Tema brand i skibe - Søfartsstyrelsen

sofartsstyrelsen.dk

Tema brand i skibe - Søfartsstyrelsen

I et andet tilfælde (MÆRSK MASTER, supplyskib, 3949 BT) var der et problem i forbindelse

med udløsning af anlægget, idet et rørfitting ved anlæggets pilotflaske var fejlmonteret, hvorved

der opstod lækage, der kunne forsinke udløsningen. En hurtig og resolut indgriben fra

maskinchefen ordnede problemet, og anlægget var effektivt.

Halon 1301 blev introduceret som brandslukningsmiddel i 1970’erne i fast anbragte

brandslukningsanlæg for maskinrum, typisk som typegodkendte kombinerede brandmelde-

og brandslukningsanlæg. Anlæggene blev installeret i stort antal især i fiskeskibe og

mindre last- og passagerskibe i slutningen af 1970’erne i forbindelse med ikrafttrædelse

af ny regler om konstruktiv brandsikring i skibe. De små anlæg var ofte udløst ved en

elektrisk impuls fra et kontrolskab i styrehuset.

Halon 1301 har mange gode egenskaber som brandslukningsmiddel, og der er i tidens

løb slukket mange maskinrumsbrande med dette slukningsmiddel. Det er meget effektivt,

hvis det bruges rigtigt, relativt let at bruge, relativt ugiftigt, anlægget fylder ikke meget, og

i gasform skal der kun bruges 5 – 6 % af det beskyttede rums volumen. De relativt små

koncentrationer betyder imidlertid, at det er afgørende vigtigt at standse al ventilation og

forbrændingsmotorer, før anlægget udløses.

Halon 1301 virker som inhibitor i forbrændingsprocessen og slukker branden ved at bryde

reaktionskæden i branden.

Imidlertid har Halon 1301 som en række andre haloner og freoner ugunstige egenskaber,

idet de virker stærkt nedbrydende på klodens ozonlag, hvorfor det har været forbudt

som slukningsmiddel i fast anbragte anlæg i skibe siden 2002.

Som afløsning for Halon 1301 har man introduceret en række forskellige andre slukningsmidler,

med omtrent tilsvarende gode brandslukningsegenskaber uden miljømæssigt

ugunstige egenskaber.

Halon 1301 er blevet brugt som slukningsmiddel i fast installeret anlæg i 13 tilfælde, heraf

9 i fiskeskibe, 3 i lastskibe og i 1 tilfælde i passagerskib.

Af de 9 tilfælde i fiskeskibe lykkedes det at bruge Halon 1301-anlægget effektivt i 4 tilfælde

(LONG FORTIES, NIKLAS KLITBO, NANOQ TRAWL og KARINA MUNK).

I 4 tilfælde (RIKKE-LINE, MECHALAN, JONNA BETTINA og WESTBANK) lykkedes det

ikke at bruge Halon 1301-anlægget, fordi branden havde afbrudt strømforsyningen til

anlæggene.

I et tilfælde (BLUE SKY) lykkedes det ikke at slukke branden med Halon 1301, fordi man

ikke havde lukket tæt til maskinrummet og stoppet dieselmotorer, inden anlægget blev

udløst.

I mindst 2 tilfælde af de ovenstående var man endvidere forhindret i at komme ind til

Halon 1301-anlæggets betjeningspanel i styrehuset på grund af røg.

Halon 1310 er blevet brugt i 1 tilfælde af brand i et passagerskib (JUVEL, glasfiberfartøj,

13,6 BT). Branden blev slukket ved brug af både Halon 1301-anlægget, pulverildslukkere og

vand, og det fremgår ikke klart, hvilken effekt halonen havde.

Temaundersøgelse fra Opklaringsenheden

Side 29

More magazines by this user
Similar magazines