Download Køresporten nr. 4 2001.pdf - Karetmager.dk

karetmager.dk

Download Køresporten nr. 4 2001.pdf - Karetmager.dk

KØRESPORTEN

Dansk Køre Forbund

Protektor HKH Prinsesse Benedikte

4•2001

August


Køresporten udgives af Dansk Køre Forbund, og udkommer

medio februar, april, juni, august, november

Sidste frist for bidrag 15. januar, 15. marts,

15. maj, 15. juli, 15. oktober

Redaktion

Ansvarshavende redaktør

Ole Jespersen, Bækkedal 16, 9210 Aalborg SØ,

tlf 9814 7880, fax 9814 7820, e-mail ole@ekvipage.dk

Redaktionelt stof

IngridBerner Larsen, Mølleskovvej 125, Allindelille,

4370 St. Merløse, tlf og fax 5760 0431

Meddelelserfraselskaber

Lisbeth Hartmann, Brøndens Mark 5, Thorup,

9320 Hjallerup, tlf 9885 7035, fax 9885 7034,

e-mail bechhart@post10.tele.dk

Annoncer Lisbeth Hartmann og Ole Jespersen

Trykning Arden Bogtrykkeri A/S, Gutenbergvej 1, 9510

Arden, tlf 9856 1022, fax 9856 2220

Distribution Vibeke og Hans Tang, Volstrupvej 2,

8370 Hadsten, tlf 8698 1439

DKF’s tilknyttede selskaber

Bornholms Køre Selskab, BKS

Dansk Køre Selskab, DKS

Fyens Køre-Selskab, FKS

Himmerlands Køre- og Rideforening, HKR

Midtjysk Køre Selskab, MKS

Slesvigske Køre Selskab, SKS

Thy Køre Selskab, ThKS

Trekantens Køre Selskab, TKS

Vendsyssel Køreforening, VK

Vestjysk Køre Selskab, VKS

Østjysk Køre Selskab, ØKS

Website: www.hesteinfo.dk/dkf

Pris 25,- kr inkl moms – Oplag 1.500 stk

ISSN 1600-261X

2

Dansk Køre Forbund

Protektor HKH Prinsesse Benedikte

Protektor

Hendes Kongelige HøjhedPrinsesse Benedikte

Overordnede organisationer

Danmarks Idræts Forbund, Brøndby Stadion 20

2605 Brøndby, tlf 4326 2626, fax 4326 2630,

www.dif.dk

Dansk Ride Forbund, Traverbanevej 10, Postboks 20

2920 Charlottenlund, tlf 3996 2070, fax 3996 2075,

www.rideforbund.dk

DKF’s ledelse

Præsident: Ib Møller, Højgård, Assedrupvej 7,

8300 Odder, tlf 8655 8744, fax 8655 9744,

e-mail ib_m@get2net.dk

Formand: SvendÅge Nissen,

Strandelhjørnvej 16, 6500 Vojens,

tlf 7454 7060, e-mail post@hedegaarden.dk

Sekretær: Allan Bjerre, Hørager 1,

2690 Karlslunde, tlf 4615 2161

Kasserer: Elsebeth Dehlholm,

Strandelhjørnvej 16, 6500 Vojens, tlf 7454 7060,

e-mail post@hedegaarden.dk, giro 989 9693

Køreudvalg

Jens Svenningsen, Hegnedevej 3, Valore

4140 Borup, tlf 5682 2052, fax 5616 8341,

e-mail jepi@get2net.dk

Pløjeudvalg

Arne Hansen, Allerupvej 4,

6520 Toftlund, tlf 7483 1685

Uddannelsesudvalg

Marianne Seidenfaden, Dorthealyst,

4440 Mørkøv, tlf 5927 3123, fax 5927 3187

Forside

Jan S. Jensen, FKS varmer op til dressurkørsel ved Kærsgårdstævnet

2001. Foto Joan D. Olsen.


Alting har sin tid i tilværelsen. Det gælder for os

alle, og det har underskrevne måttet sande, da jeg

forstod, at mine ponyer ikke længere magtede at

køre ordentlig dressur, og at jeg som konsekvens

heraf ikke længere kunne deltage i konkurrencekørsel.

Dette har imidlertid også medført, at jeg

ikke længere er så 'inde' i og vidende om, hvad

der rører sig indenfor køresporten i al almindelighed,

således at jeg ikke føler mig i stand til på

ordentlig vis at være medredaktør på

Køresporten.

Min tid er desuden blevet optaget af og fyldt

med trompet- og tromboneaktiviteter (Jazz og

bigband, hvis det har nogen interesse for dig at

Medredaktør søges

vide), og jeg føler, at tiden efter 6 år i bladregie

er inde til at stoppe som medredaktør pr 1. januar

2002.

Skulle der allerede nu være nogle (eller bare

én) blandt DKF's mange medlemmer, der har

lyst, energi, nogen erfaring i korrekt brug af det

danske sprog og tid til at overtaget mit job, skal

vedkommende være så hjertelig velkommen på

redaktionen. Det er blot at henvende sig til Ole

Jespersen, tlf 9814 7880.

Med venlig hilsen

Ingrid Berner Larsen

Break og diamantforspand efterfulgt af landauer. Læs side 8 og 9 om Ib Møllers pragtfulde tur til Holland Foto Ib Møller

3


Af Joan D. Olsen

Var man tilstede ved det årlige Kærsgårdstævne,

havde man fornøjelsen at se Jan Sjørslev Jensen

på banen igen blandt de mange andre smukke

ekvipager, der deltog. Han har været væk fra

konkurrencekørsel i en årrække, men er nu vendt

tilbage som enspænderkusk med en ny hest i

særklasse.

- Jeg har i de sidste 5-6 år været travlt beskæftiget

med bla at arbejde for stutterierne Ask og

Blue Hors, og jeg har derfor været nødt til at

lægge køresporten på hylden, fortæller Jan.

Arbejdsområderne har imidlertid ændret sig en

del for ham i de forløbne år, og han ser sig nu

igen i stand til at investere den tid og de kræfter,

der skal til for at dyrke køresport på et seriøst

plan.

- Det har hele tiden været meningen, at jeg på

et tidspunkt ville vende tilbage, og jeg har også

brugt en del af den mellemliggende tid på at lede

efter en kørehest med tilstrækkeligt potentiale.

4

En lovende ekvipage er på banen

Når man stiller store krav, tager det ofte lang tid

at finde det helt rigtige. Det har været svært, og

jeg har da også måttet lede langt omkring, inden

jeg endelig fandt Hankie.

Hankie er en hollandsk varmblod, som er købt

hos Michael Freund i januar i år. Forinden var

Michael Freund grundigt orienteret om, hvad Jan

søgte, og da Hankie dukkede op, var der ingen

tvivl: Her var en hest, som kunne opfylde kriterierne.

Ekvipagen havde sin stævnedebut på Kærsgård,

og selvom der ikke blev opnået en placering

i det samlede resultat, var Jan alligevel tilfreds

ved stævnets afslutning.

- Hankie er ikke særlig erfaren, og der er stadig

meget arbejde tilbage, før han er optimal, påpeger

Jan. Men han har nogle gangarter, som jeg mener

især vil gøre sig i dressuren. På Kærsgård var det

mest et spørgsmål om at få testet hans niveau og

at få et fingerpeg om hvilke områder, der specielt

skal arbejdes noget mere med både hos ham og

for mit eget vedkommende.

Hankie er en talentfuld og samarbejdsvillig hest med stort potentiale. Foto Joan D. Olsen


Udover at Hankie skal ud at opleve noget mere

og have større stævneerfaring, er der lagt et

træningsprogram, som inkluderer, at han også

bliver redet.

- Man skal ikke regne med at kunne gøre alting

selv. Det er nødvendigt at få hjælp og inspiration

fra andre, hvis man skal nå nogen vegne. Ellers

risikerer man at køre fast i sin egen cirkel, og til

sidst bliver det helt umuligt for én selv at se,

hvordan man kan forbedre sin præstation.

Både under træningen og i forbindelse med selve

konkurrencekørslen har Jan derfor et stærkt

team af hjælpere og samarbejdspartnere omkring

sig. Han mener, at man skal koncentrere sig om

at gøre det, man selv er bedst til, og alliere sig

med nogle mennesker, som er rigtig gode til at

gøre de andre ting, der er behov for. På den måde

kan man supplere hinanden, med en bedre chance

for at opnå gode resultater.

Heste på topplan

Men det handler ikke kun om kørsel. Teamet

arbejder tæt sammen om en anden af Jans store

interesser, som iøvrigt også er et af hans

arbejdsområder: Nemlig dressurheste i topklasse.

Hvis man skal kunne træne og uddanne heste

til at gå i topklasse, kræver det, at teamet består

af dygtige og dedikerede mennesker, fastslår Jan.

Jeg har været så heldig at kunne sammensætte

et team af samarbejdspartnere, som jeg har stor

tillid til, og hvor det hele går op i en højere

enhed.

Teamet består af Gunilla Nyman (Grand Prix

rytter), Ingamay Bylund (OL-rytter), Susanne

Jensen (rytter og avler med flere heste repræsenteret

ved VM), Thomas Jochumsen (rytter) og

Gustav Vindeløv (rytter og groom).

- Det er en lang proces at finde de rigtige heste

med fysik, psyke og volumen til at blive topheste,

forklarer Jan.

- Man skal kunne se de muligheder, der nogle

gange kan ligge lidt gemt, og det er altafgørende,

at kvaliteten er i top, så de kan sælges igen for

en god pris.

Og han har 'næse' for det. En hel del heste har

allerede været igennem et uddannelsesforløb i

teamet og er herefter blevet solgt videre som

topheste til dressurryttere rundt om i verden.

Udover at være kompetente og ambitiøse har

alle medlemmerne af teamet det til fælles, at de

har den samme opfattelse af, hvad etik og godt

Gunilla Nyman er her i fuld gang med træning af dressurhesten Hopkins. Til venstre ses øvelsen galoppiruette og til højre piaff.

Fotos Joan D. Olsen

5


horsemanship er, og ikke mindst hvad det

kræver.

- Det er meget vigtigt, at vi har det samme

udgangspunkt, når vi skal arbejde os frem mod

fælles mål. De heste, vi bruger tid og ressourcer

på at uddanne, skal kunne holde længe på topplan,

uanset om vi vælger at beholde dem og

selv stille dem til de store stævner, eller om de

bliver solgt til andre ryttere. Kvalitet og holdbarhed

er helt basale nøgleord for os, og de ligger

bag alt, hvad vi foretager os med hestene.

De primære mål for arbejdet med dressurhestene

er deltagelse ved OL og VM. Det kræver hårdt

arbejde og kommer til at koste mange ressourcer.

Men det, der betyder mest, og som er den største

drivkraft, er, at vi alle sammen brænder for

sagen, siger Jan.

En kusk med konkurrenceblod i årene

Køresport og køreheste er en forholdsvis ny udvidelse

af teamets arbejdsområde. Det har ikke

gjort kravene og målene mindre, og visioner er

der masser af.

- I løbet af de næste 2-3 år skulle teamet også

gerne have en håndfuld top-køreheste at arbejde

6

med, fortæller Jan. Vi er allerede godt på vej med

dressurhestene, og Hankie er en fin start og en

god repræsentant for den type heste, jeg gerne vil

køre med.

Gunilla Nyman har stor erfaring med træning

af køreheste og er også i denne sammenhæng et

særdeles stærkt aktiv for teamet. I slutningen af

80'erne arbejdede hun nogle år for verdensmesteren

Tomas Eriksson, hvor hun red og trænede

hans heste og var med til kørestævner rundt om i

Europa frem til VM i 1990.

- Det burde alle ryttere gøre, fastslår Gunilla.

Man lærer virkelig noget om heste ved at arbejde

for en kusk, og jeg synes, det er spændende at

have med køresporten at gøre igen.

Der er ingen tvivl om, at Jan har ambitioner

og konkurrenceblod i årene, og at han er villig til

at satse for at nå sine sportslige mål. Som han

selv udtrykker det, kan det i den sidste ende tage

længere tid og kræve flere ressourcer kun at gøre

tingene halvhjertet.

Professionelt præsentationsmateriale

- Som noget nyt er jeg ved at søge sponsorer til

min køresport, fortæller han. Jeg har fået lavet et

På trods af sin manglende stævneerfaring gik Hankie frisk til vandforhindringen. Foto Joan D. Olsen


professionelt præsentationsmateriale hos reklamebureauet

Magic Mouse i Faaborg, som også

har sørget for at sende det ud til udvalgte virksomheder.

Det er ikke alene meget tidskrævende at dyrke

sport på eliteplan; det koster også mange penge.

Og situationen vil ofte være den, at det er svært

selv at tjene pengene hurtigt nok og i den størrelsesorden,

der skal til. Jan mener derfor, at han har

været nødt til at tage utraditionelle midler i brug

for at få den økonomiske opbakning, han har

behov for. Blandt andet skal han og Hankie snart

i 'træningslejr' hos Tomas Eriksson i nogle dage.

- Jeg tog chancen, og det lykkedes mig at få

en aftale om at komme over at træne hos Eriksson.

Det er en fantastisk mulighed at få undervisning

af en kapacitet som ham, og det skulle jeg

Af Carsten Høll Kristensen, MKS

18.-21. juli 2002 danner Landsskuepladsen i Herning

rammen omkring DM i kørsel med hest og

vogn.

MKS og VKS er i fællesskab vært for DM

2002, der får landsskuepladsen i Herning som

base. Her afholdes nemlig alle discipliner. Det

eneste, der ikke vil skulle foregå inde på selve

landsskuepladsen, er maratonruten. Valget er faldet

på Landsskuepladsen i Herning, da alle faciliteter

her er samlet, såsom campingplads, stalde

og dressurbane med tilhørende tilskuerfaciliteter.

Desuden er der givet tilladelse til at oprette forhindringer

inde på selve pladsen.

Planlægningen er i gang

Allerede i det tidlige forår satte MKS og VKS

sig sammen i en styregruppe, der skal koordinere

de arbejdsgrupper, der ligeledes henover foråret er

blevet nedsat. Der blev indkaldt personer, der

kunne tænkes at ville designe en forhindring, og

folk, der havde lyst til at arbejde med PR, blev

indkaldt. Disse forskellige personer har således

DM 2002 i Herning

gerne kunne gøre mere end denne ene gang,

understreger Jan.

I det hele taget har Jan et ønske om, at køresporten

i Danmark kunne få bedre muligheder for

at udvikle sig. Som eksempel nævner han køresporten

i Sverige, hvor man har samlet de bedste

kuske til et nationalt hold, som man herefter har

fundet gode sponsorer til.

- Det har givet den svenske køresport et gevaldigt

løft og har gjort arbejdet mere målrettet og

seriøst, og dermed er resultaterne også blevet bedre.

Jeg synes, det er værd at overveje at gøre

noget tilsvarende her i Danmark. Vi har en del

gode kuske, som vil kunne nå meget længere,

hvis de fik en bedre økonomisk opbakning, slutter

Jan Sjørslev Jensen.

henover foråret arbejdet med disse ting. De forhindringsansvarlige

har afleveret et forslag til,

hvordan netop deres forhindring kan udformes.

