WWF Verdensnaturfondens høringssvar - Natura 2000-område nr ...

awsassets.wwfdk.panda.org

WWF Verdensnaturfondens høringssvar - Natura 2000-område nr ...

Målsætning

Under ”Overordnet målsætning for…” kan de fysiske ødelæggelser nævnes mere specifikt, f.eks.

fiskeri og evt. opankring.

Under ”Konkrete målsætninger for…” bør følgende pind indgå:

”Hvis der forekommer fiskeri med slæbende redskaber, eller andet fiskeri der kan skade de

beskyttede naturtyper, bør dette reguleres, så naturtypen ikke skades af disse typer af fiskeri.”

Indsatsprogram

Under ”Sigtelinje 1” punkt 1.1 bør sætningen præciseres således naturtyper og eksempler på

aktiviteter indgår, således at punktet vil lyde som følgende: ”For de marine naturtype, rev (1170)

skal det sikres, at projekter og aktiviteter – såsom fiskeri – ikke skader lokaliteten.”.

Under ”Sigtelinje 2” bør man overveje at tilføje tiltag som naturgenopretning af naturtypen rev

(1170) for at opnå gunstig bevaringsstatus.

I ”Sigtelinje 3” bør punkt 3.1 konkretiseres yderligere. Det bør inkluderes at man skal begrænse

adgangen til området for bestemte typer af fiskeri samt andre fysisk ødelæggende aktiviteter.

Sammenhæng med vandplanen

I teksten bør målsætninger for næringsstofreduktion samt den relevante vandplan omtales. Der kan med

fordel også etableres et link til den relevante vandplan.

49

More magazines by this user
Similar magazines