HKSydj3-2013

hk.dk

HKSydj3-2013

HK

03I2013

BLADET

SYDJYLLAND

Ung i HK

Ungdomskonsulenten,

Årets praktiksted, elevkonference,

udlandspraktik, ny formand for

HK Ungdom m.m.

Coop fyrer og

sender arbejde

til Indien

Dyrt at fyre medlem

i fertilitetsbehandling


Indhold

HK BLADET SYDJYLLAND MAJ 2013

04 Coop outsourcer til Indien

07 Kronik: Uddannelse – Vi skal have alle med

18 Generalforsamling i HK Sydjylland

20 Arbejdsskade – Forlig efter ni år

21 Brud på ligebehandlingsloven

– Dyrt at fyre medlem i fertilitetsbehandling

24 HK Sydjylland gjorde 1. maj OK

TEMA – UNG I HK

08 Ungdomskonsulenten – Mette er der for de unge

10 Årets praktiksted

– Her trives eleverne

12 HK Stats elevkonference

– Rart at være med og blive hørt

14 Udlandspraktik – Laborantstuderende

tog praktikken i Oxford

16 Ny formand/ny tillidsrepræsentant

– Klar til noget nyt

HK SYDJYLLAND

Tlf. 70 11 45 45

E-mail: syd@hk.dk

www.hksyd.dk

KOLDING

Jupitervej 1, Bramdrupdam,

6000 Kolding

ESBJERG

Borgergade 2-4, 6700 Esbjerg

RØDEKRO

Brunde Øst 16, 6230 Rødekro

ÅBNINGSTIDER

Kolding:

Mandag kl. 9.00-17.00

Tirsdag, onsdag og torsdag

kl. 9.00-15.00

Fredag kl. 9.00-13.00

2

REDAKTION

Afdelingsformand Ole Kjær (ansvarshavende).

Marketingansvarlig (MMD) Iben Esborg.

Journalist (DJ) Carl Ancher Pedersen.

Afdelingens kommunikationsudvalg.

Esbjerg og Rødekro:

Mandag kl. 10.00-17.00

Tirsdag, onsdag og torsdag

kl. 10.00-14.00

Fredag kl. 10.00-13.00

RING TIL HK

Tlf. 70 11 45 45

Mandag-torsdag kl. 8.00-17.00

Fredag kl. 8.00-16.00

Hvis du bliver fyret ...

har HK under overskriften HK KvikStart samlet en række

tilbud til dig. Inden for 24 timer (på hverdage) er vi klar

med omgående førstehjælp: tjek af opsigelsesvarsel og

-begrundelse, tjek af feriepenge og tilgodehavender, tilbud

om kurser m.m.

Du skal blot ringe på tlf. 70 11 45 45 og taste 3. Du kan

også bruge kontaktformularen på hk.dk eller mithk.dk.

Eller du kan møde op hos HK Sydjylland i Kolding, Rødekro

eller Esbjerg.

Ud over at få lynhurtig førstehjælp kan du i opsigelsesperioden

deltage i et fællesmøde med andre opsagte

kolleger. Her ser vi på beskæftigelsesmulighederne og

drøfter eventuelle behov for opkvalificering. Vi orienterer

om uddannelsesmuligheder og a-kasseregler, og oveni

får du et lille jobsøgningskursus.

De næste fællesmøder i HK Sydjylland finder sted 10.

juni (Kolding), 17. juni og 19. august (Esbjerg) samt 26.

august (Rødekro). Tilmeld dig via mithk.dk.

Hvis du vil høre mere

om HK’s tilbud til

ledige medlemmer

i form af vejledning

og kurser, er du

velkommen til at

kontakte

Job og Vejledning i

HK Sydjylland –

tlf. 33 64 36 36.

LAYOUT

LH Grafisk Vejen ApS.

NÅR DU RINGER TIL OS

får du følgende syv valgmuligheder:

• HK/Hovedstaden – Tast 1.

• Kontingent eller indmeldelse – Tast 2.

• Løn- og ansættelsesforhold – Tast 3.

• Jobformidling, CV og rådighedssamtaler – Tast 4.

• HK’s a-kasse, dagpenge eller efterløn – Tast 5.

• Forbundshuset – Tast 6.

• Andre spørgsmål – Tast 7.

Når du har valgt én af disse muligheder, vil du i de

fleste tilfælde blive bedt om at indtaste dit CPR-nummer

og afslutte med #. Derefter bliver du stillet videre til

den rette medarbejder.

Hvis du ikke er medlem, skal du indtaste dit

postnummer og afslutte med #.

DEADLINE NÆSTE BLAD

Mandag 1. juli

Udkommer fredag 30. august


Afdelingsformand

Ole Kjær

HK Sydjylland

Sektorformand

Hanne Kærgaard Mathiasen

HK/Handel Sydjylland

Den danske model virker

Den fire uger lange lockout af lærerne udløste dystre profetier

om den danske models snarlige endeligt. Nok har den været,

og er fortsat, under pres. Og nok fik den nogle ridser i lakken

i forbindelse med skolekonflikten, men rygterne om dens

snarlige død er ikke desto mindre stærkt overdrevne.

Den danske model er jo meget andet end strejker, blokader og

lockout. Disse – yderste – kampskridt hører til undtagelserne,

men er til gengæld meget synlige og nyder derfor mediernes

bevågenhed. Hovedreglen er fortsat, at parterne på arbejdsmarkedet

aftaler de løn- og arbejdsvilkår, der skal gælde. Det

er kernen i den danske model.

Mennesker omkring et forhandlingsbord, der trods modsatte

interesser finder løsninger, er der ikke så mange gode overskrifter

og billeder i som røde faner, demonstrationer og råbekor.

Men ikke desto mindre er aftalevejen den danske models

store motorvej, mens strejke- og lockoutvejen er en mindre sidegade,

der kun undtagelsesvis er befærdet.

Den danske model har i mere end 100 år sikret et arbejdsmarked,

der både er kendetegnet af ro og ordentlighed. Arbejdskonflikter

er faktisk sjældne, og på de mange arbejdspladser,

der er omfattet af de aftaler, der indgås – overenskomsterne

– er der styr på løn- og arbejdsvilkår og

beskyttelse mod underbetaling og andre uhyrligheder. Det

gælder heldigvis fortsat den største del af arbejdsmarkedet.

”Den danske aftalemodel lever fortsat et

godt og for det meste ret stilfærdigt liv.”

Sektorformand

Henny Fiskbæk Jensen

HK/Privat Sydjylland

Det er vigtigt at holde sig proportionerne for øje. I staten lykkedes

det parterne at indgå forlig om 2013-overenskomsterne

på alle andre områder end for en gruppe statslige undervisere.

Desværre kom det mod sædvane ikke til urafstemning qua

regeringsindgrebet i lærerkonflikten, hvilket selvfølgelig er

bekymrende. Med lærerne som undtagelse faldt overenskomsterne

på det kommunale område på plads uden andre

sværdslag end dem, der blev slået ved forhandlingsbordet.

Sidste år skete det samme på størstedelen af det private arbejdsmarked,

og i nogle få brancher blev overenskomsterne

fornyet i år. Året rundt indgås aftaler og overenskomster med

enkeltvirksomheder, ligesom der på arbejdspladserne indgås

lokale aftaler, der fylder de generelt aftalte rammer ud.

Sektorformand

Lene Roed

HK/Kommunal Sydjylland

Sektorformand

Annette Godsvig Laursen

HK/Stat Sydjylland

Med andre ord: Den danske aftalemodel lever fortsat et godt

og for det meste ret stilfærdigt liv, og det skulle den gerne bliver

ved med. Husk, at det er i kraft af aftaler – overenskomster,

at du har arbejdsmarkedspension, feriefridage, løn under

barsel, ret til lokale lønforhandlinger og meget mere. Det er

ikke kommet af sig selv, og det er ikke kommet via lovgivning.

Derfor skal vi passe på den danske model. Vi skal sørge for,

at der fortsat er medlemmer og styrke bag de rigtige fagforeninger,

der står på mål for de aftaler, der indgås. Politikerne

har også et ansvar. Efter at der gik grus i maskineriet under

forårets lærerkonflikt, er der nok et par tandhjul, der skal ses

efter i sømmene. Det er vigtigt, at de politikere, der sidder på

regeringsmagten, og dermed også på den store offentlige

pengekasse, ikke misbruger deres magtposition til at gennemtvinge

løsninger, der ensidigt tilgodeser (den offentlige)

arbejdsgivers ønsker. Det er vigtigt, at der også på det offentlige

område er et spillerum for forhandlinger, så begge parter

kan tilgodeses. Hvis det ikke sikres fremadrettet, kan den danske

model få problemer.

3

Lederen

WWW.HKSYD.DK


Outsourcing hos Coop

HK BLADET SYDJYLLAND MAJ 2013

Arbejdet ryger til Indien

– medarbejderne ryger ud

Fyresedlerne kom som et chok for de 30 regnskabsmedarbejdere

hos Coop i Vejen

Tekst og foto: Carl Ancher Pedersen

Torsdag 28. februar var en sort dag for

de 30 regnskabsmedarbejdere hos Coop

Koncernøkonomi i Vejen. Den dag fik de

at vide, at afdelingen skulle lukkes og

arbejdet outsources til firmaet Accenture

i Indien. Alle ville blive afskediget – de

fleste med virkning fra 31. august. Samme

skæbne overgik 32 kolleger i Coophovedkvarteret

i Albertslund.

– Beskeden blev givet på et møde om

formiddagen. Forinden havde de 19 ansatte

i lønafdelingen fået besked om, at

de dagen efter ville blive overdraget til

KMD, dog med garanti for arbejde i Vejen

de næste to år. De fleste tænkte, at så

4

kunne det vel ikke blive værre, men det

blev det jo desværre. Mine kolleger var

meget chokerede, fortæller HK-tillidsrepræsentant

i regnskabsafdelingen Ketty

Matthiesen.

Hun var 14 dage forinden blevet orienteret

om planerne på et SU-møde, hvor

medarbejdersiden blev opfordret til at

komme med alternative spareforslag.

– Vi pegede på nogle sparemuligheder,

men det hjalp ikke. Beslutningen var reelt

truffet. Coop mener, at de kan spare

et tocifret millionbeløb ved at sende vores

arbejde til Indien. Det kan man så

sammenholde med, at virksomheden

sidste år havde et overskud på 287 mio.

kr., siger Ketty.

Faglig konsulent Dorthe Winther (t.v.) og tillidsrepræsentant Ketty Matthiesen har kørt et tæt

parløb for at bakke de afskedigede regnskabsmedarbejdere op.

“Jeg har ikke hørt positive

historier om den slags, så

jeg tvivler på, at det bliver

en succes.”

Tvivler på, at det duer

Tillidsrepræsentanten har svært ved at

få den hårdhændede spareøvelse til at

stemme med Coops værdier og er usikker

på, om det vil kunne fungere:

– Danske Bank, TDC og Dansk Autohjælp

har forsøgt at gøre noget lignende,

men tog opgaverne hjem, da det ikke

duede. Jeg har ikke hørt positive historier

om den slags, så jeg tvivler på, at det

bliver en succes. Det gør det ikke bedre,

at det skal gå så stærkt. Efter planen

skal arbejdet allerede være overdraget

til inderne 3. juli.

Ketty og hendes kolleger laver regnskaber

og i nogle tilfælde også kasserapporter

for cirka 900 butikker i de forskellige

kæder, Kvickly, Dagli’Brugsen,

Superbrugsen og Fakta.

Hun er sikker på, at butikkerne vil

mærke en forringelse af den service, de

er vant til:

– Det gælder ikke mindst de selvstændige

brugser, som jeg er med til at servicere.

Mange uddelere ringer med

spørgsmål og vil gerne have et godt råd

om det ene eller det andet. Vi får også

papirer ind med ”gule sedler” med

spørgsmål og kommentarer. Ud over

sprogbarrieren bliver det nok lidt svært

at ringe eller sende gule sedler til Indien

og få svar på sine spørgsmål.

Skulle lære inderne op

Med fyresedlerne fulgte en opfordring til

at være med til at lære de indere op, der

skulle overtage arbejdet. Umiddelbart

virkede det som salt i såret og vakte både

vrede og forargelse.


