Umschlag 095 804 C

manualboard.com

Umschlag 095 804 C

sv

Ladda aggregatet

Anslut laddningsaggregatet till uttaget.

Ställ brytaren på "FRÅN". Laddningstid

minst 19 timmar. Laddningsaggregatet

kan bli varmt. Detta är ofarligt.

Ta bort laddningsaggregatet från uttaget

efter uppladdningen. Ladda aggregatet i

minst 19 timmar igen när sugeffekten

avtar märkbart.

II

Dammsugning

Bild A

Koppla på dammsugaren genom att vrida

brytaren till vänster eller höger.

I mittenpositionen är den avstängd.

Bild B (BKS303. / BKS304.)

Slang med borste

Fäst slangen i insugningsöppningen

För dammsugning av tangentbord, m.m.

Utblåsning

Bild C (BKS303. / BKS304.)

Sätt slangen i utblåsningsöppningen

Suga upp vätskor

Bild D (endast med BKS304.)

Töm munstycket innan du suger upp

vätskor. Sätt tillsatsen (bild 10) på

dammsugaren.

Töm munstycket omedelbar efter att du

sugit upp vätskor.

Underhåll

Batterisatsen får endast bytas av vår

kundtjänst eller av fackhandeln.

I

Rengöring

Tryck på knappen (bild 3) och ta bort

munstycket.

Ta ut grovfiltret (bild 5) och byt ut det vid

behov.

Töm munstycket.

Ta ut finfiltret (bild 4), skaka ur det eller

byt ut det vid behov.

Rengör munstycket endast manuellt i

ljummet vatten. Trådlyftarna lossnar i

diskmaskinen.

Sätt i filtret och låt munstycket klicka på

plats.

Montera vattenskyddet (bild 10) på

filtret, sätt in det och låt munstycket

klicka på plats (BKS 304.).

Utbytesfilter finns hos kundtjänst eller i

fackhandeln.

(Ordernr. BKZ30AF)

17

More magazines by this user
Similar magazines