Hent Tangebladet september 2004 - Det Danske Spejderkorps

hotel.dds.dk

Hent Tangebladet september 2004 - Det Danske Spejderkorps

Adresseliste - 1. Ribe Trop - September 2003

LEDELSE

MINI / MIKROGRENEN - tirsdage kl. 17.00 - 18.30:

ML (MIK) Lene Sondrup Jensen, Farup Kirkevej 44, Farup, 6760 75 41 13 38

MM (MIK) Chris Johnsen, Nr. Farupvej 23, Farup, 6760 Ribe 75 41 07 02

MM (MIK) Marianne Skalborg Jensen, Tangevej 92 A, 6760 Ribe 75 42 21 26

MA (MIN) Dorthe Andersen, Obbekærvej 50, 6760 Ribe 75 42 25 17

MM (MIN) Jan Kragh Lund, Strengevej 61, Lustrup, 6760 Ribe 75 42 43 70

JUNIORGRENEN - onsdage kl. 18.00 - 20.00:

JL Birthe Tranberg, Finsensvej 17, 6760 Ribe 75 41 03 58

JA Nancy Jensen, Kileagervej 8, Hillerup, 6760 Ribe 75 43 16 23

JA Kent Rygaard, Farup Kirkevej 46, Farup, 6760 Ribe 75 41 15 15

SPEJDERGRENEN - mandage kl. 19.00 - 21.00:

TL Jesper Gregersen, Sviegade 2 B, 1., 6760 Ribe 75 43 77 37

TA Jens Christian Pinborg, Drost Pedersvej 16, 6760 Ribe 75 42 00 08

SENIORKLANEN - torsdage kl. 19.00 - 21.00:

KL Simon B. Simonsen, Sct. Laurentii Gade 20, 6760 Ribe 40 11 15 28

KA Claus Guldberg Jepsen, Mosevej 31, 6760 Ribe 20 70 32 95

BESTYRELSE

Formand Tina Rygaard, Farup Kirkevej 46, Farup, 6760 Ribe 75 41 15 15

Kasserer Gitte Nymand Nielsen, Kurveholmen 20, 6760 Ribe 75 42 27 86

Repræsentanter:

Forældre Jens Beyer, Seminarievej 112, 6760 Ribe 75 42 46 00

Ledere GL - Niels Pinborg, Drost Pedersvej 16, 6760 Ribe 75 42 00 08

Ledere TL - Jesper Gregersen, Sviegade 2 B, 1., 6760 Ribe 75 43 77 37

Unge TA - Jens Christian Pinborg, Drost Pedersvej 16, 6760 75 42 00 08

Unge Jan Kragh Lund, Strengevej 61, Lustrup 6760 Ribe 75 42 43 70

Suppl. ML - Lene Sondrup Jensen, Farup Kirkevej 44, 6760 75 41 13 38

Repræsentanter:

Divisionsråd: Tina Rygaard, Lene S. Jensen, Marie Quist Gerken, Lasse Lundby

Kristensen, Niels Pinborg og Jens Beyer (suppleant).

Korpsråd: Jesper Gregersen og Marie Quist Gerken.

GRUPPEN

HYTTE Tangehytten, Tangevej 126, 6760 Ribe 29 42 06 90

UDLEJ Mathias Olesen, Finsensvej 23, 6760 Ribe 75 41 02 30

BLAD Jesper Gregersen, Sviegade 2 B, 1., 6760 Ribe

4

75 43 77 37

1. Ribe Trop

Det Danske Spejderkorps

September Oktober

November

2004

1


Udgives af:

1. Ribe Trop

Dronning Dagmar Division,

Det Danske Spejderkorps

Redaktion:

Jesper Gregersen

Næste deadline:

20. november 2004, gerne før.

Indlæg og annoncer:

Mail: tangebladet@stofanet.dk

Post: Jesper Gregersen

Sviegade 2b, 1.

6760 Ribe.

Forside:

Den Hemmelige Testzone på Blå

Sommer 2004.

