og mere sikkert

en detektering end alternative systemer med to-kammer detektering og optisk-termisk

detektering. Integrationen med overvågning fra tre elementer sikrer hurtig respons ved

brand, og giver lille følsomhed overfor fejlalarmer. De indbyggede algoritmer ændrer

dynamisk elementernes følsom-heder. Detektoren kan programeres så røgdetektering

frakobles i perioder, f.eks. ved aktivering af tågekanoner. Med indbygget isolator i detektor.

Detektoren bruges på FX centraler.

AP200 Multikriterie (ESMI22051TLE, 3 element detektor, u.isolator)

Intelligent 3-kriterie detektor. Med indbygget optisk-, termo- og infrarød detektering er

detektoren et godt alternativ til Ion detektorer. Detektoren giver hurtigere og mere sikkert

en detektering end alternative systemer med to-kammer detektering og optisk-termisk

detektering. Integrationen med overvågning fra tre elementer sikrer hurtig respons ved

brand, og giver lille følsomhed overfor fejlalarmer. De indbyggede algoritmer ændrer

dynamisk elementernes følsomheder. Detektoren kan programeres så røgdetektering

frakobles i perioder, f.eks. ved aktivering af tågekanoner. Detektoren bruges på FX centraler.

AP 200 Multikriterie detektor (ESMI2251CTLE, 4 element detektor)

Intelligent 4 kriterie detektor. Detektoren kombinerer CO-, optisk-, termisk- og infrarød

detektering for at sikre ultimativ respons overfor alle tænkelige typer af brande, og samtidig

lavest mulige følsomhed overfor fejlalarmer. De indbyggede algoritmer ændrer dynamisk

elementernes følsomheder. Detektoren kan programeres så røgdetektering frakobles

i perioder, f.eks. ved aktivering af tågekanoner. Detektoren bruges på FX centraler.

AP 200Termo diff.detektor (ESMI52051REI, m.isolator)

Analog termisk differential detektor. Giver alarm ved temperatur stigning på 10 grader/min

eller overstiger 58 grader max. Med indbygget isolator i detektor.

AP 200 Termo diff.detektor (ESMI52051RE, u. isolator.)

Analog termisk differential detektor. Giver alarm ved temperatur stigning på 10 grader/

min eller overstiger 58 grader max. Detektoren bruges på FX og ESA centraler. Erstatter

detektor 5151REM.

AP 200 Termo max.detektor (ESMI52051EI, m.isolator)

Analog termisk max . 58 grader detektor. Giver alarm ved fast temperatur.

Med indbygget isolator i detektor.

EMI06710601

6430 030 844 956

EMI06710602

6430 030 844 963

EMI06710603

6430 030 844 970

EMI06710604

6430 030 844 987

EMI06710605

6430 030 844 994

EMI06710606

6430 030 845 007

EMI06710221E

6430 030 845 014

EMI06710611

6430 030 845 021

EMI06710612

6430 030 845 038

EMI06710613

6430 030 845 045

19


ABA komponenter

20

Varetekst Vare-nr. EAN-nr.

AP 200 Termo max.detektor, ESMI52051E, u.isolator

Analog termisk max. 58 grader detektor. Giver alarm ved fast temperatur. Med indbygget

isolator i detektor. Detektoren bruges på FX og ESA centraler. Erstatter detektor 5251EM.

AP 200 Høj temp.termo, ESMI52051HTEI, m.isolator

Analog termisk max. 78 grader detektor. Giver alarm ved fast temperatur. Med indbygget

isolator i detektor.

AP 200 Høj temp.termo, ESMI52051HTE, u.isolator

Analog termisk max. 78 grader detektor. Giver alarm ved fast temperatur. Detektoren bruges

på FX og ESA centraler. Erstatter detektor 5251HTEM.

B501 AP

Analog standardsokkel. Anvendes til alle AP200 detektorer. Højde 20 mm., Ø=102 mm.

IP 20.

B501 AP-IV

Analog standardsokkel, anvendes til ældre, elfenbensfarvede detektorer. Erstatter

tidligere B501. Højde 20 mm., Ø=102 mm. IP 20.

B524RTE-W

Sokkel med indbygget relæfunktion. Anvendes til alle AP200 detektorer.

B524HTR-W

Sokkel med indbygget varmelegeme. Kræver ekstern forsyning. Anvendes til alle AP200

detektorer.

LZR-1

Laserrøgdetektor - alternativ til aspirationsanlæg. Detekterer røgtæthed ned til 0,001%

pr. m. Speciel detektor med ekstrem stor følsomhed og mange specielle egenskaber.

Anvendes på ESA-1 og FX-centralen.

7251E

Analog laserrøgdetektor - alternativ til aspirationsanlæg. Detekterer røgtæthed ned til

0,07% pr. m. Detektoren har 9 indstillinger for følsomhed, og med de indbyggede filtre og

algoritmer sikrer den mod uønskede alarmer.

Detektornet til 2251EM og 2251TEM detektor

Fintmasket detektornet. Til udskiftning af ældre (før 2005) optiske og multikriteriedetektorer,

hvor der opleves problemer med indtrængen af insekter i detektoren.

System Sensor Adresserbar linierøg (Konventionelle linierøg, se afsnit side 26)

Linierøgdetektorer, fortsat

EB-6500S

System Sensor analog adresserbar liniedetektor med rækkevidde op til 100 m.

Detektoren anvender infrarød teknologi til indstilling, og har indbygget testfunktion.

Liniedetektoren leveres med spejl der rækker op til 70 m. Større afstande klares ved at

montere yderligere standardspejle i udsvingsretningen. DBI: 232-1450. IP=54, Temp.:

-30°C til 55°C. Forbrug: 2 mA i standby og 8,5 mA i alarm.

Beam-HK

Varmeelement til linierøgdetektor EB6500.

Beam-HKR

Varmeelement til reflektorer/spejle til EB6500.

System Sensor

Analoge og adresserbare enheder

EMI06710614

6430 030 845 052

EMI06710615

6430 030 845 069

EMI06710616

6430 030 845 076

EMI06710600

6430 030 845 182

EMI06710620

6430 030 845 199

EMI06710630

6430 030 084 721

EMI06710631

6430 030 084 722

EMILZR1M

6430 030 845 649

EMI7251

6430 030 840 613

EMIS083903T

5707 439 803 619

EMIEB-6500S

6430 030 849 432

EMIBEAMHK

6430 030 845 700

EMIBEAMHKR

6430 030 845 595


ABA komponenter

Varetekst Vare-nr. EAN-nr.

Adresserbar kanaldetektering (For konventionelle kanaldetektering se side 26)

DNRE

Adresserbar kanaldetekteringshus, med indbygget sokkel. Hus med sokkel til AP 200

adresserbar optisk detektor. Denne monteres på siden af ventilations-kanaler. Detektor

købes separat

DST1

Til Kanal detekteringshus DNRE og D2E. Rør til 300 mm kanal.

DST1.5

Til Kanal detekteringshus DNRE og D2E. Rør til 300-610 mm kanal.

DST3

Til Kanal detekteringshus DNRE og D2E. Rør til 610- 1220 mm kanal.

DST5

Til Kanal detekteringshus DNRE og D2E. Rør til 1220-2440 mm kanal.

DST 10

Til Kanal detekteringshus DNRE og D2E. Rør til 2440-3600 mm kanal.

RA100Z

Lysdiode til fjernindikering fra kanalføler.

Tilbehør til System Sensor

System Sensor alarmtryk

WB-1AP

Wetbase underlag til sokkel. Sikrer mod indtrængen af vand eller fugt fra bunden.

Kabelindføring i siden. Hvid som AP200 detektorer og Intellia detektorer.

