MOGREN - Mælkeritidende

mejerinet.dk

MOGREN - Mælkeritidende

Foreningsnyt

Satser fra a-kasserne i 2012

Følgende kontingentsatser for dagpengeforsikrede for

hhv. Akademikernes Arbejdsløshedskasse (AAK) og

FTF-A er gældende fra 1. januar 2012:

AAK

Fuldtid med efterløn ................................... 2.625 kr.

Fuldtid uden efterløn .................................. 1.245 kr.

Deltid med efterløn ..................................... 1.833 kr.

Deltid uden efterløn .................................... 915 kr.

På efterløn .................................................. 1.380 kr.

Kontingentet opkræves kvartalsvis forud. For personer,

der meldes ind som studerende og lønmodtagere

med kontingentfritagelse, er medlemskab af AAK gratis,

indtil studiet afsluttes.

FtF-A

Fuldtid med efterløn ................................... 2.634 kr.

Fuldtid uden efterløn .................................. 1.254 kr.

På efterløn fra fuldtid ................................. 1.209 kr.

Deltid med efterløn ..................................... 1.842 kr.

Deltid uden efterløn .................................... 924 kr.

På efterløn fra deltid ................................... 894 kr.

Kontingentet opkræves kvartalsvis forud. For studerende,

der har bare en times betalt arbejde om ugen og

som har minimum et års uddannelse tilbage, er medlemskab

af FTF-A gratis, indtil studiet afsluttes.

Dagpenge- og efterlønssatser

- gældende fra 2. januar 2012

Ydelserne bliver udbetalt pr. dag i fem dage om ugen.

Dagpenge

Fuldtid, maksimal sats ............................... 788 kr.

Fuldtid, dimittend sats ............................... 717 kr.

Deltid, maksimal sats ................................. 525 kr.

Deltid, dimittend sats ................................. 478 kr.

Nyuddannet, fuldtid ................................... 646 kr.

Nyuddannet, deltid ..................................... 431 kr.

Fleksibel efterløn

Fuldtid, 100 % sats ..................................... 788 kr.

Fuldtid, 91 % sats ........................................ 717 kr.

Fuldtid, fra overgangsydelse ...................... 646 kr.

Deltid, 100 % sats ....................................... 525 kr.

Deltid, 91 % sats .......................................... 478 kr.

Deltid, fra overgangsydelse ........................ 431 kr.

Omregningssatsen i 2012

Omregning af indtægten til timer skal ske, hvis arbejdsgiveren

ikke kan kontrollere arbejdstiden. Det er

så de omregnede timer, som skal fratrækkes i dagpengene.

Satsen for 2012 er på 209,63 kr. pr time.

Skattefri kørselsgodtgørelse 2012

Den skattefri befordringsgodtgørelse op til 20.000 kørte

kilometer vil i 2012 udgøre 3,80 kroner pr. kilometer. For

kørsel ud over de 20.000 kilometer vil satsen være 2,10

kroner pr. kilometer. I 2011 var satserne 3,67 kroner og

2,00 kroner.

Stigningen skyldes en regulering af satsen efter forbrugerprisindekset.

Lønudvikling

Foreningerne har udviklet nogle værktøjer, som medlemmerne

kan bruge i forbindelse med lønforhandling. Det

drejer sig dels om en guide til lønforhandling og dels en

oversigt over lønudvikling og lønniveau, der blev opdateret

medio december med de nye løncifre fra Danmarks Statistik.

Medlemmerne kan finde værktøjerne på foreningernes

hjemmesider www.mejerileder.dk og www.mejeriingenioer.dk.


16 MÆLKERITIDENDE 2012 NR. 1

More magazines by this user
Similar magazines