Tryk:

Kopi&Print, Bramming - 75101309

Oplag:

100 stk. på papir

30 stk. per e-mail

Saltgade 18

6760 Ribe

2

Indhold

Gruppelederen

Nyt fra bestyrelsen

Tangehytten

Mikro og mini sider

Blå Sommer 2004 sider

Junior sider

Storspejder sider

Lederhverve reklame

Konkurrencer

Kalenderen

De der skal hædres

Bestil Blå Sommer CD’en

Adresselisten

ArkiTegnRibe ApS

3

4

6

7

9

13

14

16

17

18

18

19

20

Redaktørens spalte

Årets sommerlejr ligger vist stadig

ganske klar i hovedet på mange af

os. Det kan ikke mindst ses på de

mange indlæg og billeder jeg har

modtaget.

Det betyder også at der denne

gang bliver lavet en CD med billeder,

blade, musik og hvad der ellers har

været oppe at vende på Blå Sommer

2004.

Jesper

Tlf. 75 42 21 22

www.arkitegnribe.dk

Gruppens Blå Sommer CD

- med billeder, lejrblade, musik,

flyfoto og meget andet kan blive

din.

Det eneste du skal er at bestille

den hos din leder og bingo den

er din.

3

Find en leder og vind

Gruppen mangler ledere hos Minier

og Storspejdere, derfor udlodder

vi nu en præmie til den

som finder os en eller flere ekstra

ledere. Læs videre på side 16


Kalenderen

September

Tirsdag 14.

Weekend 17-19.

Uge 18-26.

Fredag 24.

Onsdag 29.

Oktober

Torsdag 21.

Lørdag 23.

Weekend 30-31.

November

Lørdag 20.

Torsdag 25.

December

Tirsdag 7.

Januar 2005

Lørdag 15.

Søndag 16.

Efterlysning...

Jakke

Glemt i Marbækhytten

(MIKRO/MINI)

Udfyld selv

Udfyld selv

Blå Sommer DVD

Bestilt af ledere. Skal

ses af spejdere.

Mælkejunge

Søges og ønskes rigtig

meget.

Spejderhistorier

fra Blå Sommer

2004

Sct. Georgsgildetur til Oksbøl (LEDERE)

Korpsrådsmøde på Stevninghus

Spejderhjælpsuge

Ledermøde m.m. (LEDERE)

Ungdomsgudstjeneste i Sct. Catharinæ Kirke (ALLE)

Ledermøde (LEDERE)

Dividusdag i Holsted (MIKRO)

Weekendhyttetur til Tangehytten (MIKRO/MINI)

Deadline Tangebladet

Ledermøde (LEDERE)

Fælles juleafslutning (ALLE)

Nytårskur (LEDERE)

Nytårsparade i Ribe (ALLE)

Meld dig hos din leder

Udfyld selv

Meld dig hos din leder

Henvendelse til redaktøren


Tangebladet@stofanet.dk

Kan sendes til redaktøren


Tangebladet@stofanet.dk

eller puttes i postkassen.

18

Tillykke

De der skal hædres

Mikro / mini

Lasse

Emil

Nis

Junior

Jacob

Jesper

Søren

Klaus

Stor-spejder

Katrine P

Senior & Leder

Birthe

Marie

Kent

Niels

15. oktober

15. december

31. december

6. september

4. december

8. december

26. december

10. maj

17. september

22. september

12. november

19. december

Som en del nok har bemærket er

der meget rod i Tangehytten.

Der står alt muligt overalt i hytten,

så man næsten ikke kan finde

en stol at sidde på. Det skyldes

at vi er i gang med et større

renoveringsarbejde, som gerne

skulle ende med at vi får meget

bedre bade- og toiletforhold i hytten,

når det en gang bliver færdigt.

I korpset ”roder” det vist også lidt

efter den store strukturomlægning

med mere nærdemokrati.

