Medlemsbladet - HAB-Bolig

hab.bolig.dk

Medlemsbladet - HAB-Bolig

65. årgang

Medlemsbladet

Strandhusene indviet

Ved Haderslev Fjord har HAB skabt et bud på en

moderne seniorbolig.

Nr. 1 Marts 2012


Forretningsudvalg

Formand: Ole Aaris, Råkærvej 34, telefon 74 52 97 22

Næstformand: Peder Hansen, Kløvervej 286, telefon 74 52 97 66

Bestyrelsesmedlem: Gert Berendtsen, Fjordagerring 73 1.th., telefon 51 34 33 71

Forretningsudvalget mødes torsdag kl. 16.00-17.00 i HAB’s administration.

Områdekontakter afdeling: Bestyrelsesmedlemmer med særlig område-kontakt

1-12 og 16: Ellen Corfits, Remisen 63. 1., telefon 22 96 05 76

18-23 samt 33, 38, 39, 42 og 48: Silvia Jessen, Dalgade 14, 2.tv., telefon 74 53 48 26

13, 14, 15, 17, 25, 30, 34, 40, 45 og 55: Frede Isaksen, Remisen 87,1, telefon 74 52 53 76

24, 26, 27, 29, 31, 32, 35, 37 og 44: Ove Therkildsen, Fjordagerring 66, telefon 21 46 60 26

51: Ole Aaris, Råkærvej 34, telefon 74 52 97 22

Administration

E-mail: info@hab-bolig.dk

Telefontid:

Mandag, tirsdag: 09.30-11.30 og 13.30-15.30

Onsdag: Lukket

Torsdag: 09.30-11.30 og 13.30-17.00

Fredag: 08.00-12.00

MEDLEMSBLADET

Ansvarhavende Ole Aaris

Bladet udkommer

4 gange årligt

Oplag 2150 eksemplarer

Tryk: Toptryk

Ekspeditionstid:

Mandag, tirsdag: 12.30-15.30

Onsdag: Lukket

Torsdag: 12.30-17.00

Fredag: 10.00-12.00

Inspektør Carsten N. Hansen og teknisk konsulent Paul Jørgensen træffes efter aftale.

Adm. direktør: Christian Skovfoged.

I dagtimerne træffes lokale serviceledere:

Afdeling

13, 14, 15, 17: Peter Walmar, vms@hab-bolig.dk, telefon 21 60 23 28

18, 19, 20, 21, 22, 23: Kjeld Lauridsen, vmhj@hab-bolig.dk, telefon 74 52 42 26

4, 6, 7, 12, 31-34, 40, 42, 44, 47, 55: John Petersen, vmb@hab-bolig.dk, telefon 40 26 52 83

30, 35, 37, 38, 39, 45, 48, 51: Martin Ravn, vml@hab-bolig.dk, telefon 40 26 62 86

16, 24, 26, 27, 29: Kim Gugel, vmv@hab-bolig.dk, telefon 40 26 59 41

Kontakt redaktionen:

Journalist Sune Falther

Mail: sune.falther@gmail.com

Telefon 61 60 01 80

Tillidsrepræsentant Arne Larsen, serviceassistent

i Hjortebroområdet, viser HABs nye logo og farver

frem på arbejdstøjet.

Fra Haderslev Andels

Boligforening til HAB

Haderslev Andels Boligforening

har i mange år

haft forkortelsen HAB.

Oprindeligt var forkortelse

vores logo, men med tiden

er HAB blevet en lige så integreret

del af vores navn, som

Haderslev Andels Boligforening

er det – måske endda

mere. Ganske som Odense

Boldklub og Socialistisk Folkeparti

er mere kendt som

OB og SF.

Det tager vi nu konsekvensen

af.

Haderslev Andels Boligforening

vil fremover være det, vi

kom af – men vores navn vil

være HAB.

Vi har i HAB en ambition om

at være en nytænkende virksomhed,

som søger kvalitet,

ordentlighed og professionalisme

i alt, vi foretager os. For

beboerne, medarbejderne og

samarbejdspartnerne.

Vi synes, HAB passer bedre

på det, vi er, og det vi gerne vil

være fremover.

Vi synes, HAB lyder mere

moderne end Haderslev Andels

Boligforening, og HAB

rummer flere muligheder for

at udvide forretningsområdet,

end Haderslev Andels Boligforening

gør.

Med det nye navn følger

også en ny signaturfarve –

orange – og et nyt logo. Eller,

som det hedder i reklamebranchen:

En ny grafisk identitet,

som går igen på alt fra

kuglepenne og brevpapir til

arbejdstøj og skiltning.

Vores hidtidige logo har

tjent os godt i mere end 70 år.

Nu pensionerer vi det.

Det nye logo er født i sam-

spil mellem medarbejdere og

et reklamebureau. Det er samme

gruppe, der har formuleret

vores nye slogan – et slogan,

vi synes udtrykker kernen af

vores værdier godt:

HAB – fordi mennesker er

forskellige”.

Nyt navn, nye farver og

nyt slogan – men det ændrer

ikke ved, at vi stadig er den

samme virksomhed. Vores

kerneværdier er der ikke lavet

om på. Nu signalerer vi også

udadtil den moderne virksomhed,

vi er.

Vi håber, I vil tage godt imod

ændringerne.

Venlig hilsen

Ole Aaris,

bestyrelsesformand og

Christian Skovfoged,

adm. direktør

2 HAB . Marts 2012 . Nr. 1 HAB . Marts 2012 . Nr. 1 3


Vi har lige siddet på terrassen og fået kaffe – i frostvejr! Her er så dejligt, siger familien Schwendson.

”Vi er vildt begejstrede”

Seniorbofællesskabet Strandhusene indviet med de smukkeste

ønsker. Nu venter indholdet i form af fællesskab og naboskab -

og det skal nok komme, siger beboerne.

Viceborgmester H. P. Gejl

benyttede ”forhåbentligt

den sidste hæksaks, I

får brug for”, da han klippede

snoren over og indviede HABs

afdeling 55, seniorbofællesskabet

Strandhusene.

Her, på kanten af fjorden,

har 48 seniorboliger fundet

form, og indholdet er også så

småt ved at komme. Nemlig

det fællesskab og den samhørighed,

som var hele ideen,

da projektet blev født.

Tove og Calle Schwendson

var med fra begyndelsen.

- Det er ti år siden, vi tænkte

den her tanke første gang.

Så det er fantastisk at kunne

stå her i dag, som Calle

Schwendson formulerede det,

da han efter indvielsen i fælleshuset

inviterede interesserede

indenfor i lejligheden.

I gang i tide

Tove og Calle Schwendson

har været med længe. Fra de

første tanker om seniorbofællesskab

ved Erlev Bjerge sammen

med Sydbo, til HAB tog

over og projektet i dag er rea-

liseret ved fjorden, har også

ægteparret i begyndelsen af

70’erne haft tid at vænne sig

til deres nye tilværelse.

- Vi boede det samme sted i

45 år, så der er mange følelser

i vores gamle hus. Men det er

slet ikke noget, der fylder i dag.

Vi har arbejdet på det her i ti

år. Vi har fået solgt huset, hvad

mange har svært ved, og vi har

endda fået solgt det til nogle

meget søde unge mennesker,

som vi er sikre på vil få et godt

liv der. Så vi er meget heldige,

siger Calle Schwendson.

Tove Schwendson har i mange

år arbejdet ved hjemmeplejen,

og det var blandt andet

indtryk fra de ældres hverdag,

der fik hende til at skubbe på

med tankerne om at skifte.

- Calle var stadig på arbejdsmarkedet,

da jeg begyndte

at tale om det, men jeg

vidste, vi skulle i gang i tide.

Jeg har set meget elendighed

i hjemmeplejen, hvor folk sad

HAB’s afdeling 55

Kravene til at kunne blive beboer er bl.a., at man er mindst 50 år og ikke har

hjemmeboende børn.

