Umschlag 095 804 C

manualboard.com

Umschlag 095 804 C

30

Hu hu

I

A készülék részei

1 Az első használat előtt elvégzendő

tennivalók:

A tartó felszerelése (A rögzítéshez

szükséges anyagok alaptartozékok)

2 Be- / ki-kapcsoló

3 Nyomógomb a szívófej

kireteszeléséhez

4 Finomszűrő

5 Durva szűrő

6 Szívónyílás

Jobb- és baloldalt egy-egy szösztelenítő

7 Kifúvónyílás

8 Tárolóhely a szívó- és fúvótömlő

számára, kefékkel együtt

(BKS303. / BKS304.)

9 Szívófej folyadékok felszívásához

(BKS304.)

10 Vízzáró (BKS304.)

A használati utasítás különböző modelleket ír le.

A különbségeket jelöltük. Kérjük megőrizni

a használati utasítást.

A porszívó továbbadásakor adja oda a

használati utasítást is.

Rendeltetésszerű használat

Ez a porszívó nem ipari célokra, hanem csak

a háztartásban történő alkalmazásra készült.

A porszívót kizárólag a használati utasítás

előírásainak megfelelően használja.

A gyártó nem felel az olyan esetleges károkért,

amelyek a nem rendeltetésszerű használat,

vagy hibás kezelés következtében keletkeznek.

Ezért feltétlenül tartsa be az alábbi

utasításokat!

A porszívót csak:

Eredeti szűrőzacskóval,

(Rendelési szám BKZ30AF)

Eredeti pótalkatrészek, tartozékok

A porszívó nem alkalmas:

Emberek vagy állatok leporszívózására

A következők felszívására:

– mikroorganizmusok

– egészségre ártalmas, éles szélű, forró,

vagy forrásban lévő anyagok

– enyhén lobbanékony vagy robbanékony

anyagok és gázok.

Biztonsági útmutató

Ez a porszívó megfelel a technika mai állása

szerint elfogadott szabályoknak és az ide

vonatkozó biztonsági előírásoknak.

Igazoljuk, hogy a készülék megfelel a

következő európai irányelveknek: 73/23/EWG

A töltőkészüléket csak a típustábla szerint

szabad csatlakoztatni és üzembe helyezni.

Soha ne használja a porszívót szűrőzacskó

és vízzáró (BKS304.) nélkül.

=> A készülék megsérülhet!

Ha a töltőkészüléket le akarja választani

a hálózatról, soha ne húzza a hálózati

csatlakozókábeltől fogva, hanem csakis

a csatlakozódugótól.

A hibás töltőkészüléket ne csatlakoztassa

és ne nyissa ki, hanem cserélje ki egy újjal.

A sérült porszívót ne használja.

Az elhasználódott készülékeket azonnal

használhatatlanná kell tenni, és azután a

készüléket szakszerű ártalmatlanításra le

kell adni.

Környezetvédelmi tudnivalók

Az aktuális elhelyezési lehetőségekről kérjen

tájékoztatást a szakkereskedőtől vagy a helyi

önkormányzattól.

Figyelem: A készülék újrahasznosítható nikkelkadmium

telepet (akkumulátort) tartalmaz. A

készülék ártalmatlanítása előtt a lemerült

akkumulátort vegye ki (lásd a 11+12 ábrát)

és környezetbarát módon ártalmatlanítsa.