WB-1AP-IV

Wetbase underlag til sokkel. Sikrer mod indtrængen af vand/fugt fra bunden.

Kabelindføring i siden. Elfenbensfarvet som ældre system sensor detektorer.

MS2001

Gummiunderlag til fugtige lokaler, hvor kondensvand kan kondensere i installation og

inde i sokkel.

Passer til B401 R, B501AP, B501 AP-IV, EBI 10, EBI-11, EBI-12 sokler.

NLY -91200

Parallel indikator.

Tilsluttes som parallel indikator til skjult detektor.

MCP5-RP02

Adresserbart alarmtryk med indbygget isolator.

Leveres ekskl. underlag.

SR2G

Underlag til MCP5 og EPP alarmtryk.

Underlag til alarmtryk type MCP5 og EPP.

System Sensor IP67 adresserbart brandtryk

Vandtæt adresserbart alarmtryk.

Leveres med underlag.

System Sensor

Analoge og adresserbare enheder

EMI06716421

6430 030 848 169

EMI06716412

6430 030 848 183

EMI06716413

6430 030 848 190

EMI06716414

6430 030 848 206

EMI06716415

6430 030 848 213

EMI06716416

6430 030 848 220

EMI06716417

6430 030 848 237

EMI06715496

6430 030 847 919

EMI06715497

6430 030 847 926

EMI06416110

6410 071 253 016

00431200

6410 070 328 074

EMI06423742EN

6430 030 840 248

EMISUP554W

6430 030 840 422

06423668E

6430 030 841 238

21


ABA komponenter

Varetekst Vare-nr. EAN-nr.

System Sensor adresserbare moduler

22

System Sensor

Adresserbare moduler

EM200XE

Isolatormodul til montage på detektorsløjfen. Maks. 32 enheder mellem hver enhed i henhold

til forskrift fra DBI. Monteres på DIN-skinne med clips eller ved fastskruning, alternativt

monteringsboks.

EM201E

Kontrolmodul med 1 styreudgang, anvendes til styringer og signal til fx ABDL døre. Ekskl.

underlag. Monteres direkte på sløjfen. Adresseres via drejekontakter på siden. Monteres

på DIN-skinne med clips eller ved fastskruning, alternativt monteringsboks M200E-SMB.

EM210E

Modul med 1 monitorindgang. Overvågning af signaler fra andre systemer, f.eks. sprinkler

ekskl. underlag.

EM220E

Modul med 2 monitorindgange. Overvågning af signaler fra andre systemer, f.eks. sprinkler

ekskl. underlag.

EM221E

Modul med 2 monitorindgange og 1 styreudgang. Kan monteres på DIN-skinne med clips

eller i monteringsboks. Ekskl. underlag.

EM201E 240-DIN

Monitormodul med 240V relæudgang. Monteres med DIN fastgørelse.

ESMI210E-CZ

Konventionelt interfacemodul, tilslutning af konventionelle enheder. Kan ikke anvendes

ved EX installationer, her anvendes ESMIM512ME.

EM210E-CZR

Konventionelt interface modul. Bruges ved tilslutning af konventionelle EX detektorer

1151EIS og 5451EIS

M200E-SMB

Monteringsboks til modul med låg. Gennem det klare låg kan aktivitet på lysdioder aflæses.

Mål (HxLxB): 40 x 134 x 139 mm. IP20.

M200E-DIN

Monteringsclip til modul til DIN-montage. Fastgøres i plastclippen. Der kan monteres

mange moduler på begrænset plads.

M200E-PMB

Monteringsclip til montering med skruer på underlag. Denne fastgøres på underlaget med

skruer.

EM201E240

Monitormodul med 240V relæudgang. Monteres ved fastskruning.

Spændingsovervågning af sløjfe, v. ABDL døre.

Monteres indbygget i kontrolmodul til styring af ABDL døre.

EMIEM200XE

6430 030 840 316

EMIEM201E

6430 030 845 410

EMIEM210E

6430 030 845 427

EMIEM220E

6430 030 845 434

EMIEM221E

6430 030 845 441

EMIEM201E240DIN

6430 030 845 472

EMIEM210ECZ

6430 030 845 458

EMI06717031

6430 030 847 995

EMIM200ESMB

6430 030 840 071

EMIM200EDIN

6430 030 840 231

EMIM200EPMB

6430 043 851 071

EMIEM201E240

6430 030 845 465

RM4UA32MW

3389 110 336 337

Strømforsyning til ABDL styring 24VDC 0,6A 15W ABL8MEM24006

3389 119 405 553


ABA komponenter

System Sensor

Lydgivere

Varetekst Vare-nr. EAN-nr.

System Sensor Adresserbare Lydgivere og Blitze

Adresserbar sokkel blitz/lydgiver BSS-PR-I33, hvid med Isolator.

BSS-PR-I33, BSO-PP-I33. Lydgiveren og blitz forsynes fra sløjfen og har et lydtryk på

max. 95 dB(A). B501 detektor sokkel bruges som underlag til AP200 detektorer.

Adresserbar sokkel blitz/lydgiver BSS-PR-N33, hvid uden Isolator.

BSS-PR-N33. Lydgiveren forsynes fra sløjfen og har et lydtryk på max. 95 dB(A). B501

detektorsokkel bruges som underlag. Til AP200 detektorer.

Adresserbar sokkellydgiver BSO-PP-N33, hvid, uden Isolator.

BSO-PP-N33, hvid. Lydgiveren forsynes fra sløjfen og har et lydtryk på max. 95 dB(A).

B501 detektor sokkel bruges som underlag til AP200 detektorer.

Adresserbar sokkellydgiver BSO-PP-I33, hvid, med Isolator.

BSO-PP-I33. Hvid. Lydgiveren forsynes fra sløjfen og har et lydtryk på max. 95 dB(A).

B501 detektor sokkel bruges som underlag til AP200 detektorer.

Adresserbar blitz til vægmontage WST-PR-I33

Med Isolator. Rød Adresserbar Blitz med Isolator. Forsynes fra sløjfen. B501 detektor

sokkel bruges som underlag.

Adresserbar blitz til vægmontage WST-PR-N33, uden isolator

Rød Adresserbar Blitz uden Isolator. Forsynes fra sløjfen, vægmonteret. B501 detektor

sokkel bruges som underlag.

Adresserbar blitz/lydgiver til vægmontage WSS-PR-I33, med Isolator

Rød Adresserbar Blitz/lydgiver med Isolator. Lydgiveren forsynes fra sløjfen og har et lydtryk

på max.100 dB(A). B501 detektor sokkel bruges som underlag.

Adresserbar blitz/lydgiver til vægmontage WSS-PR-N33 uden Isolator

Rød Adresserbar Blitz/lydgiver uden Isolator. Forsynes fra sløjfen, vægmonteret. B501

detektor sokkel bruges som underlag.

Adresserbar lydgiver vægmontage WSO-PR-N33, uden Isolator

Rød Adresserbar lydgiver. Lydgiveren forsynes fra sløjfen og har et lydtryk på max. 100

dB(A). B501 detektor sokkel bruges som underlag.

Adresserbar lydgiver WSO-PR-I33, med Isolator

Rød adresserbar lydgiver med isolator. Lydgiveren forsynes fra sløjfen og har et lydtryk

på max. 100 dB(A). B501 detektor sokkel bruges som underlag.

Høj sokkel BPW-E10

Hvid høj sokkel til BSxxx og WSxxx enheder. Høj Sokkel som muliggør kabel montage

fra siden (IP44). Kræver stadig B501 sokkel til montage af enheder.

Vandtæt sokkel WPW-E10

Høj vandtæt sokkel som muliggør kabel montage fra siden, og sikrer mod vandindtrængen

bag sokkel (IP65). Kræver stadig B501 sokkel til montage af enheder.