Ketty Matthiesen: – Det er længe siden, at vi

har prøvet at søge et job, og det bliver nok ikke

nemt.

– Det var en underlig situation, men efter

en grundig drøftelse valgte vi at sige

ja. Ikke på grund af den ekstra måneds

løn til dem, der indvilgede i at medvirke,

men fordi vi gerne vil gøre det så godt

for butikkerne som muligt. Det er jo ikke

deres skyld, siger Ketty.

Hun fortæller, at otte medarbejdere

blev udvalgt til at tage sig af oplæringen,

men at det indtil videre ikke er meget,

man har set til de indiske ”kolleger”.

Fem indere har besøgt afdelingen i Vejen

og er blevet instrueret i to gange tre dage.

For lokalområdet er tabet af de mange

arbejdspladser et slag, og Ketty frygter,

at det vil blive et problem for nogle af

kollegerne at få nyt job.

– Gennemsnitsalderen er omkring 40

år, og vi har typisk en anciennitet mellem

17 og 20 år, mens en enkelt har været

her i 34 år. Det er længe siden, at vi

har prøvet at søge et job, og det bliver

nok ikke nemt, fastslår hun.

Indtil videre har kun et par kolleger i

Albertslund søgt og fået andet arbejde.

Ifølge tillidsrepræsentanten hænger det

dog sammen med, at man har en god

tryghedsaftale og desuden får en bonus,

hvis man bliver til det sidste. Goder, man

vil gå glip af, hvis man skipper jobbet

her og nu.

HK var klar med faglig førstehjælp

HK/Handel Sydjylland tøvede ikke, da

bomben med nyheden om afskedigelse

af de 30 regnskabsmedarbejdere

hos Coop i Vejen sprang. Allerede

samme dag – torsdag 28. februar –

var faglig konsulent Dorthe Winther

på pletten, så medlemmerne kunne få

svar på deres spørgsmål og få talt ud

om den frustrerende oplevelse.

Mandagen efter sendte HK en hel delegation

til arbejdspladsen. Ud over

Dorthe var faglig konsulent i HK/Handel

(Forbundet) Anne-Marie Helt samt

Marianne Hjort fra Job og Vejledning i

HK Sydjylland med for at svare på

faglige og a-kassemæssige spørgsmål.

Efterfølgende blev der aftalt individuelle

samtaler med Dorthe og hendes

kollega, faglig konsulent Finn

Sølvdahl.

– Vi gennemgik opsigelser og fratrædelsesordninger

og fik bl.a. sikret, at

ingen mister den aftalte bonus på

grund af afspadsering af flekstimer.

For nogle deltidsansatte fik vi justeret

arbejdstiden, så de kan få højeste

dagpenge, hvis de ikke finder et nyt

job, når det er slut hos Coop, fortæller

Dorthe. Hun understreger, at et godt

samspil med tillidsrepræsentanten

medvirkede til, at man kunne yde kvalificeret

hjælp til medlemmerne.

– Mine kolleger har haft meget glæde

af samtalerne, og de har været meget

tilfredse med HK’s indsats, kvitterer

Ketty Mathiesen.

Hjælp til komme videre

HK-klubben og HK/Handel har også

gjort fælles sag for at hjælpe de af-

skedigede medlemmer videre i deres

arbejdsliv:

• HK/Handel har kørt to temadage

på arbejdspladsen med emnet

”Kompetenceudvikling – din fremtid”,

som skal klæde folk på til at

påtage sig et nyt job.

• HK-klubben har sammen med

Vejen Handelsskole strikket et kursusforløb

sammen i regnskabsprogrammet

C5, som mange

mindre virksomheder bruger. Det

varer de to uger, som Coop har sat

som grænse for deltagelse i kurser

i opsigelsesperioden for at

opnå den aftalte bonus.

• Klubben arbejder desuden på et

engelskkursus for medlemmerne,

efter at de er fratrådt.

– Coops tilbud til de afskedigede

medarbejdere var nogle samtaler

med en coach. Alt andet har vi selv

arrangeret, og det var kun modstræbende,

at ledelsen gik med til at give

medarbejderne fri til at deltage i temadagene.

Til C5- og engelskkurset

må vi hente pengene i kompetencefonden,

siger Dorthe.

– Jeg tror at både vores medlemmer

og de få, der står udenfor, har

kunnet mærke, at HK har gjort en

forskel. Det gjaldt også, da vores velfungerende

HK-klub for nylig lige akkurat

nåede at holde sit 50 års jubilæum.

Det blev bl.a. fejret med et

weekendophold til alle medlemmer,

siger Ketty Matthiesen.

Dorthe Winther: – Vi fik bl.a.

sikret, at ingen mister den

aftalte bonus på grund af

afspadsering af

flekstimer.

5

Outsourcing hos Coop

WWW.HKSYD.DK


Outsourcing hos Coop

HK BLADET SYDJYLLAND MAJ 2013

6

På kant med værdierne

– Coop er rundet af andelsbevægelsen, slår sig op på social

ansvarlighed og erklærer, at de måler deres succes

på ”evnen til at gøre vores kunder og medarbejdere lidt

mere end bare tilfredse”. Så virker det uetisk og skævt, at

Coop kynisk afskediger en stor gruppe ansatte og sender

deres arbejde til udlandet, siger Hanne K. Mathiasen, formand

for HK/Handel Sydjylland.

– Det er trist, at en virksomhed som Coop, der har overskud

og ikke er i krise, tilsyneladende kun tænker på

bundlinjen, når det kommer til stykket. Hvis den holdning

breder sig, at det udelukkende gælder om, at alt skal laves

så billigt som muligt,

ender det med, at vi i Danmark

kun sidder tilbage

med de allerdårligste og

mest underbetalte job. Det

er en meget kortsigtet

strategi og et skræmmende

perspektiv, tilføjer hun.

Hanne K. Mathiasen: – Det er

trist, at en virksomhed som

Coop tilsyneladende kun

tænker på bundlinjen.

CAP

Coop bør også tage

ansvar lokalt

Coops outsourcing af regnskabsarbejdet til Indien og afskedigelse

af 30 medarbejdere i Vejen har affødt mange

negative reaktioner. Frustrerede brugsuddelere har udtalt

sig i medierne, og borgere har skrevet læserbreve. Det

gælder f.eks. Lone Nielsen fra Give, tidligere tillidsrepræsentant

for HK’erne i Billund Kommune og medlem afdelingsbestyrelsen

i HK Varde-Grindsted.

I læserbrevet, bragt i Vejle Amts Folkeblad, hedder det:

”Mange lokale brugser gør et stort og godt stykke arbejde

for lokalsamfundet, ved blandt andet at sørge for en omvendt

varetur, hvor pensionister kan blive kørt til indkøb i

brugsen i Vandel, og ved at donere gaver til ”Jul i Fællesskab”,

som Superbrugsen i Give har gjort, ligesom man ønsker

flere lokale varer i butikkerne. Disse gode tiltag stemmer

ikke overens med at sende kontoropgaver til udlandet.”

– Coop har travlt med at være ansvarlige rundt om i verden

med fair trade osv. Så burde de også følge deres butikkers

gode eksempel og tage ansvar lokalt her i Danmark,

uddyber Lone Nielsen og tilføjer:

– Nu vil de også bruge ressourcer på at være bank. Der

er banker nok, og det vil ikke næppe give overskud de

første mange år. Det var bedre at koncentrere sig om sit

egentlige forretningsområde og holde fast i de gode lokale

arbejdspladser.

CAP

Hvor Hv or skal vi hen, du?


indfly indflydelse delse og sæt retningen på din

branchesektions branc hesektions fremtid og udvikling

Mandag 17. juni kl. 17

HK, Jupitervej 1, 6000 Kolding

Branchesektionernes delegeretmøder foregår:

Luftfart 17. august

Sundhed & Velvære 9.-10. november

It, Medie & Kommunikation 16.-17. november

Transport & Turisme 28. november

Tilmelding

g

senest 10. 10 juni j i

på MitHK.dk


Uddannelse

– vi skal have alle med

Af folketingsmedlem Troels Ravn (S),

Dalgårdsvej 124, Vejen

Uddannelse er et af de elementer, som

har størst betydning for, hvordan man

kommer til at leve sit liv. Socialdemokraterne

har en vision om at skabe den

bedst uddannede generation nogen sinde.

At uddanne sig giver det enkelte menneske

frihed og er med til at understøtte et

stærkt og velfungerende demokrati. Men

vi står med en kæmpe opgave. Hvordan

får vi alle med på det tog, som suser af

sted?

Når ufaglærte job drøner ud af landet i

stort tal og formentlig aldrig kommer tilbage,

er uddannelse og en højt kvalificeret

arbejdsstyrke den eneste farbare vej

for både den enkelte og for samfundet.

I en tid med mange ledige er det ekstra

hårdt, når virksomheder flytter arbejdspladser

ud af landet. Derfor er det en meget

kedelig nyhed, at Coop fyrer medarbejdere

og flytter arbejdspladser fra

Vejen til Indien. Når arbejdspladser forsvinder,

har det menneskelige omkostninger,

og Coops beslutning berører mange

familier i vores lokalområde. Det er

naturligt, at mange, især de ansatte, rea-

gerer med ærgrelse og frustration. Jeg

har det helt på samme måde.

I den globale konkurrence kan vi ikke

konkurrere med lønnen i Asien og Østeuropa,

men må tilbyde noget, som udlandet

ikke kan. Vi må sælge os på vores høje

uddannelsesniveau, men netop her

springer min kæde af i forhold til Coop.

De arbejdspladser, som nu flyttes til Indien,

har netop været besat af dygtige

medarbejdere, som altid har udvist loyalitet,

engagement, fleksibilitet og krisebevidsthed.

Er det ikke netop medarbejdere

som dem, der har æren for virksomhedens

flotte resultater?

Uddannelse til alle, beskæftigelse og

vækst står højt på regeringens dagsorden.

Senest har vi gennemført massive

vækstinitiativer, der vil fastholde arbejdspladser

i Danmark og skabe flere job, og

afsat over én milliard kroner til voksenog

efteruddannelse. Vi kan ikke nå det

hele på en dag, men indsatsen har allerede

sat sine spor.

En god skolegang grundlægges i daginstitutionerne,

hvor kvaliteten skal øges

via bedre normeringer og uddannet personale.

Vi skal have en bedre folkeskole,

så børnene får større fagligt udbytte af

undervisningen og grundlag for at gennemføre

en ungdomsuddannelse. Det er

folkeskolen, der giver vores børn kundskaber,

færdigheder og dannelse til at

blive kritiske og aktive medborgere, så de

kan få en god tilværelse og fodfæste på

arbejdsmarkedet. Giver vi ikke skolen et

løft, svigter vi en stor gruppe børn og unge.

Derfor har vi fremlagt en ambitiøs

skolereform.

Vi skal have flere unge til at tage en

erhvervsuddannelse. Danmark har også

i fremtiden brug for produktionsvirksomheder

og en højt kvalificeret arbejdsstyrke.

Det glæder mig, at partierne i Folketinget

har indgået en praktikpladsaftale,

så vi snart kan sige til de unge: Har du

evnerne og lysten til en uddannelse, så

”Kvaliteten på erhvervsuddannelserne

skal styrkes,

og vi skal begrænse det

store frafald.”

har vi en praktikplads til dig. Kvaliteten

på erhvervsuddannelserne skal styrkes,

og vi skal begrænse det store frafald. En

ny fleksuddannelse for de unge, som ikke

umiddelbart kan gennemføre en ordinær

ungdomsuddannelse, er også på vej.

Visionen om den dygtigste generation

nogensinde realiserer ikke sig selv. Når

vi skal finde ekstra penge til et løft af erhvervsskolerne

og ekstra praktikpladser,

sikre et udbygget voksen- og efteruddannelsessystem

eller finansiere ekstra uddannelsespladser

til de mange unge, der

i disse år søger ind på universiteterne,

kræver det evne og vilje til at prioritere.

Hvis vi investerer i et godt samfund i dag,

så har vi et godt samfund i morgen.

Troels Ravn

51 år. Gift med Gitte og bosiddende

i Vejen. Uddannet lærer, skoleleder.

Valgt til Folketinget i 2005 og 2011.

Socialdemokraternes ordfører for

børn og undervisning, voksen- og

efteruddannelse samt arbejdsmarkedsuddannelse.