Der er ikke længe til det første

store korpsrådsmøde, hvor alle

grupperne kan sende deres repræsentanter,

men det kniber

efter sigende lidt med at få samlet

så mange repræsentanter

som man havde ønsket, specielt

blandt de yngre medlemmer,

som jo egentlig var en væsentligdel

af den nye korpsrådsstruktur,

og det er jo et eller andet sted en

skam, når tingene ikke fungerer

på den måde, som man havde

håbet.

I gruppen ”roder” vi også lidt efter

strukturændringen med hen-

Undskyld vi roder!

3

syn til den del af arbejdet, som

ligger i kanten af spejderarbejdet,

nemlig de arbejdsgrupper,

som er med til at sørge for økonomiske

og fysiske rammer for

spejderarbejdet. Der er stadig

arbejdsområder, som gerne skulle

besættes med nogle friske

hænder, men det kommer forhåbentlig

efterhånden lige så stille?

Til gengæld roder det ikke på

spejderfronten! Efter en meget

vellykket korpslejr med stor tilslutning,

højt humør og blandet

vejr er alle igen tilbage på plads i

den normale hverdag igen, hvor

spejderaktiviteterne kører på

fuldt tryk uden at blive væsentligt

påvirket af rodet omkring på alle

niveauer. På en måde er det dejligt,

at man ikke sådan lige kan

ryste spejderne med uro udefra,

at det stadig er de klassiske

spejderdyder, som er det primære,

når spejderne mødes uanset

nye overordnede ideer. Hold fast

i det!

Med spejderhilsen Niels P


Forældre

Nyt fra bestyrelsen

Både den grå og blå sommer er nu

vel overstået. I skrivende stund sveder

de fleste over det daglige arbejde,

andre nyder varmen i en - af

erfaring - planlagt sen sommerferie.

Men ét er sikkert. Sommeren går på

hæld og alle aktiviteterne, herunder

spejdermøderne, starter op igen.

I bestyrelsen plejer vi at indkalde til

vedligehold af Tangehytten i september

måned. Dette bliver lidt anderledes

i år, da en tiltrængt renovering

af badeværelset nu er gået i

gang.

JENS

PEDERSEN

ApS

Aut. EL -Installatør

Ydermøllen Ribe

Tlf. 75 42 32 32 . www.jp-el.dk

www.for-your-comfort.dk

4

Det lille rum, som vi kaldte kontoret,

bliver lagt til badeværelset og i det

nye badeværelse bliver der plads til

et langt vaskebord, et aflåst toiletrum

og et baderum.

Projektet bliver finansieret ved tilskud

fra kommunen og tilskud fra

vores støtteforening Tangehytteforeningen.

Derudover yder Simon

murerarbejdskraft og VVS-manden

Carsten Poulsen har tilbudt at arbejde

gratis mod at vi foretager indkøb

af materialer hos ham.

Lidt længere henne i forløbet vil det

blive nødvendigt at indkalde frivillige

hjælpere, nemlig når der skal males

og ikke mindst når der skal gøres

rent efter murerarbejde m.v.

Ydermøllen · 6760 Ribe

Tlf. 75 42 09 83

Konkurrence

Spejderopgaven

Konkurrencen i dette blad kan

bedst løses ved at gå udenfor og

måle flagstangen. Hvor høj er

den? Højden bedes angivet i cm,

m eller hvad du lige bedst kan

med.

Forældreopgaven

Hitter du på en konkurrence, kan

en god historie eller har noget på

hjertet, så send det til Tangebladet.

Svaret skal du komme i den røde

postkasse i køkkenet (der står

Tangebladet på den).

Det rigtige svar

Tangebladet indeholdt sidste

gang hele 6 råbåndsknob. Jeg

synes det er flot at alle svarede

rigtigt, og ikke talte det ene ottetalsknob

med.

Der må gerne være endnu flere,

der svarer på konkurrencerne,

derfor udloddes også en præmie

for bedste forældre-indslag.

Spejdererfaring

Torsdag den 22. januar 2004 kl.