EMI06711723 AP200

6430 043 850 418

EMI06711724

6430 043 850 425

EMI06711722

6430 043 850 401

EMI06711721

6430 043 850 395

EMI06711741

6430 043 850 470

EMI06711736

6430 043 850 487

EMI06711733

6430 030 844 161

EMI06711740

6430 043 850 463

EMI06711738

6430 043 850 449

EMI06711737

6430 043 850 432

EMI06711742

6430 043 850 722

EMI06711743

6430 043 850 739

23


24

Konventionelle

enheder


ABA komponenter

Konventionelle detektorer

Varetekst Vare-nr. EAN-nr.

Konventionelle detektorer

ED2351E

Konventionel optisk røgdetektor, der kan anvendes på Esco og ABDL 231. Kan programmeres

i følsomhed. Tilsmudsning kan udlæses via håndterminal. Serviceinformation kan ilægges

og læses via håndterminal. Testes med håndterminal eller lasertester. Kan anvendes både til

12/24 V forsyning. Glidende alarmtærskel og signalbehandling. Erstatter 2151E.

ED2351TEM

Konventionel multikriteriedetektor. Indeholder både optisk kammer og termo-føler. Professionel

multikriteriedetektor, der kan programmeres i følsomhed. Termoelementet er 57°C maksimaldetektortype.

Glidende alarmtærskel og signalbehandling. Kan programmeres og ilægges serviceoplysninger

via håndterminal. Tilsmudsning kan udlæses via håndterminal. Kan anvendes

både til 12/24 VDC forsyning. Testes med håndterminal eller lasertester.

ED4351E

Termodetektor– Maksimaldetektor 78°C. Kan programmeres og ilægges serviceoplysninger

via håndterminal. Test med håndterminal eller lasertester. Kan anvendes både til

12/24 VDC forsyning.

ED5351E

Termodetektor 57°C. Maksimal- og differentieldetektor. Både maksimal- og differentieldetektor

i samme enhed. Kan programmeres og ilægges serviceoplysninger via håndterminal.

Test med håndterminal eller lasertester. Kan anvendes både til 12/24 VDC forsyning.

B401R

Sokkel m. indbygget modstand, til konventionel detektor med indbygget 470 Ohm modstand.

Højde 19 mm. Ø= 102 mm. IP=20

B401DGR

Høj sokkel m. indbygget 470 Ohm modstand, til installation med rør (indføring af kabel fra

siden). Højde 25 mm. Ø= 102 mm. IP=20

B324RL

12/24V relæsokkel/latching. Detektor skal have resetsignal for tilbagestilling af relæudgang.

B312NL

12V relæsokkel /non latching (kan anvendes til 12V tyverialarm). Tilbagestilles automatisk

når alarmtilstand er væk, (rød lysdiode i detektor slukkes).

B312RL

12V relæsokkel/latching (kan anvendes til 12V tyverialarm). Detektor skal have resetsignal

for tilbagestilling (fastholder tændt lysdiode indtil tilbagestilling).

RMK400

Undersænkningsramme til B401R/B501. Til montering i loftsplade, har afrunding på

underside.

SMK400

Monteringsramme til 400/500.

Anvendes som underlag direkte på loft til montering af sokkel og detektor.

Programmeringsværktøj

Til intelligente konventionelle ED x351 serie. Anvendes til test og programmering af detektor

samt serviceinfo. Med terminalen kan tilsmudsningen aflæses, følsomheden justeres

og informationer om sidste service gemmes i detektoren.

Programmeringsafstand ca. 5-8 cm.

ECO 1000 RTU

Testværktøj til 300 serien. Anvendes til funktionstest af detektorer via lysdiode.

S300 SAT

Signalforstærker til programmering, monteres på detektorer hvorefter den håndholdte

programmeringsenhed kan ud- og indlæse data fra op til 10 meters afstand.

EMIED2351EA

6430 030 840 064

EMIED2351TEMA

6430 030 840 354

EMIED4351EA

6430 030 840 651

EMIED5351EA

6430 030 845 229

EMIB401R

6430 030 845 298

EMIB401DGR

6430 030 847 155

EMIB324RL

6430 030 847 148

EMIB312NL

6430 030 841 108

EMIB312RL

6430 043 851 064

EMIRMK400

6430 030 840 668

EMISMK400E

6430 030 840 026

EMIS300RPTU

6430 043 851 101

EMIECO1000RTUA

6430 043 851 118

EMIS300SAT

6430 043 851 125

25


ABA komponenter Konventionelle detektorer

Varetekst Vare-nr. EAN-nr.

IP 67 Konventionelle Termodetektorer

26

Termokabel

6295, 60°C maksimaldetektor

Konventionel termodetektor IP 67 klasse. Leveres med speciel sokkel. Udgang for parallel

indikering. Klasse A2S. Testet i henhold til EN 54-5;2000.

6296, 80°C maksimaldetektor

Konventionel termodetektor IP 67 klasse. Leveres med speciel sokkel. Udgang for parallel

indikering. Klasse BS. Testet i henhold til EN 54-5;2000.

6297, 100°C maksimaldetektor

Konventionel termodetektor IP 67 klasse. Leveres med speciel sokkel. Udgang for parallel

indikering. Klasse CS. Testet i henhold til EN 54-5;2000.

6298, 120°C maksimaldetektor

Leveres med speciel sokkel. Klasse ES. Testet i henhold til EN 54-5;2000.

HDC-68 termokabel 68°C

Kobberdækket stålwire Ø95 mm med speciel isolering der smelter ved høj varme.

Tilsluttes eksempelvis central med adresserbart input-modul. Alarmtemperatur: 54° -

70°C. Maks. omg. temp. 40°C. Udvendig diameter: 4,3 mm

HDC-105 termokabel 105°C

Kobberdækket stålwire Ø95 mm med speciel isolering der smelter ved høj varme.

Tilsluttes eksempelvis central med adresserbart input-modul. Alarmtemperatur: 99° -

115°C. Maks. omg. temp. 60°C. Udvendig diameter: 4,5 mm

Kanaldetektering, konventionelle detektorer

D2E Konventionel kanalføler

Konventionel kanaldetektering fra System Sensor, med indbygget sokkel. Sokkel til ED

2351 detektorer. Potentialfrie udgang for brandalarm. Forsynes med 10-30 VDC. Detektor

købes separat

EBC-50 Kanalføler

Konventionel kanaldetektering fra Apollo, med indbygget sokkel. Sokkel til Convetia EDC-

20 detektorer. Potentialfrie udgang for brandalarm. Forsynes med 10-30 VDC. Detektor

købes separat.

Rør til hus EDC-50 og EBC-50

Rørlængde 150-750 mm.

Rør til hus EDC-50 og EBC-50

Rørlængde 750-1500 mm.

Rør til hus EDC-50 og EBC-50

Rørlængde 1500-3000 mm.

DST1

Til Kanal detekteringshus DNRE og D2E. Rør til 300 mm kanal.

DST1.5

Til Kanal detekteringshus DNRE og D2E. Rør til 300-610 mm kanal.

DST3

Til Kanal detekteringshus DNRE og D2E. Rør til 610- 1220 mm kanal.

DST5

Til Kanal detekteringshus DNRE og D2E. Rør til 1220-2440 mm kanal.

DST 10

Til Kanal detekteringshus DNRE og D2E. Rør til 2440-3600 mm kanal.