7

Kronikken

WWW.HKSYD.DK


Ung i HK / Ungdomskonsulenten

HK BLADET SYDJYLLAND MAJ 2013

Mette er der for de unge

Fra ”praktisk gris” for HK Ungdom-bestyrelsen til undervisning og rådgivning af

elev-medlemmer. Afdelingens ungdomskonsulent kan ikke klage over manglende

variation i jobbet

Tekst og foto: Carl Ancher Pedersen

I halvandet år har Mette Bolvig Pedersen

været ansat som ungdomskonsulent

i HK Sydjylland. Et job, der går ud

på at bakke afdelingens faglige ungdomsarbejde

op, støtte de mange unge

medlemmer og skabe øget opbakning

til HK blandt de unge. Og et job, der byder

på mange forskellige opgaver.

– Jeg er der bl.a. for at støtte den lokale

HK Ungdom-bestyrelse i deres arbejde.

Bestyrelsesarbejdet er jo frivilligt

og foregår i de unges fritid, så her

er jeg den ”praktiske gris”, der sørger

for, at det, de beslutter, bliver ført ud i

livet. Jeg booker lokaler til kurser, sørger

for forplejning osv., fortæller Mette.

Skolebesøg hvert efterår

En anden side af Mettes virke er de årlige

besøg på handelsskolerne, der finder

sted i september og oktober, kort

efter skolestart. Formålet er at gøre de

Ungdomskonsulent Mette Bolvig Pedersen

viser flaget i mange sammenhænge, hvor de

unge medlemmer i HK Sydjylland har brug

for opbakning.

8

nye elever opmærksom på, hvad HK

kan gøre for dem og meget gerne få

dem som medlemmer, hvilket er gratis

for dem i skoleperioden.

– Vi har 12 handelsskoler i vores område,

og det er meget forskelligt, hvad

vi kan og må på de forskellige skoler.

På nogle skoler har vi en stand i kantinen,

mens vi på andre får mulighed for

at komme ind i klasserne og præsentere

os. Der er også skoler, hvor vi fungerer

som gæstelærere og fortæller om

elevforhold- og kontrakter, pligter og

rettigheder som fritidsjobber eller om

den danske aftalemodel. Nogle gange

står jeg selv for undervisningen, andre

gange er jeg ude sammen med en faglig

konsulent, fortæller Mette.

Det er først og fremmest under skolebesøgene,

at Mette møder medlemmer

og potentielle medlemmer ansigt til

ansigt, men det sker også på de mange

kurser, som HK Ungdom arrangerer. En

række kurser bliver hvert år udbudt af

HK Ungdom på landsplan og holdt

rundt om i hele landet. Det er kurser i

eksamensteknik, personlig branding,

lynlæsning og personlig effektivitet,

som i HK Sydjylland finder sted på afdelingens

adresser i Kolding, Esbjerg

og Rødekro. Oveni kommer HK Ungdom

Sydjyllands egne kurser.

– Jeg er til stede, da jeg tager mig af

det praktiske i forbindelse med kurserne,

siger Mette.

Skaffer mange nye elevmedlemmer

Det er vigtigt at skaffe nye medlemmer

ved skolestart på handelsskolerne,

men lige så vigtigt at holde fast på

dem, når de kommer i praktik. Nogle

elever får problemer på deres arbejdsplads,

kommer måske på kant med deres

arbejdsgiver eller får i værste fald

deres elevkontrakt ophævet. I de situationer

er det godt at have HK i ryggen,

og det kan man i praktiktiden få for

blot 95 kr. pr. måned – med samme

rettigheder som alle andre medlemmer.

Derfor står Mette i spidsen for to årli-

”I efteråret 2012 fik vi 181

nye elevmedlemmer, og var

dermed en af de afdelinger

i landet, der havde størst

succes med det.”

ge rundringninger – én i efteråret og én

i foråret – til de elever, der er netop er

startet i praktik på HK/Handels og

HK/Privats område. Her får hun assistance

af andre medarbejdere i afdelingen

og af et par aktive medlemmer

af HK Ungdom.

– I efteråret, hvor flest elever begynder

på deres praktik, fik vi i 2012 i alt

181 nye elevmedlemmer, og var dermed

en af de afdelinger i landet, der

havde størst succes med det. Vi har

endnu ikke de præcise tal for rundringningen

her i foråret, men den gav

mindst 100 nye medlemmer, hvilket er

bedre end sidste år, fortæller Mette.

I spidsen for Jobpatruljen

Om sommeren har hun rigtig travlt i de

Ungdomskonsulent

Mette Bolvig Pedersen

• blev ansat i HK Sydjylland i

oktober 2011.

• er uddannet som cand.negot.

med speciale i HR ved Syddansk

Universitet.

• Var under uddannelsen sekretaritatskoordinator

for DJØF på

universitetet og stod for kontakt

til og arrangementer for de

studerende.

Kan kontaktes på tlf. 33 64 36 14

eller 30 46 29 44. Eller pr. e-mail

mette.bolvig@hk.dk.


uger, hvor mange andre holder ferie. Det skyldes, at ungdomskonsulenten

også er koordinator for den årlige Jobpatrulje,

hvor unge aktivister fra især HK og 3F tager ud i sommerlandet

og tjekker, at løn- og arbejdsforhold for de 14-17årige

fritidsjobbere er i orden.

– I 2012, som var mit første år i spidsen for Jobpatruljen,

fik jeg heldigvis god støtte fra Dan Larsen og Maria Winther

Steffensen fra HK Ungdoms bestyrelse, der de seneste fire

år har styret Jobpatrulje-aktiviteterne i den sydlige del af vores

område. Desuden havde jeg et godt samarbejde med 3F’s

regionale ungdomskonsulent Henning Emil Hein, fortæller

Mette.

De unge får svar på deres spørgsmål

Det sker jævnligt, at unge medlemmer henvender sig til

Mette om faglige spørgsmål. Dem, hun ikke selv kan besvare,

sender hun videre til rette vedkommende i afdelingen.

– Man er meget velkommen til at henvende sig med spørgsmål

– også om Jobpatruljen eller de mange aktiviteter i HK

Ungdom, siger Mette.

25 år i HK Sydjylland

Ute Petersen, faglig konsulent i HK/Handel Sydjylland,

kunne for nylig holde 25 års jubilæum.

Ute blev ansat som faglig sagsbehandler i det daværende

HK Aabenraa 1. april 1988, i første omgang med

det offentlige område som arbejdsfelt. Midt i 90’erne

blev hun faglig konsulent for handels- og statsområdet,

men siden fusionerne til HK Sønderjylland og siden HK

Sydjylland har hendes indsats været koncentreret i

handelssektoren.

I begyndelsen af karrieren var Ute ansvarlig for det

lokale HK Ungdom.

– Det gav mange gode oplevelser, ikke mindst fordi

unge mennesker ikke sætter ret mange begrænsninger

på, hvad der kan lade sig gøre, og dermed kommer man

langt, siger Ute.

Gejsten og engagementet er fortsat i behold efter de

mange år i HK’s tjeneste:

– Jeg er tit forundret over, at nogle tror, at rigtige fagforeninger

kan undværes. Jeg har været med til at løse

utallige konflikter – sager om efterbetaling og opsigelse

samt elevsager – og

spørger mig selv,

hvad udgangen ville

have været for disse

medlemmer uden HK i

ryggen. Der er jo stor

forskel på at have ret

og så faktisk kunne få

sin ret.

CAP

Faglig konsulent Ute Petersen

– har holdt 25 års

jubilæum.

Mød håndboldlegenden

ET liv i balance

Lars Christiansen

Kom og hør legenden, legebarnet,

fortælleren, forfatteren,

topscoreren og rekordholderen

Lars Christiansen.

En levende legende, der er helt

nede på jorden, og en

inspirerende foredragsholder

med noget

på hjerte.

Onsdag 26. juni kl. 17 - 19

Danhostel Vejen, Troldesalen

Jacob Gades Allé 1, 6600 Vejen

Lars Christiansen fortæller om ET LIV I BALANCE.

Et foredrag om livsglæde, motivation og om at finde

balancen mellem arbejde, familie og fritid.

Med eksempler fra sit eget liv kommer Lars Christiansen

omkring sundhed, stress, betydningen af team og venner,

nære relationer, de svære overvejelser i livet, og hvordan

man inspirerer og motiverer andre.

Tag med på en rejse ind i Lars Christiansens univers, og

hør om både forsiden og bagsiden af medaljen.

Dette foredrag er for alle i HK/Kommunal: unge, ældre,

sportsudøvere og andre, der ønsker at finde livsglæden,

motivationen og balancen i livet.

Varighed ca. 1 time. Derefter er der

en sandwich og øl/vand inden hjemkørsel.

Der er egenbetaling på 75 kr. pr. person.

Spørgsmål kan rettes til Elsebeth.hansen@hk.dk

Tilmelding og betaling

Senest 17. juni på MitHK.dk.

Indbetaling af 75 kr. via netbank på

reg./kontonr. 5386-0333449. Angiv dit navn samt

koden LACH

Sydjylland

9

WWW.HKSYD.DK


Ung i HK / Årets praktiksted

HK BLADET SYDJYLLAND MAJ 2013

Her trives eleverne

Spændende opgaver og masser af udfordringer, indflydelse på egen arbejdssituation

og et godt arbejdsmiljø er nogle af de ting, der gav Aabenraa Kommune titlen som

Årets Praktiksted 2012

Tekst og foto: Carl Ancher Pedersen

”Som elev i Aabenraa Kommune føler

man sig ikke kun som elev, men en del

af et samlet team i et godt socialt arbejdsmiljø.”

Sådan lød det blandt andet

i indstillingen til HK/Kommunals elevudvalg

fra de p.t. 14 kontorelever i Aabenraa

Kommune. Det endte da også

med, at kommunen fik prisen, som

elevudvalget hvert år uddeler på den

landsdækkende elevkonference, der i

2012 fandt sted i Svendborg 8.-9. november.

Året før tog en anden sydjysk

arbejdsplads, Regionshuset i Vejle, den

prestigefyldte pris, men det er anden

gang, at Aabenraa Kommune løber med

den. Det gjorde de også i 2008, så her

må de virkelig kunne noget med elever.

Det, de kan, er ifølge eleverne at give

dem spændende og udfordrende opgaver,

der udvikler fagligt og personligt,

give dem indflydelse på egen arbejdssituation,

lave gode introforløb og åbne

muligheder for socialt samvær. Kort

sagt give dem en rigtig god uddannelse

i et arbejdsmiljø, hvor man trives.

”Æ film” fortalte historien

Ligesom Aabenraa Kommune gør noget

ud af eleverne i det daglige, gjorde de

10

også noget ud af at være kåret som

Årets Praktiksted.

Ved en event 22. april, som eleverne i

praktikstedets ånd havde været med til

at tilrettelægge, fik personalet i kommunens

centraladministration samt

indbudte gæster fra erhvervsskolerne

og HK/Kommunal Sydjylland m.fl. et

godt indtryk af, hvordan man i Aabenraa

Kommune griber uddannelsen af

kontorelever an.

Uddannelsesansvarlig Annette Havmand

takkede for prisen og fortalte om

fokuspunkterne, de nævnte ”plus-ord”, i

elevernes indstilling. Derpå indtog eleverne

scenen i byrådssalen, hvor de på

skift greb mikrofonen og kort præsenterede

sig selv.

Det var dog i deres egen animationsfilm,

”Æ film”, at historien om deres uddannelse

virkelig blev skåret ud i papfigurer:

en historie om de mangeartede

opgaver i kommunens forskellige afdelinger,

om bowlingtur og julearrangement,

om teambuilding og introdag for

nye elever samt de i alt 15 ugers skoleperioder,

der også er en del af uddannelsen.

Så leverede IBC-lærer Henrik Pallesen

meget apropos guitarakkompagnement

til fællessangen ”De smukke un-

Eleverne præsenterede sig selv på scenen i byrådssalen som optakt til ”Æ film”, der fortalte

hele historien om deres prisvindende uddannelse.

”I skal udnytte jeres kendskab

til hele organisationen

til at finde løsninger på

tværs og møde borgerne

som hele mennesker. ”

ge mennesker”, inden vicekommunaldirektør

Tommy Ahmt gav eleverne et

par ord med på vejen om kravene til

fremtidens kommunale HK’ere.

