Årbog 2011.pdf - Dagtilbud-Aarhus

aarhus.inst.dk

Årbog 2011.pdf - Dagtilbud-Aarhus

Forældresamarbejde

LANGENÆSSTIEN ønsker at inddrage forældrene

yderligere i børnenes hverdag og har i 2011

arbejdet særligt med at formidle aktiviteter

og pædagogik i forskellige sammenhænge

og med forskellige opmærksomhedspunkter.

Fire forældrecafémøder har været et forum,

hvor forældre fra alle afdelinger kunne træde

ind i bestemte områder af LANGENÆSSTIENs

pædagogiske liv ud fra bestemte tematiseringer:

Vuggestueliv, Kost og natur, Sprog og Kulturelle

børnefællesskaber. Cafémøderne var båret af

pædagogiske teoretiske oplæg fra pædagoger

i dagtilbuddet og praksisfortællinger fra

hverdagen, hvor aktiviteter, leg og læring er

beskrevet.

Netværksmøder for forældre er blevet udviklet

i årets løb. Én afdeling har udviklet en model for

afholdelse af fælles opstartssamtaler med nye

forældre (efter 3 mdr.). Udover at der er fælles

introduktioner til generelle udfordringer ved

opstart i vuggestue/børnehave, har møderne

fokus på, at forældrene præsenteres for

hinanden med henblik på, at forældrene kan

udgøre et netværk for hinanden. Herudover har

forældrerådet været involveret og tilbudt sig i en

mentorordning, hvor man som ”gammel” forælder

hjælper nye ind i kulturen i dagtilbuddet.

Modellen udbredes til hele dagtilbuddet i 2012.

- 5 -

Netværksfamilier er et tiltag, som fokuserer på

at børn i familier i udsatte positioner tilknyttes

andre familier i dagtilbuddet, hvor der tilbydes

socialt samvær, udvikling af relationer og hvor

barnet møder en anden hverdag med forskellige

aktiviteter og samværsformer, der præsenterer

barnet for nye handlemuligheder. Forældreaften

med valg til forældreråd og bestyrelsen er

en aften, hvor der præsenteres et udpluk af

dagtilbuddets praktiske- og teoretiske praksis

igennem fem oplæg med efterfølgende dialog.

LA

More magazines by this user
Similar magazines