06406295

6430 030 845 663

06406296

6410 071 253 085

06406297

6410 071 253 115

06406298

6410 071 253 122

EMIS25059269

5707 439 802 452

EMIS25059782

5707 439 803 558

EMI06716411

6430 030 848 176

EMI06724050

6430 030 842 211

EMI06720051

6430 030 842 051

EMI06720052

6430 030 842 068

EMI06720053

6430 030 847 124

EMI06716412

6430 030 848 183

EMI06716413

6430 030 848 190

EMI06716414

6430 030 848 206

EMI06716415

6430 030 848 213

EMI06716416

6430 030 848 220


ABA komponenter Konventionelle detektorer

Varetekst Vare-nr. EAN-nr.

Konventionel Linierøg detektering

EB-6500RS

System Sensor konventionel liniedetektor med Suretest filter. Rækkevidde op til 100

m. Detektoren anvender infrarød teknologi til indstilling, og har indbygget testfunktion.

Leveres med spejl der rækker op til 70 m. Større afstande klares ved at montere

yderligere standardspejle i udsvingsretningen. DBI: 232-1450. IP=54, Temp.: -30°C til

55°C. Forbrug: 2 mA i standby og 8,5 mA i alarm.

Beam-LRK

Langtrækkende reflektor til brug over 70 m. Pakke med 3 spejle.

Monteringsvejledning findes sammen med detektoren. Til EB-6500 serien.

Beam-SMK

Monteringsramme til EB6500. Monteringsvejledning findes sammen med detektoren.

Til EB-6500 serien.

Beam-MMK

Monteringsbeslag til EB6500 - Swirveltype. Monteringsvejledning findes sammen med

detektoren. Anvendes sammen med Beam-SMK. Til EB-6500 serien.

Apollo Selvregulerende Linierøg detektor

Konventionel Linierøgdetektor 8-50m. Detektoren har indbygget servomotor, så bygningers

bevægelse kompenseres og fejlalarmer minimeres. Sender/modtager og spejl

til placering under loft. Sender/modtager har indbygget laser for nem indregulering.

Betjeningsenhed til fjernbetjening af sender/modtager. Betjeningsenhed kan kontrollere

op til 4 sender/modtager enheder. Enheden har potentialfrie kontakter for brand og fejl.

Signaler er dog fælles for alle tilkoblede enheder. Kræver ekstern forsyning 14-28 VDC.

29600-525 Linierøgdetektor, hoved, 8-50m

Ekstra detektorhoved til Selvregulerende linierøg detektor.

29600-526 Udvidelses kit, 100m

Spejle til brug for detekteringslængder op til 100 mtr.

29600-527 Beslag t. detektorhoved

Beslag til fastgørelse af detektor hoved

29600-528 Vægbeslag t. spejle

Væg beslag til montage af spejle på væg

29600-529 Spejl montageplade, 4 spejle

Montage plade til montering af 4 spejle på væg

29600-530 Spejl montageplade. 1 spejl

Montage plade til montering af 1 spejl på væg

OSE-SP

Sender enhed til OSID system. Standard Effekt. Rækkevidde: Se datablad for OSID

system. Kan anvendes til OS-10, OS-45 og OS-90. Kræver ikke ekstern forsyning, da

enheden forsynes af batteri. Batterilevetid op til 5 år.

OSE-HPW

Sender enhed til OSID system. Høj Effekt. Rækkevidde: Se datablad for OSID system.

Kan anvendes til OS-45 og OS-90. Kan ikke anvendes med OS-10. Kræver

ekstern forsyning.

OSE-SPW

Sender enhed til OSID system. Standard Effekt. Rækkevidde: Se datablad for OSID

system. Kan anvendes til OS-10, OS-45 og OS-90. Kræver ekstern forsyning.

EMIEB-6500RS

6430 030 840 965

EMIBEAMLRK

6430 030 840 552

EMIBEAMSMK

6430 030 840 484

EMIBEAMMMK

6430 030 840 545

EMI06725273

6430 030 848 794

EMI06725274

6430030848800

EMI06725275

6430030848817

EMI06725276

6430030848824

EMI06725277

6430030848831

EMI06725278

6430030848848

EMI06725279

6430030848855

EMI06432704

6430 043 850 678

EMI06432706

6430 043 850 692

EMI06432705

6430 043 850 685

27


ABA komponenter Konventionelle detektorer

28

Varetekst Vare-nr. EAN-nr.

OSI-10

7 grader modtager til OSID System. Maks. en sender tilkobles. Forsyningsspænding

20-30 VDC. Klemmer med potentialfrie signaler for brand og fejlsignal

OSI-45

38 grader modtager til OSID System. Maks. syv sendere tilkobles. Forsyningsspænding

20-30 VDC. Klemmer med potentialfrie signaler for fælles brand og fælles fejlsignal.

OSI-90

80 grader modtager til OSID System. Maks. syv sendere tilkobles. Forsyningsspænding

20-30 VDC. Klemmer med potentialfrie signaler for fælles brand og fælles fejlsignal.

OSID-INST

OSID installations/test værktøj. Indeholder: Test reflektor, OSID Røg simulering filter,

OSID Rense klud, OSID PC Interface kabel, OSID Laser justering værktøj.

Conventia Konventionelle detektorer

EDC-20

EDC-20 Intellia Conventia optisk røgdetektor.

Anvendes med sokkel EBC-10, EBC-11 eller EBC-20.

EDC-30

EDC-30 Intellia Conventia multidetektor.

Anvendes med sokkel EBC-10, EBC-11 eller EBC-20.

EDC-50/A1R

EDC-50/A1R Intellia Conventia termo 60°C diffententiel.

Anvendes med sokkel EBC-10, EBC-11 eller EBC-20.

EDC-50/A2S

EDC-50/A2S Intellia Conventia termo 60°C maksimal.

Anvendes med sokkel EBC-10, EBC-11 eller EBC-20.

EDC-50/BR

EDC-50/BR Intellia Conventia termo 75°C diffententiel.

Anvendes med sokkel EBC-10, EBC-11 eller EBC-20.

EDC-50/BS

EDC-50/BS Intellia Conventia termo 75°C maksimal.

Anvendes med sokkel EBC-10, EBC-11 eller EBC-20.

EDC-50/CS

EDC-50/CS Intellia Conventia termo 95°C maksimal.

Anvendes med sokkel EBC-10, EBC-11 eller EBC-20.

EBC-10

EBC-10 Intellia Conventia standardsokkel.

EBC-11

EBC-11 Intellia Conventia dyb sokkel.

EBC-20

EBC-20 Intellia Conventia relæsokkel.

EMI06432701

6430 043 850 586

EMI06432702

6430 043 850 654

EMI06432703

6430 043 850 661

EMI06432707

6430 043 850 708

EMIORBOP12001ESM

6430 030 842 228

EMIORBOH13001ESM

6430 030 840 705

EMIORBHT11001ESM

6430 030 840 972

EMIORBHT11002ESM

6430 030 842 273

EMIORBHT11003ESM

6430 030 842 235

EMIORBHT11004ESM

6430 030 842 242

EMIORBHT11006ESM

6430 030 842 259

EMIORBMB00001ESM

6430 030 840 903

EMIORBMB00002ESM

6430 030 842 198

EMIORBMB10004ESM

6430 030 840 729


ABA komponenter Intellia Conventia

Sokler og alarmtryk

Varetekst Vare-nr. EAN-nr.

Konventionelle alarmtryk

Lydgivere og Blitze

MCP/WR2072/SR-470

Rød alarmtryk med indbygget modstand inkl. underlag. EN54-11 udgave, front og glas.

MCP/WR2001/SR

Rød alarmtryk med skiftekontakt inkl. underlag. EN54-11 udgave, front og glas.

Konventionelt IP67 brandtryk

Vandtæt konventionelt alarmtryk. Leveres med underlag.

EMA1224B4R

Lydgiver standard, 3 toner. Rød, IP44. Lydtryk: 103 dB/1 m. Kan anvendes til både 12

og 24 VDC. Ekskl. sokkel/underlag.