Bring jer selv i spil

Tommy Ahmt forudså en fremtid med

fortsat teknologisk udvikling, løbende

forandringer, stigende forventninger

fra borgerne og mere komplekse opgaver

i kommunerne, samtidig med at det

ikke længere er en selvfølge, at der til

stadighed bliver flere ansatte.

Et af kravene til fremtidens HK’er er

at kunne formidle vanskelige problemstillinger

til borgerne, så formidlingsevnen

var ifølge vicekommunaldirektøren

en af de ting, eleverne skulle have

fokus på under uddannelsen.

– Men her er I jo allerede godt på vej,

konstaterede han med sigte til

”Æ film”.

– I skal være i stand til at udnytte digitaliseringsmulighederne,

gøre jer

selv til projektmagere samt udnytte jeres

kendskab til hele organisationen til

at finde løsninger på tværs og møde

borgerne som hele mennesker, lød

nogle andre gode råd.

– Tag ansvar for egen læring, og vær

indstillet på løbende at tilegne jer nye

kompetencer, også uden for arbejdstiden.

Hvis I bringer jer selv i spil, har I

et spændende arbejdsliv foran jer!

Fra elev til projektmager

Det råd havde en tidligere elev i Aabenraa

Kommune, 27-årige Mette Overgaard,

fulgt. Hun blev færdig med elevuddannelsen

i 2007, og efter et par år


Andetårselev Sebastian Hansen og førsteårselev Lisa Hoffmann fortalte

på deres messestand om de mangeartede opgaver, man får lejlighed

til at løse som elev hos Aabenraa Kommune.

med job i kommunen flyttede hun i 2009 til Aarhus, hvor hun

tog en bacheloruddannelse i event management. I dag arbejder

hun som projekt- og salgskoordinator i det aarhusianske

arrangements-mekka Turbinehallen.

Mette Overgaard er glad for den ballast, hun fik på elevuddannelsen

i Aabenraa Kommune – med ildsjæle som vejledere

og med selvstændigt ansvar, der udfordrede og gav selvtillid.

Mette kunne ikke selv komme og fortælle succeshistorien,

så det havde hun overladt til en af de nuværende elever.

Slag i slag gik det med flere taler og et diasshow fra elevernes

hverdag ledsaget af musik – ”Let Me Entertain You”. Eller

var det ”Let Me EDUCATE You”?

Kontorchef Lone Boisen fra Borgerservice fortalte om det

friske pust, som eleverne bidrager med: – I udfordrer os på

”plejer”, understregede hun.

Mod slutningen var der rosende ord og en lille gave til eleverne

fra HK/Kommunal Sydjylland ved sektorformand Lene

Roed.

Derefter kunne gæsterne besøge elevernes flotte ”messestande”

og høre mere om forskellige sider af elevuddannelsen

i en kommune, der prioriterer opgaven med at uddanne

fremtidens kommunale HK’ere.

Sektorformand Lene Roed. HK/Kommunal Sydjylland havde en lille

gave med til eleverne.

Nyt medlemstilbud:

Gratis advokathjælp

Som medlem af HK Sydjylland kan du nu få gratis rådgivning

af en advokat – også i sager, der ikke vedrører

dit job

Via HK Sydjylland bliver du henvist til en advokat, hvor

du kan få en første gratis rådgivning – eventuelt som

hjælp til selvhjælp. Rådgivningen kan f.eks. omfatte:

Familieret

• Oprettelse af testamente, ægtepagt eller samejekontrakt.

Hvornår er det vigtigt?

• Separation og skilsmisse, herunder forældremyndighed

• Dødsfald i nær familie.

Erstatning ved personskade

• Gennemgang af din sag, hvis du er kommet til skade,

herunder en vurdering af dine muligheder for at få

erstatning.

Fast ejendom

• Mangler ved huset i forbindelse med køb.

• Tvist mellem lejer og udlejer i forbindelse med

lejeforhold.

• Tvist mellem forening og andelshaver i andelsboligforening.

• Skattemæssige problemer.

• Forholdet til det offentlige eller til naboer.

• Vigtige overvejelser inden køb eller salg af fast

ejendom.

Hvis der efter det første møde med advokaten skal

foregå en egentlig sagsbehandling, er det for egen

regning og et anliggende mellem dig og advokaten.

Hvis du har brug for det nye medlemstilbud, så send

en e-mail til syd@hk.dk. Oplys navn og adresse, og

skriv ”Gratis advokatrådgivning” i emnefeltet.

CAP

11

WWW.HKSYD.DK


Ung i HK / Elevkonference

HK BLADET SYDJYLLAND MAJ 2013

Rart at være med og blive hørt

Tre elever var med til at lægge program for HK/Stats Sydjyllands årlige elevkonference

Tekst og foto: Carl Ancher Pedersen

– Vi var egentlig bare gået hen for at

melde os ind i HK, og så spurgte jeg, om

der var en elevkonference. Svaret var ja,

men at de manglede elever, der ville

hjælpe med at arrangere den. På den

måde kom vi ved lidt af et tilfælde med i

planlægningen, fortæller Isabella

Johnsen, elev i Arbejdstilsynet, der næsten

bor dør om dør med HK Sydjylland

i Kolding. Det var i september sidste år,

at hun sammen med Olha Volkova, også

nystartet elev hos Arbejdstilsynet, gik

ind ad døren på Jupitervej 1 som ikkemedlem

og ud igen som ”aktivist” i

HK/Stat Sydjylland.

For Majken Dalsgaard, elev hos TV SYD

i Kolding, var det knap så tilfældigt, at

hun blev en del af det elev-trekløver, der

lagde program for konferencen. Majken

er med i bestyrelsen for HK Ungdom

Sydjylland og dermed pr. definition indstillet

på at gøre en aktiv indsats.

Elevernes eget program

Vi taler med de tre elever 17. april, hvor

elevkonferencen løber af stabelen med

godt 20 deltagere fra forskellige statslige

arbejdspladser.

Allerede i efteråret deltog Olha, Isabella

og Majken i et aftenmøde, hvor de

sammen med Nanna Scheuer, ung-

12

domskonsulent i HK/Stat, og Mette Bolvig

Pedersen, ungdomskonsulent i HK

Sydjylland, brainstormede om programmet.

– Vi kom med en masse idéer. Blandt

andet ville vi gerne høre nogle gode og

levende historier om karrieremulighederne,

når man er færdig som elev, siger

Isabella.

– Vi lagde også vægt på, at det ikke

kun var noget, man skulle sidde og høre

på, men at vi skulle involveres aktivt,

supplerer Majken.

– Alle vores forslag blev taget positivt

op. Vi kom med idéerne, mens Nanna og

Mette fandt oplægsholderne. Det er dejligt

at blive hørt og ekstra rart at være

med, når vi selv har været med til planlægningen,

siger Olha.

Majkens udfordring

Første punkt på programmet handler

om personlig power og gennemslags -

kraft, som man både har brug for under

uddannelsen, og når man senere skal

ud at søge job og begå sig på en arbejdsplads.

Mette Ullersted fortæller og demonstrerer,

hvordan man ved at skrue lidt

på de forskellige “knapper” med hensyn

til attitude, kropssprog og mimik kan få

sin personlighed bedre frem. Eleverne

får også en række gode tips til, hvordan

Olha Volkova (t.v.), Majken Dalsgaard og Isabella Johnsen kom med idéerne til programmet for

HK/Stat Sydjyllands elevkonference.

”Vi kom med en masse idéer.

Blandt andet ville vi gerne

høre nogle gode og levende

historier om karrieremulighederne.”

de bliver mere bevidste om egne styrker

og svagheder og bliver bedre til at

kommunikere.

Oplæg og øvelser veksler, og en veloplagt

underviser skaber engagement

og smil på læben.

En af pointerne er, at man af og til er

nødt til at bevæge sig væk fra sin trygge

”komfortzone” og ud i ”strække”- eller

”læringszonen”. Selv om det er lidt

uvant og ”farligt”, er det dér, man udvikler

sig.

Den øvelse kaster Majken sig ud i senere

på dagen, da hun har sagt ja til at

holde et oplæg om, hvordan man kan

gøre en forskel i HK Ungdom Sydjylland

og tilmed få nogle gode ting på cv’et via

ungdomsarbejdet i en fagforening.

Nok er hun nervøs, men det går rigtig

godt.

Ungdomsarbejde udvikler

Bagefter fortæller Majken, 24 år, hvordan

bestyrelsesarbejdet i HK Ungdom

har styrket hende personligt.

– Jeg var tidligere en lidt usikker pige,

men det har ændret sig. Via mit arbejde

i bestyrelsen har jeg fået nogle værktøjer

til at komme videre. Jeg har været

med i en masse spændende ting: arrangeret

kommunikationskursus og flytte

hjemmefra-kursus samt været med til

at køre Jobpatrulje. Det er fint at være

med til at sikre de unges rettigheder og

opleve, at de fritidsjobbere, vi kommer

i kontakt med, er glade for det.

For Majken er det at gøre en forskel for

andre afgørende, men det personlige

udbytte tæller også:

– Jeg har f.eks. lært at planlægge og få

projekter op at stå. Det har jeg også

kunnet bruge på mit arbejde, hvor jeg

netop har fået lov til at planlægge en

messe. Men ikke mindst får man et godt

netværk samt venner for livet.


Majken Dalsgaard har haft stor glæde af at deltage aktivt i HK Sydjyllands

ungdomsarbejde: – Ikke mindst får man et godt netværk og

venner for livet.

Frivilligt arbejde – jo da

For Olha og Isabella har tilrettelæggelsen af elevkonferencen

også været en positiv oplevelse, men de to elever, der begge

er 27 år, har ikke taget stilling til, om de fremover vil deltage

aktivt i det faglige ungdomsarbejde. De kan dog sagtens forestille

sig at give en hånd med i forbindelse med konkrete projekter,

for frivilligt arbejde er ikke fremmed for dem.

– Jeg har tidligere været svømmetræner og skydeinstruktør,

fortæller Isabella.

– Jeg kan godt lide at lave frivilligt arbejde og vil gerne lave

mere. Men lige nu har jeg travlt som formand for Klub Ukraina

i Vejle og har både mand og en datter, siger Olha, der for syv

år siden kom hertil fra Ukraine.

Sådan forløb elevkonferencen

På programmet var:

• Mette Ullerslev om personlig power og gennemslagskraft.

• Majken Dalsgaard om arbejdet i HK Ungdom Sydjylland.

• Nanna Scheuer om elevuddannelsen.

• Jutta Martensen (teamleder i Naturerhvervsstyrelsen)

og Helle Holm Nørregaard (leder hos Sydøstjyllands

Politi) om karrieremuligheder i staten.

Fleksjob og pension

Fyraftensmøde Fyraft tensmøde for for fleksjobbere

fleksjobb

inden for det statslige og kommunale område.

Du behø behøver ver ikk ikke e være medlem af HK

Dato

Mandag 23. september kl. 15-17,

HK, Borgergade 2-4, 6700 Esbjerg

Program

Fleksjob set fra kommunens side.

Hvad gælder fagligt for dig?

Tilmelding

Tilmelding T for medlemmer på MitHK.dk senest 2 uger før mødedato.

Ikke-medlemmer kontakt venligst Tomas.groenlund@hk.dk

Tomas.groenlund@hk.dk

omas.groenlund@hk.dk

Kommunal

Stat

Velkommen

Stat

F

Innovationsfabrikken,

Birkemosevej

1,

6000 K olding

FEST STIVA

AL 2013 20 3

til Fagfestivalen

onsdag 11

1 . september

kl. 9.30-15.45

F agfestivalen

sætter

fokus

påvores

fa ag

kom

på e

pan

Tilmelding

Senest 19.

august på MitHK.dk

SAMPENSION – hvilken betydning

har det for din pension? Hvad skal

du være opmærksom på?

HK serverer kaffe/the,

vand og sandwich

Fagfestivalen

Fagfestivalen

Fagfestivalen

er er er for for for alle alle alle

HK/St HK/Stat- atmedlemmer

medlemmer er ii

i

Midt Midt Midt id & & & Sydjylland Sydjylland Sydjylland

13

WWW.HKSYD.DK


Ung i HK / Udlandspraktik

HK BLADET SYDJYLLAND MAJ 2013

To laborantstuderende tog

praktikken i Oxford

Erhvervsakademi Sydvest i Esbjerg har fået mod på at sende studerende i udlandspraktik.

