MOGREN - Mælkeritidende

mejerinet.dk

MOGREN - Mælkeritidende

MOGREN

Engineering

Mejeri på Blixens jord

- side 4

På job i Chile

- side 6

- all about dairy engineering

+4570270427 mogren@mogren.dk www.mogren.dk

Hvad er en mælkedeje?

Side 20

1

13. januar 2012

125. årgang


Udgivere:

Foreningen af

mejeriledere og funktionærer,

e-mail: fmf@maelkeritidende.dk

Dansk Mejeriingeniør Forening,

e-mail: dmf@maelkeritidende.dk

Redaktion og sekretariat:

Munkehatten 28

5220 Odense SØ.

Tlf.: 66 12 40 25

Fax: 66 14 40 26

e-mail: info@maelkeritidende.dk

www.maelkeritidende.dk

Tlf. tid dagligt kl. 8.30-15.30

(fredag dog 8.30-14.30)

Ansvarshavende redaktør og

sekretariatsleder

mejeriingeniør Anne-Sofi Søgaard

Christiansen.

Redaktør

cand. mag. Anna Marie Thøgersen.

Redaktionssekretær

markedsøkonom Bettina M. Nielsen.

Sekretær

Heidi Christensen.

Annoncer:

Stillings- samt købs/salgsannoncer

kan leveres digitalt og må være

redaktionen i hænde senest torsdag

kl. 12.00, en uge før udgivelse.

Tidsskriftet udgives hveranden

fredag‚ undtagen dobbeltnumre i juli

og december‚ svarende til 23 nr./år i

et oplag på 1.600 eksemplarer (heraf

200 uden for oplagskontrol).

Abonnement:

Danmark: 1.224- kr./år inkl. moms.

Europa: 1.476,- inkl. forsendelse.

Øvrige udland: 1.668‚- kr. inkl.

forsendelse.

Læserkreds:

Mejeriernes og mejeriselskabernes

ledere og øvrige medarbejdere.

Mejeriingeniører, mejeriteknikere og

procesteknologer i ind- og udland.

Medlemmer af mejeriernes

bestyrelser.

Ansatte ved mejeribrugets

organisationer.

Medarbejdere ved universiteter og

øvrige forskningsinstitutioner samt

levnedsmiddel kontrolenhederne og

ministerielle embedsmænd.

Mange levnedsmiddelvirksomheder.

Mejeriernes leverandør- og servicevirksomheder

m.v.

(Stud. tech. al/mejerilinjen og procesteknologstuderende/mejerispecialet

modtager bladet gratis).

Layout og tryk:

Jørn Thomsen / Elbo A/S

ISSN 0024-9645

Medlem af:

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Leder

Dit liv … dine valg!

Af Anne-Sofi Christiansen

Velkommen til 2012, som vi tager hul på i et noget andet lys, end da vi for et år

siden bød 2011 velkommen. På den politiske arena er farven skiftet, og i den

finansielle verden har vi i 2011 oplevet, at den (gen)opretning af økonomien,

som syntes at have den rigtige kurs, er blevet sat tilbage. Vi er formentlig alle

berørt af forandringer, men særligt to områder - pensionsopsparing og efterløn

- bør være genstand for megen opmærksomhed, da vi i 2012 vil opleve nye

toner på disse felter.

Man kan have forskellig holdning til efterlønsreformen og til det rimelige

eller urimelige i, at efterlønnen gradvist afskaffes, og at vi skal være flere år

på arbejdsmarkedet. Men hvis man er tilmeldt efterlønsordningen, skal der i

2012 træffes nogle vigtige valg, som har betydning for, hvordan de sidste år af

ens arbejdsliv kommer til at forme sig. Vi bringer en oversigt over konsekvenser

af tilbagetrækningsreformen inde i bladet.

Pensionsopsparingen bør også være genstand for opmærksomhed grundet

ændrede beskatningsregler, og her vil konsekvenserne ligeledes være, at der

skal træffes beslutninger om, hvilken form for pensionsopsparing man skal

vælge for at opnå den bedst mulige situation, når man slutter sit arbejdsliv og

starter sin tredje alder.

Udover disse håndgribelige ændringer er vi måske også på vej ind i en holdnings-

og samfundsmæssig brydningstid. I slutningen af 2011 havde vi en fattigdomsdebat,

som blev til en ”vi-må-yde-for-at-kunne-nyde” debat. Dette

ledte til en debat om ”krævementaliteten”, som er et resultat af mange års velstand.

Men … velstanden er under hårdt pres, og uanset hvilken farve regeringen

har, vil det formentlig være klogt at sikre sig selv bedst muligt! I forhold til

efterløn, pension og vores (forhåbentlig aktive) pensionisttilværelse så bør vi

derfor alle notere ét nytårsforsæt! Et nytårsforsæt om at vi sammen med vores

ægtefælle gør os seriøse overvejelser, søger rådgivning og træffer de rette valg

om, hvordan vores pension og evt. efterløn skal skrues sammen for at kunne

matche vores ønsker og planer, og samtidig tage højde for, at samfundets kasser

formentlig lukker mere og mere tæt til i de kommende år.

Ikke en nem opgave for vi kan ikke spå om fremtiden, men ingen er nærmere

til at tage ansvaret end os selv - så hermed en kraftig opfordring.

Med ønsket om alt godt i 2012! ■

3 Mejeribrugets Dag Program

4 Afrikansk Mejeri på Blixens

jord

6 På job i Chile

8 DMS program

Energioptimering II

10 Kort fortalt

16 Personalia

Indhold

15 Efterløn - ny reform

16 Foreningsnyt

17 Vestjyllands Mejeristforening

18 Leverandøroversigt

19 Mødekalender

20 Hvad er en Mælkedeje?

2 MÆLKERITIDENDE 2012 NR. 1


MejeRIBRUgetS DAg

Mejeribrugets Dag afholdes på Kold College

onsdag den 8. februar 2012. Deltagelse er

gratis! Og alle med faglig interesse for dansk

mejeribrug er velkomne!

Alle er velkomne!

Den 8. februar 2012 afholdes det populære arrangement

Mejeribrugets Dag på Kold College. Alle mejerifagligt interesserede

er velkomne, og deltagelse er gratis - efter

”først til mølle” princippet!

Dagen byder på virksomhedsbesøg hos Dairy Fruit,

rundvisning på Kold, foredrag om Mælkemarkedet, workshops,

årets 1. Kredsudstilling, firmaudstillere og reception

med innovative smagsprøver med mejeriprodukter.

Arrangørerne

Mejeribrugets Dag arrangeres i samarbejde mellem Mejeriforeningen,

FMFs Kredsudstilling, Kold College, Danmarks

Mejeritekniske Selskab og Dansk Mejeriingeniør

Forening.

tilmelding

Af hensyn til arrangementets praktiske afvikling bedes

publikum tilmelde sig ”Mejeribrugets Dag” på hha@lf.dk

(angiv ønskede aktiviteter!) senest fredag den 27. januar

2012.

Kontakt vedr. Mejeribrugets Dag:

Sven Ålborg, e-mail saa@lf.dk

Kontakt vedr. Kredsudstillingen:

Lars Johannes Nielsen, e-mail ljn@lf.dk

Få yderligere informationer og opdateringer på

www.mejeribrugetsdag.dk ■

Sidste år var der godt 500 deltagere på Mejeribrugets

Dag - så hurtig tilmelding anbefales! Alle med

mejerifaglig interesse er velkomne. Deltagelse er gratis!

Program for ”Mejeribrugets Dag”

Dairy Fruit A/S, Hestehaven 3, Odense

Kl. 10.00: Virksomhedsbesøg

Kold College, Landbrugsvej 55, Odense

Kl. 10.30-

11.30:

Workshop ved ALECTIA A/S (Se nærmere

på www.mejeribrugetsdag.dk)

Kl. 11.45: Frokost i skolens kantine. Bestilles ved tilmelding

(kr. 120 inkl. 1 vand)

Kl. 12.30: Rundvisning på Kold med start fra skolens

reception

Kl. 12.30-

13.45:

Kl. 12.30-

13.30:

Træningsmejeriet er åbent for publikum

Workshop ved ALECTIA A/S (Se nærmere

på www.mejeribrugetsdag.dk)

Dalum Landbrugsskoles Festsal

Kl. 13.30: Kaffe og kage (ved indgangen til Dalum

Landbrugsskoles Festsal)

Kl. 14.00-

16.00:

Foredrag: Mælkemarkedet - Globalt & Nationalt

1: Landmandens betingelser for at producere

til mælkemarkedet. V/næstformand for Mejeriforeningen,

Viggo Bloch

2: Verdensmarkedet - Forbrug & Produktion.