Man skal som kommende beboer være interesseret i og villig til at bidrage

aktivt til fællesskabet.

Afdelingsbestyrelsen fungerer som visitationsudvalg for tildeling af lejligheder

ud fra værdigrundlag.

Der er pt. ca. 280 på venteliste.

Se mere på www.50plushaderslev.dk

alene – det var så trist. Man

skal gøre noget, mens man er

to og mens man kan. Man skal

skabe et hjem sammen. Vi har

levet sammen i over 50 år, det

er godt at vide, at der, hvor en

af os bliver, er der nogen, der

tager hånd om os bagefter,

pointerer hun.

Komme hinanden ved

Netop fællesskabet og det so-

ciale glæder de sig meget til at

tage del i. Det er allerede så

småt undervejs, fornemmer

de begge – og det skal nok

blive godt:

- Vi skal jo ikke sidde lårene

af hinanden, vi har jo alle hver

vores vennekreds. Men vi skal

komme hinanden ved, og det

er vi allerede godt i gang med,

siger Calle Schwendson.

Tove supplerer:

- Det sociale bliver fantastisk.

Vi er allerede i dialog, og

det er jo nu, vi skal vise hvad

vi indeholder og hvad vi vil.

Fællesskabet kommer ikke af

sig selv, men af at vi giver hinanden

en hånd, hvis vi kan, og

er der for hinanden, siger Tove

Schwendson.

4 HAB . Marts 2012 . Nr. 1 HAB . Marts 2012 . Nr. 1 5

FAKTA

FAKTA

Om Strandhusene

48 boliger fordelt på 16 stk. på 100m² (3 rums med en husleje på kr. 6.485),

28 stk. 85m² (3 rums med en husleje på kr. 5.707), 4 stk. 75m²

(2 rums med en husleje på kr. 5.178)

Fælleshus på 175m² indeholdende fællessal, anretterkøkken, værksted

samt gæsteværelse.

Byggesum ca. kr. 80 mio.

Indflytning pr. 1. februar 2012

Adresse: Lodsvej 3 - 5 og Anløbsbroen 2 – 4, 6100 Haderslev

”Der er ingen flagstang, men det kommer

- jeg kan glæde jer med, at C. F. Møller

har lovet at sponsere en til jer”

Ole Aaris, bestyrelsesformand i HAB


Som man står der ved Haderslev

Fjord og kigger

op på de skurede mursten,

de unikke vinduespartier,

linjeføringen mellem bygningerne,

lysindfaldet i opgangen

og de indbydende altaner, kan

man nemt få den tanke, at

Strandhusene er et projekt,

hvor arkitekterne har haft det

æstetiske som førsteprioritet.

Men faktisk er Strandhusene

ikke blevet til for at se godt

ud.

Det er et byggeri, hvor fokus

har været på at skabe rammerne

om et fællesskab, forklarer

HAB’s tekniske direktør,

Morten M. Mathiasen:

- Man skal huske på, at Seniorbofællesskabet

ikke er

blevet til, fordi nogen havde et

behov for et sted at bo. Det er

blevet til, fordi nogen havde et

behov for en måde at bo på -

nemlig i fælleskab med hinanden,

siger han:

- Vi havde nogle krav til antropologi

og sociologi, som

gik forud for alt andet. Jeg er

bestemt glad for, at arkitektfirmaet

C.F. Møller har skabt

et byggeri, der visuelt har høj

arkitektonisk kvalitet. Men det

er den anden del af opgaven,

jeg er mest begejstret for at se

så flot ført flot ud i livet.

Sammen og privat

Strandhusene skal være en

ramme om en tilværelse, og

det er den ramme, der er udtrykt

i arkitekturen.

- Det skulle være HAB´s bud

på fremtidens almene bolig for

den her gruppe borgere, siger

Morten M. Mathiasen:

Seniorbofælleskabet er vores bud på en moderne

bolig til vor tids seniorer, siger teknisk direktør

Morten M. Mathiasen, HAB.

Rammerne om fællesskab

Strandhusene er et moderne byggeri, der understøttet både

individualitet og fællesskab.

- Fokus har været at skabe

rammerne om et godt hjem

med en følelse af identitet.

Arkitekturen skal gøre godt

”Seniorbofællesskabet er ikke blevet til,

fordi nogen har et behov for et sted at

bo. Det er blevet til, fordi nogen har et

behov for en måde at bo på. Nemlig i

fælleskab med hinanden”

HAB’s tekniske direktør Morten M. Mathiasen

naboskab og fællesskab muligt,

men også levne plads til

individualitet og privatliv. Vore

dages seniorer vil gerne en

hel masse i fællesskab – men

de vil ikke nødvendigvis være

sammen om alt. Derfor er udformningen

og indretningen

sådan, at man kan gøre sig

synlig, hvis man ønsker fællesskabet,

og være privat ved

at trække sig tilbage, siger

han.

6 HAB . Marts 2012 . Nr. 1 HAB . Marts 2012 . Nr. 1 7


Det kribler!

Bent Wiuff indviede et byggeri, han ikke selv er flyttet ind i

endnu, og formanden for de 320 medlemmer af seniorbofællesskabet

Strandhusene måtte da også erkende, at det kriblede

gevaldigt i ham for at få sat skub i indflytningen:

- Vi kan næsten ikke vente! Der er en stemning her ude og en

snak blandt folk, som lover godt for fremtiden. Det sammenhold,

vi har håbet på, ser ud til allerede nu at være kommet flot

fra start. Jeg er sikker på, at HAB og Haderslev har fået et virkeligt

aktiv her ved fjorden, sagde Bent Wiuff i sin tale til indvielsen.

Og så modtog han og resten af bestyrelsen i øvrigt dagens største

bifald for deres store arbejde med projektet.

Aktiviteter ved Øsby Centret

Aktivitetsrådet ved Øsby Centret

Forår og forsommer 2012

Program for 2012

Øsby Centret inviterer alle efterlønnere og pensionister

Der inviteres på et spændende alle efterlønnere program og pensionister

Mandag den 26. Marts kl. 14.00:

Så fik vi lokket Haderslev Ældre-Cabaret til Øsby. Gå ikke glip af den herlige

underholdning!

MaNdag 6. febRUaR Kl. 14.00

afholder rådet ordinær generalforsamling. Herefter vil seniorrådsformand

Mandag Hans Morten den Nielsen 30. april fortælle kl. 14.00: om sit spring i livet fra Nordsjælland til

Bjergbandens Sønderjylland. Kabaret, som kommer fra Fyn, leverer sjov og underholdning.

Aktivitetsrådet er denne dag værter ved kaffen.

Mandag den 14. Maj kl. 14.00:

Musik Vi Ka’ Li’ spiller musik, man kun kan blive glad af. Kom og hør disse

humørspredere.

MaNdag 5. MaRTS Kl. 14.00

Det altid populære lokal lotto. Mange præmier – kom og vind den største!

Mandag den 4. juni kl. 14.00:

Bror MaNdag Kalles Trio 26. spiller MaRTS alle de Kl. gode 14.00 gamle sange, du kender så godt.

Så lykkedes det at få Haderslev Ældre-Cabaret endnu engang til Øsby.

Gå ikke glip af denne herlige underholdning!

ugentlige aktiviteter:

Mandag og onsdag fra kl. 14.00 til 16.00 er der fælles kaffebord, vekslende

underholdende indslag, lotto, motion og sang.

UgeNTlige aKTiviTeTeR

Omsorgsklubben Mandage og onsdage mødes hver kl. 14.00-16.00

tirsdag fra kl. 14.00. Kaffe og brød 15,- kroner.

Fælles kaffebord, vekslende underholdning – lotto, motion og sang.

