5/2001 - Inerisaavik

inerisaavik.gl

5/2001 - Inerisaavik

forkert, og lad dem bringe dem i orden.

Hvis rækkefølgen er klar uden

lydsporet, kan der skrues helt ned, så

eleverne koncentrerer sig om det

visuelle indtryk.

Man kan også lade eleverne sætte

en dialog i rigtig rækkefølge.

Ret opgaven ved at vise båndet

igen, og lad eleverne kontrollere

deres svar. Båndet stoppes efter hvert

punkt på listen, så de får tid til at rette

evt. fejl.

Spionen

Formål:

At skærpe opmærksomheden over for

fremmedsproget.

Lad begyndere i fremmedsprog se en

kort sekvens, hvor de skal være på

jagt efter al skiltning på fremmedsproget

fx vejskilte, butiksnavne, reklamer

osv.

Lyt

Formål:

At skærpe elevernes opmærksomhed

over for det talte sprog.

Lav et gloseark med ca. 15 ord fra udsendelsen.

Der skal være rigelig luft

mellem ordene. Lad eleverne danne

par og giv et ark til hvert par. Gennemgå

ordene, så du er sikker på, at

eleverne forstår dem og er klare over

evt. kontekst (hvornår kan man bruge

det ord?)

Vis eleverne videoen og lad dem

forstå, at de kan se på arket undervejs,

men der er ingen grund til at

skrive noget endnu.

Lad derefter eleverne skrive, hvad

de kan huske om den sammenhæng

eller scene, ordet blev brugt i.

Til slut samler eleverne deres informationer.

Fælles opsamling på tavlen.

Kontaktnavne, telefonnumre og e-mail adresser:

Leder af fællessamlingen:

Vibeke Andreasen, 321502, van@gh.gl

De pædagogiske medarbejdere, Informationsafdelingen, 321502,

p-center@gh.gl

Atuakkiorfik Ilinniusiorfik, 322122

Ebbe Mortensen, greenedu@greennet.gl

Marianne Post, redak@atuakkiorfik.gl

DANSK 2000 nr. 5/januar 2001

Udgivet af Atuakkiorfik Ilinniusiorfik

Fotos: Nunatta Naqiterivia A/S

Grafisk produktion: Scheuer Kommunikation ApS

Tryk: Nunatta Naqiterivia A/S

ISSN: 1600-1540

Men hvad tænker de?

Formål:

At træne fri mundtlig fremstilling.

Vælg en psykologisk interessant scene

fra en film, som eleverne allerede

har set i sin fulde længde. Scenen skal

vise to eller tre personer. Lad eleverne

se scenen et par gange.

Eleverne deles ind i grupper på totre,

og hver elev får tildelt én af personerne

fra den viste scene.

Det er nu deres opgave at forestille

sig og udtrykke, hvad personen

tænkte i den givne situation. Èn ting

er, hvad man siger og gør, men hvilke

tanker og følelser lå der bag?

Vis scenen igen og lav pauser efter

hver persons replik, så eleverne kan

komme med deres forslag.

TV-Avisen

Formål:

At træne et specifikt ordforråd og

samtidig træne elevernes begrundede

gæt på indhold (forforståelse).

Vælg et par nyheder fra en TV-Avis,

som indeholder mange informationer

fx diagrammer, fotos, fotoreportage.

Lav en ordliste med ord, der er væsentlige

for forståelsen af de valgte

nyheder.

Vis nyhederne for eleverne, mens

der er skruet helt ned for lyden. Eleverne

diskuterer herefter i grupper,

hvad de tror, nyhederne handlede

om.

Udlever nu ordlisten og gennemgå

den med eleverne, så de er sikre på

betydningen af alle ordene.

Ved hjælp af disse nøgleord skal

eleverne nu prøve at rekonstruere

nyheden. Dette kan ske mundtligt

(svært) eller skriftligt (lidt lettere).

Vis til slut nyhederne med lyden

skruet op og sammenlign med elevernes

forslag.

Kilder: " The resourceful English

teacher – A complete teaching

companion " af Jonathan Chandler

og Mark Stone, Tidskriftet: " English

teaching professional ", oktober, 2000

Citat

Film er kunsten at se.

Bela Balazs

For mig er biografen

ikke et stykke liv, men

et stykke kage.

Alfred Hitchcock

More magazines by this user
Similar magazines