V/seniorkonsulent Kristian Svendsen,

L&F

3: Danske virksomheders syn på verdensmarkedet

for mælk. V/Senior Vice President

Thomas Carstensen, Arla Foods

4: Andre vinkler på verdensmarkedet. V/

Uhrenholt

5: Mælkemarkedet med et globalt view. V/

Niels Villemoes, Handelshøjskolen

Dalum Landbrugsskoles Hal

Kl. 16.00: P.t. har følgende virksomheder reserveret

stande, hvor de inviterer mejerifolket på besøg:

Au2mate, Bila, GEA Process Engineering,

Alectia, Mælkeritidende, Kold College

samt Landbrug & Fødevarer.

Kl. 16.00-

18.00:

Kl. 17.00-

18.00:

Foreningen af mejeriledere og funktionærers

traditionsrige 1. Kredsudstilling 2012 med

deltagelse, bedømmelse og smagsprøver på

danske mejeriprodukter.

Reception med temapræsentation og smagsprøver:

Kold Colleges elevers bud på innovativ

madlavning med danske mejeriprodukter.

Kl. 18.00: Afslutning

MÆLKERITIDENDE 2012 3


Kenyansk ost med hjælp

fra Silkeborg

tekst og foto: journalist Ole Vestergaard

Mejeri på Karen Blixens jord

Eldoville Farm ligger smukt i bydelen

Karen, den del af Nairobi, der er opkaldt

efter Karen Blixen, og ikke langt

fra Karen Blixen Museet ved foden

af Ngong Hills. Ja, faktisk ligger farmen

på noget af den jord, hvor forfatteren

havde sit mislykkede kaffeeventyr.

Det er en detalje, der er vigtig for

direktør Lucy Karuga at fortælle sin

danske gæst.

Lucy Karuga viser mig rundt i sit

eget lille mejerieventyr, der i modsætning

til Blixens ikke ser ud til

at skulle gå nedom og hjem foreløbig.

Ikke uden stolthed viser hun mig

rundt i de tre afdelinger, en til meje-

Anneberg Consult i Silkeborg er en væsentlig del af årsagen

til, at en lille farm på gammel Karen Blixen-jord har succes

med at få kenyanerne til at spise ost.

ridelen, en til frugt og en til grøntsager.

At det er lykkedes for hende og

hendes mand, James, skyldes bl.a.

konsulentbistand fra Anneberg Consult

i Silkeborg, der har mange års erfaring

med at hjælpe mejerier i gang i

Mellemøsten.

Med hjælp fra Anneberg

Consult

- Lucy og James viste sig at være fornuftige

folk, for det gælder om at

finde de rigtige partnere, som man

kan stole på, og så gælder det om at

have tålmodighed, siger direktør Jens

Anneberg. Hans firma har været med

i et såkaldt B2B-projekt med Eldoville

Farm som partner. Samarbejdet

kom i stand, da den danske ambassade

i Nairobi henvendte sig til Anneberg

og spurgte, om det ikke var noget

for ham.

Hans firma har igennem 30 år assisteret

med international konsulentbistand

til virksomheder indenfor

mejeri- og fødevaresektoren. Anneberg

ansatte og udsendte en erfaren

ostemester, Niels Kristian Jensen,

der var udstationeret i Kenya i to år,

hvor han ydede en stor indsats med

at oplære Eldovilles medarbejdere i

at fremstille ost i den rigtige kvalitet.

Mejeriingeniør Vagn Dinesen (der i

dag er pensioneret og bor i England)

har også assisteret Eldoville i kortere

Kenya er en gammel engelsk koloni,

så eldoville Farm producerer meget

cheddar, men også camembert, som

Lucy Karuga her viser frem.

Direktør jens Anneberg,

Anneberg Consult i

Silkeborg, har spillet en stor

rolle i den kenyanske farms

succes med at fremstille ost.

perioder med den mere tekniske oplæring

i mejeriet.

Ost smager som sæbe

Men tilbage til Lucy Karuga og hendes

beretning om, hvordan det hele

begyndte i 1985. - Kenyanerne har

egentlig aldrig været vant til at spise

ost, de synes det smager som sæbe.

Men det er langsomt ved at ændre

sig, og om et par år vil det være at

finde i de flestes husholdninger, siger

hun, der intet vidste om ostefremstilling,

før Anneberg kom ind over.

Lucy Karuga begyndte for mange

år siden med en enkelt ko. Mælken

måtte hun ikke sælge, det havde staten

monopol på, men fløden måtte

hun godt sælge. Så hun troppede op i

køkkenet på et af Nairobis fineste hoteller,

Hotel Intercontinental, med

to liter fløde. Selv om hotellet havde

brug for 20 liter om dagen, blev køk-

4 MÆLKERITIDENDE 2012 NR. 1


Lucy Karuga sammen men en af farmens jerseykøer, der leverer både mælk til mejeriet og kokasser til farmens biogasanlæg.

kenchefen så begejstret, at han sagde

ja, og inden længe var Lucy Karuga

ejer af flere køer og leverandør af

fløde til flere femstjernede hoteller.

Mejeriprodukter mere

populære

Siden er det gået slag i slag, og osteproduktionen

kom i gang for nogle få

år siden, efter at Lucy Karuga havde

været med sin mand i Schweiz og

Frankrig og set, hvad ost virkelig kan

være. I dag producerer farmen bl.a.

cheddar, camembert, brie, feta og

mozzarella, også i små portionspakker

til luftfart og hoteller. Yoghurt og

drikkeyoghurt er også på programmet.

- Vores forretningskoncept er at tilføje

et produkt værdi. Vi giver mælken

mere værdi ved at lave den til

ost og yoghurt, vi giver frugt og grønt

mere værdi ved at gøre det spiseklar.

NR. 1

Nu vil vi også gerne lave drikkeyoghurt

til skolerne, siger Lucy Karuga,

der mener, at børn efterhånden er

blevet hjernevasket til kun at drikke

Coca Cola.

jens Anneberg og Danida

Jens Anneberg er godt tilfreds med

samarbejdet, der kom i stand takket

være en bevilling på fem mio. kr. fra

Danida, udenrigsministeriets afdeling

for international udviklingshjælp.

- Forudsætningen for en god B2Bsucces

er et godt samarbejde. Det har

vi haft, og selv om Danida-pengene

nu er brugt op, har jeg stadig en finger

med i spillet på Eldoville Farm,

som jeg besøger et par gange om året,

siger Anneberg. Hans firma ydede

også kredit til farmen, da den skulle

investere i en dyr pakkemaskine til

flere hundredetusinde kroner. Pengene

blev betalt tilbage til tiden.

Når Danida går ind og støtter projekter

som f.eks. Eldoville Farm, er

der altid knyttet betingelser til pengene

i form af CSR, for nogle af pengene

skal bruges på at udvise social

ansvarlighed. I dette tilfælde blev det

til en HIV/AIDs-kampagne både for

de ansatte på farmen og i form af plakater

i busser og undervisningsmateriale

til skoler.

Jens Anneberg fyldte 70 år i december

og havde egentlig besluttet

sig for at stoppe, men så kom konsulentfirmaet

Carl Bro og ville have

hjælp til et mejeri i Kina. - Så jeg

fik aldrig stoppet, og det er jeg glad

for. Og skulle der være en virksomhed

i Danmark, der ønsker lidt hjælp

til at få et projekt i et udviklingsland

skruet rigtigt sammen og hjælp til at

finde den rigtige partner, så kan jeg

sikkert godt overtales, siger han. ■

MÆLKERITIDENDE 2012 5


På job i Chile

Mælk, frugt, grønt og olier i Chile

Som nyudklækket mejeriingeniør kom jeg til FAO’s mejeritræningsprojekt i Chile i 1979, og dermed

startede en ny tilværelse i landet, der senere skulle vise sig at blive mit andet hjemland. I den første

periode frem til udgangen af 1982 mødte jeg min kone Fanny, og vi har sammen fået drengene Christian

og Thomas. Desuden udviklede jeg mit professionelle mejerinetværk, som senere fik stor betydning for

min karriere i Chile. Efter tre år i Chile gik turen over Ecuador, inden vi vendte tilbage til Danmark og mit

job som Application Manager i Danisco i 1986.