20.30 svarede seniorerne at

17

gruppen til dato har en samlet

spejdererfaring på 160 år, 5 måneder,

28 dage og 4 timer. I næste

nummer at Tangebladet, går

vores næsten alt vidende gruppeleder

Niels Pinborg regnestykket

efter.

Præmier

Blandt de rigtige løsninger har vi

denne gang Thomas

(storspejder), der frit kan vælge

mellem en mug, en feltflaske, et

knobtov eller bestik med pose.

Seniorernes præmie lader vist

vente på sig. Mon ikke det snart

skal være. Læs om det i næste

nummer af Tangebladet.

Spejdernes byttecentral

Er du vokset ud af uniformen eller

vil du bare prøve en lidt anden

model?

Kontakt din afdelingsleder eller

send en e-mail til:

ribetrop@stofanet.dk

I bedste fald bliver dit problem

løst, ellers kan du måske løse

andres uniformsbehov.


DET DANSKE SPEJDERKORPS

S P E J D E R L E D E R ?

Er det noget for dig?

Vi er: en spejdergruppe under DDS, Det Danske Spejderkorps, som

mangler ledere, da et par stykker af ”de gamle” er rejst andre

steder hen.

Vi bor: i Tangehytten, Tangevej 126, 6760 Ribe.

Vi mangler: ledere til vores:

- Mikro-Minigren, som består af 15 - 20 spejdere (6-10 år)

- Spejdergren, som består af 10 - 15 spejdere (12 - 15 år)

Vi tilbyder: en masse udfordringer med en masse aktiviteter udendørs

i den friske luft eller indendørs i vores hyggelige, gamle

spejderhytte på de ugentlige møder (ca. 2 timer pr. uge) -

weekendture i hytte og telt, større lejre og andre arrangementer

med spejderne og de andre ledere (ca. 6 gange pr. år) -

spændende og hyggelige møder med de andre ledere, hvor de

forskellige aktiviteter planlægges (ca. 1 møde pr. måned) -

mulighed for at komme på kurser, hvor deltagerne lærer noget om

spejderarbejde og ledelse og om sig selv og sine egne grænser

Vi kræver ikke: forudgående kendskab til spejderarbejdet. Vi arbejder med learning-by-doing,

hvor du vil indgå i et team, som arbejder sammen

om opgaverne, og du vil få mulighed for at lære mere på de kurser,

som korpset afholder for ledere i DDS

Vi ønsker: at komme i kontakt med mennesker, som synes, at det kunne være

sjovt og spændende at prøve noget nyt og som har lyst til at

lægge noget af deres tid i arbejdet med børn og unge mennesker

Kontakt: til os kan ske til:

- Lene S. Jensen, Minileder Tlf. 75 40 13 38

- Jesper Gregersen, Tropsleder Tlf. 75 43 77 37

- Niels Pinborg, Gruppeleder Tlf. 75 42 00 08

16

Med hensyn til den ”daglige” rengøring

er der nu lavet en rengøringsplan

for hytten, således at de enkelte

grene på skift får til opgave at

gøre rent og rydde op ved møde,

afholdt den første uge i hver måned.

Den enkelte gren får derved

opgaven hver 4. måned.

Den foreløbige plan ser således ud:

September: Seniorerne.

Oktober: Storspejderne.

November: Juniorerne.

December: Mini/Mikro.

Januar: Seniorer.

O.S.V.

Herudover er det planen, at hytteudvalget

– og andre interesserede –

mødes en fastsat hverdag i hver

BYENS VAREHUS

SEMINARIEVEJ 1

6760 RIBE

75 42 11 00

5

måned (f.eks. den 2. mandag i hver

måned) for at foretage småreparationer,

rengøring m.v. Den endelige

ugedag er endnu ikke fastsat, da vi

ikke kender grenenes kommende

mødeaftener endnu…

I hytten er der i køkkenet opsat en

blok, hvor man kan skrive diverse

mangler/indkøb på, som bestyrelsen

skal tage sig af. F.eks. hvis

man mangler opvaskemiddel, toiletpapir,

el-pærer m.v.