DBS1224B4W

Lydgiver flad rund. Hvid/hvid låg - 93dB/1 m. Kan anvendes under standardsokkel

B401R og B501eller som stand-alone lydgiver. Leveres uden dæksel: se vare nr.

8DBSLIDW. Kan anvendes både med 12 og 24 VDC.

Fuga Lydgiver, lysegrå

LK FUGA® indsats lydgiver 24 V d.c. 80DB med sikring. 8,5 mA +/- 1 mA. EN54-3:2001

+ A1 + A2. EN50130-4:1995 + A2.

Fuga Lydgiver, hvid

LK FUGA® indsats lydgiver 24 V d.c. 80DB med sikring. 8,5 mA +/- 1 mA. EN54-3:2001

+ A1 + A2. EN50130-4:1995 + A2.

Fuga Lydgiver, koksgrå

LK FUGA® indsats lydgiver 24 V d.c. 80DB med sikring. 8,5 mA +/- 1 mA. EN54-3:2001

+ A1 + A2. EN50130-4:1995 + A2.

DBSLIDW

Låg til DBS lydgiver. Farve: Hvid.

EMA24FRSSR

Kombineret blink og lydgiver. 14 toner. Lydtryk 103 db/ 1 m ved 24VDC. Rød med rødt

glas. IP55.

EMA24RS2R

Rødt blink med RØD glaslinse 2 W. 60 blink pr. minut. Ekskl. underlag. IP klasse i henhold

til underlag.

Xenon blink rød glaslinse - 11 Joule

Udvendig Xenonblink 11 Joule. XFL/UC/D/24/R. Opfylder DBI krav.

ELPBR

Sokkel til lydgiver/blink. IP44. Farve: Rød.

ESBR

Sokkel til lyd/blink. IP54. Rødt plast. Der medfølger nødvendige pakninger.

ESBRS

Sokkel til lyd/blink. IP66. Rødt plast. Der medfølger nødvendige pakninger.

EMIMUS1AR470SG01

6430 030 843 904

EMIMCP3AR000SG01

6430 030 843 911

06424141E

6430 030 843 782

EMIEMA1224B4R

6430 030 844 031

EMIDBS1224B4W

6430 030 844 055

506D5208

5703 302 098 106

506D6208

5703 302 098 113

506D8208

5703 302 098 120

EMIDBSLIDW

6430 030 844 000

EMIEMA24FRSSR

6430 030 844 086

EMIEMA24RS2R

6430 030 844 079

EMIXFLUCD24R

5707 439 802 179

EMIELPBR

6430 030 843 973

EMIESBR

6430 030 843 980

EMIESBRS

06430 030 843 997

29


30

EX komponenter


ABA komponenter

Varetekst Vare-nr. EAN-nr.

Intellia EX detektor

Intellia EX termodetektor 60°C maksimal.

Klasse: E Ex ia IIC T5 (T4 ved Ta ≤ 60°C).

Intellia EX optisk detektor T5

Intellia optisk røgdetektor opfylder klasse T4.

Klasse: E Ex ia IIC T5( T4 ved Ta ≤ 60°C).

Intellia EX sokkel

Til detektor.

Protokolkonverter 1 kanal

Signalkonverter til EX detektorer.

Protokolkonverter 2 kanaler

Signalkonverter til EX detektorer.

Intellia galvanisk isolator

Galvanisk isolator til EX installation.

Intellia EX - alarmtryk analog adresserbare

EX-Alarmtryk

Intellia EX-alarmtryk. Anvendes sammen med protokolkonverter og galvanisk isolator -

se under ex-detektorer.

System sensor adresserbar EX detektor

Intellia analoge EX detektorer

22051EIS

Analog optisk detektor til EX. Monteres i B501 AP sokkel. Godkendt til Eex ia IIC T5.

IST200E

Iinterface modul 2251EIS. Signalomsætter mellem central og galvanisk isolator. Skal

monteres i SMB500 boks.

Y72221

Galvanisk isolator til bus 2251EIS. Kan monteres på DIN-skinne. Opfylder EEx ia IIC.

EMI55000440APO

6430 030 842 358

EMI55000640APO

6430 030 842 334

EMI45681215APO

6430 030 842 327

EMI55000855APO

6430 030 842 297

EMI55000856APO

6430 030 842 303

EMI29600098APO

6430 030 842 310

EMI55000940APO

6430 030 842 167

EMI06710248

6430 030 844 563

EMIIST200

6430 030 848 497

EMIY72221

6430 030 848 503

31


ABA komponenter

32

Varetekst Vare-nr. EAN-nr.

1151EIS

Iondetektor til EX område - konventionel. Anvendes med sokkel B401R.

5451EIS

Termodetektor til EX-område, konventionel. Differentieldetektor 57°C. Anvendes med

sokkel B401R.

EXB-2000/P+F

ZENER barriere. Anvendes til galvanisk adskillelse ved overgang til EX-område. Til

konventionelle EX detektorer og alarmtryk. Samtidig skal EM210E-CZR konventionel

interface-modul anvendes.

Konventionelle alarmtryk EX

System sensor konventionelle EX enheder

Rødt EX alarmtryk

Med skiftekontakt inkl. underlag. N\O & N/C 30VDC. Dansk tekst på front og glas.

Opfylder kravene i EN54-11.

EMI1151EIS

6430 030 845 496

EMI5451EIS

6430 030 845 328

00438210

6430 030 845 335

EMIMCP3AR000SG01IS

6430 030 843 874


ABA komponenter Aspirationscentraler

Varetekst Vare-nr. EAN-nr.

ASD 535-1

Aspirationscentral til et enkelt rørs system. Centralen har plads til en detektor.

Display med statusvisning og resetknap. Pot. frie udgange til brand og fejlsignal.

Mulighed for ekstern reset. Kræver ekstern 24 V DC forsyning. Leveres uden detektor og

filter. EN54-20 godkendt.

ASD 535-2

Aspirationscentral til et dobbelt rørs system. Centralen har plads til to detektorer. Display

med statusvisning og resetknap. Pot. frie udgange til brand og fejl-signal. Mulighed for

ekstern reset. Kræver ekstern 24 V DC forsyning. Leveres uden detektor og filter. EN54-

20 godkendt.

ASD 535-3

Aspirationscentral til et enkelt rørs system. Centralen har plads til en detektor. Display

med statusvisning, resetknap og røgniveau indikering på display. Pot. frie udgange

til brand og fejlsignal. Mulighed for ekstern reset. Kræver ekstern 24 V DC forsyning.

Leveres uden detektor og filter. EN54-20 godkendt.

ASD 535-4

Aspirationscentral til et dobbelt rørs system. Centralen har plads til to detektorer. Display

med statusvisning, resetknap og røgniveau indikering på display. Pot. frie udgange

til brand og fejlsignal. Mulighed for ekstern reset. Kræver ekstern 24 V DC forsyning.

Leveres uden detektor og filter. EN54-20 godkendt.

Detektorer til aspirationssystem

SSD 535-1

Aspirationsdetektor til ASD 535, Følsomhed 0,5%/m - 10 %/m.

SSD 535-2

Aspirationsdetektor til ASD 535, Følsomhed 0,1%/m - 10 %/m.

SSD 535-3

Aspirationsdetektor til ASD 535, Følsomhed 0,02%/m - 10 %/m.

Tilbehør til ASD aspirationssystem

FBS 25 PC

Filterboks til ASD 535, hvor almindelig støv forekommer.

FBL 25 PC

Filter kasse t. ASD 535, stor. Til installationer hvor kraftig støv forekommer.

Filterboks til ASD 535, DFU-L

Filterboks til ASD 535, hvor almindelig støv forekommer. Primært industrimiljøer.

