01.07.2013 Views

Download PDF - WebProof

Download PDF - WebProof

Download PDF - WebProof

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Viggo Larsen var med fra Fyens Væddeløbsbanes start i 1935 – som

amatørkusk og opdrætter – og fulgte med stor interesse travsporten livet

igennem.

Stald Domas købte sine første heste i 1935, hvor

træner Poul Stripp blev sendt til hovedstaden med

7.000 kroner proppet godt ned i inderlommen. Det

svarer i dag til en kvart million kroner!

Stripp fik fire heste med hjem, og havde endda penge

til overs.

Året efter var Stald Domas og Poul Stripp atter på

indkøb i hovedstaden, og her erhvervede man den

3-årige hoppe Tagfat, der udviklede sig til at være en

af dansk travsports allerbedste heste.

Tagfat vandt 53 sejre i karrieren – heraf de 44 med

Poul Stripp i sulkyen. – Et enestående resultat på den

tid, hvor væddeløbssæsonen strakte sig over perioden

primo april til udgangen af oktober. Desuden var der

kun fire-fem travløb på en løbsdag med deraf mindre

løbstilbud til de enkelte heste.

Tagfat stod for den første fynske topplacering i

Dansk Traver Derby, da den med Poul Stripp i

sulkyen besatte andenpladsen i 1937 bag Tella The

Great med Gerhard Petersen.

Efter endt væddeløbskarriere gik Tagfat i avlen. Hun

fik dog kun to føl, hvoraf Nu - opkaldt efter Gunnar

”NU” Hansen tegnede lovende med sejr i Jydsk

3-årings Grand Prix.

Nye stutterier

Rundt omkring på Fyn blev der etableret flere stutterier

– især med travopdræt, og flere af stutterierne

investerede i egne hingste.

Gårdejer Viggo Larsen, Ll. Korsebjerg ved Ubberud

var allerede gået ind i travsporten i 1934, da planerne

om en fynsk væddeløbsbane spirede frem.

Han opbyggede hurtigt et stutteri med flere interessante

hopper – bl.a. med den amerikanskfødte

Anna P.

Endvidere blev der i de første år investeret i amerikanske

avlshingste som Brother Guy og Calumet Boston.

Sidenhen havde Viggo Larsen hingste som Guy

Bates, Joe’s Pride, Silver Prince, Sir Peter Britton,

Overland og Pinero Director opstaldet.

På Hjallese Torpgård indrettede grosserer A. D.

Nielsen sit stutteri, og også han indkøbte amerikansk

avlsmateriale som avlshingsten Zed Hanover og følhopperne

Telos, Glowing Embers, Perfect Main m.fl.

Æggrosserer Aage Clausen etablerede stutteri på

gården Broløkke, der ligger lige klods op af væddeløbsbanen.

1940 - 1949 25

SUCCeS!

På Hjallese Torpgaard etablerede grosserer A. D. Nielsen et stutteri, der

hurtigt bkev landskendt og de årlige auktioner var store tilløbsstykker.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!