Alle disse tiltag skulle gerne med

tiden højne standarden i hytten og

gøre tingene nemmere for de daglige

brugere af huset.

På bestyrelsens vegne:

Tina Rygaard.

Moltkes Allé 4 6760 Ribe

Tlf. 75 42 09 99


Fra Tangehytten

Som man vil kunne se, er der

store ting i gang i Tangehytten:

Vi er ved at få lavet et stort og

veludstyret bade- og toiletrum til

afløsning for det gamle, mere

enkelt udstyrede wc- og vaskerum.

Takket være tilskud fra kommunen

og fra Tangehytteforeningen

har vi fået mulighed for at lave et

nyt og mere tidssvarende rum

med flere toiletter og med en

bruser, hvor man kan blive skyllet

af, når man er på tur til Tangehytten.

Selv spejdere kan jo af

og til trænge til at få vand og sæbe

på kroppen, og det bliver nu

endelig muligt, efter vi har lagt

det gamle ”kontor” til, så vi ender

med et stort rum med meget

bedre plads.

6

En meget stor del af arbejdet laves

af vores flittige seniorspejdere

under ledelse af klanleder Simon,

som er murer i sin ”fritid”,

og det er naturligvis med til at

gøre projektet økonomisk lettere

at klare for gruppen.

At vores ”hussmed” også vil

hjælpe lidt med nogle timers arbejde

gør jo ikke sagen ringere.

Til alle implicerede og arbejdsomme

parter skal der derfor her

lyde en STOR TAK for indsatsen.

Vi glæder os alle meget til at se

resultatet af anstrengelserne,

som vil være med til at gøre vores

gamle Tangehytte en tand

bedre at være i.

NP

Den Blå Ko

Patruljen:

Ron PL, Frederik PA, Jonas PA,

Thomas, Mads, Peter, Marc.

Efter årets sommerlejr har vi lagt

fra land og begyndt med spejderarbejdet

igen.

Vores første patruljemøde brugte

vi på at tale om hvad der gør

spejder så anderledes fra andre

fritidsaktiviteter. På vores fremtidige

patrujlemøder, vil vi kigge

nærmere på disse emner. Vi har

i skrivende stund endnu ikke fået

vores møder helt tilrettelagt, men

vi har et par mindre emner til at

Den Blå Stork

Patruljen:

Jan PL, Pinborg PA, Steffen PA,

Tranberg, H.C, Marianne.

Hej, så kører vi igen.

Efter en fantastisk BLÅ

SOMMER’04 er vi nu klar til at

starte på en frisk. Denne sæson

bliver spring fyldt med fede ture,

total seje møder og en masse

hygge. Sagt med andre ord, er

der noget at glæde sig til. Der

skal bl.a. nævnes fx juleweekend,

på løbehjul til Mandø osv.

(eller noget???).

Vi startede ud til oprykning, hvor

15

Storspejder

begynde med: Vores stander,

Ko-mærker, forskellige ceremonier,

kageliste, renovere tropsovnen

og tale om vores næste

patruljetur.

Til sidst et lille sommerlejrfoto.

der blev bygget egen flyvefiskbane

nede ved bålpladsen. Den

skulle selvfølgelig testes mandagen

efter. En halv time efter kunne

man på det slående resultat

(7-2 til storkene) konstatere,

STORKENE ER OG BLI’R DE

BEDSTE!!! (ta’ den mikroer!!!!).

Vi satser meget stærkt på ture

og lejre i denne sæson. Der vil

være en masse ture (mere eller

mindre seriøse). Ellers er det

planen, at vi skal arbejde en del

med en hjemmetrykt kagebagebog,

et fotoalbum og en patruljesang

osv.

Spejderhilsen Den Blå Stork


Storspejder

Kære storspejder,

Nå da da, det nye spejderår er

sørme kommet lidt bag på jeres

leder. Han har ikke engang givet

jer mærker endnu. Og mødetider,

der ikke er til at hitte ud af.

Nå men, ledere er vist nok også

kun mennesker af kød og blod.

