Medarbejderhåndbog - Hospitalsenhed Midt

hospitalsenhedmidt.dk

Medarbejderhåndbog - Hospitalsenhed Midt

FORORD

Medarbejderhåndbogen indeholder en række praktiske oplysninger

om hospitalet som arbejdsplads.

Den er tænkt som en hjælp til medarbejdere - og som et nyttigt opslagsværk

i dagligdagen. Oplysningerne i medarbejderhåndbogen

er korte og generelle, og de enkelte indgangsord er sorteret i alfabetisk

orden. Medarbejderhåndbogen udleveres til alle nye medarbejdere

- og ved nyoptryk til samtlige medarbejdere på hospitalet.

Se: henviser til andre opslag i håndbogen

a under et opslag viser, at der kan hentes yderligere oplysninger,

det sted der er angivet, hvilket kan være:

a Læs mere på hospitalets hjemmeside

(www.regionshospitalet-viborg.dk)

a Læs mere på hospitalets intranet

(www.viborg.intranet.rm.dk)

a Læs mere på Region Midtjyllands hjemmeside

(www.regionmidtjylland.dk)

a Læs mere i e-Dok på hospitalets intranet

(www.viborg.intranet.rm.dk)

Står der anført e-Dok efterfulgt af (DDKM) og et nummer, henviser

det til, at der er udarbejdet en retningslinje efter Den Danske Kvalitetsmodel,

og at den ligger i e-Dok på hospitalets intranet under

det anviste nummer.

& fulgt af et lokalnummer under opslaget henviser til den medarbejder,

der om ønsket kan give supplerende oplysninger.

Medarbejderhåndbogen findes på hospitalets intranet i en elektronisk

udgave, hvor der er linket til de henvisninger, der fremgår af

håndbogen.

e-Dok er Region Midtjyllands fælles dokumentstyringssystem, vejledningen

ligger tilgængelig på intranettet.

Forslag om ændringer/tilføjelser til håndbogen bedes sendt på mail

til HR-ledelsen@viborg.rm.dk

3

More magazines by this user
Similar magazines