VELKOMMEN TIL DAGPLEJEN SKJOLDHØJ - Dagtilbud-Aarhus

aarhus.inst.dk

VELKOMMEN TIL DAGPLEJEN SKJOLDHØJ - Dagtilbud-Aarhus

VELKOMMEN TIL

DAGPLEJEN SKJOLDHØJ


Velkommen til Dagplejen Skjoldhøj

VELKOMMEN TIL DAGPLEJEN 4

SKJOLDHØJ 4

TIL NYE FORÆLDRE 5

Praktiske oplysninger

PÅKLÆDNING 6

SYGDOM HOS 6

BARNET ELLER 6

DAGPLEJEREN 6

KOST I DAGPLEJEN 6

FERIEPASNING 6

FØDSELSDAGE 6

TRADITIONER 7

Husets ånd

DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 8

UDE LIV ER EN VÆSENTLIG DEL AF DAGPLEJEN. 10

FORÆLDRESAMTALER 11

3


VELKOMMEN TIL DAGPLEJEN SKJOLDHØJ

4


VELKOMMEN TIL

DAGPLEJEN SKJOLDHØJ

Dagplejen Skjoldhøj består af dagplejehjem beliggende i skoledistriktet

Skjoldhøj og Ellekær.

Et dagplejehjem er en dagplejer, som passer 4 børn i sit private hjem. Derfor

er de enkelte dagplejehjem indrettet forskelligt, men fælles for dem alle er,

at der plads til leg/aktiviteter indendørs, ligesom haven indbyder til ude leg.

Vi lægger stor vægt på, at børnene oplever et pædagogisk miljø i hjemlige

rammer.

Vi har ansat to dagplejere, der fungerer som vikar for de øvrige dagplejere. Dette betyder, at når dagplejerne er fraværende

pga. ferie eller sygdom vil jeres barn blive tilbudt gæstepleje, så længe der er plads.

De enkelte dagplejere er tilknyttet en legestuegruppe. Legestuegrupperne består af 3-5 dagplejere, samt 15 -20 børn.

Legestuen er beliggende på Bronzealdertoften.

Dagplejen Skjoldhøj har en pædagogisk leder, der fører tilsyn i dagplejehjemmene med særlig fokus på barnets

udvikling, og som yder støtte og vejledning til den enkelte dagplejer. Et samarbejde forældre og pædagogisk leder

imellem, er derfor også en naturlig del af livet i dagplejen.

I Dagplejen Skjoldhøj vil vi gerne kendes på:

- Den lille børnegruppe, samt en voksen med fokus på nærvær, omsorg og fordybelse

- Den sukkerfri dagpleje

- Tætte relationer forældre og dagplejer imellem

- Værdighed, fordybelse og udvikling


PRAKTISKE OPLYSNINGER

Vi vil sætte fokus på nærvær i samvær med barnet ved, at give omsorg, være åbne og lyttende overfor barnets behov.

Den måde vi omgås hinanden på skal bære præg af værdighed i arbejdet og støtte barnets udvikling. I fordybelsen

vil vi bruge den nødvendige tid og ro til, at fordybe os i små og store oplevelser, når vi er sammen med barnet.

Vi vil være engagerede i arbejdet ved, at skabe rum og tid til forskelligheder og refleksion.

Udviklingen følger vi! Dagplejen ændre sig og tænker nye tanker, så vi forbliver et pasningstilbud i udvikling.

Med denne korte indledning om dagplejen vil vi gerne byde jer, som nye forældre, velkommen i dagplejen og håber

på et godt og gensidigt samarbejde, hvor åben kommunikation er et nøgleord!

TIL NYE FORÆLDRE

Som nye forældre i dagplejen mødes I sammen med den pædagogiske leder og dagplejer inden jeres barn starter i

dagplejen i dagplejerens hjem, hvor vi taler om opstart af barnet, barnets udvikling og status på søvn og kost. Ligeledes

fortæller dagplejeren om dennes hverdag med dagplejebørnene og legestuen. Dette er starten på godt samarbejde

de tre parter imellem.

Aflevering af barnet ønsker vi går stille og roligt med fokus på barnets farvel til far/mor og overlevering til dagplejeren.

Fortæl gerne hvordan nattens søvn og morgenseancen er forløbet derhjemme, så kan dagplejeren tilpasse

dagen efter barnets behov.

mellem forældre og dagplejer er et vigtig

bestanddel

Morgenmad i dagplejen tilbydes børnene

indtil kl. 8.00, med mindre I har anden

aftale.

Ved afhentning af barnet fortæller dagplejeren,

hvordan barnets dag er forløbet, hvad barnet har

spist og hvor længe barnet har sovet. Her kommer

det gode forældresamarbejde til sin ret, når I

også indgår i dialogen.

Dagens rytme i de enkelte dagplejehjem kan I se

på dagplejerens opslagstavle og den daglige snak

5


Barnets påklædning skal være så

barnet kan bevæge sig i det. Lad

barnet få tøj på, som kan tåle at blive

beskidt, måske kommer der lidt

maling på m.m. Tøjet skal tilpasses

årstiden og barnets alder. Dagplejeren

vil gerne være behjælpelig med

en snak om hvad barnet har brug

for.

6

PÅKLÆDNING

Ved sygdom følger vi gældende

retningslinjer, som hænger på

dagplejernes opslagstavle. Vi beder

jer som forældre hente jeres barn,

hvis vi oplever at barnet er sløjt og

ikke kan følge dagens rytme. Husk

at ringe til dagplejeren dagen før

jeres barn igen er klar til at komme

i dagplejen.

