Årbog 2011.pdf - Dagtilbud-Aarhus

aarhus.inst.dk

Årbog 2011.pdf - Dagtilbud-Aarhus

Forord

Drivkraften for udarbejdelse af Årbog 2011,

LANGENÆSSTIEN, er at dele en stolthed over

et arbejdsår, hvor dagtilbuddets medarbejdere

målrettet har arbejdet på at gøre visioner og

værdier så synlige som muligt med henblik på

at skabe gode læringsmiljøer for vores børn.

Herudover er formålet også at dele viden om

og indsigt i, hvordan dagtilbuddet arbejder

og organiserer sig med ønsket om, at den

samlede forældregruppe bliver delagtiggjort i

dagtilbuddets visioner og værdier med henblik på

udviklingen af det gode forældresamarbejde.

Årbog 2011 er både en beskrivelse og

dokumentation af året, der gik og samtidig

indeholder årbogen også elementer, som er

grundlaget for det kommende arbejde i 2012.

Årbogen indledes med en beskrivelse af

det pædagogiske indsatsområde for 2011;

Pædagogisk Forældresamarbejde. Hvilke nye

tiltag er iværksat, og hvad arbejder dagtilbuddet

videre med i 2012? Dernæst følger et afsnit;

ledelse, der via syv tematiseringer kaster lys

over strategier og tiltag, som optimerer og

udvikler organiseringen af LANGENÆSSTIEN. De

syv tematiseringer udgøres af Ledelsesteamet,

Pædagogisk Lean, Strategiplan – fysisk

læringsmiljø på LANGENÆSSTIEN, Mini-Rull

- 3 -

i Projekt Mariendal, Seniorprojektet, Projekt

Mariendal – nu på Søndervangskolen og HR-

udvalg. Efterfølgende beskrives pædagogikafsnittet,

hvor følgende fokusområder er udvalgt;

Pædagogisk dag, Kultur OL, Børn i udsatte

positioner, Personaletur til Danfoss Universe,

Krop og bevægelse, Bæredygtighed og genbrug –

Avisuge på LANGENÆSSTIEN, Kunstprojekt, ABDgruppe,

Sprog, Eventyrkufferter, Solsikkeprojekt,

Storbørnsgruppe og Natur på hjul. Kontoret, det

administrative centrum på LANGENÆSSTIEN

har i år haft fokus på at komme i tættere dialog

med medarbejdere og forældre, hvilket næste

afsnit handler om. Hernæst følger pedellernes

mangfoldige arbejdsopgaver, som er opsamlet i

LANGENÆSSTIENs Servicecenter. Afslutningsvis

er det med glæde at kunne præsentere årbogens

sidste afsnit; Køkkenet, der udover at servere

bæredygtig og økologisk kost til dagtilbuddets

børn, er i tæt dialog med det pædagogiske

personale i kvalificeringen af køkken, pædagogik

og madglæde på LANGENÆSSTIEN.

Tak for et godt arbejdsår 2011

Ruth Theilmann

Dagtilbudsleder LANGENÆSSTIEN

LA

More magazines by this user
Similar magazines