Af Henning Nielsen,produktionsdirektør,

Watts i

Santiago, Chile

tilbage til Chile

I 1993 vendte vi imidlertid tilbage til

Chile, hvor jeg blev produktionsdirektør

ved Unilevers nyerhvervede iscremefabrik

i Santiago. Her stod jeg

for den kraftige udvidelse af produktionskapaciteten

ved bl.a. at introducere

Unilevers kendte europæiske

brands: Magnum, Viennetta, Cornetto

etc. Samtidig kom min tidligere ledelseserfaring

mig en del til gode. Bl.a.

var vi den første fødevarevirksomhed

i Chile, der opnåede ”TPM Excelency

Award” fra JIPM instituttet i Japan.

Familiemæssigt var det også fint

at komme tilbage til Chile. Selvom

Fanny fik godt kendskab til dansk

sprog og kultur i den 7-årige periode

i Danmark, var det hårdt at have fa-

Osterianlægget i Osorno som tidligere

stod i Aars.

milien 12.000 kilometer borte, især

når man kommer fra en stor familie

med intenst samvær. Christian gik i 1.

klasse og var fuldt tosproglig i dansk/

spansk, og Thomas var to måneder

fra at blive født. (Som jeg plejer at

sige: Made in Denmark but born in

Chile).

Watts i Santiago

I 2006 tog jeg springet til Watts, som

er en af Chiles førende virksomheder

med produktion og salg inden

for; mejeri, frugt- og juicekoncentrater,

vegetabilske olier, margariner,

pasta samt frugt- og grøntkonserves.

Totalomsætning på over 600 millioner

USD.

Produktionen foregår på tre anlæg,

heraf to i Santiago-området og det

tredje i Sydchile i byen Osorno 800

km syd fra Santiago. Osorno ligger

midt i det vigtigste mælkeproduktionsdistrikt

i meget smukke omgivelser

med søer og sneklædte vulkaner.

Det er dernede, vi indsamler mælken

fra ca. 300 leverandører, i alt år-

Hele familien i samme båd på rafting i Sydchile.

ligt 260 mio. liter, som vi videreforarbejder

til ost, smør, dulce de leche,

mælke- og vallepulvere samt koncentreret

mælk, som indgår i UHT-produkter,

der tappes i Santiago.

I Santiago indvejer vi årligt 30.000

tons frugt, som forarbejdes til koncentrater,

juice og marmelade. Derudover

har vi UHT-produktion af

sød-, let- og skummetmælk til mere

sofistikerede mælke- og yoghurtdrikke

samt øvrige syrnede mælkeprodukter.

UHT laktosefri mælk i forskellige

smagsvarianter er et stor hit

for Watts.

På den anden Santiago fabrik modtager

vi rå vegetabilsk olie, som raffineres

og tappes på PET flasker og/eller

indgår i margarineproduktionen.

Derudover producerer vi pasta.

Mit lederjob

Under mit ansvarsområde er vi i alt

1.200 ansatte samt ca. 800 contractors

store dele af året. Min arbejdsuge

begynder mandag morgen med Watts

direktionsmøde, hvor samtlige direk-

6 MÆLKERITIDENDE 2012 NR. 1


tører deltager for at revidere nøgletal

og forretningsplaner.

Som produktionsdirektør har jeg

ansvaret for planlægning, produktion,

kvalitetssikring samt nyprojektering.

Udover at varetage den daglige

produktion går meget af min tid

med at lede udviklingen af nye projekter.

I løbet af ugen besøger jeg alle

produktionsstederne og deltager i de

ugentlige fabriksmøder. Jeg tager til

Osorno ca. hver anden uge.

Års mejeri til Osorno

I 2008 skulle vi udvide produktionen

af gule oste, og ved indhentning

Det er imponerede at flyve hen over

den sneklædte Andes bjergkæde

med udsigt til Aconcagua,

Sydamerikas højeste bjerg på 6.960

meter, og der så pludselig lyder

over højtalerne: ”Vi beder dem

spænde sikkerhedsbælterne, da vi

gør klar til landing i Santiago om få

minutter”. Og ganske rigtig, på den

anden side af bjergkæden bliver der

bremset kraftigt op, og i løbet af få

minutter står man i lufthavnen i

Chiles hovedstad Santiago med syv

millioner indbyggere. Byen ligger

helt op til bjergkæden i den frodige

Maipo-dal med sine karakteristiske

frugt- og vinmarker.

NR. 1

af tilbud på udstyr fik vi et praj om,

at Arla havde stoppet produktionen

på Års mejeri, og at hele anlægget var

til salg. Vi tog op og kiggede på det i

marts måned 2008 og blev enige med

Arla om en pris, hvorefter vi hyrede

det danske firma KKA Partners til at

lede demonteringen såvel som projektering

og montage af anlægget i

Osorno. I juli måned 2009 startede vi

produktionen på anlægget, der har en

kapacitet på 1.000 tons oste om måneden.

Allerede nu er vi oppe på fuld

kapacitet og kigger efter yderligere

udvidelse. Vi fremstiller hovedsageligt

Gouda oste, hvoraf 60% sælges

i Chile, mens resten eksporteres til

Mexico og Korea.

Fritiden og familielivet

Det kuperede terræn omkring Santiago

byder på fantastiske muligheder

for spændende vandreture og kørsel

på mountainbike. Jeg vil nødig undvære

weekendturene med cykelgruppen

Antigua Reserva!

Flere gange om året går turen længere

op i bjergene til skiløjperne ved

Colerado i 2.500 meters højde.

I øjeblikket er forberedelserne i

gang for krydsning af Andes-bjergene

på mountainbike med start i Santiago

og slut i Mendoza, Argentina.

Længere sydpå nyder hele familien

ofte ferier ved søerne med udsigt til

vulkaner og rafting i floderne med det

iskolde smeltevand fra bjergene.

Ellers er der ofte sammenkomster

med den chilenske vennekreds, som

ikke er blevet mindre gennem årene,

tværtimod, og her må vi ikke mangle

Chiles nationaldrik, Pisco Sour, inden

kødet bliver lagt på grillen for

den traditionelle Asado, som nydes

med en god Cabernet Sauvignon fra

Maipodalen. ■

MÆLKERITIDENDE 2012 7


Energioptimering II

Danmarks Mejeritekniske Selskab afholder det næste seminar

om: ”Energioptimering II” torsdag den 26. januar 2012 på Hotel

Australia i Vejle.

Nye teknologier

På dette halvdagseminar er der fokus

på: Nye teknologier som veje til

mindre energiforbrug. For mejerier

bruger som bekendt store mængder

energi til bl.a. rengøring, varmebehandling

og køling samt mange andre

delprocesser.

Fokus bliver på de specifikke processer,

som typisk er de store syndere,

hvad angår energiforbruget, og

hvor der med større eller mindre indsatser

kan opnås en reduktion i forbruget

af energi, i omkostningen og i

CO2-udledningen.

Seminaret er det andet af tre halve

dage om energioptimering, som kan

følges enkeltvis eller samlet. Deltagere

i dette seminar får elektronisk

adgang til materialet fra Energioptimering

I.

Pris og tilmelding

Pris for deltagelse er: 1.195 kr. + moms

for medlemmer af Danmarks Mejeritekniske

Selskab og 1.495 kr. + moms

for ikke-medlemmer. Mejeriteknolog-

og mejeriingeniørstuderende har gratis

adgang til arrangementet.

Prisen inkluderer sandwich ved seminarets

start og kaffe/kage ved eftermiddagens

pause.

Mindre ændringer i programmet

kan forekomme, men disse ajourføres

straks på DMS’ hjemmeside. Tilmelding

senest torsdag den 19. januar

2012 på www.mejeritekniskselskab.

dk ■

Ved Danmarks Mejeritekniske Selskabs seminar ”energioptimering I” den 1. december

sidste år var der godt 50 deltagere. Det sidste i rækken af disse halvdagsseminarer

”energioptimering III” afholdes den 22. marts.

Program for

energioptimering II

Kl.: 12.00-

12.30:

Kl.: 12.30-

12.40:

Kl.: 12.40-

13.10:

Kl.: 13.10-

13.40:

Kl.: 13.40-

14.10:

Kl.: 14.10-

14.30:

Kl.: 14.30-

15.00:

Kl.: 15.00-

15.30:

Kl.: 15.30-

16.00:

Kl.: 16.00-

16.15:

Ankomst, sandwich og

mulighed for networking

Velkomst og præsentation

af dagens program.