De fleste har endvidere efterkommet ønsket om

mere end et forslag til hver forhindring. Disse

forhindringer skal i løbet af det tidlige forår forelægges

mulige sponsorer, således at disse har

mulighed for at komme med forslag til, hvorledes

netop deres produkt kan eksponeres på den

bedst mulig måde.

Eksponering af DM-stævnet

For at sikre størst mulig eksponering af stævnet

er PR-gruppen ved at tage kontakt til TV-stationerne

samt aviserne i lokalområdet.

Desuden er der allerede nu ved at blive lavet

streamers. Disse vil være at finde på bilerne

inden VM i pløjning i august. Efter jul vil næste

trin i markedsføringen af DM-stævnet blive lanceret,

nemlig plakaterne. Vi vil som en del af

informationen omkring stævnet forsøge at komme

med informationer løbende henover efteråret i

Køresporten, da dette er den nemmeste måde at

komme ud til mange af de mennesker, der kunne

tænkes at have interesse i DM-stævnet.

7


Af Ib Møller

To ivrige vognsamlere, Joop Berghof og Fred E.

Hollaender kom på ferie til Sparresholm i 1997

med familier, to 4-spand samt en road-coach og

en park-drag bygget af Holland & Holland. Se

Køresporten 4.97. Erik Palm Greisen, 'Mads'

kom med sin roof-seat break, også af samme

fornemme karetmagere.

Året efter inviterede de samme 90 personer fra

10 lande med museumsfolk, forfattere og samlere

herunder Peter Strauss, Mads og underskrevne

til et seminar om restaurering. Fra deres

egne samlinger viste de 24 fantastiske og

kostbare vogne i Freds ridehus ved Appeldoorn.

Dagen efter blev selskabet afhentet i coaches

og breakes og kørt til Palais Het Loo og til tribuner

langs ruten for at se 140 ekvipager passere

forbi bla med de europæiske kongehuses

ypperste ekvipager. Se Køresporten 5.98.

I juni var min veninde og jeg inviteret til en

køretur i Holland. Selskabet var på 24 personer.

Første aften så vi Jan og Ria Klaasens nybyggede

hjem, stald og hus til en halv snes vogne.

Hver eneste var en perle. En kopi af Holland &

Holland coach fyldte mest og havde vist kostet

1 1 /2 mio kr.

De næste to dage kørte vi i alt 60-70 km med

toptrænede heste. Forrest einhorn og overdækket

vogn, så Klaasens tre heste ved siden af hinanden

for hans built-up break. Dernæst en nybygget

kæmpestor break med diamantforspand.

Og endelig en stor landauer med ejerne korrekt

påklædte som kusk og groom.

8

Holland set fra oven

Einhorn-forspænding forrest i kortegn Foto Anton de Vries God udsigt fra bukken Foto Pia Selchau-Mark


I pauserne blev bla budt på champagne, snaps

og sild. Vejret var stormende og vådt, men vi

nød hvert sekund. Fra toppen af de høje vogne

var der god udsigt over et ganske vist ensformigt

fladt landskab, men passet som én stor have.

Sidste dag åbnede vor vært, Joop Berghof sit

hjem. Derefter blev vi sammen med den svært

invalide søn Virgil og veninden Ellen taget ud

ad små markveje til en lang, lukket lade. Da

porten blev åbnet, udbrød jeg spontant: Alladins

Hule! I to rum stod fantastiske og fuldt restaurerede

vogne stuvet sammen. Hver enkelt var vel

lige så meget værd, som alle mine, tænkte jeg.

Herude levede far og søn hver weekend. Overalt

var der plakater, postkort, fotografier, tegninger

og stik af ekvipager på væggene. Skuffer og

skabe var fyldte med hatte og uniformer. Hatteæsker

overalt. Modeller af køretøjer i montrer

og en lille privat pub af intens hippologisk karakter.

Stedet var et privilegium at besøge, for

det var strengt privat, og ingen kunne blot komme

anstigende.

Dagene var uden konkurrencementalitet, men

besjælet af et ønske om at udvikle en forfinet

kørekultur og et godt venskab. Vor hollandske

vært afslørede et så fuldkomment kendskab til

kørekunsten, at han vil være en gevinst som

dommer ved kommende stævner i Concours

d'Elegance eller Traditionel Kørsel.

Fotos af Pia Selchau-Mark og Ib Møller

J. Klaasen med sine tre heste, brunt seletøj og built-up break

Godt humør trods vejret Joop Berghof hjælper den invalide søn Virgil til rette

9


Af Anker Kristensen, HKR

Fredag den 25. maj var vi fire danskere, Kirsten

Donslund, Palle Simonsen, Bendt Rosenberg og

Anker Kristensen, alle HKR, der tog til

brugskørsel i Sverige. Da det skulle foregå med

enspænder, fik Bendt travlt med at klargøre en

enspænderhest, men det kan lade sig gøre, fik vi

bevist deroppe.

Vi fire mødtes fredag formiddag på tanken i

Skærup syd for vejle, og så gik turen mod Sverige

med Kirsten og Palle som vejvisere over Fyn

og Sjælland. På Sjælland holdt vi en lille pause,

og så gik det videre mod Øresundsbroen, hvor vi

på den anden side var en stor oplevelse rigere.

Vi havde en pragtfuld køretur gennem det

smukke, svenske landskab til byen Begaberga,

hvor vi var fremme ca kl 17.30. Efter information,

startanmeldelse og opstaldning af hestene var

det tid for banepåvisning og lodtrækning om

startrækkefølgen. Lidt senere end de øvrige deltagere

fik vi aftensmad, og sidst på dagen fandt vi

hytten, hvor vi skulle bo.

Da alt var pakket ud, kørte vi en tur med en af

de træningsvogne, som var stillet til rådighed for

deltagerne. Slutteligt bød dagen på kaffe, hygge

og afslapning oven på dagens strabadser.

10

NM i brugskørsel i Sverige

Nervøse danskere

Lørdag morgen efter en nervøs nattesøvn, nogen

uden, stod vi op kl 6.00 for at fodre hestene.

Efter morgenmaden var der dyrlægekontrol kl

8.30, og en halv time senere startede brugskørslen,

hvor Palle desværre havde fået startnummer

2. Det havde været rart lige at se nogle flere deltagere

gennemkøre banen først, men nummeret

taget i betragtning gik det fint for Palle.

Bendt skulle starte som nr 9, og især under

forspændingen var Bendt noget nervøs, men det

blev bedre, da vi kom ud at køre. Især da Janus

gik over bækken uden at protestere, var Bendts

dag reddet.

Da der var 22 deltagere til start, kunne det

have været rart med højre startnumre, så vi

kunne have set, hvordan vi skulle køre banen.

Især var der en lille firkant, hvor deltagerne

skulle vende ind og ud af samme port, og her

havde vi for lidt plads. Men trøst jer, vi fik en

placering. Der skulle 19 svenskere til at slå to

danskere!

Efter middagsmaden gik eftermiddagen med at

kigge på de resterende kuske køre banen igennem.

Banen var særdeles svær, hvilket vi også

kunne se på de andre kuskes resultater. Der var

Palle Simonsen, HKR ankommer til stævnepladsen Foto Kirsten Donslund


Kan kusken mon rykke ud igen? Fotos Kirsten Donslund

tre kuske under 100 strafpoint, men mange over

200.

God og oplevelsesrig weekend

Dagens bedste hest var en lille gul fjordhest, som

alle var imponerede over at se, og som forlod

banen under stort bifald.

Efter at banekørslen var færdig, kom flere

kørende i gamle vogne, og en enkelt kørte med

en hestetrukket plæneklipper. I mellemtiden var

resultaterne for de 22 kuske udregnet, og præmieoverrækkelsen

kunne begynde.

Efter præmieoverrækkelsen fik vi oplyst, at der

gik bus til aftenens fest. Vi blev nu enige om, at

vi hellere selv måtte køre, for det var ikke sikkert,

Man skal også kunne køre til en læsserampe

at vi kunne holde til kl 01.00. Palle kørte, og

godt det samme, for efter den dejlige middag blev

vi enige om at køre hjem og få en kop kaffe. Kort

efter sagde vi godnat, og fik en god nats søvn.

Søndag morgen stod vi tidligt op for at få pakket

vore ting og få hytten gjort ren. Så blev hestene

fodret, og til sidst gik vi selv ned og fik morgenmad.

Vi talte med en del, men mest dem, der

talte eller kunne forstå dansk, og efter morgen

maden var det tid for hjemrejse.

I det hele taget var det en oplevelsesrig weekend

i Sverige, hvor vi alle følte os velkomne, og

arrangørerne var glade for, at også danskere ville

komme. Der var virkelig sørget for, at vi kunne

føle os tilpas iblandt svenskerne, hvilket vi også

gjorde.

Bendt Rosenberg, HKR afprøver en af stævnevognene

11


Dette indlæg - og valg af billeder - er egenmægtigt

udført af underskrevne gamle redachteur af

Køresporten, uden at det er lykkedes den nuværende

at blande sig.

Ole Jespersen har nu formelt fået sin Lene Kristensen

ved et festligt bryllup den 9. juni i Nr.

Tranders kirke ved Aalborg. Præsten sagde under

vielsen: 'Jeg ved, at brudeparret har truffet hinanden

på et livredderkursus. Måske var det under

indøvelsen af 'mund-til-mund metoden'.

I kirken var der helt udenfor programmet solosang

af veninden Janni Hansen til orgelakkompagnement.

Ole er, som mange har nydt, siden

sin tid som gardehusar dygtig til at blæse på jagtog

coachhorn. Sammen med vennerne, Knud-Erik

Tomra og Morten Kristensen er de med i Aalborg

Jægerklubs blæsergruppe, der netop i år for 13.

gang blev danmarksmestre. Det hørtes.

12

Redaktøren gift

Lederen af orkestret, Per Iversen spillede lystigt

på trompet inde i kirken. Bagefter modtog han og

de øvrige i jagthornsgruppen brudeparret og

gæsterne udenfor. I det smukkeste vejr holdt

Knud-Erik Tomra med et 6-spand fjordheste forspændt

en smuk Victoria bygget i Haderslev.

Under min tilstræbte diskrete - men absolut grundige

- inspektion kunne jeg ikke finde noget at

udsætte. Kusk, de to uniformerede og smukke

piger, de seks uhyre velpassede og -trimmede

fjordheste med perfekte stavseler samt den smukke

vogn i passende størrelse til resten af ekvipagen

fortjente et 10-tal.

Nedenfor den højt og smukt beliggende kirke

ligger en cirkulær, græsklædt plads. Den var som

skabt til at mødes på. Få hilst på de øvrige

gæster, hvoraf mange fra kørefolket, inspicere

ekvipagen og drikke et glas champagne. Ja, og da

også beundre brudeparret, der blev jaget rundt i

Knud-Erik Tomras smukke ekvipage på vej mod Aalborg Foto Kirsten Tomra


Brudeparret i den smukke Victoriavogn. Vogntjener er Marianne Tomra. Foto Malle Kjær

manegen af fotografen. Efter flere numre på hornene

fik brudeparret lov at køre i triumf mod

Aalborg.

Festen foregik på Rold Gammel Kro, der er

moderniseret og har fået udvidelser bla med

værelsesfløje. Inden middagen samledes alle i

Cirkus Miehes nyrestaurerede og smukke cirkusbygning

af træ lige overfor kroen, som de også

engang ejede. Det gamle ridehus er nu indrettet

som museum. Her spillede Per Iversen igen for

selskabet, men denne gang på lur. Akustikken

var perfekt i den cirkulære træbygning.

Middagen var naturligvis ledsaget af festlige

indslag som talere og musik. Jagthorn og det

velkendte 1 1 /2 m lange coachhorn blev demonstreret.

Det sidste blev kaldt en ren 'sjællandsk' type.

Et særligt 'jysk' blev demonstreret af Knud-Erik

Tomra. Det var ca 3 m langt og måtte støttes et

par steder.

Det blev sent. Men alle fra DKF kan bekræfte,

at det blev et bryllup, der - som redaktøren og

hans kone - var en god reklame for vor kørekultur.

Ib Møller

13


Af Jørgen Konge, DKS

International Driving Grand Prix i

Åstorp

Man kan kun gisne om, hvad de seks danske

kuske tænkte, da de 1.-4. juni opdagede, at de i

Sverige skulle dømmes af tre danske dommere ud

af fem. Stævnet var blevet flyttet fra Gøteborg

til Åstorp lidt øst for Helsingborg, og i forbindelse

hermed var noget kommunikation gået tabt

både til kuske og dommere. Det betød, at nogle

kuske ikke kom til start, og at man havde ændret

på dommersituationen. De danske deltagere var:

1-spand: Ane Wieder, DKS, som blev nr 5 ud af

8 deltagere. 2-spand: Kurt Klint, DKS, som blev

nr 9. Poul Erik Petersen, VK, som blev nr 9,

Lars Monk, DKS, som blev nr 11 ud af 18 deltagere.

4-spand: Knud Jørgensen, ØKS, som blev

nr 10, og Henri Hage, FKS, som blev nr 11 ud

af 12 deltagere, hvor Thomas Eriksson blev sidste.

Stævnet var plaget af meget regn både til dressuren,

hvor der dog lejlighedsvis var opholdsvejr,

og til maratonen, hvor der var heldagsregn, med

det resultat, at der næsten ingen tilskuere var,

trods det at forhindringerne lå, så man kunne se

dem alle sammen på en gang. Der var 39 deltagere

fra hele Europa med så kendte kuske som

Michael Freund fra Tyskland, Van der Wiel, Belgien

og Felix Brasseur, ligeledes Belgien.

Ullerup Køre- og Rideforenings kørestævne

Træerne vokser som bekendt ikke ind i himlen.

Tre af de kuske, som bliver nævnt i VM-sammenhæng

i 2-spand klassen, lå lige efter hinanden,

da resultaterne ved stævnet 16.-17. juni blev

offentliggjort, men det var ikke fra den forventede

ende. Det kan godt være, at de er dygtige, men

hvis uheldet er ude, er der ikke mange, der holder

hånden over dem. Lars Monk og Henrik Hansen

væltede i en af forhindringerne, og Kristian

Sørensen blev diskvalificeret i forhindringskørslen.

Så det var Carsten Jensen, der vandt klassen

14

Stævneglimt fra nær og fjern

foran Ole Nielsen og hans søn Hans Henrik Nielsen.

Enspænderklassen bestod både af heste og

pony. Vindere blev Janni Larsen efterfulgt af

Liselotte Watson.

Stævnet blev afviklet på to dage, hvor man

kørte dressur efterfulgt af forhindringskørsel på

førstedagen og maraton andendagen.

