Umschlag 095 804 C

manualboard.com

Umschlag 095 804 C

o

Încårcarea setului de acumulatoare

Puneøi încårcåtorul la prizå. Puneøi

întrerupåtorul pe DECUPLAT. Timp de

încårcare cel puøin 19 ore. Încålzirea

încårcåtorului nu are semnificaøie.

Dupå încårcarea încårcåtorului acesta

se va scoate din prizå. Dacå puterea

de aspirare scade remarcabil, setul de

acumulatoare se va încårca din nou

cel puøin 19 ore.

II

Aspirarea

Figura A

Aparatul se conecteazå prin apåsarea

spre stânga sau dreapta a întrerupåtorului.

În poziøie din mijloc aparatul este

deconectat.

Figura B (BKS303. / BKS304.)

Furtun de aspirare

Introduceøi furtunul în orificiul de aspiraøie

Pentru aspirarea tastaturii, etc

Suflare

Figura C (BKS303. / BKS304.)

Introduceøi furtunul de suflare în orificiul

de suflare

Aspirarea lichidelor

Figura D (numai cu BKS304)

Înainte de aspirarea lichidelor, goliøi duza.

Puneøi ajutajul (figura 10) pe aspirator.

Dupå aspirarea lichidelor imediat goliøi

duza.

Întreøinere

Schimbarea setului de acumultoare se

va efectua numai de cåtre service sau

comerciant de specialitate.

I

Curåøire

Apåsaøi butonul (figura 3) µi trageøi duza.

Scoateøi filtrul brut (figura 5), dacå este

nevoie, schimbaøi-l.

Goliøi duza.

Scoateøi filtrul fin (figura 4), scuturaøi-l,

dacå este nevoie, schimbaøi-l.

Duza se va curåøa numai manual, în apå

cålduøå. În maµina de spålat vase

colectorul fire se desprinde.

Puneøi filtrul µi înclichetaøi duza.

Montaøi protecøia contra apei (figura 10)

pe filtru, întroduceøi-o în locaµ µi

înclichetaøi duza (BKS 304.).

Filtre de schimb pot fi achiziøionate de la

service sau comercianøii de scpecialitate.

(Numår de comandå BKZ30AF)

37

More magazines by this user
Similar magazines