Eventuelle spørgsmål til Aktivitetsrådet kan rettes til Ragnhild Moldt på 2361 4912

Evt. spørgsmål til Ragnhild Moldt, tlf. 23 61 49 12

8 HAB . Marts 2012 . Nr. 1 HAB . Marts 2012 . Nr. 1 9


GENERALFORSAMLING GENERALFORSAMLING

Jubilarer i afdelings-

og organisationsbestyrelsen

På årets ordinære generalforsamling

kunne

HAB’s organisationsbestyrelsesformand

Ole Aaris

både hylde og lade sig hylde,

da der blev markeret jubilæer.

Først delte han blomster

ud til et kvindeligt trekløver -

Jette Skov fra afd. 15, Ingelise

Aaris fra afd. 22 og Annelise

Hansen fra afd. 40 – som alle

har været aktive og engagerede

medlemmer af deres re-

spektive afdelingsbestyrelser

i 10 år.

Og dernæst kunne Gert Berendtsen,

afd. 6, modtage varme

ord for 10 års arbejde i organisationsbestyrelsen.

Gert

Berendtsen har i øvrigt prøvet

det med hyldest før – han har

tidligere haft 10 års jubilæum

som medlem af afdelingsbestyrelsen.

Herefter indtog næstformand

Peder Hansen scenen

og takkede formanden selv for

de 10 år, Ole Aaris har været

aktiv i HAB’s organisationsbestyrelse.

På generalforsamlingen var

det desværre også anledning

til at mindes et

afdelingsbestyrelsesmedlem,

som i beretningsperioden

er afgået ved døden. Derfor

rejste forsamlingen sig og

mindedes afdøde Poul-Erik

Hagedorn, afd. 10.

Jette Skov, Ingelise Aaris og Annelise Hansen (fra venstre) fik buket, bifald og flotte ord med på vejen for deres ti års

afdelingsbestyrelsesarbejde.

Formand Ole Aaris kunne takke Gert Berendsen med ti års indsats for organisationsbestyrelsen – og efterfølgende

overtog Peder Hansen scenen og hyldede Ole Aaris i anledning af, at han også har været aktiv i organisationsbestyrelsen

i ti år.

10 HAB . Marts 2012 . Nr. 1 HAB . Marts 2012 . Nr. 1 11


GENERALFORSAMLING GENERALFORSAMLING

Generalforsamlingen er også hygge og grin.

Flot fremmøde på

Harmonien

Rekordfremmøde til generalforsamling igen i år.

194 der satte ny

deltagere fra

124 lejlighe-

rekord på generalforsamlingen,

da Kulturhus Harmonien

igen lagde rammer om beboerdemokratiets

øverste organ.

Og de havde sandelig også

meget at møde op til. Det var

nemlig ikke bare maden på

de store veldækkede borde,

der var på menuen: Hele seks

bestyrelsesposter var på valg

– herunder formandens – og

hertil kom debat og orientering

om en stribe nyheder.

I sin beretning kom formand

Ole Aaris blandt andet ind på

boligpolitikken; politiske løfter,

man ikke kunne regne med og

et ændret organisationsdiagram,

der, som det blev understreget,

”ikke var fulgt af

gyldne lønstigninger”.

Desuden præsenterede formanden

HAB’s nye navn, logo

og slogan – Haderslev Andels

Boligforening er nu historie,

og HAB er fremtiden. Både

navneskifte, logo og slogan

fik stort bifald fra salen.

Det samme fik modellerne

Niels Martin Ravn og Arne

Larsen, som i bedste catwalkstil

gik på scenen i det nye

profiltøj, som HAB’s medarbejdere

ude i afdelingerne

fremover vil være iklædt. Senere

på generalforsamlingen

stod det klart, at Niels Martin

Ravn var HAB’er til det inderste,

hvad han via storskærmen

i lokalet demonstrerede.

Det kan konstateres, at HAB’s

nye logo også gør sig godt på

en bagsmæk.

Der var rekordfremmøde med 194 deltagere i år.

Direktør Christian Skovfoged og dirigent Søren Madsen i snak.

12 HAB . Marts 2012 . Nr. 1 HAB . Marts 2012 . Nr. 1 13


GENERALFORSAMLING GENERALFORSAMLING

Her er den nye

organisationsbestyrelse

Generalforsamlingen skulle stemme i stor stil i år.

Formand Ole Aaris var

på valg, og det samme

var organisationsbestyrelsesmedlemmerne

Frede

Isaksen, Peder Hansen og

Gert Berendsen. I perioden

havde organisationsbestyrelsesmedlemmerne

Jutta Zielke

og Berit Mørk, som ellers ikke

skulle have været på valg før

til næste år, valgt at trække

sig af personlige årsager, så

derfor var der hele seks medlemmer

og to suppleanter til

HAB’s organisationsbestyrelse

at stemme om.

Faktisk var Silvia Jessen

den eneste, der var sikker på

at være medlem af organisationsbestyrelsen

næste år,

idet hun først er på valg i 2013.

Formand Ole Aaris blev

genvalgt uden modkandidat

med akklamation.

Til bestyrelsen meldte syv

kandidater sig, heriblandt de

tre organisationsbestyrelsesmedlemmer,

som var på valg.

Desuden blev Ellen Corfits,

afd. 51, og Ove Brix Therkildsen,

afd. 8, begge opstillet,

ganske som de gjorde det

i 2011 uden dog at blive valgt

ind, ligesom Mette Maimburg,

afd. 25, og Erik Jensen, afd.

18, begge blev foreslået.

Der måtte derfor en omfattende

stemmetælling til, før

de nye medlemmer var fundet.

Det gav genvalg til Frede

Isaksen (194 stemmer), Gert

Berendsen (185 stemmer) og

Peder Hansen (180 stemmer),

som alle blev valgt for to år.

Ellen Corfits (166 stemmer)

og Ove Brix Therkildsen (157

stemmer) opnåede også valg

– dog kun for en etårig periode.

Mette Maimburg (152 stemmer)

og Erik Jensen (136

stemmer) nåede ikke valg,

men accepterede begge at

kandidere til suppleantposterne,

som de blev valgt til uden

modkandidater. Stemmetallet

afgjorde, at Mette Maimburg

blev valgt som 1. suppleant.

Ved konstitueringen blev

Peder Hansen næstformand

og Gert Berendsen medlem af

forretningsudvalget (som herudover

består af formand og

næstformand).

Den samlede organisationsbestyrelse i HAB ser nu sådan ud (fra venstre):

Gert Berendsen, Erik Jensen (2. suppleant), Ove Brix Therkildsen, Ellen Corfits, Ole Aaris, Mette Maimburg (1. suppleant),

Frede Isaksen, Peder Hansen og Silvia Jessen.

HAB Prisen 2012 til lottopiger

Der er masser af frivillige hænder i HAB, og hvert år hyldes nogle af dem for en særlig indsats.

HAB Prisen” tildeles hvert år en person, en gruppe eller et projekt, som har gjort en

ekstraordinær frivillig indsats til gavn for HAB, og i år skulle prisen deles ligeligt mellem to

kvinder, som i over 20 år har været drivkraften til en aktivitet med stor opbakning i Hjortebro.

Edith Andersen, Kløvervej 84, og Birthe Bertz, Thrigesvej 84, har med formand Ole Aaris ord

”ydet en stor indsats”:

- Edith Andersen og Birte Bertz har boet på Hjortebro i rigtig mange år. Birte er nu flyttet til

afdeling 17 på Thrigesvej, men møder troligt op hver mandag til lotto arrangementet i Hjortebrohuset.

Og Edith har i 10 år været kasserer i Lottoklubben, men har lige trukket sig tilbage.

Nu er hun, som hun selv siger, ”bare hjælper”. De møder begge to flere timer i forvejen for at

alt skal være klart. Til arrangementerne hver mandag møder der omkring 40 personer. Efter

arrangementet bliver de begge tilbage for at rydde op og gøre rent. Jeg vil gerne takke jer

begge to for den mangeårige frivillige indsats, der altid har været til stor glæde for mange

personer, sagde Ole Aaris.

