forskelsbehandling kan blive dyrt - Kromann Reumert

kromannreumert.com

forskelsbehandling kan blive dyrt - Kromann Reumert

FORSKELSBEHANDLINGSLOVEN (I)

Forbud mod direkte eller indirekte forskelsbehandling, chikane

og instruktion om at forskelsbehandle

Kriterier: race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse,

seksuel orientering, alder, handicap eller national, social eller

etnisk oprindelse

Indføjelse af ”alder” og ”handicap” i 2004 som følge af EU-direktiv

Pligtsubjekt: ”arbejdsgiveren”

Beskyttelse

Ved ansættelse

Under ansættelsen: forflyttelse, forfremmelse, løn og vilkår

Ved afskedigelse

More magazines by this user
Similar magazines