Uddannelsen får en ekstra dimension, og det er en god forberedelse til et

internationalt arbejdsliv, hvis det skulle knibe med job i Danmark

Tekst: Niels Stoktoft Overgaard. Foto: Poul Anker

De har gået i skole i Esbjerg, men praktikken

har de taget i Oxford i England. 27årige

Jonas Beck Juel-Jensen og 23-årige

Steffen Bogdahn Thomsen har allerede

taget de første hop mod en international

karriere.

Tidligere i år sluttede de deres uddannelse

på Erhvervsakademi Sydvest i Esbjerg.

Her tog de som de første laborantstuderende

til udlandet, men de har allerede

vist vejen for andre. De to næste

laborantstuderende er i dag i praktik i

Sydafrika og Canada.

Jonas og Steffen håber at finde fast arbejde

i Danmark, men de er måske mindre

nervøse for fremtiden end andre

nyuddannede. Finder de ikke et job herhjemme,

så ved de, at de kan klare sig på

en udenlandsk arbejdsplads.

Diabetes, Parkinson – og en kæreste

De to studerende arbejdede i praktiktiden

på hvert sit laboratorium på University of

Oxford. Det regnes som verdens næstfineste

universitet, kun overgået af Harvard

i USA.

14

Jonas assisterede forskere, som beskæftiger

sig med Parkinsons sygdom.

Steffen foretog analyser i forbindelse

med diabetesforskning.

De var på forhånd lidt usikre på, om deres

engelsk rakte til arbejdet. De fandt ud

af, at der gerne må være mere teknisk

engelsk i laborantuddannelsen.

– Men Oxford er en meget international

by, og der arbejder og studerer mange

forskellige nationaliteter, fortæller Steffen.

Min supervisor var tysker, så engelsk

var også hans andet-sprog.

De to danskere boede i en bebyggelse

for internationale studerende. Det var også

meget givende for dem. For eksempel

at lave dansk mad og risalamande for 50

mennesker!

Opholdet har for Jonas givet en romantisk

sidegevinst. Han er blevet kæreste

med en ph.d.-studerende fra Thailand.

Efter danske krav

De to studerende har i praktiktiden fulgt

akkurat de samme uddannelsesregler

med uddannelsesplaner, som hvis de

havde været på en dansk virksomhed. De

ansvarlige i Oxford har forklaret skolen

Underviser Julaine Enas søger med lys og lygte efter praktikpladser på arbejdspladser i de lande,

hvor hendes studerende gerne vil hen. Det fik Steffen Bogdahn Thomsen (t.v.) og Jonas Beck

Juel-Jensen som de første glæde af.

”Man kan undre sig over,

hvorfor en stor arbejdsplads

i England vil bruge tid på

danske laborantstuderende,

men de ser en værdi i at

være internationale. At samle

de bedste fra hele verden.”

i Esbjerg, hvordan de ville leve op til de

danske krav.

International koordinator og laborantunderviser

Julaine Enas fra Erhvervsakademi

Sydvest har længe gerne villet have

sine studerende til udlandet. Men det har

været svært at få dem væk fra kærester

og familier. Samtidig har det været rimelig

nemt at finde praktikpladser i Danmark.

– Man kan undre sig over, hvorfor en

stor arbejdsplads i England vil bruge tid

på danske laborantstuderende, men de

ser en værdi i at være internationale. At

samle de bedste fra hele verden, siger

Julaine.

De ønsker flere danskere

Julaines interesse for udlandspraktik

hænger måske sammen med hendes

egen baggrund. Hun er født i Sri Lanka,

men kom til Danmark og er uddannet

som laborant i Esbjerg.

Hun har fulgt de studerende i Oxford via

mail og Skype. De engelske vejledere har

været meget tilfredse med Jonas og Steffen.

De vil gerne have flere danske studerende.

Under opholdet har Jonas og Steffen

været på besøg hjemme et par gange.

– Det har nok været hårdest for vores

familier, siger Steffen. Min mor brød sig

ikke om, at jeg rejste derover. Måske var

hun bange for, at jeg ville blive i England.

Men efter, at de kom over og så vores

forhold, forstod de vores begejstring.


Steffen Bogdahn Thomsen (bagest) fik faktisk tilbudt to pladser i Oxford,

og så overtog Jonas Beck Juel-Jensen den ene.

Til udlandet med SU

som rygstød

Det koster penge at gennemføre sin praktik

uden for landets grænser. Den gode nyhed

er, at de økonomiske muligheder er blevet

forbedret

Steffen Bogdahn Thomsen og Jonas Beck Juel-Jensen kunne

som noget nyt tage dansk SU med til Oxford, både stipendier og

lån.

Nu står de med lidt gæld på henholdsvis 40.000 og 18.000 kr.,

men det bekymrer dem ikke synderligt. De opfatter det som en

god investering og tror på, at det giver gevinst, at der nu står

Oxford på deres cv.

– Vi har arbejdet gratis på universitetet. Det er nok også medvirkende

til, at de har villet tage imod os, siger Steffen.

De to studerende har fået tilskud i tre måneder fra EU’s Erasmus-midler

til udveksling af studerende. De glæder sig også

over støtte fra Dansk Laborant-Forening under HK.

Råd til nye forsøg – og god opbakning

Ved deres afsluttende eksamen beviste Jonas og Steffen, hvad

de har lært. De fik karaktererne 7 og 12. Under deres projekt

har de haft gavn af at være i praktik på store laboratorier.

Budgetterne på Oxford Universitet er rummelige. Hvis forsøg

skal laves om, så gør man det. Her kan der være begrænsninger

på danske arbejdspladser og skoler.

– Jeg var op til eksamen i kontakt med min supervisor i Oxford.

Selv om jeg var rejst hjem, så interesserede han sig stadig for

mig, fortæller Steffen.

På Erhvervsakademi Sydvest er international koordinator Julaine

Enas optaget af at sikre trygge rammer for de studerende

i udlandet. Lige fra f.eks. at arrangere afhentning i lufthavnen til

intens kommunikation med de studerende.

Da de i nogle tilfælde befinder sig på arbejdspladser i andre

dele af verden og dermed i andre tidszoner, må hun ofte skrive

sammen med dem om aftenen efter skole- og arbejdstid. Men

sådan er vilkårene, når man er engageret i, at ens studerende

griber verden.

SENIORMØDE +55

OM DIN DIN PENSION

HK/Kommunal og HK/Stat Sydjylland inviterer i

samarbejde med SAMPENSION til aftenmøde om din

pensionsordning.

TTilbuddet

ilbuddet er målrettet overenskomstansatte.

Har du rundet de 55 år , og er du så småt begyndt at tænke

over , hvordan en tilværelse som pensionist skal forme sig,

er et seniormøde et godt sted at få yderligere information.

HK Sydjylland vil sammen med en pensionskonsulent fra

SAMPENSION gennemgå følgende temaer:Dit valg af pensionsordning kan have stor betydning for for,

om

de ønsker og behov , du har for den tredje alder alder,

kan blive

opfyldt. Vi ser derfor på forskellene mellem de forskellige

pensionsordninger og dine valgmuligheder

valgmuligheder.

Du vil få et indblik i, hvordan du optimerer opbygningen

af din pensionsordning samt dine muligheder for valg af

pensionsordning i SAMPENSION. Det er en god idé at

medbringe den sidste forsikringsoversigt, vi har sendt

dig. Du kan få en helt aktuel forsikringsoversigt og andre andre

personlige oplysninger ved at logge ind på SAMPENSIONs

hjemmeside: sampension.dk.

Mandag 23. september kl. 18-21

HK, Borgergade 2-4, 6700 Esbjerg

Tilmelding

foregår efter ”først-til-mølle”-princippet, senest 2 uger

før mødedato på MitHK.dk

KOMMUNAL SSTAT

TAAT

Der serveres sandwich.

Der ydes ikke

transportgodtgørelse

15

WWW.HKSYD.DK


Ung i HK / Ny formand – ny tillidsrepræsentant

HK BLADET SYDJYLLAND MAJ 2013

Klar til noget nyt

Signe Kahle har overtaget posten som formand for HK Ungdom Sydjylland, mens

eksformand Maria Winther Steffensen er valgt som tillidsrepræsentant på deres

fælles arbejdsplads, Udbetaling Danmark i Haderslev

Tekst: Carl Ancher Pedersen

Foto: Nils Rosenvold

– Der er masser af udfordringer. En af

dem er den høje ledighed og manglen

på praktikpladser, siger Signe Kahle,

23 år og ny formand for HK Ungdom

Sydjylland. Hun blev valgt på årsmødet

27. februar og føler sig klar til opgaven

efter et år som suppleant til bestyrelsen

og to år som næstformand.

Et stærkt fokus for den nye formand

er at styrke opbakningen blandt de unge.

Derfor hjælper aktive fra HK-Ungdom

også afdelingens ungdomskonsulent,

når der forår og efterår bliver ringet

rundt for at gøre nystartede elever i

praktik opmærksom på, at de kan blive

medlemmer af HK for kun 95 kr. pr.

måned i praktiktiden.

16

Vi giver værdi for pengene

– De unge skal vælge HK, fordi det er

os, der har ressourcerne til at hjælpe

dem. Jeg hører mange sørgelige historier

om unge medlemmer af ”gule”

organisationer, som bliver henvist til

os, når de komme i knibe, fordi deres

”fagforening” alligevel ikke kan hjælpe

dem. Jeg kan godt forstå, at man gerne

vil slippe så billigt i kontingent som

muligt, men det er altså LO-fagforeningerne,

der giver de unge værdi for pengene.

Desværre lader nogle sig lokke,

når man lover dem guld og grønne

skove for ingen penge, men jeg ville

personligt aldrig melde mig ind i en

organisation, der ikke kæmper for min

sag, eller som ikke har indgået overenskomsten

dér, hvor jeg arbejder,

siger Signe.

Signe Kahle (t.v.) og Maria Winther Steffensen deler arbejdsplads og passion for

de faglige aktiviteter i HK.

”De unge skal vælge HK, fordi

det er os, der har ressourcerne

til at hjælpe dem.”

Vigtigt at være synlig

Kontingentet og uvidenheden om, hvad

en fagforening egentlig er, er efter Signes

opfattelse de største forhindringer

i kampen for at få flere medlemmer

blandt de unge. En forudsætning for at

rydde stenene af vejen er øget synlighed.

– Vi satser meget på at nå ud til medlemmerne,

både fysisk og digitalt, siger

Signe og fortæller, at HK Ungdom Sydjylland

bl.a. vil være synlig i gadebilledet

under de større byers Open By

Night-arrangementer. Ligeledes satser

bestyrelsen på at få endnu flere deltagere

til kurserne, der er målrettet de

unge i HK Sydjylland.

– Vores kursus i kommunikation i

marts trak hele 42 deltagere, og vi havde

også god tilslutning til flyt hjemmefra-kurset

i maj. For at få endnu flere

med har vi besluttet, at deltagerne kan

aflevere ønsker til fremtidige kurser, så

vi kan ramme præcist i forhold til medlemmernes

ønsker. Vi har allerede fået

mange gode tilbagemeldinger, siger

Signe.

Sidste år fik HK Ungdom Sydjylland

sin egen Facebook-side.

– Selvfølgelig skal vi være på Facebook.

Ikke alle unge tænker på at gå

ind på www.hksyd.dk for at se, hvad

der rører sig. Derfor annoncerer vi nu

også alle vores kurser på Facebook, ligesom

vi sender e-mails ud om vores

aktiviteter. Men vi sørger også for at

være til stede på kurserne, så folk kan

møde os, siger Signe og tilføjer, at den

nye bestyrelse – ligesom den tidligere

– gør en dyd ud af at kunne ses og høres

på HK Sydjyllands generalforsamlinger.


Er altid frisk på en udfordring

Ligesom Signe er Maria Winther Steffensen

for nylig startet i job hos Udbetaling

Danmark i Haderslev, der blev

etableret i efteråret 2012. Hun er 30 år

og skippede på grund af alder formandsposten

i HK Ungdom Sydjylland

på årsmødet i februar.

