Børnehuset Frydenlund - Dagtilbud-Aarhus

aarhus.inst.dk

Børnehuset Frydenlund - Dagtilbud-Aarhus

4

Præsentation af Børnehuset Frydenlund

1. november 2011 blev Vuggestuen Fuglebakkevej og Børnehaven Frydenlund fusioneret

til Børnehuset Frydenlund. I praksis betyder det fælles personalefaciliteter og

større samarbejde mellem vuggestuen og børnehaven med de ældste vuggestuebørn

og de yngste børnehavebørn.

Børnehuset ligger på toppen af Fuglebakkevej og modtager primært børn fra

boligblokkene og de omkringliggende villakvarterer, men også fra hele det område

Dagtilbuddet Møllevang dækker.

Vi har nogle grundlæggende værdier for vores arbejde

Alle børn og voksne skal mødes og ses med det, de er og det de kan. Vi har forskellige

livsvilkår og færdigheder og med det bidrager vi til en god, tryg og udviklende dag i

Børnehuset. Alle skal trives og det skal være sjovt at komme i børnehuset hver dag for

både børn og voksne.

Vores væsentligste opgave er, at være sammen med børnene og sikre, at de trives

og udvikler sig, som de skal. Vores samvær med børnene er præget af omsorg og

engagement. Vi ønsker at fremstå som tydelige og ansvarlige voksne personer, som

udstikker de rammer, børnene kan udfolde sig indenfor.

Udgangspunktet for vores arbejde er først og fremmest det, som barnet har lyst til,

og det, som vi voksne mener det har behov for. På den måde støtter vi barnet i at

udvikle en god selvværdsfølelse og i at kunne fungere godt i en større gruppe af

børn.

Når dit barn begynder i Børnehuset Frydenlund

For alle børn er det en stor forandring at starte i en ny institution, og det er det

også for jer forældre. Vi lægger meget vægt på at tage godt imod nye familier og

få en god kontakt til jer og jeres barn. Vi vil tage individuelle hensyn til barnet i

det omfang vi kan og give det en hånd, når det skal på opdagelse i den nye store

verden. For alle børn er det vigtigt at have kammerater at lege med. Vi hjælper børnene

til at få øje på hinanden og komme i gang med at lege. Hvert barn starter i sit

individuelle tempo, og vi forsøger hele tiden at finde en passende balance mellem

det trygge, det forudsigelige, det udfordrende og det spændende, så balancen passer

præcis til jeres barn.

More magazines by this user
Similar magazines