Jeg er næsten sikker på at han

er ved at komme slemt efter på

det sidste. Jeg har i hvert fald

hørt at han har fundet sin gamle

legebog frem.

Nå men, alt kan ikke gå op i hat

og briller (læs: boldspil og kageslapperas).

Mon ikke han hitter

på noget med mærker og kilometer

i.

Vandretur til efteråret

I samarbejde med seniorerne

skal vi på vandretur til efteråret.

Det bliver en lille træningstur

med udfordrende opgaver undervejs.

Turen lægger op til en større

vandretur til foråret, hvor i virkelig

kan få KM’er i benene og

mærker på ærmerne.

Datoen meldes snart ud…

Patruljetur i efteråret

Tropsledelsen melder ud at patruljerne

selv skal finde en week-

14

end de kan. Husk kalender.

Nye mødetider - Mandage

Patruljemøde 19-21 lige uger

PLA møde 18:30- ulige uger

Tropsmøde 19-21

uger 39, 43, 47

Tropsmøde 19:30-21

uger 41, 45, 49

Uge 42 Ferie

Uge 50 Juleafslutning 7-12-2004

Kære Patruljeledere og

Patruljeassistenter

Det første spæde møde i Patruljeleder

og patruljeassistentpatruljen

var et kort møde, hvor

vi lige skulle tale om hvad vore

fremtidsmål med patruljen er.

dBP

Vores nye og korte navn er, der

lyder højtfavnende og samtidig

oser af at vi er lidt mere end andre

spejdere. Alle kender BP. Og

vores råb skal råbes med mere

end 100 dB (uden P).

Vel mødt! JG og JCP

-)+2/ & -).)

Kære Mikro/Mini

Lørdag d. 21. august var der oprykning

for mikroer. De fem friske

mikroer, der mødte op blev

udsat for skrækkelige og svære

prøver.

• De gled på pressending smurt

ind i brun sæbe.

• De fulgte en svær rute igennem

skoven, MED BIND FOR

ØJNENE!!!!

• De skulle finde mønter i ulækre

spande, FØJ………..!

Derefter skulle de binde råbåndsknob

og flagknob. (Alle

kunne binde det på ryggen, TA’

DEN STORSPEJDERE!!!)

Til sidst aflagde alle spejderløftet.

Da oprykningen var overstået

og alle havde overlevet, fik vi

masser af kage og saftevand.

Mens vi rykkede op havde storspejderne

lavet en FLOT flyvedinosaur-bane

og alle spillede. Det

var sk… skægt!!

7

Vi er nu klar til en ny sæson, friske

og veloplagte……

Spejderhilsner

Mikro/Mini-grenen.

-o0o-

Efter oprykningen ser fordelingen

af spejdere i de to grene sådan

ud:

Mikro

Mads

Frida

Frederik

Bjarke

Kasper

Mini

Christian

Mille

Frederik

Emil

Bjarke

Christopher

Lukas

Lasse

Nis

Nikolaj

Daniel

Thorleif

Kiki


-)+2/ & -).)

EFTERLYSNING!

Da Mikroerne og Minierne var på

weekendtur i Marbæk i slutningen

af april 2004, blev der fundet

en mørkgrå Alpine jakke str. XL.

Den savner sin ejermand.

Henvendelse til Dorthe.

8

Junior

Junior weekend i juni.

Vi cyklede ud til grønspejder hytten

i Ribe. Om aften cyklede vi

ud til Ribe by night, hvor vi lavede

en aktivitet hvor men kunne

sejle i en hjemmelavet både. Jesper

han sank i båden.

Derefter cyklede vi tilbage til hytten

hygge med kage og saftevand

og så gik vi i seng. Næste

formiddag cyklede vi i Galgebakkeskoven

hvor vi på orienteringsløb

med kort og kompas.

Så cyklede vi tilbage til hytten og

fik frokost mad og derefter lavede

vi bivuak som vi skulle sove i.

Næste morgen pakkede vi sammen

og tog hjem. I den tid vi

havde fri i spillede vi kun dødbold.