Det betød dog ikke afslutningen på

”karrieren” som fagligt aktiv. 3. april

var der stiftende generalforsamling i

HK-klubben hos Udbetaling Danmark,

hvor valget som tillidsrepræsentant og

klubformand for centerets godt 150

HK’ere faldt på Maria.

– Jeg ville gerne være næstformand,

men fik mange opfordringer til at stille

op til formandsposten. Og jeg er altid

frisk på en udfordring og kan godt lide

at være med til at starte noget nyt op,

siger hun.

Derudover har hun også erfaringen

med sig, da hun tidligere var tillidsrepræsentant

i Aalborg Kommune, hvor

hun i sin tid tog sin kontoruddannelse.

Ny arbejdsplads og ny kultur

En af udfordringerne for Maria og de

seks andre i klubbestyrelsen er, at det

er en ny arbejdsplads med en ny kultur.

De fleste medarbejdere kommer fra det

kommunale system, men arbejder nu

på en anden – privat – overenskomst

og har skiftet medlemskab fra

HK/Kommunal til HK/Privat.

Signe Kahle, ny formand for HK Ungdom Sydjylland:

– Vi satser meget på at nå ud til medlemmerne,

både fysisk og digitalt.

Maria Winther Steffensen, nyvalgt tillidsrepræsentant hos Udbetaling Danmark: – Jeg er altid

frisk på en udfordring og kan godt lide at være med til at starte noget nyt op.

– Tingene kører mere strømlinet hos

Udbetaling Danmark, og arbejdet er

meget baseret på klare retningslinjer

og instrukser. Det giver en mere ensartet

behandling af borgerne, men der vil

altid være arbejdsgange, der kan optimeres

ud fra den erfaring, vi som medarbejdere

kommer med. Heldigvis lytter

ledelsen til vores forslag og går

meget op i, at det skal være en god arbejdsplads,

siger Maria.

Hun hæfter sig ved, at centerdirektør

Bente Graae straks efter klubgeneralforsamlingen

kontaktede hende, ønskede

til lykke med valget og sagde, at hun

glædede sig til samarbejdet.

Vi skal have alle med

Kollegialt fungerer det også fint, og

Maria oplever, at der er god opbakning

til den nystartede HK-klub.

– Men jeg er ikke tilfreds, før alle er

Signe Kahle

• 23 år og nyvalgt formand for HK

Ungdom Sydjylland. Bor i

Haderslev.

• Uddannet i 2011 i Haderslev

Kommune. Derefter ansat i

Borgerservice i Sønderborg

Kommune, hvor hun arbejdede

med boligstøtte.

• Overflyttet til Udbetaling

Danmark 1. marts 2013.

www.hksyd.dk/hk_ungdom_i_syd

med. Jeg er fortsat HK’er med hud og

hår og glemmer ikke sådan lige, hvor

jeg kommer fra, siger Maria med sigte

til sit arbejde i HK Ungdom Sydjylland,

hvor hun de seneste år har lagt rigtig

mange kræfter.

Nu handler det om at gøre HK-klubben

synlig for både medlemmer og ikke-medlemmer

hos Udbetaling Danmark.

Som et af de første tiltag har

klubbestyrelsen samlet underskrifter

til støtte for HK’s krav om forlængelse

af dagpengeperioden for de ledige.

– Over 100 har indtil videre skrevet

under, så det tegner meget positivt, siger

Maria.

En af hendes mærkesager er, at Udbetaling

Danmark også skal uddanne

elever:

– Arbejdspladsen skal lige have tid til

at finde sig selv, men så er det noget,

jeg vil tage op.

Maria Winther Steffensen

• 30 år og nyvalgt tillidsrepræsentant

hos Udbetaling Danmark.

Bor i Stubbæk ved Aabenraa.

• Uddannet i Aalborg Kommune,

hvor hun efter endt uddannelse

var tillidsrepræsentant. Blev

siden ansat i Borgerservice i

Sønderborg Kommune, hvor hun

arbejdede med folkepension og

førtidspension.

• Overflyttet til Udbetaling

Danmark 1. marts 2013.

17

Ung i HK / Ny formand – ny tillidsrepræsentant

WWW.HKSYD.DK


Generalforsamling i HK Sydjylland

HK BLADET SYDJYLLAND MAJ 2013

Bjarne Corydon stod på

mål for det upopulære

Finansministeren var gæst i sin mors fagforening og forsvarede ”de svære beslutninger”,

som den S-ledede regering efter hans opfattelse har været nødt til at tage

Tekst og foto: Carl Ancher Pedersen

Flere medlemmer og stabilisering af

medlemstallet i 2014. Sådan ridsede

afdelingsformand Ole Kjær et af de

overordnede mål for HK – og for HK

Sydjylland – op i sin beretning på generalforsamlingen

10. april.

– Det er nødvendigt for, at vi kan betale

de faglige aktiviteter, bevare vores

styrke, stå stærkt på den enkelte arbejdsplads

og fortsat øve indflydelse

på politikerne, fastslog formanden og

fortalte om det kulturforandringsprojekt,

der er på vej i HK.

– HK skal være en organiserende fagforening,

hvor medlemmer og tillidsrepræsentanter

involveres i arbejdet med

at hverve flere medlemmer. Det gælder

også om at understøtte den danske aftalemodel,

som er under pres og vil

komme det endnu mere, hvis fagforeningerne

mister styrke. I den kommende

periode bliver det en udfordring

at tænke i solidaritet og fællesskab. Vi

vil ikke acceptere et B-hold på arbejdsmarkedet,

sagde Ole Kjær med sigte til

18

dagpengestramningerne og især det

skærpede genoptjeningskrav.

Dermed var der lagt op til drøje formandshug

til den siddende regering.

– Det kan være svært at få øje på det

solidariske i reformer, der fjerner penge

fra os og giver skattelettelser til de

bedst stillede. Man taler om dårlige

rammebetingelser, men ikke desto

mindre sætter eksporten rekord, og i

Europa er vi ved at miste en hel ungdomsårgang

på grund af politikernes

tyrkertro på deres egen nedskæringsdagsorden,

sagde formanden.

– Sidste år glædede vi os over en ny

venligsindet regering og til trepartsforhandlinger

og dagpengeændringer. I år

kan vi glæde os over at få besøg af

Bjarne Corydon, lød det lettere sarkastisk.

Lige midt imellem …

Kort efter stod finansministeren på talerstolen

og erklærede, at han nød at

være gæst ”i min mors gamle fagforening”.

Den forventede verbale modvind

og mange af de 132 fremmødtes

To, der p.t. ikke står helt sammen i dansk politik – Bjarne Corydon og Ole Kjær, der som trøst

for de dårlige meningsmålinger forærede finansministeren en Hoptimist.

”Vi stiller os midt imellem

og prøver at få det til at

fungere.”

erklærede uenighed om den politiske

kurs på ”Borgen” slog ham ikke ud.

Venligt og roligt gav han sig tid til at

forklare og forsvare den førte politik,

som han uden vaklen stod på mål for –

selv om den er alt andet end populær.

– Vi har investeret mange penge for at

sætte gang i tingene. Vi er oppe på det

højeste offentlige investeringsniveau

siden 1983, har bl.a. investeret 90-150

mia. kr. i grøn energi over de næste syv

til ti år, og har skudt flere penge i uddannelse

end nogen sinde, sagde Bjarne

Corydon og forsvarede derpå vækstplanen

med den omdiskuterede lettelse

i selskabsskatten.

– Det er ikke nok at forsøge at investere

sig ud af krisen. Den private sektor

skal også bibringes en tro på fremtiden,

sagde han, og kaldte den lavere

selskabsskat et nødvendigt forsvar

mod, at landene omkring os gør det

samme.

– Nogle siger ”Brug flere penge!”. Andre

siger ”Vi skal have nulvækst i det

offentlige!” Vi stiller os midt imellem og

prøver at få det til at fungere. I svære

situationer tager Socialdemokraterne

ansvar for at få tingene til at hænge

sammen. Det er nødvendigt også at

tage de svære beslutninger, lød det.

Kun bedre meningsmålinger,

hvis det virker

Så føg det ellers i luften med kritiske

spørgsmål om alt fra dagpengeregler

over indblanding i SAS-konflikten til

dagpengestramningerne.

Der var lydhørhed, men ingen slinger

eller løfter om en anden linje.

Undervejs udtrykte finansministeren

håb om, at fagforeningerne vil spille sig


Der var mange kritiske spørgsmål til Bjarne Corydon. Bl.a. fra Dan Larsen,

landsformand for HK Ungdom, der foreslog en juniorjobordning

for at komme den bekymrende ledighed blandt de unge til livs.

på banen til nye trepartsforhandlinger, og i en kommentar til

meningsmålingerne lød det:

– Selvfølgelig er vi ikke tilfredse med dem, men det koster

at tage ansvar. Vi er i en brydningstid, og der er ingen nemme

løsninger. Det eneste, der kan hjælpe på meningsmålingerne,

er, at vores politik begynder at virke.

ØKONOMI

Vi følger budgettet

Medlemsudviklingen er den store udfordring for HK Sydjylland

– også økonomisk. Der var budgetteret med en

negativ udvikling på 5 procent, og den blev på 5,2. Dermed

var der ikke nogen større negativ overraskelse her.

Derimod præger nedskrivninger af afdelingens ejendomme

som følge af den økonomiske krise både resultat og

egenkapital.

2012-resultatet blev et minus på ca. 922.000 kr. Det

skal sammenholdes med sidste års mavepuster på minus

19 mio. kr., hvoraf de 11 skyldtes tabet fra to nu lukkede

konsulentvirksomheder.

Johnny Hauge, tillidsrepræsentant i Billund Lufthavn,

kritiserede regnskabet, ikke mindst den negative egenkapital,

og opfordrede til ikke at godkende det.

Afdelingsformand Ole Kjær svarede, at man følger det

toårige budget og arbejder målrettet på at genetablere

egenkapitalen. Derpå blev regnskabet godkendt.

BESLUTNING

Sådan bliver der indkaldt

På generalforsamlingen var der ros til afdelingsbladet,

og i kølvandet fulgte en livlig debat om et forslag fra afdelingsbestyrelsen,

hvorefter kommende generalforsamlinger

indkaldes via hjemmeside og elektroniske nyhedsbreve.

Mange var bekymrede for, om der var lagt op til at spare

bladet væk. Afdelingsformand Ole Kjær understregede,

at det ikke var besluttet, men at man er nødt til at

forholde sig til, at sektorer og andre afdelinger lukker

deres blade og i stedet benytter andre medier.

Debatten endte med vedtagelse af et ændringsforslag,

der blot fastslår, at afdelingens generalforsamlinger skal

indkaldes med mindst 14 dages varsel.

A-KASSEN

A-KKAS

SSEEN

efterlønsbevis,

For dig der er tæt

på efterlønsalderen

Rødekro. Tilmelding: 27jpd@hk.dk

Kolding. Tilmelding: 27mah@hk.dk

Horsens. Tilmelding: 27jsl@hk.dk

AKASSENA

A

møderne ikke foretages personlige

A

På møderne fortæller vi om

efterlønsbevis, efterløn og

skattefri skattefri præmie. Der Der kan på

AKASSEN

møderne ikke foretages s personlige persoA

nlige

beregninger. . Møderne varer

ca. ca. halvanden time.

For HK-medlemmer.

HK-medlemmerA

.

Du må tage din ægtefælle/samlever med medA

19

WWW.HKSYD.DK


Arbejdsskade

HK BLADET SYDJYLLAND MAJ 2013

Ni års kamp

endte med forlig

Det er ikke pengene, men anerkendelsen, der tæller for Helle Hansen,

der fik ødelagt sin skulder på jobbet

Tekst og foto: Carl Ancher Pedersen

I næsten ni år har Helle Hansen med HK

Sydjylland i ryggen kæmpet for at få

medhold i, at der var tale om en arbejdsskade,

da hun i 2004 fik ødelagt sin skulder,

mens hun var ansat i bagerafdelingen

hos SuperBrugsen i Sædding Centret,

Esbjerg.

