Læreruddannelsen Blaagaard/KDAS Forberedelseskursus til ...

blaagaard.kdas.ucc.dk

Læreruddannelsen Blaagaard/KDAS Forberedelseskursus til ...

Læreruddannelsen Blaagaard/KDAS

Forberedelseskursus til læreruddannelsen

for indvandrere og flygtninge FIF

2010


Forberedelseskursus til læreruddannelsen for indvandrere

og flygtninge. (FIF)

• Har du lyst til at blive lærer i Danmark?

• Har du en skolebaggrund fra dit hjemland, der svarer til dansk studenter- eller hfeksamen?

• Er du god til mundtlig og skriftlig dansk – men ikke tilstrækkelig god til at blive

optaget på et lærerstudium?

Hvis du kan svare ja til ovenstående spørgsmål, er FIF-kurset måske noget for dig.

Hvordan bliver du optaget på forberedelseskurset?

Udfyld ansøgningsskemaet der ligger på:

www.blaagaard-kdas.ucc.dk

Vedlæg dokumentation for studentereksamen

eller tilsvarende fra dit hjemland.

Skemaet skal sendes til:

Mørkhøj Parkallé 5

2860 Søborg

T 4189 8100

Så vi har det mandag den 19. april 2010

Åbent Hus

Der er Åbent Hus onsdag d. 7. april kl.

19.00 på Blaagaard/KDAS.

Her er alle interesserede velkomne.

Og du vil få mulighed for at træffe FIFlærere

og -studievejledere samt få besvaret

alle dine spørgsmål vedr. kurset.

Kurset foregår om aftenen

Undervisningen foregår mandag til torsdag

mellem kl. 16.30 og 21.00.

Kurset starter i begyndelsen af september

2010 og slutter med eksamen i maj/juni

2011.

Kontaktpersoner:

FIF koordinator:

Sven Fenger, SVF@ucc.dk

Studievejleder:

Anna Baltzer, ABA@ucc.dk

Kursussekretær:

Rebekka G. Larsen, RGL@ucc.dk

Optagelsesprøve:

Der er en skriftlig og en mundtlig

optagelsesprøve.

Optagelsesprøverne ligger i slutningen af

maj måned.

Du vil i ugen efter optagelsesprøverne

modtage besked om, hvorvidt du er

optaget.

Hvis der er ledige pladser, vil der være

mulighed for ekstra optagelse i august.


FIF-kursets rammer

Kursets varighed er 10 måneder. Der

undervises omkring 20 lektioner om ugen.

Undervisningen er fordelt på 24 uger.

Dertil kommer 3 ugers praktik, ekskursioner

og tid til eksamensforberedelse.

Der er mødepligt til kursets undervisning,

ekskursioner og praktik.

Der vil blive arbejdet med forskellige

undervisningsformer:dels klasseundervisning

dels gruppe- og projektarbejde. I

kursusforløbet indgår desuden studievejledende

samtaler.

Kurset er SU-berettiget.

Eksamen

Der er skriftlige opgaver, der skal godkendes

i hvert fag.

Eksamen er en mundtlig prøve, der tager

udgangspunkt i en eller flere af de skriftlige

opgaver, der er afleveret i løbet af

studieåret.

FIF-kursets indhold

Formålet med kurset er at give dig en

tilstrækkelig sproglig, kulturel og vidensmæssig

baggrund til, at du på lige fod

med andre kan søge optagelse på en

dansk læreruddannelse. Du får styrket

og trænet dine sproglige færdigheder i

dansk. Du bliver introduceret til den danske

folkeskole igennem en række fag.

Slå op under studieordning for FIF på

vores hjemmeside, www.blaagaard-kdas.

ucc.dk, hvis du vil vide mere om de enkelte

fags indhold.

Uddannelsen er tilrettelagt med følgende

indholdsdele:

> dansk mundtlig og skriftlig

> historie og samfundsfag

> naturfag

> matematik

> pædagogik

> musik

> studiesamtaler med fokus på

egen sproglig udvikling

> studieteknik, herunder studierelevant

brug af it

> ekskursioner

> praktik


Citater fra tidligere FIF’ere:

Jeg kunne godt mærke, at jeg under kurset hurtigt blev bedre til det danske sprog.

Det var en fantastisk oplevelse for mig. Vi var ca. 15 kursister på holdet fra 9 forskellige

lande. Vi lærte hinanden godt at kende gennem vores daglige kommunikation

og forskellige aktiviteter sammen med vores lærere.

Det er umuligt at forklare med ord, alt hvad vi har set, lært og oplevet, men det var alt

i alt en utrolig positiv oplevelse. Og så var det hele gratis! Danmark er et utroligt land!

Kurset levede helt op til mine forventninger. Et rigtig godt kursus med nogle

intense og udbytterige dage, hvor underviserne leverede forståelige interessante

informationer (teori/viden) og vi blev udfordret med spændende opgaver i forskellige

fag som dansk, geografi, historie, pædagogik m.m.

Jeg er meget glad for at have deltaget, og føler, jeg har fået en række værktøjer

til det videre lærerstudium og det efterfølgende arbejde.

Kurset kan varmt anbefales.

Jeg var så glad for FIF, at jeg bare slugte det hele med begejstring og en stigende

taknemmelighed over, at jeg kunne følge med.

Professionshøjskolen UCC

Blaagaard/KDAS

Mørkhøj Parkallé 5

DK-2860 Søborg.

Tlf.: 4189 8100

Blaagaard-kdas.ucc.dk

Blaagaard/KDAS ligger i grønne omgivelser tæt ved Utterslev Mose. Der er gode

busforbindelser, gode tilkørselsmuligheder i bil og gratis parkering. Vi bor kun 10 km fra

Rådhuspladsen, så du kan også tage cyklen.

More magazines by this user
Similar magazines