Stævneværter - og det skal tages helt bogstavelige,

for ikke bare bruger man marker og stalde,

også stuehuset er i brug for sekretariat og

bespisning af dommere og hjælpere - er Jytte og

Ole H. Nielsen, Raagaarden. Bag arrangørerne er

Ane Wieder og Kim Andreasen, som begge var

udtaget til VM for 1-spand i USA, men her slipper

de tømmerne for sammen med et utal af kendte

og mindre kendte - ingen nævnt, ingen glemt -

at få dette stævne på benene for 33 deltagere.

I klassen for 2-spand ponyer vandt Jacob

Andersen og i nybegynder klassen, som var en

blandet klasse, vandt Claus Jensen.

Og de er ikke uden humor på Amager. Til

udvalgte grooms var der en helt speciel præmie -

en pakke OTA Solgryn. Nu kan man så håbe på,

at de ikke har spist det, for efter de sidste oplysninger

i pressen, er OTA Solgryn fyldt med

stråforkorter, og det skulle nedsætte frugtbarheden,

og så vil det jo ende med, at vi ikke får nogle

nye gode grooms!

Janni Larsen, DKS vandt enspænderklassen i Ullerup


Åbent stævne på Fyn

Den 29. juni til 1. juli afholdtes åbent stævne på

Kærsgaard. Her fik Poul Erik Pedersen, VK

revanche fra Dorthealyst på Sjælland. Han vandt

foran Peter Chr Jespersen, SKS med Carsten

Jensen på tredjepladsen. I 1-spands klassen var

det Ane Wieder, DKS, der vandt foran John E.

Sørensen, MKS og Helle Clausen som nummer

tre. I 2-spand pony I blev Amanda Andersen,

DKS vinder foran Niels Schelde Petersen, TKS.

Amanda Andersen er datter af Jørgen Andersen og

kommer fra Fakse Køre- og Rideforening. De

små ponyers klasse blev vundet af Gert Larsen,

FKS foran Jakob Andersen, DKS. 4-spands klassen

var igen 'fuldtallig' med både Ole Buch

Jensen, DKS, Knud Jørgensen, ØKS, Ole H.

Nielsen, DKS og stævneværten Henri Hage,

FKS. Og vinder blev Ole Buch Jensen, selv om

han næsten har fået helt nye heste. I øvrigt foran

Knud Jørgensen, ØKS.

Kærsgaards nye stævneplads er nu rigtig ved at

være i orden. Med den smukke hovedbygning i

baggrunden lagde den jord til dressuren og forhindringskørslen.

Og selv om det regnede hele lørdagen,

hvor maratonen blev afviklet, holdt den til

forhindringskørslen om søndagen.

Formanden for Fyens Køre Selskab havde købt

et fodboldhold til at tage tider på maratonen. Det

var nødvendigt, fordi det kniber med opbakninger

fra de fynske medlemmer. Men måske er det ikke

en dårlig idé at købe sig fra de upopulære poster,

som det er at stå ved etapernes start og mål, og

så lade de frivillige stå i de sjovere forhindringer.

Og hvis man ved på forhånd, at man ikke skal

stå på en uriaspost, kunne det være, at flere vil

melde sig frivilligt.

Vrångabäck, Bellinga, S verige

I weekenden fra den 6.-8. juli havde otte ekvipager

fra Danmark fundet vej til Bellinga i Sverige

lidt nordvest for Ystad. Her var det igen Peter

Chr Jespersen, SKS, der blev bedst placeret af de

danske 2-spand, efter at havde vundet forhindringskørslen.

Og i alt blev det til en fjerdeplads.

Poul-Erik Pedersen, VK blev nr 6. Henrik Hansen,

DKS nr 8, Kurt Klint, DKS nr 10, Kristian

Sørensen, DKS nr 12 og Lars Monk, DKS blev

nr 16, idet han blev diskvalificeret i maratonen. I

enspænder hest klassen blev Kim Andreasen,

DKS nr 5 efter at havde vundet maratonen, og

Janni Larsen, DKS nr 20 efter at være blevet diskvalificeret

i maratonen.

Kurt Klindt, DKS i Skanska-forhindringen ved stævnet i Bellinge Fotos Jørgen Konge

15


Dette er sidste blad, inden vi mødes på godset

Eskjær i Salling den 22.-23. september til VM i

pløjning 2001, og derfor vil vi kort orientere om

VM. Vi har indbudt deltagere fra otte nationer

foruden Danmark.

På nuværende tidspunkt har vi positiv tilbagemelding

fra fire nationer og er ret sikre på yderligere

to nationer. Herudover har vi udvalgt seks af

vore bedste danske pløjere.

Verdensmesterskabet holdes samtidig med VM

i Traktorpløjning, som er arrangeret af Landboungdommen.

Der vil blive udstillinger på pladsen,

så der bliver nok at se på i den weekend,

mesterskabet varer.

Ønsker man camping i forbindelse med, at

man er tilskuer ved VM, bedes man kontakte

Skive Egnens Turistkontor på tlf 9752 3266.

Af Ib Møller

16

Lidt om VM i pløjning på Eskjær Hovedgård

Man skal nok være i rimelig god tid, idet der forventes

rigtig mange mennesker til området.

Nyt fra vognmuseet i Haderslev

Den 22. juli blev omsider ca 2.000 m2 istandsatte

udstillingslokaler og 600 m2 kælderrum til et

nyt hestevognsmuseum i en tidligere klædefabrik

overdraget til vognmuseet. Nu forestår et omfattende

arbejde med at opbygge udstillingen, finde

de rigtige vogne, få dem klargjorte, opbygge tableuer,

få trykt pjece og plakater mm.

Samtidig er ansat en daglig leder, Knud Isacsen

(50) til i samarbejde med Birke Nielsen at forestå

arbejdet. KI har været pædagog og sløjdlærer de

sidste 13 år i Vojens Ungdomsskole.

Den utrættelig bestyrelsesformand K.M. Lauersen

tør ikke spå om den nøjagtige dato for indvielsen,

men den bliver forhåbentlig inden sommerferien

næste år. Ret senere vil være uhensigtsmæssigt,

da museet vil lukke i vinterhalvåret.

Medlemmer af Vognsamlingens Venner får stillet

et stort og ideelt værksted til rådighed. Her vil

de kunne istandsætte flere af boghandler Johannes

Nielsens ca 170 vogne, så publikum kan se det.

Boghandleren begyndte at samle vogne i 1954,

Venlige hilsner

Arne Hansen og Svend Åge Nissen

uden at han nogensinde drømte om at køre med

dem. Haderslev Museum fik overdraget samlingen

i 1978, og først nu 24 år efter kan de vises i

tilfredsstillende rammer. (Johs. Nielsen blev

kåret som æresmedlem af DKF for sin indsats).

Sønderjyllands Amt har med den tidligere amtsborgmester

Chr Philipsen i spidsen skaffet rammerne.

Udover museet er der også gode lokaler til

amtets egne funktioner mm. Amtsrådet har ofret

13 mio kr på den udvendige istandsættelse og 2

mio kr på den indre. Amt og kommune vil dele

den årlige driftsudgift på anslået 600.000 kr.

Det er dejligt, at offentlige myndigheder nu

sikrer fortidens transporthistorie. Med de store

tilskud til anlæg og drift går tankerne uvægerligt

til bla Sparresholm Vognsamling, der er etableret

og drevet helt for private midler!

Afgørende for åbningstidspunktet er omfanget

af den hjælp, der kan fås fra vennerne til at

istandsætte de ca 80 vogne, der ønskes udstillet.


Fra Christian Roeds gemmer har vi lånt det herlige

foto af den 83 årige kaperkusk Alex Lindevall.

Det er taget i 1975, hvor han da var den ældste

kusk i Dyrehaven og netop indledt sin 67. sæson

som kusk.

Faderen var oprindelig kusk hos konge Christian

den IX, men blev efter 19 års tjeneste sparket

i hovedet af en hest og fik knust kæbebenet. For

at skjule arret tillagde han sig skæg, men da kongens

kuske skulle være glatbarberede, måtte han

Fra det gamle fotoalbum

gå over til vognmandskørsel. Alex husker, at

hans far måtte give 45 kr for en hest. I 1975

kostede den 7.000 kr plus moms. Alex havde

ofte kørt med berømte folk som Adam Poulsen

og Poul Reumert.

Christian Roed var også kaperkusk dengang,

med interessen fra sin bedstefar. Om dagen var

han malersvend, om aftenen og i weekend kaperkusk.

Han restaurerede mange vogne for sig selv

og kollegerne.

Den 83-årige kaperkusk ser i 1975 ind i fremtiden. Foto Christian Roed

17


Af Ib Møller

De efterhånden mange medlemmers kørsel med

landauere og coupéer i fuldt ornat til bryllupper

er et iøjnefaldende og festligt led i at fastholde

køretraditionerne. I Holland er der kuske, der også

tilbyder at køre til begravelser med fint istandsatte

rustvogne og korrekt påklædning. Hvorfor

ikke også herhjemme?

I Danmark blev Eli Benneweis og Ole Buch

Jensens kone kørt til begravelse med en ældre

rustvogn, men ellers kender jeg ingen fra den

senere tid. Herhjemme taler vi helst ikke om

døden. Den er tabu, selv om vi alle skal opleve

den - endog ret personligt! Jeg så dog gerne, at

også den del af køretraditionen blev fastholdt i

fremtiden.

Derfor inviterede jeg knap 30 gode kørevenner

til en lille snak. Langt de fleste mødte op eller

tilkendegav deres positive medvirken. En stiftende

generalforsamling for en nyoprettet forening

med navnet 'De sorte Ekvipager' vil foregå på

Industrimuseet i Horsens, lørdag den 25. august

kl 12.30. Datoen er bla valgt, fordi den falder

sammen med det historisk spændende arrange-

18

De sorte ekvipager

ment, der omdanner hele det centrale Horsens til

middelaldermarked. Så der bliver nok at se på før

og efter mødet.

Udkast til vedtægter er udarbejdet, og heri står

bla, at det jo til sin tid bliver de efterladte, der

bestemmer, om de vil lade deres pårørende køre

det sidste stykke med heste fremfor med motorkraft.

For at understrege tilknytningen til DKF

skal foreningens medlemmer også være medlem i

et af selskaberne under DKF. Foreningens kontingent

skal gå til at sikre udstyret, dække rejseomkostninger,

støtte betrængte mm.

Det viser sig, at der udover min istandsatte og

køreklare rustvogn på museet i Horsens findes

tilsvarende i Struer hos John Fjeldal, hos Benny

Mortensen i Stoholm, hos Henri Hage på Fyn,

hos samlingen på Sparresholm på Sjælland og

hos Thor Kure på Bornholm. Der er sikkert endnu

flere.

En arbejdsgruppe er foreløbig nedsat med Ole

Jespersen, Keld Sigfredsen og underskrevne, med

den opgave at bearbejde vedtægterne, finde tilsvarende

ældre samt andet historisk materiale om

ligfærd gennem tiderne. Det har været spændende,

og der er skrevet adskilligt kuriøst om, hvem

Sorte ekvipager - og en enkelt hvid Foto udlånt af Joop Berghof


der måtte køre med hvor mange heste forspændt,

hvor meget der måtte spenderes på begravelsen

og den efterfølgende middag, regler blandt laugsbrødre

(ingen kvinder dengang) om hvad de måtte

betale i bøder - eller ofte i øl - for at tilsidesætte

liglaugets regler.

Hvis der bliver tilstrækkelig stemning herfor,

kunne det tænkes, at hvert køreselskab opretter

en fraktion omkring ligvognskørslen. Så bliver

den nu påtænkte forening overflødig.

Med dette indlæg opfordrer jeg alle, der har lyst

til at være med til at ringe til Ole på 9814 7880,

Keld på 8669 0160 eller underskrevne på 8655

8744 straks efter modtagelsen af dette nummer af

Køresporten.

Professionelle sorte ekvipager til parade Fotos er fra Holland og udlånt af Joop Berghof

19


Balles Kjöreskole

Anmeldelse af Ib Møller

Forlaget Kusken har igen fundet en historisk og

læseværdig bog frem af gemmerne og fået den

genoptrykt. Det skal forlaget have tak for.

Peter Wilhelm v. Balle, Krigsraad og Universitets-Staldmester

udgav i 1849 sin berømte Kjöreskole,

en lille bog på 11,5x18,5 cm, lige til at

stikke i en lomme.

Hovedkapitlerne er:

I. Bemærkninger i almindelighed.

Om Kjörehesten,

Vognen og Kudsken.

II. Optömning og Seletöi.

Dettes paalægning og

aftagen. At spænde for

og fra.

III. Kjörsel med tilkjörte

Heste. Om bla Kudsken,

Hestens Gang. At

samle Hesten. Kjörehestens

Stilling. Kjöreveie.

Kjörsel fra Buk.

IV. Hestens Tilkjörsel.

Bl.a. forberedende Dressur,

Seletöjets paalægning.

Hestens förste

Kjörsel og dennes Fortsættelse. Udyder hos

Hesten. Dressur ved Haanden og i Stalden.

V. Regler under Kjörsel mht Vej, Veierligt og

tilstödende Uheld, samt Seletöjets og Eqvipagens

Conservation.

Først skal man lige vende sig til det sprog og

den bogstavering, der blev brugt for 150 år siden.

20

LITTERATUR

– du bør kende og eje

Men når man først er kommet i gang, er det tankevækkende

og fornøjeligt. Men først og fremmest

oser bogen af et indgående kendskab til

heste og deres natur.

Man får bekræftet, at der på den tid var indhentet

flere tusinde års erfaring ved omgang med

heste og kørsel, at det er begrænset, hvad vor tid

har kunnet tilføre. Kørekonkurrencerne var sandsynligvis

ikke så populære som i dag, så det er

udelukkende sund og almen

hestekendskab, der fortælles

om.

Historisk interessant er

beskrivelsen af, hvordan

man skulle holde sig til sit

hjulspor, for veje var

sjældne.

Hertil kom anvisninger

på, hvordan begge parter

skulle forholde sig ved

overhaling. Man fornemmer,

hvor dårlige vejene

var dengang, og hvilket

slid det har været i 'de gode

gamle dage' for såvel heste

som kuske.

Bogen er uden tvivl trykt

i samme format som

oprindeligt. Men ikke alene

pga min tiltagende

alder, men også for at alle lettere kan læse den

og dens illustrationer (hvor tavle II desværre

mangler), kunne den godt have været sat noget

op i gengivelsen, uden at det ville have gået ud

over lommeformatet.

Bogen kan købes for kr 75 + forsendelse hos

Forlaget Kudsken, Dollerupvej 100, 8800

Viborg, tlf. 8663 8038


Verdens største hestemesse er Equitana i Essen

Hop Top showet er en fantastisk oplevelse Foto Equitana

Af Frede Svendsen, DKS

Et dansk busselskab arrangerede i marts turen

til Equitana, som var annonceret i det svenske

blad 'Ekipage'. Turen startede i Göteborg, og vor

danske chauffør var Lars Michelsen fra Fræer i

Himmerland.