Hvis jeres dagplejer bliver syg,

kontaktes I af morgentelefonvagten,

som tilbyder en gæsteplejeplads

til jeres barn. I oplyses om,

hvornår dagplejeren er rask igen,

dagen før denne er tilbage på arbejde.

Når dagplejeren har ferie tilbydes

barnet en gæsteplejeplads ved vikaren

eller en dagplejekollega.

Kost serveret i dagplejen følger

Aarhus Kommunes kostpolitik og

vores sukkerfri retningslinje. Dagplejerne

serverer frugt/brød først

på formiddagen. Frokost består

som hovedregel af rugbrød med

pålæg/grønsager. Dog vælger nogle

dagplejere at servere lune retter

indimellem. Efter barnet har sovet

serveres frugt/brød. Barnet tilbydes

mælk og vand til måltiderne eller

efter barnets behov, samt årstid.

SYGDOM HOS

BARNET ELLER

DAGPLEJEREN FERIEPASNING

KOST I DAGPLEJEN FØDSELSDAGE

Dagtilbuddet Skjoldhøj har feriepasning

i de tre dage op til påske,

fredag efter Kr. Himmelfart, ugerne

29 og 30, samt dagene mellem jul

og nytår. Som hovedregel holder

alle dagplejere fri, men nogle få

dagplejere har åbent efter forældrebehov.

I modtager brev om I ønsker

pasning til jeres barn i ovenstående

perioder. Har I behov for pasning

til jeres barn, tilbydes I gæsteplejeplads

ved den dagplejer, som

ønsker at arbejde i de pågældende

perioder.

Fødselsdage tilbyder vi kan fejres

i dagplejehjemmet, men vi tager

også gerne til fødselsdag i barnets

hjem. Med fokus på vores holdning

til den sukkerfri dagpleje lægges

der vægt på, at barnet er i centrum

på sin fødselsdag med hensyn til

fødselsdagens aktivitet, vi pynter

med flag/balloner og det ”spiselige”

kan være f.eks. frugtspyd, pizzasnegle,

frugtboller eller lignende.


TRADITIONER

Traditioner i Dagplejen skal bygge på genkendelighed

i alle arrangementer fest og

gode oplevelser barn, forældre og dagplejere

imellem.

En af vores traditioner i dagplejen er, at vi

holder fælles fest for alle forældre og børn i

forbindelse med jul og fastelavn. Dette foregår

i TST-hallen i Tilst. Ved disse to fester har

forældrene mulighed for at mødes med andre

forældre i dagplejen, men også at mødes med

de øvrige dagplejere og den pædagogiske

leder.

En anden tradition er dagplejedagen, som

falder på den første onsdag i maj. Dagplejedagen

blev oprettet for mange år siden

for at gøre opmærksom på dagplejens

eksistens. Vi vælger at markere dagen med

en særlig aktivitet med alle børn og dagplejere.

Forældrene indbydes til at deltage.

Indholdet på denne dag varierer år efter år.

Bedsteforældredag er også en tradition i

dagplejen. Denne dag holdes i legestuen

med forskelligt indhold, som den enkelte

legestuegruppe vælger. Arrangementet

foregår om formiddagen, så de bedsteforældre,

der ønsker at tages deres barnebarn

med hjem til middagsluren, har mulighed

for dette!

Forældremøde i dagplejen er i september,

hvor der også er valg til forældreråd. Der

vil være en foredragsholder, hvor emnet er

tilpasset vores fokusemne i de pædagogiske

læreplaner.

7


8

HUSETS ÅND

DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER

De pædagogiske læreplaner arbejder dagplejerne generelt med i dagligdagen, men vi har et fokusområde, som dagplejerne

i legestuegruppen arbejder med i 1½ år. Fokustema oplyses I som forældre om med en konkret handleplan

for den legestuegruppe, jeres barn er tilknyttet.

Arbejdet med pædagogiske læreplaner ses, når forældrene tilbydes statusudviklingssamtale ved barnets 2½ års

alder.

I Dagplejen arbejdes med sprog ud fra Sproghjulets temaer. Sproghjulets temaer kan ses hos dagplejeren. Derudover

har børn i dagplejen adgang til bøger i hverdagen og dagplejeren læser og synger hver dag for børnene - gerne

med fagter. I legestuen samles børn og dagplejere til fælles sang/sanglege.

Dagplejerne arbejder i deres egen børnegruppe med venskaber på den måde, at de hjælper hinanden i f.eks. spise

situationer, deles om legetøjet m.m. Herved vil børnene opleve tryghed og tillid i deres relationer til både voksne og

andre børn, og de oplever ikke at være uden for fællesskabet.


Dagplejeren kommer med sine børn på mange gåture i lokalområdet, hvor børnene får mulighed for fordybelse i naturen

og opleve glæden ved at være der. Dagplejerne mødes også på de lokale legepladser, hvor børnene får mulighed

for både den stille og vilde leg, samt kropslige udfoldelse i legeredskaberne.

I legestuen tager dagplejere og børn på småture, og giver hermed børnene kulturelle oplevelser i Aarhus’ mange

tilbud.

10

UDE LIV ER EN VÆSENTLIG DEL AF DAGPLEJEN.


FORÆLDRESAMTALER

I som forældre tilbydes statusudviklingssamtale, når jeres barn er 2½ år. Derudover aftales forældresamtale efter

behov/ønske via den pædagogiske leder. Dagplejeren er altid med i forældresamtalerne.

11


Dagplejen Skjoldhøj

Adr: Bronzealdertoften,

8210 Århus V

Tlf: 23 74 13 84

Mail: ldma@aarhus.dk

More magazines by this user
Similar magazines