Umschlag 095 804 C

manualboard.com

Umschlag 095 804 C

no

Lading av batterisettet

Sett laderen i stikkontakten. Slå bryteren

av. Ladetiden er minst 19 timer. Det er

ikke farlig at laderen blir varm.

Trekk laderen ut av stikkontakten etter

lading. Hvis sugeeffekten avtar merkbart,

må batterisettet lades i minst 19 timer

igjen.

II

Støvsuging

Figur A

Du slår på apparatet ved å trykke bryteren

mot venstre eller høyre.

I midtstilling er apparatet slått av.

Figur B (BKS303. / BKS304.)

Sugeslange

Sett slangen inn i sugeåpningen

Til støvsuging av tastatur osv

Utblåsing

Figur C (BKS303. / BKS304.)

Sett blåseslange i utblåsningsåpningen

Oppsuging av væsker

Figur D (kun med BKS304.)

Tøm dysen før oppsuging av væske. Sett

på forsatsen (figur 10) på den batteridrevne

støvsugeren.

Tøm dysen straks etter at væsken er

sugd opp.

Vedlikehold

Batterisettet skal kun bytte av vår

kundeservice eller av en spesialforhandler.

I

Rengjøring

Trykk på knappen (figur 3) og trekk

av dysen.

Ta av grovfilteret (figur 5) og skift

ved behov.

Tøm dysen.

Rist ut av av finfilteret (figur 4) og skift

ved behov.

Rengjør dysen for hånd i lunkent vann.

Trådløfterne løsner i oppvaskmaskin.

Sett inn filteret og smekk dysen på plass.

Monter vannbeskyttelse (figur 10) på

filteret, sett det inn og smekk dyse på

plass (BKS 304).

Reservefilter fås hos kundeservice eller

spesialforhandler.

(Best.nr. BKZ30AF)

15

More magazines by this user
Similar magazines