Mvh. Glen og Søren og Michael.

13


Maden: 10 (Maden var god, men

der var til tider ikke nok af den

plus vi opdagede fænomenet

”Dansk Køkultur”)

Blå Sommer-isen: 9 (ideen var

meget god, men det var ikke ret

uhandy at rende rundt med blåt

mundtøj resten af dagen)

X-speditionen: 8 (lysene ved vejene

trækker op, film-festivalen

trækker ned)

Det Store Mix: 9 (madkrigen og

planlægningen trækker meget

ned, men samtidig trækker den

udendørs biograf meget op)

Den hemmelige testzone: 8 (den

var ikke dårlig, men heller ikke i

top)

Afslutningen: 03 Vi havde ME-

GET store forventninger til afslutningen,

men de blev overhovedet

ikke opfyldt! Der manglede

det længe ventede fyrværkeri,

den skaldede voldborg-type var

12

et pænt stort kiks. Musikken hæver

os dog fra 00.

Verdens største bivuak: 8 (en

god ide, men desværre en smule

vådt og trangt)

Alt i alt får BLÅ SOMMER`04 en

gennemsnitskarakter på 8,3!

(afrundet)

BLÅ SOMMER

Mille og Christian var de to eneste minier

der deltog på BLÅ SOMMER i år.

Her er hvad Christian især husker derfra:

Vi kørte med bussen til Kliplev. Da vi

kom derned, fik vi besked på at vente i

bussen i et kvarter – men der gik nok

nærmere tre kvarter, før vi endelig måtte

komme ud af bussen. Først skulle vi

smide alt vores bagage i en stor container,

hvor der stod ”HAWET” på, derefter

skulle vi gå ud til selve lejren. Det

hele virkede lidt uvirkeligt, nok fordi der

var så mange mennesker der og fordi

man havde glædet sig så længe og

fordi man ikke rigtig vidste, hvilke oplevelser

der ventede forude. På vejen ud

til lejren var der forskellige opgaver undervejs.

Et sted skulle vi tage en pensel

og male en streg på et maleri. Et andet

sted skulle vi tage en kugle og trille den

ned i en slags tællemaskine.

Da vi kom frem til det sted hvor vi fra 1.

Ribe Trop skulle ligge, skulle vi til at

sætte telt op. Vi (Mille og Christian)

delte telt med Marianne, Lene og Dorthe.

Bagefter skulle vi hente bagagen

og spise aftensmad.

Den første morgen var der fælles morgenmad

og koncert. Det var alle sangene

fra Melodi Grandprixet og indimellem

sangene var der en mand, der råbte

helt vildt hørt i mikrofonen.

Grendagen var rigtig god. Vi skulle på

løb rundt på hele lejrpladsen. Vi skulle

finde bestemte steder, der var taget

billeder af og tipse 13 rigtige, men samtidig

skulle vi også finde ”Find” for at få

9

nogle forskellige stempler. Men man

skulle passe på, for der var også nogle

falske ”Finder” imellem.

Ved selve Stevninghus skulle vi skrive

vores navn på en brosten. Alle stenene

blev derefter lagt i et mønster som en

kæmpe spejderlilje til varigt minde om

Blå Sommer 2004. Som afslutning på

Grendagen var der koncert med Mek

Pek Partyband.

En aften var der fælles grillaften i hele

underlejren. Det smagte rimeligt godt,

men det røg helt vildt meget. Bagefter

var der fælles underholdning med en

mand og hans kuffertcirkus. Han var

rigtig sjov og han lavede bl.a. et skørt

nummer, hvor han ikke kunne slukke

nogle fakler.

Det sejeste var, at vi (Minierne) nåede

at få FRIENDSHIP AWARD mærket og

at vi var de eneste fra 1. Ribe Trop der

fik det .Vi fik mærket fordi vi legede

”Menneske Kryds og Bolle” og

”Tumleleg” med nogle spejdere fra en

anden division (Hovedgård Gruppen)

og fordi vi en formiddag var på besøg

hos nogle spejdere fra de Baltiske lande.