Edith Andersen, til højre, og Birthe Bertz modtog HAB Prisen 2012 for deres store frivillige arbejde med lottoklubben

på Hjortebro.

14 HAB . Marts 2012 . Nr. 1 HAB . Marts 2012 . Nr. 1 15


GENERALFORSAMLING

Der skulle stemmes hele fem nye

medlemmer ind i organisationsbestyrelsen

og en ny formand. Der

blev grublet over kandidaterne.

Hedder det mon en HAB-walk i stedet for CAT-walk, når man modeller arbejdstøj? Niels Martin Ravn og Arne Larsen viste

HAB’s nye logo frem.

Det nye logo viser, at

-vi er en nutidig og udviklingsparat boligforening, der

tænker stil og farver ind i vores boliger/områder.

-der er der leget med bogstaverne frem for et symbol.

Hvert bogstav kan henlede til former om eks. møbler,

senge, bogreoler, telte og grønne arealer.

-man kan Historien lave sin er egen bevaret stil i og HAB’s form nye ved logo, at bo som hos skal os. signalere en

-noget af mere vores moderne gamle virksomhed.

identitet, omridset af det røde

logo, er bevaret som ”prikken” i A. Vi har sjælen med.

Haderslev Andels Boligforening

er stadig med i HAB

Skiftet fra Haderslev Andels

Boligforening til

HAB blev faktisk allerede

iværksat, da Haderslev

Andels Boligforening tegnede

sit gamle bomærke.

Det røde logo med tre bogstaver

i en blød, sekskantet

form, var første gang, Haderslev

Andels Boligforening gav

sig til kende som HAB. Og

med tiden blev HAB en lige så

kendt og benyttet betegnelse

som Haderslev Andels Boligforening.

På den måde skabte logoet

navnet, og derfor er det

vel kun rimeligt, at det gamle

bomærke også har fået en

central placering i det nye

bomærke, siger Ole Aaris,

formand for organisationsbestyrelsen:

- I en proces med ny identitet

skal man være opmærksom

på, at man ikke bare smider

det gode ved det gamle ud. Vi

har i HAB en masse historie,

som vi er stolte af, og den var

vi opsatte på ikke at kassere.

Vi er derfor glade for, at der i

det nye logo også er en hilsen

til det, der satte processen i

gang, siger Ole Aaris.

Signalerer dynamik

Således er den gamle, bløde

sekskantede ramme, som

bogstaverne HAB stod i, nu

at finde i hjertet af det nye

bomærke. Det er nemlig den

form, der er benyttet som

’prikken’ i A’et.

- Det røde logo har eksisteret

i rigtig mange år. Men det

var et symbol, der ikke havde

nogen signalværdi. Det har

vores nye logo til gengæld,

som signalerer både en dynamisk

organisation; boliger

eller indretning via bogstavernes

udformning samt egen

stil 2 gennem de unikke former,

siger Ole Aaris.

Det nye logo er udformet

af en arbejdsgruppe i samarbejde

med reklamebureauet

adformation. Reklamebureauet

fremlagde tre forslag, som

arbejdsgruppen valgte blandt,

hvorefter dette blev forelagt

MED-udvalget og organisationsbestyrelsen

og vedtaget

begge steder.

Det var også i dialog med

adformation, at man nåede

frem til sloganet HAB – fordi

mennesker er forskellige.

- Vi synes, det indeholder

meget af det, vi er og vil være.

Vi skaber rammer om mennesker,

og vi har øje for det individuelle.

Det er et slogan, vi er

så glade for, at det er blevet

registreret som vores varemærke,

siger Ole Aaris.

16 HAB . Marts 2012 . Nr. 1 HAB . Marts 2012 . Nr. 1 17


HAB opruster på nettet

Medlemsbladet suppleres af øget aktivitet af nyheder og videooptagelser

på nettet.

Medlemsbladet har gennem

flere end 60 år

været talerør for HAB.

Det vil det fortsat være.

Men det trykte medie er

ikke altid den bedste måde

at nå ud med sine budskaber,

og derfor har HAB besluttet at

ændre i kommunikationen:

- I dag får vi vores informationer

på mange måder. Man

kan finde nyheder på nettet,

på mail, som sms eller som

små film på YouTube, siger

Christian Skovfoged, adm.

direktør i HAB.

- Vi er glade for Medlemsbladet,

men har også ønsket

at være med på flere andre

platforme. Blandt andet har vi

haft et ønske om at øge vores

kommunikation på hjemmesiden,

siger Christian Skovfoged.

Færre blade – flere nyheder

Frekvensen for udgivelser

nedsættes til fire gange årligt.

Til gengæld skal flere nyheder

udkomme oftere via HAB’s

hjemmeside, hvor der både

vil være skrevne netnyheder

og som noget nyt små film fra

området.

- For folk, som ikke bor hos

os, har der hidtil været ret begrænsede

muligheder for at

få mere at vide. Nu kan man

gå på hjemmesiden og lære

mere om vores lejligheder og

boligkvarterer, blive klogere

på sit kommende nabolag og

få større kendskab til, hvad vi

kan tilbyde og står for. Vi tror

på, at en lidt bredere kommunikation

kan gøre os attraktiv

for flere, siger Christian Skovfoged.

HAB vil blandt andet spare på medlemsbladet

for at kunne kommunikere

på andre måder – eksempelvis via

små film, som skal være at finde på

YouTube og HAB’s hjemmeside. Her

er der fotograf Lasse Ildskov, Pixio

Studios, som sætter en mikrofon

på Morten M. Mathiasen ved en

filmoptagelse fra Strandhusenes

indvielse. Filmen kan ses på HAB’s

hjemmeside.

Takket været beboere i Hjortebroparken, som har skænket deres stationære pc´er til Centralen,

er det nu muligt at arbejde på computer i Centralen uden at medbringe sin egen. På billedet er det Ervin Holdt,

Magnus Lauritzen, Erik Klena og Erik Jensen, som er i færd med at udforske internettets mange muligheder.

Hjortebro har nu også pc-skole

Centralen i Hjortebro er hver tirsdag og torsdag formiddag mødested for beboere, der ønsker

at blive mere fortrolige med brugen af computere.

Her har beboerne Erik Jensen og Erik Klena taget initiativ til en uformel pc-skole, hvor alle er

velkomne – uanset hvor rutineret man må være på sin pc.

Der er etableret to arbejdspladser med stationære pc’er, hvor også andre brugere af Centralen

har mulighed for at gå på internettet, lave lektier, skrive og printe materiale med mere.

Der er fortsat trådløs internetforbindelse i Centralen

18 HAB . Marts 2012 . Nr. 1 HAB . Marts 2012 . Nr. 1 19


Fonden Realdania har haft

spenderebukserne på i

kampagnen Det Gode

Boligliv, og det kom HAB til

gode.

HAB har søgt om støtte til

tre projekter, og de to har fået

støtte, mens det tredje desværre

fik afslag.

De støttede projekter er

omdannelsen af børnehave

til beboerhus i Hjortebro og

et bydelshus i Varbergparken,

mens projektet En landsby i

Byen ved Solparken fik afslag.

Der er bevilget 500.000 til

projektet med at ændre børnehaven

i Hjortebro til noget

andet.

Hvad det andet så er, det

må tiden vise.

- Vores vision har været

at skabe et nyt beboerhus -

FAKTA

Hjorten - som ”verdens navle”

i beboernes bevidsthed. Et

sted at være, hvor både det

formelle og det uformelle fællesskab

mellem mennesker er

i centrum, siger Hanne Rosendahl,

projektkoordinator i

Hjortebroparken:

- Men nu skal den beboerdemokratiske

proces jo i

gang, så vi kan finde ud af,

hvad beboerne har af drømme

og tanker om projektet, siger

hun.

