Umschlag 095 804 C

manualboard.com

Umschlag 095 804 C

14

de no

I

Oversikt

1 Før første gangs bruk:

Monter holder (festemateriale følger

med i esken)

2 På-/av-bryter

3 Tast for frigjøring av dysen

4 Finfilter

5 Grovfilter

6 Sugeåpning

Trådløfter på venstre og høyre side

7 Utblåsningsåpning

8 Oppbevaringsrom for suge- og

blåseslange med børste

(BKS303. / BKS304.)

9 Dyse til oppsuging av væske

(BKS304.)

10 Vannbeskyttelse (BKS304.)

I bruksanvisningen beskrives flere modeller.

Forskjellene er merket av. Ta vare på denne

bruksanvisningen.

Bruksanvisningen må følge med når

støvsugeren skifter eier.

Tiltenkt bruk

Støvsugeren er kun beregnet for bruk i

husholdninger og ikke til nærings- og

industriformål.

Støvsugeren må bare brukes som beskrevet

i denne bruksanvisningen.

Produsenten er ikke ansvarlig for eventuelle

skader forårsaket av ikke-tiltenkt eller feil

bruk.

Les derfor nøye igjennom instruksjonene

nedenfor!

Støvsugeren må bare brukes med:

Original-filterpose

(Best.nr. BKZ30AF)

Originale reservedeler og -tilbehør

Støvsugeren egner seg ikke til:

støvsuging av mennesker eller dyr

oppsuging av:

– insekter og andre småkryp

– helseskadelige, varme eller glødende

stoffer eller gjenstander med skarpe

kanter

– lett antennelige eller eksplosive

stoffer og gasser.

Sikkerhetsanvisninger

Denne ministøvsugeren er laget i henhold

til anerkjente tekniske prinsipper og

gjeldende sikkerhetsbestemmelser.

Vi bekrefter at munnstykket samsvarer med

følgende europeiske direktiv: 73/23/EØF

Laderen må kun kobles til og tas i bruk i

henhold til opplysningene på typeskiltet.

Støvsug aldri uten filterpose og

vannbeskyttelse (BKS304.).

=> Apparatet kan bli ødelagt!

Trekk i støpselet, ikke i ledningen, når

du skal koble apparatet fra nettet.

Ikke koble til eller åpne en defekt lader,

men skift den ut med en ny.

Ikke bruk den batteridrevne støvsugeren

hvis den er skadet.

Gamle maskiner som ikke skal brukes

mer, må gjøres ubrukelige og deretter

avhendes på forskriftsmessig måte.

Informasjon om kassering

Adressen til avfallsdeponier og

miljøstasjoner får du ved å henvende deg

til faghandelen eller kommunen der du bor.

Obs! Dette apparatet inneholder oppladbare

nikkel-kadmium-batterier.

Før apparatet kasseres, må de utladede

batteriene tas ut (se figur 11+12) og

kasseres slik at de ikke skader miljøet.

More magazines by this user
Similar magazines