V/ Direktør Niels Osterland,

præsident for Danmarks

Mejeritekniske Selskab

Få mere ud af energiprojekterne.

V/ Projektleder Chris

Enggrob, Alectia Design

and Planning

Energibesparelser i mejeriets

processer.

V/Projektingeniør Kenneth

Sjöström, Tetra Pak

Trykluft - energitab og

muligheden for store besparelse.

V/Product Manager Sten

Schou, Kaeser Kompressorer

A/S

8 MÆLKERITIDENDE 2012 NR. 1

Pause

Energirigtige pumpeløsninger.

V/Product- and Applicationspecialist

Kurt Kjellerup,

Alfa Laval

Energibesparelser i køleanlæg

samt varmepumper.

V/Sales Manager Contracting,

Jørgen Nors

Marcussen, Johnson Controls

Denmark ApS

Energioptimering af Arla

Foods nye mejeri i UK.

V/Project Manager William

Dickson, Arla Foods

UK

Afslutning

Program


Arla skal

spare en

halv milliard

Arla skal finde nye

ekstraordinære besparelser

for 500

mio. kr. i løbet af de

næste 18 måneder,

oplyser koncernens adm. direktør Peder Tuborgh i nyhedsbrevet

til mejeriets andelshavere: - Når man skal finde en

varig besparelse på 500 mio. kroner, kan det ikke ske, uden

at det berører nogle arbejdsområder og medarbejdere. For

at sikre vores fortsatte konkurrenceevne er vi nødt til både

at gøre tingene mere enkle og samtidig styrke de forretningsområder,

som skaber mest værdi til bundlinjen.

Arla har hyret konsulentfirmaet McKinsey til at analysere,

hvordan koncernen kan rationalisere og skære funktioner

væk. Hvad analysen får af konsekvenser for Arla og

de ansatte kan endnu ikke uddybes. (Foto: Arla Foods).

Ny afstemning hos Skånemejerier

Det forlyder, at franske Lactalis’ bud på Skånemejerier er

på godt 1 mia. svenske kroner. Atl.nu oplyser, at Skånemejerier

har en gæld på mellem 350-450 mio. svenske kroner,

og når den er betalt, vil der være 6-700 mio. kroner til ”deling”

mellem andelshaverne, hvis de takker ja til Lactalis.

Ifølge atl.nu skal udbetalingen til Skånemejeriers leverandører

ske efter en tredelt model, der dels vil give en

mælkepris på linje med Arlas notering inklusive diverse tillæg.

Derudover udbetales et par øre ekstra pr liter leveret

mælk over de næste 10 år. Det tredje element i modellen er

yderligere et par ekstra øre pr liter mælk, som skal hentes

fra solgte Proviva aktier samt et salg af den resterende aktiebeholdning

i Proviva til Danone.

Ved Skånemejeriers afstemning sidst i december om salget

af virksomheden til Lactalis stemte 5 ud af 42 i ledelsen

nej til den vedtægtsændring, der er nødvendig for at kunne

gennemføre salget. Der følger en ny anden afstemning den

9. januar, og her behøver kun 2/3 at stemme for forslaget.

(Foto: Skånemejerier).

NR. 1

DMK lukker mejerier

Kort fortalt

Den tyske mejerigigant DMK lukker to fabrikker, der fremstiller

smør, mælkepulvere og konsumprodukter, skriver

Dairy Industries International. Lukningen skyldes mælkemangel

i Magdeburg regionen. På internationalt plan samarbejder

DMK bl.a. med Arla Foods om pulverproduktion.

Palsgaard bygger i

Malaysia

Palsgaard har påbegyndt opførelsen

af koncernens nye palmeoliefabrik

i Johor i Malaysia.

Den nye fabrik, der koster ca.

170 mio. kr., skal stå klar til

produktion i begyndelsen af

2013 og vil til den tid have en

årlig produktionskapacitet på

20.000 tons palmeolie, skriver

Dairy Reporter.

Palsgaard har allerede mindre

produktion i Kina og Filippinerne.

Med den nye fabrik

kommer virksomheden tættere

på både råvarer og kunder i de

asiatiske lande, som i stigende

grad industrialiserer deres fødevareproduktion.

(Foto: Colourbox).

Midler fra Mejeribrugets

ForskningsFond

Mejeribrugets ForskningsFond indkalder interessetilkendegivelser

til forskningsprojekter inden for følgende tre

områder: Sundhed & Ernæring, Teknologi samt Mikrobiologi

i relation til mejeriprodukter. Der er ansøgningsfrist

fredag den 2. marts 2012. Interesserede skal huske at bruge

ansøgningsskemaet, som kan hentes på www.ddrf.dk

Mejeribrugets Forskningsfond har et specifikt ønske om

samarbejdsprojekter på tværs af forskellige fagdiscipliner

og forskningsgrupper, da ny viden og forståelse af sammenhænge

ofte opstår i krydsfeltet mellem disse. Endvidere

lægges der vægt på samarbejde med følgeindustrien

samt med internationale miljøer. (Foto: Colourbox).

MÆLKERITIDENDE 2012 9


Kort fortalt

efterlysning - Mælkeritidende

årgang 1968

Er der mon nogen, der har et indbundet eksemplar af

Mælkeritidende årgang 1968 i ”overskud”? Hvis du

kan hjælpe med dette, må du gerne rette direkte henvendelse

til Christian Hegstrup på Kold Colleges bibliotek.

Send en mail på che@koldcollege.dk eller ring

tlf. 63 13 20 43.

Dansk tysk mælkepulver til Kina

Arla og den tyske samarbejdspartner DMK (Deutche Milch

Kontor) vil satse på Asien, oplyser Arlas topchef Peder

Tuborgh til Børsen. De to mejerikoncerner vil præsentere

et nyt joint-venture-selskab i begyndelsen af 2012: - Som

en del af det nye jointventure med DMK, vil vi etablere et

nyt mælkepulveranlæg i det nordtyske, så vi bedre kan udnytte

nogle af de positive vækstscenarier i hele det asiatiske

område, udtaler PederTuborgh.

Ifølge Arlas strategiplan Pulver 2020 skal de to parter i begyndelsen

levere mælkepulver til Kina, hvor Arla allerede

har interesser, for siden at udvide til andre dele af det asiatiske

marked. Mælkepulveret skal leveres som en slags

halvfabrikata til lokale mejerier, der skal videreforarbejde

det.

Bactoforce søger

Inspektør/

Prøvetekniker

Til snarlig ansættelse!

Læs mere om jobbet

og virksomheden på

www.bactoforce.com

Bactoforce er en uafhængig tjenesteyder, som

hjælper fødevarevirksomheder samt den farmaceutiske

og biokemiske industri med at identificere og

forebygge mikrobiologiske risici i deres produktionsprocesser.

Vi har fokus på forebyggelse gennem kontrol og

identificering af mikrobiologiske risici ved hjælp af

bl.a. UV- og video-endoskopisk inspektion. Alle vore

medarbejdere er uddannet i henhold til EN 473.

Overskud hos Søvind

Søvind Mejeri A/S, der ejes af Solhvervsfonden, havde et

pænt overskud på 2,4 mio. kr. i regnskabsåret 2010/2011.

I regnskabsåret 09/10 havde virksomheden et minus på 1,3

mio. kr. til. Søvind producerer økologiske specialoste,

hvoraf flere er fremstillet af gedemælk. (Foto: Søvind).

Danisco udvider i

Kina

Danisco har opkøbt en fabrik lidt

nord for Beijing, og koncernen skal

nu have moderniseret faciliteterne,

inden en egentlig produktion af frysetørrede

LCI-kultuer går i gang,

skriver Food Ingredients First. Fabrikken

ligger tæt på store kunder,

der bl.a. fremstiller mejeriprodukter

som yoghurt og yoghurtdrikke samt kosttilskud. Kina er

allerede et stort marked for Daniscos Yo-Mix mejerikulturer

samt HOWARU probiotika.

Danisco blev opkøbt af DuPont i foråret 2011, og Daniscos

fødevareingrediensforretning er nu en del af DuPont

Nutrition & Health division. (Foto: Colourbox).