Hus med klatrevæg?

Børnehaven fraflyttes til

august, og derfor er der ret frit

slag for, hvad man kan skabe i

stedet. Tro mod HAB’s filosofi

om at skabe rammerne om et

godt liv i fællesskab med andre

er det tanken at omdanne

Realdaniafonden havde i alt 157 projektansøgninger

til kampagnen Det Gode Boligliv.

Støtte til bydelshus og

beboerhus

Realdania har bevilget støtte til projekter i Varbergparken og

Hjortebro. Afslag til projekt ved Solparken.

børnehaven til et beboer- og

aktivitetshus, hvor aktiviteter

drevet af frivillige hænder kan

styrke fællesskabet mellem

mennesker i Hjortebroparken:

- Etableringen af et beboerhus

vil skabe fysisk og psykisk

rum til alle de aktiviteter,

der allerede er i gang i Hjortebroparken.

Det eksisterende

aktivitetshus Centralen har

vist sig for småt til at rumme

alt det, der sker allerede – og

det er jo et dejligt positivt problem,

vi kan afhjælpe på denne

måde. Samtidig vil et nyt

beboerhus skabe mulighed

for yderligere aktiviteter, siger

Hanne Rosendahl.

Morten M. Mathiasen, teknisk

direktør i HAB, kunne

også glæde sig over støtte

fra Realdania. Fonden ydede

Til projektet med bydelshuset

i Varbergparken er der

bevilget 150.000 kroner.

Centralt vil være en aktivitet

– i forslaget er der arbejder

med en klatrevæg.

TANKER / IDÉER

Bydelshus i Varbergparken, Haderslev

Bilag til ansøgning ved Realdania

16. december 2011

“Vi tror på, at et nyt bydelshus kan blive et multifunktionelt

kraftcenter, som folk slet ikke kan lade være med at

besøge. Arkitekturen skal medvirke til at folk får lyst til at

komme til huset, og huset skal indbyde til aktiviteter”

et bidrag til Bydelshus Varbergparken,

som både skal

være hjemsted for aktiviteter,

arran gementer og møder i den

nordøstlige del af Varbergparken

– alt sammen med en

markant aktivitet som en central

del af byggeriet:

- Vi tror på, at et nyt bydelshus

kan blive et multifunk-

Morten M. Mathiasen, teknisk direktør, HAB

tionelt kraftcenter, som folk

slet ikke kan lade være med

at besøge. Arkitekturen skal

medvirke til at folk får lyst til at

komme til huset, og huset skal

indbyde til aktiviteter, også fysiske.

Vi har i forslaget lagt op

til en klatrevæg, men det kan

være meget andet. Det, der

er vigtigt, er at der bliver lagt

op til aktiviteter som løbeture

eller en gåtur over taget til den

aktive park eller andre tiltag,

som beboerne foreslår i processen.

Vi laver jo ikke noget,

som bydelens beboere ikke vil

bruge, siger han.

20 HAB . Marts 2012 . Nr. 1 HAB . Marts 2012 . Nr. 1 21


Jobcop takker af

Efter et dusin år i Varbergparken går Mogens Bollesen nu på

pension – efter at have skaffet 150 jobs til unge fra området.

Det var bestemt ikke et

drømmescenarium, da

Mogens Bollesen fik besked

på, at hans næste post

var at være nærbetjent i Varbergparken.

- Slet ikke! Der i slutningen

af 90’erne var det Sodoma

og Gomorra heroppe. Det var

et pokkers område. Vi var et

af de mest kriminelle steder i

Danmark, siger han.

Havde man fortalt den dengang

57-årige betjent, at han

ville få seks gode år i Varbergparken

med uniform – og at

han efterfølgende ville tage

seks år mere i civil – så havde

han nok tvivlet.

Men i dag, godt 12 år efter

den første arbejdsdag, kan

Mogens Bollesen lade sig

pensionere endegyldigt fra et

arbejdsliv, hvor de sidste år

gav mest mening.

- Jeg vil sige, at det er den

sociale del, der har betydet

mere for mig end lov og orden.

Som betjent er man på

mange måder et socialkontor

- hvis man altså kan få lov.

Heroppe kunne jeg ikke få lov

i begyndelsen. Der var ingen,

der ville snakke med mig. Men

jeg lærte folk at kende og gik

rundt i opgangene. Og lige så

stille lykkedes det at få folks

tillid, siger han.

En dag blev han stoppet

i Nørregade af en ung fyr fra

Varbergparken. Fire dage senere

havde Mogens Bollsen

skaffet den unge mand i job

hos Arkil, og et nyt arbejdsindhold

som formidler af job

til utilpassede unge voksede

frem.

Han ved ikke, hvor mange

unge han nåede at skaffe job

til i den periode, han var betjent.

Kommunen har opgjort

antallet af formidlede jobs fra

betjent Bollesen til over 80, da

han blev pensioneret fra politiet

ved aldersgrænsen på 63

år.

Efter pensioneringen fra

Politiet havde han en periode

uden arbejde og et halvt år

som reservebetjent, inden han

tog tilbage til Varbergparken

og et job i Bydelssekretariatet,

han selv havde skabt – han

blev jobcop og fik til opgave

at skaffe unge mennesker fra

området i arbejde.

På fire et halvt år er det blevet

til cirka 70 jobs og uddannelsespladser

til kvarterets

unge.

- Det var Mohammed Tétas

ide at hive mig herop, og det

har været mig held, at jeg har

haft ham at læne mig op af.

Før Mohammed var det Rashid

Bensrati, som hjalp mig,

og begge har været afgørende

for, at jeg kunne arbejde. De

taler arabisk, og de kan kulturen.

De kunne begge lynhurtigt

med de rette ord og mimik

opnå resultater, jeg havde

kæmpet forgæves med i måneder,

siger Mogens Bollesen.

Arbejde gør tryg

Han fylder 70 år i august, hustruen

Karen er gået på pension

efter en menneskealder

som apoteksassistent på

Løve Apotek i Haderslev, og

de fire børn – to sæt tvillinger

– har givet parret i alt otte

børnebørn. Det er alt sammen

noget, der trækker, og samtidig

er det blevet svært at levere

det arbejde, han er ansat til.

- Det er svært at finde job

til folk i øjeblikket. Det er arbejdsmandsjob,

jeg har brug

for, og dem er der ikke mange

af. Vi har renoveringer i Varbergparken,

hvor det er skrevet

ind i kontrakterne, at de

skal tage nogen herfra, men

ellers er det svært. Og det er

en stor skam. For der er kun

tre ting, der for alvor betyder

noget for et menneske: Kærlighed,

tryghed og anerkendelse.

De to sidste ting får

man af at arbejde, siger Mogens

Bollsen.

Der er afskedsreception for Mogens Bollesen

den 28. marts fra 14.00 til 17.00

i Selskabslokalet, Varbergparken.

22 HAB . Marts 2012 . Nr. 1 HAB . Marts 2012 . Nr. 1 23


Fra ghetto til gæstfrit

Bydelssekretariatets Mohammed Téta har oplevet store

forandringer gennem ti år i Varbergparken.

Det kunne være fristende

at omdøbe Mohammed

Téta til Mohammed Resultéta.

For den daglige leder

af Bydelssekretariatets boligsociale

indsats i Varbergparken

har gennem sine ti år i

området skabt resultater, som

har forandret det område, han

har arbejdet i.

Da han kom til området

førte gang i 1997, var det som

tosproget projektleder for

Haderslev Kommune. Da var

opgaven at få indvandrere og

flygtninge til at integrere sig

bedre og deltage aktivt i bestyrelsesarbejdet.

- Tre måneder senere havde

vi den første indvandrer i en

afdelingsbestyrelse i en almennyttig

boligforening i Danmark

lige her i afdeling 27, husker

Mohammed Téta.