Om søndagen var der besøgsdag og

vores hjemrejsedag. Vi tog afsked med

de andre spejdere og begav os hjemad

godt trætte og beskidte men med en

masse gode oplevelser i rygsækken.


Blå sommer!

Af Junior

Fredag d. 23/7.

Da lederne var taget på lederdag

så hyggede vi os (junior) med

Niels og Irene.

Vi gik rundt med prinses Benedikte

og så en stor dele af lejen.

Da vi gik fra Benedikte så vi en

kæmpe rutsch bande og en masse

andre aktivitet. Kl. 17.00, da

lederne kom hjem, lavede vi kylling

(frosne) til aftensmaden og

det stod ned i stænger, så der

blev gravet render over hele lejeren.

Juniverset

Af Bjørnebanden, Junior

Juniverset var en juniordag kun

for juniorer.

Os Bjørnebanden var sammen

med Tønder Pigegruppe. Vi lavede

et lille cirkus, der hed Cirkus

Stemning.

10

Rikke og Maria reklamerede for

cirkuset, Katrine sjonglerede

sammen med en af tønder pigerne.

Jesper var den stærke mand,

og de andre var klovne. Der var

ikke så mange tilskuere, men det

var sjovt alligevel.

De Gæve Galler lavede en to

mands gynge sammen med Bispebjerg

gruppe. Og Rikke og

Katrine kunne i hvert fald sige, at

den virkede.

Katrine og Rikke og den

våde dag!

Af Junior

Det var aktivitetsdag, og først gik

vi ned til Hawet’s torv. Her kunne

man fange en fisk med hænderne,

og så skulle man spratte den

op og ryge den. Og safølig skulle

vi prøve det. Vi sprattede den op

og vi var ved at kaste op, det var

ikke så lækkert, men vi overlevede

da. Vi røgede den og vi spiste

den, men den manglede noget

salt.

Vi gik videre til store torv, vi købte

noget frugt, så så vi noget

med vand, nemlig vandkrig. Safølig

skulle vi også prøve det! Vi

var på hold med en der hedder

Per og hans lille fætter, ”det var

skide skæg”.

Når vi var færdige med det, gik vi

tilbage til lejren, på vej tilbage

ser vi en ny vandaktivitet. Der

var en kæmpe stort kar ful med

vand, karet var lavet af nogen

rafter og en brasening. Man skulle

sidde på en rafte som var lagt

hen over karet. Og så skulle man

sidde og slå modstanderen ned

med liggeunderlag. Første gang

faldt vi begge i vandet, men 2.

gang vandt Rikke. Så gik vi i bad

og vandet var isene koldt!

11

BLÅ SOMMER’04

Af Den Blå Stork, Storspejdere

Tirsdag d. 20. juli var vi alle klar,

vi mødte op på brandstationen

kl. 13:00. Rene og nyvasket troppede

vi op (trop op på en frisk

spejdertur), hvorefter vi kørte i

bus til Kliplev (vi kør med bus til

vores lejr, uuuuuuuuh). Efter en

lang bustur, med en masse underholdning

nåede vi Kliplev (put

dine hænder op). Derefter skulle

der spadseres til selve lejren.

Senior-grenen havde allerede

sat et af teltene op. Så var der

elles dømt BLÅ SOMMER i ti dage!

Vi har ikke tænkt os at skrive om

alle tingene her, så derfor har vi

givet nogle ting/aktiviteter stjerne,

efter 13-skalaen.

Åbningen + fælles morgenmad:

7 (programmet var godt ”nok”,

men stemningen var der ikke

(det lå om morgenen), den fælles

morgenmad var kedelig og

fungerede ikke optimalt)

Flyvefisk: 13 Lejrens højdepunkt

plus den flotte indsats. Holdet

takker alle de andre Ribespejdere

for den SUPER opbakning,

uden jer var det aldrig gået.

More magazines by this user
Similar magazines