Flot fremgang for Orana

Trods skærpet konkurrence og stigende råvarepriser fik

Orana et godt 2010/11, hvor omsætningen var på knap 132

mio. kr. og resultat før skat på knap 3 mio. kr., oplyser selskabet.

Orana producerer industrifrugt til mejerier og juiceproducenter

verden over, og specielt i Indien har virksomheden

haft stor fremgang.

Orana, der starter egen produktion i Egypten i 2012, forventer

vækst på de asiatiske og afrikanske markeder, herunder

især i Indien, Pakistan, Vietnam, Malaysia og Zimbabwe.

Der budgetteres med kraftig vækst i omsætningen

og en fordobling af resultatet i 2011/12. (Foto: Orana).

10 MÆLKERITIDENDE 2012 NR. 1


Bactoforce: better safe than sorry

Bactoforce is an independent inspection company servicing companies in the pharmacy and food

industry. Our target is to help our customers preventing microbiological hazards in there processing

of products.

Bactoforce was established in 1993 in Denmark. It now has branches in several European countries,

as well as a company servicing global customers worldwide.

Would you like to be part of a team, working to improve food production safety? If so, a job at Bactoforce

UK would be interesting for you. We are offering a position in a fast growing and developing company.

Bactoforce UK Ltd. is looking for a:

Supervisor

to operate and develop our UK business in cooperation with the General Manager.

The right candidate would possess the following qualifications:

• Professional background from the food manufacturing industry

• Good knowledge of microbiology and process equipment

• English in speech and writing

• Flexibility: We always take care of the customer when the customer needs us

This position includes sale, inspections and administration. We are offering an attractive

employment.

If you are interested, please send us your application in English before January 31st 2012

to glm@bactoforce.com

If you have any questions, please call Glenn Madsen, General Manager at Bactoforce UK,

phone no. +45 40267761 or by e-mail at glm@bactoforce.com

Meer weten over onze diensten? Eens praten over wat wij voor úw bedrijf kunnen

NR. 1 MÆLKERITIDENDE 2012 11

betekenen? Kijk op www.bactoforce.nl of neem contact op voor een persoonlijke

www.bactoforce.com

afspraak. Ons eerste consult is kosteloos.


Kort fortalt

Mindre klimabelastning

- bedre ko-velfærd

Forskere fra Aarhus Universitet er bevilget 14 mio. kr. fra

Det Strategiske Forskningsråd til et 5-årigt projekt inden

for malkekvægsektoren. De århusianske forskere skal i

samarbejde med bl.a. kollegaer i Frankrig og Videncentret

for Landbrug, Kvæg - udvikle og afprøve nye managementstrategier

for produktion af mælk, der kan forbedre dyrenes

produktivitet og velfærd samt forbedre landmandens

økonomi. Samtidig skal mælkeproduktionens belastning af

miljøet reduceres.

Med den nye strategi skal koen kun kælve hvert halvandet

år i stedet for det sædvanlige - hvert år. Koen fodres, så

den kan opretholde sin mælkeproduktion på et højt niveau

Reception

Chefkonsulent Torben Rentzius Jans

har 25 års jubilæum.

I den anledning vil det glæde

SALA at se samarbejdsparter, venner og

bekendte til reception

Onsdag den 1. februar 2012

kl. 14.00 - 16.00

i SALA/MA

Axelborg, Axeltorv 3,

København V.

i op til 500 dage mod

de nuværende 350

dage. Denne nye managementstrategi

forventes at reducere

udledningen af klimagasser

og næringsstoffer

fra kvægbruget

markant, fordi

besætningens foderforbrug

pr. kg produceret

mælk reduceres

væsentligt. Koen vil

opleve færre fysiologisk

belastninger i løbet af sit liv, og det vil medføre bedre

sundhed og velfærd samt mindre medicinforbrug pr. kg

mælk. (Foto: Colourbox).

Arla melder sig på Fonterras

netauktion

Arla Foods har tilmeldt sig NZ mejerigiganten Fonterras

internetauktion GlobalDairyTrade. I første omgang ønsker

Arla at sælge skummetmælkspulver over auktionsplatformen.

Arla Foods adm. direktør Peder Tuborgh udtaler til

Landbrugsavisen, at: - vi øger vores fokus på vækstmarkeder

i Mellemøsten, Afrika og Asien. En del af vores strategi

er at lave effektive handler på disse markeder. Global-

DairyTrade-auktionen er af de redskaber, som vi ønsker at

bruge for at nå og servicere nye og gamle kunder på en effektiv

måde. Udover Arla Foods er også det australske andelsselskab

Murray Goulburn og amerikanske DairyAmerica

med på GlobalDairyTrade, der ejes af Fonterra, men

drives uafhængigt af mejerikoncernen.

Cæcium i japansk mælkepulver

Meiji Co., der er en af Japans største mejerikoncerner, har

fjernet over 400.000 dåser pulvermælk til babyer fra hylder

landet over. Prøver viste, at de var forurenede med radioaktivt

cæsium fra det nødstedte atomkraftværk

Fukushima Daiichi, skriver Jyllands-Posten. Episoden har

skabt vrede blandt japanske forældre, for børn og babyer er

langt mere følsomme over for radioaktivitet end voksne.

Japanerne har atter måttet indse, at både regeringens og

erhvervslivets løfter om sikkerhed ikke holdt. For cæsium i

de mange dåser pulvermælk kom ikke fra køer, der havde

græsset tæt ved atomkraftværket. Mælken var allerede

malket før katastrofen, men radioaktiviteten trængte ind

gennem ventilationsanlægget på mælkefabrikken i ugerne

efter atomnedsmeltningen og forurenede mælkepulveret,

mens det lå til tørring.

12 MÆLKERITIDENDE 2012 NR. 1


Underskud hos Øllingegaard

Det økologiske mejeri Øllingegaard fik i regnskabsåret

2010/11 et underskud på 13,5 mio. kr. Dermed er egenkapitalen

forsvundet og nu opgjort til minus 13,3 mio. kr. Det

dårlige resultat skyldes bl.a. store ekstraordinære tab hos

to større kunder.

NR. 1

university of copenhagen

Assistant /Associate Professor in Process

Technology with Focus on Dairy Processing

Faculty of Life Sciences

Department of Food Science,

Faculty of Life Sciences,

University of Copenhagen invites

applications for a position as

Associate professor of Assistant

/ Associate professor of Process

Technology with Focus on Dairy

Processing from 1st May 2012 or

as soon possible thereafter.

The Department of Food

Science performs research and

offers university education

programs within food science

and technology. The department

has approx. 180 employees,

the majority of whom are

employed through externally

financed research projects and

around 50% of the turnover

originates from external grants.

The research is primary related

to food quality and safety and

the traditional disciplines within

food science are combined with

new research areas such as

nanotechnology, chemometrics

and biotechnology. The Dairy

Technology group is one of

five research groups at the

Department of Food Science

and has focus on dairy products,

milk-based ingredients and

production processes. The group

has the aim of generating basic

knowledge of the physical,

chemical, biochemical and

microbiological processes that

affect and control the sensory

and nutritional quality as well

as the storage stability of dairy

products.

Øllingegaard oplyser, at mejeriets bankforbindelse stiller

foreløbige kreditter frem til sommer. Virksomheden oplyser

desuden, at mejeriet med den nye direktør Steen Jespersen

fremover står stærkere rustet til fremtiden med

bedre produkter, en mere rationel produktion og bedre

salgskanaler.

Read the full job advertisement

at http://www.ku.dk/english/

available_positions/vip/

Please submit your

application no later than 1st

March 2012.

Only electronic applications are

accepted.

Founded in 1479, the University of

Copenhagen is the oldest university

in Denmark. It is among the largest

universities in Scandinavia and is one

of the highest ranking in Europe. The

University´s eight faculties include Health

Sciences, Humanities, Law, Life Sciences,

Pharmaceutical Sciences, Science, Social

Sciences and Theology.

www.ku.dk/english

MÆLKERITIDENDE 2012 13


Kort fortalt

Danske vine

og oste mødtes

I år var Landmejeriudstillingen

udvidet med

Danish Food Contest,

hvorunder bl.a. Danske

Vinavlere deltog. Det

var derfor en oplagt mulighed at lade danske vine møde

danske oste, og formanden for Landsmejeriudstillingen,

Søren Jensen (t.h.), udfordrede formanden for Foreningen

af Danske Vinavlere, Jean Becker, til en smagstest. LandTV

var med, da mejerimanden og vinavleren sammen fandt

fire oste og tre vine - og smagte grundigt efter, om de nu

også passede sammen. (Foto: LandTV).

