Umschlag 095 804 C

manualboard.com

Umschlag 095 804 C

18

fi

I

Yleiskatsaus

1 Ennen ensimmäistä käyttökertaa:

Kiinnityksen asennus

(kiinnitysvarusteet kuuluvat

toimitukseen)

2 Päälle- / päältäkytkentäkytkin

3 Suuttimen vapautuspainike

4 Hienosuodatin

5 Karkeasuodatin

6 Imuaukko

Lankanostimet vasemmalla ja oikealla

puolella

7 Ulospuhallusaukko

8 Imu- ja puhallusletkun sekä harjan

säiliötila

(BKS303. / BKS304.)

9 Nesteiden imusuutin (BKS304.)

10 Vesisuoja (BKS304.)

Tässä käyttöohjeessa on kuvattu useita

malleja.

Mallien väliset erot on kuvattu erikseen.

Säilytä tämä käyttöohje.

Antaessasi pölynimurin kolmannelle

osapuolelle, muista liittää käyttöohjeet

mukaan.

Määräystenmukainen käyttö

Tämä pölynimuri on tarkoitettu ainoastaan

kotikäyttöön.

Käytä pölynimuria näissä käyttöohjeissa

annettujen ohjeiden mukaisesti.

Valmistaja ei vastaa mahdollisista vahingoista,

jotka johtuvat ohjeidenvastaisesta

käytöstä.

Noudata ehdottomasti seuraavia ohjeita!

Pölynimurin käyttö on sallittu ainoastaan:

Alkuperäisen suodatinpussin

(Tilausnro. BKZ30AF)

Alkuperäisten varaosien ja varusteiden

kanssa

Pölynimuri ei sovi:

ihmisten tai eläinten imuroimiseen

sillä ei voida imeä:

– pieneliöitä

– terveydelle vaarallisia, teräviä,

kuumia tai hehkuvia aineita

– helposti syttyviä tai räjähtäviä

aineita ja kaasuja.

Turvaohjeet

Tämä pölynimuri vastaa teknisesti

hyväksyttyjä sääntöjä ja tunnustettuja

turvamääräyksiä.

Vahvistamme pölynimurin

yhdenmukaisuuden seuraavan

eurooppalaisen normin kanssa: 73/23/ETY

Liitä latauslaite tyyppikilven mukaan ja

ota se käyttöön.

Älä koskaan käytä imuria ilman

suodatinpussia ja vesisuojaa (BKS304.).

=> Laite voi vahingoittua!

Irrota latauslaite sähköverkosta aina

vetämällä pistokkeesta, älä vedä

liitäntäkaapelista.

Älä liitä tai avaa viallista latauslaitetta,

vaan vaihda se uuteen.

Älä käytä viallista imuria.

Käytöstäpoistetut laitteet tulee tehdä

heti käyttökelvottomiksi ja hävittää

määräystenmukaisesti.

Jätehuoltoon liittyviä ohjeita

Tietoja jätehuoltoverkosta saat jälleenmyyjältäsi

tai viranomaisilta.

Huomio: Tämä laite toimii ladatavissa

olevilla nikkeli-kadmium-paristoilla (akuilla).

Poista ehtyneet paristot laitteesta ennen

laitteen hävittämistä (katso kuvat 11+12).

Suorita laitteen hävittäminen ympäristömääräysten

mukaisesti.