Både Coop, Arbejdsskadestyrelsen og

Ankestyrelsen sagde nej til at anerkende

arbejdsskaden, og erklæringer fra Retslægerådet

stak en kæp i hjulet for at vinde

en eventuel retssag. I marts i år endte

det med et forlig, hvorefter Coop Danmark

udbetalte 10.000 kr. til Helle i godtgørelse

for svie og smerte.

– Det er ikke mange penge, men for mig

har det først og fremmest handlet om at

gøre opmærksom på et arbejdsmiljøproblem.

Den dag i dag står unge og arbejder

med ovne, der er stablet oven på hinanden

i op til fire etager. Det gælder

f.eks. Kvickly i Esbjerg Storcenter. Coop

og andre bør indrette deres arbejdspladser,

så ingen bliver syge af akavede arbejdsstillinger,

siger Helle.

20

Arbejdstilsynet kom med påbud

Helle og hendes kolleger havde i lang tid

haft gener af arbejdet ved de for højt placerede

stenovne i bagerbutikken, hvor

salgspersonalet stod for bagningen. På

den øverste ovn, der befandt sig et godt

stykke over skulderhøjde, voldte det problemer

at åbne og lukke ovnlågen og tage

brød ud og ind. Det blev ikke bedre af,

at ovnlågen i en periode var defekt.

De ansatte påtalte flere gange problemet,

og på foranledning af faglig konsulent

i HK Sydjylland, Erik Christiansen,

kom Arbejdstilsynet på besøg og påbød,

at ovnene skulle placeres i normal højde.

Det løste problemet – til glæde for kollegerne,

men for Helle var det for sent.

I august 2004 måtte hun melde sig syg

på grund af stærke smerter i skulderen,

og i april 2005 blev hun fyret på grund af

de mange sygedage.

Forgæves juridisk slagsmål

Derefter begyndte et mangeårigt juridisk

slagsmål for at få skulderskaden – en såkaldt

rotator cuff-lidelse – anerkendt

som en arbejdsskade, desværre med ne-

Helle Hansen er taknemlig for støtten fra HK og faglig konsulent Erik Christiansen, der her ses med

papirdyngen fra den mangeårige arbejdsskadesag.

”Det eneste, jeg bebrejder mig

selv, er, at jeg passede mit job

og bed smerterne i mig i over

et år, før jeg gik til HK.”

gativt resultat, indtil tommelfingeren omsider

kom lidt i vejret med det nyligt indgåede

forlig.

– Det var aldrig sket uden hjælp fra HK.

Jeg er meget taknemlig for, at de troede

på mig og støttede mig. Det eneste, jeg

bebrejder mig selv, er, at jeg passede mit

job og bed smerterne i mig i over et år,

før jeg gik til HK med problemet, siger

Helle.

– Alle eksperter, som undersøgte Helle

– læger, neurologer og fysioterapeuter –

var ikke i tvivl om, at hendes lidelse skyldes

de belastninger, hun var udsat for på

jobbet. I HK kunne vi heller ikke finde andre

årsager, og derfor forsøgte vi at køre

sagen hele vejen, siger Erik.

En uvurderlig anerkendelse

I HK/Handel glæder arbejdsmiljøkonsulent

Bjarne Petersen sig over, at Helle fik

noget ud af sin langvarige kamp.

– Hun har vist imponerende viljestyrke,

og selv om der ikke var mange penge i

forliget, har det principiel betydning. Det

er en anerkendelse af, at der var tale om

et reelt problem, og vi vil bruge sagen til

at gøre arbejdsgiverne opmærksom på,

at højt placerede ovne udgør en arbejdsmiljørisiko,

siger han og tilføjer:

– Mit råd til andre HK’ere, der oplever

gener eller smerter på jobbet, er: Gå

straks til egen læge, som har anmeldepligt

blot ved mistanke om en arbejdsbetinget

lidelse eller en arbejdsskade. Eller

gå til HK. Som Helles eksempel viser, er

det svært at stå alene med en arbejdsskadesag.


Dyrt at fyre medlem

i fertilitetsbehandling

Arbejdsgiver måtte af med 217.000 kr. i godtgørelse. I HK/Privat Sydjylland

er man glad for Landsrettens afgørelse i den principielle sag

Tekst: Carl Ancher Pedersen

Illustration: Gert Eilenberger

Det var i strid med ligebehandlingsloven, da MyTravel (nu Spies)

i februar 2009 afskedigede en rejsesælger, mens hun var i fertilitetsbehandling.

Det afgjorde byretten i Esbjerg i maj 2011, og

26. februar i år nåede Vestre Landsret til samme resultat. Sælgeren,

der er medlem af HK/Privat Sydjylland, blev dermed tilkendt

en godtgørelse på ni måneders løn eller godt 217.000 kr.

– Det er en rigtig god fornemmelse, ikke mindst fordi det har

taget så lang tid. Pengene er selvfølgelig rare at have, men sejren

er det vigtigste. Jeg fik rettens ord for, at det ikke var mig,

der var forkert på den, og jeg kan nu gå med oprejst pande, siger

medlemmet, der ønsker at være anonym.

Sagen får principiel betydning for andre

– Jeg er glad for, at jeg har stået fast og kæmpet, da det kan få

betydning for andre, der kommer i en tilsvarende situation, tilføjer

hun.

Det bekræfter HK/Privat Sydjyllands formand Henny Fiskbæk

Jensen, der også er glad for, at sagen faldt ud til medlemmets

og HK’s fordel:

– Det er første gang, vi får en dom om brud på ligebehandlingsloven

i forbindelse med fertilitetsbehandling. Den er altså

meget principiel, og vi vil kunne bruge dommen i lignende sager

fremover, så andre ikke skal igennem det samme lange og opslidende

forløb, som vores medlem har været igennem. Jeg er

fuld af beundring for hendes styrke og mod til at køre denne sag

til ende.

Retten skar igennem

Sagen går tilbage til 2009, hvor den økonomiske krise for alvor

meldte sig i rejsebranchen. I slutningen af februar afskedigede

MyTravel 14 medarbejdere, heraf to sælgere og en kundeservicemedarbejder

i callcenteret i Tjæreborg. En af dem var

HK’eren, der var under behandling på Fertilitetsklinikken i

Brædstrup.

At hun skulle ud, mens kolleger med meget kortere anciennitet

blev fredet, begrundede ledelsen med lave effektivitetstal i de

forudgående fire måneder.

– Men netop i den periode var jeg både fysisk og psykisk

stærkt påvirket af, at det andet forsøg på at blive gravid under

fertilitetsbehandlingen netop var slået fejl. I byretten nægtede

ledelsen, at de havde kendskab til, at jeg fortsat var i behandling,

selv om de var fuldt informeret, bl.a. via mundtlige aftaler i

”Vi vil kunne bruge dommen i lignende sager

fremover, så andre ikke skal igennem det

samme langvarige og opslidende forløb.”

forhold til vagtplanen og en e-mail til nogle af kollegerne, som

var sendt videre til HR-chefen.

Landsretten skar da også igennem og fandt godtgjort, at firmaet

ved at afskedige medlemmet havde overtrådt ligebehandlingsloven.

Glad for opbakningen

I dag er medlemmet glad for, at hun sagde nej til det forligstilbud,

firmaet spillede ud med, kort før sagen kom for landsretten.

Tilbuddet lød på en godtgørelse på blot tre måneders løn.

Ikke alene var det meget mindre end den godtgørelse, hun var

tilkendt i byretten, men som firmaet ikke ville acceptere. Et forlig

ville også have forhindret en principiel afgørelse i sagen.

Desuden er hun glad for HK’s støtte under det lange forløb:

– Jeg har fået en fantastisk opbakning og har hele vejen igennem

kunnet tale med Henny om min sag, når jeg har haft brug

for det. Stor ros til hende, men også til HK’s advokat, der kørte

sagen i retten.

MyTravel (Spies) brød ligebehandlingsloven og måtte betale 217.000 kr.

i godtgørelse til rejsesælger, der blev fyret, mens hun var i fertilitetsbehandling.

21

Brud på ligebehandlingsloven

WWW.HKSYD.DK


seniorer

HK BLADET SYDJYLLAND MAJ 2013

22

HK Senior Sønderborg

Grill-hygge

Onsdag 19. juni kl. 15.00, Skyttehuset i Skovhuse på Kær Halvø

Vi mødes ved Skyttehuset til en hyggeeftermiddag. Vi starter med kaffe

og ”Marens lagkage”, og Svend Aage Voss fortæller om overgangen fra

Jylland til Als i 1864. Derefter kan man spadsere en tur i den skønne

natur eller deltage i en skydekonkurrence.

Kl. ca. 17.00 serveres grillpølser, kartoffelsalat og en øl/vand.

Pris 70 kr. for medlemmer, 90 kr. for ledsagere.

Tilmelding senest onsdag 12. juni.

Udflugt til Haderslev – sejltur på Haderslev Fjord

Onsdag 21. august.

Busafgang fra P-pladsen ved Vandrerhjemmet kl. 9.00

Vi starter med en gåtur i Haderslevs indre by med lokal guide. Derefter

lidt tid på egen hånd. Kl. 12.00 sejler vi fra Haderslev med hjuldamperen

”Helene” ud på fjorden, mens vi nyder en to-retters middag. Vi lægger

til ved Årø og sejler videre til Årøsund. Fra Årøsund kører vi i bus ad

små veje til Djernæs med eftermiddagskaffe på Restaurant Knapp. Derefter

retur til Sønderborg.

Pris 300 kr. for medlemmer, 400 kr. for ledsagere.

Tilmelding senest onsdag 14. august.

Tilmelding til arrangementer: Karin Schmidt, tlf. 28 34 00 47 eller

e-mail fluefinn@gmail.com. Tilmeldingsblanket kan også afleveres

i postkassen hos Metal, Møllegade 64, Sønderborg.

HK Senior Vejle

Palsgaard Sommerspil – ”Midt om natten”

Torsdag 8. august med afgang fra Borgvold kl. 18.00.

Hjemkomst kl. ca. 23.30

Nu også med børn og børnebørn. Pak madpakke og drikkevarer, og

tag med til en festlig friluftsforestilling.

Efter en mislykket BZ-aktion opretter vennerne Benny og Arnold deres

egen lille fristad ”Haveje”. Men idyllen bliver kortvarig, da både politiet,

den aggressive politiker Pia Buhmann og en voldelig rockergruppe

ønsker at komme af med det lille fribyttersamfund. Det er

snart åbenlyst for enhver, at det store opgør må komme – og det gør

det.

Musicalen ”Midt om natten” er baseret på den populære film af

samme navn, og indeholder alle de populære hits fra soundtracket ,

bl.a. ”Midt om natten”, ”Haveje” og ”Susan Himmelblå”. Desuden nogle

af de største Gasolin-numre, bl.a. ”Hvad gør vi nu, lille du”, ”Masser af

succes”, ”Som et strejf af en dråbe” og ”Det bedste til mig og mine

venner”.

Pris inkl. bustur 250 kr. for medlemmer, 300 kr. for ikke-medlemmer,

200 kr. for børn under 12 år. Nummererede pladser.

Tilmelding og betaling senest torsdag 1. august efter først til mølleprincippet,

da vi kun har 50 billetter. Hvis der er stor søgning, bestiller

vi en bus mere. Betaling til konto 9402 644 5608 948 i Danske Bank.

Vores arrangementer er for medlemmer af seniorklubben og ægtefælle/samlever.

Du kan altid se et opdateret program på

www.123hjemmeside.dk/HK-Seniorer-Vejle.

Tilmelding til arrangementer: Tom Lund, tlf. 75 83 47 10/40 29 70 60

eller e-mail tomlund@mail.dk.

Oplys navn og telefonnummer. Du kan også tilmelde dig på

www.123hjemmeside.dk/HK-Seniorer-Vejle.

HK Senior Haderslev

Udflugt til Fyn

Tirsdag 11. juni. Afgang fra P-pladsen, Jomfrustien, kl. 10.30

Vi kører til Fyn, hvor vi i Odense besøger en anden af HK’s syv afdelinger,

HK Midt, som dækker Fyn og Fredericia og har afdelinger i Odense,

Svendborg og Fredericia. HK Midt bor i Odin Havnepark, et nyetableret

møde- og konferencecenter med en smuk placering ved Odense Kanal.