Personalia

Nyansættelse

Svend Erik Østengaard (50 år) er

pr. 1. december 2011 ansat som

Line Solution Manager hos Tetra

Pak i Lund. Et af Svend Erik Østengaards

ansvarsområder bliver Tetra

Paks UHT-systemer, hvoraf et

af disse kan ses på den kommende

Anuga FoodTec messe i Køln 27.- Svend erik Østengaard

30 marts.

Svend Erik Østengaard har tidligere været ansat på bl.a.

Borup Mejeri på Sjælland.

Dansk mejeriingeniør

til svenske Kemikalia

Mejeriingeniør Kim Toft Andersen

(37 år) er pr. 1. januar 2012 ansat

som Key Account Manager for den

svenske ingrediensvirksomhed Kemikalia.

Det 98 år gamle firma Kemikalia

er velkendt som totalleve- Kim toft Andersen

randør af naturlige hjælpestoffer og ingredienser til

mejerier og øvrig fødevareindustri i hele Norden.

Kim Toft Andersen bliver områdeansvarlig for mejerierne

i Danmark med Kemikalias ingredienser, herunder

bl.a. naturlig løbe, kulturer til faste, bløde og skimmeloste

samt syrnede mejeriprodukter, med i porteføljen er også

laktase samt A- og D-vitaminer.

Kim Toft Andersen har gennem de seneste 10 år drevet

virksomheden Lact Innovation, og han vil i det omfang det

bliver efterspurgt fortsat kunne rådgive mejerier om teknologi-

og produktudvikling.

KU LIFe bliver

til NAt-LIFe

Det er nu afgjort, at KU

LIFE (det biovidenskabelige

fakultet og tidligere

Landbohøjskolen) lægges sammen med KU’s naturvidenskabelige

fakultet til NAT-LIFE fakultetet under navnet

SCIENCE pr. 1. januar 2012. Samtidig lægges de fire veterinære

institutter på KU LIFE, deriblandt dyrlægestudiet,

sammen med de sundhedsvidenskabelige og farmaceutiske

fakulteter til et nyt medicinsk fakultet - SUND. Fusionen er

trådt i kraft 1. januar, men 2012 er et overgangsår, fordi der

er mange tekniske systemer, der skal på plads, og ansatte

der måske skal skifte arbejdssted. ■

Dødsfald

HP Sørensen, fhv. koncerndirektør hos Arla Foods er afgået

ved døden den 26. december 2011. Hans Peter Sørensen,

der var født i Selde i 1936, dimitterede som mejeriingeniør

fra KVL i 1962. Gennem en 30-årig periode fra 1970 til

2000 var HP Sørensen en værdsat og markant leder hos

MD og senere Arla Foods, hvor han var koncerndirektør fra

1987 og frem til sin pensionering i 2000. HP Sørensen

havde gennem årene en række tillidsposten inden for mejeribruget

bl.a. som formand for Blueforeningen.

60 år

Slagschef Per Enevold Mogensen, Unistaal A/S fylder den

17. januar 60 år.

75 år

Fhv. regionschef Ole Frederiksen, Trige fylder den 18. januar

75 år.

75 år

Fhv. driftsassistent Kristian Abildtrup, Herning fylder den

28. januar 75 år.

80 år

Fhv. ostehandler H. Schwartz, Odder fylder den 23. januar

80 år. ■

14 MÆLKERITIDENDE 2012 NR. 1


tilbagetrækningsreform

- efterlønnen forringes

Tilbagetrækningsreformen trådte i kraft den 1. januar

2012. Der bliver tale om en omfattende ændring i lovgivningen,

som i korte træk indebærer en afkortning af efterlønsperioden

fra 5 til 3 år og skærpede regler om modregning

af pensioner i efterlønnen. Desuden vil der blive

NR. 1

Foreningsnyt

Oversigt: Konsekvenser af tilbagetrækningsreformen. Medlemmer født før 1. januar 1954 berøres ikke af reformen.

Fødselsdato

indenfor

interval

1. jan.-

30. juni 1954

1. juli-

31. dec. 1954

1. jan.-

30. juni 1955

1. juli-

31. dec. 1955

1. jan.-

30. juni 1956

1. juli 1956-

31. dec. 1958

1. jan.-

30. juni 1959

1. juli 1959-

31. dec. 1962

1. jan. 1963-

31. dec. 1966

1. jan. 1967-

31. dec. 1970

1. jan 1971

eller senere

Min.alder

ved

overgang

til

efterløn

Folkepensionsalder

Efterløn

hvor

længe?

60 ½ år 65 ½ år 5 år

61 år 66 år 5 år

61 ½ år 66 ½ år 5 år

62 år 67 år 5 år

62 ½ år 67 år 4 ½ år

63 år 67 år 4 år

63 ½ år 67 år 3 ½ år

64 år 67 år 3 år

65 år* 68 år 3 år

66 år* 69 år 3 år

66 år 69 år 3 år

%-sats for pensionsmodregning

i depotværdi/

livsvarig + bortfald af

bundfradrag

60 % af sum af 5%

af depotværdi plus

80% af årlig livsvarig.

Bundfradrag 13.800 (2011)

60 % af sum.

Bundfradrag 13.800 (2011)

60 % af sum.

Bundfradrag 13.800 (2011)

60 % af sum.

Bundfradrag 13.800 (2011)

80 % af sum og intet

bundfradrag

80 % af sum og intet

bundfradrag

80 % af sum og intet

bundfradrag

80 % af sum og intet

bundfradrag

80 % af sum og intet

bundfradrag

80 % af sum og intet

bundfradrag

80 % af sum og intet

bundfradrag

mulighed for at fraskrive sig retten til efterløn og få efterlønsbidraget

udbetalt skattefrit i perioden 2. april til 1. oktober

2012.

Ved spørgsmål kan foreningernes medlemmer henvende

sig til deres respektive A-kasser, FTF-A og AAK, som også

løbende behandler efterlønsreformen på deres hjemmesider.


%-sats for

pensionsmodregning

i løbende

udbetalinger

50% hvis

overgang før

62 ½-årsdag

ellers 55%

50/55 %

50/55 %

50/55 %

64 %

64 %

64 %

Efterlønssats

1

91 %, hvis

overgang før

62 ½-årsdag

ellers 100 %

91 %, hvis

overgang før

63-årsdag

ellers 100 %

91 %, hvis

overgang før

63 ½-årsdag

ellers 100 %

91 %, hvis

overgang før

64-årsdag

ellers 100 %

91 %, hvis

overgang før

64-årsdag

ellers 100 %

91 %, hvis

overgang før

64-årsdag

ellers 100 %

91 %, hvis

overgang før

64-årsdag

ellers 100 %

64 % 100 %

64 % 100 %

64 % 100 %

64 % 100 %

Skattefri præmie 2

Udsat overgang i mindst 2

år og haft 3.120 timer

Udsat overgang i mindst 2

år og haft 3.120 timer

Udsat overgang i mindst 2

år og haft 3.120 timer

Udsat overgang i mindst 2

år og haft 3.120 timer

Udsat overgang i mindst 1

½ år og haft 2.340 timer

Udsat overgang i mindst 1

år og haft 1.560

Udsat overgang i mindst ½

år og haft 780

Optjener ret fra første dag

m/bevis uden efterløn plus

på efterløn, hvis tidligst

efterløn 2 år efter ef-bevis

+ 3.120 timer

Optjener ret fra første dag

m/bevis uden efterløn plus

på efterløn, hvis tidligst

efterløn 2 år efter ef-bevis

+ 3.120 timer

Optjener ret fra første dag

m/bevis uden efterløn plus

på efterløn, hvis tidligst

efterløn 2 år efter ef-bevis

+ 3.120 timer

Optjener ret fra første dag

m/bevis uden efterløn plus

på efterløn, hvis tidligst

efterløn 2 år efter ef-bevis

+ 3.120 timer

1 Satserne på 91% og 100% forudsætter, at man har tjent nok til at kunne få disse satser, altså et beregningsgrundlag, der giver ret til

satserne.

2 Der optjenes en skattefri præmie for hver 481 timers lønarbejde. Præmien er i 2011 på 11.950 kr. pr. præmie. Man kan maksimalt

optjene 12 præmier.