Filterboks for ASD 535, DFU-XL

Stor filterboks til ASD 535, hvor kraftig støvudvikling forekommer. Primært til industri

miljøer.

FMS

Filter materiale, lille filterboks. Erstatningsmateriale til FBS 25 PC.

FML

Filter materiale, stor filterboks. Erstatningsmateriale til FBL 25 PC.

DFU 535 RC

Erstatningsfilter til DFU-L.

DFU 535XL RC

Erstatningsfilter til DFU-XL.

EMI5000623-0101

6430 030 849 067

EMI5000623-0102

6430 030 849 074

EMI5000623-0103

6430 030 849 081

EMI5000623-0104

6430 030 849 098

EMI5000613-0101

6430 030 849 104

EMI5000613-0102

6430 030 849 111

EMI5000613-0103

6430 030 849 128

EMI06432551

6430 030 849 166

EMI06432552

6430 030 849 173

EMI6900433

6430 030 849 180

EMI6900435

6430 030 849 197

EMI06432580

6430 030 849 265

EMI06432581

6430 030 849 272

EMI6900434

6430 030 849 289

EMI6900436

6430 030 849 296

33


ABA komponenter

34

Varetekst Vare-nr. EAN-nr.

DTP 25 PC

Støvfange kasse til ASD 535. Udskiller større/tungere støvpartikler inden disse kommer

ind i filteret. Bruges i områder hvor eks. slibestøv forekommer

WRB 25 PVC

Vandudskiller til ASD 535. Udskiller fugten i luft inden denne kommer ind i filteret. Bruges

i områder hvor meget fugtig luft forekommer. Eks fødevarevirksomheder hvor kraftig

rengøring foretages.

Relæmodul RIM35 til ASD535

5 Pot.frie relæer. Ekstra relæmodul til ASD 535. Hvis der kræves flere udgange til brandniveau,

signaler.

Memorycard MCM 35

Ekstra hukommelseskort til ASD 535. Giver mulighed for yderligere hændelses

log. Kræver MCM35 hukommelseskort.

Rød clip m. 2 mm sugehul

Passer t. 25 mm rør, m. 2 mm sugehul.

Rød clip m. 2,5 mm sugehul

Passer t. 25 mm rør, m. 2,5 mm sugehul.

Rød clip m. 3 mm sugehul

Passer t. 25 mm rør, m. 3 mm sugehul.

Rød clip m. 3,5 mm sugehul

Passer t. 25 mm rør, m. 3,5 mm sugehul.

Rød clip m. 4 mm sugehul

Passer t. 25 mm rør, m. 4 mm sugehul.

Rød clip m. 4,5 mm sugehul

Passer t. 25 mm rør, m. 4,5 mm sugehul.

Rød clip m. 5 mm sugehul

Passer t. 25 mm rør, m. 5 mm sugehul.

Rød clip m. 5,5 mm sugehul

Passer t. 25 mm rør, m. 5,5 mm sugehul.

Rød clip m. 6 mm sugehul

Passer t. 25 mm rør, m. 6 mm sugehul.

Rød clip m. 6,5 mm sugehul

Passer t. 25 mm rør, m. 6,5 mm sugehul.

Rød clip m. 7 mm sugehul

Passer t. 25 mm rør, m.7 mm sugehul.

Tilbehør til aspirationscentraler

Rød serviceclip uden sugehul

Passer t. 25 mm rør. Bruges til afdækning af service/testhul ved central.

EMI06432571

6430 030 849 241

EMI06432572

6430 030 849 258

EMI4000287-0101

6430 030 849 142

EMI4000285-0101

6430 030 849 159

EMI3220383

6430 043 850 784

EMI3220384

6430 043 850 777

EMI3220385

6430 043 850 807

EMI3220303

6430 043 850 791

EMI3220304

6430 043 850 821

EMI3220305

6430 043 850 814

EMI3220359

6430 043 850 845

EMI3220386

6430 043 850 838

EMI3220387

6430 043 850 869

EMI3220388

6430 043 850 852

EMI3220389

6430 043 850 876

EMI3220306


ABA komponenter Reservedele til aspirationscentraler

Varetekst Vare-nr. EAN-nr.

Reservedele aspirationscentraler

AFU 35 ventilatormotor

Ventilator og motorenhed til ASD 535 aspirationscentral.

AMB 35-1

Display print til ASD 535-1 og ASD 535-2.

ACB 35

Diplayprint til ASD 535-3 og ASD 535-4.

AMB 35-1

Bundkort til ASD 535-1 og ASD 525-3.

AMB 35-2

Bundkort til ASD 535-2 og ASD 535-4.

AFS 35

Luftflowmåler til ASD 535.

BAF53

LED-display, reservedel til Aspirationscentral ASD516.

ASD 516 ventilatormotor

Kan kun anvendes til ASD516 centralen.

ASD 516 hovedprint

Print som erstatning for defekt print i ASD516. Kan kun anvendes til ASD516 centralen.

ASD 516 hovedprint

Print som erstatning for defekt print i ASD515. Kan kun anvendes til ASD515 centralen.

06432590

6430 043 850 975

EMI4301220-0101

6430 043 850 913

EMI4301220-0102

6430 043 850 944

EMI4301218-0101

6430 043 850 920

EMI4301218-0102

6430 043 850 937

EMI4000300

6430 043 850 951

EMI4300732

5707 439 803 503

EMI4300254

5702 969 084 125

EMI4300720

5702 969 084 132

EMI4300472

5702 969 084 156

35


36

Tilbehør


ABA komponenter Nøgleboks og andet tilbehør

Skilte og labels

Varetekst Vare-nr. EAN-nr.

MSB1

Underlag til forsænkning/indbygning af alarmtryk. Mål: H x B x D: 74,5 x 74,5 x 38 mm.

PS200

Beskyttelseslåg. Til MCP og EPP - konventionelle/analoge alarmtryk.

P056

Plaststrips til at låse låg på alarmtryk. Beregnet til MCP og EPP tryk. Pose med 5

stk.

Reserveglas

Til KAC, MCP og EPP tryk. Mål: 76 x 40 mm. Opfylder EN54 model. Anvendes til

M500KAC, MCP og EPP tryk.

Plastglas

Plastglas til alarmtryk MCP og EPP. Mål: 76 x 40 mm. Opfylder EN54 model. Anvendes til

MCP og EPP tryk.

SC070

Testnøgle til alarmtryk. Anvendes til M500KAC, MCP og EPP tryk.

H-62673

Standard centralskabsnøgle.

KeyBox

Nøgleboks til centralnøgle i rød plast.

X1

Reserveglas til KeyBox.

Skjult detektor

Label - 3 cm. Diam. Ark m. 16 mærker.

Intern varsling

Label (45 x 18 mm).

Brand

Label (45 x 18 mm).

Brand

Skilt i hård plast (100 x 24 mm).

Orienteringplaner

Skilt (200 x 38 mm).

Brandcentral

Label (297 x 105 mm).

Brandcentral

Plastskilt i hård plast med skruehuller (297 x 105 mm).

Intern varsling

Skilt (105 x 149mm).

Intern varsling

Label (105 x 149mm).

EMIMSB1

6430 030 843 805

EMIPS200

6430 030 840 057

EMIPS056

6430 043 851 057

EMIKG1

6430 030 840 163

EMIPS210

6430 030 840 361

EMISC070

6430 030 840 453

66450470

6430 030 847 315

EMIK1000R

6430 043 851 040

EMIK1030W

5707 439 801 288

EMI1334

5707 439 800 885

EMI4637A

5707 439 800 892

EMI4637B

5707 439 800 908

EMI1733

5707 439 800 915

EMI1331

5707 439 800 922

EMI09435

5707 439 801 875

EMI09436

5707 439 801 882

EMI09438

5707 439 803 589

EMI09439

5707 439 803 596

37


ABA komponenter Monteringstilbehør til detektorer

38

Varetekst Vare-nr. EAN-nr.