Mange svenskere var kommet langvejs fra, op til

800 km, og resten stødte til på vejen fra Göteborg

til Øresundsbroen. De 8 danske deltagere

blev samlet op på vejen over Sjælland og den

sidste i Fredericia, og så gik turen mod Essen

med stop ved grænsen og på den anden side af

Bremen for at spise aftensmad.

Fredag efter morgenmaden på hotellet kørte bussen

os til messen, som åbnede kl 10. Vi var på

messen hele dagen, til de lukkede kl 19, så der

var god tid til at orientere sig blandt ca 800

Glimt fra showet Foto Equitana

udstillere i de 12 store haller. Det er verdens

største messe, hvad angår heste og tilbehør til

heste og hestefolk, og det er ganske fantastisk.

Man kan købe alt, der har med heste at gøre, og i

mange af hallerne er der opvisning med forskellige

hesteracer.

Hop Top S how

Fredag aften så vi i opvisningshallen det store

'Hop Top Show', som var en utrolig flot opvisning

med heste, bygget over et fransk eventyr 'Le

prince'.

Lørdag kl 10 var vi igen på messen, og denne

dag var der sort af mennesker, så vi var glade for,

at vi havde haft dagen før til at se på tingene. Vi

var bla inde i opvisningshallen for at se Pat

Parelli mfl. Det er utroligt, hvad de kunne få

hestene til at gøre uden at have fat i dem. Blandt

andet var der en ung pige i kørestol, som kunne

få hestene til at stå på en lille platform samtidig

og meget andet uden at have fat i dem, sluttende

af med at hestene gik baglæns op i traileren samtidig

- fantastisk! Vi så også interessante opvisninger

med quarterhorses.

I hallerne var der mange stande med seletøj og

nye vogne, men ikke ret mange stande med gamle

vogne. Vi var på messen hele lørdagen, og om

aftenen spiste vi alle middag sammen på hotellet.

Søndag morgen gik turen hjemad, og de to

dage på messen var ikke spor for lang tid. Vi kan

kun anbefale at tage turen til Essen næste gang i

marts 2003.

Tænk sig at springe med dette spand Foto Equitana

21


22

Dansk Køre Forbund

Formand: Svend Åge Nissen,

Strandelhjørnvej 16, 6500 Vojens,

tlf 7454 7060, post@hedegaarden.dk

Så er vi igen næsten midt i den danske sommer,

og vanen tro svinger sommervejret mellem hedebølge

på højeste niveau og det mere almindelige

skiftende sommervejr med mange byger og alt

for få solskinstimer.

Kørestævnernes tid er i fuld gang, og vi oplever

klart et større antal deltagere ved de enkelte

stævner, der nok kan tilskrives den ændrede

stævnestruktur med færre og derfor, som vi ser

det, også større stævner.

Dorthealyst lagde for med et stort og flot internationalt

stævne, som blev afviklet på allerbedste

vis, og som klart har været med til at sætte

Danmark på det internationale kørelandkort.

Herefter fulgte Horsens og Kærsgård, begge

gode stævner med god deltagelse. Vi kan så se

frem til det næste stævne, som holdes i de smukke

omgivelser ved Jesperhus Blomsterpark på

Mors. Efterfølgende er der stævnerne i Billund og

på Amager at glæde sig til, før sæsonen igen

lakker mod enden.

VM-holdet for 2-spand har arbejdet meget seriøst

og hårdt med træningen, før det nu snart går

løs i Riesenbeck den 16.-19. august, og det er

spændende, hvordan vore tre deltagere klarer sig i

det meget skrappe selskab. Vi ønsker held og lykke

og trykker også en tommelfinger eller to for

dem! Grundet den forholdsvise korte afstand vil

der sikkert blive rigtig mange danske tilskuere til

dette VM i Tyskland, hvor man kan kombinere

nogle dages ferie med en stor køreoplevelse.

Den 25. og 26. maj deltog to kuske fra HKR i

Nordisk Mesterskab i brugskørsel i Sverige.

Måske kan dette være startskuddet til, at vi kan

få lidt mere gang i denne disciplin herhjemme. I

Sverige trives den virkelig godt, men er desværre

ikke slået så godt an hos os.

Som nogen måske har bemærket, arbejdes der

med at lave et kørestævne for Shetlandsponyer den

28.-29. juli på Revsø Rideskole. Et lidt utraditionelt

samarbejde mellem Shetlænderforeningen og

Fra formanden

Sekretær: Allan Bjerre, Hørager 1,

2690 Karlslunde, tlf 4615 2161

DKFs website: www.hesteinfo.dk/dkf

DKF for at se, om der måske kan skabes grobund

for flere deltagere i vore kørestævner af disse små

ponyer. Det tegner til at blive en succes, idet ikke

færre end 19 spand har meldt deres ankomst.

Bekendtgørelse om 'Hold af Heste'

Det vil måske vil være nogle bekendt, at Hestens

Værn, Dansk Ride Forbund, Den Danske Dyrlæge

Forening, Landsudvalget for Heste og Foreningen

til Dyrenes Beskyttelse har udarbejdet forslag

til 'Hold af heste'. Her fremkommer man

med mange forslag til hold af heste, særligt indretning

af stalde, opstaldning og flere andre forhold.

Vi har sendt forslaget ud til de enkelte selskaber,

og vi har samtidig sendt en skrivelse til

de 5 organisationer med vore indsigelser og

bemærkninger til deres forslag. Hvis nogen af

vore medlemmer overvejer ændringer eller

nybygning af hestestald i den nærmeste fremtid,

bedes man være opmærksom på, at der måske er

nye regler på vej.

I DKF kan vi konstatere en stigning i protester

ved vore stævner gennem de sidste par år. Nogle

måske berettigede, andre ikke. Samtidig føler vi

også en stigende kritik mod dommere og officials

samt DKF-valgte. Derfor overvejer vi i øjeblikket,

om ikke det var en god ide at holde et medlemsmøde

i vinterhalvåret, hvor vi fik diskuteret

disse forhold og måske fandt løsninger til at ændre

på denne, efter vores mening, uheldige udvikling.

Som vi ofte skriver og siger, så er det meget

vigtigt, at vi også kan have et godt socialt samvær

ved vore stævner og afvikle disse med skyldig

respekt og hensyntagen til de mennesker, der

ofrer deres fritid - frivilligt og ulønnet, for at

andre kan dyrke vores fælles sport.

De bedste ønsker for resten af sommeren.

Svend Åge Nissen


Rettelse til Køresporten nr. 3•2001

Vagn Axel har i brev til redaktionen gjort

opmærksom på, at der desværre var indsneget sig

en fejl i citatet fra DIF's hjemmeside, der var

bragt på side 28 i sidste nummer af Køresporten.

Vi bringer naturligvis gerne rettelsen:

I femte nederste linie skal der rettelig stå: 'at

Vagn Axels karantæne for illoyal adfærd skal

ophæves.'

Verdensmesterskab for 2-spand

15.-19. august afvikles VM for 2-spand hest i den

tyske by Riesenbeck. Danmark stiller hold med

Peter Chr Jespersen, SKS, Lars Monk, DKS og

Poul Erik Pedersen, VK. Redaktionen ønsker de

tre held og lykke. Riesenbeck har flere gange tidligere

været vært for store kørestævner, og VM

har været afholdt på stedet både i 1987 og 1997.

Tradition forpligter, så Riesenbeck var ikke sene

til at tilbyde deres hjælp, da de schweiziske arrangører

med kort varsel måtte melde pas.

Den foreløbige tidsplan for verdensmesterskabet

ser ud som følgende, og detaljer kan findes på

stævnets hjemmeside:

Onsdag: Åbningsceremoni

Torsdag: Dressur

Fredag: Dressur og showet 'Das Fahr-Festival'

Lørdag: Maraton

Søndag: Forhindringskørsel og afslutning.

Yderligere oplysninger om mesterskabet kan findes

på www.riesenbeck.de.

Nordisk mesterskab i kørsel

Finland er i år værter for det nordiske mesterskab

i kørsel, der finder sted i Ypäjä i dagene 13.-16.

september. Stævnet er åbent for enspændere og

2-spand, heste og ponyer.

Foreløbigt program for NM

12. September:

18.00 Første dyrlægekontrol

20.00 Lodtrækning om startorden

Nyt fra DKF

13. september

09.00 Reinspektion af heste

10.00 Dressur, klasse 1 og 3

17.30 Maratonpåvisning

20.00 Velkomstfest, sponsoreret af SG Manor

14. September

10.00 Dressur, klasse 2 og 4

15. September

09.00 Maraton

20.00 Aftenarrangement, inkl spisning og præmieoverrækkelse

for dressur og maraton

16. september

10.00 Forhindringskørsel

15.00 Afslutning og præmieoverrækkelse

Dommere:

Ryszard Bartmanskij, Polen

Christer Pålsson, Sverige

Henk van Amerongen, Holland

Irmeli Palvas, Finland

Kari Launo, Finland

Mads Palm Greisen, Danmark

Banebygger: Berit Thulin, Sverige

Teknisk delegeret: Henk van Amerongen

Chief steward: Pekka Siltala, Finland

Yderligere oplysninger om stævnet kan fås hos:

Heidi Sinda

Hevosopisto Oy, Equine College Ltd

Kilpailusihteeri, Show secretary

Tlf +358 2 7602 218. Fax +358 2 7602 200

www.ypaja.fi/hevosopisto/valjakkopm

Verdensmesterskab i hestepløjning

Husk, at Dansk Køre Forbund er vært ved VM i

hestepløjning, der afholdes sammen med VM for

traktorpløjere på den smukke Eskjær Hovedgård.

Mesterskabet afholdes i dagene 22.-23. september

2001, og otte nationer foruden Danmark er indbudt

til hestemesterskabet. Læs mere andet sted i

dette nummer af Køresporten.

23


Hest i Trafikken

Hesteinteressen er stærkt stigende i Norge, og

antallet af heste er også i vækst. Mange hestecentre

og rideskoler ligger i bebyggede områder,

og dette medfører naturligt en øgning i antallet af

ridende og kørende ekvipager i trafikken.

Stiftelsen Norsk Hestesenter har derfor i samarbejde

med blandt andre Autoriserte Trafikkskolers

Landsforbund og Norges Rytterforbund udgivet et

særdeles informativt 16-siders hæfte om, hvordan

man bør forholde sig med hest i trafikken.

Hæftet 'Hest i Trafikken' er udgivet som led i

en norsk kampagne 'Trygg med hest', og indgår

blandt andet i norsk ridemærkeundervisning.

'Hest i Trafikken' er naturligvis skrevet og redigeret

efter norske forhold, så henvisninger til

lovtekster, færdselstavler mv kan ikke umiddelbart

overføres til danske forhold. Men danske ryttere

og kuske kan alligevel få glæde af hæftet,

der i Norge fx uddeles via hesteorganisationer,

hestecentre, rideskoler og travbaner.

'Hest i Trafikken' kan rekvireres hos Norsk

Hestesenter, Starum, N-2850 Lena, Norge.

Kunne man udgive noget lignende i Danmark?

Måske i et samarbejde mellem danske hesteorganisationer?

FEI Four-in-Hand Top Driver Award

Efter stævnerne i Åstorp, Aachen og Saumur er

stillingen i FEI's 4-spandskonkurrence:

1. Werner Ulrich, Schweiz, 32 point

2. Harry De Ruyter, Holland, 27 point

3. Michael Freund, Tyskland, 24 point

4. Chester Weber, USA, 22 point

24

5. Ysbrand Chardon, Holland, 20 point

6. Gert Schrijvers, Belgien, 20 point

7. Daniel Würgler, Schweiz, 18 point

8. Tomas Eriksson, Sverige, 17 point

9. Felix-Marie Brasseur, Belgien, 16 point

10. Jozsef Bozsik, Ungarn, 15 point

29. Knud Jørgensen, Danmark, 3 point

31. Henri Hage, Danmark, 2 point

FEI Pairs Top Driver Award

Efter stævnerne i Åstorp og Saumur er stillingen

for 2-spandene således:

1. Exell Boyd, Australien, 20 point

1. Yngve Käll, Sverige, 20 point

3. Beat Schenk, Schweiz, 17 point

3. Jan Olofsson, Sverige, 17 point

5. Alfons Engbers, Holland, 15 point

8. Göran Peterson, Sverige, 13 point

15. Roy Syvertsen, Norge, 9 point

17. Kurt Klindt, Danmark, 8 point

21. Poul Erik Petersen, Danmark, 6 point

23. Lars Monk, Danmark, 5 point

FEI Top Driver Award for S ingles

Efter stævnerne i Åstorp og Dillenburg er stillingen

i enspænderkonkurrencen således:

1. Arja Mikkonen, Finland, 20 point

2. Dagmar Tödter, Tyskland, 17 point

3. Franz Schnider, Schweiz, 15 point

4. Ulla Günther, Tyskland, 13 point

5. André Herman, Belgien, 13 point

6. Marie Kahrle, Sverige, 12 point

7. Yvan Caboussat, Schweiz, 12 point

16. Ane Wieder, Danmark, 4 point.

Hovedbestyrelsesmøde i DKF

Det forventes, at hovedbestyrelsesmødet i

Dansk Køre Forbund afholdes lørdag den 3. november 2001.

Traditionen tro afholdes mødet på Fjelsted Skov Kro på Fyn.

Orienter dig ydeligere om mødet hos dit lokale køreselskab.


Invitation til DM og NM i pløjning 19.-21. oktober

Bornholms Køreselskab indbyder hermed til

dansk og nordisk mesterskab i pløjning, der

afholdes på Vallensgård ved Aakirkeby. Konkurrencen

foregår 20. oktober.

Foreløbigt program

Fredag:

Sekretariat åbent efter behov og ankomst. Indkvartering

fra kl 15.00.

Kl 20.00 Reception på Bornholms Højskole,

hvor der serveres 'Skipperlabskovs'

Kl 21.00 Lodtrækning om pløjeagre

Lørdag:

Kl 7.00 Stald og sekretariat åbner

kl. 7.30 Prøvepløjningsareal åbent

kl. 8.00 Opmarch og plovmåling, udstikning

af stok

Kl 9.00-11.30 Pløjning af stubjord

Kl 11.30-13.00 Frokostpause

Kl 13.00 Opmarch ved grønjord

Kl 13.30-16.00 Grønjordspløjning

Kl 19.00 Plovgilde i Aakirkebyhallerne.

Tilmelding

Tilmelding senest 1. september 2001 til Inge

Andersen, Ugleengevejen 3, 3720 Aakirkeby. Tlf

5697 5110. Se tilmeldingsblanket her i bladet.

Samlet beløb bedes sendt til Bornholms Køreselskab

på giro nr 632-2476, mrk DM 2001,

senest 1. september 2001.

Overnatning

Vi har fået mulighed for at købe 20 overnatningssenge

på højskolen i ugen før stævnet. De

koster 150,- kr pr seng med sengelinned pr døgn,

uden morgenmad (der er ikke adgang til køkken),

ring venligst 5697 5110, hvis det er aktuelt.

Transport

Vi har lavet en aftale med vort lokale Sydbornholms

Turistbureau om billetbestilling:

1. I skal opgive, at det er billetter til 'DM i

pløjning 2001'.