Så da der i 2002 var en stilling

ledig som boligmiljømed-

arbejder i varbergparken, blev

Mohammed Téta opfordret til

at søge den. Det gjorde han,

og siden har han været med til

at forandre Varbergparken.

- Dengang var Varbergparken

et af de mest kriminelle

områder i landet. I dag er der

mere kriminalitet i Haderslev

Midtby end i Varbergparken.

Vi er ikke en ghetto mere,

men et gæstfrit område. I dag

flytter folk til Varbergparken,

før flyttede de herfra. Det er

en udvikling, jeg er stolt af at

have været en del af, siger

Mohammed Téta.

Efter ti år i Varbergparken

er han i dag leder af Bydelssekretariatet

og har stadig

den daglige glæde at opleve,

at arbejdet gør en forskel for

mennesker.

- Jeg er glad for at se resultater.

Og det kan man her. Det

er meget konkret at kunne se,

at kriminaliteten falder, og at

jeg kan hjælpe nogen, der har

brug for det, siger han.

Mohammed Téta er født i

Algeriet, og han er derfor selv

en del af den nydanske kultur,

han prøver at integrere.

- Jeg har børn, og jeg vil

gerne have, at mine børn bor

i et samfund med fred og ro

og muligheder for både dem

og deres danske venner. Jeg

kan sætte mig ind i det, andre

indvandrere tænker om

deres tilværelse i Danmark.

Og jeg kan også være med

til at hjælpe danskere med at

forstå indvandrere bedre. Forskellene

er store. Det er som

en motorvej med to parallelle

spor. Flere kulturer, religioner,

sprog, traditioner, forventninger,

ambitioner – det er svært

at forene. Jeg forsøger at

danne bro mellem de to, siger

Mohammed Téta.

Mohammed Téta er uddannet indenfor flyvemaskineelektronik i West

Norwood London 1974. Siden fik han en Bachelor of Art i samfundsvidenskab

fra Westminster University London 1985 og en Master of Science in

International Business fra South Bank University London 1996. Han er

desuden Certified Microsoft System Engineer og almen voksenpædagog.

Han har boet i Danmark siden 1987, og han er far til fem.

Den 58-årige Mohammed Téta

kommer fra Algeriet og taler derfor

arabisk. Det gør ham i stand til at

kommunikere på modersmålet for 50

procent af beboerne i Varbergparken –

en stor fordel i dagligdagen, siger han.

24 HAB . Marts 2012 . Nr. 1 HAB . Marts 2012 . Nr. 1 25

FAKTA


Frivillige skal

organiseres

Bydelssekretariatet vil gerne støtte det store arbejde, som de

frivillige laver i HAB – for der skal passes på de frivillige.

Sidste år blev de hyldet

på Frivillighedens Dag,

og i år skal de organiseres.

Den 4. april er alle de mange

frivillige, som hver dag står for

aktiviteter, lektiehjælp, klubber

eller andre indsatser i HAB,

derfor inviteret til selskabslokalerne

i Varbergparken,

hvor det er ambitionen, at de

skal organiseres bedre.

- De frivillige er et aktiv af

stor værdi for HAB, og vi skal

passe godt på dem, siger Bydelssekretariatetsprojektleder,

Mohammed Téta:

- I dag er der ikke nok beskyttelse

af de frivillige. Mange

af dem arbejder under nogle

omstændigheder, der ikke er

optimale. Det kan være en

dårligt indrettet arbejdsplads

eller et dårligt miljø. Det kan

også være, de bliver udsat for

vold eller kommer til skade. Vi

har da haft et tilfælde, hvor en

ældre frivillig faldt under leg

med børn og endte med at

brække armen. Og hvilke rettigheder

har man så? Det skal

vi have styr på, siger Mohammed

Téta.

De skaber naboskabet

Det er blandt andet for at beskytte

de frivilliges rettigheder,

at der skal mere organisation

De frivillige er et aktiv af stor værdi for

HAB, og vi skal passe godt på dem

Mohammed Téta, Projektleder

på området. Men også for at

sikre, at der sendes et signal

om, at man værdsætter deres

indsats:

- Vi husker at takke dem, der

arbejder i bestyrelserne – for

de er organiserede. Men alle

de andre, dem glemmer vi

nemt. Og det er forkert, for de

er så vigtige! De skaber det

gode naboskab; de opdrager

den næste generation til frivilligt

arbejde; og de gør en

kæmpe forskel. Uden dem var

HAB bare mure og sten, pointerer

Mohammed Téta.

Det er altså kun de frivillige

ud over bestyrelsesarbejdet,

som skal organiseres og

Mohammed Téta forestiller

sig, at de frivillige skal organiseres

i et udvalg, der kommer

til at arbejde med de

frivilliges vilkår, og i arbejdsgrupper,

som skal være med

til at skabe en strategi for de

frivillige i HAB.

Arrangementet finder sted

i Selskabslokalet i Varbergparken

den 4. april fra

klokken 18.00 til 20.00.

Nyt fra Parkcaféen

Parkcaféen har traditionen tro et par

arrangementer forår og efterår, og

forårets sidste finder sted lørdag

den 14. april, hvor den fra klokken 12.00

står på social- og hyggeeftermiddag.

Det koster 90,- kroner for mad og kaffe,

øvrige drikkevarer kan købes.

Man skal medbringe en pakke på en

værdi af cirka 30 kroner til pakkespil.

Tilmelding senest den foregående

tirsdag i Parkcaféen eller på

telefon 7453 4099.

Bestyrelsen orienterer – på hjemmesiden

Motionsbussen

i Varbergparken

Haderslev Kommunes motionsbus

kommer til Varbergparken i foråret. Her

kan man få en snak om sundhed og

kostråd og få målt blodtryk, vægt og

kondital.

Bussen er på besøg torsdag den 26.

april i tidsrummet 10.00 til 17.30.

Varbergparkens

Seniorklub

Husk på Varbergparkens Seniorklubs

arrangementer, som finder sted på

forskellige torsdage om eftermiddagen.

I foråret er der planlagt

”Karen og Jørgen” den 22. marts og

besøg fra ”Femtetten” den 12. april.

Som en del i den omstrukturerede hjemmeside og kommunikation til medlemmerne er

’Bestyrelsen orienterer’ nu placeret på HAB’s hjemmeside.

’Bestyrelsen orienterer’ er protokolføringen af det seneste bestyrelsesmøde, og med nedsat

bladfrekvens vil der i nogle tilfælde være to, tre eller fire møder at berette fra, før bladet når

ud. Det betyder, at store dele af ’Bestyrelsen orienterer’ således er uaktuelt, og derfor er det

placeret på hjemmesiden, hvor aktualiteten er større.

Man er altid velkommen til at hente et trykt referat på HAB’s kontor eller få det tilsendt.

26 HAB . Marts 2012 . Nr. 1 HAB . Marts 2012 . Nr. 1 27


PERSONALE

Christian Skovfoged, Administrerende direktør

PERSONALE

- overordnet ledelse

Nada Ferizovic, Boligrådgiver, Sydbo

73 22 11 12

- generel kundeekspedition i Boligselskabet Sydbo

27 52 25 10

74 52 81 33

csk@hab-bolig.dk

nfe@hab-bolig.dk

Lisa Nielsen, Økonomidirektør

Tina Galsgaard, Ledende regnskabsrådgiver

- ledelse af regnskab/ekspedition; budget og regnskab

- budget; årsregnskaber; løn; forsikring; antennebudgetter

73 22 11 08

73 22 11 17

lni@hab-bolig.dk

tig@hab-bolig.dk

Morten M. Mathiasen, Teknisk direktør

- Ledelse af teknisk afdeling; nybyggeri; renoveringer

Susanne Henriksen, Regnskabsrådgiver

73 22 11 13

- huslejeopkrævning; forbrugsregnskaber

20 51 91 81

73 22 11 14

mmm@hab-bolig.dk

she@hab-bolig.dk

Poul Erik Kjær, Ledende boligrådgiver

Elise Skaarenborg, Regnskabsrådgiver

- udlejning; husordenssager; vaskeriafregning; IT

- kreditorbogholderi; telefonpenge, rådighedsbeløb o.l.

