Årbog 2011.pdf - Dagtilbud-Aarhus

aarhus.inst.dk

Årbog 2011.pdf - Dagtilbud-Aarhus

Ledelsesteamet

LANGENÆSSTIEN har reorganiseret

ledelsesstrukturen, således at ledelsen består af

en dagtilbudsleder og fire pædagogiske ledere.

Ledelsesopgaver er fordelt således, at de fire

pædagogiske ledere har en profil, der varetager

specifikke opgaver og arbejdsområder for hele

dagtilbuddet og ikke kun lokalt i egen afdeling.

Dorte Grønkjær, Pædagogisk leder for

administration og budget og dagtilbuddets

souschef varetager økonomi, børneindtag og

justering af normeringer i alle afdelinger og er

samtidig pædagogisk leder for to af dagtilbuddets

afdelinger, 6a og 6d.

Birgitte Madsen, Leder for pædagogisk udvikling

er ansvarlig for pædagogisk udvikling i alle

afdelinger, herunder politisk lovgivning og

implementering, pædagogiske læreplaner

og fokusområder, fagteams og børn i udsatte

positioner. Leder for pædagogisk udvikling

er ligeledes ansvarlig for udvikling af gode

læringsmiljøer i dagtilbuddet.

Merete Horn, Pædagogisk leder for arbejdsmiljø

og trivsel varetager udviklingen af det gode

arbejdsmiljø blandt andet igennem dagtilbuddets

HR-team, MED-udvalg og AMR-gruppe og er

samtidig pædagogisk leder for to af dagtilbuddets

afdelinger, 6b og Giberhytten.

- 7 -

Morten Obel, Pædagogisk leder for

bæredygtighed og integration er ansvarlig for

dagtilbuddets bæredygtige profil, herunder

udvikling af naturfaglighed i dagtilbuddet

og er samtidig pædagogisk leder for de to

naturafdelinger i Projekt Mariendal.

More magazines by this user
Similar magazines