2. I får en skriftlig bekræftelse på, at billetterne

er bestilt som aftalt.

3. Indbetaling af billetprisen skal først ske i slutningen

af september 2001. Lang kredit er

aftalt, og billetterne sendes ikke, før betalingen

er modtaget.

4. I møder venlige mennesker, hvis I ringer.

5. I kan bestille på alle måder:

Telefon 5697 4520, fax 5697 5890, mail.

6. I er sikre på at komme herover.

I er altid velkomne til at ringe på tlf 5697 5110,

eller kontakte os på e-mail.

Vi håber, mange vil prøve Øresundsbroen og

vor 'Hurtigfærge' København-Bornholm på under

3 timer - kom og vær med.

Bornholms Køreselskab

Inge Andersen

Tyske

kvalitetsvogne sælges

• Maratonvogne

• Turvogne

• Dressurvogne

T. Schmidt

Mecklenburgische

KUTSCHENMANUFAKTUR

Svend Jacobsen

Tlf 7580 5225 (kl 18.00 - 20.00)

25


Bornholms Køreselskab indbyder hermed til

DM og NM i hestepløjning på Bornholm

19.-22. oktober 2001

Hermed bestilles følgende:

Navn: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Køreselskab: ___________________

Adresse: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Telefon nr. _____________________

Overnatning på Bornholms Højskole, fra fredag til mandag morgen.

Inkl. morgenmad lørdag og søndag, inkl. sengelinned og sengetøj.

Pr. person kr. 600,- Antal personer ______ stk. á 600 kr.= kr._______________

Plovgilde antal personer til ‘gule ærter’ ______ stk. á 95 kr.= kr._______________

‘Jægergryde’ med dådyr/urter ______ stk. á 95 kr.= kr._______________

Transport til og fra Plovgildet fra

Højskolen med bus 40,- kr. pr. pers. ______ stk. á 40 kr.= kr._______________

Samlet beløb kr._______________

26


World Equestrian Games - WEG 2002

Reining ny disciplin på programmet

Westerndisciplinen reining er kommet med på

WEG-programmet og er dermed den 7. hippologiske

disciplin ved verdensmesterskabet World

Equestrian Games 2002 i den spanske by Jerez. I

reining forventes 10 nationer at deltage, og der

vil være både individuelle- og holdkonkurrencer.

WEG omfatter således springning, dressur,

military, voltige, distanceridning, kørsel og reining.

Foreløbigt program for 4-spandskørsel

Onsdag den 12. september

Deltagernes ankomst

Torsdag den 13. september

Dyrlægekontrol, maratonpåvisning, lodtrækning

Fredag den 14. september

Dressur, program VI

Lørdag den 15. september

Maraton

Søndag den 16. september

Forhindringskørsel

Mandag den 17. september

Afrejsedag

Foreløbige maratondata

Etape A: 4.375 m / fri gangart / 15 km/t

Etape B: 1.000 m / skridt / 7 km/t

Etape C: 3.800 m / trav / 19 km/t

Etape D: 1.000 m / skridt / 7 km/t

Etape D: 8.000 / fri gangart / 14 km/t

Pengepræmier

Dressur: 3.006 Euro

Maraton: 1.804 Euro

Forhindringskørsel: 1.352 Euro

Samlet: 9.015 Euro

Præmierne deles mellem de placerede.

Første billetter solgt i juni

Allerede den 13. juni i år blev de første billetter

til næste års WEG 2002 solgt. Det var den 75årige

tyske enke Elizabeth Krichel, der sikrede

sig billetter til det storslåede arrangement i Jerez

i det sydlige Spanien. Den pensionerede sygeplejerske

var tilskuer ved det internationale stævne i

Aachen, og her havde arrangørerne af WEG er fin

salgsstand, hvor fru Krichel købte billetter til

alle discipliner. Efter at have sikret sig ordredokumentet,

fortalte Elizabeth Krichel, at hun i

1950 rejste rundt i Spanien på motorcykel og

kørte 7.000 km.

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger om World Equestrian

Games kan findes på www.jerez2002weg.com.

'Fino' er navnet på den officielle WEG maskot. Mange kender

måske allerede den bevingede, spanske hest, der snarligt

vil blive markedsført worldwide.

27


Bornholms Køre Selskab

Formand: Inge Andersen, Ugleengevejen 3,

3720 Aakirkeby, fax 5697 5210,

tlf 5697 5110, gdsl@post.tele.dk

Aktivitetsplan for 2001

2. september Melstedgaardtur

Hvad nu

Dansk Køre Selskab

Formand: Marianne Seidenfaden,

Dorthealyst, 4440 Mørkøv,

tlf 5927 3123, fax 5927 3187

Flytning af Sparresholmstævnet 14.–16. sept.

Siden 1972 har det været en tradition, at der er

afholdt kørestævne på Sparresholm. Det er en

tradition, vi i DKS har været meget glade for,

men som desværre nu må stoppe. I forbindelse

med et begyndende generationsskifte sker der,

helt forståelig, nogle nye tiltag. Der er ikke

længere mulighed for at låne den ene stald, da

den er lejet ud, og da der ikke rigtig er plads til

udendørs bokse, har vi set os nødsaget til allerede

fra i år at flytte stævnet. I den forbindelse

har Ole Nielsen og Ullerup været så imødekommende

at invitere os. Det har vi taget

imod, så stævnet bliver samme tid, men stedet

bliver i Ullerup. Så må vi se, hvad der sker til

næste år.

Vi siger familien Garth-Grüner rigtig mange

tak for den gæstfrihed, I har vist os alle årene. På

grund af flytningen kan til- og framelding stadig

ske indtil den 25. august til Gertrud Sørensen, tlf

5965 4366 eller email: gertrud.dks@mail.dk.

Den foreløbige tidsplan er således:

Fredag 14. september

Kl 8.00 præsentation og dressur

Hvad nu

Sekretær: Flemming Henriksen,

Sdr. Lyngvej 4, 3782 Klemensker,

tlf 5696 6060

15. september BM pløjemesterskab

19.-21. oktober DM pløjemesterskab

29. november Generalforsamling.

Sekretær: Gertrud Sørensen,

Poppelvænget 13, 4540 Fårevejle St,

tlf 5965 4366, fax 5962 2359, gertrud.dks@mail.dk

Lørdag 15. september

Kl 9.00 maraton

Søndag 16. september

Kl 11.00 forhindringskørsel og præmieoverrækkelse.

Løvfaldstur 7. oktober

Igen i år arrangeres der løvfaldstur i skovene ved

Skovse nær Slagelse. Det er en hyggetur, hvor

alle typer vogne kan deltage, og turen henvender

sig til alle, også ikke-medlemmer. Det er, som

det snart har været i en menneskealder, et af

vores æresmedlemmer Peter Eisensøe, der leder

turen og deltagerne gennem de smukke efterårsskove.

Tag familie og venner med og giv dem en

god oplevelse. Der spændes for ved Nordisk Dæk

Import, Skovsøvej 4, og turen starter kl 10.00

præcis. Efter turen er der sammenkomst i Otterup

forsamlingshus, hvor den medbragte mad kan

spises. Der kan også bestilles platter til en meget

rimelig pris. Platten bestilles i Otterup forsamlingshus

tlf 5854 5768. Tilmelding til

turen til Peter Eisensøe, tlf 5852 0271 eller evt

5854 4140.

29


Fyens Køre-Selskab

Åbent stævne 29. -30. juni-1. Juli

Traditionen tro afholdt FKS åbent stævne på

Kærsgård. Interessen var stor med deltagelse fra

hele landet, i alt deltog 40 ekvipager fordelt på 2spand

pony, 1-, 2- og 4-spand hest. Fredag startede

med præsentation, og efterfølgende blev der

kørt dressur program 6 eller program 7. Der blev

fremvist rigtig mange flotte ekvipager. Lørdag

startede maraton i fint vejr, men efter en times

tid kom der regn i mere end rigelige mængder,

men alle gennemførte turen med humøret i

behold. Lørdag var der indbudt til fest i teltet, en

god menu og mange glade folk var samlet. Der er

nok nogle stykker, som vil huske de mange våde

sko i teltet, men et skybrud kunne ikke lægge en

dæmper på det gode humør.

Søndag var alle friske og klar til at dyste i topkørsel.

Igen blev der vist mange flotte ekvipager

og dristig kørsel. FKS bringer en stor tak til alle

deltagerne med ønske om, at vi ses igen næste

år. Ligeledes bringer FKS en stor tak til dommerpanelet

for en stor indsats, vi håber også at se

dem til næste år. Vi må heller ikke glemme de

mange frivillige hjælpere: Tak til alle. Sidst,

men ikke mindst en stor tak til Grete og Henri

Hage, som velvilligt stiller faciliteter og område

30

Formand: Frank Madsen,

Lundegårdsvej 1, Vittinge, 5672 Broby,

tlf 6475 2555, qvarfot@post9.tele.dk

Siden sidst

Sekretær: Hanne Skaaning,

Holmslundsvej 1, Espe, 5750 Ringe,

tlf 6266 1438, hanne_skaaning@mail.com

til disposition, og uden dette engagement kunne

FKS ikke byde til åbent stævne på Kærsgård.

Resultaterne blev:

Pony III

1. Gert Larsen, FKS

2. Jacob Andersen, DKS

Pony I

1. Amanda Andersen, DKS

2. Niels Schelde Petersen, TKS

Enspænder hest

1. Ane Wieder, DKS

2. John Sørensen, MKS

3. Helle Clausen, DKS

2-spand hest

1. Poul Erik Pedersen, VK

2. Peter Chr Jespersen, SKS

3. Carsten Jensen, DKS

4. Frank Rasmussen, DKS

4-spand hest

1. Ole Buch Jensen, DKS

2. Knud Jørgensen, ØKS.


Pløjning 1. -3. august

Der er mulighed for sommerpløjning hos Jens R

Hansen, Munkebo. Ring til Jens og aftal dato på

tlf 6597 5585.

Pløjning 15. september

Pløjning med instruktør hos Morten Birkely,

Nyborg. Tilmelding senest 1. september på tlf

6536 1916

Pløjning 1. -3. august

Der er mulighed for sommerpløjning hos Jens R

Hansen, Munkebo. Ring til Jens og aftal dato på

tlf 6597 5585.

Pløjning 15. september

Pløjning med instruktør hos Morten Birkely,

Nyborg. Tilmelding senest 1. september på tlf

6536 1916

Løvfaldstur på Egeskov 22. september

Lørdag kl 10. Medbring madpakke. FKS giver

eftermiddagskaffe og kage efter hjemkomsten.

Hvad nu

Tur til Celle 29. -30. september

Dyrenes Supermarked og Gislev Rejser arrangerer

en tur til hingsteparade i Celle og et besøg ved

Hans Meiers vognforretning. Yderligere oplysning

på tlf 6595 7407.

Pløjestævne 29. september

Igen i år er der pløjestævne hos Frank Madsen i

Vittinge. Mulighed for pløjning i stubjord om

formiddagen, i grønjord om eftermiddagen. Lad

madpakken blive hjemme, der er mulighed for

gule ærter ved middagstid. Yderligere oplysning

og tilmelding på tlf 6475 2555 senest 19. september.

Generalforsamling 21. november

Afholdes på Espe Skole kl 19.30.

Vandforhindringen på Kærsgård var flittigt besøgt

Foto Carsten Høll Kristensen

31


HKR’s 30-års jubilæum

Ca 150 voksne og 35 børn - fordelt i 31 vogne –

deltog i vores særdeles vellykkede jubilæumsarrangement

den 24. maj i den smukke nyudsprungne

Rold Skov og i det bedst tænkelige

vejr. Interesserede bedes læse omtalen af arrangementet

i Køresporten nr 3.

Endnu engang tak til VK for deltagelse i arrangementet

og tak for den flotte vandrepokal.

NM i brugskørsel

Den 25.-26. maj deltog, som tidligere omtalt,

Palle Simonsen og Bendt Rosenberg i NM i

Sverige.

Resultatet blev:

1. En svensk kusk

2. Bendt Rosenberg, HKR

3. Palle Simonsen, HKR

Vi siger tillykke med de fine placeringer – vi er

stolte af jer!

Weekendturen 9. – 10. juni

Weekendturen hos Helen og Kim Kannegaard gik

planmæssigt, og allerede fredag kom de første

med deres campingvogne. Lørdag morgen i et

dejligt solskin mødtes vi i Helen og Kims gildesal

til kaffe og rundstykker, og snakken gik

lystigt, indtil vil blev enige om, at nu var det tid

til at spænde hestene for vognene. Der var fem

køretøjer og to ryttere, og desværre ikke for mange

folk. Synd for dem, der gik glip af en dejlig

køretur ud over engene til Nr. Onsild og tilbage

gennem skoven forbi Vikingecentret Fyrkat. På

Hobro Rideskole spiste vi frokost, og her var der

nok at se på, idet de havde et stort springstævne

på stedet.

Desværre måtte Helen hjælpe til ved stævnet

hele weekenden. Efter frokost kørte vi igen gen-

32

Himmerlands Køre- og Rideforening

Formand: Niels Jørgen Ramsdal,

Præstemarken 4, Onsild, 9500 Hobro,

tlf 9854 4417, ramsdal@mail.tele.dk

Siden sidst

Sekretær: Kirsten Tomra,

Markvejen 65, 9220 Aalborg Ø,

tlf 9815 9421

nem skov og det åbne land tilbage til Kim - en

dejlig tur uden uheld.

Efter at hestene havde fået noget at gumle på,

viste Kim, hvordan man sætter nye ståltråde i

gummiet på et vognhjul. I mellemtiden var grillen

blevet varm, og så blev der gået til maden og

vinen, alt medens snakken gik lystigt. En helt

igennem vellykket dag.

Søndag efter morgenkaffen blev hestene igen

spændt for, og vi kørte en anden dejlig tur i

området. Efter frokost var det tid til at pakke og

komme hjem. En stor tak skal lyde til Helen og

Kim for arrangementet.

Aalborg Horse-S how

En taknemmelig deltager

Fredag den 22. juni deltog HKR med 6 ekvipager

på Finstrupgård i Aalborg Horse-Show, der var

optakt til Aalborg Dyrskue.

Der blev lavet en lille opvisning, som gik rigtig

pænt. Vi siger tak til de 6 kuske, der var med

til at gøre gratis reklame, både for HKR og køresporten.

Bendt Rosenberg, HKR briefes ved NM Foto K. Donslund


Wiffertsholmstævnets 25-års jubilæum

I år har Wiffertsholmstævnet 25-års jubilæum.

Interesserede bedes ringe til Jytte Andersen på tlf

9837 8663, senest den 31. august.

VM i traktor- og hestepløjning

Vi minder om verdensmesterskabet i traktor- og

hestepløjning på Eskjær Hovedgård på Salling

den 22.-23. september. De 6 bedste hestepløjere i

Danmark deltager.