Forventet ankomst kl. ca. 12.00. Vi spiser frokost kl. 12.30 (buffet inkl.

en øl eller vand – ekstra drikkevarer for egen regning). Kl. 14.00 er der

kaffe/te, frugt og kage. Mellem frokost og eftermiddagstraktement hygger

vi os sammen.

Efter kaffepausen er der rundvisning på Odin Havneparks område, hvor

vi også når ned til Odense Kanal.

Kl. 17.00 går turen tilbage til Haderslev. Forventet hjemkomst kl. 18.30.

Pris 185 kr. for medlemmer, 285 kr. for ikke-medlemmer. Højst 40 deltagere.

Bindende tilmelding senest mandag 3. juni. Ved afbud efter denne dato

opkræves beløbet for turen.

Sommertur til Tyskland

Mandag 19. august – fredag 23. august

Vi rejser med de graa busser til Ahrdalen mellem Mosel og Rhinen i de

smukke Eifelbjerge. Floden Ahr bugter sig idyllisk gennem klippelandskabet,

hvor vinbjergene ligger side om side med de golde klipper.

Vi skal bo i den charmerende vinby Altenahr på Hotel Zur Post, et af

byens førende hoteller beliggende i centrum. Altenahr er et godt udgangspunkt

for spændende udflugter.

Vi skal blandt andet sejle på Mosel, og i Bonn, som vi passerer på vej

mod Køln, skal vi se den imponerende gotiske domkirke. I kvarteret omkring

kirken er der mulighed for indkøb.

Pris 3.345 kr. pr. person i dobbeltværelse inkl. bustur, hotelophold med

halvpension fra aftensmad første dag til morgenmad sidste dag, udflugter,

vinsmagning, sejltur på Mosel og rejseleder samt bidrag til Rejsegarantifonden.

Derudover inviterer busfirmaet på frokost på hjemturen.

Tilmelding senest torsdag 4. juli.

Ret til programændringer forbeholdes.

Tilmelding til arrangementer og flere oplysninger om sommerturen:

Rita Weitling, tlf. 74 52 48 58 / 61 46 98 32 eller e-mail

ritaweitling@mail.dk.

HK Senior Varde-Grindsted

Sommerspil – ”Den eneste ene”

Tirsdag 2. juli kl. 17.00

Klubben inviterer til en aften med Varde Sommerspil, der opfører musicalen

”Den eneste ene” på Friluftsscenen i Varde.

Vi mødes kl. 17. 00 i Frivillighuset, Storegade 25B, Varde, hvor klubben

er vært ved en luksusbuffet inkl. drikkevarer.

Forestillingen begynder kl. 20.00.

Pris 225 kr. inkl. mad, drikkevarer og billet. Begrænset antal pladser

efter først til mølle-princippet. Højst to billetter pr. medlem.

Tilmelding fra mandag 10. juni til lørdag 22. juni til Anne-Lise Rahbek,

tlf. 60 68 20 15, e-mail alnr@sol.dk, eller Anna Marie Nissen,

tlf. 30 31 39 49, e-mail amalslev@gmail.com.

Vi bekræfter din tilmelding, hvorefter indbetaling skal ske senest fem

hverdage efter på konto 7700 1294651 i Sydbank. Husk at opgive navn

og tlf.-nr. Billetter udleveres på spisestedet.


HK Senior Kolding

Sommerudflugt

Torsdag 13. juni. Afgang kl. 8.30 præcis fra Kolding Rutebilstation

Bussen kører til Løgumkloster Kirke, der den dag i dag bærer præg af

sin tid som klosterkirke.

Efter besøg i den spændende kirke spiser vi en lækker to-retters middag

på Centralhotellet i Løgumkloster. Drikkevarer er for egen regning.

Vi fortsætter til Nolde-Museet i Tyskland, hvor vi har god tid til at se den

spændende samling af Emil Noldes billeder og eventuelt gå en tur i den

smukke have.

Der serveres kaffe med kringle fra bussen, inden vi fortsætter til Fleggaard,

hvor der er mulighed for at handle. Forventet hjemkomst ca.

kl. 18.15.

Der kan købes øl/vand i bussen.

Pris 200 kr. for medlemmer, 400 kr. for ledsagere inkl. middag, entré

til Nolde-Museet og kaffe/kringle. Højst 52 deltagere.

Tilmelding senest fredag 7. juni.

NB. Husk pas og euro.

Tur til Kolding Miniby

Torsdag 12. september kl. 10.15

Vi mødes ved indgangen til Kolding Miniby i Den Geografiske Have,

hvorefter vi får en rundvisning i Minibyen.

Klubben giver kaffe m/brød i Café Geo.

Entré til haven på 40 kr. er for egen regning. Ledsager er velkommen.

Tilmelding senest torsdag 5. september.

Til- og framelding på møderne eller til Ella Gadegaard, tlf. 20 28 69 53,

e-mail ellagadegaard@live.dk (bemærk ny e-mail adresse).

HK Senior Esbjerg

Udflugt til Abelines gård og Hvide Sande

Torsdag 22. august. Afgang fra Museumspladsen i Esbjerg kl. 9.00

Kaffe og rundstykker i Blåbjerg Plantage eller Lønne Klit. Besøg i

Abelines Gård kl. 11.00-12.00. Frokost på Fiskeriets Hus, Hvide Sande,

kl. 12.30-13.30. Derefter bustur i området med guide og tilbage til

Fiskeriets Hus til kaffe med lagkage samt orientering om museum

og akvarium. Hjemkomst ca. kl. 18.30.

Pris 175 kr. for medlemmer, 250 kr. for ægtefælle/samboende

ikke-medlemmer. Højst 50 deltagere.

Billetter sælges torsdag 1. august kl. 10.00-12.00 i HK’s mødelokale 2,

1. sal. Efter denne dato kontakt eventuelt bestyrelsen.

Kropssprog ved Jesper Schwartz

Torsdag 12. september kl. 14.00, Fritidshuset, Kirkegade 51, Esbjerg

Pris 20 kr. for medlemmer, 30 kr. for ægtefælle/samboende

ikke-medlemmer.

Tilmelding senest torsdag 5. september.

Tilmelding til arrangementer: Grethe Madsen, tlf. 75 12 35 01, e-mail

gem@itdybet.dk eller Sonja Veniota, tlf. 75 16 93 31, e-mail

veniota2@hotmail.com. Opgiv tlf.- og CPR-nr. ved tilmelding.

HK Senior Horsens

Besøg i Fængslet

Torsdag 8. august. Vi mødes kl. 13.45, så vi er klar til rundvisning

kl. 14.00 og 14.15

Efter rundvisningen kører vi sammen i egne biler til Horsens Orienteringsklubs

Klubhus i Aabjergskoven. Her nyder vi den af bestyrelsen

medbragte kaffe og kage.

Pris: 100 kr. inkl. entré, guide og kaffe.

Tilmelding fra torsdag 13. juni til torsdag 25. juli

(i juli kun på mobiltlf. 40 63 10 95).

NB. Ikke egnet for dårligt gående.

Tur til Tyskland

Mandag 26. august – fredag 30. august

I samarbejde med de graa busser arrangerer vi en femdages-tur til

Thüringen-Sachsen i Tyskland.

Vi skal bo på Landhotel Zur Goldenen Aue i Triptis

– www.zur-goldenen-aue.de.

Pris 3.295 kr. for bustur, hotelophold, udflugter og rejseleder. Foruden

halvpension fra aftensmad første dag til og med morgenmad sidste

dag er frokost både fjerde og sidste dag med i prisen.

Det er tilladt at tage familie eller venner med.

Tilmelding snarest og senest torsdag 27. juni.

Program fås ved henvendelse til Else Bæk.

Tilmelding til arrangementer: Else Bæk, tlf. 75 63 10 95/40 63 10 95

eller e-mail elsebaek@gmail.com. Husk at melde afbud, hvis du bliver

forhindret, helst inden sidste tilmeldingsfrist.

HK Senior Vejen

Hjemmedage

Tirsdag 4. juni og onsdag 28. august kl. 14.00, 3F, Mindevej 10

Vi drikker kaffe/te.

Tur til Skrydstrup Flyveplads og Tørning Mølle

Onsdag 12. juni kl. 10.00, afgang fra P-pladsen ved Mindevej 10

Husk madpakke.

Pris 60 kr.

Tilmelding og betaling senest tirsdag 4. juni. Pris 60 kr.

Der er bindende tilmelding til arrangementerne. Ret til ændringer

forbeholdes.

Formand: Tove Bay – tlf. 32 50 73 04 eller 20 18 86 15.

E-mail: bay.askov@bbsyd.dk.

HK Senior Aabenraa

Grillaften

Tirsdag 27. august kl. 18.00

Pris inkl. drikkevarer 75 kr. for medlemmer, 110 kr. for

ikke-medlemmer.

Tilmelding senest en uge før.

Tilmelding til arrangementer: Kasserer Åse Bundesen tlf. 74 62 40 71

(bedst aften), e-mail aasebundesen@gmail.com.

Formand: Kaj Matthiesen, Blegen 23, Aabenraa, tlf. 20 67 40 41, e-mail

hildekaj@webspeed.dk.

Følg med på www.hk.dk/sydjylland/arrangementer_for_dig/

i_din_seniorklub/aabenraa.

23

seniorer

WWW.HKSYD.DK


En anderledes indkøbstur

HK Sydjylland

gjorde 1. maj OK

Sidst på formiddagen 1. maj fik kunderne i Kolding Storcenter en ekstra oplevelse

Tekst og foto: Carl Ancher Pedersen

Tæt ved biografen i storcenteret trak en

lille pult med påskriften ”OK – Åbner kl.

12.30 – Tilmelding her!” en stadig længere

kø. Pludselig gik den i opløsning, ”kunderne”

i køen – alle sammen medarbejdere

i HK Sydjylland – smed jakker og

trøjer og afslørede, at de indenunder bar

en T-shirt med påskriften ”Er du OK?”.

Derefter gik de i samlet trop til torvet

ved Bilka, hvor alle et kort øjeblik ”frøs”

og blev til menneskelige ”Er du OK?”skulpturer.

Lidt andet end røde faner

– Med vores lille happening eller ”flash

mob” fik vi gjort opmærksom på, at vi i

HK arbejder for ordnede forhold på arbejdspladserne,

sikret via de overenskomster,

der er kernen i den danske aftalemodel,

siger Ole Kjær, formand for HK

Sydjylland og tilføjer:

– Vi valgte bevidst at gribe det lidt utra-

ditionelt an, uden røde faner eller løbesedler,

som folk ofte bare smider fra sig

igen. Men jeg tror da, at vi fik budskabet

ud. Der blev lagt mærke til os, flere stoppede

op, spurgte hvad det gik ud på og

fik en forklaring.

Underskrifter for dagpengeforbedringer

Hverdagen skulle også gerne være o.k.

for de alt for mange ledige medlemmer.

Derfor brugte medarbejderne i HK Sydjylland

resten af 1. maj-dagen til at sætte

turbo på den underskriftindsamling, som

HK har iværksat til støtte for en forlængelse

af dagpengeretten.

HK-medarbejderne var synlige i gadebilledet

i alle større byer i afdelingens

område og samlede masser af underskrifter

ind.

– Vi har tre krav til dagpengeretten: Uddannelse

skal forlænge dagpengeperioden,

jobrotation og løntilskudsjob skal

tælle som arbejde til genoptjening af

dagpengeret, og så skal 26 ugers arbejde

De faglige konsulenter Janne Blond Nissen og Dan Kirkel trak kø foran deres ”Er du OK?”-stand

i Kolding Storcenter.

”Med vores lille ”flash mob”

fik vi gjort opmærksom på, at

vi i HK arbejder for ordnede

forhold på arbejdspladserne.”

udløse en ny dagpengeret (ikke som nu

52 uger). Samtlige underskrifter vil blive

afleveret til folketingspolitikerne på Folkemødet

på Bornholm 14-16. juni, fortæller

Ole Kjær.

Det kan stadig nås

Man kan fortsat kan nå at skrive under

via www.hksyd.dk (Klik på ”Forlæng dagpengeretten”

øverst), og der er flere måder

at gøre det på:

Download og udskriv en underskriftkiste

med plads til, at også venner og kolleger

kan skrive under, eller vælg den

nemme måde: at følge et link på siden og

skrive under elektronisk, eventuelt via

Facebook.

More magazines by this user
Similar magazines