MÆLKERITIDENDE 2012 15


Foreningsnyt

Satser fra a-kasserne i 2012

Følgende kontingentsatser for dagpengeforsikrede for

hhv. Akademikernes Arbejdsløshedskasse (AAK) og

FTF-A er gældende fra 1. januar 2012:

AAK

Fuldtid med efterløn ................................... 2.625 kr.

Fuldtid uden efterløn .................................. 1.245 kr.

Deltid med efterløn ..................................... 1.833 kr.

Deltid uden efterløn .................................... 915 kr.

På efterløn .................................................. 1.380 kr.

Kontingentet opkræves kvartalsvis forud. For personer,

der meldes ind som studerende og lønmodtagere

med kontingentfritagelse, er medlemskab af AAK gratis,

indtil studiet afsluttes.

FtF-A

Fuldtid med efterløn ................................... 2.634 kr.

Fuldtid uden efterløn .................................. 1.254 kr.

På efterløn fra fuldtid ................................. 1.209 kr.

Deltid med efterløn ..................................... 1.842 kr.

Deltid uden efterløn .................................... 924 kr.

På efterløn fra deltid ................................... 894 kr.

Kontingentet opkræves kvartalsvis forud. For studerende,

der har bare en times betalt arbejde om ugen og

som har minimum et års uddannelse tilbage, er medlemskab

af FTF-A gratis, indtil studiet afsluttes.

Dagpenge- og efterlønssatser

- gældende fra 2. januar 2012

Ydelserne bliver udbetalt pr. dag i fem dage om ugen.

Dagpenge

Fuldtid, maksimal sats ............................... 788 kr.

Fuldtid, dimittend sats ............................... 717 kr.

Deltid, maksimal sats ................................. 525 kr.

Deltid, dimittend sats ................................. 478 kr.

Nyuddannet, fuldtid ................................... 646 kr.

Nyuddannet, deltid ..................................... 431 kr.

Fleksibel efterløn

Fuldtid, 100 % sats ..................................... 788 kr.

Fuldtid, 91 % sats ........................................ 717 kr.

Fuldtid, fra overgangsydelse ...................... 646 kr.

Deltid, 100 % sats ....................................... 525 kr.

Deltid, 91 % sats .......................................... 478 kr.

Deltid, fra overgangsydelse ........................ 431 kr.

Omregningssatsen i 2012

Omregning af indtægten til timer skal ske, hvis arbejdsgiveren

ikke kan kontrollere arbejdstiden. Det er

så de omregnede timer, som skal fratrækkes i dagpengene.

Satsen for 2012 er på 209,63 kr. pr time.

Skattefri kørselsgodtgørelse 2012

Den skattefri befordringsgodtgørelse op til 20.000 kørte

kilometer vil i 2012 udgøre 3,80 kroner pr. kilometer. For

kørsel ud over de 20.000 kilometer vil satsen være 2,10

kroner pr. kilometer. I 2011 var satserne 3,67 kroner og

2,00 kroner.

Stigningen skyldes en regulering af satsen efter forbrugerprisindekset.

Lønudvikling

Foreningerne har udviklet nogle værktøjer, som medlemmerne

kan bruge i forbindelse med lønforhandling. Det

drejer sig dels om en guide til lønforhandling og dels en

oversigt over lønudvikling og lønniveau, der blev opdateret

medio december med de nye løncifre fra Danmarks Statistik.

Medlemmerne kan finde værktøjerne på foreningernes

hjemmesider www.mejerileder.dk og www.mejeriingenioer.dk.


16 MÆLKERITIDENDE 2012 NR. 1


Vestjyllands

Mejeristforening

Vestjyllands Mejeristforening (kreds 3) er en af Foreningen af mejeriledere

og funktionærers seks landsdelskredse. Kredsbestyrelsen for Vestjyllands

Mejeristforening har fem medlemmer, som på forskellig vis deltager i foreningsarbejdet

på landsplan samt naturligvis i kredsens arbejde, herunder

planlægning og afholdelse af en række lokale arrangementer for de vestjyske

medlemmer.

Medlemmer & Mejerier

Vestjyllands Mejeristforening har 154 medlemmer, heraf er 118 aktive, 13

passive og 23 kontingentfrie. Blandt arbejdspladser og virksomheder inden

for mejeribranchen i regionen er: Arla HOCO, Arla Arinco, Arla DP, Arla

Troldhede samt Arla Holstebro og Holstebro Flødeost. Sidst men ikke

mindst Thise Mejeri.

Kredsbestyrelsen

Fem medlemmer er valgt til Kredsbestyrelsen i Vestjyllands Mejeristforening:

Michael Jensen (formand) (45 år) er Project Manger hos Arla Foods Viby.

Katrine Vindelbo (51 år) er kvalites- og miljøchef på Arla Troldhede.

Torben Hovgaard (36 år) er produktionschef hos Arla Holstebro Flødeost.

Mogens Villadsen (64 år) er planlægnings- og logistikchef hos Arla HOCO.

Henning Munch Pedersen (54 år) er driftsleder på Arla Arinco.

Aktiviteter

Vestjyllands Mejeristforening afholder hvert år kredsgeneralforsamling -

som regel i august måned. I tilknytning hertil bliver der ofte inviteret til et

relevant virksomhedsbesøg. Derudover arrangerer kredsbestyrelsen en

række arrangementer for medlemmerne med deres familier.

NR. 1

Kredsbestyrelsen i

Vestjyllands Mejeristforening

Fra venstre ses:

Michael Jensen, Katrine Vindelbo,

Torben Hovgaard, Mogens Villadsen og

Henning Munch Pedersen.

MÆLKERITIDENDE 2012 17


Mælkeritidende I/S

Formand

Produktionsdirektør Søren Jensen

Frejasvej 4, 7600 Struer

tlf. 97 85 34 34,

e-mail: soren.jensen@arlafoods.com

Dansk Mejeriingeniør Forening

Formand

Key Account Manager Martin Holst

Petersen

Eskebøl Allé 12, 2770 Kastrup

tlf. 38 88 68 32,

e-mail: dkmhp@chr-hansen.com

Foreningen af mejeriledere og

funktionærer

Formand

Produktionsdirektør Søren Jensen

Frejasvej 4, 7600 Struer

tlf. 97 85 34 34,

e-mail: soren.jensen@arlafoods.com

Kredsformænd

Nordjyllands Mejeristforening

Projektchef Palle Jellesmark

tlf. 21 49 20 10,

e-mail: jellesmark@privat.dk

Østjyllands Mejeristforening

Mejerichef Bent I. Hansen

tlf. 86 32 60 27,

e-mail: bei@arlafoods.com

Vestjyllands Mejeristforening

Projektleder Michael Jensen

Holstebro Mejeri

e-mail: mcje@arlafoods.com

Sydjysk Mejeristforening

Mejerichef Leif Friis Jørgensen

tlf. 74 64 28 01,

e-mail: leif@naturmaelk.dk

Fyns Mejeristforening

Faglærer Birger H. Christiansen

tlf. 64 47 41 22,

e-mail: birger@it.dk

De østlige Øers Mejeristforening

Forvalter Jan A. Andersen

tlf. 58 53 40 35,

e-mail: jan.a.andersen@arlafoods.com

FtF

Niels Hemmingsens Gade 12

Postboks 1169

1010 København K

Tlf. 33 36 88 00

Mandag–torsdag kl. 9–16‚

fredag kl. 10–16‚ lørdag lukket.

FtF-A

Snorresgade 15

2300 København S. Tlf. 70 13 13 12

Mandag-torsdag 9-16, fredag 9-15.

Akademikernes

Centralorganisation

ACs sekretariat

Nørre Voldgade 29, 1358 København K.

Tlf. 33 69 40 40

Mandag–fredag kl. 9–16.30.

Akademikernes A-kasse

AAKs hovedkontor

Nyropsgade 45, 1504 København V.

Tlf. 33 95 03 95

Mandag–fredag kl. 10–14.

Onsdag dog lukket for telefonisk

henvendelse.