Brugskørsel

Bestyrelsen forsøger igen at arrangere brugskørsel,

denne gang i september. Interesserede - også

fra andre køreselskaber - bedes ringe til Niels Jørgen

Ramsdal på tlf 9854 4417, senest den 27.

august.

Hvad nu

Løvfaldstur 7. oktober

Igen i år arrangerer Lissy og Børge løvfaldstur.

Turen starter kl 10 på Trinnerupvej 6, Terndrup,

og man bedes huske madkurv, eventuelt varmt

tøj og godt humør.

Åbent pløjestævne 13. oktober

Vores åbne pløjestævne foregår hos Niels Jørgen

Ramsdal, Præstemarken 4, Onsild.

Kl 9.00 Gratis kaffe og rundstykker

Kl 10.00 Pløjning af stubjord

Kl 12.00 Gule ærter

Kl 13.30 Pløjning af grønjord

Stævnegebyr 100 kr. Sidste frist for tilmelding

er mandag den 1. oktober til Anker Kristensen på

tlf 9854 6647 eller til Niels Jørgen Ramsdal på

tlf 9854 4417. Husk, det er det sidste åbne pløjestævne

inden DM på Bornholm den 20.-21.

oktober.

MØLDRUP

RIDE- & KØREUDSTYR

Stort udvalg i kvalitetsseler

F.eks. kraftig sele, tospand med skagler, liner, læderkobler,

hovedtøj, messingspænder, komplet til to heste kr. 6.500,-

Kumteseler, komplet tospand kr. 7.500,-

Gypsyseler, komplet tospand, messingsløjfer kr. 7.200,-

Princesseler, komplet tospand kr. 5.600,-

Økoseler, komplet tospand kr. 4.400,-

Ponyseler, komplet tospand kr. 2.800,-

Ponysele, enspænder, justerbar kr. 850,-

Saletseler, komplet med messingspænder og -sløjfer kr. 4.060,-

Omgangstøj kr. 350,-

Kørehovedtøj kr. 550,-

Tlf. 8653 1011

Gl. Horsensvej 337 • Gjesing • DK-8660 Skanderborg

33


Løvspringstur 19. maj

34

Midtjysk Køre Selskab

Formand: Jens Søndergaard,

Agergårdsvej 4, Vejrum, 7600 Struer,

tlf 9746 5088

I Køresporten nr 2•2001 havde vi set, at der i år

var løvspringstur her i vores område - nærmere

bestemt med udgangspunkt fra Lene og John

Fjeldahl i Fousing. Her måtte vi med. Der var

ikke længere end, vi kunne køre derover i hestevogn

(5-7 km). Vi startede hjemmefra kl ca

9.00 i vores husmandschar-á-banc. Vi havde

aftalt med et hold venner, at de skulle køre med

fra os, og et andet hold kunne støde til hos Lene

og John, så vi var seks voksne, som lige netop

fyldte en sådan vogn. Der var en strid vestenvind,

og det var koldt, så vi glædede os til at

komme ind i skoven - og så gik det ellers derudaf.

Kl 10.00 kørte vi ind på gårdspladsen hos

Lene og John.

Der var allerede en del hestevogne i gården, og

flere kom til. Jeg mener, vi endte med at være

13-14 spand. Vi spændte fra og fik hestene bundet.

Nu skulle det gøre godt med en kop kaffe og

et rundstykke - eller to, som vi på forhånd var

blevet lovet. Efter kaffen og en god snak måtte

vi jo ud i kulden. Alle fik udleveret et kort over

Klosterheden, og så kunne man køre, hvor man

ville. Det blev besluttet, at vi igen skulle mødes

kl 13.30 for at spise vores medbragte mad. Vi

mødte nogle enkelte, men ellers er Klosterheden

så stor, at man sagtens kan finde veje, hvor man

ikke møder andre. Mellem kl 13.00 og 14.00

var alle tilbage, og vi blev bænket i Johns

vognlade, hvor vi sammen med indtagelse af

madpakkerne, snakken og kik på John’s flotte

vogne - havde en rigtig god eftermiddag med

hinanden, hvor der blev fortalt om turen og lagt

planer for de næste.

Vi siger tak til Lene og John og hvem, der

ellers var med, til at arrangere en rigtig god dag.

Ulla og Knud Balling

Siden sidst

Sekretær: Bente Søndergaard,

Rosenbjerg 6, Humlum, 7600 Struer,

tlf 9786 1280

Træningsstævne på Tjele Ridecenter 9. juni

Med ti startende ekvipager på Tjele Ridecenter og

Benny Olsen som dommer var der lagt op til en

hyggelig dag i det midtjyske. Af hensyn til den

store forskel i rutinen hos de enkelte ekvipager

var der i forhindringerne indlagt forskellige

sværhedsgrader. De rutinerede kuske skulle gennemføre

alle portene i forhindringerne, og de

mindre rutinerede/nybegynderne skulle således

gennem lidt færre porte. Dette resulterede i et

spændende stævne, hvor Maja Christensen kunne

løbe af med den samlede sejr.

S amlet resultat fra stævnet

Carsten Høll Christensen

Kusk A B C I alt

Maja Christensen 50,0 22,8 7,5 80,3

John Sørensen 70,0 32,0 0 102,0

Poul Poulsen 80,8 31,2 1,0 113,0

Jens Høgh 77,0 22,0 21,0 120,0

Knud Erik Leth 82,0 26,8 15,5 124,3

Niels Chr. Simonsen 87,4 39,4 42,0 168,8

Poul Block 64,8 62,6 49,5 176,9

Pia Jensen 73,0 102,0 16,0 191,0

Lis Laumann 78,0 102,0 12,0 192,0

Niels Jørgen Jensen 80,2 81,8 62,0 224,0

Orienteringskørsel 17. juni

Ca 60 personer mødtes kl 10.00 hos Lissi og

Bjarne Henriksen i Ulfborg til en god gang rundstykker.

Vi var 9 vogne i alt, og vi blev sendt af

sted med 5 min mellemrum og med besked på, at

det mindst skulle tage os 2 timer at gennemføre

turen på 20 km. Denne tidsfrist var der bestemt

ikke problemer med at overholde. Det var det bedste

vejr, man kunne tænke sig, og turen gik igen-


nem et meget varieret og spændende landskab i

Ulfborg plantage, så det nød vi rigtigt.

Bevæbnet med landkort over området fandt vi

de 5 poster uden problemer (det var nu også fint

skiltet).

Spørgsmålene på posterne var lige fra, hvornår

Stavnsbåndet blev ophævet, til hvor mange

spættehuller, der var i et træ. Tina Laumann blev

hvæset noget ad, da hun undersøgte et hul, så det

var i hvert fald beboet. En anden opgave var at

plukke en buket blomster til bordet - så Laila

Damsgaard løb ved siden af vognen meget af

tiden. Et andet sted var spørgsmålene om et dejligt

sted til overnatning (primitiv camping i luk-

Løvfaldstur 26. august

Bemærk nyt tidspunkt i forhold til aktivitetskalenderen

- fra Torben Christensen, Søagervej 2,

Sdr. Onsild, 9500 Hobro. kl 10.00. Har man lyst

at deltage uden hest og vogn, kan dette også lade

sig gøre, men husk at tilmelde jer. Tilmelding til

Torben Christensen, tlf 9854 4197 senest den

19. august.

Pløjestævne 15. september

Hos Erling Larsen, Brusenvej 5, Mejrup, 7500

Holstebro. Dommere er Svend Ove Jensen og

Herluf Holst. Der pløjes både i stub- og

grønjord. Kl 9.00 kaffe og rundstykker. Kl 10.00

pløjning i stubjord. Ca kl 12.00 gule ærter. Kl

14.00 pløjning i grønjord. Kaffe, rundstykker og

gule ærter bestilles ved tilmelding. Medbring

selv tallerken og bestik. Øl og vand kan købes.

Stævnegebyr kr 100,00 pr spand. Betaling sker

under morgenkaffen. Tilmelding senest den 7.

september til Torben Christensen, tlf 9854 4197.

Generalforsamling 14. november

Kl 19.30 på Hagebro Kro, Viborgvej 125, 7800

Skive. Dagsorden og regnskab vil blive udleveret

Hvad nu

susklasse), hvor der var lavet en stor overdækket

bålplads og fine toilet- og badefaciliteter. Midtvejs

på turen ventede familien Søndergaard med

kaffe, vand og kage, så her fik hestene et lille

hvil.

Vel ankommet tilbage var næste punkt at spise

den gris, der havde drejet rundt over bålet siden

morgenstunden - der var masser af mad, og det

smagte bare godt. Det var en dejlig dag, og vi

siger specielt tak til Lissi og Bjarne Henriksen.

Laila Damsgaard og Birthe Tang

på dagen. Selskabet er vært ved kaffen til medlemmer,

og pris for ikke medlemmer er kr 55,00

pr person. Øl og vand kan købes.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen,

må indsendes til Bente Søndergaard,

Rosenbjerg 6, 7600 Struer senest den 20. oktober.

Julegåtur 1. december

En stor naturoplevelse fra Lis og Niels Laumann,

Nr. Feldingvej 9, Idom, 7500 Holstebro,

med efterfølgende æbleskiver og gløgg. Start kl

10.00, deltagergebyr kr 25,00 pr person. Tilmelding

til Lis Laumann, tlf 9748 5165 senest den

24. november.

Nye medlemmer

MKS vil gerne byde velkommen til Lars Sørensen,

Borgdalvej 6, Gudum, 7620 Lemvig. Jens

Høgh, Herredsvejen 3, 8832 Skals. Søren Odgaard,

Idom Kirkevej 4, 7500 Holstebro. Anders

Rasmussen, Rørbækvej 30, 8766 Nr. Snede.

Maja Christensen, Viborglandevej 76, 9500

Hobro.

35


Træningsstævne 16. juni

Hos Misse og Svend Raun i Nr. Hjarup. Der

mødte 13 ekvipager til start. De kørte dressur,

desværre i regnvejr igen, og derefter direkte til

toppebanen. Herefter en middagspause, hvor de

fire forhindringer blev travet igennem mange

gange af kuskene og deres hjælpere, Så blev

hestene spændt for igen til den 13 km lange

maratonrute.

VM 16. –19. august

36

Slesvigske Køre Selskab

Formand: Svend Erik Raun,

Nr. Hjarupvej 3, 6230 Rødekro,

tlf 7466 4107, hjaruplund@get2net.dk

Fra SKS deltager Peter Chr Jespersen i verdensmesterskabet

i Riesenbeck for 2-spand hest.

NM for fjordheste 24. -26. august

Fjordhesteforeningen afholder dette store arrangement

på Revsø Rideskole ved Sommersted.

Fredag ca 13.00-18.00 med bla kvalifikation i

dressur og kørsel, spring for avlshingste, kostumespring

og 19.30 modeshow. Lørdag ca 9.00-

HASTRUPVEJEN 18

2690 KARLSLUNDE

TLF 46 15 23 24 (EFTER 19.00)

BILTLF 40 37 23 24

Siden sidst

Hvad nu

Sekretær: Solveig Iversen,

Højrup Overskovvej 44, 6560 Sommersted,

tlf 7455 1176

Placering hos de øvede:

1. Peter Chr Jespersen

2. Lars Dau

3. Jørn Iversen.

og hos nybegynderne efter fintælling

1. Mads Dau

2. Maria Petersen.

17.00 med bla terrænridning, nationshold,

spring/dressur, optog, dressur-, terræn- og

brugskørsel.

Den officielle åbning kl 12.00. Søndag ca 9.00

– 15.00 med bla finaler i Nordiske mesterskabsklasser,

toppekørsel, Concours d'Élegance mm.

Pløjestævne 9. september

Afholdes hos Thorkild Dau, Augustenborg Ldv.

89, 6400 Sønderborg kl 9.30. Der pløjes 2 gange

stubjord. Medbring selv mad og drikke. Tilmel-


ding til Arne Hansen, tlf 7483 1685 senest 26.

august.

Løvfaldstur 15. september

Hos Asmus Clausen, Amagervej 7, Løgumgård,

6240 Løgumkloster kl 10.00. Asmus planlægger

en tur, og I bedes medbringe hest, vogn og madkurv

til en hyggelig dag. Tilmelding til Asmus,

tlf 7474 3803 senest 10. september.

Træningsstævne 16. september

Hos Solveig og Jørn Iversen, Højrup Overskovvej

44, mellem Faris og Stepping kl 10.00. Vi

starter med dressur, herefter toppekørsel og en

maraton på ca 13 km. Medbring selv mad og

drikke. Tilmelding til Solveig, tlf 7455 1176,

senest 6. september.

Dressur- og forhindringsstævne 29. sept.

Se Køresporten 3-2001 side 39.

Pløjestævne 6. oktober

I Toftlund ved kartoffelmelsfabrikken på Tøndervej

kl 9.00. Der pløjes 2 gange grønjord for at

træne dette til mesterskabet.

Der pløjes fra ca kl 9.00-12.00, middagspause

kl 12-13, pløjes igen kl 13.30 til ca 16.00. Sønderjysk

Mesterskab afvikles ved dette stævne.

Medbring selv mad, drikke evt bord og stol.

Tilmelding til Arne Hansen, tlf 7483 1685

senest 22. september.

DM i pløjning på Bornholm 20. oktober

Deltagere fra SKS er Arne Hansen, Ejner Frielund,

Lars Dau. Reserve Kjeld Kryger Sørensen.

Generalforsamling 16. november

LYNGBY

LANDBRUGSSKOLE

På Hellevad Kirkekro kl 19.00. Der udsendes

dagsorden/indbydelse til alle medlemmer.

Landbrugsuddannelsen

Modul 1A Grundskole traditionel 1/3 + 1/8

Modul 1B Grundskole 1/2 + 1/10

Modul 1S Studenterkursus 1/10

Modul 2 Faglært landmand 1/1

Modul 3 Grønt bevis 1/9

Modul 4 Grønt diplom 1/10

Modul 1A “Staldmester”-

Hestespeciale

1/3 + 1/8

Lyngby Landbrugsskole • Ledreborg Allé 50 • 4000 Roskilde • Tlf 46 36 44 11

www.lyngbylandbrugsskole.dk • e-mail: ll@lyngbylandbrugsskole.dk

37


Forårstur 19. maj

Turen startede og sluttede hos Poul Andersen,

Skinnerup og gik gennem Nors og videre til

Tved Plantage. De ni hestespand blev blæst godt

igennem, indtil vi kom i læ i skoven, men solen

var med os hele dagen, så vi havde en rigtig dejlig

dag trods den kraftige vestenvind.

Køb-salg-bytte dag 10. juni

Denne dag foregik også hos Poul Andersen,

Skinnerup og må siges at være en succes. Der

Pløjetræning 8. september

Arrangementet er beregnet til både nybegyndere

og mere øvede kuske, som kan få hjælp til

opstart og træning. Vi har en eller flere instruktører

(afhængig af tilmeldinger), som vil forsøge

at hjælpe alle så godt som mulig. Har du interesse

i hestepløjning, så kom med eller uden heste

og se eller prøv, om det er noget for dig. Vi starter

kl 10.00 med lidt grundlæggende teori og

pløjetræning. Over middag laver vi et lille pløjestævne,

hvor der pløjes i stubjord. Afslutning ca

kl 15.00. Medbring madpakke til hele dagen

Sted: Martin Jonasen, Kjelstrupvej 3, Kjelstrup,

Thisted, tilmelding senest 1. september til Poul

Andersen, tlf 9792 1602 eller Jørgen Jacobsen,

tlf 9774 1245.