Vandret detektorbeslag

Beslaget er beregnet til fastgørelse af detektor på bjælker, vægge eller

lignende. Forborede huller til skruer og kabelgennemføring.

Bredde: 110 mm. Dybde: 156 mm. Højde: 40 mm.

Hvidlakeret plade.

Teleskopbeslag

Til detektormontering. Beregnet til f.eks. opsætning under gulv.

Højde: 400 mm. Fod: 137 x 67 mm.

Plade: Ø = 110 mm.

Hvidlakeret.

Fast afstandsbeslag til detektor, 250 mm

Til nedsænkning af detektor fra loft.

Detektorplade: Ø = 1100 mm.

Bund: 137 x 67 mm.

Højde: 250 mm.

Hvidlakeret.

Fast afstandsbeslag til detektor, 170 mm

Beregnet til nedsænkning af detektor fra loft.

Detektorplade: Ø = 1100 mm.

Bund: 137 x 67 mm.

Højde: 170 mm.

Hvidlakeret.

KIP beslag til detektormontering

Egnet til montering af detektorer på skrå flader og i kip. Bolt til fastholdelse af

vinkel.

Detektorplade: Ø = 1100 mm.

Bund: 137 x 67 mm.

Højde: 250 mm + 50 mm.

KIP beslag til detektormontering

Egnet til montering af detektorer på skrå flader og i kip. Bolt til fastholdelse af

vinkel.

Detektorplade: Ø = 1100 mm.

Bund: 137 x 67 mm.

Højde: 450 mm + 50 mm.

KIP beslag til detektormontering

Egnet til montering af detektorer på skrå flader og i kip. Bolt til fastholdelse af

vinkel.

Detektorplade: Ø = 1100 mm.

Bund: 137 x 67 mm.

Højde: 600 mm + 50 mm.

Justerbar udliggerbeslag til detektor

Anvendes f.eks. i ovenlys og over døre i ABDL anlæg.

Stang har hul til kabelgennemføring og har i sig selv en længde på 500 mm.

Udliggerdelen kan udskydes op til 400 mm.

Detektorplade: Ø = 1100 mm.

Bund: 137 x 67 mm.

Hvidlakeret.

EMIJRC0001DPV

5707 439 801 905

EMIJRC002440

5707 439 801 912

EMIJRC0025LSP

5707 439 801 929

EMIJRC0017LSP

5702 969 085 214

EMIJRC0025KLV

5707 439 801 936

EMIJRC0045KLV

5702 969 085 221

EMIJRC0060KLV

5702 969 085 238

EMIJRC0060100

5707 439 801 943


ABA komponenter Testudstyr og testgas

Varetekst Vare-nr. EAN-nr.

SOLO SMOKESABRE

Testgas til test af enkelte detekorer. Klar til brug

SOLO testgas A5

Til Solo testudstyr, testgas til test af røgdetektorer.

250 ml. ( 283 g.)

SOLO CO testgas C3

Til Solo testudstyr, testgas til test af CO detektorer.

250 ml. (283 g.)

SOLO trykluft A7

Trykluft til rensning af optiske detektorer.

250 ml. (283 g.)

EMISMOKESABRE

5702 969 096 432

EMISOLOA5

5702 969 096 401

EMI-SOLOC3

5702 969 084 163

EMI-SOLOA7

5702 969 084 170

SOLO teleskopstang 4,5 m EMISOLO100

5707 439 802 476

Solo forlængerstang 1,3 m EMISOLO101

5707 439 802 483

Solo teleskopstang 2,5 m EMISOLO108

5707 439 802 490

Solo nedtager

Anvendes til nedtagning af detektorer.

Solo røgtester

Monteres på teleskopstang og anvendes med testgas, type Solo A5 og C3.

Solo varmetester

Leveres inkl. batteristav.

Solo taskesæt

Sæt bestående af 2 tasker til transport og opbevaring af testudstyr.

SÆT type 1

Stang EMISOLO101 + røgtester EMISOLO330+ 3 stk. Solo testgas EMISOLOA5.

SÆT type 2

Stang EMISOLO108 + røgtester EMISOLO330 + 3 stk. Solo testgas EMISOLOA5.

SÆT type 3

1 stk. teleskopstang EMISOLO100

2 stk. EMISOLO101 stænger

1 stk. EMISOLO200 nedtager

1 stk. EMISOLO330 røgtester

1 stk EMISOLO610 taskesæt

1 stk. EMISOLOA5 testgas

EMISOLO200

5707 439 802 506

EMISOLO330

5707 439 802 513

EMISOLO460

5707 439 802 520

EMISOLO610

5707 439 802 537

EMISOLO01

5707 439 802 544

EMISOLO02

5707 439 802 551

EMISOLO03

5707 439 802 568

39


ABA komponenter Testudstyr og testgas

40

Varetekst Vare-nr. EAN-nr.

Optisk- temodetektor testsæt

Leveres med batterier, hurtiglader og testrøg.

Testrøg er type Solo TS3.

Optisk-, CO- temodetektor testsæt

Leveres med batterier, hurtiglader og testrøg.

Testrøg er type Solo TS3 og TC3.

Optisk- temodetektor tester

Leveres uden batterier og hurtiglader, men inkl. testrøg.

Testrøg er type Solo TS3.

Optisk- CO- temodetektor tester

Leveres uden batterier og hurtiglader, men inkl. testrøg.

Testrøg er type Solo TS3 og TC3.

Kapsel med testrøg

Kapsel til Testifire detektortester.

Kapsel med CO testgas

Kapsel til Testifire detektortester.

Testifire 1001 m. Solo 101 stang

Testsæt med Testifire 1001 og stang EMISOLO101.

Testifire 2001 m. Solo 101 stang

Testsæt med Testifire 2001 og stang EMISOLO101.

Testifire 1001 m. Solo 108 stang

Testsæt med Testifire 1001 og stang EMISOLO108.

Testifire 2001 m. Solo 108 stang

Testsæt med Testifire 2001 og stang EMISOLO108.

Testifire 1001 m. Solo 100 stang

Testsæt med Testifire 1001 og stang EMISOLO100.

Testifire 2001 m. Solo 100 stang

Testsæt med Testifire 2001 og stang EMISOLO100.

Solo batteristav

Til Solo varmetester og Testifire detektortestere.

Solo lader t. batteristav

Lader til Solo batteristav.

Testifire 1001

5702 969 086 310

Testifire 2001

5702 969 086 327

Testifire 1000

5702 969 086 334

Testifire 2000

5702 969 086 341

TS3

5702 969 086 358

TC3

5702 969 086 365

Testifire 1

5702 969 086 372

Testifire 2

5702 969 086 389

Testifire 3

5702 969 086 396

Testifire 4

5702 969 086 402

Testifire 5

5702 969 086 419

Testifire 6

5702 969 086 426

EMISOLO760

5702 969 096 418

EMISOLO725

5702 969 096 425


ABA komponenter ABDL - automatisk branddørslukning

Holdemagneter 12/24 VDC

Varetekst Vare-nr. EAN-nr.

ABDL-231

ABDL-centralenhed, anvendes med konventionelle detektorer.

Mål: H x B x D: 193 x 150 x 37mm.

Farve: Grå.

DBI godkendelsesnummer: 231-138.

ABDL-pakke komplet

Med detektorer og holdemagnet, pakken indeholder 1 stk. ABDL 231 centralenhed, 2

stk. sokler til detektorer, 2 stk. røgdetektorer samt 1 stk. 50 kg dørholde-magnet type

1350.