73 22 11 02

73 22 11 15

pek@hab-bolig.dk

ems@hab-bolig.dk

Carsten N. Hansen, Inspektør

Gitte Bull, Boligrådgiver

- skader eller mangler i lejligheden; arbejder iht. råderetsregler;

- kundeekspedition; afdelingsmøder; udlejning af selskabslokaler

byggeprojekter

73 22 11 00

73 22 11 06 - 40 26 64 96

gbu@hab-bolig.dk

cah@hab-bolig.dk

Jonna Christiansen, Boligrådgiver

Per Lønborg Andersen, Servicechef

- kundeekspedition; udlejning af garager/carporte; generalforsamling;

- planlagt periodisk vedligeholdelse samt ledelse af servicelederne og

reparation af VVS, afløb; køleskab m.v. i afdelinger uden serviceleder

serviceassistenterne

73 22 11 05

73 22 11 10 - 23 29 90 60

jch@hab-bolig.dk pea@hab-bolig.dk

28 HAB . Marts 2012 . Nr. 1 HAB . Marts 2012 . Nr. 1 29


Paul Jørgensen, Teknisk konsulent

- syn af lejligheder

73 22 11 04

poj@hab-bolig.dk

Lotte Uttrup, Teknisk konsulent

- flytteafregninger

73 22 11 11

llh@hab-bolig.dk

Sune Falther, Kommunikationsrådgiver

- kommunikation, presse, medlemsblad

sune.falther@gmail.com

61 60 01 80

PERSONALE

Mohammed Teta, Ledende projektkoordinator, Varbergparken

23 39 84 39

mte@hab-bolig.dk

Eva Thorø, Projektleder, ”Spice”

74 52 82 80

21 65 50 54

eth@hab-bolig.dk

Hanne Rosendahl, Projektkoordinator, Hjortebro

21 38 18 33

hro@hab-bolig.dk

Afdelingsbestyrelser

Formandsliste

Afdeling Telefon E -mail

1 Gerhardt Nielsen, Vendekobbel 13 51 55 61 95 gerhardt@webspeed.dk

2 Poul Kristensen, Møllevænget 5 74 52 62 78 / 25 69 99 36

3 Svend Aage Matthiesen, Fjordagerring 23 (kontaktperson) 30 26 86 79 sam.1@webspeed.dk

4 Berith Aarup, Sydhavnsvej 5, 1.th. (kontaktperson) 51 22 51 18

5 Kaj Clausen, Sydhavnsvej 11, st.tv. 61 78 59 28 kaj.erki@webspeed.dk

6 Gert Berendtsen, Fjordagerring 73, 1.th. 51 34 33 71

7 Martin Larsen, Sydhavnsvej 17, st. tv. 30 61 75 71 martinrula@gmail.com

8 Kate Blond, Fjordagerring 50 74 53 66 05 k.blond56@gmail.dk

10 Claus Thomsen, Fjordagerring 40 74 53 10 38

11 Steen Helle, Fjordagerring 39 22 52 22 14

12 Henrik Baumann, Årøsund Landevej 81, st.tv. 40 17 78 43 henrik@teknik-musen.dk

13 Bent Jessen, Lembckesvej 17, 2.tv. 74 52 92 95

14 Jutta Zielke, Lembckesvej 39, 1.th. 74 52 53 78

15 Jette Skov, Thrigesvej 28, st.tv. 21 29 83 76

16 Silvia Jessen, Dalgade 14, 2.tv. 74 53 48 26 sj.hab@privat.dk

17 Josef Rosiak, Thrigesvej 40 74 52 16 01 jr40@webspeed.dk

18 Erik Jensen, Hjortebrovej 22, st. th. 74 58 39 96 erik.jensen@c.dk

19 Erik Andersen, Hjortebrovej 75, 2.th. (kontaktperson) 73 52 19 40 kuda@webspeed.dk

20 Bente Andresen, Kløvervej 76 74 52 91 29

21 Peder Hansen, Kløvervej 286 74 52 97 66 ph.hab@privat.dk

22 Erik Klena, Råkærvej 38 74 56 73 52 klena@tdcadsl.dk

23 Caja Vallentin Jørgensen, Kløvervej 96, 2.tv. caja.vallentin@gmail.com

24 Adel Al-Mazri, Varbergvej 97, 1.th. 21 77 60 21 adel-almasri@live.dk

25 Heidi Kjær Nielsen, Viekær 10A

26 Poul Fossum, Varbergvej 59, 9 th. 29 29 75 80 pfossum@hotmail.dk

27 Varbergvej 1-5, 11-13 og 67-89

29 Mohamad El-Masri, Varbergvej 25, 1.tv 30 32 06 30

30 Lene Egtved, Øsby Nedergade 36 (kontaktperson) 74 58 43 74

31 Karin Tjørnelund, Jakob Knudsensvej 28 24 27 28 85 jklund@webspeed.dk

32 Bøndergårdene 1-3 og Therkelsgade 5

33 Slotsgade 18 og St. klingbjerg 6-12

34 Søren Mussmann, Christen Koldsvej 22, 4

35 Jacob Kristensen, Kalmargårdparken 59 74 57 62 94

37 Verner Blunck, Lyøvej 30 74 52 83 41 blunck61@gmail.com

38 Viola Vieregge, Birkelund 16 74 57 67 42

39 Anne Marie Refslund, Lillegård 14, (kontaktperson) 20 84 68 00 amar@email.dk

40 AnneLise Hansen, Gåskærgade 17 B, 1.tv. 74 52 00 91 / 29 61 27 76 achansen@webspeed.dk

42 Sct. Severingade 4

44 Peter Degn, Nyvej 16, st. 74 52 03 78

45 Øsbygade 89 A-H og K

48 Niels Erik Orup, Ottanggårdvej 15 (kontaktperson) 22 78 32 71

51 Laurids Caspersen, Remisen 65, 1 20 83 61 75 casper@familie.tele.dk

55 Bent Wiuff, Lodsvej 5, 2.mf. (kontaktperson) 74 54 21 23 elbewi@webspeed.dk

30 HAB . Marts 2012 . Nr. 1 HAB . Marts 2012 . Nr. 1 31


Aktiviteter i Hjortebroparken Det sker i Hjortebrohuset

Børneklubberne i Hjortebroparken arrangerer en gratis

oplevelsestur for børnene lørdag den 21. april fra

kl. 10.00-13:00

Turen går til Dyrehaven, hvor der er arrangeret spændende hemmeligheder!

Alle børn fra 0-15 er velkomne; børn under 7 år skal dog have én af deres

forældre med. Tilmelding sker til børneklubberne inden d. 13. april.

Seniorklub arrangerer bustur til København for

Hjortebroparkens seniorer, pensionister og ”efterlønnere”

Med støtte fra de føromtalte fondsmidler fra Nordslesviske Kvindeforening

går turen denne gang mod øst!

Fredag d. 11. maj kl. 8:00 afgår bussen fra Centralen, hvorefter der både er

rundvisning på Christiansborg Slot, tid til at se gobelinerne, tid til at slentre

en tur på Strøget og rundvisning i Operaen på dagens program.

Turen koster kr. 100,- pr. person, hvilket inkluderer formiddagskaffe og -brød i

bussen, entréudgifter og rundvisninger. Frokosten kan man vælge selv at

medbringe eller indtage på én af Strøgets mange caféer. Der er på hjemturen

arrangeret fællesspisning for egen regning; menuen lyder på et ”Stjerneskud”.

Forventet hjemkomst kl. ca. 22:00

- Tilmelding sker til Hanne Rosendahl Asmussen.