Løvfaldstur 15. september

38

Thy Køre Selskab

Formand: Poul Andersen,

Sejlhøjvej 14, 7700 Thisted,

tlf 9792 1602

I samarbejde med Islænderforeningen arrangerer

vi traditionen tro løvfaldstur i V. Vandet Plantage.

Turen starter med kaffe (medbring selv) og

Siden sidst

Hvad nu

Sekretær: Jørgen Jacobsen,

Vestermarken 25, 7950 Erslev,

tlf 9774 1245, thks-jj@mail.tele.dk

blev måske ikke lavet så mange handler, men der

var mange besøgende, og vi havde en hyggelig

dag. Tak til Magna og Poul for husly og kaffe.

Åbent kørestævne 20. –22. juli

ThKS, VK og HKR afholdt i samarbejde åbent

kørestævne hos Morsø Rideklub, Legind Bjerge.

Der var 22 ekvipager tilmeldt.

rundstykker, sponsoreres af Islænderforeningen.

Klar til afgang kl 10.30, og slut ca kl 16.00.

Husk madkurv. Du/I er også velkommen til at

deltage som passager, så tøv ikke med tilmelding.

Start og slut: P-pladsen Hjardalsvej, Thorsted,

vest for Thisted. Tilmelding senest 8. september

til Poul Andersen, tlf 9792 1602 eller

Jørgen Jacobsen, tlf 9774 1245.

VM pløjestævne 22. -23. september

I samarbejde med traktorpløjerne afholder Dansk

Køre Forbund også VM i hestepløjning, der foregår

på Herregården Eskjær ved Breum i Salling.

Der bliver brug for en del hjælpere, så er du

interesseret, bedes du tilmelde dig hos Poul

Andersen, tlf 9792 1602.

Pløjestævne lørdag 6. Oktober

Thy Køre Selskab afholder i år åbent pløjestævne

hos Carsten Olesen, Gl. Feggesundvej 73,

Amtoft. Programmet er følgende:


Kl 9.00 Velkomst og lodtrækning

Kl 10.00 Pløjning i stubjord

Kl 12.00 Middags pause

Kl 13.00 Pløjning i grønjord

Derefter præmieoverrækkelse og afslutning.

Stævnegebyr kr 150,-. Gule ærter kr 100,- pr

person.

Tilmelding senest 30. september til Poul

Andersen, tlf 9792 1602 eller Jørgen Jacobsen,

tlf 9774 1245.

Klubaften

Opstart mandag 5. november kl 19.00. Stedet

oplyses senere.

Generalforsamling 18. november

Afholdes i Plantagehuset, Plantagevej 18, Thisted,

kl 19.30. Dagsorden udsendes til alle medlemmer.

Emner, der ønskes behandlet, skal være

sekretæren i hænde senest 24. oktober.

Resultater fra åbent stævne, Morsø

Kusk Præsen- A B C

tation Dressur Marathon Forhind. I alt Plac.

Klasse 1

Lars Dau SKS 9,0 49,1 42,2 6,5 97,8 I

Nina Raun SKS 4,0 50,7 43,2 15,5 109,4 II

Henrik Sloth DKS 13,0 66,1 44,8 21,0 131,9 III

John Vestergaard ThKS 9,0 63,2 58,2 15,0 136,4

Kristine Odgaard ThKS 8,0 57,9 77,6 10,0 145,5

Lis Laumann MKS 7,0 59,5 62,8 25,0 147,3

Kurt Larsen VK 16,0 67,5 81,4 17,0 165,9

Pia Jensen VKS 2,0 58,1 133,8 15,0 206,9

Klasse 2

John Sørensen MKS 9,0 52,0 82,5 D 10,0 144,5

Majbritt Sørensen VK 13,0 68,0 64,9 27,0 159,9 I

Lise Marie Larsen VK 11,0 73,0 66,0 25,0 164,0

Klasse 3

Henrik Høper SKS 4,0 45,7 39,6 5,0 90,3 I

Helle Clausen DKS 5,0 51,0 50,2 15,0 116,2 II

Birgitte Jensen VK 15,0 58,3 55,6 10,0 123,9

Lisbeth Jensen DKS 4,0 68,3 60,6 5,5 134,4

Torben Christensen MKS 9,0 57,7 73,4 26,0 157,1

Klasse 4

Poul-Erik Pedersen VK 2,0 44,5 41,2 5,0 90,7 I

Manfred Jürgensen SKS 4,0 48,0 45,2 5,0 98,2 II

Vagn Axel ØKS 1,0I 41,9 48,6 20,0 110,5

Kjeld Krüger SKS 9,0 54,9 59,4 2,0 116,3

Carsten Cristensen VK 6,0 61,0 49,0 31,5 141,5

Morten Kallehauge VK 16,0 77,9 74,3 D 39,4 D 191,6

39


Kørekursus 20. maj

40

Trekantens Køre Selskab

TKS afholdt kørekursus ved Solveig Andersen.

Vejret var med os, og med Solveigs ihærdige

instruktion blev det en vellykket søndag. Der

mødte fire kuske op.

Træningsstævne 10. juni

Formand: Herluf Holst,

Klattrupvej 109, 7000 Fredericia,

tlf 7586 0262, hsholst@post.tele.dk

Træningsstævnet var kuskeuddannelsens trin 5

og blev afholdt hos Søs og Herluf Holst, Klattrup.

Derudover var alle inviteret, der havde lyst

til at deltage.

Der var tilmeldt otte kuske, men en meldte fra,

så syv kuske startede med at køre dressur og der-

Siden sidst

Sekretær: Birte Ærenlund Andersen,

Halskovvej 8, Klattrup, 7000 Fredericia,

tlf 7586 0635, baerenlund@mail.tele.dk.

efter ud på den ca 10 km lange maratonrute, der

var på tre etaper og med tre forhindringer sidst på

E-etapen. Fem kuske gennemførte, en kusk

sprang en helt ny gjordstrop, og en kusk kørte

med en helt ny hest, der var lidt nervøs ved forhindringerne.

Efter maraton spiste vi frokost i

laden.

Vejret var med os, det var ikke for varmt om

formiddagen, og efter frokost kom solen frem og

varmede dejligt til forhindringskørsel og den

efterfølgende kaffe i Søs og Herlufs store have.

Samlet vinder blev Jan Juhl Petersen, der kørte

med en enspænder pony I.

Jan Juhl Petersen, vinder af TKS træningsstævne Foto Birthe Ærenlund Andersen


Åbent stævne 1. -2. september

Skjoldbjergvej 57, ved Billund. I skrivende stund

forbereder vi stævnet. Vi håber selvfølgelig, at vi

får tilmeldinger nok til, at stævnet kan gennemføres.

Hvad nu

Pløjestævne 7. oktober

Vi har endnu ikke endeligt aftalt stedet.

Generalforsamling 1. november

Sæt kryds i kalenderen.

HESTEFORSIKRING

- LAVESTE PRÆMIER I

KONGERIGET

DANMARK’S

HESTEFORSIKRING G/S

Valkendorfsgade 30 . 1151 København K

Telefon 33 15 39 70 .Telefax 33 15 34 70

Specialforretning

for Ride- og Køresport

NIELS CHR. SIMONSEN . ENGVEJ 2B . 8832 SKALS . 86 69 45 17

Mit speciale: Omstopning og reparation af alle slags sadler.

★ Førsteklasses håndsyede køreseler til såvel ponyer som heste.

RING OG FÅ ET INTRO-

DUKTIONSTILBUD!

41


Pinsetur 4. juni

42

Vendsyssel Køre Forening

Formand: Harald Holm Olesen,

Pulsen 5, 9330 Dronninglund,

tlf 9886 1624, pulsen5@mail.tele.dk

Kl 10.00 startede vi med at drikke kaffe hos Birgit

og Peder i Saltum. Derefter fordelte vi de 16

ankomne i tre vogne og kørte mod stranden, som

vi fulgte til Blokhus. På rastepladsen ved Blokhus

spiste vi vores medbragte mad, hvorefter vi

kørte tilbage til udgangspunktet. Her afsluttede

vi, igen med kaffe, inden folk drog hjem. En rigtig

fornøjelig tur med hyggeligt samvær. Vi ser

frem til, at denne dag kan gøres igen med flere

deltagere, hvor man lærer hinanden at kende, og

det sociale samvær er i højsædet. En stor tak til

Peder for en vellykket dag.

Svend, Grethe og Inger-Marie

Træningsdag for begyndere 24. juni

Søndag var der træningsdag for begyndere, ni nye

kuske var meldt til. Dagen startede med, at Poul

Erik Pedersen fortalte lidt om maraton og om

tider. Derefter stod Aksel Bertelsen for at tjekke,

om alle var korrekt spændt for, inden de skulle

ud at køre dressur. Under dressuren gav Birgitte

Jensen gode råd om, hvordan man kører en korrekt

dressur. I maratonen var der tre forhindringer,

og turen var på 8 km. Richard Hansen sendte

folk af sted og gav gode råd med på vejen, og ved

forhindringerne var Kjeld Papsøe, Carsten Christensen

og Lars klar til at hjælpe. Dagen sluttede

med forhindringskørsel.

Resultatet blev:

1. Kurt Larsen, 68,0

2. Dorthe Thomsen, 80,8

3. Knud Sørensen og Ole Hartmann, 88,0

4. Hans Bak, 97,0

5. Flemming Jensen, 122,1

Siden sidst

Sekretær: Majbritt Sørensen,

Lendumvej 37, 9750 Ø. Vrå,

tlf 9895 6183, majsoe@12move.dk

Anne Grete Nørgård og Ole Kokholm havde

meldt fra, og Svend Christensen havde ingen hest

med. En stor tak til alle, der har hjulpet ved denne

dag, og tak til de lodsejere vi var hos.

Ferietur i Vendsyssel 29. juni–1. juli

Nogle stykker fra VK drømte om en lille ferie

i det danske land, og det skulle selvfølgelig foregå

sammen med vores heste. Derfor satte vi os

sammen en sen nattetime for at arrangere en

sådan 'miniferie'. Turen startede i Rørholt, (selvfølgelig)

med rundstykker og kaffe den første dag.

Værtinden blev ca knap og nap 50? Vejret var

perfekt både for heste og mennesker. Den første

dags etape var på 20 km med et hvil midtvejs i

kanten af Ulsted Mose. Sidst på eftermiddagen

ankom fem spand til bestemmelsesstedet, som

var hos Richard og Birthe i Hals. Birthe havde

travlt med at kokkerere, da vi ankom, og da alle

var mætte, kørte vi en dejlig tur med Richards

store studentervogn nede omkring Hals havn.

Nogle af os sov i telt i haven, mens andre kørte

hjem for at sove. Harrys hest sov vist ikke, den

var på opdagelse i stedet for.

Pause på ferieturen Foto Knud Sørensen


Næste morgen var vi igen klar til en ny etape,

som førte os ad små markveje til V. Hassing.

Desværre havde vi et par 'småuheld' denne dag,

men det overvandt vi også. Vejret var ikke så

fint, som den første dag, men vi undgik da at blive

våde, og solen skinnede også af og til. Middagspausen

blev afholdt helt nede ved fjorden ved

Gåser. I V. Hassing stillede Tove og Harry grill

og lade til rådighed, og om aftenen hyggede vi

os, imens regnen trommede på taget, men nu var

vi jo kommet i tørvejr. Denne nat kørte alle

hjem for at sove i deres egne senge undtagen

hestene (Harrys sov stadig ikke). Vi skulle jo

være friske til den sidste dag.

Tredjedagen skulle vi køre tilbage til udgangspunktet,

hvor nogle af vores trailere og biler

holdt. Også denne dag undgik vi at blive våde,

men det var dog lidt køligere end de to foregående

dage. På vejen kørte vi lige ind på Holtetgård og

'linede' op på gårdspladsen foran Hans Bak og

frue. Trætte, sultne og dejligt solbrændte efter tre

dage i det fri endte vi i Rørholt igen. Hestene var

nok også glade for at få fri igen, selvom det ikke

så ud til, at Jens Peters ene hest havde så travlt

med at komme hjem, da den skulle læsses i lastbilen

for at blive kørt tilbage til sin bopæl. Vi

Løvfaldstur 8. september

Vores årlige løvfaldstur foregår denne gang i de

smukke omgivelser ved Hammer Bakker. Vi

mødes kl 10.00 og kører i ca 2-2,5 time. Husk

madpakker, som vi spiser, når vi kommer retur.

Tilmelding til Majbritt Sørensen, tlf 9895

6183 senest 17. august.

Pløjetræning 15. september

Der afholdes pløjetræning hos Ejvind Nielsen,

Svendsvej 30, Hjørring. Information og tilmelding

senest den 8. september til Poul S Jensen,

tlf 9896 5193.

Hvad nu

håber at komme afsted igen næste år, men for

mit vedkommende er tre dage passende, især når

man har siddet stille bag i vognen, men måske

kan sædet polstres noget bedre. Gennemsnitlig 5

spand deltog på turen, nogle stødte til, og andre

forlod turen, som startede fra Rørholt, gik over

Hals og tilbage over Øster Hassing .

S ekretærkursus

Tove Sørensen

Kristi Himmelfartsdag deltog undertegnede og tre

andre fra VK i et sekretærkursus. Underviser var

Bente Søndergård, der først gav en kort instruktion,

hvorefter hun udlevede to mapper.

Den ene mappe omhandlede et stævne fra start

til slut. Den anden var en opgave vi selv skulle

løse. Opgaven skulle løses via PC. Ikke alle var

dus med computere, nogle startede flot, men slettede

ved en fejl det hele. Men ved fælles hjælp

blev opgaven løst af alle.

Vi vil gerne sige tak til Bente for et utrolig

godt materiale og en meget lærerig dag.

Tina og Majbritt

Åbent pløjestævne 29. september

Der afholdes åbent pløjestævne hos Carsten og

Carl TH Christensen, 'Eget' ved Grindsted. Information

og tilmelding senest den 22. september

til Poul S Jensen, tlf 9896 5193.

Træningsstævne 13. oktober

Stævnet afholdes på Bøgestedvej 239 i Astrup.

Der kan tilmeldes i følgende klasser: 1-, 2- og 4spand

hest og pony samt tandem. Der kan tilmeldes

i tre klasser, nybegynder - øvede og rutineret.

Der køres dressur på 40x80 bane, program efter

eget ønske, maraton etape E 9 km og forhindringskørsel.

Alle vogn- og hjultyper kan benyttes.

Der er ikke referenter på vognen, men begyn-

43


derkuske kan få en øvet kusk med ved blot at

skrive det på anmeldelsesblanketten. Der er ikke

mulighed for opstaldning, men bindebomme

forefindes. Startgebyr 150,- kr.

