WWF Verdensnaturfondens høringssvar - Natura 2000-område nr ...

awsassets.wwfdk.panda.org

WWF Verdensnaturfondens høringssvar - Natura 2000-område nr ...

Indsatsprogram

Jagt omtales som trussel flere steder. Men det nævnes ikke, hvad der kan gøres ved det. Det bør

f.eks. nævnes, at der skal indføres jagtforbud i flere områder. Når jagt i et Natura 2000 område

udgør en trussel mod flere arter, må der indføres jagtforbud.

Der bør nævnes en indsats mod den ulovlige, menneskelige færdsel i fuglenes yngletid på Agger

Tange.

Sammenhæng med vandplanen

I teksten bør målsætninger for næringsstofreduktion samt den relevante vandplan omtales. Der kan med

fordel også etableres et link til den relevante vandplan.

15

More magazines by this user
Similar magazines