Leveres samlet i papkasse.

Nødstrømsforsyning til ABDL 231

ABDL-nødstrøm inkl. 2 stk. 12 V /0,8 Ah akkumulatorer. Nødstrømsforsyningen tilsluttes

ABDL-231 med henblik på at sikre drift af centralen selv om forsy-ningsspændingen falder

væk.

Mål: H x B x D: 193 x 150 x 37mm

Farve: Grå.

1350

Holdemagnet 50 kg. I alu-hus. inkl. anker. Holdekraft på 50 kg. ved 24VDC forsyning.

Kan også anvendes med 12 VDC forsyning.

1360

Holdemagnet 100 kg. I alu-hus inkl. anker. Holdekraft på 100 kg. ved 24VDC forsyning.

Kan også anvendes med 12 VDC forsyning.

1370/15

Holdemagnet med 15 cm arm, med ankerplade og udliggerstang på 15 cm.

Magnethovedet kan drejes. Holdekraft på 50 kg. ved 24VDC forsyning. Kan også anvendes

med 12 VDC forsyning.

1370/30

Holdemagnet med 30 cm arm, med ankerplade og udliggerstang på 30 cm. Magnethovedet

kan drejes. Holdekraft på 50 kg. ved 24VDC forsyning. Kan også anvendes med

12 VDC forsyning.

1380/15

Holdemagnet med 15 cm arm, med ankerplade og udliggerstang på 15 cm.

Magnethovedet kan drejes. Holdekraft på 100 kg. ved 24VDC forsyning. Kan også anvendes

med 12 VDC forsyning.

1380/30

Holdemagnet med 30 cm arm, med ankerplade og udliggerstang på 30 cm.

Magnethovedet kan drejes. Holdekraft på 100 kg. ved 24VDC forsyning. Kan også anvendes

med 12 VDC forsyning.

ABDL tryk

Udløsertryk til magnet (reservedel).

Udløsertryk kontakt, rød, til udskiftning ved defekt.

EMIABDLcentralDK

5707 439 801 349

EMI80220011

5707 439 801 356

EMIABDL231NS

5707 439 801 868

EMI1350

5707 439 800 519

EMI1360

5707 439 800 526

EMI137015

5707 439 800 533

EMI137030

5707 439 800 540

EMI138015

5707 439 800 557

EMI138030

5707 439 800 564

EMI1000400022

5707 439 801 455

41


ABA komponenter Servicemåleværktøj

42

Varetekst Vare-nr. EAN-nr.

MOD-400R

Testmodul til 400/500, til måling af tilsmudsning af detektorer i 100/200 serien ved hjælp

af et almindeligt måleinstrument. Kan ikke anvendes til detektorer i 300 serien.

Software- og infoprodukter

EMIMOD400R

6430 043 851 132

Intellia EPR programmeringsboks EMI53832030ESM

6430 030 847 421

MCO editor

Konfigurationsprogram til MCO.

ESA editor

WinEsa konfigurationsprogram til ESA.

FX editor

WinFX konfigurationsprogram til FX.

Kompatibel med ESA centraler.

FXnet editor

WinFXnet konfigurationsprogram til FX-net

SKAL bruges på alle Fxnet centraler.

FMPX editor

WinFMPX konfigurationsprogram til FMPX.

FX Service værktøj

Serviceværktøj til udlæsning af detektorværdier og firmwareopgradering .

Kontakt kunde-service

for brand og sikring 44

73 78 80

Kontakt kunde-service

for brand og sikring 44

73 78 80

Kontakt kunde-service

for brand og sikring 44

73 78 80

Kontakt kunde-service

for brand og sikring 44

73 78 80

Kontakt kunde-service

for brand og sikring 44

73 78 80

Kontakt kunde-service

for brand og sikring 44

73 78 80


ABA komponenter Grafisk præsentationssoftware og

reservedele til konventionelle centraler

Varetekst Vare-nr. EAN-nr.

OPC server

OPC server til Esmi brandalarmcentraler.

ESGRAF 4

ESGRAF 4 grafisk brugerflade.

Softwaren bruges til at opbygge en grafisk brugerflade for Esmi brandcentraler

Indeholder både klient, database og konfigurationssoftware for import af oplysninger

fra FX systemet.

ESGRAF 4 Klient licens

Licens til ESGRAF. Der købes en licens pr. klient pc, som systemet ønskes

at kunne køre på.

EMI00393023

6430 030 840 996

Kontakt kundeservice

for brand og

sikring 44 73 78 80

Kontakt kundeservice

for brand og

sikring 44 73 78 80

Varetekst Vare-nr. EAN-nr.

ESCO/PB

ESCO (2) processorprint (PB).

ESCO4/PB

ESCO 4 processorprint (PB).

ESCO/ESCO4/DB

ESCO / ESCO4 displayprint (DB).

PD4CH 4-CH PULSE

Hybrid circuit.

AT1 ACTIVE TERMI

Aktivt endeled.

MINI-2000/PB

Processorprint.

MINI-2000/DB

Displayprint.

27V 1,7A MINI

Strømforsyning MINI2000.

47805030

6430 043 851 248

47805280

6430 043 851 293

47805040

6430 043 851 255

45807010

6430 043 851 163

45807030

6430 043 851 170

47804500

6430 043 851 187

47804520

6430 043 851 194

22702675

6430 043 851 156

43


ABA komponenter

44

Varetekst Vare-nr. EAN-nr.

Strømforsyning til ESA 1

230/30 - 35VA.

ESA1/PB

ESA1 processorprint.

ESA1/DB

ESA1 displayprint.

ESA1/MB

ESA1 motherboard.

Strømforsyning til ESA 2

27V 1,7A ESA.

SP-ISB

Seriel kommunikationsprint. Sæt med de nødvendige komponenter til seriel kommunikation

til andre centraler m.m.

ESA2 til ESA4 EXP

Sløjfeudvidelseskort 2 til 4.

ESA4 til ESA6 EXP

Sløjfeudvidelseskort 4 til 6.

ESA6 til ESA8 EXP

Sløjfeudvidelseskort 6 til 8.

LIB-ISO

Sløjfeisolatorprint. Sættes mellem sløjfeudvidelseskort for at forhindre støjgener mellem

sløjferne.

ESA/CT500/MB/PB

Processorprint.

ESA/MB

Display printmaster.

ESA/CB

Forbindelsesprint.

ESA/OB

Åben kollektorprint.

MESA MB

MESA motherboard.

MESA DB

MESA displayboard.

Reservedel til ESA 1 og 2

48112530

6430 043 851 323

47805360B

6430 043 851 309

47805265B

6430 043 851 286

47805370B

6430 043 851 316

22702670

6430 043 851 149

00702001

6430 030 843 553

00702003

5707 439 800 069

00702005

5707 439 800 083

-

5707 439 800 069

00702070

5707 439 800 090

47804615

6430 043 851 200

47804810

6430 043 851 217

47804820

6430 043 851 224

47804830

6430 043 851 231

47805250A

6430 043 851 262

47805260B

6430 043 851 279

ESA -1 Folie Kontakt Schneider

Electric 8820 4060

ESA Folie Kontakt Schneider

Electric 8820 4060

Mesa Folie Kontakt Schneider

Electric 8820 4060


Schneider Electric Danmark A/S

Industriparken 32

2750 Ballerup

Tlf.: 44 20 70 00

www.schneider-electric.dk

Da standarder og produkter er under kontinuerlige ændringer, kan oplysninger i denne brochure

ændres og er derfor ikke bindende, før rigtigheden er bekræftet af os.

www.lk.dk 03-2013

SE1008DK_v2 © Schneider Electric - All rights reserved

More magazines by this user
Similar magazines