I løbet af højsommeren forventer seniorcaféen at arrangere

en udflugt til Ærø

- kom forbi onsdag formiddag - her mødes seniorcaféen, og hér har man

indflydelse på udflugtens tilrettelæggelse!

Sankt Hans aften d. 23. juni skal vi selvfølgelig brænde bål

i Grønningen!

- Har du lyst til at deltage i planlægningen? - eller har du et par frivillige hænder?

Kom forbi Hanne i ”Centralen”. Der er selvfølgelig også brug for dig!

Hjortebroparken bevæger sig!

Vi skal danne krolfhold og arrangere stavgang - der er gymnastik i Hjortebrohuset,

og cykelture mandag formiddag. Kom og vær med; vi nyder at være

sammen!

32 HAB . Marts 2012 . Nr. 1 HAB . Marts 2012 . Nr. 1 33

Aktivitetshuset, Hjortebrovej 23 C - Det er gratis at deltage i alle aktiviteterne

Mandage:

9.50 Cykelhold

Mødested foran Centralen, hvor vi også slutter af med en kop kaffe.

13.15-16.00 Lotto

Foregår i Hjortebrohuset. Edith Andersen er kontaktperson på 7452 8480

15.00-16.00 Legestue

For tosprogede børn i alderen 3-6 år i Centralen.

18.00-19.00 Etnisk dans

Dans for kvinder i Hjortebrohuset.

Tirsdage:

9.00-12.00 Porcelænsmaling

Foregår i Hjortebrohuset. Lilly Rickens er kontaktperson på 7452 7307

10.00-11.30 PC-kursus

Lær din computer at kende i Centralen

16.00-17.00 Lektiecafe

For børn og voksne.

19.00 Kreativ aften

For voksne.

19.00-22.00 Dart

Foregår i Hjortebrohuset. Kjeld Lauridsen er kontaktperson på 2338 5901

Onsdage:

9.30-12.00 Seniorcafe

I Centralen for voksne i alle aldre.

18.00 – 20.00 Børneklub

For børn fra 0 til 15 år – børn under seks år dog ifølge med voksen.

18.00 – 19.00 Zumba

For kvinder i Hjortebrohuset

Torsdage:

10.00-11.30 PC-kursus

Lær din computer at kende i Centralen

14.30 – 16.30 Børneklub

For børn fra 0 til 15 år – børn under seks år dog ifølge med voksen.

18.00 – 19.00 Zumba

For kvinder i Hjortebrohuset


PArKCAféeN - MeNuPlAN fOr MArtS 2012

Dag: Dato: Hovedret: Dessert/biret:

Torsdag 1 Stegeben

Fredag 2 Fisk Øllebrød

Lørdag 3 LUKKET Byggrød (leveres fredag)

Søndag 4 Gullasch Sveske trifli

Mandag 5 Paneret flæsk

Tirsdag 6 Amagergryde

Onsdag 7 Forloren hare

Torsdag 8 Hønsefrikasse`

Fredag 9 Fisk Øllebrød

Lørdag 10 LUKKET Risengrød (leveres fredag)

Søndag 11 Krebinetter Jordbærrand

Mandag 12 Medisterpølse

Tirsdag 13 Gryderet

Onsdag 14 Hvidkålsroulader

Torsdag 15 Stegt lever

Fredag 16 Fisk Øllebrød

Lørdag 17 LUKKET Mannagrød (leveres fredag)

Søndag 18 Kylling Æblekage

Mandag 19 Æggekage m/bras. kartofler

Tirsdag 20 Boller i selleri

Onsdag 21 Suppe m/tilbehør

Torsdag 22 Paneret flæsk

Fredag 23 Fisk Øllebrød

Lørdag 24 LUKKET Rismelsgrød (leveres fredag)

Søndag 25 Oksesteg Fløderand

Mandag 26 Frikadeller

Tirsdag 27 Irsk stuvning

Onsdag 28 Dansk bøf

Torsdag 29 Stegeben

Fredag 30 Fisk Øllebrød

Lørdag 31 LUKKET Byggrød (leveres fredag)

Ret til ændringer forbeholdes – ring på 7453 4099, hvis du vil være sikker på menuen.

PArKCAféeN - MeNuPlAN fOr APrIl 2012

Dag: Dato: Hovedret: Dessert/biret:

Søndag 1 Koteletter Sagofromage

Mandag 2 Biksemad

Tirsdag 3 Lever

Onsdag 4 Skidne æg/Sylte

Skærtorsdag 5 Mørbradbøf Pandekager med is

Langfredag 6 Krebinetter Æblekage

Lørdag 7 LUKKET Mannagrød (leveres fredag)

1. påskedag 8 Kylling Frugt med råcreme

2. påskedag 9 Hamburgerryg Pære belle Helene

Tirsdag 10 Forloren hare

Onsdag 11 Brændende kærlighed

Torsdag 12 Paneret flæsk

Fredag 13 Fisk Øllebrød

Lørdag 14 LUKKET Risengrød (leveres fredag)

Søndag 15 Flæskesteg Kærnemælksfromage

Mandag 16 Boller i Karry

Tirsdag 17 Brunkål

Onsdag 18 Lever

Torsdag 19 Stegeben

Fredag 20 Fisk Øllebrød

Lørdag 21 LUKKET Boghvedegrød (lev. fredag)

Søndag 22 Bøfstroganoff Spejlæg

Mandag 23 Baconruller

Tirsdag 24 Skrædderduelse

Onsdag 25 Millionbøf

Torsdag 26 Gryderet

Fredag 27 Fisk Øllebrød

Lørdag 28 LUKKET Rismelsgrød (leveres fredag)

Søndag 29 Oksesteg Fløderand

Mandag 30 Frikadeller

Ret til ændringer forbeholdes – ring på 7453 4099, hvis du vil være sikker på menuen.

34 HAB . Marts 2012 . Nr. 1 HAB . Marts 2012 . Nr. 1 35


Beboerne Lyøvej 20-50

De der er tilknyttet Ø-kvarterets

antennenet, kan ved

div. fejl/nedbrud kontakte:

God Tone,

Jerlev Radio A/S

Tlf. 75 86 57 22

Haderslev Kommune

Omstilling til alle afdelinger

Tlf. 74 34 34 34

Åbningstider Borgerservice

Haderslev:

Mandag, tirsdag og onsdag

kl. 10.00-15.00

Torsdag kl. 10.00-17.00

Fredag kl. 10.00-13.00

36 HAB . Marts 2012 . Nr. 1

Påskelukket

Administrationskontoret har lukket i påsken fra den 31. marts til den 9. april,

begge dage inklusive.

Opstår der i perioden problemer i din afdeling,

kan du kontakte servicelederen – se side 2.

I afdelinger uden serviceleder kan uopsættelige reparationer rekvireres

direkte til håndværkerne på håndværkerlisten.

Kontakt gerne din afdelingsformand først.

Åbningstider:

Mandag, tirsdag og onsdag

kl. 9.00-15.00

Torsdag kl. 9.00-17.00

Fredag kl. 9.00-13.00

Lægevagten

Region Syddanmark

70 11 07 07

Tandlægevagten

(lør-, søn- & helligdage)

Tlf. 76 35 40 74

Alarmcentral

Tlf. 112

Politi

Tlf. 114

Haderslev Fjernvarme

Fjordagervej 15

6100 Haderslev

Tlf. 74 52 21 88

Kontortid:

Mandag-fredag

kl. 9.00-13.00

Telefontid:

Mandag-torsdag

kl. 8.00-14.45

Fredag kl. 8.00-13.00

Fejlmeld YouSee

Ring gratis 80 80 40 50

Åbningstider

Hverdage kl. 8.00-20.00

Weekend kl. 12.00-20.00

Helligdage kl. 12.00-20.00

More magazines by this user
Similar magazines