Tusass - Tele

tele.gl

Tusass - Tele

7. Normunik paasiniaavimmi paasissutissat

Sullitap mobiltelefoniata normua Kalaallit Nunaanni

telefonbogimut ilanngunneqassanngilaq. Sullitap

ilanngussinissaq kissaatigippagu normu normunik

paasiniaavimmut kiisalu TELE Greenlandip Internetikkut

nittartagaani normunik paasiniaavimmut ilanngunneqassaaq.

8. Tusass-ip atuuffigisinnaasai atorneqarfigisinnaasaalu

Tusass Kalaallit Nunaanni GSM-imut kiffartuussivilinni

tamani atorneqarsinnaavoq. Tamanna pillugu

paasissutissat sukumiisut TELE Greenlandimut saaffiginninnikkut

pissarsiarineqarsinnaapput. Tusass

Kalaallit Nunaata avataani atorneqarsinnaanngilaq.

9. Teknikkikkut allannguutit akornutillu

TELE Greenland pisinnaatitaavoq TELE Greenlandip

telenet-ianik kiffartuussinerinillu suliaqarnermut

atatillugu teknikkikkut, aserfallatsaaliinikkut ingerlatsinikkullu

suliassanut pisariaqartutut nalilerneqartunut

tunngasunik peqquteqartumik, imaluunniit

pisortat piumasaqarnerat naammassiniarlugu pisariaqarsinnaasumik

qamitsinissamut, akornusersuinissamut

allanngortitsinissamulluunniit.

Allannguisoqarniartillugu TELE Greenland sapinngisamik

piffissap ungasinnerani Kalaallit Nunaanni

aviisit tusagassiorfiilluunniit allat sullitanut amerlanerpaanut

ilisimatitsiviusinnaasutut nalilerneqartut

aqqutigalugit ilisimatitsisassaaq.

10. Tusass-imut akit

Kiffartuussinernut Tusass-imut tunngasunut akigititaasut

TELE Greenlandimit aalajangersarneqartarput,

tamakkununngalu maleruagassat naapertorlugit

Naalakkersuisut akuersissutigisarpaat. Akit atuuttut

pillugit paasissutissat TELE Greenlandimut saaffiginninnikkut

pissarsiarineqarsinnaapput.

11. Akisussaaffik

11.1 Sullitaq killilersuutit kinguliani taaneqartut tunngavigalugit

TELE Greenlandip allalluunniit TELE

Greenlandimit akisussaaffigineqartup suliaqarnerata

sumiginnaanerataluunniit kingunerisaanik annaasanut

Kalaallit Nunaanni eqqartuussivitsigut taarsiiffigineqarnissamut

maleruagassat nalinginnaasut naapertorlugit

taarsiiffigineqarsinnaatitaavoq.

11.2 TELE Greenlandip annaasanut, TELE Greenlandip

telenet-ianik kiffartuussinerinillu suliaqarnermut

atatillugu teknikkikkut, aserfallatsaaliinikkut

ingerlatsinikkullu suliassanut pisariaqartutut nalilerneqartunut

tunngasunik peqquteqartumik, imaluunniit

pisortat piumasaqarnerat naammassiniarlugu

pisariaqarsinnaasumik qamitsisoqarnerata,

akornusersuisoqarnerata allanngortitserisoqarnerataluunniit

kinguneranik pisunut taarsiinissamut

akisussaatitaanngilaq, tamatumani TELE Greenlandip

ajoqusiinissat killilersorniarlugit iliuuseqarnissani

sumiginnarsimanngippagu.

11.3 Kukkunerit, unittoornerit akornusersuinerilluunniit

sullissisut allat pigisaasa ingerlataasaluunniit

kukkusumik aallakaatitsinerinik, atortuinik il.il.

imaluunniit pissutsinik allanik ajornartooruteqarner-

5