18 MÆLKERITIDENDE 2012

Leverandøroversigt

❚ Automation ❚ ❚ ❚

Au2mate A/S

Frichsvej 11

DK-8600 Silkeborg

Tlf. +45 87 20 50 50

Fax +45 87 20 50 69

mail@au2mate.dk

www.au2mate.dk

tetra Pak Danmark A/S

Søren Nymarks Vej 13

8270 Højbjerg

Tlf. 89 39 39 39

Fax 86 29 53 11

process.progress@tetrapak.com

❚ Emballage ❚ ❚ ❚

Corona Packaging A/S

Industriskellet 2

2635 Ishøj

Tlf. 43 56 01 00 - Fax 43 73 26 00

office@constantia-corona.com

tetra Pak Sverige AB

Byggnad 306 2-vån

Ruben Rausings gata

SE-221 86 Lund, Sweden

Tlf. +46 46 36 10 00

Fax +46 46 36 30 06

Mejerinyheder

- ganske gratis!

Mejeriliv

• Ulykker

• Tandskader

• Sundhed

❚ Køleanlæg ❚ ❚ ❚

ICS-Industrial Cooling

Systems A/S

Tinglykke 1

6500 Vojens

Tlf. 74 59 09 77

Fax 74 59 09 76

lc@incool.dk

www.incool.dk

❚ Maskiner og udstyr ❚ ❚ ❚

PtI A/S

Vennelystvej 2

6880 Tarm

Tlf. 97 37 16 33

Fax 97 37 30 70

sf@pti-as.dk

www.pti-as.dk

Salicath ApS

Rue 5A

DK-5900 Rudkøbing

Tlf. 40 16 12 01

Tlf. 40 28 18 02

salicath@salicath.dk

tetra Pak Danmark A/S

Søren Nymarks Vej 13

8270 Højbjerg

Tlf. 89 39 39 39

Fax 86 29 53 11

process.progress@tetrapak.com

Vil du gerne have ugens vigtigste mejerinyheder i din mailbox hver fredag?

Hver uge udsender vi en række korte nyheder fra ind- og udland samt

mærkedage for mejeriindustriens ledere og en kalender for kommende

arrangementer i mejeribranchen. Du kan tilmelde dig Mælkeritidendes

UgeNyt på hjemmesiden: www.maelkeritidende.dk - Det er ganske gratis!

Forsikringer via Mejeriliv:

Kontakt Optima for information

www.optima-gruppen.dk

Claus Rasthøj tlf. 2075 55 25


❚ Membranfiltrering ❚ ❚ ❚

DSS SILKeBORg AS

Bergsøesvej 17

8600 Silkeborg

Tlf. 87 20 08 40

Fax 87 20 08 90

info@dss.eu

www.dss.eu

geA Filtration

Nørskovvej 1B

8660 Skanderborg

Tlf. 70 15 22 00 - Fax 70 15 22 44

info@geafiltration.dk

www.geafiltration.com

tetra Pak Danmark A/S

Søren Nymarks Vej 13

8270 Højbjerg

Tlf. 89 39 39 39 - Fax 86 29 53 11

process.progress@tetrapak.com

❚ Projektering og anlæg ❚ ❚ ❚

tetra Pak Danmark A/S

Søren Nymarks Vej 13

8270 Højbjerg

Tlf. 89 39 39 39

Fax 86 29 53 11

process.progress@tetrapak.com

Bannerannoncering af ledige stillinger

❚ Pumper ❚ ❚ ❚

tetra Pak Danmark A/S

Søren Nymarks Vej 13

8270 Højbjerg

Tlf. 89 39 39 39

Fax 86 29 53 11

process.progress@tetrapak.com

❚ Totalleverandør ❚ ❚ ❚

S. Sørensen I/S

Tigervej 11

7700 Thisted

Tlf. 97 92 26 22

Fax 97 91 05 22

❚ Vandbehandling ❚ ❚ ❚

Adept Water technologies A/S

Diplomvej 373

2800 Kgs. Lyngby

Tlf. 88 70 85 25

mail@adeptwatertech.com

www.adetpwatertech.com

På www.maelkeritidende.dk er det nu muligt at indrykke bannerannoncer

for ledige stillinger, hvor ansøgere kan klikke sig videre til den

ansøgende virksomheds egen hjemmeside.

En stillingsbannerannonce på www.maelkeritidende.dk har målene:

Bredde: 140 px x højde: 350 px, og prisen er 3.900 kr. for to uger!

Stillingsannoncer på jobzonen

Mælkeritidende samarbejder med Jobzonen.dk, og igen i 2011 tilbyder

vi i tillæg til den trykte annonce i bladet, at annoncen bliver indrykket

på www.jobzonen.dk til en favorabel pris på blot 2.500 kr.

Prisen indbefatter 28 dages profilering på Jobzonen.dk, elektronisk link

til virksomhedens egen hjemmeside/mail, logo, mails til potentielle ansøgere

og adgang til CV’er i Jobzonens database.

Møder og

udstillinger

❚ Danmark ❚ ❚ ❚

26. januar 2012

Danmarks Mejeritekniske Selskab

Energioptimering 2

Hotel Australia, Vejle

8. februar 2012

Mejeribrugets Dag

& 1. Kredsudstilling

Kold College

1. marts 2012

Danmarks Mejeritekniske Selskab

Saltindhold i mejeriprodukter

Hotel Australia, Vejle

15. marts 2012

Temadag

FMFs kredsbestyrelser

22. marts 2012

Danmarks Mejeritekniske Selskab

Energioptimering 3

Hotel Australia, Vejle

19. april 2012

Mejeriforeningen

Generalforsamling

Gl. Skovridergaard, Silkeborg

24. maj 2012

Danmarks Mejeritekniske Selskab

Nye nicheprodukter fra Danmarks

mejerier

Hotel Australia, Vejle

31. maj 2012

2. kredsudstilling

Thise Mejeri

2. juni 2012

Foreningen Danmarks

Privatmejerier

100 år jubilæum

Hindsgavl Slot

30. august 2012

Dansk Mejeringeniør Forening

Generalforsamling

29. september 2012

Foreningen af mejeriledere

og funktionærer

123. Delegeretmøde

Grand Park, Korsør

13.-15. november 2012

FoodTech og LMU

MCH Messecenter

❚ Udland ❚ ❚ ❚

27.-30. marts 2012

Anuga FoodTec

Køln, Tyskland

25.-28. april 2012

Mælkeritidende

Studietur MÆLKERITIDENDE til Polen 2012 19


en Mælkedeje

Udtrykket Mælkedeje findes i oplysninger

om gårdenes drift fra

1500-tallet. Det blev betragtet som

en af husmoderens fornemste pligter,

hvad enten det var på bondegården

eller på godset, at drage omsorg for

mælken og dens behandling. I større

husholdninger har hun haft overtilsynet,

mens arbejdet med malkning og

mælkens behandling blev varetaget

af en Mælkedeje med en eller flere piger

til hjælp. Betegnelsen dækker mejerskens

stilling. Historien er skrevet

af cand. agro. Niels Greve, som også

har en personlig vinkel, da der i hans

egen familie er rødder tilbage til mejersker.

Karolinepige

Historien om: Danish Food Centre i

England - 1947 til 1985, er skrevet af

Annette Ladefoged Torp, der var Karolinepige

i 1973 i Manchester, der

ÅRBOg 2011

fra Dansk

Landbrugs -

museum,

gl. estrup

Hvad er en Mælkedeje?

Hvad mon en Mælkedeje er? Det var såmænd en kvinde, der

arbejdede med malkning og mælkens behandling tilbage i tiden.

Historien kan man læse i en af artiklerne i Årbog 2011 i Skriftserie fra

Dansk Landbrugsmuseum. En anden fortælling er om, hvordan det

var at være ”Karolinepige”, og så ikke være det alligevel.

var en af fire danske Food Centre i

UK. Annette blev dog hurtigt belært

om, at det faktisk kun var unge kvinder

udsendt til Tyskland af Mejerikontoret

i Århus, der havde ”ret” til at

kalde sig Karolinepiger.

Årbog 2011

Skriftserie 2011 fra Dansk Landbrugsmuseum

indeholder en række

andre spændende artikler om bl.a.:

Koen har fire hjørner, Bæredygtig

udnyttelse af gamle, frøformerede

danske Kål og Rodfrugtgrøntsagssorter,

En drøm af en have, Hvem

mener hvad om Landbrugskanonen?

Dannelsesrejse og udvandring

for unge landmænd i første halvdel af

1900-tallet, En moderne landmand

med udblik! og om Madens Danmarkshistorie.

Bogen, der er på 96 sider, koster

148 kr. og kan bestilles på

www.gl-estrup.dk ■

Mælkeritidende, Munkehatten 28, 5220 Odense SØ

More magazines by this user
Similar magazines