Tilmelding senest den 29. september til

Majbritt Sørensen, tlf 9895 6183, hvor også

yderligere informationer kan fås.

S eletøjssyning

Seletøjssyningen starter op igen efter sommertidens

ophør om tirsdagen i Bjergby. Nærmere

oplysning kan fås hos Hans Mathiesen, tlf 9897

1539, og om holdet på Ø. Hassingvej kan Harry

Pedersen, tlf 9825 7720 kontaktes for nærmere

oplysninger.

Generalforsamling 8. november

Generalforsamlingen er kl 19.30 i Hjallerup

Idrætscenter.

44

Kursus 10. -11. november

Der vil være mulighed for at komme på kursus

ved Jørgen konge. Kurset foregår på Vidstrupvej

150, Hjørring. Pris for at deltage 125 kr pr dag.

Max 8 kuske pr dag. Tilmelding senest den 12.

oktober til Poul S. Jensen, tlf 9896 5193.

Efterlysning

Hvem ved, hvor vores megafon gemmer sig. Den

er grå/rød, og vi mener, den sidst er brugt til DM

i Dronninglund. Endvidere mangler vi gule pile

og skilte til maratonruten. Har du en ide om,

hvor det er, kontakt en fra bestyrelsen.

Nye medlemmer

Vi siger velkommen til følgende nye medlemmer:

Inge Marie Christensen, Hjørring, Dorte

Lund Thomsen, Nørresundby.

På ferienturen gjorde man holdt på Holtetgård Foto Knud Sørensen


Løvspringstur 20. maj

Vestjydsk Køre Selskab

Formand: Niels Jørgen Jensen,

Sønderby Kjærvej 1, Stauning, 6900 Skjern,

tlf 9736 9290

Vejret artede sig, så vi kunne begynde vores årlige

udflugt til ‘Oasen’ i solskin med pæne temperaturer.

Deltagerantallet var lidt under vanlig, nemlig

elleve ekvipager og ca 75 deltagere. Det gode vejr

fortsatte, så frokosten i det grønne blev en afslappende

og hyggelig foreteelse. Alt i alt en god

dag, hvor vi endnu en gang siger tak til Jens og

Mie for lån af det dejlige engdrag.

Siden sidst

ABERDEEN-ANGUS

Stambogsregistrerede avlstyre

og kvier sælges

Besøgende altid velkomne

Risbjerggård, Kyndby

3630 Jægerspris

47 52 12 19

Sekretær: Anni Johnsen,

Uldjydevej 20, Birk, 7400 Herning,

tlf 9711 9887

Køresamling i Herning 10. juni

Det var en fornøjelse at kunne konstatere en pæn

interesse sammenlignet med sidste år, hvor stævnet

måtte aflyses pga for få tilmeldinger. Otte

ekvipager deltog beredvilligt og viste især interesse

for Niels Jørgens kyndige dressurvejledning,

hvor man med få virkemidler kan ændre meget på

hestens gang og holdning. Thomas havde opstillet

præcisionsbane og en enkelt forhindring. Alle

baner blev flittigt udnyttet, og indtrykket var, at

samtlige kuske fik god udbytte af enten den ene

eller den anden disciplin, og hestene blev trænet i

andet end landevejskørsel.

MASKINSTATION

v/ Arne Jørgensen, Kyndby

3630 Jægerspris

47 52 12 19

45


Kørsel ved Herning Museum 2. september

Tre kuske har meldt sig til at køre. De tre er

Poul Poulsen, Arne Lauridsen og Peter Hvid.

Skulle man blive forhindret i at køre, vil bestyrelsen

gerne vide det hurtigst muligt.

Høstfest 14. september

Bemærk, at datoen er ændret fra 7. september til

14. september. Pga problemer med den levende

musik har vi været nødt til at ændre datoen.

Nærmere om tid, sted mm følger i et medlemsbrev

senere.

Pløjedag i Vildbjerg 8. september

Pløjningen foregår hos Charles Madsen, Boremosevej

8, Vildbjerg, og alle, passive som aktive,

er velkommen til at deltage.

46

Hvad nu

Løvfaldstur 16. september

Turen begynder kl 10.00 ved rampen på Landsskuepladsen

og fortsætter ud i det blå.

Åbent pløjestævne 29. september

Bemærk, at stævnet afholdes hos Jan Arreborg,

Fasterholtvej 7 i Arnborg, og ikke som skrevet i

aktivitetskalenderen hos Kaj Pedersen. Der pløjes

stub- og grønjord, og stævnet begynder kl 9.00

med lodtrækning. Tilmelding til Charles Madsen,

tlf 9713 2564 senest 15. september.

Generalforsamling 8. november

Generalforsamlingen afholdes igen i år på Højgaardsskolen

i Lind kl 19.00. Dagsorden udsendes i

henhold til vedtægterne. Der serveres kaffe og

kage.

www.hestevogne.dk

Hestevogne købes og sælges

Alt i restaurering af vogne

Se det store udvalg på Internettet - 60 vogne på lager

SVEND AAGE LAURIDSEN

Stensbjergvej 25, Lind · 7400 Herning

Tlf. 9712 8532 · Bil 2012 8532

E-mail: post@hestevogne.dk · www.hestevogne.dk


Åbent stævne 25. –27. maj

Til ØKS’s åbne stævne i Horsens var der 26 deltagere,

hvoraf flere var nye konkurrencekuske.

Stævnet forløb uden uheld, og vejret var med os.

ØKS siger tak til alle hjælpere. Uden dem kunne

et sådan stævne ikke afvikles.

Resultaterne blev:

Enspænder hest

1. Henrik Høper, SKS

Enspænder pony

1. John Sørensen, MKS

2-spand pony

1. Lars Dau, SKS

Østjysk Køre Selskab

Formand: Herluf Bækgård,

Trehusevej 2, 8722 Hedensted,

tlf 7589 2107

Træningsstævne i S undby 9. september

Det bliver et stævne, hvor alle kan deltage uden

de store forkundskaber. Vognene kan være 4-hjulede

gummivogne - fjedervogne - maratonvogne,

eller hvad man har, der kan køres med. Dagen

starter med, at vi mødes kl 9.00 til forevisning af

forhindringerne og instruktion. Der vil så blive

startet på en maratontur, som vil have en længde

på ca 12-14 km. I sidste etape vil der være

opbygget fire forhindringer, hvoraf den ene kan

være en vandgrav. Når maratonturen er afviklet,

vil der være stillet en bane op til forhindringskørsel.

Det forventes, at folk selv stiller med referent

til maratonturen. For at stævnet bliver afviklet,

skal der være 10 spand til start, så hank op i

naboer og andre bekendte, så vi kan gennemføre

Siden sidst

2. Mia Jakobsen, ØKS

3. John Vestergård, ThKS

2-spand hest

1. Peter Chr Jespersen, SKS

2. Manfred Jürgensen, SKS

3. Keld Kryger, SKS

4. Ib Hansen, SKS

Pinsetræf

Hvad nu

Sekretær: Ivan Bak,

Ryvej 72, Møldrup, 8752 Østbirk,

tlf. 7578 2462, ivan-bak@post3.tele.dk

Der kom 12 spand og en enkelt rytter pinselørdag.

Det blev en meget våd dag, da det regnede fra

morgen til aften. På trods af vejret gennemførte

alle turen med de indlagte forhindringer og opgaver.

Dagen sluttede med fællesspisning, og vi

var alle enige om, at det havde været en god dag.

stævnet. Kort og tegninger af forhindringerne og

forhindringsbane vil blive tilsendt ved tilmelding.

Deltagerpris pr spand vil være kr 75, som

betales ved udlevering af numrene. Tilmeldingsfristen

er 26. august til Jens Carl Grouleff, tlf

8639 2047.

Besøg på Glud museum 12. september

Glud museum er et stort egnsmuseum med mange

gamle gårde og huse, samt en stor vogn- og

hesteredskabssamling.

Kl 18.30 vil vi blive guidet rundt af museumsinspektør

Jakob Jensen, og vi får lov at kigge

ind i magasinerne. Bemærk klokkeslættet, gratis

entre, medbring selv kaffekurv. Kørselsvejledning

eller andre spørgsmål til Svend Jakobsen,

tlf 7580 5225.

47


Løvfaldstur 16. september

Hos Tage Andersen, Holmedal 8, Voervadsbro,

8660 Skanderborg. Madkurv medbringes. Tilmelding

og yderligere oplysning hos Ivan Bak,

tlf 7578 2462 eller Tage Andersen, tlf 7578

2405.

Bustur 29. september

Herregården Skovsgaard på Sydlangeland er den

smukke ramme om et vognmuseum og et karetmagerværksted.

Hovedbygningen og parken har

dannet rammen om herskabets daglige liv og er

nu åbent for publikum. På Skovsgaard er der foruden

museum en stordrift af økologisk landbrug.

Museet består af et skovbrugsmuseum, der

beskriver skovbruget set med Langelands øjne fra

omkring 1900 til 1980erne.

Vognmuseet er indrettet i den gamle hestestald.

Her står omkring 25 arbejds- og herskabsvogne i

naturlige omgivelser; brudekareten er forspændt

en oldenborger i en gade i Rudkøbing år 1900

med husfacader, brolægning, skilte og gadelamper;

bagervognen står på en gårdsplads foran et

lille bindingsværkshus, og kanerne i et vinterlandskab

osv. Desuden vises den sidste ejer frk

48

Ellen Fugledes legetøj. Der er mulighed for at

spise den medbragte mad på Skovsgaard. Endvidere

besøger vi Keld Zawadas private vognsamling

i Bagenkop. Vognsamlingen består af ca 50

vogne samt kaner. De 25 er deponeret på Skovsgaard;

resten står hjemme. Vi starter kl 7.00. fra

Peder Skrams Plads i Østbirk og er hjemme igen

først på aftenen. Pris for bustur, entre og rundstykker

til jeres medbragte morgenkaffe er 160,kr.

Tilmelding samt betaling til Inge Thomsen,

Birknæsvej 1, Vestbirk, 8752 Østbirk, senest 20.

august. Yderligere oplysninger tlf 7578 1575

Plovdag på Gl. Estrup 30. september

For det første: Bemærk datoen, som er en anden

end den, der var opgivet i aktivitetskalenderen.

Det bliver en dag med konkurrencepløjning i

både stub- og grønjord. Hvis der er tilslutning,

vil der også være mulighed for at plove udenfor

konkurrencen. Dagen på Gl. Estrup er også for

veterantraktorer, der også har plovkonkurrence,

samt landboungdom. Desuden kan man hentet fra

museets magasiner se forskellige markredskaber

forspændt heste i funktion. Tilmeldingsfrist 15.

september. Oplysning og tilmelding Jens Carl

Grouleff, tlf 8639 2047 bedst efter kl 20.00.


Træningsstævne 30. september

Uldum Ridecenter. Maraton 5–8 km. Dressur

program 6. Forhindringskørsel. Åben for alle,

debutanter og stævnevante. Nærmere oplysninger

H. Bækgaard, tlf 7589 2107 evt 7589 1414.

Generalforsamling 21. november

Afholdes kl 19.30 på Sandvad Kro, Kongevej 25,

8752 Østbirk. Dagsordenen ifølge vedtægterne.

Foreningen er vært ved kaffe og ostemad.

Nye medlemmer

Ib Møller, Højgård, Assedrupvej 7, 8300 Odder

Joachim Speek, Alkenvej 37, 8660 Skanderborg. Brugskørsel er også snuk natur Foto K. Dorslund

Vognhjul

★ Repareres ★ Gummi pålægges ★ Nye enspænderstænger på lager

Karetmager John Nielsen

Ringstedgade 6D - 4000 Roskilde

Telefon 4636 5001 - Mobil 2166 3451

Læder i hecter til remme og seler, sytråd,

nåle og syle. Reb til skagler og liner. Narvsværte

- læderolie og fedt - riflet gummi til

vognbund. Lys til vognlygter og facet slebne

glas efter mål. Gør gamle spænder

som nye med pudseskive og slibemasse

samt rustfri torne.

Ring og hør mere!

Vi sender prøver og prisliste

49


S eler købes: Et par gode arbejdsseler og et par

køreseler, bringemål 130 cm. Henvendelse til

Bent Pedersen, tlf 5926 5544.

Dogcart sælges. Kan laves til jagtvogn, i

meget fin stand. Stang og enspænder. Henvendelse

til Paul Jensen, tlf 6264 1402, mobil 2078

5842.

Ponyvogn sælges. (vis-à-vis) med original

buk, naturtræ, og i god stand. 1- og 2-spand. Kr

12.000. Tlf 9827 1862.

Maratonvogn til 2-spand pony I eller enspænder

hest sælges. Vægt 240 kg, 4 år gammel.

Henvendelse til Jacob Bendtsen, tlf 2244 3018.

Maratonvogn til 2-spand sælges, l år gammel,

med styreforsinker og skivebremser. Opfylder

internationale mål. Tlf 9737 2242 eller mobil

2066 2242.

2 OM vogne sælges: 10-personers Bismo

med tag (kr 25.000 + moms) samt 6-personers

ponyvogn med buk (kr 40.000 + moms), velegnede

til kaperkørsel. Henvendelse tlf 2082 6823.

Kørespand sælges. To 3 1 /2-årige, forædlede

oldenborgvallakker. Mørkebrune, 168 - 170 cm

stg. Godt tilkørt i 2-spand. Eventuelt sælges

også char-á-banc. Tlf 7529 7594 eller 7525

1542.

50

Annoncepriser

1/1 side kr 990,-

1/2 side kr 550,-

1/3 side kr 440,-

Køb-Salg-Bytte

1/4 side kr 385,-

1/8 side kr 220,-

S ort høj hat sælges, str. 59, flot og i god

stand med nyt hattebånd. Original hatteæske

medfølger. Tlf 9814 7880.

KÜHNLE

Maratonvogn, 2- og 4-spand sælges.

God stand. Købt af Ole

'Rågården' Nielsen i år 2000 for

kr 38.000. Sælges nu, da mit 2spand

er skadet, og jeg slutter derfor

med at køre stævner.

Kan ses i Skibby i Hornsherred.

Kontakt tlf. 4751 2900.

Køb-Salg-Bytte annoncer

Køb-Salg-Bytte annoncer vedlagt betaling

kr 50,- for 20 ord sendes til:

Ingrid Berner Larsen

Mølleskovvej 125, Allindelille

4370 St. Merløse, Tlf 5760 0431.

Farveannoncer

Tillæg pr farve

kr 425,-


x

Heste og Kareter

Hestevogne og Kareter – Køb – Salg – Restaurering

Køreheste – Seletøj – Vognlygter – Tilbehør

HENRIK KØIER ANDERSEN

Smidstrupvej 8 · 4733 Tappernøje

Tlf. 4076 5650 · Tlf. 5596 5650 · Fax 5596 5753

Web-site: www.koier.com · E-mail: mail@koier.com

ISSN 1600-261X

More magazines by this user
Similar magazines